Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11

2 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op (kies: ICTeamenhelpdesk). U vindt hier ook de veelgestelde vragen over EamenTester Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: september 2014

3 Inhoud EamenTester Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen EamenTester 2.11 en versie 2.10B Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Instructie per stap Overzicht stappen Werken met TestManager Informatie ontvangen en beheren TestManager opstarten Packages installeren Toetsleiders invoeren Leerlingen invoeren Groepen aanmaken Leerlingcategorieën aanmaken Eamenafnames inplannen Afnameplanningen aanmaken Afnameplanningen groeperen en sorteren Afnameplanningen bewerken Afnameplanningen vrijgeven Overzicht leerlinggegevens opvragen Afnameoverzicht Toewijzen correctoren Afnameplanningen archiveren Afnameplanningen verwijderen Eamens afnemen TestCenter opstarten Geplande afname Oefentoets Nietgeplande afname Beheer afnameplanningen Afnamestatus leerlingen controleren per afname Leerlingen toevoegen Leerlingen verwijderen Correctie open vragen Regie correctiewerkzaamheden Correctie afnameplanningen eigen school Correctie afnameplanningen andere school Uitvoeren dataretour Overzicht dataretour Dataretour voor meerdere afnameplanningen Dataretour per afnameplanning Inzien afnameresultaten Opvragen Rapport totaalscores Opvragen Rapport leerlingscores Storingen Technische storingen bij eamenafname Handmatig afbreken vastgelopen afname EamenTester en multimediasoftware Inzage Recht op inzage Locatie van benodigde informatie Bijlage 1: Overzicht gebruik EamenTester Bijlage 2: Importeren van Toetsleiders, Leerlingen of Groepen Bijlage 3: Rollen en rechten in EamenTester

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is de handleiding bij EamenTester 2.11 voor de werkzaamheden van de eamensecretaris op scholen. De eamensecretaris maakt bij zijn of haar werkzaamheden gebruik van de modulen TestManager en TestCenter. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding: deze inleiding. 2. Begrippenlijst: een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Instructie per stap: een overzicht van de taken van de eamensecretaris. 4. Werken met TestManager: het invoeren van basisgegevens. 5. Eamenafnames inplannen: afnameplanningen maken in TestManager. 6. Eamens afnemen: het gebruik van TestCenter. 7. Beheer afnameplanningen: controleren afnamestatus leerlingen. 8. Correctie open vragen: organiseren 1e en/of 2e correctie. 9. Uitvoeren dataretour: versturen afnamegegevens naar Cito. 10. Inzien afnameresultaten: rapportage scores en cijfers. 11. Storingen: richtlijnen voor acties bij systeemuitval en dergelijke. 12. Inzage digitale eamens door kandidaten. Voor informatie over de installatie van EamenTester 2.11 verwijzen we naar de installatiehandleiding voor de systeembeheerder. Voor informatie over de uitvoering van correctiewerkzaamheden met de module CorrectionManager verwijzen we naar de gebruikershandleiding voor de docent/corrector. Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met EamenTester 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de eamens. Deze pijl naar rechts geeft aan dat u een handeling in de software doet. < > Met tekst tussen deze tekens wordt een toets op uw toetsenbord bedoeld, zoals <delete>. Deze handleiding is gebaseerd op het werken met EamenTester onder Windows 7. Als u met EamenTester onder een ander besturingssysteem werkt, kunnen de hier getoonde schermafdrukken en teksten afwijken van wat u te zien krijgt. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

5 1.2 Verschillen tussen EamenTester 2.11 en versie 2.10B EamenTester 2.11 is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van EamenTester 2.10B (die in het schooljaar werd gebruikt). De belangrijkste: De afhandeling van te weinig schijfruimte voor de datamap van de LocalServer tijdens afnames is verbeterd. Zie paragraaf van de handleiding voor de systeembeheerder. Het is mogelijk gemaakt dat er binnen een deeltoets wel terug genavigeerd kan worden, maar niet van een deeltoets naar een vorige deeltoets. Vooral van belang voor de rekentoets VO. In TestManager is er nu een leerlingenoverzicht waar over alle afnameplanningen heen gefilterd kan worden op een groot aantal kenmerken zoals Afgebroken en Niet gestart. Zie paragraaf 7.3. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

6 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalServer Agent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de eamensecretaris gebruikt om eamens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een eamen te maken. TestManager communiceert met de LocalServer. CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. CorrectionManager communiceert met de GlobalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de LocalServer op de school en met CorrectionManagers. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent (ook wel LocalServer Service genoemd) is een onderdeel van de LocalServer. Deze Windowsservice regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op eamens, afnameplanningen, toetsleiders en antwoorden en scores van leerlingen. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager wordt de inhoud van de packages, maar zonder correctievoorschriften, in de datamap geplaatst. Tijdens synchronisatie worden gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt onder andere automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour stuurt de LocalServer de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de GlobalServer. De gegevens worden daarmee bij Cito opgeslagen in een centrale database. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

7 2.2 Iconenlijst Dit is de icoon van de setup bestanden voor de modules TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Deze setup bestanden worden aangemaakt bij de installatie van de LocalServer. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de modules TestManager, TestCenter, en/of CorrectionManager. Voor alle modules zijn de iconen identiek, alleen de benaming verschilt. Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

8 3. Instructie per stap 3.1 Overzicht stappen Het afnemen van eamens met EamenTester is een samenspel tussen de eamensecretaris, de systeembeheerder, docenten (surveillanten en correctoren) en leerlingen. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage 1 'Overzicht gebruik EamenTester'. Als eamensecretaris bent u de regisseur van de digitale eamens die met EamenTester worden afgenomen. In TestManager legt u alle zaken vast die voor de eamens relevant zijn, zoals: 1. welk eamen wordt aangeboden; 2. welke leerlingen aan het eamen deelnemen; 3. op welke dag/dagen de leerlingen dit eamen kunnen maken; 4. welke docent zorgt voor de correctie van de open vragen (indien van toepassing). Leerlingen maken het eamen in de module TestCenter. Zij kunnen pas een eamen maken als u dit in TestManager heeft ingepland en voor afname heeft vrijgegeven. Na een eamenafname kunt u in TestManager zien welke leerlingen de afname hebben afgerond, wat de voortgang is van de correctie en welke resultaten de leerlingen hebben behaald.. De werkzaamheden die u als eamensecretaris uitvoert u worden in de hoofdstukken 4 tot en met 10 nader toegelicht. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

9 4. Werken met TestManager 4.1 Informatie ontvangen en beheren Van Cito of DUO ontvangt u een of meer cdrom(s) en/of dvd(s) met de systeembestanden en eamenbestanden ( packages ). U bewaart deze cdrom(s) en/of dvd(s) op een veilige plaats zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen. Dit is een verantwoordelijkheid van de school. Van Cito ontvangt u per brief een aantal wachtwoorden. U bewaart deze wachtwoorden op zo n manier dat ze niet in handen van onbevoegden kunnen komen. Dit is een verantwoordelijkheid van de school. U verspreidt de informatie aan betrokkenen binnen de school en maakt waar nodig afspraken over het veilig bewaren van de informatie. 4.2 TestManager opstarten Op het bureaublad van de computer waarop de module TestManager is geïnstalleerd, is de onderstaande snelkoppeling geplaatst. Dubbelklik op deze snelkoppeling om TestManager te starten of klik op: Start > Programma s > EamenTester 2.11 > TestManager EamenTester Gebruik nooit meerdere TestManagers tegelijk. Wij adviseren u om TestManager op niet meer dan één computer te installeren. Als TestManager gebruikt wordt tijdens een eamenafname of als er meerdere TestManagers tegelijkertijd gebruikt worden, kan dit ertoe leiden dat wijzigingen die in TestManager zijn aangebracht niet worden opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Wel kunt u in TestManager de functie Afname overzicht gebruiken tijdens een eamenafname. Deze functie leest alleen de gegevens van de LocalServer om de actuele status van de afnames op te vragen. Meer over dit Afname overzicht kunt u vinden in paragraaf 7.2 Afname overzicht. Het venster Aanmelden toetsleider verschijnt: Tijdens de installatie van TestManager heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld waarmee u als eamensecretaris TestManager voortaan kunt opstarten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

10 Voer deze gebruikersnaam en het wachtwoord in. Het venster TestManager Hoofdmenu verschijnt: Alle informatie in TestManager (Leerlingen, Groepen, Toetsleiders, Packages, Afnameplanningen, Categorieën) wordt opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Synchroniseren TestManager en LocalServer Bij het opstarten en afsluiten van TestManager worden de gegevens in TestManager en de datamap van de LocalServer automatisch gescand en uitgewisseld, zodat altijd wordt gewerkt met de meest actuele informatie. Er is ook een optie 'Rescan' beschikbaar in diverse submenu's van TestManager, zoals Beheer Leerlingen, Beheer Toetsleiders, Beheer Packages en Beheer Afnameplanningen. Met deze optie kunt u er handmatig voor zorgen dat bijvoorbeeld wijzigingen in een afnameplanning direct, zónder TestManager te verlaten, worden bijgewerkt in de datamap van de LocalServer. Synchroniseren LocalServer en GlobalServer Bij het opstarten en afsluiten van TestManager worden gegevens in de datamap van de LocalServer automatisch gesynchroniseerd met de GlobalServer bij Cito. Dit kan enige minuten duren. Na synchronisatie bevat de GlobalServer bij Cito een kopie van de meeste gegevens in de datamap van uw school. Synchronisatie is onder andere van belang voor het uitvoeren van de correctiewerkzaamheden. Als u in TestManager een afnameplanning vrijgeeft voor correctie, kan de corrector pas starten met het correctiewerk nadat de gegevens zijn gesynchroniseerd met de GlobalServer bij Cito. Er is ook een optie 'Synchroniseren' beschikbaar in diverse submenu's van TestManager, zoals Beheer Leerlingen, Beheer Toetsleiders, en Beheer Afnameplanningen. Met deze optie kunt u zelf tussentijds doorgevoerde wijzigingen handmatig synchroniseren met de GlobalServer zónder TestManager te verlaten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

11 We bevelen u aan om TestManager na gebruik altijd direct af te sluiten. U weet dan zeker dat alle wijzigingen ook in de LocalServer en GlobalServer zijn verwerkt en door TestCenter en CorrectionManager kunnen worden gebruikt. 4.3 Packages installeren Overzicht geïnstalleerde packages Een package bevat een of meer digitale eamens/toetsen. De packages worden door Cito of DUO op cdrom(s) en/of dvd(s) aan u geleverd en door de systeembeheerder in een aparte map in het netwerk van uw school geplaatst. Daarna kunt u de packages in TestManager installeren. Een package bestaat uit een afzonderlijke (sub)map met een gecodeerde naam met de etensie.pkg, bijvoorbeeld {25B583CFA0A C1E94E0A8B865D}.pkg. Dit type zipbestand is uitsluitend bedoeld voor distributie en is beveiligd met een sterk wachtwoord. Bij het installeren in TestManager wordt een gedeelte van de inhoud gekopieerd naar de datamap door de LocalServer. De codering maakt deel uit van de beveiliging van EamenTester Informeer bij de systeembeheerder op welke netwerklocatie de map met packages staat. Klik op de optie Packages in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Packages verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de packages die al geïnstalleerd zijn: Packages installeren Voordat u eamenafnames kunt inplannen, installeert u de packages. Klik op Installeer nieuw in het venster Beheer Packages. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

12 De wizard Package Installeren start. Het volgende venster verschijnt: Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin de bestandslocatie van de te installeren packages kan worden opgegeven: Klik op de knop om de map te selecteren waarin de packages staan. Het venster Map selecteren verschijnt: Selecteer de map waarin de packages staan. Klik op OK. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

13 De packages hebben een gecodeerde mapaanduiding die begint en eindigt met een accolade en ziet er als volgt uit: In het invulveld verschijnt de bestandslocatie van de te installeren packages, bijvoorbeeld: Klik op Volgende. De verwerking kan enige tijd duren: Vervolgens verschijnt een overzicht van de packages die op de aangegeven locatie zijn aangetroffen: Dit venster bevat alleen een overzicht van nieuw te installeren packages. Packages die op de opgegeven locatie al zijn geïnstalleerd, worden in dit venster niet getoond. Selecteer de packages die u wilt installeren (deze worden aangevinkt). U kunt met de knop 'Alles aan' alle packages tegelijkertijd aanvinken. Met de knop 'Alles uit' maakt u de keuze ongedaan. De meeste packages zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn in een brief naar u verstuurd door Cito of DUO. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

14 Klik op de aanduiding: 'Type hier uw wachtwoord' achter elke geselecteerde package en vul het bijbehorende wachtwoord per package in. Klik op Volgende om de installatie van de package(s) te starten. Afhankelijk van de grootte van de packages kan dit enkele minuten duren. In het venster verschijnt een indicatie van de voortgang: Vervolgens krijgt u de gelegenheid aan te geven of u nog meer packages wilt installeren: Selecteer Nee (of Ja), en klik op Volgende. Het laatste venster bevat een bevestiging dat de package(s) is/zijn toegevoegd: Klik op Sluiten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

15 U komt terug in het venster Beheer Packages. De nieuwe packages zijn toegevoegd in het overzicht: De packages van de eamens 2 e tijdvak hoeven niet geïnstalleerd te worden als u zelf géén leerlingen heeft die herkansen. Wel moeten deze packages beschikbaar zijn voor CorrectionManager in het geval uw school 2e correctie uitvoert bij eamens 2 e tijdvak Controleer geïnstalleerde toetspackage Als u er zeker van wilt zijn dat het package juist en volledig is geïnstalleerd, gebruik dan de optie Controleer toetspackage. Door gebruik te maken van de optie Controleer toetspackage kan voor één of meer van de packages gecontroleerd worden of het package correct is geïnstalleerd op uw systeem. EamenTester voert hiervoor een technische controle uit waarbij voor elk geselecteerd package wordt vastgesteld of deze eact overeenkomt met de door Cito / DUO geleverde versie. U kunt een dergelijke controle op elk gewenst moment uitvoeren. De volgende melding zal verschijnen als het package juist is geïnstalleerd: Packages verwijderen Selecteer een of meer packages die u wilt verwijderen in het venster Beheer Packages. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

16 Met de SHIFT of CTRLtoets kunt u verschillende packages in de lijst tegelijkertijd selecteren: Klik op Deïnstalleren in het linkerdeel van het venster (of gebruik de <delete>toets). Per package wordt gevraagd om een bevestiging: De betekenis van de opties is als volgt: Ja of Nee : u kunt per geselecteerde package aangeven of deze wel/niet verwijderd moet worden; Ja op alles : alle packages in de selectie worden verwijderd; Nee op alles : géén van de geselecteerde packages wordt verwijderd. Klik op een van deze opties. Als u een package deïnstalleert, blijven de leerlingantwoorden bewaard. U kunt daarna in TestManager geen rapporten meer opvragen met een overzicht van deze antwoorden tenzij u het package opnieuw installeert. Het is niet mogelijk een package te verwijderen met een eamen met leerlingen die zijn gestart maar de afname nog niet hebben afgerond. In dat geval verschijnt bijvoorbeeld de volgende melding: U kunt het betreffende package pas verwijderen als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: de leerlingen die de eamenafname nog niet hebben afgerond, doen dit alsnog; de leerlingen die de eamenafname nog niet hebben afgerond, worden handmatig uit de betreffende afnameplanning verwijderd. Na het verwijderen van een of meer packages komt u terug in het venster Beheer Packages. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

17 Afnameplanningen waarvan het bijbehorende package is verwijderd zijn in het venster Beheer Afnameplanningen te vinden onder de titel Package niet beschikbaar! : De opties Groeperen op status en Downloaden in het venster Beheer Packages zijn in deze versie van TestManager niet in gebruik. 4.4 Toetsleiders invoeren Overzicht Toetsleiders De eamensecretaris kan in TestManager andere gebruikers van TestManager en/of CorrectionManager toevoegen. De eamensecretaris voegt andere gebruikers met de rol van corrector, beheerder of eamensecretaris in TestManager toe via de optie Toetsleiders. Pas nadat u in TestManager een docent als toetsleider met de rol corrector heeft aangemaakt, is het mogelijk om de betreffende docent als corrector toe te wijzen aan een of meer afnameplanningen. Klik op Toetsleiders in het venster TestManager Hoofdmenu. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

18 Het venster Beheer Toetsleiders verschijnt met een overzicht van de verschillende toetsleiders en hun rollen: U kunt op twee manieren nieuwe toetsleiders invoeren: handmatig; via import van een CSVbestand Handmatig toetsleiders toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Toetsleiders. De wizard Toevoegen Toetsleider start: Klik op Volgende. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

19 Vervolgens verschijnt het venster waarin u de gegevens van een nieuwe gebruiker/toetsleider kunt invoeren: Het wachtwoord van de toetsleider dient minimaal uit 6 karakters te bestaan, en moet in ieder geval de volgende tekens bevatten: 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter, en 1 bijzonder teken. Bijzondere tekens zijn: :;?,. Een geldig wachtwoord is bijvoorbeeld Voer de gegevens van de toetsleider in, en klik op Volgende. Het venster Rollen en Rechten verschijnt: Naast de rol van Supervisor kunt u aan een toetsleider een van de volgende rollen toewijzen: Eamensecretaris Corrector Beheerder Surveillant Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

20 De betekenis van deze rollen wordt in de volgende tabel nader toegelicht: Supervisor Eamensecretaris Deze rol is bestemd voor een toetsleider die supervisor is binnen EamenTester. De rol Supervisor heeft dezelfde rechten als de rol Eamensecretaris. Het enige verschil is dat er minimaal 1 toetsleider in EamenTester moet zijn met de rol Supervisor om altijd met alle rechten EamenTester te kunnen beheren. Een eamensecretaris heeft in TestManager alle rechten, en kan o.a. nieuwe toetsleiders aanmaken (bijv. voor docenten/correctoren, systeembeheerders en/of een nieuwe eamensecretaris). Wijs de rol 'Eamensecretaris' minimaal toe aan één functionaris op uw school met wie u de taken en verantwoordelijkheden als eamensecretaris wilt delen. U heeft dan altijd de mogelijkheid om in geval van ziekte of afwezigheid terug te vallen op een 2 e persoon om de voortgang van de digitale eamens te waarborgen. Wanneer verschillende gebruikers rechten hebben op het hoogste niveau (de rol supervisor en de rol eamensecretaris) bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van concrete afspraken over wie welke handelingen mag uitvoeren. Corrector Toetsleiders aan wie deze rol is toegewezen, kunnen inloggen in CorrectionManager om correctiewerk uit te voeren voor eamens met open vragen. Wijs deze rol toe aan de docenten die eamens met open vragen gaan corrigeren. Geef de gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord tijdig door aan de betreffende docent. Deze gegevens heeft de docent nodig bij het opstarten van CorrectionManager. Beheerder Surveillant Deze rol is bestemd voor de systeembeheerder(s) van uw school. Deze rol heeft in deze versie van EamenTester geen speciale functie. Selecteer de gewenste rol voor de nieuwe gebruiker. TestManager kent automatisch bepaalde rechten toe die horen bij de gekozen rol. Bijlage 3 geeft een overzicht van de rechten per rol. Klik op Volgende. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

21 Het venster Samenvatting verschijnt: Klik op Volgende. Het laatste venster bij toevoegen van toetsleider verschijnt: Klik op Sluiten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

22 U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders. De nieuwe gebruiker is toegevoegd aan het overzicht: Toetsleiders importeren In plaats van de gegevens van nieuwe toetsleiders handmatig in te voeren, kunt u deze gegevens ook importeren. U dient in dat geval de gegevens van de nieuwe toetsleiders vooraf in een (CSV )bestand klaar te zetten. De werkwijze voor het importeren van gegevens is nader beschreven in bijlage 2. Importeer nieuwe toetsleiders met een CSVbestand. Na het importeren zijn de nieuwe toetsleiders zichtbaar in het venster Beheer Toetsleiders: Wanneer u toetsleiders importeert worden de rollen en rechten van deze nieuwe gebruikers niet automatisch toegekend. U moet de rollen na het importeren handmatig aan elke gebruiker toekennen. Dubbelklik op een Toetsleider die nog geen rol heeft gekregen in het venster Beheer Toetsleiders. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

23 De wachtwoorden in het CSV bestand moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij het wijzigen van de toetsleider wordt ook een controle uitgevoerd op de validatie van het wachtwoord (zie paragraaf Handmatig toetsleiders toevoegen ) Gegevens toetsleiders bewerken Selecteer de betreffende toetsleider in het venster Beheer Toetsleiders. Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster om de gegevens van de geselecteerde toetsleider te bewerken of dubbelklik op de toetsleider. Het venster Bewerken Toetsleider verschijnt: Hier kunt de gegevens van de toetsleider wijzingen, zoals het wachtwoord of de gewenste rol. Kik op het tabblad Rechten. Selecteer de gewenste rol voor deze toetsleider, en klik op OK. U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders Toetsleiders verwijderen Selecteer een of meer toetsleiders die u wilt verwijderen in het venster Beheer Toetsleiders. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende toetsleiders tegelijkertijd te selecteren. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

24 Klik op Verwijderen in het linkerdeel van het venster om de geselecteerde toetsleider(s) uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). Vervolgens verschijnt de melding om het verwijderen van de toetsleider(s) te bevestigen: Klik op Ja (of Nee). U komt terug in het bijgewerkte venster Beheer Toetsleiders. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. 4.5 Leerlingen invoeren Overzicht Leerlingen Leerlingen moeten in TestManager zijn ingevoerd voordat zij met de module TestCenter een eamen kunnen maken. De eamensecretaris voegt leerlingen toe in TestManager via de optie 'Leerlingen'. Klik op Leerlingen in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Leerlingen verschijnt. Direct na de installatie van EamenTester zijn nog geen gegevens van leerlingen bekend. Het venster ziet er dan als volgt uit: U kunt op twee manieren leerlingen invoeren: handmatig; via een wizard; via import van een CSVbestand Handmatig leerlingen toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

25 De wizard Toevoegen Leerling start: Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin u de algemene gegevens van de nieuwe leerling kunt invoeren: Voer de gegevens van de nieuwe leerling in, en klik op Volgende. Bij de import van leerlingen voert TestManager een controle uit op de juiste volgorde van de geboortedatum (ddmmjjjj). Bij een onjuiste import volgt een foutmelding en wordt de import afgebroken. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

26 Het venster Overige leerlinggegevens verschijnt: Vul in dit venster een voor deze leerling uniek leerlingnummer en een wachtwoord in. Het invullen van een wachtwoord is optioneel, maar wordt sterk aangeraden voor de beveiliging. Selecteer eventueel de groep waar de betreffende leerling bij hoort. Via de optie 'Groepen' in het hoofdmenu van TestManager kunt u nieuwe groepen aan de keuzelijst toevoegen (zie paragraaf 4.6). Het is mogelijk hier zelf een groepsnaam in te vullen in het veld Groep, in plaats van deze te selecteren in de keuzelijst. U dient van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. De groepsnaam wordt in dit geval namelijk niet toegevoegd aan de keuzelijst. Klik op Volgende. Het volgende venster bevat een samenvatting van de ingevoerde gegevens: Controleer de gegevens, en klik op Volgende. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

27 Het laatste venster bevat een bevestiging dat de leerling is toegevoegd: Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Leerlingen. De nieuwe leerling is toegevoegd aan het overzicht. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu Leerlingen importeren U kunt de gegevens van nieuwe leerlingen importeren als u deze vooraf in een bestand heeft klaargezet. De werkwijze voor het importeren van gegevens is beschreven in bijlage 2. Na het importeren zijn de nieuwe leerlingen zichtbaar in het venster Beheer Leerlingen: Het is belangrijk dat alle leerlingen een uniek leerlingnummer hebben. In de kolom 'Uniek ID' rechts in het venster is dit aangegeven met het icoon (groen vinkje) Leerlinggegevens bewerken Selecteer de leerling in het venster Beheer Leerlingen. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

28 Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen om de gegevens van de geselecteerde leerling te bewerken (of dubbelklik op het record van de betreffende leerling) Leerlinggroepen weergeven U kunt in TestManager leerlingen toewijzen aan zelf gekozen groepen. In paragraaf 4.6 wordt het aanmaken van groepen nader toegelicht. U kunt de leerlingenlijst vervolgens groepsgewijs weergeven. Klik op Groeperen op groep bovenaan in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen. Een gegroepeerde lijst ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: U kunt elke groep uitklappen en inklappen door op de (+) en () voor de betreffende groepsnaam te klikken. Klik nogmaals op Groeperen op groep in het venster Beheer Leerlingen. De oorspronkelijke weergave wordt hersteld Leerlingen verwijderen Selecteer een of meer leerlingen die u wilt verwijderen in het venster Beheer Leerlingen. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende leerlingen in de lijst tegelijkertijd te selecteren. Klik op Verwijderen in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen om de geselecteerde leerling(en) uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011) Niets uit dit

Nadere informatie

september 2014 Gebruikershandleiding toetsleider ExamenTester MBO /99

september 2014 Gebruikershandleiding toetsleider ExamenTester MBO /99 Gebruikershandleiding toetsleider ExamenTester MBO 2..11 1/99 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail: ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets

Nadere informatie

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks:

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: Releasenotes ExamenTester MBO 2.11.14 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail: ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011)

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Inhoudsopgave Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen... 1 Inhoudsopgave... 1 1 Inloggen in Cito Portal... 2 2 Kandidaat Beheer... 4 2.1

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen U krijgt toegang tot de Cito Portal met alle applicaties die u nodig heeft om de Toets Verpleegkundig Rekenen af te kunnen nemen. Met de applicatie TestPlanner

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11

Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11 Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Welkom bij de praktische handleiding voor Springstof Nederlands. In deze handleiding wordt u stap-voor-stap door het systeem van Springstof Nederlands

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 ExamenTester MBO 2.11.14 Setup.exe Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld om de huidige LocalServer

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie van

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2012) Niets uit dit werk

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11 Installatiehandleiding systeembeheerder MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie