Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11

2 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op (kies: ICTeamenhelpdesk). U vindt hier ook de veelgestelde vragen over EamenTester Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: september 2014

3 Inhoud EamenTester Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen EamenTester 2.11 en versie 2.10B Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Instructie per stap Overzicht stappen Werken met TestManager Informatie ontvangen en beheren TestManager opstarten Packages installeren Toetsleiders invoeren Leerlingen invoeren Groepen aanmaken Leerlingcategorieën aanmaken Eamenafnames inplannen Afnameplanningen aanmaken Afnameplanningen groeperen en sorteren Afnameplanningen bewerken Afnameplanningen vrijgeven Overzicht leerlinggegevens opvragen Afnameoverzicht Toewijzen correctoren Afnameplanningen archiveren Afnameplanningen verwijderen Eamens afnemen TestCenter opstarten Geplande afname Oefentoets Nietgeplande afname Beheer afnameplanningen Afnamestatus leerlingen controleren per afname Leerlingen toevoegen Leerlingen verwijderen Correctie open vragen Regie correctiewerkzaamheden Correctie afnameplanningen eigen school Correctie afnameplanningen andere school Uitvoeren dataretour Overzicht dataretour Dataretour voor meerdere afnameplanningen Dataretour per afnameplanning Inzien afnameresultaten Opvragen Rapport totaalscores Opvragen Rapport leerlingscores Storingen Technische storingen bij eamenafname Handmatig afbreken vastgelopen afname EamenTester en multimediasoftware Inzage Recht op inzage Locatie van benodigde informatie Bijlage 1: Overzicht gebruik EamenTester Bijlage 2: Importeren van Toetsleiders, Leerlingen of Groepen Bijlage 3: Rollen en rechten in EamenTester

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is de handleiding bij EamenTester 2.11 voor de werkzaamheden van de eamensecretaris op scholen. De eamensecretaris maakt bij zijn of haar werkzaamheden gebruik van de modulen TestManager en TestCenter. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding: deze inleiding. 2. Begrippenlijst: een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Instructie per stap: een overzicht van de taken van de eamensecretaris. 4. Werken met TestManager: het invoeren van basisgegevens. 5. Eamenafnames inplannen: afnameplanningen maken in TestManager. 6. Eamens afnemen: het gebruik van TestCenter. 7. Beheer afnameplanningen: controleren afnamestatus leerlingen. 8. Correctie open vragen: organiseren 1e en/of 2e correctie. 9. Uitvoeren dataretour: versturen afnamegegevens naar Cito. 10. Inzien afnameresultaten: rapportage scores en cijfers. 11. Storingen: richtlijnen voor acties bij systeemuitval en dergelijke. 12. Inzage digitale eamens door kandidaten. Voor informatie over de installatie van EamenTester 2.11 verwijzen we naar de installatiehandleiding voor de systeembeheerder. Voor informatie over de uitvoering van correctiewerkzaamheden met de module CorrectionManager verwijzen we naar de gebruikershandleiding voor de docent/corrector. Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met EamenTester 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de eamens. Deze pijl naar rechts geeft aan dat u een handeling in de software doet. < > Met tekst tussen deze tekens wordt een toets op uw toetsenbord bedoeld, zoals <delete>. Deze handleiding is gebaseerd op het werken met EamenTester onder Windows 7. Als u met EamenTester onder een ander besturingssysteem werkt, kunnen de hier getoonde schermafdrukken en teksten afwijken van wat u te zien krijgt. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

5 1.2 Verschillen tussen EamenTester 2.11 en versie 2.10B EamenTester 2.11 is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van EamenTester 2.10B (die in het schooljaar werd gebruikt). De belangrijkste: De afhandeling van te weinig schijfruimte voor de datamap van de LocalServer tijdens afnames is verbeterd. Zie paragraaf van de handleiding voor de systeembeheerder. Het is mogelijk gemaakt dat er binnen een deeltoets wel terug genavigeerd kan worden, maar niet van een deeltoets naar een vorige deeltoets. Vooral van belang voor de rekentoets VO. In TestManager is er nu een leerlingenoverzicht waar over alle afnameplanningen heen gefilterd kan worden op een groot aantal kenmerken zoals Afgebroken en Niet gestart. Zie paragraaf 7.3. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

6 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalServer Agent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de eamensecretaris gebruikt om eamens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een eamen te maken. TestManager communiceert met de LocalServer. CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. CorrectionManager communiceert met de GlobalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de LocalServer op de school en met CorrectionManagers. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent (ook wel LocalServer Service genoemd) is een onderdeel van de LocalServer. Deze Windowsservice regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op eamens, afnameplanningen, toetsleiders en antwoorden en scores van leerlingen. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager wordt de inhoud van de packages, maar zonder correctievoorschriften, in de datamap geplaatst. Tijdens synchronisatie worden gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt onder andere automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour stuurt de LocalServer de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de GlobalServer. De gegevens worden daarmee bij Cito opgeslagen in een centrale database. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

7 2.2 Iconenlijst Dit is de icoon van de setup bestanden voor de modules TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Deze setup bestanden worden aangemaakt bij de installatie van de LocalServer. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de modules TestManager, TestCenter, en/of CorrectionManager. Voor alle modules zijn de iconen identiek, alleen de benaming verschilt. Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

8 3. Instructie per stap 3.1 Overzicht stappen Het afnemen van eamens met EamenTester is een samenspel tussen de eamensecretaris, de systeembeheerder, docenten (surveillanten en correctoren) en leerlingen. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage 1 'Overzicht gebruik EamenTester'. Als eamensecretaris bent u de regisseur van de digitale eamens die met EamenTester worden afgenomen. In TestManager legt u alle zaken vast die voor de eamens relevant zijn, zoals: 1. welk eamen wordt aangeboden; 2. welke leerlingen aan het eamen deelnemen; 3. op welke dag/dagen de leerlingen dit eamen kunnen maken; 4. welke docent zorgt voor de correctie van de open vragen (indien van toepassing). Leerlingen maken het eamen in de module TestCenter. Zij kunnen pas een eamen maken als u dit in TestManager heeft ingepland en voor afname heeft vrijgegeven. Na een eamenafname kunt u in TestManager zien welke leerlingen de afname hebben afgerond, wat de voortgang is van de correctie en welke resultaten de leerlingen hebben behaald.. De werkzaamheden die u als eamensecretaris uitvoert u worden in de hoofdstukken 4 tot en met 10 nader toegelicht. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

9 4. Werken met TestManager 4.1 Informatie ontvangen en beheren Van Cito of DUO ontvangt u een of meer cdrom(s) en/of dvd(s) met de systeembestanden en eamenbestanden ( packages ). U bewaart deze cdrom(s) en/of dvd(s) op een veilige plaats zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen. Dit is een verantwoordelijkheid van de school. Van Cito ontvangt u per brief een aantal wachtwoorden. U bewaart deze wachtwoorden op zo n manier dat ze niet in handen van onbevoegden kunnen komen. Dit is een verantwoordelijkheid van de school. U verspreidt de informatie aan betrokkenen binnen de school en maakt waar nodig afspraken over het veilig bewaren van de informatie. 4.2 TestManager opstarten Op het bureaublad van de computer waarop de module TestManager is geïnstalleerd, is de onderstaande snelkoppeling geplaatst. Dubbelklik op deze snelkoppeling om TestManager te starten of klik op: Start > Programma s > EamenTester 2.11 > TestManager EamenTester Gebruik nooit meerdere TestManagers tegelijk. Wij adviseren u om TestManager op niet meer dan één computer te installeren. Als TestManager gebruikt wordt tijdens een eamenafname of als er meerdere TestManagers tegelijkertijd gebruikt worden, kan dit ertoe leiden dat wijzigingen die in TestManager zijn aangebracht niet worden opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Wel kunt u in TestManager de functie Afname overzicht gebruiken tijdens een eamenafname. Deze functie leest alleen de gegevens van de LocalServer om de actuele status van de afnames op te vragen. Meer over dit Afname overzicht kunt u vinden in paragraaf 7.2 Afname overzicht. Het venster Aanmelden toetsleider verschijnt: Tijdens de installatie van TestManager heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld waarmee u als eamensecretaris TestManager voortaan kunt opstarten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

10 Voer deze gebruikersnaam en het wachtwoord in. Het venster TestManager Hoofdmenu verschijnt: Alle informatie in TestManager (Leerlingen, Groepen, Toetsleiders, Packages, Afnameplanningen, Categorieën) wordt opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Synchroniseren TestManager en LocalServer Bij het opstarten en afsluiten van TestManager worden de gegevens in TestManager en de datamap van de LocalServer automatisch gescand en uitgewisseld, zodat altijd wordt gewerkt met de meest actuele informatie. Er is ook een optie 'Rescan' beschikbaar in diverse submenu's van TestManager, zoals Beheer Leerlingen, Beheer Toetsleiders, Beheer Packages en Beheer Afnameplanningen. Met deze optie kunt u er handmatig voor zorgen dat bijvoorbeeld wijzigingen in een afnameplanning direct, zónder TestManager te verlaten, worden bijgewerkt in de datamap van de LocalServer. Synchroniseren LocalServer en GlobalServer Bij het opstarten en afsluiten van TestManager worden gegevens in de datamap van de LocalServer automatisch gesynchroniseerd met de GlobalServer bij Cito. Dit kan enige minuten duren. Na synchronisatie bevat de GlobalServer bij Cito een kopie van de meeste gegevens in de datamap van uw school. Synchronisatie is onder andere van belang voor het uitvoeren van de correctiewerkzaamheden. Als u in TestManager een afnameplanning vrijgeeft voor correctie, kan de corrector pas starten met het correctiewerk nadat de gegevens zijn gesynchroniseerd met de GlobalServer bij Cito. Er is ook een optie 'Synchroniseren' beschikbaar in diverse submenu's van TestManager, zoals Beheer Leerlingen, Beheer Toetsleiders, en Beheer Afnameplanningen. Met deze optie kunt u zelf tussentijds doorgevoerde wijzigingen handmatig synchroniseren met de GlobalServer zónder TestManager te verlaten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

11 We bevelen u aan om TestManager na gebruik altijd direct af te sluiten. U weet dan zeker dat alle wijzigingen ook in de LocalServer en GlobalServer zijn verwerkt en door TestCenter en CorrectionManager kunnen worden gebruikt. 4.3 Packages installeren Overzicht geïnstalleerde packages Een package bevat een of meer digitale eamens/toetsen. De packages worden door Cito of DUO op cdrom(s) en/of dvd(s) aan u geleverd en door de systeembeheerder in een aparte map in het netwerk van uw school geplaatst. Daarna kunt u de packages in TestManager installeren. Een package bestaat uit een afzonderlijke (sub)map met een gecodeerde naam met de etensie.pkg, bijvoorbeeld {25B583CFA0A C1E94E0A8B865D}.pkg. Dit type zipbestand is uitsluitend bedoeld voor distributie en is beveiligd met een sterk wachtwoord. Bij het installeren in TestManager wordt een gedeelte van de inhoud gekopieerd naar de datamap door de LocalServer. De codering maakt deel uit van de beveiliging van EamenTester Informeer bij de systeembeheerder op welke netwerklocatie de map met packages staat. Klik op de optie Packages in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Packages verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de packages die al geïnstalleerd zijn: Packages installeren Voordat u eamenafnames kunt inplannen, installeert u de packages. Klik op Installeer nieuw in het venster Beheer Packages. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

12 De wizard Package Installeren start. Het volgende venster verschijnt: Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin de bestandslocatie van de te installeren packages kan worden opgegeven: Klik op de knop om de map te selecteren waarin de packages staan. Het venster Map selecteren verschijnt: Selecteer de map waarin de packages staan. Klik op OK. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

13 De packages hebben een gecodeerde mapaanduiding die begint en eindigt met een accolade en ziet er als volgt uit: In het invulveld verschijnt de bestandslocatie van de te installeren packages, bijvoorbeeld: Klik op Volgende. De verwerking kan enige tijd duren: Vervolgens verschijnt een overzicht van de packages die op de aangegeven locatie zijn aangetroffen: Dit venster bevat alleen een overzicht van nieuw te installeren packages. Packages die op de opgegeven locatie al zijn geïnstalleerd, worden in dit venster niet getoond. Selecteer de packages die u wilt installeren (deze worden aangevinkt). U kunt met de knop 'Alles aan' alle packages tegelijkertijd aanvinken. Met de knop 'Alles uit' maakt u de keuze ongedaan. De meeste packages zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn in een brief naar u verstuurd door Cito of DUO. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

14 Klik op de aanduiding: 'Type hier uw wachtwoord' achter elke geselecteerde package en vul het bijbehorende wachtwoord per package in. Klik op Volgende om de installatie van de package(s) te starten. Afhankelijk van de grootte van de packages kan dit enkele minuten duren. In het venster verschijnt een indicatie van de voortgang: Vervolgens krijgt u de gelegenheid aan te geven of u nog meer packages wilt installeren: Selecteer Nee (of Ja), en klik op Volgende. Het laatste venster bevat een bevestiging dat de package(s) is/zijn toegevoegd: Klik op Sluiten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

15 U komt terug in het venster Beheer Packages. De nieuwe packages zijn toegevoegd in het overzicht: De packages van de eamens 2 e tijdvak hoeven niet geïnstalleerd te worden als u zelf géén leerlingen heeft die herkansen. Wel moeten deze packages beschikbaar zijn voor CorrectionManager in het geval uw school 2e correctie uitvoert bij eamens 2 e tijdvak Controleer geïnstalleerde toetspackage Als u er zeker van wilt zijn dat het package juist en volledig is geïnstalleerd, gebruik dan de optie Controleer toetspackage. Door gebruik te maken van de optie Controleer toetspackage kan voor één of meer van de packages gecontroleerd worden of het package correct is geïnstalleerd op uw systeem. EamenTester voert hiervoor een technische controle uit waarbij voor elk geselecteerd package wordt vastgesteld of deze eact overeenkomt met de door Cito / DUO geleverde versie. U kunt een dergelijke controle op elk gewenst moment uitvoeren. De volgende melding zal verschijnen als het package juist is geïnstalleerd: Packages verwijderen Selecteer een of meer packages die u wilt verwijderen in het venster Beheer Packages. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

16 Met de SHIFT of CTRLtoets kunt u verschillende packages in de lijst tegelijkertijd selecteren: Klik op Deïnstalleren in het linkerdeel van het venster (of gebruik de <delete>toets). Per package wordt gevraagd om een bevestiging: De betekenis van de opties is als volgt: Ja of Nee : u kunt per geselecteerde package aangeven of deze wel/niet verwijderd moet worden; Ja op alles : alle packages in de selectie worden verwijderd; Nee op alles : géén van de geselecteerde packages wordt verwijderd. Klik op een van deze opties. Als u een package deïnstalleert, blijven de leerlingantwoorden bewaard. U kunt daarna in TestManager geen rapporten meer opvragen met een overzicht van deze antwoorden tenzij u het package opnieuw installeert. Het is niet mogelijk een package te verwijderen met een eamen met leerlingen die zijn gestart maar de afname nog niet hebben afgerond. In dat geval verschijnt bijvoorbeeld de volgende melding: U kunt het betreffende package pas verwijderen als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: de leerlingen die de eamenafname nog niet hebben afgerond, doen dit alsnog; de leerlingen die de eamenafname nog niet hebben afgerond, worden handmatig uit de betreffende afnameplanning verwijderd. Na het verwijderen van een of meer packages komt u terug in het venster Beheer Packages. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

17 Afnameplanningen waarvan het bijbehorende package is verwijderd zijn in het venster Beheer Afnameplanningen te vinden onder de titel Package niet beschikbaar! : De opties Groeperen op status en Downloaden in het venster Beheer Packages zijn in deze versie van TestManager niet in gebruik. 4.4 Toetsleiders invoeren Overzicht Toetsleiders De eamensecretaris kan in TestManager andere gebruikers van TestManager en/of CorrectionManager toevoegen. De eamensecretaris voegt andere gebruikers met de rol van corrector, beheerder of eamensecretaris in TestManager toe via de optie Toetsleiders. Pas nadat u in TestManager een docent als toetsleider met de rol corrector heeft aangemaakt, is het mogelijk om de betreffende docent als corrector toe te wijzen aan een of meer afnameplanningen. Klik op Toetsleiders in het venster TestManager Hoofdmenu. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

18 Het venster Beheer Toetsleiders verschijnt met een overzicht van de verschillende toetsleiders en hun rollen: U kunt op twee manieren nieuwe toetsleiders invoeren: handmatig; via import van een CSVbestand Handmatig toetsleiders toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Toetsleiders. De wizard Toevoegen Toetsleider start: Klik op Volgende. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

19 Vervolgens verschijnt het venster waarin u de gegevens van een nieuwe gebruiker/toetsleider kunt invoeren: Het wachtwoord van de toetsleider dient minimaal uit 6 karakters te bestaan, en moet in ieder geval de volgende tekens bevatten: 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter, en 1 bijzonder teken. Bijzondere tekens zijn: :;?,. Een geldig wachtwoord is bijvoorbeeld Voer de gegevens van de toetsleider in, en klik op Volgende. Het venster Rollen en Rechten verschijnt: Naast de rol van Supervisor kunt u aan een toetsleider een van de volgende rollen toewijzen: Eamensecretaris Corrector Beheerder Surveillant Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

20 De betekenis van deze rollen wordt in de volgende tabel nader toegelicht: Supervisor Eamensecretaris Deze rol is bestemd voor een toetsleider die supervisor is binnen EamenTester. De rol Supervisor heeft dezelfde rechten als de rol Eamensecretaris. Het enige verschil is dat er minimaal 1 toetsleider in EamenTester moet zijn met de rol Supervisor om altijd met alle rechten EamenTester te kunnen beheren. Een eamensecretaris heeft in TestManager alle rechten, en kan o.a. nieuwe toetsleiders aanmaken (bijv. voor docenten/correctoren, systeembeheerders en/of een nieuwe eamensecretaris). Wijs de rol 'Eamensecretaris' minimaal toe aan één functionaris op uw school met wie u de taken en verantwoordelijkheden als eamensecretaris wilt delen. U heeft dan altijd de mogelijkheid om in geval van ziekte of afwezigheid terug te vallen op een 2 e persoon om de voortgang van de digitale eamens te waarborgen. Wanneer verschillende gebruikers rechten hebben op het hoogste niveau (de rol supervisor en de rol eamensecretaris) bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van concrete afspraken over wie welke handelingen mag uitvoeren. Corrector Toetsleiders aan wie deze rol is toegewezen, kunnen inloggen in CorrectionManager om correctiewerk uit te voeren voor eamens met open vragen. Wijs deze rol toe aan de docenten die eamens met open vragen gaan corrigeren. Geef de gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord tijdig door aan de betreffende docent. Deze gegevens heeft de docent nodig bij het opstarten van CorrectionManager. Beheerder Surveillant Deze rol is bestemd voor de systeembeheerder(s) van uw school. Deze rol heeft in deze versie van EamenTester geen speciale functie. Selecteer de gewenste rol voor de nieuwe gebruiker. TestManager kent automatisch bepaalde rechten toe die horen bij de gekozen rol. Bijlage 3 geeft een overzicht van de rechten per rol. Klik op Volgende. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

21 Het venster Samenvatting verschijnt: Klik op Volgende. Het laatste venster bij toevoegen van toetsleider verschijnt: Klik op Sluiten. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

22 U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders. De nieuwe gebruiker is toegevoegd aan het overzicht: Toetsleiders importeren In plaats van de gegevens van nieuwe toetsleiders handmatig in te voeren, kunt u deze gegevens ook importeren. U dient in dat geval de gegevens van de nieuwe toetsleiders vooraf in een (CSV )bestand klaar te zetten. De werkwijze voor het importeren van gegevens is nader beschreven in bijlage 2. Importeer nieuwe toetsleiders met een CSVbestand. Na het importeren zijn de nieuwe toetsleiders zichtbaar in het venster Beheer Toetsleiders: Wanneer u toetsleiders importeert worden de rollen en rechten van deze nieuwe gebruikers niet automatisch toegekend. U moet de rollen na het importeren handmatig aan elke gebruiker toekennen. Dubbelklik op een Toetsleider die nog geen rol heeft gekregen in het venster Beheer Toetsleiders. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

23 De wachtwoorden in het CSV bestand moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij het wijzigen van de toetsleider wordt ook een controle uitgevoerd op de validatie van het wachtwoord (zie paragraaf Handmatig toetsleiders toevoegen ) Gegevens toetsleiders bewerken Selecteer de betreffende toetsleider in het venster Beheer Toetsleiders. Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster om de gegevens van de geselecteerde toetsleider te bewerken of dubbelklik op de toetsleider. Het venster Bewerken Toetsleider verschijnt: Hier kunt de gegevens van de toetsleider wijzingen, zoals het wachtwoord of de gewenste rol. Kik op het tabblad Rechten. Selecteer de gewenste rol voor deze toetsleider, en klik op OK. U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders Toetsleiders verwijderen Selecteer een of meer toetsleiders die u wilt verwijderen in het venster Beheer Toetsleiders. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende toetsleiders tegelijkertijd te selecteren. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

24 Klik op Verwijderen in het linkerdeel van het venster om de geselecteerde toetsleider(s) uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). Vervolgens verschijnt de melding om het verwijderen van de toetsleider(s) te bevestigen: Klik op Ja (of Nee). U komt terug in het bijgewerkte venster Beheer Toetsleiders. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. 4.5 Leerlingen invoeren Overzicht Leerlingen Leerlingen moeten in TestManager zijn ingevoerd voordat zij met de module TestCenter een eamen kunnen maken. De eamensecretaris voegt leerlingen toe in TestManager via de optie 'Leerlingen'. Klik op Leerlingen in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Leerlingen verschijnt. Direct na de installatie van EamenTester zijn nog geen gegevens van leerlingen bekend. Het venster ziet er dan als volgt uit: U kunt op twee manieren leerlingen invoeren: handmatig; via een wizard; via import van een CSVbestand Handmatig leerlingen toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

25 De wizard Toevoegen Leerling start: Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin u de algemene gegevens van de nieuwe leerling kunt invoeren: Voer de gegevens van de nieuwe leerling in, en klik op Volgende. Bij de import van leerlingen voert TestManager een controle uit op de juiste volgorde van de geboortedatum (ddmmjjjj). Bij een onjuiste import volgt een foutmelding en wordt de import afgebroken. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

26 Het venster Overige leerlinggegevens verschijnt: Vul in dit venster een voor deze leerling uniek leerlingnummer en een wachtwoord in. Het invullen van een wachtwoord is optioneel, maar wordt sterk aangeraden voor de beveiliging. Selecteer eventueel de groep waar de betreffende leerling bij hoort. Via de optie 'Groepen' in het hoofdmenu van TestManager kunt u nieuwe groepen aan de keuzelijst toevoegen (zie paragraaf 4.6). Het is mogelijk hier zelf een groepsnaam in te vullen in het veld Groep, in plaats van deze te selecteren in de keuzelijst. U dient van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. De groepsnaam wordt in dit geval namelijk niet toegevoegd aan de keuzelijst. Klik op Volgende. Het volgende venster bevat een samenvatting van de ingevoerde gegevens: Controleer de gegevens, en klik op Volgende. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

27 Het laatste venster bevat een bevestiging dat de leerling is toegevoegd: Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Leerlingen. De nieuwe leerling is toegevoegd aan het overzicht. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu Leerlingen importeren U kunt de gegevens van nieuwe leerlingen importeren als u deze vooraf in een bestand heeft klaargezet. De werkwijze voor het importeren van gegevens is beschreven in bijlage 2. Na het importeren zijn de nieuwe leerlingen zichtbaar in het venster Beheer Leerlingen: Het is belangrijk dat alle leerlingen een uniek leerlingnummer hebben. In de kolom 'Uniek ID' rechts in het venster is dit aangegeven met het icoon (groen vinkje) Leerlinggegevens bewerken Selecteer de leerling in het venster Beheer Leerlingen. Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

28 Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen om de gegevens van de geselecteerde leerling te bewerken (of dubbelklik op het record van de betreffende leerling) Leerlinggroepen weergeven U kunt in TestManager leerlingen toewijzen aan zelf gekozen groepen. In paragraaf 4.6 wordt het aanmaken van groepen nader toegelicht. U kunt de leerlingenlijst vervolgens groepsgewijs weergeven. Klik op Groeperen op groep bovenaan in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen. Een gegroepeerde lijst ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: U kunt elke groep uitklappen en inklappen door op de (+) en () voor de betreffende groepsnaam te klikken. Klik nogmaals op Groeperen op groep in het venster Beheer Leerlingen. De oorspronkelijke weergave wordt hersteld Leerlingen verwijderen Selecteer een of meer leerlingen die u wilt verwijderen in het venster Beheer Leerlingen. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende leerlingen in de lijst tegelijkertijd te selecteren. Klik op Verwijderen in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen om de geselecteerde leerling(en) uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester /108

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Factuur Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Relatie Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie