Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11

2 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op (kies: ICTeamenhelpdesk). U vindt hier ook de veel gestelde vragen over EamenTester Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: september 2014

3 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen EamenTester versie 2.10B en versie Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Configuratie Schema Toelichting Systeemeisen EamenTester 2.11 en netwerkverkeer Beveiliging Instructie per stap Voorbereiding installatie Installatie en configuratie LocalServer Installatie gebruikersmodules Voorbereiden gebruik modules Storingen Geen communicatie LocalServer GlobalServer Geen Communicatie LocalServer TestManager/TestCenter Technische storing bij eamenafname Herstart Eamenafname Verwijderen EamenTester Verwijderen gebruikersmodules Verwijderen LocalServer Backup datamap Bijlage A: Overzicht gebruik EamenTester Bijlage B: Rollen en rechten in EamenTester Bijlage C: EamenTester & Novell C.1 Inleiding C.2 Schema C.3 Authenticatie C.4 Novell Client (4.91 SP4 / SP5) C.5 LocalServer C.6 Checklist... 58

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is een handleiding voor de werkzaamheden van de systeembeheerder bij de installatie van EamenTester 2.11 op scholen. De installatie binnen een Windowsnetwerk is het uitgangspunt van deze handleiding. Voor de installatie binnen een Novellomgeving is een bijlage in dit document opgenomen. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding 2. Begrippenlijst Een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Configuratie Een overzicht van de te realiseren configuratie voor EamenTester, inclusief toelichting en minimum systeemeisen. 4. Instructie per stap Een overzicht van de taken voor de systeembeheerder bij de installatie van EamenTester 2.11 in een Windowsnetwerk en een instructie bij elk van deze taken. 5. Storingen Richtlijnen voor acties bij systeemuitval en dergelijke. 6. Verwijderen EamenTester Instructie voor het verwijderen van EamenTester Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met EamenTester 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de eamens. Deze handleiding is gebaseerd op het werken met EamenTester onder Windows 7. Als u met EamenTester onder een ander besturingssysteem werkt, kunnen de hier getoonde schermafdrukken en teksten afwijken van wat u te zien krijgt. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

5 1.2 Verschillen tussen EamenTester versie 2.10B en versie 2.11 EamenTester 2.11 is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van EamenTester 2.10B (die in het schooljaar werd gebruikt). De belangrijkste: Afhandeling van te weinig schijfruimte voor de datamap van de LocalServer tijdens afnames. Zie paragraaf Het is mogelijk gemaakt dat er binnen een deeltoets wel terug genavigeerd kan worden, maar niet van een deeltoets naar een vorige deeltoets. Vooral van belang voor de rekentoets VO. In TestManager is er nu een leerlingenoverzicht waar over alle afnameplanningen heen gefilterd kan worden op een aantal kenmerken zoals Afgebroken en Niet gestart.. De wijzigingen betreffen zowel de LocalServer, als de clients TestManager, TestCenter en CorrectionManager. De LocalServer 2.10B en de bijbehorende clients dienen daarom gedeïnstalleerd te worden. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

6 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalAgent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de eamensecretaris gebruikt om eamens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een eamen te maken. TestCenter communiceert met de LocalServer. CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. CorrectionManager communiceert met de GlobalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de LocalServer op de school en met CorrectionManagers. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent (ook wel LocalServer Service genoemd) is een onderdeel van de LocalServer. Deze Windowsservice regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op eamens, afnameplanningen, toetsleiders en antwoorden en scores van leerlingen. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager worden de packages (zonder correctievoorschriften) in de datamap geplaatst. Tijdens synchronisatie worden gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt onder andere automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour stuurt de LocalServer de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de GlobalServer. De gegevens worden daarmee bij Cito opgeslagen in een centrale database. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

7 2.2 Iconenlijst Dit is het icoon van de setup bestanden voor de modules TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Deze setup bestanden worden aangemaakt bij de installatie van de LocalServer. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de modules TestManager, TestCenter, en/of CorrectionManager. Voor alle modules zijn de iconen identiek, alleen de benaming verschilt. Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

8 3. Configuratie In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe EamenTester 2.11 functioneert. We raden u dringend aan om dit hoofdstuk goed door te nemen voordat u met de installatie begint. 3.1 Schema EamenTester 2.11 bestaat uit vier modules: LocalServer TestCenter TestManager CorrectionManager De modules kunnen in een netwerk op verschillende servers en werkstations worden geïnstalleerd of op één computer. Een internetverbinding is een basisvoorwaarde bij de installatie van EamenTester In schema: 3.2 Toelichting LocalServer De LocalServer van EamenTester bestaat uit een Windows service ( LocalServer EamenTester 2.11 service), de LocalAgent en een datamap. De service en de LocalAgent zijn geïnstalleerd op een Windowsserver in het schoolnetwerk. De service LocalServer EamenTester 2.11 zorgt voor al het dataverkeer binnen EamenTester en heeft als enige toegang tot de datamap van de LocalServer. De LocalServer moet verbinding hebben met het internet om contact te kunnen maken met de GlobalServer bij Cito. Deze verbinding wordt gebruikt om gegevens in de datamap te synchroniseren met de centrale database bij Cito en om afnameresultaten naar Cito te sturen (dataretour). Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

9 Datamap De dataopslag (in de map Data ) van EamenTester moet plaatsvinden op een server binnen de school. Dit kan een Windowsserver zijn, maar ook een andere server zoals Novell. Belangrijk is dat de server waarop de datamap zich bevindt, voorzien is van automatische backupvoorzieningen. De datamap is een onderdeel van de module LocalServer van EamenTester en bevat alle gegevens van de eamens van een school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op afnameplanningen, toetsleiders, en antwoorden en scores van leerlingen. De datamap mag niet rechtstreeks benaderd kunnen worden vanuit de werkstations van de eamensecretaris, docenten of leerlingen. Toegang tot de datamap hoort alleen mogelijk te zijn via de LocalServer. Tijdens het laden van de toetsen op de afnamecomputers, worden de toetsen opgehaald van de map Data via de LocalServer. Als de datamap op een andere server wordt geplaatst dan waar de LocalServer geïnstalleerd is, zal de LocalServer de bestanden eerst van de datamap van de andere server moeten ophalen alvorens deze van de LocalServer verstuurd kunnen worden naar de afnamecomputers. Dit kan etra netwerkbelasting met zich meebrengen omdat de data twee keer over het netwerk gecommuniceerd moet worden. Als u tegen performanceproblemen aanloopt, adviseren wij u de datamap op dezelfde server te installeren waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Belangrijk is dat de server waarop de datamap zich bevindt, voorzien is van automatische backupvoorzieningen. GlobalServer Dit is de centrale server bij Cito. De GlobalServer wordt via een internetverbinding door de LocalServer en CorrectionManager benaderd voor gegevensuitwisseling (synchronisatie en dataretour). Op de GlobalServer staat (na elke synchronisatie) een kopie van de meeste gegevens in de datamap van elke school. Dit wordt gedaan om correctie van eamens via internet mogelijk te maken en eamengegevens te kunnen delen met nevenvestigingen van de school. TestManager TestManager is de module die de eamensecretaris onder andere gebruikt om eamens te plannen, leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens en om afnamegegevens naar Cito terug te sturen via de optie dataretour. De systeembeheerder installeert deze module op een werkstation dat beschikbaar is voor de eamensecretaris, maar dat niet toegankelijk is voor onbevoegden. TestManager communiceert met de LocalServer als het gaat om bekijken, wijzigen en verwijderen van gegevens. TestCenter TestCenter wordt geïnstalleerd op de afnamecomputers in het eamenlokaal. De leerlingen gebruiken deze module om het eamen te maken. Ook TestCenter communiceert met de LocalServer, bijvoorbeeld bij het laden van eamens en het opslaan van antwoorden. CorrectionManager CorrectionManager wordt geïnstalleerd op de computer die de docent gebruikt om te corrigeren. Deze computer mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. CorrectionManager is niet afhankelijk van de LocalServer, maar zoekt rechtstreeks contact met de GlobalServer via het internet. Vanuit de GlobalServer worden de relevante gegevens, zoals de leerlingantwoorden, ingelezen om ze te corrigeren. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

10 3.3 Systeemeisen Er zijn verschillende systeemeisen voor: 1. de server waarop de LocalAgent draait; 2. het werkstation van de eamensecretaris die werkt met TestManager en de afnamecomputers van de leerlingen die eamens maken in TestCenter; 3. het werkstation van de corrector die werkt met CorrectionManager. Een volledig overzicht van deze systeemeisen vindt u op het internetadres kies: handleidingen en systeembeheer en vervolgens systeemeisen. 3.4 EamenTester 2.11 en netwerkverkeer Poort 443 De communicatie via internet wordt gebruikt voor de synchronisatie en dataretour van EamenTester Deze communicatie verloopt tussen de LocalServer (school) en de GlobalServer (Cito). Naast de LocalServer is CorrectionManager de enige andere EamenTestermodule die gebruik maakt van het internet voor gegevensuitwisseling met de GlobalServer. De gegevensuitwisseling vindt plaats op een veilige manier. Er wordt gebruik gemaakt van het httpsprotocol waarbij de gegevens versleuteld ( encrypted ) via het internet worden verzonden. Om uw schoolnetwerk te beschermen tegen ongewenst internetverkeer van buiten, heeft u waarschijnlijk een firewall opgenomen in uw netwerk. Het is van groot belang dat uw firewall het dataverkeer voor EamenTester doorlaat. Zonder deze doorgang kan EamenTester niet functioneren en kunt u geen eamens afnemen. In uw firewall moet poort 443 openstaan voor het dataverkeer van de LocalServer. Ook voor het dataverkeer van CorrectionManager moet poort 443 open staan. Dit kan betekenen dat een aanpassing nodig is op de computer waarop CorrectionManager geïnstalleerd staat. Mogelijk moet u dit handmatig instellen in de firewallopties van de computer. Daarnaast zal poort 443 opengesteld moeten worden op eventuele andere firewalls die zich bevinden tussen de computer waarop CorrectionManager staat en het internet. Poort 443 is de standaardpoort voor httpsverkeer. Waarschijnlijk staat deze poort al gedeeltelijk open. Deze poort hoeft niet volledig open te staan. Poort 443 moet openstaan voor: outbound verkeer van het programma Cito.CitoTester.LocalServer.Service.ee naar url: outbound verkeer van het programma CorrectionManager.ee naar url: Applicaties die een verbinding met internet maken, zijn: LocalServer (Cito.EamenTester.LocalServer.Service.ee) en CorrectionManager (CorrectionManager.ee) Wij raden u aan om de internetverbinding van de LocalServer open te laten staan in de perioden waarin EamenTester gebruikt wordt. Alleen op deze manier bent u er zeker van dat de informatie in uw lokale database regelmatig gesynchroniseerd wordt met de centrale database bij Cito. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

11 3.4.2 Proyservers Mogelijk maakt u binnen uw schoolnetwerk gebruik van een Proyserver om internettoegang te versnellen. Voor het dataverkeer van EamenTester is het nodig dat er geen oude informatie verstrekt wordt vanaf een Proyserver, wanneer de LocalServer de GlobalServer om informatie vraagt. Het dataverkeer van EamenTester is daarom zo ingericht dat het nooit hergebruikt wordt. Al het dataverkeer van EamenTester heeft als etra kenmerk epires immediately meegekregen. Elke keer dat er een verzoek om informatie naar Cito gaat, wordt ook echt de laatste informatie opgevraagd en wordt de informatie op de Proyserver genegeerd. U hoeft hier niets voor in te stellen en kunt uw Proyserver gewoon blijven gebruiken Communicatie tussen LocalServer en TestManager/TestCenter TestManager en TestCenter communiceren met de LocalServer op basis van het tcpip protocol. De communicatie tussen TestManagerTestCenter en de LocalServer verloopt via poortnummer Zie ook Beveiliging De beveiliging van de digitale eamens die in EamenTester 2.11 worden afgenomen, wordt op volgende wijze gerealiseerd: 4. Bewaren cdrom(s) en/of dvd(s); 5. Bewaren wachtwoorden; 6. Afgeschermde afname; 7. Automatische backup datamap; 8. Synchronisatie met GlobalServer; 9. Dataverkeer via het httpsprotocol Bewaren cdrom(s) en/of dvd(s) De eamensecretaris ontvangt van Cito of DUO een of meer cdrom(s) en/of dvd(s) met de systeembestanden en eamenbestanden ( packages ). De eamensecretaris of de systeembeheerder bewaart deze cdrom(s) en/of dvd(s) op een veilige plaats zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen Bewaren wachtwoorden De eamensecretaris ontvangt van Cito of DUO een aantal wachtwoorden. De eamensecretaris of de systeembeheerder bewaart deze wachtwoorden op zo n manier dat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen, maar wel beschikbaar zijn voor eigen gebruik. Andere gebruikers van TestManager of CorrectionManager ontvangen van de eamensecretaris een gebruikersnaam en wachtwoord om deze modules te kunnen gebruiken. Alle gebruikers bewaren hun wachtwoorden op zo n manier dat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen, maar wel beschikbaar zijn voor eigen gebruik. Dit is een verantwoordelijkheid van elke gebruiker. TestManager en CorrectionManager werken alleen met 'sterke' wachtwoorden. Deze wachtwoorden dienen minimaal te voldoen aan de volgende criteria: 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 bijzonder teken en in totaal minimaal 6 karakters. Bijvoorbeeld Bijzondere tekens zijn: :;?,. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

12 3.5.3 Afgeschermde afname Tijdens het maken van het eamen in TestCenter kan de leerling de computer niet voor een ander doel gebruiken. De mogelijkheden om andere programma's te starten worden door TestCenter tijdelijk uitgeschakeld Automatische backup datamap De datamap van de LocalServer wordt geplaatst op een server met backupvoorziening. Dit is ter beveiliging van de inhoud van de datamap, waaronder de resultaten van reeds afgenomen eamens. De uitvoering van de (automatische) backup van de datamap is een verantwoordelijkheid van de school Synchronisatie met GlobalServer Na synchronisatie bevat de GlobalServer bij Cito een kopie van de meeste gegevens in de datamap op de school. Dit is onder andere nodig om met CorrectionManager te kunnen werken en als de school meerdere LocalServers heeft bijvoorbeeld bij nevenvestigingen Dataverkeer via het httpsprotocol De gegevensuitwisseling tussen de school (LocalServer) en Cito (GlobalServer) vindt plaats via het httpsprotocol. Bij het gebruik van https worden data versleuteld ( encrypted ) verzonden over het internet. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

13 4. Instructie per stap Het afnemen van eamens met EamenTester is een samenspel tussen de eamensecretaris, de systeembeheerder, docenten (surveillanten en correctoren) en leerlingen. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage A 'Overzicht gebruik EamenTester'. De werkzaamheden die u als systeembeheerder uitvoert bij de installatie van EamenTester 2.11 worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 4.1 Voorbereiden installatie Ontvangen en bewaren informatie en materiaal Verwijderen oudere versies van EamenTester Bepalen configuratie Openstellen firewall 4.2 Installatie en configuratie LocalServer Installatie LocalServer op Windowsserver Opgeven locatie datamap Opgeven locatie map ClientSetups Opgeven locatie map snelkoppelingen Overzicht gekozen instellingen LocalServer configureren Aanmaken setup bestanden gebruikersmodules Functie synchronize data en 'reset synchronisatie history' 4.3 Installatie gebruikersmodules Voorbereiding installatie gebruikersmodules Installatie TestManager Installatie TestCenter Installatie CorrectionManager 4.4 Voorbereiden gebruik modules Start TestManager met eamensecretaris Aanmaken account voor systeembeheerder in TestManager Map packages aanmaken Locatie packages opgeven in CorrectionManager Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

14 4.1 Voorbereiding installatie Ontvangen en bewaren informatie en materiaal Uw school (de eamensecretaris) ontvangt een of meer cdrom(s) en/of dvd(s) met: systeembestanden van EamenTester 2.11 digitale (oefen)eamens ( packages ) handleidingen in pdfformaat per en/of brief: gebruikersnamen en wachtwoorden De gebruikersnamen met bijbehorende wachtwoorden zijn nodig: 1. Om tijdens de installatie van de LocalServer een verbinding te realiseren tussen de LocalServer en de GlobalServer; te gebruiken door de systeembeheerder. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn uniek toegewezen aan uw schoolvestiging, en mogen alleen worden gebruikt voor installatie van de LocalServer als de in de aanbiedingsbrief vermelde schoolgegevens (BRIN, naam en adres) kloppen. Neem in geval van twijfel eerst contact op met de ICTeamenhelpdesk. 2. Om direct na installatie van TestManager de eamensecretaris voor de eerste keer aan te kunnen melden in TestManager; te gebruiken door de eamensecretaris samen met de systeembeheerder. Bovendien ontvangt de eamensecretaris wachtwoorden om in TestManager packages (de eamenbestanden) te kunnen installeren. U dient cdrom(s) en/of dvd(s), gebruikersnamen en wachtwoorden in overleg met de eamensecretaris op een veilige plaats te bewaren zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen. Met EamenTester 2.11 dient u rekening te houden met de volgende informatie: Verwijderen oudere versies van EamenTester Voorafgaand aan de installatie van EamenTester 2.11 moet u alle versies ouder dan 2.11 van EamenTester (vroeger ook CitoTester geheten) verwijderen (zowel de clients als de LocalServer). In hoofdstuk 6 Verwijderen van EamenTester wordt uitgelegd hoe u EamenTester kunt verwijderen. Deze stappen zijn voor oudere versies dan EamenTester 2.11 gelijk aan die voor EamenTester Bij het verwijderen van EamenTester worden de programma s, componenten, objecten en snelkoppelingen verwijderd. De programmamap van EamenTester is na afloop opgeruimd. De datamap blijft bewaard. Voordat de installatie van EamenTester 2.11 kan plaatsvinden dient u de datamap van EamenTester 2.10B handmatig te archiveren en te verwijderen Bepalen configuratie Bepaal in overleg met de eamensecretaris op welke server/computers van de school de onderdelen van EamenTester 2.11 worden geïnstalleerd. Het betreft: LocalServer, Datamap en ClientSetups TestManager TestCenter CorrectionManager Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

15 Controleer of de computers voldoen aan de systeemeisen. Een volledig overzicht van de systeemeisen vindt u op het internetadres kies: handleidingen en systeembeheer en vervolgens systeemeisen Openstellen firewall EamenTester 2.11 functioneert alleen als er gegevensuitwisseling met de GlobalServer (Cito) mogelijk is (zie ook paragraaf 3.4). Zorg ervoor dat in uw firewall poort 443 is opengesteld voor outbound verkeer van het programma Cito.EamenTester.LocalServer.Service.ee naar url: Installatie en configuratie LocalServer De LocalServer van EamenTester bestaat uit een Windows service (LocalAgent) en een bijbehorende datamap. De LocalAgent moet op een Windows besturingssysteem geïnstalleerd worden. De dataopslag (in de map Data ) van EamenTester moet plaatsvinden op een server binnen de school. Dit kan een Windowsserver zijn, maar ook een andere server zoals Novell. Voor scholen die beschikken over een Novell netwerk zijn aanvullende instructies voor de installatie opgenomen in bijlage C. Belangrijk is dat de server waarop de datamap zich bevindt, voorzien is van automatische backupvoorzieningen Installatie LocalServer op Windowsserver Per server kan er zowel één LocalServer voor EamenTester als één LocalServer voor MiniTester geïnstalleerd worden. Beide installaties maken een eigen Datamap en Clientsetups aan. Het is niet mogelijk om meerdere installaties van EamenTester of meerdere installaties van MiniTester op dezelfde server uit te voeren. Als dit niet de eerste installatie van deze versie van de LocalServer is en u wilt een andere Portal Account gebruiken dan de vorige keer, dan kan dat alleen als de datamap van de vorige installatie verwijderd is. Zie hoofdstuk 6 waaraan u moet denken in verband met de bewaarplicht. Er kan niet meer dan één LocalServer van EamenTester op één server staan. N.B. Eén LocalServer van MiniTester kan wel naast de LocalServer van EamenTester staan. De installatie maakt gebruik van de op cdrom of dvd onder de submap 'Installatiebestanden' aangeleverde bestanden. Als u de installatie vanaf het netwerk wilt uitvoeren, kopieer dan behalve het setup bestand ook de submap System naar de door u gewenste (veilige) locatie. Sluit alle Windows programma s. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

16 De installatie van EamenTester moet zo mogelijk gestart worden vanuit Configuratiescherm Software Nieuwe programma s toevoegen. Indien de installatie van EamenTester niet vanuit Configuratiescherm Software Nieuwe programma s toevoegen wordt geïnstalleerd, bestaat de mogelijkheid op een onvolledige installatie! Onder Server 2008 is de aanbevolen werkwijze: rechtermuisklik op het bestand EamenTester (2.11) Setup.ee en run as Administrator kiezen. Klik op Configuratiescherm Software Nieuwe programma's toevoegen. Start het setup bestand van EamenTester 2.11 in de map Installatiebestanden van de cd of dvd. Het volgende scherm verschijnt. Klik op Volgende Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

17 Het venster Systeemvereisten verschijnt: Als u klikt op de knop 'Geavanceerd' kunt u zien welke programmaonderdelen in de installatie worden meegenomen (de voor uw systeem verplichte of aanbevolen onderdelen zijn automatisch geselecteerd). In dat geval verschijnt het volgende venster: Klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

18 In plaats van C:\Program Files\LocalServer EamenTester 2.11 kan hier bijvoorbeeld ook staan: C:\Program Files (86)\LocalServer EamenTester 2.11, afhankelijk van het besturingssysteem. Kies de installatiemap voor de LocalServer op de Windowsserver en klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

19 4.2.2 Opgeven locatie datamap U kunt nu de locatie opgeven voor de datamap van de LocalServer. De datamap is een map op een server van uw school, die wel voor de LocalAgent toegankelijk is, maar die niet voor de overige gebruikers / computers van uw netwerk toegankelijk mag zijn Gebruik in géén geval de datamap van een oudere versie van EamenTester. Zorg ervoor dat de datamap zich bevindt op een server met backupvoorziening. Dit is ter beveiliging van de inhoud van de datamap, zoals de leerlingantwoorden van reeds afgenomen eamens. Selecteer de locatie voor de datamap, en klik op Volgende. Er wordt nu gecontroleerd of er genoeg schijfruimte is om op de aangegeven plek te kunnen installeren. Deze controle kan enige tijd duren. Mogelijk krijgt u de volgende melding: Dit kan betekenen dat u: onvoldoende ruimte beschikbaar heeft op dit station; een niet bestaande/bereikbare server heeft ingevuld; geen/onvoldoende lees of schrijfrechten heeft voor dit station / deze netwerkverbinding. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

20 4.2.3 Opgeven locatie map ClientSetups In het volgende scherm kunt u opgeven in welke map de client setupbestanden van EamenTester worden bewaard: Na afloop van de configuratie van de LocalServer zullen in deze map automatisch de setup bestanden worden aangemaakt die u nodig heeft voor de verdere installatie van de modules TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Selecteer de locatie voor de opslag van de ClientSetups, en klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

21 4.2.4 Opgeven locatie map snelkoppelingen Tot slot krijgt u de gelegenheid de locatie van de map met snelkoppelingen in het startmenu in te stellen: Klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

22 4.2.5 Overzicht gekozen instellingen U krijgt een overzicht van de gekozen instellingen: Controleer de installatieinstellingen, en klik op Voltooien. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

23 Als de systeemvereisten Microsoft.Net Framework v2.0. of Internet Eplorer niet zijn geïnstalleerd dan zullen deze nu automatisch geïnstalleerd worden. In dat geval ziet het venster met het overzicht er als volgt uit: De installatie kan enige minuten in beslag nemen. De volgende vensters verschijnen (eerst een Windowsvenster en daarna een DOSvenster): Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

24 Na een succesvolle installatie verschijnt het volgende venster: Klik op Sluiten. Tijdens de installatie is de snelkoppeling van de LocalServer (EamenTester 2.11 Agent) op het bureaublad geplaatst. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

25 In de directory 'C:\Program Files\LocalServer EamenTester 2.11 ' staat het bestand netcfg.ini. In dit bestand staat op de derde regel 'LocalServerId=', gevolgd door ipadres of de naam van de LocalServer (de fysieke server). Als u in dit bestand de naam van de LocalServer wijzigt in het ipadres van de LocalServer kunt u mogelijk snelheidswinst behalen. 'Client setups' worden gemaakt met deze instelling LocalServer configureren Na de installatie start de LocalServer automatisch op en zoekt via het internet verbinding met de GlobalServer van Cito. Dit kan enige tijd duren. De service LocalServer EamenTester 2.11 wordt standaard gestart onder het lokale systeemaccount. Communicatie tussen de LocalServer en de GlobalServer is in een aantal gevallen niet mogelijk omdat het lokale systeemaccount niet geautoriseerd is om via poort 443 het internet te kunnen benaderen. In dat geval kunt u het lokale systeemaccount, waaronder de service LocalServer EamenTester 2.11 gestart wordt, wijzigen in een account met meer bevoegdheden, zie hiervoor de aanwijzingen in paragraaf 5.1. Als de LocalServer voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, verschijnt de melding dat deze nog niet is geconfigureerd: Als u meerdere vensters heeft geopend, kan het zijn dat deze melding zich achter een ander venster bevindt. Sluit in dat geval de andere vensters zodat u de melding kunt zien. Klik op OK. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011)

Nadere informatie

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11 Installatiehandleiding systeembeheerder MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 ExamenTester MBO 2.11.14 Setup.exe Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld om de huidige LocalServer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011) Niets uit dit

Nadere informatie

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks:

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: Releasenotes ExamenTester MBO 2.11.14 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail: ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2012) Niets uit dit werk

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 Dit document beschrijft de installatie van King. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11

Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11 Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerkinstallatie staan de King-administraties op het netwerk (server) en

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Hosted Exchange Handleiding

Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Handleiding 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie... 4 2.1 Vooraf... 4 2.1.1 Systeemeisen... 4 2.1.2 Firewall... 4 2.1.3 Migratie richtlijnen... 5 2.2 Mobile... 6 2.2.1 ActiveSync instellen...

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.2 MU Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Installatie

Nadere informatie