Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11

2 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op (kies: ICTeamenhelpdesk). U vindt hier ook de veel gestelde vragen over EamenTester Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: september 2014

3 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen EamenTester versie 2.10B en versie Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Configuratie Schema Toelichting Systeemeisen EamenTester 2.11 en netwerkverkeer Beveiliging Instructie per stap Voorbereiding installatie Installatie en configuratie LocalServer Installatie gebruikersmodules Voorbereiden gebruik modules Storingen Geen communicatie LocalServer GlobalServer Geen Communicatie LocalServer TestManager/TestCenter Technische storing bij eamenafname Herstart Eamenafname Verwijderen EamenTester Verwijderen gebruikersmodules Verwijderen LocalServer Backup datamap Bijlage A: Overzicht gebruik EamenTester Bijlage B: Rollen en rechten in EamenTester Bijlage C: EamenTester & Novell C.1 Inleiding C.2 Schema C.3 Authenticatie C.4 Novell Client (4.91 SP4 / SP5) C.5 LocalServer C.6 Checklist... 58

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is een handleiding voor de werkzaamheden van de systeembeheerder bij de installatie van EamenTester 2.11 op scholen. De installatie binnen een Windowsnetwerk is het uitgangspunt van deze handleiding. Voor de installatie binnen een Novellomgeving is een bijlage in dit document opgenomen. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding 2. Begrippenlijst Een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Configuratie Een overzicht van de te realiseren configuratie voor EamenTester, inclusief toelichting en minimum systeemeisen. 4. Instructie per stap Een overzicht van de taken voor de systeembeheerder bij de installatie van EamenTester 2.11 in een Windowsnetwerk en een instructie bij elk van deze taken. 5. Storingen Richtlijnen voor acties bij systeemuitval en dergelijke. 6. Verwijderen EamenTester Instructie voor het verwijderen van EamenTester Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met EamenTester 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de eamens. Deze handleiding is gebaseerd op het werken met EamenTester onder Windows 7. Als u met EamenTester onder een ander besturingssysteem werkt, kunnen de hier getoonde schermafdrukken en teksten afwijken van wat u te zien krijgt. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

5 1.2 Verschillen tussen EamenTester versie 2.10B en versie 2.11 EamenTester 2.11 is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van EamenTester 2.10B (die in het schooljaar werd gebruikt). De belangrijkste: Afhandeling van te weinig schijfruimte voor de datamap van de LocalServer tijdens afnames. Zie paragraaf Het is mogelijk gemaakt dat er binnen een deeltoets wel terug genavigeerd kan worden, maar niet van een deeltoets naar een vorige deeltoets. Vooral van belang voor de rekentoets VO. In TestManager is er nu een leerlingenoverzicht waar over alle afnameplanningen heen gefilterd kan worden op een aantal kenmerken zoals Afgebroken en Niet gestart.. De wijzigingen betreffen zowel de LocalServer, als de clients TestManager, TestCenter en CorrectionManager. De LocalServer 2.10B en de bijbehorende clients dienen daarom gedeïnstalleerd te worden. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

6 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalAgent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de eamensecretaris gebruikt om eamens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een eamen te maken. TestCenter communiceert met de LocalServer. CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. CorrectionManager communiceert met de GlobalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de LocalServer op de school en met CorrectionManagers. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent (ook wel LocalServer Service genoemd) is een onderdeel van de LocalServer. Deze Windowsservice regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op eamens, afnameplanningen, toetsleiders en antwoorden en scores van leerlingen. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager worden de packages (zonder correctievoorschriften) in de datamap geplaatst. Tijdens synchronisatie worden gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt onder andere automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour stuurt de LocalServer de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de GlobalServer. De gegevens worden daarmee bij Cito opgeslagen in een centrale database. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

7 2.2 Iconenlijst Dit is het icoon van de setup bestanden voor de modules TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Deze setup bestanden worden aangemaakt bij de installatie van de LocalServer. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de modules TestManager, TestCenter, en/of CorrectionManager. Voor alle modules zijn de iconen identiek, alleen de benaming verschilt. Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

8 3. Configuratie In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe EamenTester 2.11 functioneert. We raden u dringend aan om dit hoofdstuk goed door te nemen voordat u met de installatie begint. 3.1 Schema EamenTester 2.11 bestaat uit vier modules: LocalServer TestCenter TestManager CorrectionManager De modules kunnen in een netwerk op verschillende servers en werkstations worden geïnstalleerd of op één computer. Een internetverbinding is een basisvoorwaarde bij de installatie van EamenTester In schema: 3.2 Toelichting LocalServer De LocalServer van EamenTester bestaat uit een Windows service ( LocalServer EamenTester 2.11 service), de LocalAgent en een datamap. De service en de LocalAgent zijn geïnstalleerd op een Windowsserver in het schoolnetwerk. De service LocalServer EamenTester 2.11 zorgt voor al het dataverkeer binnen EamenTester en heeft als enige toegang tot de datamap van de LocalServer. De LocalServer moet verbinding hebben met het internet om contact te kunnen maken met de GlobalServer bij Cito. Deze verbinding wordt gebruikt om gegevens in de datamap te synchroniseren met de centrale database bij Cito en om afnameresultaten naar Cito te sturen (dataretour). Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

9 Datamap De dataopslag (in de map Data ) van EamenTester moet plaatsvinden op een server binnen de school. Dit kan een Windowsserver zijn, maar ook een andere server zoals Novell. Belangrijk is dat de server waarop de datamap zich bevindt, voorzien is van automatische backupvoorzieningen. De datamap is een onderdeel van de module LocalServer van EamenTester en bevat alle gegevens van de eamens van een school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op afnameplanningen, toetsleiders, en antwoorden en scores van leerlingen. De datamap mag niet rechtstreeks benaderd kunnen worden vanuit de werkstations van de eamensecretaris, docenten of leerlingen. Toegang tot de datamap hoort alleen mogelijk te zijn via de LocalServer. Tijdens het laden van de toetsen op de afnamecomputers, worden de toetsen opgehaald van de map Data via de LocalServer. Als de datamap op een andere server wordt geplaatst dan waar de LocalServer geïnstalleerd is, zal de LocalServer de bestanden eerst van de datamap van de andere server moeten ophalen alvorens deze van de LocalServer verstuurd kunnen worden naar de afnamecomputers. Dit kan etra netwerkbelasting met zich meebrengen omdat de data twee keer over het netwerk gecommuniceerd moet worden. Als u tegen performanceproblemen aanloopt, adviseren wij u de datamap op dezelfde server te installeren waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Belangrijk is dat de server waarop de datamap zich bevindt, voorzien is van automatische backupvoorzieningen. GlobalServer Dit is de centrale server bij Cito. De GlobalServer wordt via een internetverbinding door de LocalServer en CorrectionManager benaderd voor gegevensuitwisseling (synchronisatie en dataretour). Op de GlobalServer staat (na elke synchronisatie) een kopie van de meeste gegevens in de datamap van elke school. Dit wordt gedaan om correctie van eamens via internet mogelijk te maken en eamengegevens te kunnen delen met nevenvestigingen van de school. TestManager TestManager is de module die de eamensecretaris onder andere gebruikt om eamens te plannen, leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens en om afnamegegevens naar Cito terug te sturen via de optie dataretour. De systeembeheerder installeert deze module op een werkstation dat beschikbaar is voor de eamensecretaris, maar dat niet toegankelijk is voor onbevoegden. TestManager communiceert met de LocalServer als het gaat om bekijken, wijzigen en verwijderen van gegevens. TestCenter TestCenter wordt geïnstalleerd op de afnamecomputers in het eamenlokaal. De leerlingen gebruiken deze module om het eamen te maken. Ook TestCenter communiceert met de LocalServer, bijvoorbeeld bij het laden van eamens en het opslaan van antwoorden. CorrectionManager CorrectionManager wordt geïnstalleerd op de computer die de docent gebruikt om te corrigeren. Deze computer mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. CorrectionManager is niet afhankelijk van de LocalServer, maar zoekt rechtstreeks contact met de GlobalServer via het internet. Vanuit de GlobalServer worden de relevante gegevens, zoals de leerlingantwoorden, ingelezen om ze te corrigeren. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

10 3.3 Systeemeisen Er zijn verschillende systeemeisen voor: 1. de server waarop de LocalAgent draait; 2. het werkstation van de eamensecretaris die werkt met TestManager en de afnamecomputers van de leerlingen die eamens maken in TestCenter; 3. het werkstation van de corrector die werkt met CorrectionManager. Een volledig overzicht van deze systeemeisen vindt u op het internetadres kies: handleidingen en systeembeheer en vervolgens systeemeisen. 3.4 EamenTester 2.11 en netwerkverkeer Poort 443 De communicatie via internet wordt gebruikt voor de synchronisatie en dataretour van EamenTester Deze communicatie verloopt tussen de LocalServer (school) en de GlobalServer (Cito). Naast de LocalServer is CorrectionManager de enige andere EamenTestermodule die gebruik maakt van het internet voor gegevensuitwisseling met de GlobalServer. De gegevensuitwisseling vindt plaats op een veilige manier. Er wordt gebruik gemaakt van het httpsprotocol waarbij de gegevens versleuteld ( encrypted ) via het internet worden verzonden. Om uw schoolnetwerk te beschermen tegen ongewenst internetverkeer van buiten, heeft u waarschijnlijk een firewall opgenomen in uw netwerk. Het is van groot belang dat uw firewall het dataverkeer voor EamenTester doorlaat. Zonder deze doorgang kan EamenTester niet functioneren en kunt u geen eamens afnemen. In uw firewall moet poort 443 openstaan voor het dataverkeer van de LocalServer. Ook voor het dataverkeer van CorrectionManager moet poort 443 open staan. Dit kan betekenen dat een aanpassing nodig is op de computer waarop CorrectionManager geïnstalleerd staat. Mogelijk moet u dit handmatig instellen in de firewallopties van de computer. Daarnaast zal poort 443 opengesteld moeten worden op eventuele andere firewalls die zich bevinden tussen de computer waarop CorrectionManager staat en het internet. Poort 443 is de standaardpoort voor httpsverkeer. Waarschijnlijk staat deze poort al gedeeltelijk open. Deze poort hoeft niet volledig open te staan. Poort 443 moet openstaan voor: outbound verkeer van het programma Cito.CitoTester.LocalServer.Service.ee naar url: https://ctgs211.secure.cito.nl/* outbound verkeer van het programma CorrectionManager.ee naar url: https://ctgs211.secure.cito.nl/correction/* Applicaties die een verbinding met internet maken, zijn: LocalServer (Cito.EamenTester.LocalServer.Service.ee) en CorrectionManager (CorrectionManager.ee) Wij raden u aan om de internetverbinding van de LocalServer open te laten staan in de perioden waarin EamenTester gebruikt wordt. Alleen op deze manier bent u er zeker van dat de informatie in uw lokale database regelmatig gesynchroniseerd wordt met de centrale database bij Cito. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

11 3.4.2 Proyservers Mogelijk maakt u binnen uw schoolnetwerk gebruik van een Proyserver om internettoegang te versnellen. Voor het dataverkeer van EamenTester is het nodig dat er geen oude informatie verstrekt wordt vanaf een Proyserver, wanneer de LocalServer de GlobalServer om informatie vraagt. Het dataverkeer van EamenTester is daarom zo ingericht dat het nooit hergebruikt wordt. Al het dataverkeer van EamenTester heeft als etra kenmerk epires immediately meegekregen. Elke keer dat er een verzoek om informatie naar Cito gaat, wordt ook echt de laatste informatie opgevraagd en wordt de informatie op de Proyserver genegeerd. U hoeft hier niets voor in te stellen en kunt uw Proyserver gewoon blijven gebruiken Communicatie tussen LocalServer en TestManager/TestCenter TestManager en TestCenter communiceren met de LocalServer op basis van het tcpip protocol. De communicatie tussen TestManagerTestCenter en de LocalServer verloopt via poortnummer Zie ook Beveiliging De beveiliging van de digitale eamens die in EamenTester 2.11 worden afgenomen, wordt op volgende wijze gerealiseerd: 4. Bewaren cdrom(s) en/of dvd(s); 5. Bewaren wachtwoorden; 6. Afgeschermde afname; 7. Automatische backup datamap; 8. Synchronisatie met GlobalServer; 9. Dataverkeer via het httpsprotocol Bewaren cdrom(s) en/of dvd(s) De eamensecretaris ontvangt van Cito of DUO een of meer cdrom(s) en/of dvd(s) met de systeembestanden en eamenbestanden ( packages ). De eamensecretaris of de systeembeheerder bewaart deze cdrom(s) en/of dvd(s) op een veilige plaats zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen Bewaren wachtwoorden De eamensecretaris ontvangt van Cito of DUO een aantal wachtwoorden. De eamensecretaris of de systeembeheerder bewaart deze wachtwoorden op zo n manier dat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen, maar wel beschikbaar zijn voor eigen gebruik. Andere gebruikers van TestManager of CorrectionManager ontvangen van de eamensecretaris een gebruikersnaam en wachtwoord om deze modules te kunnen gebruiken. Alle gebruikers bewaren hun wachtwoorden op zo n manier dat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen, maar wel beschikbaar zijn voor eigen gebruik. Dit is een verantwoordelijkheid van elke gebruiker. TestManager en CorrectionManager werken alleen met 'sterke' wachtwoorden. Deze wachtwoorden dienen minimaal te voldoen aan de volgende criteria: 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 bijzonder teken en in totaal minimaal 6 karakters. Bijvoorbeeld Bijzondere tekens zijn: :;?,. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

12 3.5.3 Afgeschermde afname Tijdens het maken van het eamen in TestCenter kan de leerling de computer niet voor een ander doel gebruiken. De mogelijkheden om andere programma's te starten worden door TestCenter tijdelijk uitgeschakeld Automatische backup datamap De datamap van de LocalServer wordt geplaatst op een server met backupvoorziening. Dit is ter beveiliging van de inhoud van de datamap, waaronder de resultaten van reeds afgenomen eamens. De uitvoering van de (automatische) backup van de datamap is een verantwoordelijkheid van de school Synchronisatie met GlobalServer Na synchronisatie bevat de GlobalServer bij Cito een kopie van de meeste gegevens in de datamap op de school. Dit is onder andere nodig om met CorrectionManager te kunnen werken en als de school meerdere LocalServers heeft bijvoorbeeld bij nevenvestigingen Dataverkeer via het httpsprotocol De gegevensuitwisseling tussen de school (LocalServer) en Cito (GlobalServer) vindt plaats via het httpsprotocol. Bij het gebruik van https worden data versleuteld ( encrypted ) verzonden over het internet. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

13 4. Instructie per stap Het afnemen van eamens met EamenTester is een samenspel tussen de eamensecretaris, de systeembeheerder, docenten (surveillanten en correctoren) en leerlingen. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage A 'Overzicht gebruik EamenTester'. De werkzaamheden die u als systeembeheerder uitvoert bij de installatie van EamenTester 2.11 worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 4.1 Voorbereiden installatie Ontvangen en bewaren informatie en materiaal Verwijderen oudere versies van EamenTester Bepalen configuratie Openstellen firewall 4.2 Installatie en configuratie LocalServer Installatie LocalServer op Windowsserver Opgeven locatie datamap Opgeven locatie map ClientSetups Opgeven locatie map snelkoppelingen Overzicht gekozen instellingen LocalServer configureren Aanmaken setup bestanden gebruikersmodules Functie synchronize data en 'reset synchronisatie history' 4.3 Installatie gebruikersmodules Voorbereiding installatie gebruikersmodules Installatie TestManager Installatie TestCenter Installatie CorrectionManager 4.4 Voorbereiden gebruik modules Start TestManager met eamensecretaris Aanmaken account voor systeembeheerder in TestManager Map packages aanmaken Locatie packages opgeven in CorrectionManager Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

14 4.1 Voorbereiding installatie Ontvangen en bewaren informatie en materiaal Uw school (de eamensecretaris) ontvangt een of meer cdrom(s) en/of dvd(s) met: systeembestanden van EamenTester 2.11 digitale (oefen)eamens ( packages ) handleidingen in pdfformaat per en/of brief: gebruikersnamen en wachtwoorden De gebruikersnamen met bijbehorende wachtwoorden zijn nodig: 1. Om tijdens de installatie van de LocalServer een verbinding te realiseren tussen de LocalServer en de GlobalServer; te gebruiken door de systeembeheerder. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn uniek toegewezen aan uw schoolvestiging, en mogen alleen worden gebruikt voor installatie van de LocalServer als de in de aanbiedingsbrief vermelde schoolgegevens (BRIN, naam en adres) kloppen. Neem in geval van twijfel eerst contact op met de ICTeamenhelpdesk. 2. Om direct na installatie van TestManager de eamensecretaris voor de eerste keer aan te kunnen melden in TestManager; te gebruiken door de eamensecretaris samen met de systeembeheerder. Bovendien ontvangt de eamensecretaris wachtwoorden om in TestManager packages (de eamenbestanden) te kunnen installeren. U dient cdrom(s) en/of dvd(s), gebruikersnamen en wachtwoorden in overleg met de eamensecretaris op een veilige plaats te bewaren zodat deze niet in handen van onbevoegden kunnen komen. Met EamenTester 2.11 dient u rekening te houden met de volgende informatie: Verwijderen oudere versies van EamenTester Voorafgaand aan de installatie van EamenTester 2.11 moet u alle versies ouder dan 2.11 van EamenTester (vroeger ook CitoTester geheten) verwijderen (zowel de clients als de LocalServer). In hoofdstuk 6 Verwijderen van EamenTester wordt uitgelegd hoe u EamenTester kunt verwijderen. Deze stappen zijn voor oudere versies dan EamenTester 2.11 gelijk aan die voor EamenTester Bij het verwijderen van EamenTester worden de programma s, componenten, objecten en snelkoppelingen verwijderd. De programmamap van EamenTester is na afloop opgeruimd. De datamap blijft bewaard. Voordat de installatie van EamenTester 2.11 kan plaatsvinden dient u de datamap van EamenTester 2.10B handmatig te archiveren en te verwijderen Bepalen configuratie Bepaal in overleg met de eamensecretaris op welke server/computers van de school de onderdelen van EamenTester 2.11 worden geïnstalleerd. Het betreft: LocalServer, Datamap en ClientSetups TestManager TestCenter CorrectionManager Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

15 Controleer of de computers voldoen aan de systeemeisen. Een volledig overzicht van de systeemeisen vindt u op het internetadres kies: handleidingen en systeembeheer en vervolgens systeemeisen Openstellen firewall EamenTester 2.11 functioneert alleen als er gegevensuitwisseling met de GlobalServer (Cito) mogelijk is (zie ook paragraaf 3.4). Zorg ervoor dat in uw firewall poort 443 is opengesteld voor outbound verkeer van het programma Cito.EamenTester.LocalServer.Service.ee naar url: https://ctgs211.secure.cito.nl/*. 4.2 Installatie en configuratie LocalServer De LocalServer van EamenTester bestaat uit een Windows service (LocalAgent) en een bijbehorende datamap. De LocalAgent moet op een Windows besturingssysteem geïnstalleerd worden. De dataopslag (in de map Data ) van EamenTester moet plaatsvinden op een server binnen de school. Dit kan een Windowsserver zijn, maar ook een andere server zoals Novell. Voor scholen die beschikken over een Novell netwerk zijn aanvullende instructies voor de installatie opgenomen in bijlage C. Belangrijk is dat de server waarop de datamap zich bevindt, voorzien is van automatische backupvoorzieningen Installatie LocalServer op Windowsserver Per server kan er zowel één LocalServer voor EamenTester als één LocalServer voor MiniTester geïnstalleerd worden. Beide installaties maken een eigen Datamap en Clientsetups aan. Het is niet mogelijk om meerdere installaties van EamenTester of meerdere installaties van MiniTester op dezelfde server uit te voeren. Als dit niet de eerste installatie van deze versie van de LocalServer is en u wilt een andere Portal Account gebruiken dan de vorige keer, dan kan dat alleen als de datamap van de vorige installatie verwijderd is. Zie hoofdstuk 6 waaraan u moet denken in verband met de bewaarplicht. Er kan niet meer dan één LocalServer van EamenTester op één server staan. N.B. Eén LocalServer van MiniTester kan wel naast de LocalServer van EamenTester staan. De installatie maakt gebruik van de op cdrom of dvd onder de submap 'Installatiebestanden' aangeleverde bestanden. Als u de installatie vanaf het netwerk wilt uitvoeren, kopieer dan behalve het setup bestand ook de submap System naar de door u gewenste (veilige) locatie. Sluit alle Windows programma s. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

16 De installatie van EamenTester moet zo mogelijk gestart worden vanuit Configuratiescherm Software Nieuwe programma s toevoegen. Indien de installatie van EamenTester niet vanuit Configuratiescherm Software Nieuwe programma s toevoegen wordt geïnstalleerd, bestaat de mogelijkheid op een onvolledige installatie! Onder Server 2008 is de aanbevolen werkwijze: rechtermuisklik op het bestand EamenTester (2.11) Setup.ee en run as Administrator kiezen. Klik op Configuratiescherm Software Nieuwe programma's toevoegen. Start het setup bestand van EamenTester 2.11 in de map Installatiebestanden van de cd of dvd. Het volgende scherm verschijnt. Klik op Volgende Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

17 Het venster Systeemvereisten verschijnt: Als u klikt op de knop 'Geavanceerd' kunt u zien welke programmaonderdelen in de installatie worden meegenomen (de voor uw systeem verplichte of aanbevolen onderdelen zijn automatisch geselecteerd). In dat geval verschijnt het volgende venster: Klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

18 In plaats van C:\Program Files\LocalServer EamenTester 2.11 kan hier bijvoorbeeld ook staan: C:\Program Files (86)\LocalServer EamenTester 2.11, afhankelijk van het besturingssysteem. Kies de installatiemap voor de LocalServer op de Windowsserver en klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

19 4.2.2 Opgeven locatie datamap U kunt nu de locatie opgeven voor de datamap van de LocalServer. De datamap is een map op een server van uw school, die wel voor de LocalAgent toegankelijk is, maar die niet voor de overige gebruikers / computers van uw netwerk toegankelijk mag zijn Gebruik in géén geval de datamap van een oudere versie van EamenTester. Zorg ervoor dat de datamap zich bevindt op een server met backupvoorziening. Dit is ter beveiliging van de inhoud van de datamap, zoals de leerlingantwoorden van reeds afgenomen eamens. Selecteer de locatie voor de datamap, en klik op Volgende. Er wordt nu gecontroleerd of er genoeg schijfruimte is om op de aangegeven plek te kunnen installeren. Deze controle kan enige tijd duren. Mogelijk krijgt u de volgende melding: Dit kan betekenen dat u: onvoldoende ruimte beschikbaar heeft op dit station; een niet bestaande/bereikbare server heeft ingevuld; geen/onvoldoende lees of schrijfrechten heeft voor dit station / deze netwerkverbinding. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

20 4.2.3 Opgeven locatie map ClientSetups In het volgende scherm kunt u opgeven in welke map de client setupbestanden van EamenTester worden bewaard: Na afloop van de configuratie van de LocalServer zullen in deze map automatisch de setup bestanden worden aangemaakt die u nodig heeft voor de verdere installatie van de modules TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Selecteer de locatie voor de opslag van de ClientSetups, en klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

21 4.2.4 Opgeven locatie map snelkoppelingen Tot slot krijgt u de gelegenheid de locatie van de map met snelkoppelingen in het startmenu in te stellen: Klik op Volgende. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

22 4.2.5 Overzicht gekozen instellingen U krijgt een overzicht van de gekozen instellingen: Controleer de installatieinstellingen, en klik op Voltooien. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

23 Als de systeemvereisten Microsoft.Net Framework v2.0. of Internet Eplorer niet zijn geïnstalleerd dan zullen deze nu automatisch geïnstalleerd worden. In dat geval ziet het venster met het overzicht er als volgt uit: De installatie kan enige minuten in beslag nemen. De volgende vensters verschijnen (eerst een Windowsvenster en daarna een DOSvenster): Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

24 Na een succesvolle installatie verschijnt het volgende venster: Klik op Sluiten. Tijdens de installatie is de snelkoppeling van de LocalServer (EamenTester 2.11 Agent) op het bureaublad geplaatst. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

25 In de directory 'C:\Program Files\LocalServer EamenTester 2.11 ' staat het bestand netcfg.ini. In dit bestand staat op de derde regel 'LocalServerId=', gevolgd door ipadres of de naam van de LocalServer (de fysieke server). Als u in dit bestand de naam van de LocalServer wijzigt in het ipadres van de LocalServer kunt u mogelijk snelheidswinst behalen. 'Client setups' worden gemaakt met deze instelling LocalServer configureren Na de installatie start de LocalServer automatisch op en zoekt via het internet verbinding met de GlobalServer van Cito. Dit kan enige tijd duren. De service LocalServer EamenTester 2.11 wordt standaard gestart onder het lokale systeemaccount. Communicatie tussen de LocalServer en de GlobalServer is in een aantal gevallen niet mogelijk omdat het lokale systeemaccount niet geautoriseerd is om via poort 443 het internet te kunnen benaderen. In dat geval kunt u het lokale systeemaccount, waaronder de service LocalServer EamenTester 2.11 gestart wordt, wijzigen in een account met meer bevoegdheden, zie hiervoor de aanwijzingen in paragraaf 5.1. Als de LocalServer voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, verschijnt de melding dat deze nog niet is geconfigureerd: Als u meerdere vensters heeft geopend, kan het zijn dat deze melding zich achter een ander venster bevindt. Sluit in dat geval de andere vensters zodat u de melding kunt zien. Klik op OK. Installatiehandleiding systeembeheer EamenTester /58

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Inhoudsopgave 1. Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3... 3 1.1. Over deze handleiding... 3 1.2. Systeem- en configuratievereisten...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie