Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator MiniTester 2.11

2 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op en kies: ICT-examenhelpdesk. Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2015) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: februari 2015

3 Inhoud 1 Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen versie MiniTester 2.11 en versie 2.10B Basisbegrippen Basisbegrippen Rollen in de organisatie Gebruikte symbolen Minitoetsen beheren (examensecretaris) TestManager starten Packages installeren (en verwijderen) Minitoetsen organiseren en afnemen (docent/examinator) Organisatie minitoetsen Afnames opstarten Minitoetsen afnemen Rapportage Dataretour (examensecretaris) Bijlage 1: Protocol voor de afname van digitale minitoetsen Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 3/30

4 1 Inleiding MiniTester is het computerprogramma waarmee digitale minitoetsen kunnen worden afgenomen in het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen) in het vmbo. Digitale minitoetsen bij het cspe zijn beeldschermtoetsen waarbij de leerlingen de examenopgaven op het beeldscherm gepresenteerd krijgen. Leerlingen beantwoorden de vragen door een antwoordalternatief aan te klikken met de muis of door een getal in te typen. De beoordeling en scoring van de antwoorden vindt geautomatiseerd plaats. Om met MiniTester te kunnen werken, moet een leerling beschikken over basis computervaardigheden, zoals werken met een toetsenbord en muis. Het is noodzakelijk om MiniTester versie 2.11 te installeren voor de cspe s van 2015 en versie 2.10B te deïnstalleren. 1.1 Leeswijzer Dit is een handleiding bij MiniTester 2.11 voor de werkzaamheden van de docenten/examinatoren op scholen. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken en bijlagen: 1 Inleiding 2 Begrippenlijst: een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3 Minitoetsen beheren: een toelichting op de taak van de examensecretaris om de minitoetsen beschikbaar te stellen voor de docent/examinatoren 4 Minitoetsen organiseren en afnemen: een toelichting op de werkzaamheden van de docenten/examinatoren voor het afnemen van de minitoetsen en het maken van de minitoetsen door de leerlingen. 5 Dataretour: na afloop van de afnames de scores naar Cito zenden. Bijlage 1 Protocol voor de afname van digitale minitoetsen Voor informatie over de installatie van MiniTester 2.11 verwijzen we naar de installatiehandleiding voor de systeembeheerder. Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met MiniTester 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de examens. Deze pijl naar rechts geeft aan dat u een handeling in de software doet. < > Met tekst tussen deze tekens wordt een toets op uw toetsenbord bedoeld, zoals <delete>. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 4/30

5 1.2 Verschillen tussen versie MiniTester 2.11 en versie 2.10B MiniTester 2.11 is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van MiniTester 2.10B (die in het schooljaar werd gebruikt) Nieuw wachtwoord op de package installatie bestanden (pkg-bestanden). In geval van fouten in packages kunnen in opdracht van CvE deze packages centraal worden uitgesloten voor verder gebruik. Packages worden sneller geladen door een aanpassing van de LocalServer. De totale performance blijft natuurlijk ook afhankelijk van de infrastructuur waarop ExamenTester is geïnstalleerd en het aantal examens dat tegelijk wordt ingeladen. De wijzigingen betreffen uitsluitend de LocalServer, dus niet TestManager en TestCenter. De LocalServer2.10B dient gedeïnstalleerd te worden. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 5/30

6 2 Basisbegrippen 2.1 Basisbegrippen MiniTester TestManager TestCenter GlobalServer LocalServer LocalAgent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour MiniTester bestaat uit drie modules: TestManager, TestCenter, en de LocalServer die via internet gegevens uitwisselt met de Global Server van Cito. TestManager is de module die de examensecretaris of de systeembeheerder gebruikt om examenpackages te installeren en is de module voor de dataretour. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een examen te maken. De docent/examinator start de examenafname in TestCenter met een wachtwoord. TestCenter communiceert met de LocalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de servers van scholen waarop de LocalServer is geïnstalleerd. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en -opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent (ook wel LocalServer Service genoemd) is een onderdeel van de LocalServer. Deze Windows-service regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op de leerlingrapporten. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager worden de packages in de datamap geplaatst. Een package voor MiniTester bevat alle minitoetsen per vak, per leerweg. Tijdens synchronisatie worden de gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour worden de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de Global Server (Cito) gestuurd. De gegevens worden daar opgeslagen in een centrale database. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 6/30

7 2.2 Rollen in de organisatie Docent/examinator Examensecretaris (coördinator) Systeembeheerder Vakdocent. Zorgt voor uitvoering van de examenafnames in het lokaal met de werkstations tijdens de afname van het cspe. Hij/zij geeft leerlingen toegang tot TestCenter. De examensecretaris is contactpersoon voor Cito. Hij/zij ontvangt van Cito de materialen en distribueert deze naar de bevoegde schoolmedewerkers (systeembeheerder en vakdocenten). De examensecretaris installeert alle packages met TestManager. Bepaalt in overleg met de examensecretaris de plaats van installatie op het netwerk. Installeert alle MiniTester-modules. 2.3 Gebruikte symbolen Dit is het icoon van de setup bestanden voor de modulen TestManager en TestCenter. Deze setup bestanden worden bij de installatie van de LocalServer aangemaakt. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de modulen TestManager en TestCenter. Voor beide modulen zijn de iconen identiek, alleen de benaming verschilt. U start de module TestManager via het icoon met de tekst TestManager MiniTester Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 7/30

8 3 Minitoetsen beheren (examensecretaris) 3.1 TestManager starten De examensecretaris heeft de taak om de minitoetsen van alle vakken beschikbaar te stellen voor de docenten/examinatoren. Hij/zij installeert deze eenmalig met behulp van de module TestManager. Op het bureaublad van de computer waarop de module TestManager is geinstalleerd, is de onderstaande snelkoppeling geplaatst. Dubbelklik op deze snelkoppeling om TestManager te starten of klik op: Start -> Alle programma s -> MiniTester > TestManager MiniTester 2.11). Maak géén gebruik van TestManager op het moment dat leerlingen een examen maken in TestCenter. Gebruik nooit meerdere TestManagers tegelijk. Wij adviseren u om TestManager op niet meer dan één computer te installeren. Als TestManager gebruikt wordt tijdens een examenafname of als er meerdere TestManagers tegelijkertijd gebruikt worden, kan dit ertoe leiden dat wijzigingen die in TestManager zijn aangebracht niet worden opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Het venster Aanmelden toetsleider verschijnt: Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in, die u heeft ontvangen van Cito, en klik op OK. De gegevens waarmee u inlogt in TestManager kunnen niet gewijzigd worden in MiniTester. Zorg ervoor dat u dit wachtwoord voor leerlingen altijd geheim houdt. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 8/30

9 Het venster TestManager Hoofdmenu verschijnt. 3.2 Packages installeren (en verwijderen) Overzicht Packages Een package bevat een of meer digitale examens. De examenpackages zijn door Cito of door DUO op dvd s aan u geleverd. Een package bestaat uit een afzonderlijke (sub)map met een gecodeerde naam, bijvoorbeeld {25B583CF-A0A C1-E94E0A8B865D}. De codering maakt deel uit van de beveiliging van MiniTester Klik op de optie Packages in het venster TestManager Hoofdmenu. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 9/30

10 Het venster Beheer Packages verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de packages die al geïnstalleerd zijn. Het installeren van een groot aantal packages kan tot gevolg kan hebben dat het opstarten van de minitoetsen traag verloopt. Als u dit trage opstarten als storend ervaart, adviseren wij u het volgende: - Zorg ervoor dat in de periode waarin minitoetsen worden afgenomen het aantal geïnstalleerde packages niet onnodig groot is. - U kunt overwegen om voor een bepaalde minitoets afname alleen die packages te installeren, die u op dat moment nodig heeft en overige packages (tijdelijk) te deïnstalleren. Het is aan te bevelen voor deïnstallatie eerst een dataretour uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de 'Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator' Packages installeren Voordat u examens kunt afnemen, installeert u de packages. Klik in het linkerdeel van het venster op Installeer nieuw. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 10/30

11 De wizard Package Installeren start, en het volgende venster verschijnt. Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin de bestandslocatie van de te installeren packages kan worden opgegeven. Vul de bestandslocatie van de minitoetsen (packages) in. Dit is waarschijnlijk de dvd die aan de examensecretaris is toegestuurd of browse naar deze locatie met de button. De packages hebben een gecodeerde mapaanduiding die begint en eindigt met een accolade en ziet er als volgt uit: Kies hierbij de bovenliggende map! Klik op Volgende. De verwerking kan enige tijd duren. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 11/30

12 Vervolgens verschijnt een overzicht van de packages die op de aangegeven locatie zijn aangetroffen. Dit venster bevat alleen een overzicht van nieuw te installeren packages. Packages die op de opgegeven locatie worden aangetroffen en die al eerder zijn geïnstalleerd, worden niet opnieuw getoond. Vink één of meer packages aan die u wilt installeren. U kunt met de knop 'Alles aan' alle packages tegelijkertijd aanvinken. De meeste packages zijn beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en in een brief naar u verstuurd door Cito of de DUO. Klik op de aanduiding "Type hier uw wachtwoord" achter elke geselecteerde package, en vul de bijbehorende wachtwoorden per package in. Klik op Volgende om de installatie van de package(s) te starten. Afhankelijk van de grootte van de packages kan dit enkele minuten duren. In het venster verschijnt een indicatie van de voortgang. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 12/30

13 Tot slot krijgt u de gelegenheid aan te geven of u nog meer packages wilt installeren. Geef aan of u nog een package wilt installeren en klik op Volgende. Het volgende venster verschijnt: Klik op Sluiten om de wizard af te sluiten. De naam van de nieuwe package(s) is (zijn) toegevoegd in het rechtervenster: Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 13/30

14 3.2.3 Controleer toetspackage Door gebruik te maken van de functie Controleer toetspackage kan voor een of meer van de packages gecontroleerd worden of de package correct en compleet is geïnstalleerd op uw systeem. MiniTester voert hiervoor een technische controle uit en kijkt of alle onderdelen die bij de package horen ook op het filesysteem staan. Bij deze onderdelen kunt u denken aan bijvoorbeeld plaatjes of video, etc. Als u er zeker van wilt zijn dat alle onderdelen van de package juist en volledig zijn geïnstalleerd, gebruik dan de optie Controleer toetspackage. De volgende melding zal verschijnen als de package juist is geïnstalleerd: Packages verwijderen U kunt packages die niet meer gebruikt worden, deïnstalleren in het venster Beheer Packages. Selecteer in het rechterdeel van het venster één of meer packages die u wilt verwijderen. Klik in het linkerdeel van het venster op Deïnstalleren. Per package wordt gevraagd om een bevestiging. Klik op Ja (bij één package) of Ja op alles (bij meer packages verwijderen zonder bevestiging) om te bevestigen. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. Klik in TestManager Hoofdmenu op Afsluiten, om TestManager af te sluiten. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 14/30

15 4 Minitoetsen organiseren en afnemen (docent/examinator) Dit hoofdstuk is bedoeld voor de docent / examinator en beschrijft de taken rondom de afname van minitoetsen. 4.1 Organisatie minitoetsen 4.2 Afnames opstarten 4.3 Minitoetsen afnemen 4.4 Rapportage 4.1 Organisatie minitoetsen Kenmerk van de minitoetsen bij het cspe is een toetsafname direct voor of vlak na het uitvoeren van een praktijkopdracht. Het is daarom raadzaam de afname plaats te laten vinden op afnamecomputers op of vlakbij de locatie waar de praktijkopdrachten worden uitgevoerd Opdrachten en varianten In het examen staat aangegeven welke opdracht(en) in het cspe minitoetsen zijn. Minitoetsen worden aangeduid met het cijfer van de opdracht waar ze bijhoren en de varianten worden aangeduid met een letter A, B, C of D. De docent/examinator bepaalt in principe zelf welke toetsvariant aan een leerling wordt toegewezen. Het kan zijn dat u in een brief van Cito is gevraagd met toewijzen van varianten niet te beginnen met variant A, maar met variant B of variant C. Wanneer u gebruik maakt van meer computers kunt u verschillende leerlingen tegelijkertijd verschillende toetsvarianten laten maken. U kunt er ook voor kiezen de leerlingen tegelijkertijd dezelfde toetsvariant te laten maken. Als u leerlingen op verschillende momenten dezelfde toetsvariant laat maken, moet u erop bedacht zijn dat leerlingen de inhoud van een toetsvariant mogelijk doorspelen aan volgende leerlingen. Elke leerling mag een toetsvariant slechts éénmaal maken. U krijgt geen nieuwe toetsen voor het tweede tijdvak aangeleverd. U ziet erop toe dat een leerling voor een herkansing andere minitoetsen krijgt voorgelegd dan de eerste keer. De docent/examinator schrijft in het beoordelingsschema op welke variant een leerling maakt. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 15/30

16 4.1.2 Ruimte en computers Samen met de schoolleiding/examensecretaris maken de docenten en de systeembeheerder afspraken over de organisatie van het examen. Aandachtspunten daarbij zijn: - In welke ruimte wordt het cspe inclusief de minitoetsen afgenomen? - Hoeveel computers (inclusief 10% reservecomputers) zijn er nodig? - Hoe worden de computers opgesteld? Bij de minitoetsen hebben alle vragen geluidsfragmenten omdat de leerlingen kunnen kiezen voor het afluisteren van de tekst van de opgaven. Dit is in eerste instantie een hulpmiddel voor de dyslectische leerlingen. Maar ook andere leerlingen kunnen gebruik maken van de geluidsfragmenten. U kunt de leerlingen erop wijzen dat zij bij het afluisteren van de geluidsfragmenten meer tijd voor het maken van de minitoetsen kwijt zijn. Wij raden u aan voorafgaand aan het examen te controleren of de leerlingen beschikken over een hoofdtelefoon en of het geluid goed wordt weergegeven. De opstelling van de beeldschermen moet zó zijn dat het voor de leerlingen die dezelfde versie van de minitoets maken onmogelijk is op elkaars scherm te kijken. U kunt bepalen hoeveel computers er nodig zijn, door na te gaan hoeveel leerlingen tegelijk een digitale minitoets moeten kunnen maken. Houdt u daarbij rekening met 10% reservecomputers die tijdens afname inzetbaar moeten zijn om eventuele storingen te kunnen opvangen Tijdens de examenafname Zorgt u ervoor dat tijdens de examenafname een systeembeheerder of een andere computerdeskundige beschikbaar is. Voor de start van de afname van een cspe, voor dat de leerlingen het lokaal betreden gaat u na dat: - Alle computers zijn opgestart en gebruiksklaar staan. - Als leerlingen het examenlokaal binnenkomen, de beeldschermen met de aan/uit knop uitgeschakeld zijn. - Met het aanzetten van het beeldscherm wordt het openingsscherm van TestCenter zichtbaar. De docent start de minitoetsen op voor de leerlingen Gedurende de toets kan de leerling de computer niet meer voor een ander doel gebruiken. De mogelijkheden om andere programma's te starten zijn door TestCenter tijdelijk uitgeschakeld. Een computer of het programma MiniTester kan vastlopen. Na het vastlopen (en afsluiten) kan door u het programma TestCenter opnieuw worden gestart. De leerling moet dezelfde toets geheel opnieuw maken! In geval van een niet meer op te starten computer kan worden uitgeweken naar een reservecomputer. Als de leerling zijn/haar antwoorden inlevert, verschijnt op het scherm een Leerlingoverzicht per vraag. De leerling ziet dan ook zijn score. De leerling moet op dit moment een signaal geven aan de docent/examinator dat hij/zij klaar is. De totale gang van zaken tijdens de afname is samengevat in een protocol. Zie bijlage 1. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 16/30

17 4.2 Afnames opstarten Tijdens de installatie van TestCenter is onderstaande snelkoppeling op het bureaublad van de afnamecomputers geplaatst. De docent/examinator start de minitoetsen op voor de leerlingen. Dubbelklik op deze snelkoppeling om TestCenter op te starten (of klik op Start -> Alle programma s -> MiniTester > TestCenter MiniTester 2.11) Het venster TestCenter Hoofdmenu verschijnt: Het hoofdmenu van TestCenter bevat de volgende opties: Minitoets Met deze optie kan de afname van een minitoets worden gestart. Ondersteuning Via deze optie krijgt u achtergrondinformatie over TestCenter, bijvoorbeeld het versienummer, systeeminformatie, en welke flashversie geïnstalleerd is op de computer. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of de geïnstalleerde flashversie voldoet aan de minimale systeemeisen. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 17/30

18 Klik op Minitoets. De wizard Start een Minitoets verschijnt: Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin het vakwachtwoord kan worden ingevuld. Vul het betreffende vakwachtwoord in. De vakwachtwoorden zijn toegestuurd aan de examensecretaris. Op de toetsen zit een tijdslot. De minitoetsen kunnen pas enkele dagen voor aanvang van de officiële afnameperiode van de cspe s geopend worden in TestCenter. Als u met een wachtwoord bij de beschikbare toetsen wilt komen voordat die toetsen volgens tijdslot beschikbaar zijn, krijgt u - ook als u het wachtwoord invoert zoals van Cito ontvangen - een melding dat u een ongeldig wachtwoord hebt ingevoerd. Klik op Volgende. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 18/30

19 Het volgende venster bevat een overzicht van de beschikbare minitoetsen voor het af te nemen vak. Selecteer een toetsvariant en klik op Volgende. Zorg voor voldoende spreiding tussen de varianten A, B, C en D. In een brief heeft Cito aan u gevraagd bij het spreiden van de varianten met een bepaalde variant te beginnen. Daarna verschijnt het venster waarin de gegevens van de betreffende leerling moeten worden ingevuld. Het invullen van deze leerlinggegevens is noodzakelijk. De leerlingnaam verschijnt in het leerlingscore-rapport en vormt het eerste deel van de bestandsnaam waarmee dit rapport wordt opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Vul de gegevens van de leerling in, en klik op Volgende. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 19/30

20 Tot slot verschijnt een samenvatting van de ingevulde gegevens. Controleer of de gegevens juist zijn en klik op Volgende. Klik op Laden. TestCenter maakt vervolgens enkele tijdelijke bestanden aan die nodig zijn voor de examenafname en voert een aantal controles uit. De voortgang is zichtbaar in het venster Toetscontrole De toets wordt geladen. Dit kan enige tijd duren. De afname kan pas starten als de vier voortgangsbalken volledig zijn gevuld. Zodra alle controles zijn afgerond, wordt dit onderin het venster gemeld en kan de knop Start Toets worden aangeklikt. Klik op Start Toets om de afname te starten. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 20/30

21 4.3 Minitoetsen afnemen Nadat een minitoets is gestart door de docent/examinator, kan een leerling de toets gaan maken. Tijdens de afname van de minitoets werkt de leerling in het afnamevenster, dat er bijvoorbeeld als volgt uitziet: Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 21/30

22 De betekenis van de onderdelen is als volgt: Onderdeel Betekenis Opgave-inhoud Hier wordt de inhoud van een opgave weergegeven. Er zijn twee soorten opgaven: Informatiescherm en Vraag. Opgavenummers Huidige opgave Volgende Vorige Inleverknop Speciaal De opgavenummers staan onderaan in beeld. Door te klikken op een nummer, navigeert de leerling naar de betreffende vraag. Als een vraag is beantwoord, wordt de achtergrond van het nummer lichter van kleur. Informatieschermen worden met een i aangegeven. Het nummer van de vraag die in beeld staat. Dit nummer heeft een gele rand. Hiermee navigeert de leerling naar een volgende opgave (of een informatiescherm). Hiermee navigeert de leerling naar een vorige opgave (of een informatiescherm). Hiermee kan de leerling de toets op elk moment inleveren, onafhankelijk van de opgave die zich op het scherm bevindt. De leerling moet het afsluiten altijd bevestigen. Herstarten is hierna niet meer mogelijk. Speciale knoppen; knop voor rekenmachine is bij minitoetsen van toepassing, instructie staat op voorblad van elke minitoets. In geval van storing kan een minitoets op dezelfde of op een andere computer opnieuw worden gestart. In dat geval moet de leerling alle opgaven (ook die welke eventueel al eerder waren beantwoord) maken. Wanneer een leerling een toets inlevert, controleert MiniTester of alle vragen zijn beantwoord. Als de leerling een of meerdere opgaven nog niet heeft beantwoord, verschijnt de volgende waarschuwing: Klik op de knop Terug om de betreffende opgaven alsnog te beantwoorden. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 22/30

23 Als de leerling alle opgaven wel heeft beantwoord, verschijnt het volgende venster. Klik op de knop Inleveren om de toets definitief in te leveren. Direct daarna verschijnt het rapport met de toetsresultaten van de leerling in het venster Leerlingoverzicht per vraag. 4.4 Rapportage Na elke afname verschijnt het leerlingrapport automatisch in het venster Leerlingoverzicht per vraag. Dit rapport bevat per vraag het type scoring (bij minitoetsen altijd Automatisch), de maximale score, de behaalde score en de gegeven antwoorden. Vergroot het rapport met de zoomfuncties in de bovenbalk om het beter te kunnen bekijken op het beeldscherm. Noteer de behaalde score van de leerling in het beoordelingsschema van het cspe. Omdat het een examendocument betreft dat tot zes maanden na de diplomering bewaard moet blijven raden wij u aan een print te maken van het leerlingrapport. Indien u nu een print wilt maken, klik op Print om het leerlingrapport uit te printen op de standaard netwerkprinter. Klik op het kruis in de rechterbovenhoek om het venster te sluiten. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 23/30

24 Het is belangrijk dat u erop toeziet dat bij het printen de leerling-rapporten niet in handen van de leerlingen komen. Hiermee kan de geheimhouding van de minitoetsen in het geding komen. U keert terug in het TestCenter Hoofdmenu door op het kruisje rechtsboven in het scherm te klikken. Klik op Afsluiten (of start een nieuwe afname). Elk rapport wordt ook opgeslagen in de datamap van de LocalServer. De systeembeheerder heeft toegang tot deze datamap. Het leerlingrapport wordt in de map Report van de datamap als pdf-document opgeslagen onder een automatisch aangemaakte bestandsnaam waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: - voornaam leerling - achternaam leerling - naam minitoets - datum rapport (jaar-maand-dag) - tijdstip rapport (uur-minuten-seconden). De bestandsnaam ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: voornaam01_achternaam01_bb-tl-2015-opdr13-varc_ _ pdf Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 24/30

25 5 Dataretour (examensecretaris) Na afloop van de examens moeten de scores/antwoorden per vraag naar Cito worden gezonden. Deze scorerapportage verloopt via op de optie 'Dataretour' in TestManager. Start TestManager (zie aanwijzingen in paragraaf 3.1) Het venster TestManager Hoofdmenu verschijnt. Klik op de optie Afnameplanningen in het linkerdeel van het venster TestManager Hoofdmenu Het venster Beheer Afnameplanningen verschijnt. Voor de verschillende minitoetsen die op uw school zijn afgenomen, zijn automatisch afnameplanningen aangemaakt. Deze afnameplanningen zijn zichtbaar in venster Beheer Afnameplanningen. Bovenstaand venster geeft een overzicht van de dataretour zendingen die voor de verschillende afnameplanningen zijn uitgevoerd. In de kolom 'Dataretour' aan de rechterkant van het venster is per afnameplanning aangegeven op welke datum afnamegegevens naar Cito zijn gestuurd. In het voorbeeld Als u nog niet eerder een dataretour heeft uitgevoerd, is de kolom 'Dataretour' leeg. Als er een! (uitroepteken) staat voor deze datum, dan zijn de data van de afnameplanning na de laatste dataretour gewijzigd en dus verouderd. Zo n wijziging kan bijvoorbeeld zijn dat een extra toetsafname heeft plaatsgevonden. In deze gevallen zal een nieuwe dataretour ervoor zorgen dat ook de laatste informatie naar Cito wordt verzonden. Hierna is de dataretour weer up-to-date en zal in de rechterkolom een nieuwe datum verschijnen zonder uitroepteken. Klik op de optie Dataretour naar Cito in het linkerdeel van dit venster. De wizard Dataretour naar Cito start. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 25/30

26 Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster met de afnameplanningen van de minitoetsen waarvoor dataretour wordt uitgevoerd. De afnameplanningen worden automatisch geselecteerd indien de afnameplanning een wijziging heeft ondergaan. Dit venster ziet er als volgt uit: De afnameplanningen voor de minitoetsen waarvoor nog niet eerder een dataretour is uitgevoerd (of waarvan de gegevens sinds de laatste dataretour zijn gewijzigd) worden automatisch geselecteerd. Door te klikken op de knop Volgende kunt u er eenvoudig voor zorgen dat de dataretour voor de afnameplanningen van alle mintoetsen van uw school weer up-to-date is. U kunt de selectie afnameplanningen desgewenst ook wijzigen. Wijzig eventueel de selectie van afnameplanningen waarvoor u een dataretour wilt uitvoeren. Klik op Volgende om door te gaan met de dataretour. Mogelijk krijgt u onderstaande melding als er niet gestarte of afgebroken afnames worden gevonden. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 26/30

27 U kunt in dat geval gewoon doorgaan: klik op Ja en daarna op Volgende. Een voortgangsvenster verschijnt. Klik op Volgende. De data worden verzonden. Dit kan enige tijd duren. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Als voor alle geselecteerde afnameplanningen de dataretour is uitgevoerd, verschijnt het venster Samenvatting. Klik op Volgende. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 27/30

28 Tot slot verschijnt een venster met een bevestiging van het verloop van het dataretour-traject. Klik op Sluiten. De dataretour is hiermee afgerond. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 28/30

29 Bijlage 1: Protocol voor de afname van digitale minitoetsen 1 Ruim voorafgaand aan de examendagen 1.1 Afname-omstandigheden - Bepalen waar de minitoetsen op de computer afgenomen worden. - Bepalen hoeveel leerlingen er te verwachten zijn. - Bepalen of er voldoende computers beschikbaar zijn (inclusief 10% reserve'). - Bepalen hoe het toezicht en de ondersteuning bij de computers en de printer geregeld wordt. - Bepalen hoe u de toegang tot de examencomputers afschermt voor nieuwsgierige leerlingen vanaf het moment dat de packages zijn geïnstalleerd. 1.2 Systeemcontrole en installatie - Controleren of de benodigde computers aan de systeemeisen voldoen. - Installatie software (zie handleiding voor systeembeheerder). - Werking programma en verbinding met de printer controleren. 1.3 (Inrichting) examenruimte - Regelen van visuele afscherming. 1.4 Technische ondersteuning - Afspraken maken over de beschikbaarheid van de systeembeheerder of computerdeskundige tijdens de afnamemomenten van de minitoetsen. 2 Gang van zaken kort voor de afname van minitoetsen 2.1 Voorbereiding examenruimte - In gereedheid brengen van de examencomputers en de computeropstelling. - Maatregelen realiseren voor visuele afscherming. - Laatste controles werking computers en verbinding met (standaard-)printer. - Maatregelen nemen om toegang tot de examencomputers af te schermen. 2.2 Opstarten computers - De computers die ingezet worden voor het examen kort voor aanvang van de examenzitting opstarten en instellen op het hoofdmenu van TestCenter. 3 Gang van zaken tijdens de afname van de minitoetsen 3.1 Situatie bij aanvang van het cspe - Alle computers die ingezet worden, staan gebruiksklaar. De beeldschermen zijn met de aan/uit-knop uitgeschakeld. - Bij het aanzetten van het beeldscherm wordt het hoofdmenu zichtbaar. 3.3 Start van minitoetsen - Wanneer in de opgaven voor het cspe aangegeven wordt dat een minitoets gemaakt moet worden, gaat de leerling naar de examencomputer. - De docent zet het beeldscherm aan, voert het vakwachtwoord in, kiest de juiste toets die hoort bij het opdrachtnummer en kiest de variant. 3.3 Leerling maakt de toets - De leerling typt zijn naam en start de toetsafname. - De leerling is klaar en wil de minitoets inleveren. - De leerling meldt dit bij de docent. - De toets wordt ingeleverd (in het bijzijn van de docent) en het leerlingrapport verschijnt op het scherm. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 29/30

30 3.4 Vastleggen van de resultaten - De docent noteert de score en variantletter op het beoordelingsformulier van het cspe. - De docent print het leerling-rapport (en ziet erop toe dat dit niet in handen van de leerlingen komt). - Na afsluiten van het rapport staat het venster met het hoofdmenu van MiniTester weer klaar voor de volgende leerling. - Het leerling-rapport is opgeslagen in de datamap van de LocalServer. De systeembeheerder heeft hier toegang toe. 3.5 Meer minitoetsen in een cspe en 3.3 herhalen zich net zo vaak als er minitoetsen in het cspe voorkomen of net zo vaak als u leerlingen minitoetsen wilt laten maken. 3.6 Gang van zaken bij storingen - Mocht een computer vastlopen dan geeft de leerling een teken aan de surveillant. Het computerprogramma wordt opnieuw opgestart. - In geval van een defecte computer kan worden uitgeweken naar de reservecomputer. - Bij het herstarten van dezelfde minitoets moet de leerling de al eerder beantwoorde opgaven opnieuw maken. Gebruikershandleiding MiniTester 2.11 voor de examensecretaris en de docent/examinator 30/30

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks:

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: Releasenotes ExamenTester MBO 2.11.14 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail: ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011) Niets uit dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11 Installatiehandleiding systeembeheerder MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011)

Nadere informatie

september 2014 Gebruikershandleiding toetsleider ExamenTester MBO /99

september 2014 Gebruikershandleiding toetsleider ExamenTester MBO /99 Gebruikershandleiding toetsleider ExamenTester MBO 2..11 1/99 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail: ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2012) Niets uit dit werk

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 ExamenTester MBO 2.11.14 Setup.exe Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld om de huidige LocalServer

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBROCHURE. Pilot rekentoets VO voorjaar 2012. vmbo (2F) havo/vwo (3F)

VOORLICHTINGSBROCHURE. Pilot rekentoets VO voorjaar 2012. vmbo (2F) havo/vwo (3F) VOORLICHTINGSBROCHURE Pilot rekentoets VO voorjaar 2012 vmbo (2F) havo/vwo (3F) Versie 1.0, september 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding (specifiek pilot rekentoets VO)... 3 3 Activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens

Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij centrale examens Inleiding Voorgaande aan de protocollen hebben we de verschillende soorten centrale examens die het Voortgezet Onderwijs op dit moment (2009)

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO versie 2, januari 2013 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Vooraf Het protocol eerste en tweede correctie gaat uit van de wet- en regelgeving zoals die is verwoord in het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs 2015-2016 Dit reglement is gemaakt voor de gehele Pontes Scholengroep inzake alle afdelingen en leerwegen. Pontes Scholengroep Postbus 370

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Instructie voor het maken van het examen Rekenen

Instructie voor het maken van het examen Rekenen Instructie voor het maken van het examen Rekenen We hebben je in een eerdere brief al iets verteld over de centrale examens voor Nederlands en Rekenen. Jij gaat nu op voor het examen Rekenen. In deze instructie

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Rekenen. Afsluitende toets niveau 3F. Handleiding digitale toetsafname

Rekenen. Afsluitende toets niveau 3F. Handleiding digitale toetsafname Rekenen Afsluitende toets niveau 3F Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Rekenen. Afsluitende toets niveau 3F. Handleiding digitale toetsafname

Rekenen. Afsluitende toets niveau 3F. Handleiding digitale toetsafname Rekenen Afsluitende toets niveau 3F Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2010) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Functionaliteiten Facet

Functionaliteiten Facet Functionaliteiten Facet Examens afnemen door middel van de computer ontwikkelt zich sterk. Computerexamens worden momenteel afgenomen door middel van ExamenTester. Om digitale afnamemogelijkheden te moderniseren,

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Leestoets Nederlands. Afsluitende toets niveau B1. Handleiding digitale toetsafname

Leestoets Nederlands. Afsluitende toets niveau B1. Handleiding digitale toetsafname Leestoets Nederlands Afsluitende toets niveau B1 Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2008) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Handleiding digitale toetsafname

Handleiding digitale toetsafname Handleiding digitale toetsafname Creta staat voor Collectieve Reken- en Taaltoetsen AOC s. Creta is in 2008 gestart met het maken van digitale toetsen voor Nederlands, Engels en Rekenen. De toetsen worden

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008 Muntkade 8 3531 AK Utrecht Postbus 8128 3503 RC Utrecht tel. 030 2840700 fax. 030 2840709 e-mail: info@cevo.nl De scholen die deelnemen aan de digitale centrale examens algemene vakken BB 2008 t.a.v. de

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

ICT-route CSPE KB 2010

ICT-route CSPE KB 2010 ICT-route CSPE KB 10 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

TypVaardig 5.1. Handleiding

TypVaardig 5.1. Handleiding TypVaardig 5.1 Handleiding copyright De Jong Edusoft 2017 Inhoudsopgave I. INSTALLATIE...3 Het installatie-bestand...3 Netwerk...3 I. STARTEN...4 Parameters...4 Aanmelden...4 Resultaten verwijderen...4

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Windows computer,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

ICT-route CSPE BB 2010

ICT-route CSPE BB 2010 ICT-route CSPE BB 2010 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Installatie NemaDecide en eerste gebruik

Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installeren NemaDecide NemaDecide kan worden geïnstalleerd op alle computer vanaf Windows 95. De interface is toegesneden op een beeldschermresolutie van 1280 x

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Leestoets Engels. Afsluitende toets niveau A2. Handleiding digitale toetsafname

Leestoets Engels. Afsluitende toets niveau A2. Handleiding digitale toetsafname Leestoets Engels Afsluitende toets niveau A Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Installatiehandleiding. WNP-RP-001 WiFi-repeater, 300 mbps

Installatiehandleiding. WNP-RP-001 WiFi-repeater, 300 mbps Installatiehandleiding WNP-RP-001 WiFi-repeater, 300 mbps NL Instellen van de WiFi-Repeater in Repeater mode In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP-RP-001 WiFi-repeater kunt instellen.

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11

Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11 Gebruik CRM rekenmachi ine (versie 1.0) ExamenTester 2..11 ICT helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e mail: ictexamenhelpdesk@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2015)

Nadere informatie

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Goed gebruik Technische tips Goed gebruik PatientHub Hoe gebruikt u het? Om beveiligde videoconsulten te houden heeft u nodig: - Een computer (Windows 7 of

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2015 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving 2015 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB landbouw en natuurlijke omgeving 2015 agrarische bedrijfseconomie CSPE KB instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Handleiding Schoolexamenbank vmbo Groen. Versie 1.3

Handleiding Schoolexamenbank vmbo Groen. Versie 1.3 Handleiding Schoolexamenbank vmbo Groen Versie 1.3 27-4-2015 - 2 - Inhoudsopgave 1 De Schoolexamenbank vmbo Groen in vogelvlucht... 3 2 Account aanmaken en inloggen... 4 3 Het inlogscherm... 7 4 Het overzichtsscherm...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

INSTRUCTIE UPDATEN LENOVO TABLET

INSTRUCTIE UPDATEN LENOVO TABLET INSTRUCTIE UPDATEN LENOVO TABLET 1. Algemeen In deze instructie wordt uitgelegd hoe je een belangrijke update op je Lenovo tablet dient te installeren. Deze update zorgt er voor dat de verbindingsproblemen

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2015

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2015 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2015 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Bestemd voor de examinator. Inhoudsopgave. Handleiding Wolf

Bestemd voor de examinator. Inhoudsopgave. Handleiding Wolf Handleiding Wolf Bestemd voor de examinator Inhoudsopgave Instructie examinator... 2 Activeren account... 2 Aanmelden... 2 Groepmenu... 3 Invoerscherm Kandidaatkenmerken... 3 Invoerscherm voor scores...

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding Magister 5.6 voor ouders

Handleiding Magister 5.6 voor ouders Handleiding Magister 5.6 voor ouders Inleiding Het Merletcollege gebruikt voor haar leerlingen- en cijferadministratie het software pakket Magister. Hiervan is ook een webversie beschikbaar waarmee ouders

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie