Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO 2.9.8

2 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: oktober 2011

3 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Instructie per stap Overzicht stappen Werken met TestManager TestManager opstarten Packages installeren Toetsleiders invoeren Leerlingen invoeren Groepen aanmaken Leerlingcategorieën aanmaken Eamenafnames inplannen Afnameplanningen aanmaken Afnameplanningen bewerken Overzicht leerlinggegevens maken Afnameplanningen vrijgeven Toewijzen corrector Afnameplanningen archiveren Afnameplanningen verwijderen Eamens afnemen TestCenter opstarten Geplande afname Oefentoets Nietgeplande afname Beheer afnameplanningen Afnamestatus leerlingen controleren Leerlingen toevoegen Leerlingen verwijderen Correctie open vragen Regie correctiewerkzaamheden Correctie afnameplanningen eigen school Uitvoeren dataretour Overzicht dataretour Dataretour voor meerdere afnameplanningen Dataretour per afnameplanning Inzien afnameresultaten Opvragen Rapport Leerlingscores Storingen Technische storingen bij eamenafname Handmatig afbreken vastgelopen afname EamenTester en multimediasoftware Bijlage 1: Overzicht gebruik EamenTester Bijlage 2: Importeren van Toetsleiders, Leerlingen of Groepen Bijlage 3: Rollen en rechten in EamenTester... 91

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is de handleiding bij EamenTester MBO voor de werkzaamheden van de toetsleider op scholen. De toetsleider gebruikt bij zijn of haar werkzaamheden de modules TestManager en TestCenter. Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 2. Begrippenlijst: een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Instructie per stap: een overzicht van de taken van de toetsleider. 4. Werken met TestManager: het invoeren van basisgegevens. 5. Eamenafnames inplannen: afnameplanningen maken in TestManager. 6. Eamens afnemen: het gebruik van TestCenter. 7. Beheer afnameplanningen: controleren afnamestatus leerlingen. 8. Correctie open vragen: organiseren 1e correctie. 9. Uitvoeren dataretour: versturen afnamegegevens naar Cito. 10. Inzien afnameresultaten: rapportage scores en cijfers. 11. Storingen: richtlijnen voor acties bij systeemuitval en dergelijke. 12. Inzage: inzage bij digitale eamens. Voor informatie over de installatie van EamenTester MBO verwijzen we naar de installatiehandleiding voor de systeembeheerder. Voor informatie over de uitvoering van correctiewerkzaamheden met de module CorrectionManager verwijzen we naar de gebruikershandleiding voor de docent/corrector. Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met EamenTester MBO kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de eamens. Deze pijl naar rechts geeft aan dat u een handeling in de software doet. < > Met tekst tussen deze tekens wordt een toets op uw toetsenbord bedoeld, zoals <delete> Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

5 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalServer Agent Datamap Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de toetsleider gebruikt om eamens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze eamens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een eamen te maken. De CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. De CorrectionManager werkt via een internetverbinding met gegevens van de GlobalServer bij Cito. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met zowel de servers van scholen waarop de LocalServer is geïnstalleerd, als de computers waarop de Correction Manager is geïnstalleerd.. De LocalServer staat bij de school. Deze module bestaat uit twee onderdelen: het programma LocalAgent en de Datamap. De LocalAgent (ook wel LocalServer Service genoemd) is een onderdeel van de LocalServer. Deze Windowsservice regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school.. De Datamap van de LocalServer bevat alle gegevens van de eamens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op afnameplanningen, toetsleiders, en antwoorden en scores van leerlingen. Tijdens synchronisatie worden de gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt onder andere automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Bij dataretour worden de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de Global Server (Cito) gestuurd. De gegevens worden daar opgeslagen in een centrale database. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

6 2.2 Iconenlijst Dit is de icoon van de setup bestanden voor de modulen TestManager, TestCenter en CorrectionManager. Deze setup bestanden worden bij de installatie van de LocalServer aangemaakt. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de modulen TestManager, TestCenter, en/of CorrectionManager. Voor alle modulen zijn de iconen identiek, alleen de benaming verschilt. U start de module TestManager via de icoon met de tekst TestManager EamenTester MBO Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

7 3. Instructie per stap 3.1 Overzicht stappen Het afnemen van eamens met EamenTester MBO is een samenspel tussen de toetsleider, de systeembeheerder, docenten (surveillanten en correctoren) en leerlingen. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage 1 'Overzicht gebruik EamenTester'. Als toetsleider bent u de regisseur van de digitale eamens die met EamenTester worden afgenomen. In TestManager legt u alle zaken vast die voor de eamens relevant zijn, zoals: 1. welk eamen wordt aangeboden; 2. welke leerlingen aan het eamen deelnemen; 3. op welke dag/dagen de leerlingen dit eamen kunnen maken; 4. welke docent zorgt voor de correctie van de open vragen (indien van toepassing). TestManager bevat ook informatie over de status van eamenafnames en de correctie. Zo kunt u zien welke leerlingen de afname hebben afgerond en wat de voortgang is van de correctie. Leerlingen maken het eamen in de module TestCenter. Zij kunnen pas een eamen maken als u dit in TestManager heeft ingepland en voor afname heeft vrijgegeven Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

8 De werkzaamheden die u als toetsleider uitvoert u worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht. 4 Werken met TestManager 4.1 TestManager opstarten 4.2 Packages installeren 4.3 Toetsleiders invoeren 4.4 Leerlingen invoeren 4.5 Groepen aanmaken 4.6 Leerlingcategorieën aanmaken 5 Eamenafnames inplannen 5.1 Afnameplanningen aanmaken 5.2 Afnameplanningen bewerken 5.3 Overzicht leerlinggegevens maken 5.4 Afnameplanningen vrijgeven 5.5 Toewijzen correctoren 5.6 Afnameplanningen archiveren 5.7 Afnameplanningen verwijderen 6 Eamens afnemen (TestCenter) 6.1 TestCenter opstarten 6.2 Geplande afname 6.3 Oefentoets 6.4 Nietgeplande afname 7 Beheer afnameplanningen 7.1 Afnamestatus leerlingen controleren 7.2 Leerlingen toevoegen 7.3 Leerlingen verwijderen 8 Correctie open vragen 8.1 Regie correctiewerkzaamheden 8.2 Correctie afnameplanningen eigen school 9 Uitvoeren dataretour 9.1 Overzicht dataretour 9.2 Dataretour voor meerdere afnameplanningen 9.3 Dataretour per afnameplanning 10 Inzien afnameresultaten 10.1 Opvragen Rapport Leerlingscores 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

9 4. Werken met TestManager 4.1 TestManager opstarten Op het bureaublad van de computer waarop de module TestManager is geinstalleerd, is de onderstaande snelkoppeling geplaatst. Dubbelklik op deze snelkoppeling om TestManager te starten (of klik op Start > Programma s > EamenTester MBO > TestManager EamenTester MBO 2.9.8). Maak géén gebruik van TestManager op het moment dat leerlingen een eamen maken in TestCenter. Gebruik nooit meerdere TestManagers tegelijk. Wij adviseren u om TestManager op niet meer dan één computer te installeren. Als TestManager gebruikt wordt tijdens een eamenafname of als er meerdere TestManagers tegelijkertijd gebruikt worden, kan dit ertoe leiden dat wijzigingen die in TestManager zijn aangebracht niet worden opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Het venster Aanmelden toetsleider verschijnt: Tijdens de installatie van TestManager heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld waarmee u als toetsleider TestManager voortaan kunt opstarten. Voer deze gebruikersnaam en het wachtwoord in Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

10 Het venster TestManager Hoofdmenu verschijnt. Alle informatie in TestManager (Leerlingen, Groepen, Toetsleiders, Packages, Afnameplanningen, Categorieën) wordt opgeslagen in de datamap van de LocalServer. Rescan Bij het opstarten en afsluiten van TestManager worden de gegevens in TestManager en de datamap van de LocalServer automatisch gescand en uitgewisseld, zodat altijd wordt gewerkt met de meest actuele informatie. Er is ook een optie 'Rescan' beschikbaar in diverse submenu's van TestManager, zoals Beheer Leerlingen, Beheer Toetsleiders, Beheer Packages en Beheer Afnameplanningen. Met deze optie kunt u er handmatig voor zorgen dat bijvoorbeeld wijzigingen in een afnameplanning direct, zónder TestManager te verlaten, worden bijgewerkt in de datamap van de Local Server en zo voor TestCenter beschikbaar komen. Synchroniseren Bij het opstarten en afsluiten van TestManager worden de gegevens in de datamap van de LocalServer automatisch gesynchroniseerd met de Global Server bij Cito. Dit kan enige minuten duren. Na synchronisatie bevat de GlobalServer bij Cito een kopie van de meeste gegevens in de datamap van uw school. Synchronisatie is onder andere van belang voor het uitvoeren van de correctiewerkzaamheden. Als u in TestManager een afnameplanning vrijgeeft voor correctie, kan de corrector pas starten met het correctiewerk nadat de gegevens zijn gesynchroniseerd met de GlobalServer bij Cito. Er is ook een optie 'Synchroniseren' beschikbaar in diverse submenu's van TestManager, zoals Beheer Leerlingen, Beheer Toetsleiders, Beheer Packages en Beheer Afnameplanningen. Met deze optie kunt u zelf tussentijds doorgevoerde wijzigingen handmatig synchroniseren met de GlobalServer zónder TestManager te verlaten Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

11 We bevelen u aan om TestManager na gebruik altijd direct af te sluiten. U weet dan zeker dat alle wijzigingen ook in de LocalServer en GlobalServer zijn verwerkt en door de andere modules (TestCenter, CorrectionManager) kunnen worden gebruikt. 4.2 Packages installeren Overzicht Packages Een package bevat een of meer digitale eamens. De eamenpackages zijn door Cito op dvdrom aan u geleverd en door de systeembeheerder in een aparte map in het netwerk van uw school geplaatst. Een package bestaat uit een afzonderlijke (sub)map met een gecodeerde naam, bijvoorbeeld {25B583CFA0A C1E94E0A8B865D}. De codering maakt deel uit van de beveiliging van EamenTester MBO Informeer bij de systeembeheerder op welke netwerklocatie de map met packages staat. Klik op de optie Packages in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Packages verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de packages die al geïnstalleerd zijn Packages installeren Voordat u eamenafnames kunt plannen, installeert u de packages. Klik op Installeer nieuw in het venster Beheer Packages Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

12 De wizard Package Installeren start. Het volgende venster verschijnt. Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het venster waarin de bestandslocatie van de te installeren packages kan worden opgegeven. Klik op de knop om de map te selecteren waarin de packages staan Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

13 Het venster Map selecteren verschijnt. Selecteer de map waarin de packages staan en niet de package zelf. De packages hebben een gecodeerde mapaanduiding die begint en eindigt met een accolade en ziet er als volgt uit: Kies hierbij de bovenliggende map! Klik op OK. In het invulveld verschijnt de bestandslocatie van de te installeren packages, bijvoorbeeld: Klik op Volgende. De verwerking kan enige tijd duren Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

14 Vervolgens verschijnt een overzicht van de packages die op de aangegeven locatie zijn aangetroffen. Dit venster bevat alleen een overzicht van nieuw te installeren packages. Packages die op de opgegeven locatie worden aangetroffen en die al eerder zijn geïnstalleerd, worden niet opnieuw getoond. Selecteer de packages die u wilt installeren (deze worden aangevinkt). U kunt met de knop 'Alles aan' alle packages tegelijkertijd aanvinken. Met de knop 'Alles uit' maakt u de keuze ongedaan. De meeste packages zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn in een brief naar u verstuurd door Cito of de IBGroep. Klik op de aanduiding: 'Type hier uw wachtwoord' achter elke geselecteerde package en vul het bijbehorende wachtwoord per package in. Klik op Volgende om de installatie van de package(s) te starten. Afhankelijk van de grootte van de packages kan dit enkele minuten duren. In het venster verschijnt een indicatie van de voortgang Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

15 Tot slot krijgt u de gelegenheid aan te geven of u nog meer packages wilt installeren. Selecteer Nee (of Ja), en klik op Volgende. Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Packages. De nieuwe packages zijn toegevoegd in het overzicht Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

16 4.2.3 Controleer toetspackage Door gebruik te maken van de functie Controleer toetspackage kan voor één of meer van de packages gecontroleerd worden of de package correct en compleet is geïnstalleerd op uw systeem. EamenTester voert hiervoor een technische controle uit en kijkt of alle onderdelen die bij de package horen correct geïnstalleerd zijn. Bij deze onderdelen kunt u denken aan bijvoorbeeld plaatjes, flashes, mp3, etc. U kunt een dergelijke controle op elk gewenst moment uitvoeren. Als u er zeker van wilt zijn dat alle onderdelen van de package juist en volledig zijn geïnstalleerd, gebruik dan Controleer toetspackage. De volgende melding zal verschijnen als de package juist is geïnstalleerd: Packages verwijderen Selecteer een of meer packages die u wilt verwijderen in het venster Beheer Packages. Met de SHIFT of CTRLtoets kunt u verschillende packages tegelijkertijd uit de lijst selecteren. Klik op Deïnstalleren in het linkerdeel van het venster (of gebruik de <delete>toets) Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

17 Per package wordt gevraagd om een bevestiging. De betekenis van de opties is als volgt: Ja of Nee : u kunt per geselecteerde package aangeven of deze wel/niet verwijderd moet worden; Ja op alles : alle packages in de selectie worden verwijderd. Nee op alles : géén van de geselecteerde packages wordt verwijderd. Klik op een van deze opties. Als u een package deïnstalleert, verwijdert u ook alle antwoorden van de leerlingen die een eamen van deze package hebben gemaakt. U kunt daarna in TestManager geen rapporten meer opvragen met een overzicht van de antwoorden. Het is niet mogelijk een package te verwijderen als het package een eamen bevat waarvoor: leerlingen zijn ingepland die de eamenafname nog niet hebben afgerond; de correctie van de open vragen (indien van toepassing) nog niet is afgerond. In dat geval verschijnt de volgende melding: U kunt het betreffende package pas verwijderen als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: de leerlingen die de eamenafname nog niet hebben afgerond, doen dit alsnog; de leerlingen die de eamenafname nog niet hebben afgerond, worden handmatig uit de betreffende afnameplanning verwijderd; de correctie van open vragen wordt alsnog afgerond. Na het verwijderen van een of meer packages komt u terug in het venster Beheer Packages. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. De opties Groeperen op status en Downloaden in het venster Beheer Packages zijn in deze versie van TestManager niet in gebruik. 4.3 Toetsleiders invoeren 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

18 4.3.1 Overzicht Toetsleiders De toetsleider kan andere gebruikers in TestManager toevoegen als Toetsleider met de rol van corrector, beheerder of toetsleider. Pas nadat u in TestManager een docent als toetsleider met de rol corrector heeft aangemaakt, is het mogelijk om de betreffende docent als corrector toe te wijzen aan een of meer afnameplanningen. De toetsleider voert de basisgegevens van de betreffende docenten in via de optie Toetsleiders in TestManager. Klik op Toetsleiders in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Toetsleiders verschijnt met een overzicht van de verschillende toetsleiders en hun rollen. U kunt op twee manieren nieuwe toetsleiders invoeren: handmatig; via import van een CSVbestand Handmatig toetsleiders toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Toetsleiders. De wizard Toevoegen Toetsleider start Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

19 Klik op Volgende. Het venster Toetsleidergegevens verschijnt. Hier kunt u handmatig een nieuwe gebruiker invoeren. Het wachtwoord van de toetsleider dient minimaal uit 6 karakters te bestaan, en moet in ieder geval volgende tekens te bevatten: 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 bijzonder teken. Bijzondere tekens zijn: :;?,. Een geldig wachtwoord is bijvoorbeeld Voer de gevraagde gegevens in. Klik op Volgende. Het venster Rollen en Rechten verschijnt Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

20 Naast de rol van Supervisor kunt u in testmanager aan een toetsleider een van de volgende rollen toewijzen: Eamensecretaris Corrector Beheerder Surveillant De betekenis van deze rollen wordt in de volgende tabel nader toegelicht Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

21 Eamensecretaris Een eamensecretaris heeft in TestManager alle rechten, en kan o.a. nieuwe toetsleiders aanmaken (bijv. docenten/correctoren, systeembeheerders en/of een nieuwe eamensecretaris). Wijs deze rol eventueel toe aan de functionaris op uw school met wie u de taken en verantwoordelijkheden als eamensecretaris wilt delen. Wanneer verschillende gebruikers rechten hebben op het hoogste niveau (de rol supervisor en de rol eamensecretaris) bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van concrete afspraken over wie welke handelingen mag uitvoeren. Corrector Toetsleiders aan wie deze rol is toegewezen kunnen inloggen in CorrectionManager om correctiewerk uit te voeren voor eamens met open vragen. Wijs deze rol eventueel toe aan de docent(en) die eamens met open vragen gaan corrigeren. Geef de gekozen inlognaam en het bijbehorende wachtwoord tijdig door aan de betreffende docent. Deze gegevens zijn nodig om de correctiemodule te kunnen opstarten. Beheerder Surveillant Deze rol is bestemd voor de systeembeheerder(s) van uw school. Deze rol heeft in deze versie van EamenTester geen speciale functie. Selecteer de gewenste rol voor de nieuwe gebruiker. TestManager kent automatisch bepaalde rechten toe die horen bij de gekozen rol. Bijlage 3 geeft een overzicht van de rechten per rol. Klik op Volgende. Het venster Samenvatting verschijnt Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

22 Klik op Volgende. Het laatste venster voor toevoegen van toetsleider verschijnt. Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders. De nieuwe gebruikers zijn toegevoegd aan het overzicht Toetsleiders importeren In plaats van de gegevens van nieuwe toetsleiders handmatig toe te voegen, kunt u deze gegevens ook importeren. U dient in dat geval de gegevens van de nieuwe toetsleiders vooraf in een (CSV)bestand klaar te zetten. De werkwijze voor het importeren van gegevens is nader beschreven in bijlage 2. Importeer nieuwe toetsleiders met een CSVbestand. Na het importeren zijn de nieuwe toetsleiders zichtbaar in het venster Beheer Toetsleiders. Wanneer u toetsleiders met een CSVbestand importeert worden de rollen en rechten van deze nieuwe gebruikers niet automatisch toegekend. U moet deze na het importeren handmatig aan elke gebruiker toekennen. Om beveiligingsredenen raden we u aan om de wachtwoorden later handmatig toe te kennen. Voorlopig kunt u in het CSVbestand een dummy waarde voor het wachtwoord toekennen. Dubbelklik op een Toetsleider die nog geen rol heeft gekregen in het venster Beheer Toetsleiders Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

23 De wachtwoorden in het CSV bestand moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij het invoeren de rol van de toetsleider wordt hierop een controle uitgevoerd (zie paragraaf Handmatig toetsleiders toevoegen ) Toetsleidergegevens bewerken Selecteer de betreffende toetsleider in het venster Beheer Toetsleiders. Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster om de gegevens van de geselecteerde toetsleider te bewerken of dubbelklik daarvoor op de toetsleider. Het venster Bewerken Toetsleider verschijnt. Hier wijzigt u zonodig het wachtwoord, zodat het aan de criteria van een sterk wachtwoord voldoet (zie daarvoor paragraaf 4.4.2). Kik op het tabblad Rechten. Selecteer de gewenste rol voor deze toetsleider. Klik op OK. U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders. De nieuwe toetsleiders en hun rollen zijn toegevoegd aan het overzicht Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

24 4.3.5 Toetsleiders verwijderen Selecteer een of meer toetsleiders die u wilt verwijderen in het venster Beheer Toetsleiders. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende toetsleiders tegelijkertijd te selecteren. Klik op Verwijderen in het linkerdeel van het venster om de geselecteerde toetsleider(s) uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). De volgende melding om het verwijderen te bevestigen, verschijnt: Klik op Ja (of Nee). U komt terug in het venster Beheer Toetsleiders. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu. 4.4 Leerlingen invoeren Overzicht Leerlingen Ook leerlingen moeten bekend zijn in EamenTester voordat ze met de module TestCenter een eamen kunnen maken. U voert de basisgegevens van leerlingen in via TestManager. Klik op Leerlingen in het venster TestManager Hoofdmenu Het venster Beheer Leerlingen verschijnt. Direct na de installatie zijn nog geen gegevens van leerlingen bekend. Het venster ziet er dan als volgt uit: 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

25 U kunt op twee manieren nieuwe gebruikers invoeren: handmatig, via een wizard; via import van een CSVbestand Handmatig leerlingen toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen. De wizard Toevoegen Leerling start. Klik op Volgende. Vervolgens verschijnt het scherm waarin de algemene gegevens van de leerling kunnen worden ingevoerd. Voer de gegevens van de nieuwe leerling in, en klik op Volgende Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

26 Het venster Overige Leerlinggegevens verschijnt. Vul in dit venster een voor deze leerling uniek leerlingnummer en een wachtwoord in. Het invullen van een wachtwoord is optioneel, maar wordt sterk aangeraden voor de beveiliging. Selecteer een groep. Via de optie 'Groepen' in het hoofdmenu van TestManager kunt u nieuwe groepen aan de keuzelijst toevoegen (zie paragraaf 4.6). Het is in deze versie van TestManager mogelijk zelf een groepsnaam in te vullen in het veld Groep, in plaats van deze te selecteren in de keuzelijst. U dient van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. De groepsnaam wordt in dit geval namelijk niet toegevoegd aan de keuzelijst. MBOinstellingen vullen ook de volgende velden in: Selecteer de leerweg (e is eamenkandidaat zonder BOL of BBL) Vul het Crebonummer in Vul de postcode in Vul de vooropleiding in, deze bestaat uit maimaal 2 posities Vul het MBOniveau in (1, 2, 3 of 4) Klik op Volgende. Het venster Samenvatting verschijnt Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

27 Controleer de gegevens, en klik op Volgende. Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Leerlingen. De nieuwe leerlingen zijn toegevoegd aan het overzicht. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu Leerlingen importeren U kunt de gegevens van nieuwe leerlingen importeren als u deze vooraf in een bestand heeft klaargezet. De werkwijze voor het importeren van gegevens is beschreven in bijlage Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

28 Na het importeren van leerlinggegevens zijn de leerlingen die voor eamens ingepland kunnen worden zichtbaar in het venster Beheer Leerlingen. Het is belangrijk dat alle leerlingen een unieke identificatie hebben. Dit is zichtbaar in de kolom uniek ID door het groene vinkje Leerlinggegevens bewerken Selecteer de leerling in het venster Beheer Leerlingen. Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen om de gegevens van de geselecteerde leerling uit de lijst te bewerken of dubbelklik hiervoor op de leerling Leerlinggroepen weergeven U kunt in TestManager leerlingen toewijzen aan zelf gekozen groepen. Zie paragraaf 4.6 voor instructie. Klik op Groeperen op groep in het venster Beheer Leerlingen. De leerlingenlijst wordt nu groepsgewijs weergegeven. U kunt elke groep uitklappen (+) en inklappen (). Een gegroepeerde lijst ziet er als volgt uit Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

29 Klik nogmaals op Groeperen op groep in het venster Beheer Leerlingen. De oorspronkelijke weergave wordt hersteld Leerlingen verwijderen Selecteer een of meer leerlingen die u wilt verwijderen in het venster Beheer Leerlingen. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende leerlingen tegelijkertijd uit de lijst te selecteren. Klik op Verwijderen in het linkerdeel van het venster Beheer Leerlingen om een geselecteerde leerling uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). Vervolgens verschijnt de melding om het verwijderen van de leerling(en) te bevestigen. Klik op een van de opties 'Ja', 'Ja op alles', 'Nee' of 'Nee op alles'. Na afloop is de leerlingenlijst in het venster Beheer Leerlingen bijgewerkt. Een leerling kan alléén worden verwijderd als deze niet is ingepland voor een eamenafname. Als een leerling niet kan worden verwijderd, verwijdert u de leerling dan eerst uit de afnameplanning voor het betreffende eamen. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

30 4.5 Groepen aanmaken Overzicht groepen Een groep is een aantal leerlingen met hetzelfde kenmerk. Dat kan bijvoorbeeld een klas zijn. Door groepen van leerlingen aan te maken zult u bij het maken van afnameplanningen het voordeel hebben direct een gehele groep leerlingen toe te voegen. Werken met groepen geeft u een beter overzicht bij de selectie van leerlingen voor de afnameplanning. Klik op Groepen in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Groepen verschijnt. Direct na installatie zijn nog geen gegevens van groepen bekend. Het venster ziet er dan als volgt uit: 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

31 U kunt op twee manieren nieuwe groepen invoeren: handmatig; via import van een CSVbestand Handmatig groepen toevoegen Klik op Toevoegen in het linkerdeel van het venster Beheer Groepen. De wizard Toevoegen Groep start. Klik op Volgende. Daarna verschijnt het venster waarin de naam van de groep kan worden ingevuld. Voer de naam en omschrijving van de nieuwe groep in, en klik op Volgende. In het volgende venster een samenvatting van de gegevens getoond Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

32 Klik op Volgende. Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Groepen Groepen importeren U kunt de gegevens van nieuwe groepen importeren als u deze vooraf in een bestand heeft klaargezet. De werkwijze voor het importeren van gegevens is beschreven in bijlage Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

33 Na het importeren van groepen ziet het venster Beheer Groepen er bijvoorbeeld zo uit: Groepen bewerken Selecteer een groep in het venster Beheer Groepen. Klik op Bewerken in het linkerdeel van het venster Beheer Groepen om de gegevens van de geselecteerde groep te bewerken. Het is ook mogelijk een groep te bewerken door te dubbelklikken op een regel in de lijst met groepen. Als u de naam van een groep verandert of verwijdert, wordt in deze versie van TestManager de nieuwe groepsnaam niet doorgevoerd bij de leerlingen die al eerder aan deze groep zijn toegewezen Groepen verwijderen Selecteer een of meer groepen die u wilt verwijderen in het venster Beheer Groepen. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende groepen tegelijkertijd uit de lijst te selecteren. Klik op Verwijderen in het venster Beheer Groepen om een geselecteerde groep uit de lijst te verwijderen (of gebruik de <delete>toets). De vraag om het verwijderen te bevestigen, verschijnt. Klik op Ja (of Nee). De groep is verwijderd uit het overzicht in het venster Beheer Groepen. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

34 4.6 Leerlingcategorieën aanmaken Overzicht categorieën Een categorie is een leerlingkenmerk dat u kunt gebruiken bij het maken van afnameplanningen om leerlingen te selecteren. Een categorie kan bijvoorbeeld zijn Vakkenpakket, met de waarden Engels, Nederlands, Wiskunde, etc. Klik op Categorieën in het venster TestManager Hoofdmenu. Het venster Beheer Categorieën verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de categorieën die al zijn aangemaakt Categorieën toevoegen Klik op Toevoegen in het venster Beheer Categorieën. De wizard Toevoegen categorie start. Klik op Volgende Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

35 In het volgende venster kunt u de naam van de nieuwe categorie invullen. Voer een Categorienaam in en klik op Volgende. Selecteer Ja (of Nee) en klik op Volgende. U dient elke waarde afzonderlijk in te voeren. Klik op Volgende. Nadat u alle gewenste waarden hebt ingevoerd, verschijnt een samenvatting Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

36 Klik op Volgende. Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Categorieën dat is bijgewerkt Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

37 4.6.3 Categorieën bewerken U kunt de naam van een categorie veranderen en afzonderlijke waarden aan een categorie toevoegen of deze verwijderen. Selecteer een categorie in het venster Beheer Categorieën. Klik op Bewerken categorie in het linkerdeel van het venster of dubbelklik op de categorie. Vervolgens verschijnt het venster Details Categorie. Voeg alle gewenste waarden toe (of verwijder waarden) en klik op OK. Alle ingevoerde waarden verschijnen in het venster Beheer Categorieën Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

38 4.6.4 Leerlingen koppelen Nadat de categoriewaarden bij een categorie zijn opgegeven, kunt u leerlingen koppelen aan elke afzonderlijke categoriewaarde. Klik op Koppelen leerlingen in het venster Beheer Categorieën. Het venster Categoriewaarden en leerlingen verschijnt. Selecteer de waarde waar u leerlingen aan wilt gaan koppelen. Klik op Koppelen. Vervolgens verschijnt een lijst met alle leerlingen. Het is mogelijk leerlingen te filteren op Groep. Wanneer u leerlingen uit verschillende groepen wilt koppelen kunt u meerdere malen groepen selecteren en vervolgens leerlingen of een selectie van leerlingen binnen een groep, koppelen Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

39 4.6.5 Categorieën verwijderen Selecteer één of meer categorieën die u wilt verwijderen in het venster Beheer Categorieën. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende categorieën tegelijkertijd uit de lijst te selecteren. Klik op Verwijderen in het venster Beheer Categorieën (of gebruik de <delete>toets). De vraag om het verwijderen te bevestigen verschijnt. Klik op Ja (of Nee). De geselecteerde categorieën zijn verwijderd uit het overzicht in het venster Beheer Categorieën. Klik op Sluiten huidige venster om terug te keren naar het TestManager Hoofdmenu Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

40 5. Eamenafnames inplannen Leerlingen kunnen pas een eamen maken nadat u een eamenafname in TestManager heeft ingepland. In een afnameplanning legt u de volgende gegevens vast: 1. welke leerlingen gaan deelnemen aan de eamenafname; 2. welk eamen wordt aan deze leerlingen aangeboden; 3. op welke dag gaan deze leerlingen dit eamen maken; 4. in welke toetsruimte vindt de afname plaats (optioneel) 5. welke docent zorgt voor de correctie van de open vragen (indien van toepassing). Maak voor elke afname van een eamen op een bepaald moment in een bepaalde toetsruimte een aparte afnameplanning aan. EamenTester kan zo de toegang tot de eamens beter bewaken en voorkomen dat een eventuele afnamestoring gevolgen heeft voor een afname in een andere ruimte of op een ander moment. 5.1 Afnameplanningen aanmaken Klik op Afnameplanningen in het venster TestManager Hoofdmenu Het venster Beheer Afnameplanningen verschijnt. Direct na installatie zijn er nog geen eamenafnames gepland. Het venster ziet er dan als volgt uit: 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

41 Klik in het linkerdeel van het venster Beheer Afnameplanningen onder de aanduiding 'Nieuw' op Toevoegen. De wizard Toevoegen Afnameplanning start. Klik op Volgende. Het venster Kies een toets verschijnt met de eamens waarvan de packages zijn geïnstalleerd. Klik op het eamen waarvoor u een afname wilt plannen (deze wordt aangevinkt), en klik vervolgens op Volgende. Indien u voor dezelfde leerlingen op dezelfde dag ook andere eamens wilt inplannen, kunt u in dit venster ook de andere eamens aanvinken. N.b.: Voor elk eamen dat u kiest, wordt een aparte afnameplanning aangemaakt Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

42 Vervolgens verschijnt een venster met alle leerlingen die in TestManager zijn ingevoerd. In dit venster kunt u de leerlingen selecteren die gaan deelnemen aan het betreffende eamen / de betreffende eamens. Klik op de te selecteren leerlingen in de lijst (deze worden aangevinkt). U kunt ook leerlingen filteren op groep en categorie als u die heeft gedefinieerd. Klik op het uitrolmenu achter Groep en selecteer de gewenste groep. Klik op het uitrolmenu achter Categorie en selecteer de gewenste categorie. Klik op het uitrolmenu achter Waarde en selecteer de gewenste waarde. Een overzicht van de leerlingen die tot de geselecteerde groep/categorie behoren, verschijnt. Met de knop Alles aan selecteert u in één keer alle leerlingen van de gekozen groep / categorie, en met de knop Alles uit maakt u de keuze ongedaan. Klik op Alles aan of selecteer de gewenste leerlingen. Door herhaald kiezen kunt u leerlingen van verschillende groepen (cumulatief) selecteren. Klik op Volgende Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

43 Als u een leerling selecteert die al eerder is ingepland voor de betreffende toets dan krijgt u de volgende waarschuwing: Nadat u de leerlingen heeft geselecteerd die deelnemen aan het eamen, verschijnt het venster waarin u kunt u aangeven op welke dag / in welke periode de leerlingen de eamenafname gaat plaatsvinden. Geef aan op welke dag of in welke periode het eamen gemaakt mag worden. Een eamen kan een formele geldigheidsduur hebben. Een eventuele formele geldigheidsduur is vastgelegd in de package. Het is niet mogelijk een begin of einddatum te kiezen die buiten de formele geldigheidsduur valt. In dat geval verschijnt volgende melding: Als deze melding verschijnt, dient u het afnamemoment zo aan te passen, dat deze binnen de formele geldigheidsduur van de package valt. Klik op Volgende Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

44 Vervolgens verschijnt het venster waarin u de toetsruimte kunt invullen waar het eamen wordt afgenomen. Het invullen van de toetsruimte is optioneel. Vul de gewenste toetsruimte in en klik op Volgende. Daarna verschijnt het venster waarin de afnameplanning 'op slot' kunt zetten. Als de afnameplanning is vrijgegeven ('niet op slot staat') kunnen de leerlingen op de door u geplande datum/data de eamenafname op ieder gewenst moment starten. Standaard is de afnameplanning vrijgegeven. Indien u de afnameplanning 'op slot zet', hebben de leerlingen op de door u geplande afnamedatum/data géén toegang tot het eamen. U kunt het moment waarop de leerlingen de eamenafname kunnen starten, zelf bepalen door op de dag van afname op het gewenste moment de afnameplanning alsnog vrij te geven. Selecteer desgewenst het slotje van de afnameplanning en klik op Volgende. In het volgende venster is een standaard naam aan de afnameplanning toegekend. U kunt hier desgewenst uw afnameplanning een andere, meer herkenbare naam geven (bijvoorbeeld 'Ak groep4d 23 mei' ) Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

45 Voer eventueel een nieuwe naam in voor de afnameplanning en klik op Volgende. Geef elke afnameplanning een unieke naam waarmee een goede sortering van afnameplanningen gemaakt kan worden. Dat is belangrijk bij grote aantallen planningen. Als u bij het maken van de afnameplanning meerdere eamens heeft aangevinkt, wordt voor elk eamen een aparte afnameplanning aangemaakt. In dat geval wordt aan de afnameplanning voor elk eamen automatisch een standaardnaam toegekend, en verschijnt bovenstaand venster niet. U kunt de naam van elke afnameplanning naderhand handmatig wijzigen in het venster afnameplanningen (zie paragraaf 5.2). Tot slot verschijnt het venster Samenvatting. Klik op Volgende Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

46 De nieuwe afnameplanning is klaar. Klik op Sluiten. U komt terug in het venster Beheer Afnameplanningen. De nieuwe afnameplanning(en) is (zijn) toegevoegd Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

47 5.2 Afnameplanningen bewerken Selecteer een afnameplanning in het venster Beheer Afnameplanningen. U ziet dat de linkerkant (het menu) van het venster is uitgebreid met etra opties. Klik in het linkerdeel van het venster op de optie Bewerken (of dubbelklik op de betreffende afnameplanning). U kunt nu de gegevens van de afnameplanning aanpassen. 5.3 Overzicht leerlinggegevens maken U kunt een rapport opvragen met de inloggegevens van de leerlingen die u heeft ingepland voor het eamen (inlognaam en wachtwoord). Dit rapport kunt u afdrukken op papier. Gebruik dit overzicht om leerlingen of surveillanten vóór de afname te informeren over de wachtwoorden van de leerlingen. Selecteer een afnameplanning in het venster Beheer Afnameplanningen. Klik vervolgens onder de aanduiding 'Rapporten' in het linkerdeel van het venster op de optie Overzicht leerlinggegevens Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

48 Het venster Overzicht Leerlinggegevens verschijnt. Stel desgewenst de weergavegrootte van het rapport in met de zoomfuncties in de bovenbalk. Print het overzicht. Sluit het venster Overzicht Leerlinggegevens af. 5.4 Afnameplanningen vrijgeven In het rechterdeel van het venster Beheer Afnameplanningen wordt naast elke afnameplanning onder het kopje Beschikbaarheid aangegeven of die afnameplanning 'op slot' staat of vrijgegeven is. U kunt in dit venster het slotje van een geselecteerde afnameplanning openen of sluiten. Selecteer een afnameplanning in het venster Beheer Afnameplanningen. Klik vervolgens onder de aanduiding 'Vrijgeven / sluiten' in het linkerdeel van het venster op de optie Beschikbaarheid veranderen. Het slotje gaat open of dicht. U kunt het moment waarop de leerlingen de eamenafname kunnen zien zelf bepalen door op de dag van afname de afnameplanning vrij te geven ( slot open ) Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

49 5.5 Toewijzen corrector Gesloten vragen worden door EamenTester automatisch gescoord. Als een eamen open vragen bevat, bepaalt een corrector na afloop van de eamenafname de score op deze vragen op basis van een correctievoorschrift. Bij elke afnameplanning kunt u aangeven welke docent/corrector van uw school de correctie gaat uitvoeren. U kunt een corrector pas toewijzen aan een afnameplanning als u de corrector vooraf als toetsleider met de rol 'Corrector' heeft toegevoegd in TestManager (zie paragraaf 4.4). Selecteer een afnameplanning in het venster Beheer Afnameplanningen. Klik vervolgens onder de aanduiding 'Corrector toewijzen' in het linkerdeel van het venster op de optie Corrector toewijzen. Een venster met eerder ingevoerde Toetsleiders/correctoren verschijnt. Selecteer de gewenste corrector en klik op OK. De naam van de geselecteerde corrector verschijnt naast de naam van de betreffende afnameplanning, in de kolom 'Interne corrector'. U kunt een corrector die u eerder aan een afnameplanning heeft toegewezen, weer verwijderen (bijvoorbeeld omdat de beoogde corrector ziek is en de correctie dus niet uit kan voeren). Selecteer een afnameplanning in het venster Beheer Afnameplanningen. Klik vervolgens onder de aanduiding 'Corrector toewijzen' in het linkerdeel van het venster op de optie Verwijderen Corrector. Zorgt u ervoor dat de juiste inlognaam en het bijbehorende wachtwoord bij de docent/corrector bekend zijn. Deze gegevens heeft de docent nodig om in te loggen in de module CorrectionManager Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

50 5.6 Afnameplanningen archiveren TestManager bevat een archieffunctie die u de mogelijkheid geeft om afnameplanningen die u niet meer wilt tonen in het scherm Beheer afnameplanningen weg te filteren. Open het venster Beheer Afnameplanningen Dubbelklik op de afnameplanning die u wilt archiveren (u komt in het venster Details Afnameplanning ). Klik op de functie linksboven in het menu (wordt aangevinkt). Klik vervolgens op Opslaan en sluiten. U komt terug in het venster Beheer Afnameplanningen. De betreffende afnameplanning is nu in het archief geplaatst. In het venster Beheer Afnameplanningen zijn de gearchiveerde afnameplanningen standaard niet zichtbaar. Klik in het linkerdeel van het venster Beheer Afnameplanningen op de optie In archief tonen (wordt rood aangevinkt) 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

51 Als in het linkerdeel van het venster Beheer Afnameplanningen de optie In archief tonen is aangevinkt, zijn alleen de gearchiveerde afnameplanningen zichtbaar Om de nietgearchiveerde afnameplanningen weer te zien, klikt u opnieuw op de optie In archief tonen (het rode vinkje verdwijnt). Deze instelling wordt door TestManager bewaard, zodat u de volgende keer het vinkje niet opnieuw aan of uit hoeft te zetten. 5.7 Afnameplanningen verwijderen U kunt een of meer (oude) afnameplanningen verwijderen uit TestManager. Selecteer in het venster Beheer Afnameplanningen de afnameplanning(en) die u wilt verwijderen. Met de SHIFT of CTRLtoets is het mogelijk verschillende afnameplanningen tegelijkertijd uit de lijst te selecteren. Klik vervolgens onder de aanduiding 'Bewerken / Verwijderen' in het linkerdeel van het venster Beheer Afnameplanningen op de optie Verwijderen. De volgende melding om het verwijderen te bevestigen, verschijnt: Klik op Ja (of Nee). Als u een afnameplanning verwijdert, verwijdert u ook alle antwoorden van de leerlingen die gekoppeld zijn aan deze afnameplanning inclusief de toegekende scores. U kunt daarna in TestManager geen rapport meer oproepen met een overzicht van deze gegevens. Een afnameplanning mag niet worden verwijderd als er leerlingen zijn met de status 'status 'afgebroken' of bezig. In dat geval verschijnt de volgende melding: In paragraaf 7.1 Afnamestatus leerlingen controleren is uiteengezet wat u in zo n geval kunt doen Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

52 6. Eamens afnemen 6.1 TestCenter opstarten Tijdens de installatie van TestCenter is onderstaande snelkoppeling op het bureaublad van de afnamecomputers geplaatst. Dubbelklik op deze snelkoppeling om TestCenter op te starten (of klik op Start > Programma s > EamenTester MBO > TestCenter EamenTester MBO 2.9.8) Maak tijdens een afname van een eamen in TestCenter géén gebruik van TestManager. Belast tijdens de afname van digitale eamens de server(s) waarop de LocalAgent en de datamap staan ook zo min mogelijk met andere applicaties, zoals de schooladministratie. Het venster TestCenter Hoofdmenu verschijnt. Het hoofdmenu van TestCenter bevat de volgende opties: Geplande Afname Oefentoets Met deze optie kan de afname van een eamen waarvoor de leerling vooraf is ingepland, worden gestart. Sommige eamens worden als oefentoets uitgegeven. Met deze optie kan een oefeneamen worden gestart, zónder dat de leerling daarvoor is ingepland. Een oefeneamen bevat vaak eerder 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

53 gebruikte opgaven die niet meer geheim zijn. U hoeft als toetsleider geen afnameplanning te maken om leerlingen met deze eamens te laten oefenen. Tijdens het maken van een oefentoets worden de antwoorden niet opgeslagen, en kunnen dus ook niet worden nagekeken. Wilt u dat toch, dan dient u het oefeneamen voor de betreffende leerlingen wél vooraf in te plannen. Het is in dat geval nodig het oefeneamen te starten via de optie 'Geplande Afname'. Nietgeplande Afname De optie 'Nietgeplande Afname' kunt u als toetsleider gebruiken om ervoor te zorgen dat een leerling een eamen altijd kan starten, ook als deze daarvoor vooraf niet is ingepland. Als u gebruikt maakt van deze optie, wordt automatisch een nieuwe afnameplanning voor dit eamen met deze leerling aangemaakt in TestManager. U heeft hiervoor de inloggegevens nodig die u als toetsleider ook gebruikt om in te loggen in TestManager. De optie 'Nietgeplande afname' is bijzonder krachtig en dient uitsluitend te worden gebruikt in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer bij het begin van het eamen blijkt dat een leerling onterecht geen toegang heeft tot een eamen. Bij gebruik van deze optie dient u er op toe te zien dat leerlingen geen kennis kunnen nemen van uw wachtwoord. Bij twijfel dient u uw wachtwoord naderhand in TestManager te wijzigen in een nieuw wachtwoord. Ondersteuning Via deze optie krijgt u achtergrondinformatie over TestCenter, bijvoorbeeld het versienummer, systeeminformatie, en welke flashversie geïnstalleerd is op de computer. Zo kunt u bijvoorbeeld (laten) controleren of de geïnstalleerde flashversie voldoet aan de minimale systeemeisen (zie kies voor beeldschermeamens en vervolgens systeemeisen). 6.2 Geplande afname Een leerling kan een geplande afname starten als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de leerling is ingepland voor de eamenafname; de afnamestatus van de leerling is 'Niet Gestart' (zie paragraaf 7.1) Klik op Geplande Afname in TestCenter Hoofdmenu. De wizard Start een geplande afname start 2011 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

54 Klik op Volgende. Het venster voor het aanmelden van de leerling verschijnt. Voer het leerlingnummer in. OF Klik op om het leerlingnummer uit een lijst te selecteren Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

55 Via het uitrolmenu boven in het venster kan uit een groep leerlingen geselecteerd worden. Klik op het betreffende leerlingnummer (wordt aangevinkt), en klik op OK. De leerling moet nu het wachtwoord invoeren dat voor hem/haar is aangemaakt (paragraaf 4.5.2). Voer het wachtwoord in, en klik op Volgende Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

56 Vervolgens verschijnt het venster waarin is aangegeven voor welk eamen de leerling op dat moment is ingepland en waarvoor de afnameplanning in TestManager is vrijgegeven (niet 'op slot' staat). In dit venster zijn meerdere eamens zichtbaar als de leerling voor meerdere eamens is ingepland. Er zijn uitsluitend eamens zichtbaar die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het eamen is voor afname vrijgegeven (open slotje bij de afnameplanning); De leerling heeft bij de afnameplanning van het eamen de status Niet Gestart ; Het tijdstip van de afname valt binnen de begin en einddatum van de formele geldigheidsperiode. Als een leerling met de status 'Afgebroken' zich aanmeldt, wordt dat door TestCenter direct gesignaleerd. In dit geval is er een toets ingepland die wel eerder is gestart maar niet correct is afgerond, en verschijnt de volgende melding: De leerling met de status 'Afgebroken', dient de eerder afgebroken toets te selecteren en af te ronden voordat een andere toetsafname gestart kan worden. De afname wordt voortgezet vanaf het punt waar de leerling was gebleven toen de toetsafname werd afgebroken, met behoud van alle eerder gegeven antwoorden. Klik op de gewenste toets (eamen). Het vinkje voor de geselecteerde toets wordt aangezet. Klik op Volgende. Hierna kan het venster Geluidscontrole verschijnen, afhankelijk van het eamen Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO /91

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011)

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen U krijgt toegang tot de Cito Portal met alle applicaties die u nodig heeft om de Toets Verpleegkundig Rekenen af te kunnen nemen. Met de applicatie TestPlanner

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10

Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 Servicedocument (versie 3) ExamenTester MBO 2.10 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2012) Niets uit dit werk

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Handleiding UniDis Agendakoppeling

Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding versie 1.0 Gebaseerd op Agendakoppeling 1.1.2 1 Introductie De UniDis Agendakoppeling is ontwikkeld om een actieve koppeling te maken tussen uw Unit 4 Multivers

Nadere informatie

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Versie 2.0-2006 Auteur: IQ Development BV 2006 IQ Development BV Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Start... 3 1.2 Licentie activeren voor docenten... 3 1.3

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?!

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Uw gaat aan de slag met Got it?! Rekenen. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal handelingen te verrichten ter voorbereiding. Het is noodzakelijk

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Agenda+ is ontwikkeld om een koppeling mogelijk te maken tussen Unit 4 Multivers acties en Microsoft Outlook agenda- en taakitems.

Agenda+ is ontwikkeld om een koppeling mogelijk te maken tussen Unit 4 Multivers acties en Microsoft Outlook agenda- en taakitems. Handleiding Agenda+ Introductie Agenda+ is ontwikkeld om een koppeling mogelijk te maken tussen Unit 4 Multivers acties en Microsoft Outlook agenda- en taakitems. Waarom Agenda+? Agenda+ is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog).

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog). 1. Inleiding Het doorlopen van deze handleiding geeft u een goed beeld van de basismogelijkheden van Cursief. De door u ingevoerde gegevens worden door ons dagelijks uit de database verwijderd. U hoeft

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET GEBRUIK... 4 2. EISEN EN BEPERKINGEN... 6 3. WAT U VÓÓR HET INSTALLEREN MOET WETEN... 6 4. ZO INSTALLEERT U MY CONFERENCING

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11 Installatiehandleiding systeembeheerder MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Scovr discover English

Scovr discover English Scovr discover English v. 2.1 Augustus 2012 Inhoudsopgave Snel aan de slag met Scovr... 3 Ondersteuning, FAQ s en contact... 3 Inloggen... 4 Welkomstscherm... 5 Docenten... 5 Leerling... 5 Starten met

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

DWO BASISHANDLEIDING. Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut. VERSIE 10 augustus 2012

DWO BASISHANDLEIDING. Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut. VERSIE 10 augustus 2012 DWO Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut BASISHANDLEIDING VERSIE 10 augustus 2012 Basishandleiding DWO 1 augustus 2012 Inhoud DWO... 1 1. Gebruikers... 3 Gast... 3 Gebruiker met account...

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie