Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke stemtotalen; - Programma 5: Voor de berekening van de zetelverdeling; - De installatiehandleiding voor de programma s; - Nadat de programma s zijn geïnstalleerd, treft u in de map doc (op de locatie waar u de programma s heeft geïnstalleerd) de gebruikershandleidingen van de programma s aan. 2. Installatie van de software De software dient, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer, als volgt te worden geïnstalleerd: - voor installatie op een Microsoft Windows besturingsomgeving start u het programma install-win.bat ; - voor installatie op een Mac besturingsomgeving start u het programma installmac.command ; - voor installatie op een Linux besturingsomgeving start u het programma install-linux.sh. Per verkiezing zal een nieuwe cd-rom worden verspreid. Om mogelijke verwarring over verschillende versies in de toekomst te voorkomen, wordt u vriendelijk verzocht de cd-rom die u nu ontvangen heeft, drie maanden na de verkiezing te vernietigen. 3. Vaststellen van de authenticiteit van de cd-rom U kunt, alvorens u de programmatuur installeert, de authenticiteit van de cd-rom vaststellen door te controleren of de hash-code van de door u ontvangen cd-rom overeenkomt met de hash-code die vermeld is op de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl). Door beide hash-codes te vergelijken kan worden geverifieerd of de inhoud van de cd-rom overeenkomt met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad vrijgegeven. 4. Databank verkiezingsuitslagen (www.verkiezingsuitslagen.nl) Na afloop van de verkiezing ontvangt de Kiesraad graag een aantal OSV-bestanden voor de Databank verkiezingen. Om welke bestanden het gaat en hoe u deze makkelijk kunt opslaan en vervolgens mailen naar de Kiesraad staat beschreven in een apart stappenplan (Bijlage 3).

2 Bijlage 2: Stappenplan gebruik programma 4 en 5 Programma 4 (P4) is bedoeld voor de gemeente om de stemtotalen van de stembureaus in te voeren en Programma 5 (P5) om de zetelverdeling te berekenen. Stap 1: Voorbereiding - Installeren van Programma 4 (P4) en Programma 5 (P5) en start OSV-server (snelkoppeling op het bureaublad). - Openen van Programma 4 (snelkoppeling op het bureaublad). - Openen van Programma 5 (snelkoppeling op het bureaublad). De eerste keer dat P4 en P5 worden opgestart, dient het wachtwoord voor de hoofdgebruiker osv te worden ingesteld. Voor P4 en P5 dient dit afzonderlijk te gebeuren. Als het wachtwoord is opgegeven (noteren en doorgeven aan de verkiezingsleider!), gaat u verder door op Verder te drukken. Stap 2 voor P4: Inlezen verkiezingsdefinitie, kandidatenlijst en aanmaken stembureaus - Selecteer (met de knop bladeren) de bestanden Verkiezingsdefinitie_GR eml.xml en Kandidatenlijsten_GR eml.xml. - Lees beide bestanden in door op Openen te drukken. - Bevestig (indien correct) de getoonde gegevens van de betreffende verkiezing door op Ja te drukken. - Vervolgens wordt de hash-code van de kandidatenlijsten getoond; de hash-code kunt u terug vinden op het document publicatie kandidatenlijsten (osv3-7_publicatie kandidatenlijsten...rtf) dat met programma 2-3 is aangemaakt. - Definieer de stembureaus (of lees het stembureaubestand in) en bewerk/wijzig indien nodig de getoonde gegevens. - Rond de stembureau invoer af met de knop Afronden definiëren stembureaus. - Vervolgens dient u zich af te melden en opnieuw aan te melden (NB. bij aanmelden: gebruiker is osv en het eerder ingestelde wachtwoord). - Na het aanmelden kunnen extra gebruikers worden aangemaakt via het menu Beheer en tevens kunnen de invoerinstellingen worden gecontroleerd (standaard is dubbele invoer). - Om te beoordelen of bestanden goed worden ingelezen in eventuele aanvullende software, kunt u (in het menu Leeg Tellingbestand onder Beheer ) een leeg Telling-bestand aanmaken en dit inlezen in de aanvullende software ter controle. NB1: U kunt op een later moment nog naam en nummer van stembureaus en aantal kiesgerechtigden aanpassen, maar geen stembureaus meer toevoegen of verwijderen tenzij u P4 opnieuw inricht zoals hiervoor is beschreven. NB2: Geadviseerd wordt om voor eventuele presentatie van de voorlopige uitslag, OSV op een aparte computer te installeren waarop alleen de telling per partij wordt ingevoerd. Stap 2 voor P5: Inlezen verkiezingsdefinitie en totaallijst - Selecteer de bestanden Verkiezingsdefinitie_GR eml.xml en Totaallijsten_GR eml.xml. - Lees beide bestanden in door op Openen te drukken. - Bevestig (indien correct) de getoonde gegevens van de betreffende verkiezing door op Ja te drukken. - Vervolgens wordt de hash-code van de totaallijsten getoond; de hash-code vindt u op het proces-verbaal model I4 (I4_PV geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering _GR ) dat met programma 2-3 is aangemaakt. Deze bevestigt u door op Ja te klikken. - Vervolgens dient u zich af te melden en opnieuw aan te melden (NB. gebruiker is osv en het eerder ingestelde wachtwoord).

3 De stappen 3 t/m 5 worden uitgevoerd met P4. Start zo nodig OSV-server en open P4. Stap 3: Invoer stemaantallen (na de stemming) - Na ontvangst N10: selecteer het stembureau in de linkerbalk en voer de stemaantallen in. - Bevestig de ingevoerde stemmen door onderaan het venster op Opslaan te drukken. Bij eventuele foutmeldingen of waarschuwingen de invoer nog eens goed nakijken aan de hand van de N10 en zonodig de invoer corrigeren. - Als de invoer is opgeslagen, geef dan bij voorkeur de N10 door aan een ander persoon voor de tweede invoer. - Zodra de stemaantallen van een stembureau voor de tweede maal goed zijn ingevuld (dit is te herkennen aan het donkergroene vinkteken voor de stembureaunaam) wordt er een EMLbestand met de telling van dat stembureau aangemaakt (in de map..\export\p4_psb\archive\) Stap 4: Definitief maken verkiezingen - Als alle stembureaus zijn ingevoerd; selecteer de Gemeentenaam (boven Stembureau ). - Kies vervolgens de donkerblauwe menu-optie Definitief maken verkiezingen en klik vervolgens op Definitief maken. Dit is noodzakelijk om de volgende stap te laten slagen. Stap 5: Aanmaken N11 - Klik op de donkerblauwe menu-optie Model N11 en selecteer het gewenste documentformaat en druk op Verder. Dit levert (in de map:..\export\p4_psb): o Proces-verbaal model N 11 (Vaststelling aantallen stemmen ) o o het EML Telling-bestand; Telling_GR eml.xml (met de uitslag van de gemeente) het EML Totaaltelling-bestand; Totaaltelling_GR eml.xml (met de uitslag van de gemeente) - Als de N11 is aangemaakt en u op Klaar hebt gedrukt, wordt de Werkmap weergegeven; de N11 kunt u hier openen of apart opslaan om deze op een andere computer uit te printen. - Tevens kan het handig zijn het Totaaltelling-bestand (deze staat eveneens in de Werkmap) op te slaan op de computer aangezien die straks dient te worden ingelezen in P5.

4 De stappen 6 t/m 10 worden uitgevoerd met P5. Start zo nodig OSV-server en open P5. Stap 6: Inlezen Totaaltelling-bestand: - Selecteer Openen bestand Totaaltelling in het menu en open het Totaaltelling-bestand dat is aangemaakt met P4 en klik op Inlezen bestand Totaaltelling. Stap 7: Zetelverdeling, overleden kandidaten - Indien een kandidaat is overleden, dient dit aangegeven te worden onder het menu Overleden kandidaten voordat de zetelverdeling gestart wordt. - Selecteer Zetelverdeling en klik op Start om de proces te starten. Stap 8: Definitief maken verkiezing en aanmaken proces-verbaal P22 - Selecteer Definitief maken verkiezing en klik op Definitief maken. - Selecteer Proces-verbaal (P22) en vul de gevraagde gegevens in. - Kies RTF of PDF voor het formaat van het document en klik op Verder. Dit levert (in de map:..\export\p5): o Proces-verbaal P22 o het EML Resultaat-bestand; Resultaat...eml.xml - Het proces-verbaal P22 is te vinden onder het menu Werkmap. Stap 9: Aanmaken benoemingsbrieven: - Selecteer Aanmaken benoemingsbrieven. - Vul de gevraagde gegevens in en klik op Verder. - De benoemingsbrieven en de geloofsbrieven zijn vervolgens te vinden onder het menu Werkmap (en in de exportmap..\export\p5). Stap 10: Databank verkiezingsuitslagen: Voor de Databank verkiezingsuitslagen ontvangt de Kiesraad graag bepaalde OSV-bestanden: - Selecteer Werkmap in het donkerblauwe menu; - Klik vervolgens op de knop Export verkiezingsuitslagen.. en sla het bestand op een usbstick op; - Mail vervolgens het zip-bestand (Verkiezingsuitslagen_GR zip) naar NB. In het zip-bestand zijn de volgende OSV-bestanden opgenomen: Verkiezingsdefinitie_GR eml.xml, Kandidatenlijsten_GR eml.xml, Telling_GR eml.xml, Totaaltelling_GR2014_gemeente...eml.xml en Resultaat_GR eml.xml. Stap 11: Archiveren en vernietigen Na het afsluiten van P4 en P5 en het stoppen van de OSV-server zijn er nog enkele zaken te doen. Kopieer tbv de archivering alle bestanden naar een cd-rom of DVD. Daarbij horen in ieder geval: - De map export die door P4 en P5 is gevuld. - De map osv\jboss ga\server\osv\log met daarin de log-bestanden van P4 en P5. De OSV-bestanden dienen tot 3 maanden na de benoeming van de (nieuwe) leden bewaard te blijven, hierna kunnen de bestanden vernietigd worden.

5 Bijlage 3: OSV-bestanden voor de Databank verkiezingen Op de website verkiezingsuitslagen.nl houdt de Kiesraad een databank bij met verkiezingsuitslagen. Ook de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen in deze databank. De OSVbestanden die nodig zijn voor de Databank kunnen gemakkelijk in één keer worden opgeslagen en vervolgens worden g d naar de Kiesraad. Dit doet u als volgt: 1. Na het aanmaken van het proces-verbaal (P22); 2. Vindt u in de Werkmap de knop Export verkiezingsuitslagen GR2014. Door hierop te klikken slaat u alle bestanden in één keer op in een zip-bestand; 3. Als u dit zip-bestand op een USB-stick opslaat, neemt u deze mee naar een gewone computer, waarvandaan u het bestand mailt naar:

6 4. Graag in het onderwerp van de mail aangeven dat het om de OSV-bestanden gaat en de gemeentenaam (bijvoorbeeld: OSV bestanden Madurodam). NB. In het geval dat OSV-programma 4 en programma 5 gescheiden zijn geïnstalleerd worden niet automatisch alle bestanden in het zip-bestand opgeslagen. De bestanden uit programma 4 dienen dan apart opgeslagen te worden om meegestuurd te worden. U kunt de benodigde bestanden ook apart opslaan en mailen naar: u dient dan de volgende bestanden toe te voegen: - De verkiezingsdefinitie (Verkiezingsdefinitie_GR eml.xml) aangemaakt met programma 0; - De kandidatenlijst (Kandidatenlijsten_GR eml.xml) aangemaakt met programma 2-3; - De twee tellingbestanden (Telling_GR eml.xml en Totaaltelling_GR eml.xml) uit programma 4; - En tot slot het verkiezingsresultaat (Resultaat_GR eml.xml) uit programma 5. De bestanden kunt u vinden in de export-map van programma 4 en programma 5.

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11 Handleiding voor het installeren en updaten van FotoBase Versie 2.11 Inleiding Het installeren en updaten van FotoBase gebeurt met hetzelfde installatiebestand. Dit bestand kan gedownload worden of gekopieerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Handleiding GISkit Publiceer2012

Handleiding GISkit Publiceer2012 Handleiding GISkit Publiceer2012 Met GIS kit Publiceer2012 kunnen digitale ruimtelijke instrumenten worden ondertekend en gepubliceerd conform het STRI2012 Auteur: L.V. Kollaard, GISkit BV Datum: september

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding. Privacy- en Verzendmodule Verantwoording

Installatie- en gebruikshandleiding. Privacy- en Verzendmodule Verantwoording Installatie- en gebruikshandleiding Privacy- en Verzendmodule Verantwoording PVM VWD versie 1.0.14 (20080303) ZorgTTP 26 maart 2008 Gepseudonimiseerd aanleveren in drie stappen! STAP 1 Download uw certificaat

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

In dit document is beschreven hoe u de exacte programma locatie van Compad Bakkerij kunt vaststellen.

In dit document is beschreven hoe u de exacte programma locatie van Compad Bakkerij kunt vaststellen. Compad Bakkerij Installatie Update Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 10 januari 2013 Defintief Carol Esmeijer Download locatie release

Nadere informatie