Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013"

Transcriptie

1 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van het onderzoek Organisatie toetsafname 3 2 Controle van het materiaal 3 3 Afnameperiode en afnameduur 3 4 Afname Benodigdheden voor de afname Algemene aanwijzingen voor de afname Aanwijzingen voor de afname van de digitale toets Basisoperaties 4 5 Na de afname Toets afronden Evaluatieformulier invullen en terugsturen Rapportage 5 6 Vragen en/of problemen 5 Bijlage 1 Afname-instructies digitale toets M4 tot en met 8 6 2

3 1 Inleiding 1.1 Doel van het onderzoek Cito ontwikkelt een digitale toets Rekenen-Wiskunde Basisoperaties. Deze toets gaat deel uitmaken van het Cito Volgsysteem primair onderwijs. De digitale toets bevat rekenopgaven zonder context die leerlingen snel en vaardig moeten oplossen. Voor alle niveaus zijn dit optel- en aftrekopgaven, vanaf medio groep 5 worden ook vermenigvuldigopgaven en vanaf eind groep 5 deelopgaven aangeboden. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van betrouwbare gegevens voor deze toets. 1.2 Organisatie toetsafname De toets bestaat uit twee tot vier taken die achterelkaar afgenomen worden. In het overzicht hieronder ziet u het aantal onderdelen per leerjaar en het aantal opgaven per taak en in totaal. Leerjaar Onderdelen Aantal opgaven per onderdeel/taak Totaal aantal opgaven M4 Optellen en Aftrekken M5 Optellen, Aftrekken en 26 of of 81 Vermenigvuldigen M6, M7 en M8 Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen 24 tot tot Controle van het materiaal U hebt van ons een doos met daarin de volgende materialen ontvangen: aanbiedingsbrief; de installatiehandleiding; deze handleiding Een mutatieformulier; een evaluatieformulier; een retourenveloppe. Naast bovengenoemde materialen hebt u van een ontvangen met daarin links naar de afnameomgeving, uw inlognaam en uw wachtwoord. Indien u iets mist, stuurt u een naar onder vermelding van het CAS-nummer van uw school. Daarbij geeft u aan welke extra materialen u nodig hebt. De ontbrekende materialen worden dan zo spoedig mogelijk toegestuurd. Ook is het mogelijk contact op te nemen met onze Klantenservice ( ). 3 Afnameperiode en afnameduur De toetsen kunnen worden afgenomen in de periode van maandag 14 januari 2013 tot en met vrijdag 15 februari U bepaalt zelf op welke dag(en) u de taken aan uw leerlingen voorlegt. De digitale toets maken de leerlingen online, waarbij de resultaten aan het einde van de toets (automatisch) naar de server van Cito worden gestuurd. Alle leerlingen uit uw groep krijgen dezelfde toets voorgelegd. Er is geen tijdslimiet aan de toetsafname gesteld. De toets is een snelheidstoets, dit betekent dat de leerlingen de opgaven zo goed én snel mogelijk moeten maken. De hoeveelheid tijd die de digitale afnames in totaal zullen kosten, is afhankelijk van het aantal leerlingen in uw groep en van de hoeveelheid computers. Zijn er bijvoorbeeld vijf computers voor het onderzoek inzetbaar, dan kunnen er ook vijf leerlingen tegelijkertijd aan het werk gezet worden. U bent vrij om de digitale afnames over een aantal dagen te spreiden. 3

4 4 Afname 4.1 Benodigdheden voor de afname Voor de digitale afname zijn voor elke leerling nodig: computer een koptelefoon In Bijlage 1 w ordt beschreven hoe de toets Basisoperaties gestart kan w orden. 4.2 Algemene aanwijzingen voor de afname Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten van uw leerlingen met die van andere leerlingen, is het van groot belang dat alle leerlingen de toets zo veel mogelijk onder dezelfde omstandigheden maken. Daarom geven we enkele algemene aanwijzingen: - Lees voor het afnemen van de toets de afname-instructies in Bijlage 1 enige malen door, zodat de procedure u vertrouwd is. - Verwissel tijdens de toetsafname uw gebruikelijke, helpende rol voor een meer afstandelijke. U bent immers tijdelijk toetsleider. En in die rol wilt u gegevens over de prestaties van uw leerlingen verzamelen zonder die prestaties te beïnvloeden. Wanneer een leerling om hulp vraagt, moet u er dan ook voor waken om suggesties te geven in de richting van het goede antwoord. - Laat de leerlingen naar het toilet gaan vóórdat ze aan de toets beginnen. - Zorg ervoor dat de leerlingen niet afgeleid kunnen worden tijdens de afname van de toets. - Plaats de computer, indien mogelijk, op een rustige plek en zorg dat de zon niet op het beeldscherm schijnt. - Worden meer computers tegelijk gebruikt, dan is het van belang dat de leerlingen niet bij elkaar op het beeldscherm kunnen kijken. - De leerlingen mogen bij het maken van de opgaven geen hulpmiddelen als rekenrekjes, blokjes en dergelijke gebruiken. - De leerlingen mogen een kladblaadje gebruiken om tussenuitkomsten te noteren of notities. Zorg voor duidelijke regels tijdens de afname. Bijvoorbeeld: - Andere leerlingen mogen niet spelen of werken in de directe omgeving van de leerling die de toets maakt. - Andere leerlingen mogen de leerling die met de toets bezig is niet aanspreken of storen. - Spreek met de leerlingen af wat ze moeten doen als ze vastlopen (bijvoorbeeld omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen). - Zorg ervoor dat u goed zicht hebt op de leerlingen die met de toets bezig zijn. 4.3 Aanwijzingen voor de afname van de digitale toets Basisoperaties De digitale toets wordt via internet afgenomen. U hoeft geen bestanden te downloaden. Wel moet u de toetsen klaarzetten voor de leerlingen. In Bijlage 1 vindt u de instructie voor het afnemen van de toets. Voorbeeldtoets voor de leerkracht Wij adviseren u om de toets eerst een keer zelf te doorlopen onder de naam 'Leerkracht'. Op het moment dat de toets voor het eerst wordt opgestart, duurt het namelijk enige tijd (afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding) voordat de bestanden zijn gedownload. Als u dit zelf al hebt gedaan, hoeft de eerste leerling die de toets gaat maken niet meer zo lang te wachten, omdat de toets dan al op de computer staat. Let op: de gegevens van deze toets onder de naam Leerkracht worden bij de analyses verwijderd 4

5 Reserveleerling(en) Wanneer uw groep is uitgebreid met een leerling die u niet voor het onderzoek hebt aangemeld dan verzoeken we u om vóór de start van de afname contact met ons op te nemen en de volgende gegevens aan ons te en naam school/casnummer groep toets naam leerling geboortedatum geslacht Wij zullen dan de naam toevoegen in de planning, zodat deze leerling mee kan doen aan het onderzoek. 5 Na de afname 5.1 Toets afronden Aangezien de digitale toets op de computer gemaakt wordt en de gegevens automatisch worden verwerkt, hoeft u geen toetsgegevens te retourneren. Voor een tijdige verwerking van de resultaten is het wel van belang dat u ervoor zorgt dat alle leerlingen de toets uiterlijk vrijdag 14 februari 2013 afronden. 5.2 Evaluatieformulier invullen en terugsturen In het toetspakket vindt u een evaluatieformulier. We willen u vragen om dit in te vullen en te retourneren. Met deze informatie kunnen we de nieuwe toetsen beter afstemmen op de praktijk. Voor de verzending gebruikt u de retourenvelop. Mocht u de envelop kwijt zijn, dan stuurt u de evaluatie (portvrij) op naar: CITO 200/PS/LOVSrekwis/ Antwoordnummer VB Arnhem 5.3 Rapportage Medio april 2013 ontvangt u van ons een rapportage per groep over de prestaties van de leerlingen op de door hen gemaakte toets Rekenen-Wiskunde: Basisoperaties U beschikt met deze rapportage over informatie met betrekking tot de: - de vaardigheid in vergelijking met leerlingen die deze toets ook gemaakt hebben én - de snelheid in vergelijking met leerlingen die deze toets ook gemaakt hebben. 6 Vragen en/of problemen Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar Hebt u vragen m.b.t. het downloaden of de installatie, of is het programma onverhoopt vastgelopen? Neem dan contact op met de Cito ICT-helpdesk: , keuzemenu

6 Bijlage 1 Afname-instructies digitale toets Basisoperaties De digitale toets Basisoperaties bestaat rekenopgaven zonder context. De toets kan door de leerlingen geheel zelfstandig gemaakt worden. Eerst doorloopt de leerling een instructiegedeelte, daarna start de toets automatisch. Tijdens de toetsafname hoeft u alleen de voortgang van de leerling in de gaten te houden. Wij adviseren u om vóór de daadwerkelijke afname zélf een keer de digitale toets te doorlopen. Zo kunt u leerlingen op weg helpen wanneer het hen niet lukt de toets zelfstandig te maken. Spreek af dat de leerlingen u een seintje geven als ze klaar zijn, zodat u de toets kunt afsluiten. Op dat moment worden de gegevens automatisch opgeslagen. U kunt vervolgens voor een andere leerling de toets klaarzetten of het toetsprogramma afsluiten. Starten van de digitale toets Voor het afnemen van de digitale toetsen van dit onderzoek is een Cito-snelkoppeling nodig op iedere computer die u voor de afname wilt gebruiken. Staat de Cito-snelkoppeling niet op de afnamecomputer, neemt u dan s.v.p. contact op met uw ICT-coördinator of -beheerder. Vóór de eerste afname moet de toets geïnstalleerd worden. Hoe dit moet, staat beschreven in de installatiehandleiding. Deze handleiding is in de week van 3 december naar u verzonden met daarbij het installatieprogramma. Starten van de toets 1. Via het menu Start, alle programma s, Cito Digitale Proeftoetsen BAO 2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Let op: Dit zijn de gebruikersnaam en wachtwoord die u van ons per heeft ontvangen én niet uw gebruikelijke Cito-gebruikersnaam en wachtwoord. 3. Selecteer een groep en klik op Verder. 6

7 4. Selecteer een leerling en klik op Verder. 5. Als de juiste naam in het scherm staat, klik dan op verder. Als er niet de juiste naam staat, klik dan op Terug. 6. Heeft u de leerling geselecteerd en op Verder geklikt, dan start de toets automatisch. Indien dit niet het geval is klik dan op de link onderaan het scherm. 7

8 7. Wanneer de leerling de toets helemaal doorlopen heeft, klikt de leerling op het kruisje. De toets wordt dan automatisch afgesloten. U komt terug in het selectiescherm. Afhankelijk van uw keuze: - Selecteer een volgende leerling (stap 3 en verder). - Sluit het programma af: o Klik op Terug o Kik op Uitloggen o Sluit het window af door op <Alt> + <F4> te drukken. Volledig afbreken van de toets Het is mogelijk om afname van de toets af te breken door gelijktijdig de toetsen <ALT> en <F4> in te drukken. De toets kan dan op een ander moment weer gestart worden. Bij het opnieuw openen van de toets, begint de toets bij de laatst gemaakte opgave. Reeds gegeven antwoorden blijven behouden. Let op! - Bij leerlingen die de toets afbreken, komt in het overzicht een uitroepteken te staan achter de leerling. - Van de leerlingen die de toets voltooid hebben, verdwijnt de naam uit de lijst. Deze kan weer zichtbaar gemaakt worden door het vakje in het overzicht (zie hieronder) aan te vinken. - Na het afronden van de toets, worden de gegevens weggeschreven. Dit kan even duren. Het scherm mag echter in de tussentijd niet afgesloten worden! 8

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Rekenrijk-software. Wolters-Noordhoff

Handleiding Rekenrijk-software. Wolters-Noordhoff Handleiding Rekenrijk-software Wolters-Noordhoff Inhoudsopgave 1 Algemene beschrijving Rekenrijk-software... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Beschrijving in grote lijnen... 3 1.3 Systeemeisen... 6 1.4 Netwerkeisen...

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

ICT-route CSPE BB 2014

ICT-route CSPE BB 2014 ICT-route CSPE BB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

Leerlingen handleiding

Leerlingen handleiding Springplank naar kennis Leerlingen handleiding Aan de slag met it s learning it s learning 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nuttige links... 3 Aanmelden... 4 Inlog voor it s learning... 4 Hoofdpagina...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Basispoort helpdesk@basispoorthelpdesk.nl tel.nr. 073-6287557

Basispoort helpdesk@basispoorthelpdesk.nl tel.nr. 073-6287557 Veelgestelde vragen over Basispoort (FAQ) Hieronder staan antwoorden op de meest gestelde of meest denkbare vragen voor het nieuwe schooljaar. Wanneer uw vraag niet in dit overzicht staat kunt u contact

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Jumbo Academy INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Jumbo Academy INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Activeer je voucher 2. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4. Waarom moet ik mijn e-mailadres invullen?

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie