Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid"

Transcriptie

1 Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar minimaal 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8% per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom terug Op de afloopdatum gegarandeerd de nominale waarde retour

2 De Rente Rendement Note (de Note ), is een gestructureerd beleggingsproduct met het karakter van een obligatie, die nog loopt tot 7 juli De jaarlijkse rente van deze Note is gekoppeld aan de prestatie van twintig gerenommeerde ondernemingen. Deze rente is minimaal 3% op jaarbasis over de nominale waarde en kan oplopen tot maximaal 8%. Daarnaast ontvangt u op de afloopdatum gegarandeerd de nominale waarde (100,- euro per Note) retour. De Note is uitgegeven door BGL BNP Paribas. 2

3 Beleggen in de Rente Rendement Note. De Rente Rendement Note (de Note ) is een gestructureerd beleggingsproduct met een looptijd van drie jaar en een nominale waarde van 100,- euro. Met de Note investeert u in een obligatie, waarvan de jaarlijkse rente gekoppeld is aan de prestatie van een mandje bestaande uit de aandelen van twintig gerenommeerde ondernemingen ( het Mandje ). De Note is door BGL BNP Paribas uitgegeven. BGL BNP Paribas garandeert dat u op de afloopdatum minimaal 100% van de nominale waarde (dus 100,- euro per Note) retour krijgt. De rente die u ontvangt is tenminste 3% en kan, afhankelijk van de prestaties van het Mandje aandelen, oplopen tot maximaal 8% per jaar. De belegger in de Note ontvangt geen dividend, maar het verwachte dividend wordt gebruikt om de Note haar kenmerken te geven. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe werkt de Note? Gedurende de looptijd wordt de rente als volgt bepaald. Deze rente wordt jaarlijks op de peildatum (30 juni 1 van elk jaar) berekend door de koersontwikkelingen van alle individuele aandelen ten opzichte van hun startwaarde op 30 juni te middelen. Elk aandeel dat op de peildatum een positief rendement heeft behaald telt voor deze stijging, met een maximum van 8%, mee in de renteberekening van de Note voor dat jaar. Tevens worden koersdalingen van de individuele aandelen beperkt tot maximaal -5%. Als een aandeel bijvoorbeeld met 42% daalt, telt deze dus maar voor -5% mee in de renteberekening van de Note. Het gemiddelde van de twintig individuele rentebijdragen vormt de rente die u dat jaar ontvangt. Hierbij geldt de minimale rente van 3% en de maximale rente van 8%. Basismaterialen 15% Farmacie 15% Energie 10% Financiële instellingen 10% Informatietechnologie 10% Luxe goederen & Diensten 10% Nutsbedrijven 10% Telecom 10% Consumptiegoederen 5% Industrie 5% Figuur 1. Sectorverdeling van het onderliggende mandje van de Note. Bron: ABN AMRO, 18 okt Garantiewaarde. Een belangrijk kenmerk van de Note is de garantiewaarde. De garantiewaarde is het bedrag dat u aan het einde van de looptijd, op de afloopdatum, minimaal ontvangt. Deze Note heeft een garantiewaarde van 100% van de nominale waarde. Als u de Note tijdens de looptijd verkoopt, kan het zijn dat u minder terugkrijgt dan de garantiewaarde. 3

4 Voorbeeldberekening van de jaarlijkse rente. Om de berekening van de rente toe te lichten, nemen we als voorbeeld de fictieve rentebetaling op de coupondatum 1 juli 2010 (zie figuur 2) en specifiek de aandelen Allianz, Bayer, Cisco Systems en Google. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. De al gerealiseerde coupon-betalingen vindt u op De startwaarde van het aandeel Allianz op 30 juni 2008 is 111,90 euro. Op de peildatum in 2010 is het aandeel in dit voorbeeld gestegen naar 132,45 euro. Dit is een verandering van 2,95% ten opzichte van de startwaarde. De rentebijdrage van dit aandeel zal daarom voor de berekening van de rente op de Note 2,95% zijn. Stel vervolgens dat het aandeel Bayer met 8,84% is gestegen. De rentebijdrage van dit aandeel wordt in dit geval begrensd op 8%. Ook veronderstellen we dat het aandeel Cisco Systems met 3,03% is gedaald. De rentebijdrage van dit aandeel zal daarom voor de berekening van de rente -3,03% zijn. Wanneer een aandeel meer dan 5% is gedaald, zoals in dit voorbeeld Google, zal de rentebijdrage voor de berekening van de rente op -5% worden gezet. Op deze wijze worden eenmaal per jaar op de peildatum de rentebijdragen van alle twintig aandelen berekend ten opzichte van hun startwaarde. Hierna wordt het gemiddelde bepaald. Dit gebeurt door de rentebijdragen van alle aandelen op te tellen en te delen door twintig. De uitkomst is de rente voor dat jaar. Is dit gemiddelde echter lager dan 3%, dan ontvangt u toch de minimale rente van 3%. De rente wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de Note. Voordelen van de Rente Rendement Note. Drie jaar minimaal 3% rente per jaar; Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8% per jaar; Op afloopdatum gegarandeerd de nominale waarde retour. Belangrijke risico s van de Note. Garantiewaarde geldt alleen op de afloopdatum; Bij tussentijdse verkoop kunt u minder terugkrijgen dan de garantiewaarde; Kredietrisico op de uitgevende instelling. Aandeel Startwaarde Fictieve koers Koersverandering Rentebijdrage 30 juni 2008 peildatum 2010 Allianz 111,90 132,45 2,95% 2,95% AT&T 33,69 36,41 8,08% 8,00% BASF 43,82 46,19 5,42% 5,42% Bayer 53,46 58,18 8,84% 8,00% BHP Billiton 43,70 48,14 10,17% 8,00% Cisco Systems 23,26 22,55-3,03% -3,03% Compagnie de Saint-Gobain 128,15 137,12 7,00% 7,00% E.on 526,42 564,21 7,18% 7,18% Google 53,07 36,60-31,03% -5,00% Halliburton 70,53 82,44 16,89% 8,00% KBC Group 46,16 51,18 10,88% 8,00% Nestle 56,25 61,95 10,15% 8,00% Novartis 10,71 11,65 8,84% 8,00% Reed Elsevier 26,14 36,98 41,49% 8,00% Royal Dutch Shell 39,74 44,71 12,52% 8,00% Syngenta 332,25 359,16 8,10% 8,00% Telefonica 16,88 21,10 25,04% 8,00% Thermo Fisher Scientific 55,73 61,00 9,46% 8,00% Toyota 5010, ,05 5,47% 5,47% Veolia Environnement 35,63 34,24-3,90% -3,90% Gemiddelde 8,03% 5,60% Rente 5,60% Figuur 2. Voorbeeldberekening van de rente. De gebruikte koersen op de peildatum zijn fictief. Het mandje van twintig ondernemingen is gelijkgewogen, wat betekent dat alle bedrijven voor 1/20 deel zijn vertegenwoordigd. Bron: Bloomberg en ABN AMRO, 15 mei

5 Scenario s. De rente wordt berekend aan de hand van de individuele prestaties van de twintig aandelen in het mandje. Naar aanleiding van deze koersontwikkeling kunnen zich een aantal scenario s voordoen. In figuur 3 zijn berekeningen gemaakt op basis van drie scenario s voor de rentebijdrage van de individuele aandelen. Daarnaast is voor de berekening van het effectief rendement uitgegaan van de uitgiftekoers van 100% (inclusief kosten). De onderstaande scenario s zijn opgenomen als nadere uitleg van de Note. Aan deze scenario s kunnen geen rechten worden ontleend. Scenario 1. Hoog rendement. Alle twintig aandelen zijn op de peildatum gestegen met minimaal 8% ten opzichte van de startwaarde. De rente is 8%. Uw effectieve rendement is in dit geval 8% op jaarbasis. Scenario 2. Gemiddeld rendement. Zeventien van de twintig aandelen zijn op de peildatum ten opzichte van de startwaarde gestegen. Daarvan tellen er veertien mee voor de bijdrage van maximaal 8%, omdat zij met 8% of meer zijn gestegen. Drie aandelen zijn gedaald, waarvan de koersdaling van Google is begrensd op -5%. De rente is 5,73%. Uw effectieve rendement is in dit geval 5,73% op jaarbasis. Scenario 3. Laag rendement. Negen van de twintig aandelen zijn op de peildatum ten opzichte van de startwaarde gestegen. Daarvan tellen er zeven mee voor de bijdrage van maximaal 8%, omdat zij met 8% of meer zijn gestegen. De overige elf aandelen zijn gedaald, waarvan de koersdaling van zeven aandelen is begrensd op -5%. De renteberekening is 0,65%. Echter, de minimale rente is altijd 3%. Het effectieve rendement is in dit geval 3% op jaarbasis. Aandeel Laag Gemiddeld Hoog rendement rendement rendement Allianz -4,95% 2,95% 8,00% AT&T 8,00% 8,00% 8,00% BASF 4,20% 5,42% 8,00% Bayer -5,00% 8,00% 8,00% BHP Billiton 8,00% 8,00% 8,00% Cisco Systems -4,83% -3,05% 8,00% Compagnie de Saint-Gobain 8,00% 8,00% 8,00% E,on 8,00% 8,00% 8,00% Google -5,00% -5,00% 8,00% Halliburton -5,00% 8,00% 8,00% KBC Group -5,00% 8,00% 8,00% Nestle -5,00% 8,00% 8,00% Novartis -5,00% 8,00% 8,00% Reed Elsevier 8,00% 8,00% 8,00% Royal Dutch Shell -5,00% 8,00% 8,00% Syngenta -5,00% 8,00% 8,00% Telefonica -1,23% 8,00% 8,00% Thermo Fisher Scientific 8,00% 8,00% 8,00% Toyota 7,00% 6,10% 8,00% Veolia Environnement 4,90% -3,90% 8,00% Gemiddelde 0,65% 5,73% 8,00% Rente 3,00% 5,73% 8,00% Figuur 3. Drie scenario s voor de fictieve renteberekening op basis van de rentebijdrage van de individuele aandelen in het mandje. 5

6 De onderliggende waarde. De samenstelling van het mandje aandelen is te vinden op Wat is de invloed van ontwikkelingen tijdens de looptijd? Gedurende de looptijd is het koersverloop van de Note afhankelijk van een aantal marktfactoren. De belangrijkste variabelen die het koersverloop bepalen zijn: de koersontwikkeling van de aandelen in het Mandje, de renteontwikkeling en de kredietwaardigheid van BGL BNP Paribas. In onderstaand diagram ziet u de invloed van elk van deze marktfactoren op de koers van de Note. Dit dient alleen ter indicatie, en elke invloed geldt ook alleen als alle andere marktfactoren gelijk blijven. In werkelijkheid zullen er vaak meerdere factoren tegelijk bewegen. Marktfactor Rente omhoog Rente omlaag Aandeel in het Mandje omhoog Aandeel in het Mandje omlaag Kredietwaardigheid BGL BNP Paribas omhoog Kredietwaardigheid BGL BNP Paribas omlaag Algemene invloed op de koers van de Note BGL BNP Paribas. Deze Note is uitgegeven en gegarandeerd door de luxemburgse bank Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas. Deze bank is opgericht in 1919 onder de naam Banque Générale du Luxembourg en is een samenvoeging van BGL en BNP Paribas. De bank is één van de meest toonaangevende Luxemburgse banken met 4000 werknemers in Luxemburg. Bron: BGL BNP Paribas, september De meest actuele creditrating van BGL BNP Paribas is verkrijgbaar op Risico s. Renterisico. Wanneer gedurende de looptijd de marktrente stijgt, daalt de koers van de Note en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Koersrisico. De koers van de Note is afhankelijk van marktomstandigheden, zoals de koers en de lengte van de resterende looptijd. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note onder de garantiewaarde noteren. In geval van tussentijdse verkoop kan het daarom zijn dat u minder terugkrijgt dan de garantiewaarde. De Garantiewaarde (100% van de nominale waarde) geldt uitsluitend op de afloopdatum van de Note. De opgelopen 6

7 rente wordt, gedurende de looptijd tot het moment van uitkering, opgenomen in de koers van de Note. Op het moment van de uitkering van de coupon zal de koers van de Note dalen met het bedrag dat als coupon wordt uitgekeerd. Lees voor meer informatie de paragraaf `Wat is de invloed van ontwikkelingen tijdens de looptijd? Kredietrisico op de uitgevende instelling. De koersontwikkeling tijdens de looptijd van de Note is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Indien de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling verslechtert, heeft dit een negatieve invloed op de koers van de Note (de koers zal dan dalen). U loopt kredietrisico op BGL BNP Paribas als uitgevende instelling van de Note. U kunt de meest actuele kredietwaardigheid van de uitgevende instelling vinden op Beperkte verhandelbaarheid. Onder normale marktomstandigheden is BGL BNP Paribas voornemens om een markt te onderhouden. Door bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat BGL BNP Paribas geen prijzen afgeeft, waardoor u liquiditeitsrisico loopt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of wanneer er een storing in het handelssysteem van BGL BNP Paribas is opgetreden. Indien BGL BNP Paribas geen prijzen afgeeft kan het zijn dat het niet mogelijk is om de Note te kopen of te verkopen. Verhandelbaarheid. De Note is genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. BGN BNP Paribas onderhoudt onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. Vervroegde aflossing De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat BGL BNP Paribas gerechtigd is om de Note onder uitzonderlijke marktomstandigheden vroegtijdig te beëindigen. Deze situatie kan zich voordoen indien het niet langer mogelijk is om posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat BGL BNP Paribas de risico s niet langer kan afdekken. Het risico van vroegtijdige beëindiging kan zich ook voordoen bij wijziging in wet- en regelgeving. De afwikkeling van de positie in de Note kan op meerdere manieren plaatsvinden, afhankelijk van de oorzaak van de vroegtijdige beëindiging. Naar verwachting zal bij vervroegde aflossing de uitkering lager zijn dan de nominale waarde. Lees voor meer informatie en een volledig overzicht van de risico s en gevolgen van vroegtijdige beëindiging van de Note het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Deze documenten zijn verkrijgbaar via Kosten. De uitgiftekoers van de Note was 99,65%. De totale kosten voor emissie, structurering en marketing waren gelijk aan 1,95% van de nominale waarde (ofwel 1,95 euro per Note van 100 euro). Deze kosten zijn al in de uitgiftekoers verwerkt. Een overzicht van de aanen verkoopkosten en bijvoorbeeld het bewaarloon voor het effectendepot vindt u op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over 7

8 een belegging in de Note ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Note, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Actuele informatie. De meest actuele informatie over dit product vindt u op Hier vindt u onder andere de startwaarden van de onderliggende aandelen uit het mandje, het dagelijkse koersverloop van deze Note en alle rentebetalingen. Voor het maken van een aan- of verkoopbeslissing in deze Note dient u kennis te nemen van de productvoorwaarden en de productspecifieke risicofactoren zoals neergelegd in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden zoals neergelegd in het Drawdown Prospectus. Geschikt voor u? Verwacht u een stijging van het Mandje? En wilt u profiteren van een minimale rente van 3% en een maximale rente van 8% met op afloopdatum 100 euro per Note retour? Dan is de Note mogelijk een interessante belegging voor u. Om te kunnen profiteren van de specifieke kenmerken van deze Note dient u bereid te zijn om te beleggen in de Note tot het einde van de looptijd. De garantie op de nominale waarde geldt alleen op de afloopdatum. Houdt u er ook rekening mee dat de Note zowel tijdens de looptijd als op afloopdatum onder de uitgiftekoers kan noteren. Uw adviseur kan u informeren over de karakteristieken van de Note en adviseert u graag of dit product in uw portefeuille en bij uw beleggingsprofiel past. Meer informatie waaronder de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door uw bank of financieel adviseur kunt u vinden in de met u afgesloten contracten over effectendienstverlening. Lees voor aankoop het basisprospectus en de definitieve voorwaarden zoals neergelegd in het Drawdown Prospectus, waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt de relevante informatie vinden op de website 8

9 Kenmerken van de Rente Rendement Note. Uitgevende Instelling: BGL BNP Paribas Looptijd: 3 jaar Uitgifte- & Stortingsdatum: 4 juli 2008 Afloopdatum: 7 juli 2011 Onderliggende waarde: Mandje van twintig ondernemingen (gelijkgewogen) Startwaarde: De officiële slotkoersen van de onderliggende aandelen op 30 juni Uitgiftekoers: 99,65% Peildatum: Jaarlijks, op 30 juni 1 Rente per jaar: Minimaal 3% en maximaal 8% Rentebetaling: Jaarlijks, op 7 juli 1 Nominale waarde: EUR 100,- per Note Garantiewaarde: 100% van de nominale waarde op de afloopdatum Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ISIN code: NL ABN AMRO code: Informatie op Internet: 1 Indien deze datum in enig jaar geen handelsdag is, wordt deze verschoven naar de eerstvolgende handelsdag. HetHet basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de Rente Rendement Note (de Note ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ7180), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-ABN1234 ( ), web: adres: BGL BNP Paribas PLC is de emittent en ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is lead manager van de Note.( Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Het product wordt gegarandeerd door BGL BNP Paribas PLC. Daardoor wordt de betaling op de datum van de opeisbaarheid van alle bedragen die uit hoofde van het product verschuldigd zijn, gegarandeerd door BGL BNP Paribas PLC, overeenkomstig de bepalingen van de garantieakte. In dat geval draagt de belegger uiteindelijk een kredietrisico met betrekking tot BGL BNP Paribas PLCDeze brochure is geproduceerd op 1 maart 2011.

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG 2013-2023/1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie