ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable"

Transcriptie

1 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable

2 2 Zoekt u een belegging met een vaste coupon? Misschien is een Reverse Exchangeable met voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V. dan iets voor u. De Reverse Exchangeable kent een voorwaardelijke bescherming dat mede bepaalt of de nominale waarde op de einddatum wordt uitgekeerd. Noteert de koers van de onderliggende waarde tijdens de gehele looptijd op of boven het beschermingsniveau? Dan ontvangt u op de einddatum de nominale waarde retour. Wordt dit beschermingniveau tijdens de looptijd neerwaarts doorbroken? Dan ontvangt u mogelijk een uitkering met een lagere waarde dan de nominale waarde. In het ergste geval kunt u uw gehele inleg verliezen.

3 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 3 Hoe werkt een Reverse Exchangeable? De Reverse Exchangeable met voorwaardelijke bescherming (de KI-REX ) van ABN AMRO Bank N.V. is een door ABN AMRO Bank gestructureerd product opgebouwd uit een obligatie- en een optiecomponent. Het idee van een gestructureerd beleggingsproduct zoals de KI-REX, is het maken van rendement zonder direct in de onderliggende waarde te beleggen. Belangrijke kenmerken van de KI-REX zijn, dat u altijd de coupon ontvangt en dat de KI-REX onder bepaalde omstandigheden kan converteren. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd niet de nominale waarde (1.000 euro per KI-REX) in geld maar de aandelen van de onderliggende waarde krijgt uitgekeerd. Als u aandelen krijgt uitgekeerd ontstaat er een directe belegging, waarvan de waarde per KI-REX op dat moment altijd lager is dan de nominale waarde. Bovendien loopt u dan volledig koersrisico zolang u de onderliggende waarde in bezit houdt. Een conversie kan alleen plaatsvinden als de onderliggende waarde een aandeel is. Verder kent de KI-REX ook een voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde. Kiest u voor een hoge voorwaardelijke bescherming, dan zal de coupon lager zijn. Over het algemeen geldt hoe hoger de coupon, des te meer risico u loopt over uw inleg. De KI-REX-en van ABN AMRO Bank zijn op verschillende onderliggende waarden mogelijk, bijvoorbeeld een Index of een aandeel. ABN AMRO Bank bepaalt voor het begin van de looptijd van de KI-REX onder andere: de coupon de startkoers het beschermingsniveau de conversiekoers Voor het nemen van een aan- of verkoopbeslissing van de KI-REX, moet u deze algemene brochure, het introductiebericht, het Prospectus (bestaande uit het basisprospectus en eventuele supplementen), de definitieve voorwaarden (Final Terms) en de actuele informatie lezen. Al deze documenten en de actuele informatie kunt u op vinden. U kunt zoeken op de productnaam en ISIN-code of tijdens de emissie via het tabblad emissies. Deze vorm van de Reverse Exchangeable kunt u in het Prospectus onder de naam Knock-in Reverse Exchangeable vinden (de KI-REX ). De Coupon Aan het begin van de looptijd stelt ABN AMRO Bank de coupon vast. Deze coupon wordt altijd uitbetaald. Daarbij geldt: hoe hoger de coupon, hoe groter het risico dat u loopt over uw inleg. In de hoogte van de coupon is het risico verwerkt dat uw inleg aan het einde van de looptijd niet of gedeeltelijk wordt uitbetaald. De maximale uitkering die per KI-REX kan worden uitgekeerd, is de nominale waarde plus de coupon. De coupon wordt meestal aan het einde van de looptijd uitbetaald, maar tussentijdse couponbetalingen zijn ook mogelijk. Startkoers ABN AMRO Bank stelt aan het begin van de looptijd van de KI-REX de startkoers van de onderliggende waarde vast. Dit heet ook wel fixing. De startkoers is meestal gelijk aan de slotkoers van de onderliggende waarde op een vooraf vastgestelde handelsdag. Maar de startkoers kan ook gelijk zijn aan een bepaalde koers gedurende die handelsdag (intraday). De voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde De voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde is een vooraf bepaald niveau van de onderliggende waarde dat bepaalt of de KI-REX op de afloopdatum de gehele nominale waarde uitkeert. Dit beschermingsniveau ligt altijd onder de conversiekoers van de onderliggende waarde en is een percentage van de startkoers, bijvoorbeeld 75%. Noteert de onderliggende waarde tijdens de gehele looptijd op of boven het beschermingsniveau? Dan ontvangt

4 4 u op de afloopdatum de nominale waarde van de KI-REX retour. Bij tussentijdse verkoop van de KI-REX geldt deze voorwaardelijke bescherming niet. Noteert de onderliggende waarde tijdens de looptijd onder het beschermingsniveau? Dan vervalt de voorwaardelijke bescherming. In dat geval is de hoogte van de aflossing van de KI-REX afhankelijk van de conversiekoers en de koers van de onderliggende waarde op de peildatum. Conversiekoers (Conversion rate) Het is mogelijk dat u bij de KI-REX aan het einde van de looptijd de aandelen van de onderliggende waarde geleverd krijgt, in plaats van de nominale waarde in geld. Is deze mogelijkheid aanwezig, dan leest u dit in het introductiebericht. De koers waarmee berekend wordt hoeveel aandelen u dan krijgt is de conversiekoers. De conversiekoers is meestal gelijk aan de startkoers van de onderliggende waarde. Het aantal aandelen dat op het einde van de looptijd aan u kan worden uitgekeerd, wordt berekend door de nominale waarde van de KI-REX te delen door de conversiekoers (bijvoorbeeld nominale waarde euro/conversiekoers 25 euro = 40 aandelen). Komt de berekening van het aantal te leveren aandelen niet op hele aandelen uit? Dan wordt het getal achter de komma uitgekeerd in geld op basis van de volgende formule: restgetal x slotkoers van het aandeel op de peildatum. U kunt alleen aandelen geleverd krijgen, als de koers van de onderliggende waarde gedurende de looptijd onder het beschermingsniveau heeft genoteerd en daarna op de peildatum onder de conversiekoers noteert. Alleen in dat geval kan de uitgevende instelling gebruikmaken van het recht om de onderliggende waarde te leveren. Als de onderliggende waarde wordt geleverd, dan is de waarde daarvan lager dan de nominale waarde. Voorbeeld berekening van de conversie nominale waarde euro/ conversiekoers 24,78 euro = 40,36 uitkering in aandelen 40,36 De waarde achter de komma wordt omgerekend naar geld en dan aan u uitgekeerd: Euro 0,36 x slotkoers van het aandeel op de peildatum euro 20 = euro 7,20 U ontvangt 40 aandelen en 7,20 euro contanten Zie figuur 1 Uitkering op einddatum voor de mogelijke uitkeringscenario s. Uitkering op einddatum. Noteert de onderliggende waarde tijdens de gehele looptijd op of boven het beschermingsniveau of op de peildatum op of boven de conversiekoers? Dan ontvangt u op de einddatum de nominale waarde van de KI-REX retour. Noteert de koers van de onderliggende waarde op de peildatum precies op de conversiekoers? En is het beschermingsniveau tijdens de looptijd neerwaarts doorbroken? Dan heeft ABN AMRO Bank N.V. de keuze de nominale waarde in geld of in aandelen te leveren. De kans dat de onderliggende waarde op de peildatum precies op de convesiekoers noteert is zo goed als nul. Is het beschermingsniveau neerwaarts doorbroken en is de slotkoers op einddatum beneden de conversiekoers? Dan kan de uitkering op de volgende wijzen plaatsvinden: in geld; of in de aandelen van de onderliggende waarde. De waarde die u per KI-REX krijgt uitgekeerd is op dat moment altijd lager dan de nominale waarde.

5 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 5 Onderliggende waarde tijdens de looptijd op of boven het beschermingsniveau Ja 100% nominale waarde + de coupon De belangrijkste voordelen De KI-REX biedt u een vaste coupon die altijd wordt uitbetaald; Nee Onderliggende waarde noteert op de peildatum boven de conversiekoers Nee Ja 100% nominale waarde + de coupon Een voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde op de afloopdatum; Dagelijkse verhandelbaarheid via Euronext Amsterdam (onder normale marktomstandigheden). Onderliggende waarde noteert op de peildatum onder de conversiekoers Figuur 1: Uitbetalingscenario s van de KI-REX Verschillende onderliggende waarden. De onderliggende waarde van de KI-REX kan verschillend van aard zijn. Meestal bestaat de onderliggende waarde uit een aandeel van een beursgenoteerde onderneming. Maar ook een index kan als onderliggende waarde dienen. Een conversie kan alleen plaatsvinden als de onderliggende waarde een aandeel is. Wanneer u belegt in de KI-REX, wordt u geen rechthebbende van de onderliggende waarde. U krijgt dan ook geen dividend uitgekeerd. ABN AMRO Bank N.V. gebruikt het dividend om de KI-REX zijn kenmerken te geven. De hoogte van het te verwachte dividend staat vermeld in het introductiebericht. Voor wie is de KI-REX geschikt? Ja Aflossing: in geld of door levering van de aandelen van de onderliggende waarde + de coupon U bent op zoek naar een relatief hoge coupon, en uw visie op de koersontwikkeling van de onderliggende waarde is neutraal of gematigd positief; U heeft een hoge risicobereidheid. U accepteert het risico dat u een waarde terugkrijgt die ver beneden uw inleg ligt. In het ergste geval kunt u uw gehele inleg verliezen; U accepteert het risico dat u op de afloopdatum mogelijk geen geld, maar aandelen geleverd krijgt; U bent bereid om tijdens de looptijd van de KI-REX het risico van beperkte verhandelbaarheid te lopen. De belangrijkste nadelen Indien de onderliggende waarde tijdens de looptijd onder het beschermingsniveau noteert, vervalt de voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde; Bij tussentijdse verkoop en op afloopdatum kan het voorkomen dat u minder terugkrijgt dan de nominale waarde; U loopt tegenpartijrisico op ABN AMRO Bank N.V. Uw positieve rendement is beperkt tot maximaal de nominale waarde en de vooraf vastgestelde coupon; Het dividend dat de onderliggende waarde mogelijk uitkeert gedurende de looptijd wordt niet uitbetaald. Hiermee wordt de KI-REX gestructureerd. Voor wie is de KI-REX niet geschikt? U heeft een lage risicobereidheid. U accepteert niet het risico dat u op de einddatum een waarde ontvangt die lager is dan de nominale waarde; U wilt op de einddatum altijd een uitkering in geld. Is de onderliggende waarde een aandeel, dan is het mogelijk dat u stukken geleverd krijgt; U verwacht dat de koersontwikkeling van de onderliggende waarde sterk zal stijgen tot boven de hoogte van de waarde van de coupon. Misschien is een directe belegging in de onderliggende waarde dan beter geschikt voor u; U verwacht dat de koers van de onderliggende waarde tot onder het beschermingsniveau zal dalen; U bent op zoek naar dividenden uit de onderliggende waarde.

6 6 Enkele begrippen nader bekeken. Deze algemene brochure bevat Nederlandse benamingen voor begrippen die in het basisprospectus van de KI-REX enkel in de Engelse taal worden omschreven. In de begrippenlijst die hieronder volgt, vindt u de belangrijkste begrippen met daarnaast de Engelse benaming die wordt gebruikt in het basisprospectus Base prospectus relating to Reverse Exchangeable Securities dated 27 June Beschermingsniveau (Knock-in Level) Het beschermingsniveau is een percentage van de startwaarde van de onderliggende waarde. Deze is bepalend voor de uitbetaling op de afloopdatum. Als het beschermingsniveau niet neerwaarts wordt doorbroken, dan ontvangt u aan het einde van de looptijd de nominale waarde terug. Gestructureerd product (Structured Product) Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die bestaan uit een samenstelling van meerdere financiële beleggingsproducten, bijvoorbeeld aandelen, obligaties en/ of opties. U wordt als belegger geen rechthebbende van deze componenten en u kunt dus geen aanspraak maken op de rechten die aan de onderliggende waarde zijn verbonden. De KI-REX is opgebouwd uit obligatie- en optiecomponenten. Uitgevende instelling (Issuer) ABN AMRO Bank N.V. is de uitgevende instelling van de KI-REX en is verantwoordelijk voor de couponbetaling en voor de uitkering op de einddatum. Als belegger in de KI-REX loopt u het risico dat ABN AMRO Bank N.V. haar verplichtingen niet kan nakomen. Dit heet het tegenpartijrisico. Looptijd (Maturity) De KI-REX heeft een vaste looptijd, van meestal zes maanden tot twee jaar. Langere looptijden zijn ook mogelijk. Peildatum (Valuation Date) De koers op de peildatum is bepalend voor de uitkering op de einddatum. Vooraf wordt de peildatum van de KI-REX bepaald. Op de peildatum wordt de slotkoers of stand van de index van de onderliggende waarde van die dag vergeleken met het beschermingsniveau. Mogelijke aflossingsscenario s. De volgende scenario s laten u zien hoe een KI-REX werkt. Als uitgangspunt hebben we een fictieve KI-REX genomen met het aandeel XYZ als onderliggende waarde. Het rendement wordt berekend op basis van de uitgiftekoers en is inclusief productkosten. Meer informatie over de kosten leest u in de alinea Kosten van deze brochure. Onderstaande scenario s leggen alleen uit hoe een KI-REX werkt.

7 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 7 Aan deze scenario s kunnen geen rechten worden ontleend. Onderliggende waarde: Nominale waarde: Indicatieve uitgiftekoers: Looptijd: Startkoers onderliggende aandeel: Coupon: Beschermingsniveau: Conversiekoers: Aandeel XYZ euro per KI-REX 100% van de nominale waarde 1 jaar 25 euro 7% per jaar over de nominale waarde 15 euro, 60% van de startkoers 25 euro, 100% van de startkoers Scenario 1: het onderliggende aandeel noteert tijdens de looptijd op of boven het beschermingsniveau. Stel het aandeel XYZ noteert tijdens de looptijd niet onder het beschermingsniveau. In dit geval ontvangt u aan het einde van de looptijd euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de nominale waarde van euro plus de coupon van 70 euro. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aflossing: (Coupon) Koers 30,00 Startkoers Aandeel XYZ 25 Beschermingsniveau 15 Koers 24,00 Startdatum Looptijd 1 jaar Aflossing in waarde bij verschillende slotkoersen Slotkoers aandeel op peildatum in euro Koersverandering aandeel in % Waarde van de uitbetaling van de KI-REX als deze niet onder het beschermingsniveau heeft genoteerd Effectief rendement KI-REX 28,75 15,00% euro + 70 euro coupon = euro 7,00% 25,50 0,00% euro + 70 euro coupon = euro 7,00% 22,50-10,00% euro + 70 euro coupon = euro 7,00% 18,75-25,00% euro + 70 euro coupon = euro 7,00% 15,25-39,00% euro + 70 euro coupon = euro 7,00%

8 8 Scenario 2: het onderliggende aandeel heeft tijdens de looptijd het beschermingsniveau neerwaarts doorbroken Stel het aandeel XYZ noteert op enig moment tijdens de looptijd onder het beschermingsniveau. Maar op de peildatum noteert het aandeel boven de conversiekoers. In dit geval ontvangt u aan het einde van de looptijd euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de nominale waarde van euro plus de coupon van 70 euro. Zie tabel scenario 1. Aflossing: (Coupon) Koers 30,00 Startkoers Aandeel XYZ 25 Beschermingsniveau 15 Knock-in geraakt Startdatum Looptijd 1 jaar Scenario 3: het onderliggende aandeel noteert op enig moment onder het beschermingsniveau en op de einddatum onder de conversiekoers Stel het aandeel XYZ noteert op enig moment tijdens de looptijd onder het beschermingsniveau. En ook noteert het aandeel op de peildatum onder de conversiekoers. In dit geval deelt u één op één mee in de daling van de waarde van het onderliggende aandeel. U ontvangt aan het einde van de looptijd 40 aandelen plus de coupon van 70 euro. Het aantal aandelen dat aan u wordt uitgekeerd, wordt berekend door de nominale waarde van de KI-REX te delen door de conversiekoers. In dit voorbeeld: euro/25 euro = 40 aandelen. De waarde van de KI-REX die u krijgt uitgekeerd is op dat moment altijd lager dan de nominale waarde. Aflossing: 40 aandelen + 70 euro (Coupon) Startkoers Aandeel XYZ 25 Beschermingsniveau 15 Startdatum Knock-in geraakt Aflossing: 40 aandelen + 70 euro (Coupon) Koers 22,50 Koers 12,50 Looptijd 1 jaar Slotkoers aandeel op peildatum in euro Koersverandering aandeel in % Waarde van de uitbetaling van de KI-REX als de voorwaardelijke bescherming neerwaarts is doorbroken Effectief rendement KI-REX 23,75-5,00% 40 aandelen + 70 euro coupon = euro 4,00% 23,25* -7,00% 40 aandelen + 70 euro coupon = euro 0,00% 22,50-10,00% 40 aandelen + 70 euro coupon = 970 euro -3,00% 18,75-25,00% 40 aandelen + 70 euro coupon = 820 euro -18,00% 12,50-50,00% 40 aandelen + 70 euro coupon = 570 euro -43,00% *Bij 7,00% koersverlies van de onderliggende waarde, maakt u winst noch verlies op uw belegging.

9 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 9 Koersontwikkelingen tijdens de looptijd. De KI-REX is een gestructureerd beleggingsproduct dat bestaat uit een obligatieen een optiecomponent. De waardeontwikkeling van een KI-REX kan aan de hand van deze componenten worden toegelicht. De obligatiecomponent zorgt ervoor dat op de afloopdatum 100% van de nominale waarde van de KI-REX kan worden uitgekeerd. De optiecomponent heeft invloed op de hoogte van de couponuitkering en de uitbetaling van de nominale waarde op de afloopdatum. Het koersverloop van de KI-REX kan grote schommelingen laten zien als de koers van de onderliggende waarde kort voor de peildatum: niet onder het beschermingsniveau heeft genoteerd; en vlak boven het beschermingsniveau noteert. Tijdens de looptijd is het koersverloop van de KI-REX afhankelijk van een aantal marktfactoren. De belangrijkste variabelen die het koersverloop bepalen zijn: de koersontwikkeling van de onderliggende waarde, de renteontwikkeling en de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. In onderstaand diagram ziet u de invloed van elk van deze marktfactoren op de koers van de KI-REX. Dit is alleen ter indicatie en elke invloed geldt ook alleen als alle andere marktfactoren gelijk zouden blijven. In werkelijkheid zullen er vaak meerdere factoren tegelijk bewegen. Lees de alinea s markt-, koers- en renterisico. Marktfactor Rente omhoog Rente omlaag Onderliggende waarde omhoog Onderliggende waarde omlaag Kredietwaardigheid ABN AMRO omhoog Kredietwaardigheid ABN AMRO omlaag Invloed op de koers van de KI-REX ABN AMRO Bank N.V. uitgevende instelling. ABN AMRO telt circa medewerkers. De bank heeft in Nederland meer dan 6,8 miljoen retailklanten en biedt een ruim pakket financiële diensten via diverse distributiekanalen (kantoor of business centre, telefoon, call centre en internet). ABN AMRO beschikt in Nederland over een uitgebreid netwerk van meer dan 470 bankshops, 78 zakelijke kantoren en 20 Private Banking kantoren. Het wereldwijde netwerk beslaat 23 landen en gebieden. De bank is voor 100% eigendom van de Nederlandse Staat (Bron: 20 november 2012). De meest actuele informatie over de kredietwaardigheid van ABN AMRO Bank N.V. is verkrijgbaar op via Investor Relations/financial-disclosures/index.html (investor presentation). Risico s. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste risico s die verbonden kunnen zijn aan KI-REX-en. Lees vóór meer informatie over de risico s het introductiebericht, het basisprospectus Base Prospectus relating to Reverse Exchangeable Securities Verhandelbaarheid De KI-REX wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgifte koers zijn. Onder normale marktomstandigheden is de spread tussen de bied- en laatkoers 1,00%.

10 10 dated 27 June 2012 en de definitieve voorwaarden (Final Terms). Al deze documenten kunt u op vinden. U kunt zoeken op productnaam en ISIN-code of tijdens de emissie via het tabblad emissies. Marktrisico en koersrisico De waarde van de KI-REX kan worden beïnvloed door en is afhankelijk van veranderingen in de markt, zoals wijzigingen in economische, financiële en politieke factoren. Maar bijvoorbeeld ook door de koers en de beweeglijkheid van de onderliggende waarde en de resterende looptijd. Renterisico Wanneer gedurende de looptijd de marktrente stijgt, daalt de koers van de KI-REX en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de KI-REX korter wordt. Tegenpartijrisico De koersontwikkeling tijdens de looptijd van de KI-REX is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van ABN AMRO Bank N.V.. Indien de kredietwaardigheid van ABN AMRO Bank N.V. verslechtert, heeft dit een negatieve invloed op de koers van de KI-REX (de koers zal dan dalen). U loopt tegenpartijrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgevende instelling van de KI-REX. De meest actuele informatie over de kredietwaardigheid van ABN AMRO Bank N.V. is verkrijgbaar op via Investor Relations/Financial-disclosures/index.html (investor presentation). Belangenverstrengeling ABN AMRO kan als uitgevende instelling en in andere hoedanigheden posities innemen in de onderliggende waarden. Dit kan zij doen om haar risico s met betrekking tot de betreffende KI-REX af te dekken of voor andere bankactiviteiten. Deze transacties kunnen de marktwaarde en verhandelbaarheid van de onderliggende waarde en/of de KI-REX beïnvloeden en kunnen een nadelig effect hebben op uw belegging in de KI-REX. Vervroegde aflossing De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat ABN AMRO het recht heeft om de KI-REX onder uitzonderlijke marktomstandigheden vroegtijdig te beëindigen. Dit kan gebeuren als het niet langer mogelijk is om posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat ABN AMRO de risico s niet langer kan afdekken. Het risico van vroegtijdige beëindiging kan ook voorkomen bij wijziging in wet- en regelgeving. De afwikkeling van de positie in de KI-REX kan op meerdere manieren plaatsvinden, afhankelijk van de oorzaak van de vroegtijdige beëindiging. Naar verwachting zal bij vervroegde aflossing de uitkering lager zijn dan de nominale waarde. Beperkte verhandelbaarheid ABN AMRO Bank N.V. geeft onder normale marktomstandigheden bied- en laatprijzen af voor haar KI-REX-en. Hierdoor kunt u KI-REX-en kopen en verkopen. Belangrijk is te weten dat de verhandelbaarheid in de KI-REX minder liquide

11 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 11 is dan in de onderliggende waarde. Voor de verhandelbaarheid van de KI-REX kunnen beperkingen gelden. Onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat de uitgevende instelling geen bied- en laatprijzen afgeeft en dat u de KI-REX niet kunt kopen of verkopen. U loopt dan een liquiditeitsrisico. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of bij een storing in het handelssysteem van de uitgevende instelling. Verder accepteert u het risico dat door een mogelijk beperkte verhandelbaarheid van de KI-REX, u tijdelijk en misschien tot de einddatum de KI-REX moet aanhouden waarbij er sprake kan zijn van koersrisico. Kosten. In de uitgifteprijs zijn de totale productkosten voor emissie, structurering en marketing verwerkt. Deze totale productkosten verschillen per uitgifte. U kunt ze in het introductiebericht van de KI-REX en op vinden. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO Bank geen kosten voor de koop in rekening. Daarna gelden de gebruikelijke tarieven voor de koop, verkoop, eventueel de conversie en bijvoorbeeld het bewaarloon voor de beleggingsportefeuille zoals met u is overeengekomen. Ook betaalt u bij ABN AMRO provisie over de couponuitkeringen. Als u uw beleggingsportefeuille niet bij ABN AMRO Bank aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of adviseur. Informatie over belastingen. Over een belegging in een Reverse Exchangeable kunnen belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO Bank N.V. worden geïnd. De behandeling van die belastingen is afhankelijk van: de hoogte van uw belegging in de KI-REX; de omvang van uw overige vermogen; en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Actuele informatie. Uw adviseur kan u verder informeren over de kenmerken van de KI-REX. Hij bespreekt ook graag met u hoe de KI-REX aansluit op uw persoonlijke situatie en beleggingsdoelstellingen. Deze brochure bevat algemene informatie over de KI-REX van ABN AMRO Bank. Op en in het introductiebericht kunt u het actuele aanbod en de kenmerken van de ABN AMRO KI-REX vinden. Ook vindt u hier de meest actuele informatie die van belang is voor de KI-REX. De meest actuele informatie over de kredietwaardigheid van ABN AMRO Bank N.V. vindt u op via Investor Relations/Financial-disclosures/index.html (investor presentation). Prospectus. Deze brochure is alleen bedoeld voor het verschaffen van algemene informatie over de KI-REX en gaat in op de belangrijkste kenmerken en risico s daarvan. Volledige informatie over een specifieke Reverse Exchangeable van ABN AMRO is

12 12 te vinden in het introductiebericht. Voordat u beslist om te beleggen in de KI-REX, moet u deze algemene brochure, het introductiebericht, het basisprospectus (plus eventuele supplementen) en de definitieve voorwaarden lezen. Vraag uw beleggingsadviseur om deze documenten. Het prospectus is in het Engels opgesteld. Als de productinformatie van het prospectus en de definitieve voorwaarden afwijkt van de informatie in deze brochure en het introductiebericht, dan geldt de productinformatie van het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms). U kunt het basisprospectus Base Prospectus relating to Reverse Exchangeable Securities dated 27 June 2012 op vinden onder de ISIN-code of tijdens de emissie via het tabblad emissies en na de emissie via het tabblad producten.

13 ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 13 disclaimer Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de Knock- in Reverse Exchangeable (de KI-REX ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ7180), Postbus 283, 1000 AE Amsterdam. Tel 0900-ABN1234 ( ), web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de uitgevende instelling en lead manager van de KI-REX. Het aanbod van de KI-REX vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s, verbonden aan dit product en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via beleggen. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO, expliciet noch impliciet, enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is geproduceerd op 20 november 2012.

14 abnamro.nl/markets.nl

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

ABN AMRO memory coupon note

ABN AMRO memory coupon note ABN AMRO memory coupon note 2 Zoekt u een belegging die kans biedt op een relatief hoge coupon? Misschien is een Memory Coupon Note van ABN AMRO Bank N.V. dan iets voor u. Deze biedt u een hoge coupon

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO ABN AMRO 5,125% ABN AMRO obligatie 2011-2014 in AUD Participatie Certificaat 2 Denkt u dat de koers van een bepaalde onderliggende waarde zal stijgen? En wilt u hier extra voordeel mee behalen? Misschien

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

ABN AMRO ta a c fi it r e C p U e l b u o D

ABN AMRO ta a c fi it r e C p U e l b u o D ABN AMRO D o u b l e U p C e r t i fi c a a t 2 Denkt u dat een bepaalde onderliggende waarde het komende jaar zal stijgen? En wilt u hier dubbel voordeel tot aan het plafond mee behalen? Misschien is

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat ABN AMRO bull cer tificaat Op KPN 2011-2012 2 dubbel profiteren van een stijging in de koers van het aandeel KPN? Verwacht u dat de aandelen KPN het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u met

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op ING 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen ING Groep N.V. het komende jaar in waarde zullen stijgen, maar niet meer dan 22% 1? Dan kunt u dubbel profiteren

Nadere informatie

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note EURO STOXX 50 Coupon Extra Note Altijd 3% coupon met kans op 6,25% (Uitgevende instelling: Barclays Bank Plc) Minimaal een coupon van 3,0% per jaar Kans op een coupon van 6,25% per jaar Aan het einde van

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op Akzo Nobel 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen Akzo Nobel het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot aan

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is De spaarrentes dalen. U bent op zoek naar aantrekkelijke alternatieven. Wellicht is de 3% Rente Protect Obligatie

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie

3% Rente Protect Obligatie 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is Iedere drie maanden een variabele coupon van minimaal 3% op jaarbasis; Boven 3% op jaarbasis profiteren van een

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

ABN AMRO floored floater note

ABN AMRO floored floater note ABN AMRO floored floater note 2,00% coupon of meer? 2 u wilt 2,00% of meer rente ontvangen U verwacht dat de 3-maands Amerikaanse dollar ( dollar ) rente 1 gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren?

Nadere informatie

3% ABN AMRO rente protect obligatie II

3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% coupon of meer? 2 U verwacht dat de 3-maands rente gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren? Wellicht is de 3% ABN AMRO Rente Protect Obligatie II iets

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar minimaal 3% rente

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op per ar 8,5% rendement per ar als de DJ EURO STOXX 50 niet meer dan 40% daalt Een vaste coupon van 8,5% in het

Nadere informatie

ABN AMRO Inflatie Obligatie 2012-2022

ABN AMRO Inflatie Obligatie 2012-2022 ABN AMRO Inflatie Obligatie 2012-2022 2 Zoekt u een belegging die u een garantie op de Nominale Waarde kan bieden? En wilt u uw opgebouwde vermogen tegen een hoge of stijgende inflatie beschermen? Misschien

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Vastgoed Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op 17% coupon per jaar 17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Een vaste coupon van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

GROENBANK. Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking

GROENBANK. Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking GROENBANK Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking In deze brochure treft u een overzicht aan van de verschillende Groenbank Notes en hun werking. Per 1 januari 2011 zijn de fiscale

Nadere informatie

Rente Garant Note Drie jaar gegarandeerd 6% rente

Rente Garant Note Drie jaar gegarandeerd 6% rente Rente Garant Note Drie jaar gegarandeerd 6% rente De eerste drie jaar gegarandeerd 6% rente per jaar De laatste vijf jaar uitzicht op maximaal 10% rente per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom terug

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid Vier jaar minimaal 4% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 7% 1 per jaar Hoofdsomgarantie op de afloopdatum Bent u

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Memory Coupon Note 2. In zowel een stijgende als dalende markt kans op 7,0% 1 coupon per jaar. (Garantiegever Société Générale)

Memory Coupon Note 2. In zowel een stijgende als dalende markt kans op 7,0% 1 coupon per jaar. (Garantiegever Société Générale) Memory Coupon Note 2 (Garantiegever Société Générale) In zowel een stijgende als dalende markt kans op 7,0% coupon per ar 7,0% coupon per ar als de Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald

Nadere informatie

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar gegarandeerd ten minste 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5%

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers ABN AMRO Capital Protected Notes Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers Bent u op zoek naar een garantieproduct waamee u kunt profiteren van stijgende markten? Wilt u zelf uw beleggingsinstrument samenstellen?

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Ieder jaar een variabele coupon van minimaal 4,5% 1 Bescherming tegen aanhoudende of toenemende inflatie 100% hoofdsomgarantie

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

BNG Inflatie Note. Uitstekende kwaliteit van de uitgevende instelling N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AAA/Aaa/AAA)

BNG Inflatie Note. Uitstekende kwaliteit van de uitgevende instelling N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AAA/Aaa/AAA) BNG Inflatie Note Uitstekende kwaliteit van de uitgevende instelling N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (AAA/Aaa/AAA) Vaste coupon van 3% 1 in het eerste en tweede jaar Een relatief hoge coupon bij onverhoopt

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

MORGAN STANLEY Eurostoxx 50. Opdrachten ter inschrijving voor de note kunnen uitsluitend ingediend worden bij de distributeur: ABN AMRO MeesPierson.

MORGAN STANLEY Eurostoxx 50. Opdrachten ter inschrijving voor de note kunnen uitsluitend ingediend worden bij de distributeur: ABN AMRO MeesPierson. MORGAN STANLEY Eurostoxx 50 Memory Coupon Notes Alleen voor distributie binnen Nederland Opdrachten ter inschrijving voor de note kunnen uitsluitend ingediend worden bij de distributeur: ABN AMRO MeesPierson.

Nadere informatie

ING Memory Coupon Note Eurozone

ING Memory Coupon Note Eurozone ING Memory Coupon Note Eurozone Uitgegeven door ING Bank N.V. (A1/A/A+) Looptijd van 5 jaar Jaarlijks 5%* coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens van 80%

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie