CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s"

Transcriptie

1 CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling van overwerk, toeslagen, proeftijd, werktijden, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden) afgesloten. De afspraken die in een cao staan, kunnen gunstiger zijn dan de wet. Werknemers kunnen bijvoorbeeld volgens de cao recht hebben op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Ook kan het loon in een cao hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. De afspraken in een cao mogen echter nooit in strijd zijn met de wet, zoals met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het Burgerlijk Wetboek. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het Burgerlijk Wetboek. Twee soorten cao s Er zijn twee soorten cao s: 1. Bedrijfstak-cao Dit is een collectieve afspraak die binnen een bepaalde sector geldt. Een bedrijfstakcao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. De cao geldt ook indien deze in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard.

2 2. Ondernemings-cao Deze collectieve afspraak geldt binnen een bedrijf. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen 1 werkgever en 1 of meer werknemersorganisaties en geldt alleen voor die betreffende onderneming. Algemeen verbindend verklaring (AVV) Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de cao algemeen verbindend te verklaren. De cao geldt dan verplicht voor iedere werkgever in de bedrijfstak. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen zijn aangesloten (geen lid zijn van een werkgeversorganisaties), moeten deze cao dan toepassen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld ook een verplichte pensioenregeling geldt. Veel werkgevers vallen onder een cao omdat bijna alle bedrijfstak-cao's algemeen verbindend zijn verklaard. Een werkgever kan soms om vrijstelling (dispensatie) vragen van de AVV. Verplichte toepassing cao Een werkgever moet de cao dus toepassen als: de werkgever deze zelf heeft afgesloten (ondernemings-cao); de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die er één voor hem heeft afgesloten (bedrijfstak-cao); in de betreffende branche een bedrijfstak-cao geldt die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak (mits de cao op de werkgever van toepassing is). indien een cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst (incorporatie).

3 Geen cao Als er geen cao of eigen arbeidsvoorwaardenregeling is, kan een werkgever samen met een werknemer afspraken maken over zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden dan de wettelijke bepalingen. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht. Arbeidsvoorwaardenreglement In een arbeidsvoorwaardenreglement kunnen arbeidsvoorwaarden opgenomen worden die gelden voor de werknemers binnen de onderneming. Vaak wordt er een arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld indien er geen cao van toepassing is. Een arbeidsvoorwaardenreglement kan ook gelden als aanvulling op de cao (bijvoorbeeld als er sprake is van een minimum-cao). In een arbeidsvoorwaardenreglement kunnen afspraken worden opgenomen over bijvoorbeeld overwerk, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, scholing, pensioen, maar ook over het gebruik van internet (sociale media) tijdens werktijd, werkinstructies, protocol bij ziekte etc. Een arbeidsvoorwaardenreglement kan dus zowel in het belang van de werknemer als de werkgever zijn. Voor de geldigheid van het arbeidsvoorwaardenreglement is het vereist dat de werknemer daarmee heeft ingestemd. In de arbeidsovereenkomst wordt dan ook vaak opgenomen dat het arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing is en de werknemer instemt met de inhoud daarvan. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst gaat de werknemer ook akkoord met de inhoud van het arbeidsvoorwaardenreglement. Hierdoor kan de werkgever nakoming vorderen, wanneer de werknemer het reglement niet naleeft. Dat geldt omgekeerd natuurlijk ook.

4 Wijzigingsbeding Als de werkgever het arbeidsvoorwaardenreglement wil wijzigen, dan dient de werkgever hierover overeenstemming te bereiken met iedere werknemer. Het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding is raadzaam voor het geval een werknemer niet vrijwillig instemt met een wijziging. Een eenzijdig wijzigingsbeding houdt in dat de werkgever zich het recht voorbehoudt de inhoud van het arbeidsvoorwaardenreglement eenzijdig te wijzigen. Deze bepaling kan in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsvoorwaardenreglement worden opgenomen. Voor een beroep op dit eenzijdig wijzigingsbeding is vereist dat: A - B - de werknemer heeft ingestemd met het arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst waarin het eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen en; de werkgever bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer (dat door de wijziging zou worden geschaad) daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Geen wijzigingsbeding Ook indien in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen. De werkgever kan de arbeidsvoorwaarden dan wijzigen op grond van de redelijkheid en billijkheid. Dan zal gekeken worden of: a. de werkgever als goed werkgever in de gewijzigde omstandigheden aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van het wijzigingsvoorstel; b. dit voorstel redelijk is gelet op alle omstandigheden van het geval; c. aanvaarding van de werknemer in alle redelijkheid kan worden gevergd. Van de werknemer wordt verlangd dat op redelijke voorstellen van de werkgever, in verband met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief wordt gereageerd.

5 Voor de werknemer geldt dat deze zodanig voorstellen alleen mag afwijzen in het geval dat het onredelijk zou zijn van de werknemer te verlangen deze voorstellen te aanvaarden. Het is vaak de kantonrechter die in dit soort situaties uitsluitsel geeft over de vraag of het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden is toegestaan of niet. Advies en controle van arbeidsvoorwaarden De werkgever kan een financieel of een organisatorisch belang hebben bij een wijziging. Of sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang hangt af van de omstandigheden van het geval. Een en ander is ook afhankelijk van de vraag of de arbeidsvoorwaarde wordt stopgezet of gewijzigd. Verder is van belang of er een afbouwregeling wordt toegepast. Absolute Advocaten adviseert werkgevers dan ook in het geval van het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden vooraf advies in te winnen over de mogelijkheden daartoe. Het is verder verstandig, in verband met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het arbeidsvoorwaardenreglement regelmatig te (laten) checken. Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen? nagaan of er een cao voor uw onderneming van toepassing is; arbeidsvoorwaardenreglement opstellen of controleren; adviseren over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Hiervoor kunnen eventueel vaste prijsafspraken worden gemaakt. Voor verdere informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen via telefoonnummer

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale

Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale Arbeidsvoorwaarden Een belangrijk verschil is de arbeidsduur: Achmea heeft gemiddeld 36 uur met 206 uur verlof en 7 uur diversiteitsdag

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 3 Trefwoordenregister 5 Belangrijke adressen 7 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Samengesteld door de centrale schoolleiding: januari 2008 Goedgekeurd door de kerndirectie: april 2008 Bestuur/CSL februari 2008 RICHTLIJNEN MAKEN EN GEBRUIKEN

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie