Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden Vaste kracht Tijdelijke kracht Uitzendkracht Oproepkracht Thuiswerker Freelancewerker Gedetacheerde 28 Uitwerking openingscasus 29 Opdrachten 30 2 Sollicitatiefase: geen discriminatie Wetten over (on)gelijke behandeling Direct en indirect onderscheid Onderscheid verboden Onderscheid toegestaan Discriminatie met betrekking tot aanstellingsduur Discriminatie tussen tijdelijke en vaste krachten Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte Discriminatie op grond van leeftijd Commissie gelijke behandeling Bescherming van de sollicitant 38 Uitwerking openingscasus 39 Opdrachten 40 3 Aanstellingskeuring: voorwaarden Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst Wet op de medische keuringen 44 Uitwerking openingscasus 46 Opdrachten 47 4 Soorten overeenkomsten Informatieplicht Drie overeenkomsten van werk Terugkoppeling naar de aanstellingsmogelijkheden 57

2 Uitwerking openingscasus 64 Opdrachten 66 5 Mondeling of schriftelijk contract Informatieplicht bij indiensttreding Bewijsmiddel Contractruimte voor partijen 72 Uitwerking openingscasus 74 Opdrachten 76 6 Welke cao is van toepassing? Wat is een cao? Voor welke groep wordt de cao afgesloten? Voorwaarden voor toepassing van de Wet CAO Toepassing cao-bepalingen Niet beide partijen zijn lid van een cao-partij Algemeenverbindendverklaring Vindplaats cao s en avv-besluiten Nawerking van de cao en het avv-besluit 89 Uitwerking openingscasus 90 Opdrachten 91 7 Loon, vakantie en arbeidstijden Loon Vakantie Arbeidstijden Arbeidsduur 99 Uitwerking openingscasus 100 Opdrachten Arbeidsvoorwaarden die niet in wet en cao zijn geregeld Regeling per individuele werknemer Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling 107 Uitwerking openingscasus 111 Opdrachten Boetebeding, proeftijdbeding, concurrentiebeding en eenzijdig wijzigingsbeding Boetebeding Proeftijdbeding Concurrentiebeding Eenzijdig wijzigingsbeding 120 Uitwerking openingscasus 121 Opdrachten 123

3 Deel 2 Werken in de onderneming Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Ander werk Recht op tewerkstelling Gedeeltelijk werken na arbeidsongeschiktheid 134 Uitwerking openingscasus 135 Opdrachten Ziekte Hoofdregel: geen arbeid, geen loon Omvang loondoorbetalingsplicht Wel werknemer, wel ziek, toch geen loon Wet verbetering poortwachter en WIA Opschortingsrecht van de werkgever Mogelijkheden van afwijking Arbodienst, RIE en verzuimbeleid 149 Uitwerking openingscasus 150 Opdrachten Geen werk, toch loon? Door de wet of overheid opgelegde verplichting Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden Verhindering voor rekening van de ondernemer Disciplinaire sancties Deelname aan de medezeggenschap in de onderneming 160 Uitwerking openingscasus 161 Opdrachten Tijdens het werk veroorzaakte schade Werkgever lijdt schade Derde lijdt schade Collega lijdt schade Werknemer zelf lijdt schade Afwijking mogelijk 169 Uitwerking openingscasus 169 Opdrachten Bedrijfsongeval Wettelijke regeling Wat moet de werknemer bewijzen? Hoe ontsnapt een ondernemer aan een 658-schadeclaim? Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer Eigen schuld van de werknemer 179

4 14.6 Positie van de uitzendkracht 179 Uitwerking openingscasus 180 Opdrachten Andere functie in de onderneming Nieuwe functie en proeftijdbeding Nieuwe functie en concurrentiebeding 185 Uitwerking openingscasus 187 Opdrachten Ondernemingsraad in beeld Ondernemingsraad Personeelsvergadering en personeelsvertegenwoordiging Rechten van de ondernemingsraad Commissies van de ondernemingsraad Rechten van de personeelsvergadering en de personeelsvertegenwoordiging 198 Uitwerking openingscasus 198 Opdrachten Onderneming in andere handen Uitgangspunt: art. 7:663 BW Het begrip overgang Het begrip onderneming Overgang en faillissement Overgang en toepasselijke cao Overgang en concurrentiebeding 208 Uitwerking openingscasus 209 Opdrachten Staking Toepassing van de hoofdregel Ontslag op staande voet Disciplinaire maatregelen Rechtmatigheid van stakingen Staking en schade 217 Uitwerking openingscasus 218 Opdrachten 219 Deel 3 Afscheid van de onderneming Ontslag van een werknemer in vaste dienst De weg via het UWV WERKbedrijf Opzegverboden 232

5 19.3 De weg via ontbinding door de kantonrechter 235 Uitwerking openingscasus 238 Opdrachten Ontslag van een werknemer in tijdelijke dienst, uitzendkracht, oproepkracht, thuiswerker en freelancewerker Ontslag van een tijdelijke kracht: het startpunt Ontslag van een uitzendkracht Ontslag van een oproepkracht Ontslag van een thuiswerker Ontslag van een freelancewerker 251 Uitwerking openingscasus 252 Opdrachten Ontslag op staande voet Inhoud van art. 7:678 BW Objectieve en subjectieve dringende reden Afwijking van de normale ontslagregels Reactie werknemer Tegenreactie ondernemer Dringende reden als gewichtige reden 261 Uitwerking openingscasus 262 Opdrachten Ontslag tijdens de proeftijd Hoofdregel van art. 7:676 BW Reden van het ontslag Reactie van de werknemer 268 Uitwerking openingscasus 269 Opdrachten Ondernemer en werknemer stemmen beiden in met het ontslag Uitgangspunten: het BW De protesterende werknemer De (uiteindelijk) bereidwillige werknemer 277 Uitwerking openingscasus 279 Opdrachten Werking van het concurrentiebeding Onderhandelen over de inhoud van een concurrentiebeding De onderhandelingen leveren niets op Geldigheid van het concurrentiebeding Akkoord gaan met een concurrentiebeding? 285 Uitwerking openingscasus 285 Opdrachten 287

6 25 Werkloosheidsuitkering Het begrip verzekerde Basisuitkering en verlengde uitkering Maatregelen en boeten Aftrek van ontbindingsvergoeding 295 Uitwerking openingscasus 296 Opdrachten Absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter bij geschillen Geschillen over de arbeidsovereenkomst Geschillen over medezeggenschapskwesties Geschillen over werkloosheidsuitkeringen Geschillen over de uitleg van cao-bepalingen Kort geding (voorlopigevoorzieningenprocedure) 303 Uitwerking openingscasus 303 Opdrachten 305 Antwoorden tussenvragen 306 Antwoorden opdrachten 318 Afkortingen 342 Kernbegrippenlijst 343 Jurisprudentie 356 Register 357

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11

Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11 Inhoudsopgave Aannemen van een nieuwe werknemer... 1 1. Functiebeschrijving....................................... 1 2. Hoe zoekt u nieuwe werknemers?........................... 1 2.1. Wervingskanalen..................................

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Pit Professionals Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / Burger Support Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Burger Support 0 van

Nadere informatie

PSC backoffice services / Detakr8 Backoffice Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Detakr8 Backoffice Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Detakr8 Backoffice Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Werkend Talent Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Werkend Talent 0 van

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / ViaQuales Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label ViaQuales 0 van 26 Algemene

Nadere informatie

PSC backoffice services / PiM people Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / PiM people Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / PiM people Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

PSC backoffice services / NXPD Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / NXPD Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / NXPD Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Dujob Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Dujob Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Dujob Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / MACH-IP Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / MACH-IP Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / MACH-IP Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie