WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015"

Transcriptie

1 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015

2 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep en cassatie, transitievergoeding (1 juli 2015); WW (beperking maximale WW-duur van 38 naar 24 maanden, ( ) criterium passende arbeid (1 juli 2015).

3 Ontslagrecht simpeler?

4 WWZ Flex - keten Keten 1 juli 2015: 3x2x6 3 contracten Periode 2 jaar Tussenpozen 6 maanden NB: 1 contract voor zeer lange tijd blijft mogelijk.

5 WWZ Flex - keten 1 juli mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 3 mnd + 12 mnd 12 mnd 9 mnd 3 mnd + 12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd

6 WWZ - Ontslag 1. Preventieve toets (tenzij wn instemt met ontslag) 2. Twee wegen: UWV of kantonrechter, de wet wijst de weg (geen keuze) 3. Gronden voor ontslag gedetailleerd beschreven in 7:669 BW 4. Transitievergoeding en billijke vergoeding: de kantonrechtersformule wordt verlaten 5. Dossieropbouw wordt nog belangrijker

7 WWZ - Ontslag - pensioen Pensioenontslag is mogelijk zonder preventieve toets. Eén keer, per de dag of per een datum na de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, alleen wegens pensionering! Geen transitievergoeding. Geen opzegverbod. Bij nieuw dienstverband na AOW-gerechtigde leeftijd: gewone ontslagregels en transitievergoeding.

8 WWZ - Ontslag - gronden UWV: Verval van arbeidsplaats Langdurige arbeidsongeschiktheid 2 jaar Kantonrechter: Frequent ziek Disfunctioneren Verwijtbaar handelen of nalaten Gewetensbezwaar Verstoorde arbeidsverhouding Andere redenen

9 WWZ - Ontslag - gronden Bij alle ontslaggronden geldt dat aannemelijk moet worden gemaakt dat herplaatsing, al dan niet na scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. (Niet bij verwijtbaar handelen of nalaten.) Gesloten stelsel

10 WWZ - Ontslag - BE Het afspiegelingsbeginsel blijft; de Minister kan regels opstellen voor bijzondere groepen. (Payrollwerknemers hebben inmiddels eenzelfde ontslagbescherming als gewone werknemers. AOW ers moeten als eersten vertrekken.) Afwijking is mogelijk bij cao als cao-partijen een eigen ontslagloket inrichten (onafhankelijke commissie). Bijzondere regels bij opzegverboden.

11 WWZ - casus - BE Werkgever schrapt arbeidsplaatsen wegens BE redenen. Eén getroffen werknemer is ziek, echter volgens het afspiegelingsbeginsel komt hij wel in aanmerking voor ontslag. Werkgever verzoekt ontbinding bij de kantonrechter en stelt geen mogelijkheden te hebben voor het betalen van een substantiële vergoeding. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met C= 0,1. Hoe zou deze zaak zijn afgelopen onder de WWZ?

12 WWZ - Ontslag - disfunctioneren Disfunctioneren kan reden zijn voor ontslag als: - niet het gevolg van ziekte of gebrek - niet het gevolg van onvoldoende scholing - niet het gevolg van onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden - wn tijdig in kennis is gesteld (waarschuwingsplicht) - wn een verbeterkans heeft gehad - herplaatsing, al dan niet na scholing, niet mogelijk is

13 WWZ - Casus- disfunctioneren Wg verzoekt ontbinding voor wn, 31 jaar oud, 3 jaar in dienst. Wg voert aan dat het functioneren als onvoldoende is beoordeeld, dat er onvoldoende verbetering te zien is en dat de werknemer geen toekomst heeft binnen het bedrijf. Wn is meerdere keren ziek geweest. De Arbo-arts heeft een verband gelegd tussen de klachten en het werk. Wn betwist het disfunctioneren en verzet zich tegen ontbinding van zijn aovk tijdens ziekte. Kantonrechter: er bestaat geen verband tussen het disfunctioneren en de fysieke klachten. Vruchtbare voortzetting van het dienstverband niet meer mogelijk. Ontbinding daarom gerechtvaardigd. De ontbinding kan niet uitsluitend voor rekening van wn gebracht worden. Vergoeding: C=1,5. Hoe loopt deze zaak af onder de WWZ?

14 WWZ - Ontslag verstoorde arbeidsverhouding Een verstoorde arbeidsverhouding is een redelijke grond voor ontslag als: - deze duurzaam verstoord is en - van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsrelatie te laten voortduren Beperkte uitleg

15 WWZ - Ontslag - spijtoptanten De wn kan binnen 14 dagen terugkomen op instemming met ontslag (1 x per zes maanden) of een beëindigingsovereenkomst (1 x per zes maanden). In de schriftelijke beëindigingsovereenkomst moet deze bedenktermijn worden opgenomen.

16 WWZ - transitievergoeding Transitievergoeding ongeacht einde bepaalde tijd of onbepaalde tijd Dienstverbanden 2 jaar Bij einde op initiatief van wg ongeacht de wijze waarop Bij einde op initiatief van wn bij ernstig verwijtbaar handelen/nalaten wg

17 WWZ - geen TV TV niet bij faillissement, surseance, pensioen TV niet bij ernstige verwijtbaarheid wn tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar TV niet ingeval van gelijkwaardige voorziening in cao

18 WWZ - transitievergoeding TV 1/6 maandsalaris per half dienstjaar t/m 10 dj TV 1/4 maandsalaris per half dienstjaar daarna TV maximaal of een jaarsalaris als dat meer is Partijen zijn vrij in het afspreken van alternatieve vergoedingen zowel bij aangaan aovk (golden parachute) als bij einde (afkoop procesrisico s).

19 WWZ - transitievergoeding Kosten van opleiding en werk-naar-werk kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken ontwerpbesluit transitievergoeding Overgangsregeling voor 50-plussers met 10 dienstjaren, tot 2020

20 WWZ - transitievergoeding Hoofdregel: directe werking Uitstel en Overgangsrecht Uitstel: geen tv indien garantie nieuwe aovk binnen 6 mnd Geen dubbele vergoedingen Aovk geëindigd voor 1 juli 2012 met onderbreking > 3 maanden tellen niet mee Vóór, op, of na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten? Dan tellen de voorafgaande aovk voor bepaalde tijd niet mee.

21 WWZ - transitievergoeding Wat valt onder loon? bruto uurloon x arbeidsduur per maand 1/12 e vakantiegeld en de vaste eindejaarsuitkering 1/12 e overeengekomen vaste looncomponenten in de 12 maanden voorafgaand aan einde contract 1/36 e overeengekomen variabele looncomponenten in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het contract eindigt Regeling looncomponenten en arbeidsduur

22 WWZ billijke vergoeding Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door wg kan de kantonrechter de wn naast de TV een billijke vergoeding toekennen. Daar bestaat geen formule voor. Het gevolgencriterium speelt bij de toekenning geen rol, alleen de verwijtbaarheid. There is no limit to the worst.

23 WWZ billijke vergoeding

24 WWZ - Procedures - UWV UWV BE redenen en > 2 jaar ziek UWV geen toestemming: Werkgever kan ontbinding vragen bij de kantonrechter Tegen de uitspraak vd kantonrechter staan hoger beroep en cassatie open UWV wel toestemming Einde na opzegtermijn -/- proceduretijd Wn kan de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen (strijd opzegverbod) Wn kan de kantonrechter verzoeken de aovk te herstellen Wn kan een billijke vergoeding eisen naast TV Hoger beroep en cassatie

25 WWZ - Procedures - Ktr Verzoekschrift ontbinding Bij in de wet omschreven gronden Als geen toestemming van UWV werd verkregen Bij tussentijdse beëindiging aovk bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegtermijn Einde per einde opzegtermijn -/- proceduretijd tenzij ernstig verwijtbaar handelen/nalaten wn Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen/nalaten wg Bewijsrecht? Hoger beroep en cassatie

26 WWZ - Procedures - HB Hoger beroep en cassatie: Vernietiging opzegging (bij opzegverbod, of ontbreken toestemming ontslag op staande voet) Herstel van de arbeidsovereenkomst (al of niet met terugwerkende kracht, rechter bepaalt de voorwaarden) Billijke vergoeding HB/cassatie heeft geen schorsende werking: ontslag of dienstverband blijft vooralsnog in stand

27 WWZ - Procedures - Ktr Wat nog meer? Kort geding Voorlopige voorziening Nevenvorderingen tegelijk of juist afzonderlijk

28 WWZ - Ontslag schikken? Complexer dan voorheen Schikken om procedures te voorkomen Schikken tijdens de procedure

29 Vragen?

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Gevolgen van de WWZ Symposium 21 mei 2014 Utrecht

Gevolgen van de WWZ Symposium 21 mei 2014 Utrecht Gevolgen van de WWZ Symposium 21 mei 2014 Utrecht Prof. Mr S.F. Sagel 21 mei 2014 De WWZ: ontbinding en beëindigingsovereenkomst Prof. mr S.F. Sagel Universiteit Leiden & De Brauw Blackstone Westbroek,

Nadere informatie

Overzicht updates WWZ. Flexmaatregelen

Overzicht updates WWZ. Flexmaatregelen Flexmaatregelen 1) Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding 1 en Regeling looncomponenten en arbeidsduur 2 : Loonbegrip aanzegvergoeding: Bruto uurloon x arbeidsduur per maand

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie