CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar"

Transcriptie

1 CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Alle genomen besluiten, met betrekking tot lonen, vrije dagen en afspraken over overwerk, komen te staan in dit officiële document. Aan de gemaakte afspraken moeten werkgevers (leerbedrijven) en werknemers (leerlingen) zich vervolgens houden. Is er een CAO binnen de horeca? Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe CAO die geldig is tot en met 31 december De CAO is afgesloten door werkgeversorganisatie KHN en werknemersorganisatie CNV. Zie voor de volledige tekst : Arbeidstijden Hoe worden mijn uren bijgehouden? De werkgever heeft de wettelijke plicht om de gewerkte uren te registreren. Het is verstandig om zelf ook je uren bij te houden. Indien gewenst kan de school jou een urenboekje verstrekken.. In dit boekje houd je per maand bij hoeveel uren je per dag werkt of niet werkt, vanwege school, ziekte of vakantie. Wanneer je samen met je werkgever de registratie voor akkoord tekent, kun je op termijn discussies voorkomen. Ik heb gisteren tot 10 uur 's avonds gewerkt en moet vandaag om half 9 weer aanwezig zijn, is dat normaal? Nee, een leerling jonger dan 18 jaar heeft recht op een ononderbroken periode van rust van tenminste 12 uur voordat je weer begint met een volgende werk- of schooldag. Voor een leerling van 18 jaar of ouder geldt een periode van 11 uur. Deze regel geldt dus ook wanneer je de volgende dag om half 10 op school aanwezig moet zijn. Bovendien mag een leerling, jonger dan 18 jaar nooit vroeger dan uur beginnen en mogen jongeren onder de 18 jaar, zo ook leerlingen, niet later werken dan tot uur. Een overzicht van de maximale arbeidstijden vind je hieronder: 18 jaar en ouder Schoolweken Schoolvakantieweken 4 dagen werken 5 dagen werken 1 dag school geen school 2 vrije dagen per week 2 vrije dagen per week maximaal 48 uur per schoolweek maximaal 60 uur per schoolvakantieweek maximaal 12 uur per dag maximaal 12 uur per dag Jonger dan 18 jaar Schoolweken Schoolvakantieweken 4 dagen werken 5 dagen werken 1 dag school geen school 2 vrije dagen per week 2 vrije dagen per week maximaal 36 uur per schoolweek maximaal 45 uur per schoolvakantieweek aximaal 9 uur per dag maximaal 9 uur per dag

2 Mag ik werken op een dag waarop ik ook naar school moet? Nee, een leerling mag niet worden verplicht om op de schooldag, na of voor schooltijd, te komen werken in het leerbedrijf. Mag ik naast mijn werk bij het leerbedrijf ook nog voor een andere werkgever werken? Je moet schriftelijke toestemming van je leerbedrijf hebben, als je betaald werk wilt doen voor een ander bedrijf. Je leerbedrijf kan bezwaar maken tegen een (bij)baan. Je leerbedrijf is je hoofdwerkgever. Wat gebeurt er als ik meer-uren heb opgebouwd? Als je meer uren hebt gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, zijn dit meer-uren. Op twee momenten in het jaar wordt gekeken of dit het geval is: op 31 december en op 31 augustus. Meer-uren worden vergoed via een zogeheten tijd-voor-tijdregeling, het aantal extra uren dat je gewerkt hebt, moet worden uitbetaald in vrije tijd. Lukt het niet om al je uren in vrije tijd op te nemen (bijvoorbeeld aan het eind van je contract)? Dan moet je werkgever je meer-uren uitbetalen tegen 100% van het uurloon. Ik heb min-uren gemaakt omdat het erg rustig was op mijn werk. Krijg ik nu minder betaald? Nee, je werkgever moet je altijd het loon voor de afgesproken uren doorbetalen, ook al werk je minder uren. Je werkgever mag je vragen de min-uren in te halen op een ander moment, bijvoorbeeld in een drukkere periode. Als je bij het bereiken van de einddatum van je arbeidsovereenkomst minder uren hebt gewerkt dan afgesproken, komen deze te vervallen en is dit risico voor de werkgever. Min-uren mogen nooit verrekend worden met salaris, vakantiedagen of vakantiegeld. Arbeids-/praktijkovereenkomst Moet mijn arbeidsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen? Een schriftelijke "arbeidsovereenkomst voor leerlingen" gesloten tussen de werkgever en een werknemer moet ten minste vermelden: - de gegevens van het leerbedrijf en de leerling; - welke functie de leerling gaat vervullen; - het aantal uren waarvoor de leerling in dienst treedt, waarin altijd 6 schooluren zitten; - of er sprake is van een proeftijd ( maximaal 1 maand) en/of opzegtermijn - het bruto loon en de hoeveelheid vakantiedagen. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een vast model. De werkgever is verplicht de leerling voor de aanvang van het dienstverband een exemplaar van de schriftelijke arbeidsovereenkomst te verstrekken. Mijn werkgever zegt dat ik nog een praktijkovereenkomst moet hebben, met wie sluit ik deze? Naast de "arbeidsovereenkomst voor leerlingen" moet de school - voordat je aan de slag gaat - een praktijkovereenkomst opstellen. Dit heet de beroepspraktijkovereenkomst. Deze praktijkovereenkomst moet worden ondertekend door het leerbedrijf, de leerling en de school. Ik heb een arbeidsovereenkomst voor een jaar en ik heb het niet naar mijn zin, kan ik zomaar weg? De arbeidsovereenkomst voor leerlingen en de praktijkovereenkomst zijn aan elkaar gekoppeld. Niet alleen de looptijd, maar ook de werking ervan. Wanneer de arbeidsovereenkomst vervalt, vervalt ook automatisch de praktijkovereenkomst; en andersom. Een praktijkovereenkomst daarentegen kan niet door een leerling of leermeester worden verbroken. Dit kan alleen met wederzijds goedvinden of na inachtneming van een eventueel opzegtermijn Ik heb een arbeidsovereenkomst van drie maanden, mag dat? Nee, een arbeidsovereenkomst voor leerlingen is er altijd één van minimaal zes maanden tot maximaal een kalenderjaar. Een arbeidsovereenkomst van drie maanden is dan ook niet geldig.

3 Toeslagen Krijg ik extra betaald als ik op een feestdag werk? In beginsel zijn feestdagen in de horeca werkdagen. Alleen voor het werken op een erkende feestdag geldt een toeslagregeling. Deze toeslag kan worden verrekend in vrije tijd binnen 26 weken na de gewerkte feestdag. Wanneer deze verrekening niet heeft plaatsgevonden binnen deze 26 weken, dan wordt alsnog binnen 4 weken over de betreffende erkende feestdag 50% extra feestdagentoeslag uitbetaald berekend over het bruto salaris. Wat zijn erkende feestdagen? Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag. Wanneer krijg ik mijn vakantietoeslag? Een leerling ontvangt 8% vakantietoeslag (vakantiegeld) over het verdiende bruto jaarloon. Degene met een arbeidsovereenkomst van 1 september tot en met 31 augustus ontvangen in de maand mei vakantietoeslag over de maanden september tot en met mei. Bij het einde van het dienstverband op 31 augustus betaalt een leerbedrijf vervolgens de vakantietoeslag over de maanden juni, juli en augustus uit. Pensioen Wanneer bouw je pensioen op? Vanaf je 21ste jaar begin je met het opbouwen van pensioen. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering. Het pensioenfonds informeert je binnen drie maanden nadat je begonnen bent met werken (of na je 21e verjaardag) over de pensioenregeling. Wie betaalt jouw pensioen? Jij en je werkgever betalen pensioenpremie. De premie die jij betaalt, staat vermeld op je loonstrookje. Door deze premie af te dragen krijg je vanaf je pensioendatum een pensioenuitkering van het Pensioenfonds. Heb je een partner? Op de website van het PH&C kan je meer informatie vinden de pensioenregeling én het verzekeren van nabestaandenpensioen. Meer weten? Kijk dan op de website: Ziekte Moet ik mij voor een bepaalde tijd ziek melden? Een leerling die ziek is moet zich conform de huisregels van het leerbedrijf ziekmelden. Je dient je dan ook op school ziek te melden en andersom. Mijn werkgever houdt een wachtdag in. Wat is dat nu eigenlijk? Een wachtdag houdt in dat de werkgever de eerste dag van een ziekteperiode geen loon of ziekengeld uitbetaalt. Ik ben ziek en ontvang minder loon, hoe kan dat? Je ontvangt bij ziekte minstens 70 % van het loon maar minimaal het minimumloon. Je kunt meer loon betaalt krijgen onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor thema 7 uit de CAO tekst. De werkgever is verplicht om de eerste 52 weken van de ziekteperiode 25% aan te vullen. De werknemer ontvangt dus de eerste 52 weken 95% van het bruto salaris

4 Vakantie Ik wil graag op vakantie maar hoe weet ik hoeveel vakantiedagen ik nu eigenlijk heb opgebouwd? Per gewerkt uur bouw je 0,0961 vakantie-uren op. Omdat een schooldag ook binnen het dienstverband valt, bouw je ook vakantieuren over de schooldagen op. Ook dient de opbouw berekend te worden over het aantal vakantie-uren. Bij een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 38 uur in de week (inclusief schooluren), bouw je vijfentwintig vakantiedagen op als je een heel jaar in dienst bent. Ik mag maar 1,5 week op vakantie van mijn werkgever, mag hij dit van mij verlangen? Een leerling heeft recht op tenminste een aangesloten vakantie van 2 weken. De rest van de vakantiedagen worden in overleg met de werkgever opgenomen. Op verzoek van de werkgever (als de werkzaamheden dit noodzakelijk maken) kan de aaneengesloten vakantie beperkt worden tot twee weken. Ik wil graag op vakantie maar mijn werkgever zegt dat het niet kan. Klopt dat? Een leerbedrijf stelt in overleg de vakantie vast en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de betreffende leerling. Alleen bijzondere omstandigheden mogen een leerbedrijf doen besluiten om geen gehoor te geven aan jouw wensen. Ik heb een vakantie geboekt en nu zegt mijn werkgever dat hij mij niet kan missen. Wat nu? Als een leerbedrijf de al schriftelijke toegezegde vakantieperiode om dringende redenen moet wijzigen, kan dit, na overleg met de betreffende leerling, gebeuren. De schade die je als gevolg daarvan lijdt, bijvoorbeeld annuleringskosten en eventuele overige kosten, moeten door het leerbedrijf worden vergoed. De gemaakte kosten dien je wel te kunnen bewijzen. Wanneer ik op vakantie ga hoeveel uur moet ik dan opnemen en wat krijg ik uitbetaald? Afhankelijk van wanneer er vakantie wordt opgenomen kan men bepalen hoeveel uur wordt opgenomen en wat er wordt uitbetaald. Een leerling met een arbeidsovereenkomst van 38 uren inclusief 6 schooluren, neemt in een normale week 4 vakantiedagen op en ontvangt loon over 32 uur. Gedurende een schoolvakantieweek neemt een leerling 5 vakantiedagen op en ontvangt hij loon voor een 38-urige werkweek. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld? Een leerling ontvangt 8% vakantietoeslag (vakantiegeld) over het verdiende brutoloon. Degene met een arbeidsovereenkomst van 1 september tot en met 31 augustus ontvangen in de maand mei vakantietoeslag over de maanden september tot en met mei. Bij het einde van het dienstverband op 31 augustus betaalt een leerbedrijf vervolgens de vakantietoeslag over de maanden juni, juli en augustus uit. Vrije zondagen/weekenden Werken op zondag? In de horeca is het gebruikelijk dat je ook op zondag werkt. Een weekend in de horeca kan zijn op zaterdag en zondag of zondag en maandag. Ik ben jonger dan 18, mag ik op zondag werken? Ja, een leerling jonger dan 18 mag op zondag werken. Hoeveel zondagen mag mijn werkgever mij inroosteren? Je werkgever kan jou per kalenderjaar maximaal 39 zondagen inroosteren. Als je werkgever je 40 of meer zondagen per kalenderjaar wil inroosteren, kan dat alleen als jij daarmee instemt.

5 Pauze Wanneer heb ik recht op pauze? Een leerling die jonger is dan 18 jaar heeft na 4,5 uur werken recht op een pauze van een half uur. Een leerling van 18 jaar en ouder heeft na 5,5 uur werken recht op een pauze van een half uur. Een pauze korter dan 15 minuten wordt daarbij niet als pauze beschouwd. Krijg ik mijn pauze doorbetaald? Pauzetijd is verder geen werktijd en wordt dus ook niet doorbetaald. Salaris Hoe weet ik of ik voldoende salaris ontvang? De opleiding die je volgt kan worden ingedeeld in een bepaald kwalificatieniveau. De hoogte van je loon wordt dan op basis van de bijbehorende functiegroep vastgesteld. Ik ben nog geen 22, ontvang ik dan ook het volledige schaalsalaris? Afhankelijk van je leeftijd ontvang je een percentage van het salaris van een 22 jarige of ouder. Ik word op 12 november 19 jaar, gaat mijn salaris dan omhoog? Een leerling die jonger is dan 22 jaar ontvangt een hoger loon vanaf zijn/haar verjaardag. Je ontvangt het loon, passend bij je hogere leeftijd, met het eerst volgende salaris na je verjaardag. Van mijn werkgever ontvang ik geen loonstroken, klopt dit? Het leerbedrijf is verplicht om op jouw verzoek een loonstrook te verstrekken. Op deze loonstrook moet staan gespecificeerd wat je salaris is en de sociale en wettelijke premies. Op de loonstrook verstrekt het leerbedrijf ook een overzicht waarop het aantal gewerkte uren vermeld staat zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Het salaris moet uiterlijk op de 1 e van de maand gestort zijn. De hoogte van het minimumloon loopt door tot 22 jaar en ouder. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan 1 januari en 1 juli. Tabel: minimumloon per maand bij een 32 uur werken per week (bruto bedragen per 1 juli 2018) van WML 38 urige werkweek 32 urige werkweek Per Leeftijd % Per Maand Per Week Per Maand Per Week Arbeidsuur 22 jaar of ouder 100,00% 1.594,20 367, ,48 309,80 9,69 21 jaar 85,00% 1.355,05 312, ,09 263,33 8,23 20 jaar 70,00% 1.115,95 257,55 939,75 216,87 6,78 19 jaar 55,00% 876,80 202,35 738,36 170,39 5,33 18 jaar 47,50% 757,25 174,75 637,68 147,16 4,60 17 jaar 39,50% 629,70 145,30 530,27 122,37 3,83 16 jaar 34,50% 550,00 126,95 463,16 106,88 3,35 15 jaar 30,00% 478,25 110,35 402,74 92,94 2,91

6 Tabel: minimumloon per maand bij een 32 uur werken per week (bruto bedragen per 1 juli 2018) van WML 38 urige werkweek 32 urige werkweek Per Leeftijd % Per Maand Per Week Per Maand Per Week Arbeidsuur 22 jaar of ouder 100,00% 1.594,20 367, ,48 309,80 9,69 21 jaar 85,00% 1.355,05 312, ,09 263,33 8,23 20 jaar 70,00% 1.115,95 257,55 939,75 216,87 6,78 19 jaar 55,00% 876,80 202,35 738,36 170,39 5,33 18 jaar 47,50% 757,25 174,75 637,68 147,16 4,60 17 jaar 39,50% 629,70 145,30 530,27 122,37 3,83 16 jaar 34,50% 550,00 126,95 463,16 106,88 3,35 15 jaar 30,00% 478,25 110,35 402,74 92,94 2,91 Meest gestelde vragen Hoe lang duurt mijn proeftijd? In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Verplicht is dit niet. Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen. Proeftijd schriftelijk vastleggen Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst per kalenderjaar is maximaal 1 maand. Ontslag tijdens proeftijd Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn. En er hoeft geen sprake te zijn van 1 van de redelijke gronden voor ontslag. Uw werkgever hoeft ook niet te kijken of hij u binnen de organisatie kan herplaatsen. Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. U mag niet ontdslagen worden omdat u ziek bent. U krijgt geen langere proeftijd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd U kunt ontslag nemen tijdens uw proeftijd. U hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Maar u heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. U kunt eventueel wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente. Reden opgeven ontslag tijdens proeftijd Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt.

7 Mag ik voor meerdere werkgevers werken? Ja, dat mag. Je werkgever moet schriftelijk toestemming geven om bij een ander bedrijf te gaan werken. Deze toestemming is nodig i.v.m. verzekeringen en bedrijfsongelukken. Heb ik recht op loondoorbetaling als ik ziek ben? Als je onder de CAO valt: na 1 wachtdag heb je gedurende het eerste ziektejaar recht op 95% van je brutoloon. Als er geen CAO op jou van toepassing is, dan val je terug op de wet. Volgens de wet heb je recht op 70% van je bruto maandloon tijdens het ziektejaar. Hoe ver van tevoren moet een dienstrooster bekend zijn? Het rooster moet twee weken van tevoren bekend zijn bij de werknemer. Meer weten? Iedere arbeidssituatie is anders. Wil je een passend advies voor jouw specifieke situatie of is jouw vraag na het lezen van deze tekst nog niet beantwoord? Neem dan contact op met het Voorlichtingsen Informatiecentrum van FNV Horeca. Dit document is met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen er onverhoopt fouten in zijn geslopen en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Ken je cao!

Ken je cao! www.stichtingvoorlichtingleerlingen.nl info@stichtingvoorlichtingleerlingen.nl Ken je cao! Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in de horeca? Dan zijn er voor jou en je leerbedrijf bepaalde rechten

Nadere informatie

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken @ leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken 2 Collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfstak, salaris, vakantie, werkuren? 3 Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

LEERLINGEN EEN TOELICHTING OP DE CAO VOOR LEERLINGEN IN DE RECREATIE

LEERLINGEN EEN TOELICHTING OP DE CAO VOOR LEERLINGEN IN DE RECREATIE UITGAVE Informatiefolder Cao-afspraken, een toelichting op de cao recreatie voor leerlingen, editie 2006. Uitgave november 2006. COLOFON De informatiefolder Cao-afspraken, een toelichting op de cao recreatie

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Urenboekje. voor het registreren van de gewerkte uren door leerlingen en werkgevers in de beroeps - begeleidende leerweg in de horeca

Urenboekje. voor het registreren van de gewerkte uren door leerlingen en werkgevers in de beroeps - begeleidende leerweg in de horeca Urenboekje voor het registreren van de gewerkte door leerlingen en werkgevers in de beroeps - begeleidende leerweg in de horeca Leerlingen in de Horeca Leerlingen in de Horeca stelt elk schooljaar een

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag Horeca Gilde (NHG) Bepaalde tijd contracten keten van 4 jaar/6 contracten bij bijzondere functies (o.a. invalkrachten) opvolgend werkgeverschap tijdelijk uitgesloten, dus wisselen tussen werkgevers is

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren Start nieuwe contractenreeks 6 maanden

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23393 18 mei 2018 Glastuinbouw 2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen

senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen Generatiepact Metalektro werkt aan morgen Met het Generatiepact Metalektro krijg je de mogelijkheid om minder uren te werken, met volledig

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Vanaf 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode; er is geen cao horeca. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen.

Nadere informatie

Werkwijzer. Werkwijzer

Werkwijzer. Werkwijzer 1 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Accord 2 2. Persoonlijke gegevens 2 3. De sollicitatieprocedure 2. Urendeclaraties & uitbetaling 3. Vakantiegeld & doorbetaling bij vakantie/kort verzuim 3. Doorbetaling op

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Werkwijzer. STC Groep BV

Werkwijzer. STC Groep BV Werkwijzer STC Groep BV Inhoudsopgave 1. Welkom bij STC Groep BV 2. Persoonlijke gegevens 3. De sollicitatieprocedure 4. Urendeclaraties & uitbetaling 5. Vakantiegeld & doorbetalingen bij vakantie / kort

Nadere informatie

CAO ZOETWAREN. ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

CAO ZOETWAREN. ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 ZOETWAREN CAO ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 4001517_VBZ ADDendum CAO.indd 1 19-08-14 13:32 2 4001517_VBZ

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement Bepaalde tijd contracten Burgerlijk Wetboek (BW) 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 3 jaar Start nieuwe contractenreeks Uitzondering in cao mogelijk voorwaarden benoemde functies

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

De 10 meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst

De 10 meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst De 10 meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst Zelf een arbeidsovereenkomst opstellen lijkt simpel. Een exemplaar van internet, beetje aanpassen en klaar. Helaas, zo makkelijk gaat dat niet. We

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en., geboren te. d.d.., wonende

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Krijgt u wat u verdient?

Krijgt u wat u verdient? Nederlands/Dutch U werkt tijdelijk in de Nederlandse bouw Krijgt u wat u verdient? Informatie voor buitenlandse werknemers en uitzendkrachten Deze informatie wordt u aangeboden door de organisaties van

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave Januari 2007 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3 Fase B 5 Fase C

Nadere informatie

Vierdaagse werkweek 55-plus

Vierdaagse werkweek 55-plus » VITAAL DOORWERKEN IN DE BOUW & INFRA Vierdaagse werkweek 55-plus Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Vierdaagse werkweek 55-plus

Vierdaagse werkweek 55-plus » VITAAL DOORWERKEN IN DE BOUW & INFRA Vierdaagse werkweek 55-plus Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

2. Meer regie over je werktijden Elke werknemer krijgt het recht om één maal in de maand een zaterdag of zondag als nietinroosterbare

2. Meer regie over je werktijden Elke werknemer krijgt het recht om één maal in de maand een zaterdag of zondag als nietinroosterbare Vragen en Antwoorden over het onderhandelaarsresultaat cao Retail non-food (voorheen Fashion, Sport & Lifestyle) 1. Loonsverhoging a) Hoe hoog is de loonstijging in de nieuwe cao? Je krijgt elk half jaar

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8913 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 23-12-1997, nr. 247 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en Mw./dhr.., geboren te.,

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Urenregistratieboekje

Urenregistratieboekje Urenregistratieboekje Een handig werklogboek! Inleiding FNV Horeca is de vakbond voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die actief zijn in de horeca. Bij ons kun je terecht met alle vragen over

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Dit boekje is opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen:

Dit boekje is opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen: 1 Inleiding U ontvangt dit boekje 'Werken bij Vandaag Personeelsdiensten' omdat u voor ons aan de slag gaat bij één van onze opdrachtgevers. In dit boekje treft u informatie aan over de manier waarop een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten In de CAO Woondiensten 2017-2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering van het Generatiepact Woondiensten: corporatiemedewerkers

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - Min-max-contract

- OVEREENKOMST - Min-max-contract - OVEREENKOMST - Min-max-contract DE ONDERGETEKENDEN: gevestigd te < vestigingsplaats werkgever>in deze vertegenwoordigd door , hierna te noemen Werkgever, en

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van het faillissement voor werknemers.

Informatie over de gevolgen van het faillissement voor werknemers. Informatie over de gevolgen van het faillissement voor werknemers. A Informatie over het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen Wanneer kan een bedrijf failliet gaan? Als een bedrijf

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO)

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) AVV biedt werknemers werkzaam onder de cao Kunsteducatie, die te maken krijgen met ontslag via wederzijds goedvinden door middel van

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Tijdelijke krachten inzetten in tijden van vakantie: extra werk voor de salaris en HR afdeling?

Tijdelijke krachten inzetten in tijden van vakantie: extra werk voor de salaris en HR afdeling? Tijdelijke krachten inzetten in tijden van vakantie: extra werk voor de salaris en HR afdeling? 4 aandachtspunten voor werkgevers >> www.loket.nl Tijdelijke krachten inzetten in tijden van vakantie: extra

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK 1. Voor iedere werknemer geldt een individueel jaarrooster gebaseerd op de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur

Nadere informatie

Toelichting op cao horeca inclusief de nieuwe cao

Toelichting op cao horeca inclusief de nieuwe cao Toelichting op cao horeca 2018 2019 inclusief de nieuwe cao 1. Een nieuwe cao horeca; wat nu? Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe cao horeca van kracht. Wat betekent dit nu voor medewerkers in de horeca?

Nadere informatie