CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder"

Transcriptie

1 CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen over arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en werkgevers en arbeidsomstandigheden in een bepaalde branche of onderneming. Alle genomen besluiten, met betrekking tot lonen, vrije dagen en afspraken over overwerk, komen te staan in dit officiële document. Aan de gemaakte afspraken moeten werkgevers (leerbedrijven) en werknemers (leerlingen) zich vervolgens houden. Is er een CAO binnen de horeca? Vanaf 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een CAO-loze periode; er is geen CAO horeca. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment geen CAO van toepassing is, kan het goed zijn dat de CAO horeca toch gedeeltelijk op jouw contract van toepassing blijft. Dit geldt met name voor medewerkers die voor 1 april 2014 een contract hebben getekend, of als er een nieuw contract getekend wordt met een verwijzing naar de CAO horeca. Mocht er niet in je contract vermeld staan onder welke CAO je valt, dan gelden de bepalingen uit de wet. Arbeidstijden Hoe worden mijn uren bijgehouden? De werkgever heeft de wettelijke plicht om de gewerkte uren te registreren. Het is verstandig om zelf ook je uren bij te houden. School voorziet jou van een urenboekje. In dit boekje houd je per maand bij hoeveel uren je per dag werkt of niet werkt, vanwege school, ziekte of vakantie. Wanneer je samen met je werkgever de registratie voor akkoord tekent, kun je op termijn discussies voorkomen. Ik heb gisteren tot 10 uur 's avonds gewerkt en moet vandaag om half 9 weer aanwezig zijn, is dat normaal? Nee, een leerling jonger dan 18 jaar heeft recht op een ononderbroken periode van rust van tenminste 12 uur voordat je weer begint met een volgende werk- of schooldag. Voor een leerling van 18 jaar of ouder geldt een periode van 11 uur. Deze regel geldt dus ook wanneer je de volgende dag om half 9 op school aanwezig moet zijn. Bovendien mag een leerling, jonger dan 18 jaar nooit vroeger dan uur beginnen en mogen jongeren onder de 18 jaar, zo ook leerlingen, niet later werken dan tot uur. Een overzicht van de maximale arbeidstijden vind je hieronder: 18 jaar en ouder Schoolweken Schoolvakantieweken 4 dagen werken 5 dagen werken 1 dag school geen school 2 wekelijkse vrije dagen 2 wekelijkse vrije dagen maximaal 48 uur per schoolweek maximaal 60 uur per schoolvakantieweek maximaal 12 uur per dag maximaal 12 uur per dag in elke periode van 52 aaneengesloten weken gemiddeld 48 uur (per week (inclusief schooluren) maximaal 8 dagen aaneengesloten werken Tussen de laatste en volgende dienst moet minimaal 11 klokuren rusttijd zitten

2 Jonger dan 18 jaar Schoolweken Schoolvakantieweken 4 dagen werken 5 dagen werken 1 dag school geen school 2 wekelijkse vrije dagen 2 wekelijkse vrije dagen maximaal 36 uur per schoolweek maximaal 45 uur per schoolvakantieweek maximaal 9 uur per dag maximaal 9 uur per dag in elke periode van 4 weken gemiddeld 40 uur (per week) (inclusief schooluren) maximaal 7 dagen aaneengesloten werken. Tussen de laatste en volgende dienst moet minimaal 12 klokuren rusttijd zitten Hoeveel uur mag ik maximaal achter elkaar werken? Dit hangt af van je leeftijd. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is je maximale arbeidstijd 9 uur per dienst. Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je wat meer uren draaien, namelijk maximaal 12 uur per dienst. Mag ik werken op een dag waarop ik ook naar school moet? Nee, een leerling mag niet worden verplicht om op de schooldag, na of voor schooltijd, te komen werken in het leerbedrijf. Mag ik naast mijn werk bij het leerbedrijf ook nog voor een andere werkgever werken? Je moet schriftelijke toestemming van je leerbedrijf hebben, als je betaald werk wilt doen voor een ander (leer)bedrijf. Je leerbedrijf kan bezwaar maken tegen je (bij)baan als je hierdoor in totaal meer werkt dan het maximaal aantal uren van de arbeidstijdenwet. Wat gebeurt er als ik meer-uren heb opgebouwd? Als je meer uren hebt gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, zijn dit meer-uren. Op twee momenten in het jaar wordt gekeken of dit het geval is: op 31 december en op 31 augustus. Meer-uren worden vergoed via een zogeheten tijd-voor-tijdregeling, het aantal extra uren dat je gewerkt hebt, moet worden uitbetaald in vrije tijd. Deze uren kun je opnemen in blokken van vier aaneengesloten uren. Lukt het niet om al je uren in vrije tijd op te nemen (bijvoorbeeld aan het eind van je contract)? Dan moet je werkgever je meer-uren uitbetalen tegen 100% van het uurloon. Ik heb min-uren gemaakt omdat het erg rustig was op mijn werk. Krijg ik nu minder betaald? Nee, je werkgever moet je altijd het loon voor de afgesproken uren doorbetalen, ook al werk je minder uren. Je werkgever mag je vragen de min-uren in te halen op een ander moment, bijvoorbeeld in een drukkere periode. Als je bij het bereiken van de einddatum van je arbeidsovereenkomst minder uren hebt gewerkt dan afgesproken, komen deze te vervallen. Salaris Hoe weet ik of ik voldoende salaris ontvang? De opleiding die je volgt kan worden ingedeeld in een bepaald kwalificatieniveau. De hoogte van je loon wordt dan op basis van de bijbehorende functiegroep vastgesteld. Ik ben nog geen 22, ontvang ik dan ook het volledige schaalsalaris? Afhankelijk van je leeftijd ontvang je een percentage van het functieschaalsalaris van een 22 jarige of ouder, dat behoort bij de functiegroep, 2 of 3.

3 Ik word op 12 november 19 jaar, gaat mijn salaris dan omhoog? Een leerling die jonger is dan 22 jaar ontvangt een hoger loon vanaf zijn/haar verjaardag. Je ontvangt het loon, passend bij je hogere leeftijd, met het eerst volgende salaris na je verjaardag. Van mijn werkgever ontvang ik geen loonstroken, klopt dit? Nee, een leerbedrijf is verplicht om bij elke salarisbetaling, minimaal één maal per maand, aan de leerling een loonstrook te verstrekken. Op deze loonstrook moet staan gespecificeerd wat je, volgens de CAO en de sociale en wettelijke voorschriften van jouw werkgever ontvangt en wat je afdraagt aan premies. Bij de loonstrook verstrekt het leerbedrijf ook een overzicht waarop het aantal gewerkte uren vermeld staat. Wat gaat er allemaal van mijn brutoloon af? Op je brutoloon zijn verschillende inhoudingen van toepassing. Zo gaat er natuurlijk loonbelasting vanaf, maar ook ZVW-premie en, als je ouder bent dan 21 jaar, een pensioenpremie. Hoeveel hoor ik te verdienen? Bekijk hieronder de loontabellen van de verschillende functiegroepen:

4 Arbeids-/praktijkovereenkomst Moet mijn arbeidsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen? Een schriftelijke "arbeidsovereenkomst voor leerlingen" gesloten tussen de werkgever en een werknemer moet ten minste vermelden: - de gegevens van het leerbedrijf en de leerling; - welke functie de leerling gaat vervullen; - het aantal uren waarvoor de leerling in dienst treedt; - of er sprake is van een proeftijd; - het bruto loon en de hoeveelheid vakantiedagen. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een vast model. De werkgever is verplicht de leerling voor de aanvang van het dienstverband een exemplaar van de schriftelijke arbeidsovereenkomst te verstrekken. Mijn werkgever zegt dat ik nog een praktijkovereenkomst moet hebben, met wie sluit ik deze? Naast de "arbeidsovereenkomst voor leerlingen" moet de school - voordat je aan de slag gaat - een praktijkovereenkomst opstellen. Dit heet de beroepspraktijkovereenkomst. Deze praktijkovereenkomst moet worden ondertekend door het leerbedrijf, de leerling en de school. Bij minderjarigheid van de leerling moet een van de ouders/verzorgers ook ondertekenen. Ik heb een arbeidsovereenkomst voor een jaar en ik heb het niet naar mijn zin, kan ik zomaar weg? De arbeidsovereenkomst voor leerlingen en de praktijkovereenkomst zijn aan elkaar gekoppeld. Niet alleen de looptijd, maar ook de werking ervan. Wanneer de arbeidsovereenkomst vervalt, vervalt ook automatisch de praktijkovereenkomst; en andersom. Een praktijkovereenkomst daarentegen kan niet door een leerling of leermeester worden verbroken. Dit kan alleen worden gedaan door de school wanneer de situatie geen andere optie meer overlaat. Ik heb een arbeidsovereenkomst van drie maanden, mag dat? Nee, een arbeidsovereenkomst voor leerlingen is er altijd één van minimaal zes maanden tot maximaal een kalenderjaar. Een arbeidsovereenkomst van drie maanden is dan ook niet geldig. Toeslagen Krijg ik extra betaald als ik op een feestdag werk? In beginsel zijn feestdagen in de horeca werkdagen. Alleen voor het werken op een erkende feestdag geldt een toeslagregeling. Deze toeslag kan worden verrekend in vrije tijd binnen 26 weken na de gewerkte feestdag. Wanneer deze verrekening niet heeft plaatsgevonden binnen deze 26 weken, dan wordt alsnog binnen 4 weken na afloop van de 26 weken over de betreffende erkende feestdag 50% extra feestdagentoeslag uitbetaald berekend over het bruto salaris. Wat zijn erkende feestdagen? Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en 5 mei, indien 5 mei als nationale feestdag wordt gevierd. Dat gebeurt om de vijf jaar, Ik ben moslim en wil graag vrij voor het Suikerfeest, kan dat? Op verzoek van een leerling kunnen de christelijke feestdagen (eenmalig) worden omgeruild voor andere feestdagen vanuit je religie. Omruiling van de feestdag dient schriftelijk met vermelding van de betreffende feestdagen te gebeuren. Wanneer krijg ik mijn vakantietoeslag? Een leerling ontvangt 8% vakantietoeslag (vakantiegeld) over het verdiende brutoloon. Degene met een arbeidsovereenkomst van 1 september tot en met 31 augustus ontvangen in de maand mei vakantietoeslag over de maanden september tot en met mei. Bij het einde van het dienstverband op 31 augustus betaalt een leerbedrijf vervolgens de vakantietoeslag over de maanden juni, juli en augustus uit. Een leerling met een arbeidsovereenkomst van 1 juli tot en met 30 juni ontvangt bij het einde van het dienstverband de vakantietoeslag over het hele jaar.

5 Pensioen Wanneer bouw je pensioen op? Vanaf je 21ste jaar begin je met het opbouwen van pensioen. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering. Het pensioenfonds informeert je binnen drie maanden nadat je begonnen bent met werken (of na je 21e verjaardag) over de pensioenregeling. Wie betaalt jouw pensioen? Jij en je werkgever betalen pensioenpremie. De premie die jij betaalt, staat vermeld op je loonstrookje. Door deze premie af te dragen krijg je vanaf je pensioendatum een pensioenuitkering van het Pensioenfonds. Heb je een partner? Op de website van het PH&C kan je meer informatie vinden de pensioenregeling én het verzekeren van nabestaandenpensioen. Meer weten? Kijk dan op de wesbite: Ziekte Moet ik mij voor een bepaalde tijd ziek melden? Een leerling die ziek is en dagdienst heeft, moet zich voor 9:00 uur ziek melden bij het leerbedrijf. Bij avonddienst moet de ziekmelding voor 13:00 uur worden gedaan. Mijn werkgever houdt een wachtdag in. Wat is dat nu eigenlijk? Een wachtdag houdt in dat de werkgever de eerste dag van een ziekteperiode geen loon of ziekengeld uitbetaalt. Ik ben ziek en ontvang minder loon, hoe kan dat? Tijdens ziekte wordt het loon, indien je je houdt aan de voorschriften bij ziekte, het eerste jaar voor 95% uitbetaald. Vakantie Ik wil graag op vakantie maar hoe weet ik hoeveel vakantiedagen ik nu eigenlijk heb opgebouwd? Per gewerkt uur bouw je 0,096 vakantie-uren op. Omdat een schooldag ook binnen het dienstverband valt, bouw je ook vakantiedagen over de schooldagen op. Ook dient de opbouw berekend te worden over het aantal vakantie-uren. Bij een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 38 uur in de week (inclusief schooluren), bouw je vijfentwintig vakantiedagen op als je een heel jaar in dienst bent. Ik mag maar 1,5 week op vakantie van mijn werkgever, mag hij dit van mij verlangen? Een leerling heeft recht op tenminste een aangesloten vakantie van drie weken. De rest van de vakantiedagen worden in overleg met de werkgever opgenomen. Op verzoek van de werkgever (als de werkzaamheden dit noodzakelijk maken) kan de aaneengesloten vakantie beperkt worden tot twee weken. Ik wil graag op vakantie maar mijn werkgever zegt dat het niet kan. Klopt dat? Een leerbedrijf stelt in overleg de vakantie vast en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de betreffende leerling. Alleen bijzondere omstandigheden mogen een leerbedrijf doen besluiten om geen gehoor te geven aan jouw wensen. Ik heb een vakantie geboekt en nu zegt mijn werkgever dat hij mij niet kan missen. Wat nu? Als een leerbedrijf de al toegezegde vakantieperiode om dringende redenen moet wijzigen, kan dit, na overleg met de betreffende leerling, gebeuren. De schade die je als gevolg daarvan lijdt, bijvoorbeeld annuleringskosten, moeten door het leerbedrijf worden vergoed. Wanneer ik op vakantie ga hoeveel uur moet ik dan opnemen en wat krijg ik uitbetaald? Afhankelijk van wanneer er vakantie wordt opgenomen kan men bepalen hoeveel uur wordt opgenomen en wat er wordt uitbetaald. Een leerling met een arbeidsovereenkomst van 38 uren inclusief 6 schooluren, neemt in een normale week 4 vakantiedagen op en ontvangt loon over 32 uur. Gedurende een schoolvakantieweek neemt een leerling 5 vakantiedagen op en ontvangt hij loon voor een 38-urige werkweek.

6 Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld? Een leerling ontvangt 8% vakantietoeslag (vakantiegeld) over het verdiende brutoloon. Degene met een arbeidsovereenkomst van 1 september tot en met 31 augustus ontvangen in de maand mei vakantietoeslag over de maanden september tot en met mei. Bij het einde van het dienstverband op 31 augustus betaalt een leerbedrijf vervolgens de vakantietoeslag over de maanden juni, juli en augustus uit. Een leerling met een arbeidsovereenkomst van 1 juli tot en met 30 juni ontvangt bij het einde van het dienstverband de vakantietoeslag over het hele jaar. Vrije zondagen/weekenden Werken op zondag? In de horeca is het gebruikelijk dat je ook op zondag werkt. Een weekend in de horeca kan zijn op zaterdag en zondag of zondag en maandag. Ik ben jonger dan 18, mag ik op zondag werken? Ja, een leerling jonger dan 18 mag op zondag werken. Hoeveel zondagen mag mijn werkgever mij inroosteren? Je werkgever kan jou per kalenderjaar maximaal 39 zondagen inroosteren. Als je werkgever je 40 of meer zondagen per kalenderjaar wil inroosteren, kan dat alleen als jij daarmee instemt Pauze Wanneer heb ik recht op pauze? Een leerling die jonger is dan 18 jaar heeft na 4,5 uur werken recht op een pauze van een half uur. Een leerling van 18 jaar en ouder heeft na 5,5 uur werken recht op een pauze van een half uur. Een pauze korter dan 15 minuten wordt daarbij niet als pauze beschouwd. Krijg ik mijn pauze doorbetaald? Pauzetijd is verder geen werktijd en wordt dus ook niet doorbetaald.

7 Aanvulling op de CAO voor leerlingen in deze CAO loze periode! Sinds 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een CAO-loze periode. De CAO-loze periode kan voor jou, als leerling in de horeca, negatieve gevolgen met zich meebrengen! Dit zijn de belangrijke punten. Minder salaris voor horecaleerlingen! Tijdens de CAO-loze periode mogen werkgevers het wettelijk minimum loon hanteren. Hierdoor ga je veel minder verdienen. De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde CAO-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Hoogte bruto minimumloon per 1 juli 2016 Per 1 juli 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden. Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2016 Leeftijd Per maand Per week Per dag 23 jaar en ,20 354,75 70,95 22 jaar 1.306,60 301,55 60,31 21 jaar 1.114,45 257,20 51,44 20 jaar 945,40 218,15 43,63 19 jaar 807,05 186,25 37,25 18 jaar 699,45 161,40 32,28 17 jaar 607,20 140,15 28,03 16 jaar 530,35 122,40 24,48 15 jaar 461,15 106,45 21,29 De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Alleen als er in je nieuwe contract wordt verwezen naar de CAO horeca is deze nog (gedeeltelijk) van kracht. Je zal dus moeten onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat je een goede voorbereiding treft. Check van tevoren wat volgens de CAO een passend salaris is, wees duidelijk en zorg ervoor dat jij je wensen goed kunt beargumenteren.

8 Meest gestelde vragen Als ik na 1 april 2014 een contract teken, kan hierin opgenomen worden dat de CAO horeca van toepassing is? Dat is goed mogelijk. Dit wordt ook wel incorporatiebeding genoemd. Op dit moment is er alleen geen CAO, waardoor niet alle CAO bepalingen meer van kracht zijn. In de wet zijn bepalingen opgenomen waar alleen in de CAO van mag worden afgeweken. In de CAO-loze periode mag dit niet meer. Wij adviseren je in je contract te laten opnemen dat de CAO horeca van toepassing is waardoor de CAO toch nog (gedeeltelijk) van kracht blijft. Als er in de toekomst wel weer een CAO wordt afgesloten, dan is deze daarmee direct op jou van toepassing. Mijn werkgever verwijst naar de AVR, mag dat? Werkgeversvereniging KHN heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement (avr) opgesteld voor werkgevers aangesloten bij KHN. Werkgevers kunnen bij de ondernemingsraad of het personeel een verzoek indienen om dit reglement te gebruiken. Ook kan jij als individu met deze ongunstige regeling geconfronteerd worden. Indien jij of de ondernemingsraad in jouw bedrijf met dit reglement geconfronteerd wordt, raden wij je sterk af hiermee akkoord te gaan. In dit reglement zijn zeer nadelige regelingen voor werknemers opgenomen die de arbeidsvoorwaarden in de horeca nog verder verslechteren. Bovendien werkt dit reglement een tweedeling tussen werknemers in de hand. Zo staat hierin dat werknemers zonder een vast uren contract geen recht hebben op bovenwettelijke vakantie dagen en extra opbouw salaris bij ziekte. In dit reglement is niets geregeld over periodieke loonsverhogingen. Daarom willen wij je er nogmaals op wijzen dat zonder instemming van de ondernemingsraad, personeelsleden en bij gebrek aan een ondernemingsraad het individu, dit reglement niet geïmplementeerd kan worden! Proeftijd Sluit je na 1 april 2014 een contract af, dan geldt de wettelijke regeling. Volgens de wet mag een proeftijd maximaal 1 maand duren bij een tijdelijk contract korter dan 2 jaar. De proeftijd moet altijd schriftelijk in het contract worden vastgelegd. Per 1 januari 2015 vindt er een wetswijziging plaats waardoor ook de wettelijke bepaling voor de proeftijd wijzigt. Per 1 januari 2015 wordt de proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste 6 maanden verboden. Een proeftijd mag alleen bij contracten die langer dan 6 maanden duren worden afgesloten. Maximaal aantal uren per dienst Bij het aantal uur dat je maximaal mag werken per dienst wordt, net als in de CAO horeca , de arbeidstijdenwet gehanteerd. 16 of 17 jaar: 9 uren per dienst. 18 jaar en ouder: 12 uren per dienst. Hoe lang kunnen min-uren blijven staan en hoe worden deze gecompenseerd? Als je onder de CAO valt doordat je een contract hebt getekend voor 1 april 2014: Min-uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Als je niet onder de CAO valt: Als in je contract een vast aantal uren per kalenderjaar is overeengekomen, vervallen min-uren uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar. Ze vervallen eerder als je tijdelijke contract eindigt. Als hierover niets is overeengekomen in je contract, dan is de opbouw van min-uren niet toegestaan. Hoe lang kunnen overuren blijven staan en hoe worden deze gecompenseerd? Als je onder de CAO valt: overuren worden aan het einde van het kalenderjaar vastgesteld. Deze overuren dienen uiterlijk in de daarop volgende periode van 13 aaneengesloten weken door de werkgever in het werkrooster te worden gecompenseerd is vrije tijd. Je werkgever moet je wel tenminste 4 uur aaneengesloten vrije tijd bieden. Als het niet mogelijk is om alle overuren binnen een periode van 13 weken te compenseren in vrije tijd, moeten de nog resterende overuren binnen 4 weken na deze 13 weken worden uitbetaald, tegen 100% van het bruto salaris. Als je niet onder de CAO valt: als in je contract een vast aantal uren per kalenderjaar is overeengekomen, worden overuren aan het einde van het kalenderjaar direct berekend (langere periode is niet meer mogelijk). Als hierover niets is opgenomen in je contract, dan worden overuren per week berekend. Deze overuren krijg je de eerstvolgende betalingstermijn uitbetaald. In beide gevallen vindt er een vergoeding plaats tegen 100% van het uurloon.

9 Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Je valt onder de CAO: je bouwt per gewerkt uur (waarover je recht op loon hebt) 0,096 aan vakantieuur op. Bij een fulltime baan komt dit neer op 25 vakantiedagen. De wettelijke opbouw van vakantie-uren bedraagt 0,0768 per uur. Dit bouw je op over de uren die je werkt, maar ook tijdens de opname van vakantie of tijdens een vrije dag wegens compensatie van overuren of feestdagen. Bij een fulltime baan komt dit neer op 152 vakantie-uren. Let op: als fulltime horecawerknemer werk je 38 uur per week. Dit komt neer op 7,6 uur per dag. Let er dus op dat je werkgever per vakantiedag geen 8 uur inhoudt, maar 7,6 uur. Omdat een schooldag ook binnen het dienstverband valt, bouw je ook vakantiedagen over de schooldagen op. Mag ik voor meerdere werkgevers werken? Ja, dat mag. Je moet je werkgever schriftelijk laten weten dat je betaald werk wilt doen voor een ander (leer) bedrijf. Is er een wachtdag bij ziekte? Als je onder de CAO valt, geldt er 1 wachtdag. Als je niet onder de CAO valt: het aantal wachtdagen is niet standaard vastgelegd in de wet. Je werkgever kan maximaal twee wachtdagen met je afspreken. Dit moet wel in jouw contract of in een bedrijfsreglement uitdrukkelijk vermeld staan. Staat hier niets over in jouw contract of in het bedrijfsreglement, dan mag de werkgever geen wachtdag(en) inhouden. Heb ik recht op loondoorbetaling als ik ziek ben? Als je onder de CAO valt: na 1 wachtdag heb je gedurende het eerste ziektejaar recht op 95% van je brutoloon. Als er geen CAO op jou van toepassing is, dan val je terug op de wet. Volgens de wet heb je recht op 70% van je bruto maandloon tijdens het ziektejaar. Hoe ver van tevoren moet een dienstrooster bekend zijn? Volgens de wet: vier weken van tevoren. Volgens de CAO is dat twee weken van tevoren. Meer weten? Iedere arbeidssituatie is anders. Wil je een passend advies voor jouw specifieke situatie of is jouw vraag na het lezen van deze tekst nog niet beantwoord? Neem dan contact op met het Voorlichtingsen Informatiecentrum van FNV Horeca: T ( 0,20 per minuut voor leden) T ( 0,50 per minuut voor niet-leden) Dit document is met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen er onverhoopt fouten in zijn geslopen en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Ken je cao!

Ken je cao! www.stichtingvoorlichtingleerlingen.nl info@stichtingvoorlichtingleerlingen.nl Ken je cao! Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in de horeca? Dan zijn er voor jou en je leerbedrijf bepaalde rechten

Nadere informatie

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken @ leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken 2 Collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfstak, salaris, vakantie, werkuren? 3 Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Vanaf 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode; er is geen cao horeca. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen.

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag Horeca Gilde (NHG) Bepaalde tijd contracten keten van 4 jaar/6 contracten bij bijzondere functies (o.a. invalkrachten) opvolgend werkgeverschap tijdelijk uitgesloten, dus wisselen tussen werkgevers is

Nadere informatie

Urenboekje. voor het registreren van de gewerkte uren door leerlingen en werkgevers in de beroeps - begeleidende leerweg in de horeca

Urenboekje. voor het registreren van de gewerkte uren door leerlingen en werkgevers in de beroeps - begeleidende leerweg in de horeca Urenboekje voor het registreren van de gewerkte door leerlingen en werkgevers in de beroeps - begeleidende leerweg in de horeca Leerlingen in de Horeca Leerlingen in de Horeca stelt elk schooljaar een

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren Start nieuwe contractenreeks 6 maanden

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement Bepaalde tijd contracten Burgerlijk Wetboek (BW) 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 3 jaar Start nieuwe contractenreeks Uitzondering in cao mogelijk voorwaarden benoemde functies

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Urenregistratieboekje

Urenregistratieboekje Urenregistratieboekje Een handig werklogboek! Inleiding FNV Horeca is de vakbond voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die actief zijn in de horeca. Bij ons kun je terecht met alle vragen over

Nadere informatie

Krijgt u wat u verdient?

Krijgt u wat u verdient? Nederlands/Dutch U werkt tijdelijk in de Nederlandse bouw Krijgt u wat u verdient? Informatie voor buitenlandse werknemers en uitzendkrachten Deze informatie wordt u aangeboden door de organisaties van

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

18 Beloning overwerk/feestdagen

18 Beloning overwerk/feestdagen 18 Beloning overwerk/feestdagen DE ARBEIDSREGELING 2000 Niet-Schemawerk(er) v/s Schemawerk(er) De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden,

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen 1. Integratie in cao Fashion Wat houdt integratie in de cao Fashion precies in? De cao Wonen als aparte cao houdt op te bestaan. De cao Fashion, Sport en Lifestyle

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64 Toelichting In deze toelichting wordt aan de hand van voorbeelden uitleg gegeven over de loonberekening volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. Het gaat om de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 Periodiek wordt het wettelijk minimumloon door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangepast; per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen. Het wettelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst afschaffing vakantiefonds

Welkom bij de informatiebijeenkomst afschaffing vakantiefonds Welkom bij de informatiebijeenkomst afschaffing vakantiefonds Programma Indeling van de middag Historie vakantiefonds Nettoloon consequenties Hoe om te gaan met vrije dagen Consequenties zij-instromers

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon VITALITEITSREGELING INFORMATIE Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is de vitaliteitsregeling? 6 Waarom een vitaliteitsregeling? 6 Aanpassing

Nadere informatie

Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017:

Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017: BIJLAGE I Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017: 1. Collectieve Arbeidsovereenkomst en Algemeen Verbindend Verklaring Partijen komen een nieuwe cao

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Alles over. arbeidsvoorwaarden. van. vakantiewerkers 2016

Alles over. arbeidsvoorwaarden. van. vakantiewerkers 2016 Alles over arbeidsvoorwaarden van vakantiewerkers 2016 Inhoudsopgave Toepassing CAO GGZ 2015-2017... 2 De Arbeidstijdenwet (ATW)... 2 Kinderarbeid... 2 12-jarigen... 2 13- en 14-jarigen... 2 15-jarigen...

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de inhoud

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie