CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder"

Transcriptie

1 CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen over arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en werkgevers en arbeidsomstandigheden in een bepaalde branche of onderneming. Alle genomen besluiten, met betrekking tot lonen, vrije dagen en afspraken over overwerk, komen te staan in dit officiële document. Aan de gemaakte afspraken moeten werkgevers (leerbedrijven) en werknemers (leerlingen) zich vervolgens houden. Is er een CAO binnen de horeca? Vanaf 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een CAO-loze periode; er is geen CAO horeca. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment geen CAO van toepassing is, kan het goed zijn dat de CAO horeca toch gedeeltelijk op jouw contract van toepassing blijft. Arbeidstijden Hoe worden mijn uren bijgehouden? De werkgever heeft de wettelijke plicht om de gewerkte uren te registreren. Het is verstandig om zelf ook je uren bij te houden. School voorziet jou van een urenboekje. In dit boekje houd je per maand bij hoeveel uren je per dag werkt of niet werkt, vanwege school, ziekte of vakantie. Wanneer je samen met je werkgever de registratie voor akkoord tekent, kun je op termijn discussies voorkomen. Ik heb gisteren tot 10 uur 's avonds gewerkt en moet vandaag om half 9 weer aanwezig zijn, is dat normaal? Nee, een leerling jonger dan 18 jaar heeft recht op een ononderbroken periode van rust van tenminste 12 uur voordat je weer begint met een volgende werk- of schooldag. Voor een leerling van 18 jaar of ouder geldt een periode van 11 uur. Deze regel geldt dus ook wanneer je de volgende dag om half 9 op school aanwezig moet zijn. Bovendien mag een leerling, jonger dan 18 jaar nooit vroeger dan uur beginnen en mogen jongeren onder de 18 jaar, zo ook leerlingen, niet later werken dan tot uur. Een overzicht van de maximale arbeidstijden vind je hieronder: 18 jaar en ouder Schoolweken Schoolvakantieweken 4 dagen werken 5 dagen werken 1 dag school geen school 2 wekelijkse vrije dagen 2 wekelijkse vrije dagen maximaal 48 uur per schoolweek maximaal 60 uur per schoolvakantieweek maximaal 12 uur per dag maximaal 12 uur per dag in elke periode van 52 aaneengesloten weken gemiddeld 48 uur (per week (inclusief schooluren) maximaal 8 dagen aaneengesloten werken Tussen de laatste en volgende dienst moet minimaal 11 klokuren rusttijd zitten

2 Jonger dan 18 jaar Schoolweken Schoolvakantieweken 4 dagen werken 5 dagen werken 1 dag school geen school 2 wekelijkse vrije dagen 2 wekelijkse vrije dagen maximaal 36 uur per schoolweek maximaal 45 uur per schoolvakantieweek maximaal 9 uur per dag maximaal 9 uur per dag in elke periode van 4 weken gemiddeld 40 uur (per week) (inclusief schooluren) maximaal 7 dagen aaneengesloten werken. Tussen de laatste en volgende dienst moet minimaal 12 klokuren rusttijd zitten Hoeveel uur mag ik maximaal achter elkaar werken? Dit hangt af van je leeftijd. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is je maximale arbeidstijd 9 uur per dienst. Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je wat meer uren draaien, namelijk maximaal 12 uur per dienst. Mag ik werken op een dag waarop ik ook naar school moet? Nee, een leerling mag niet worden verplicht om op de schooldag, na of voor schooltijd, te komen werken in het leerbedrijf. Mag ik naast mijn werk bij het leerbedrijf ook nog voor een andere werkgever werken? Je moet schriftelijke toestemming van je leerbedrijf hebben, als je betaald werk wilt doen voor een ander bedrijf. Je leerbedrijf kan bezwaar maken tegen een (bij)baan. Je leerbedrijf is je hoofdwerkgever. Wat gebeurt er als ik meer-uren heb opgebouwd? Als je meer uren hebt gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, zijn dit meer-uren. Op twee momenten in het jaar wordt gekeken of dit het geval is: op 31 december en op 31 augustus. Meer-uren worden vergoed via een zogeheten tijd-voor-tijdregeling, het aantal extra uren dat je gewerkt hebt, moet worden uitbetaald in vrije tijd. Lukt het niet om al je uren in vrije tijd op te nemen (bijvoorbeeld aan het eind van je contract)? Dan moet je werkgever je meer-uren uitbetalen tegen 100% van het uurloon. Ik heb min-uren gemaakt omdat het erg rustig was op mijn werk. Krijg ik nu minder betaald? Nee, je werkgever moet je altijd het loon voor de afgesproken uren doorbetalen, ook al werk je minder uren. Je werkgever mag je vragen de min-uren in te halen op een ander moment, bijvoorbeeld in een drukkere periode. Als je bij het bereiken van de einddatum van je arbeidsovereenkomst minder uren hebt gewerkt dan afgesproken, komen deze te vervallen en is dit risico voor de werkgever. Min-uren mogen nooit verrekend worden met salaris, vakantiedagen of vakantiegeld. Salaris Hoe weet ik of ik voldoende salaris ontvang? De opleiding die je volgt kan worden ingedeeld in een bepaald kwalificatieniveau. De hoogte van je loon wordt dan op basis van de bijbehorende functiegroep vastgesteld. Ik ben nog geen 22, ontvang ik dan ook het volledige schaalsalaris? Afhankelijk van je leeftijd ontvang je een percentage van het functieschaalsalaris van een 22 jarige of ouder, dat behoort bij de functiegroep, 2 of 3.

3 Ik word op 12 november 19 jaar, gaat mijn salaris dan omhoog? Een leerling die jonger is dan 22 jaar ontvangt een hoger loon vanaf zijn/haar verjaardag. Je ontvangt het loon, passend bij je hogere leeftijd, met het eerst volgende salaris na je verjaardag. Van mijn werkgever ontvang ik geen loonstroken, klopt dit? Nee, een leerbedrijf is verplicht om bij elke salarisbetaling, minimaal één maal per maand, aan de leerling een loonstrook te verstrekken. Op deze loonstrook moet staan gespecificeerd wat je salaris is en de sociale en wettelijke premies. Op de loonstrook verstrekt het leerbedrijf ook een overzicht waarop het aantal gewerkte uren vermeld staat zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Het salaris moet uiterlijk op de 1 e van de maand gestort zijn onder verstrekking van een loonstrook. Arbeids-/praktijkovereenkomst Moet mijn arbeidsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen? Een schriftelijke "arbeidsovereenkomst voor leerlingen" gesloten tussen de werkgever en een werknemer moet ten minste vermelden: - de gegevens van het leerbedrijf en de leerling; - welke functie de leerling gaat vervullen; - het aantal uren waarvoor de leerling in dienst treedt, waarin altijd 6 schooluren zitten; - of er sprake is van een proeftijd; - het bruto loon en de hoeveelheid vakantiedagen. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een vast model. De werkgever is verplicht de leerling voor de aanvang van het dienstverband een exemplaar van de schriftelijke arbeidsovereenkomst te verstrekken. Mijn werkgever zegt dat ik nog een praktijkovereenkomst moet hebben, met wie sluit ik deze? Naast de "arbeidsovereenkomst voor leerlingen" moet de school - voordat je aan de slag gaat - een praktijkovereenkomst opstellen. Dit heet de beroepspraktijkovereenkomst. Deze praktijkovereenkomst moet worden ondertekend door het leerbedrijf, de leerling en de school. Ik heb een arbeidsovereenkomst voor een jaar en ik heb het niet naar mijn zin, kan ik zomaar weg? De arbeidsovereenkomst voor leerlingen en de praktijkovereenkomst zijn aan elkaar gekoppeld. Niet alleen de looptijd, maar ook de werking ervan. Wanneer de arbeidsovereenkomst vervalt, vervalt ook automatisch de praktijkovereenkomst; en andersom. Een praktijkovereenkomst daarentegen kan niet door een leerling of leermeester worden verbroken. Dit kan alleen worden gedaan door de school wanneer de situatie geen andere optie meer overlaat. Ik heb een arbeidsovereenkomst van drie maanden, mag dat? Nee, een arbeidsovereenkomst voor leerlingen is er altijd één van minimaal zes maanden tot maximaal een kalenderjaar. Een arbeidsovereenkomst van drie maanden is dan ook niet geldig. Toeslagen Krijg ik extra betaald als ik op een feestdag werk? In beginsel zijn feestdagen in de horeca werkdagen. Alleen voor het werken op een erkende feestdag geldt een toeslagregeling. Deze toeslag kan worden verrekend in vrije tijd binnen 26 weken na de gewerkte feestdag. Wanneer deze verrekening niet heeft plaatsgevonden binnen deze 26 weken, dan wordt alsnog binnen 4 weken na afloop van de 26 weken over de betreffende erkende feestdag 50% extra feestdagentoeslag uitbetaald berekend over het bruto salaris. Wat zijn erkende feestdagen? Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en 5 mei, indien 5 mei als nationale feestdag wordt gevierd. Dat gebeurt om de vijf jaar,

4 Ik ben moslim en wil graag vrij voor het Suikerfeest, kan dat? Op verzoek van een leerling kunnen de christelijke feestdagen (eenmalig) worden omgeruild voor andere feestdagen vanuit je religie. Omruiling van de feestdag dient schriftelijk met vermelding van de betreffende feestdagen te gebeuren. Wanneer krijg ik mijn vakantietoeslag? Een leerling ontvangt 8% vakantietoeslag (vakantiegeld) over het verdiende bruto jaarloon. Degene met een arbeidsovereenkomst van 1 september tot en met 31 augustus ontvangen in de maand mei vakantietoeslag over de maanden september tot en met mei. Bij het einde van het dienstverband op 31 augustus betaalt een leerbedrijf vervolgens de vakantietoeslag over de maanden juni, juli en augustus uit. Pensioen Wanneer bouw je pensioen op? Vanaf je 21ste jaar begin je met het opbouwen van pensioen. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering. Het pensioenfonds informeert je binnen drie maanden nadat je begonnen bent met werken (of na je 21e verjaardag) over de pensioenregeling. Wie betaalt jouw pensioen? Jij en je werkgever betalen pensioenpremie. De premie die jij betaalt, staat vermeld op je loonstrookje. Door deze premie af te dragen krijg je vanaf je pensioendatum een pensioenuitkering van het Pensioenfonds. Heb je een partner? Op de website van het PH&C kan je meer informatie vinden de pensioenregeling én het verzekeren van nabestaandenpensioen. Meer weten? Kijk dan op de wesbite: Ziekte Moet ik mij voor een bepaalde tijd ziek melden? Een leerling die ziek is moet zich conform de huisregels van het leerbedrijf ziekmelden. Je dient je dan ook op school ziek te melden en andersom. Mijn werkgever houdt een wachtdag in. Wat is dat nu eigenlijk? Een wachtdag houdt in dat de werkgever de eerste dag van een ziekteperiode geen loon of ziekengeld uitbetaalt. Ik ben ziek en ontvang minder loon, hoe kan dat? Je ontvangt bij ziekte minstens 70 % van het loon maar minimaal het minimumloon. Je kunt meer loon betaalt krijgen als hier afspreken over zijn gemaakt in je arbeidsovereenkomst. Zwangere en of net bevallen vrouwen die hierdoor zijn, krijgen 100 % van het dagloon. Vakantie Ik wil graag op vakantie maar hoe weet ik hoeveel vakantiedagen ik nu eigenlijk heb opgebouwd? Per gewerkt uur bouw je 0,096 vakantie-uren op. Omdat een schooldag ook binnen het dienstverband valt, bouw je ook vakantiedagen over de schooldagen op. Ook dient de opbouw berekend te worden over het aantal vakantie-uren. Bij een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 38 uur in de week (inclusief schooluren), bouw je vijfentwintig vakantiedagen op als je een heel jaar in dienst bent. Ik mag maar 1,5 week op vakantie van mijn werkgever, mag hij dit van mij verlangen? Een leerling heeft recht op tenminste een aangesloten vakantie van 2 weken. De rest van de vakantiedagen worden in overleg met de werkgever opgenomen. Op verzoek van de werkgever (als de werkzaamheden dit noodzakelijk maken) kan de aaneengesloten vakantie beperkt worden tot twee weken. Ik wil graag op vakantie maar mijn werkgever zegt dat het niet kan. Klopt dat? Een leerbedrijf stelt in overleg de vakantie vast en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de betreffende leerling. Alleen bijzondere omstandigheden mogen een leerbedrijf doen besluiten om geen gehoor te geven aan jouw wensen.

5 Ik heb een vakantie geboekt en nu zegt mijn werkgever dat hij mij niet kan missen. Wat nu? Als een leerbedrijf de al schriftelijke toegezegde vakantieperiode om dringende redenen moet wijzigen, kan dit, na overleg met de betreffende leerling, gebeuren. De schade die je als gevolg daarvan lijdt, bijvoorbeeld annuleringskosten en eventuele overige kosten, moeten door het leerbedrijf worden vergoed. De gemaakte kosten dien je wel te kunnen bewijzen. Wanneer ik op vakantie ga hoeveel uur moet ik dan opnemen en wat krijg ik uitbetaald? Afhankelijk van wanneer er vakantie wordt opgenomen kan men bepalen hoeveel uur wordt opgenomen en wat er wordt uitbetaald. Een leerling met een arbeidsovereenkomst van 38 uren inclusief 6 schooluren, neemt in een normale week 4 vakantiedagen op en ontvangt loon over 32 uur. Gedurende een schoolvakantieweek neemt een leerling 5 vakantiedagen op en ontvangt hij loon voor een 38-urige werkweek. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld? Een leerling ontvangt 8% vakantietoeslag (vakantiegeld) over het verdiende brutoloon. Degene met een arbeidsovereenkomst van 1 september tot en met 31 augustus ontvangen in de maand mei vakantietoeslag over de maanden september tot en met mei. Bij het einde van het dienstverband op 31 augustus betaalt een leerbedrijf vervolgens de vakantietoeslag over de maanden juni, juli en augustus uit. Vrije zondagen/weekenden Werken op zondag? In de horeca is het gebruikelijk dat je ook op zondag werkt. Een weekend in de horeca kan zijn op zaterdag en zondag of zondag en maandag. Ik ben jonger dan 18, mag ik op zondag werken? Ja, een leerling jonger dan 18 mag op zondag werken. Hoeveel zondagen mag mijn werkgever mij inroosteren? Je werkgever kan jou per kalenderjaar maximaal 39 zondagen inroosteren. Als je werkgever je 40 of meer zondagen per kalenderjaar wil inroosteren, kan dat alleen als jij daarmee instemt. Pauze Wanneer heb ik recht op pauze? Een leerling die jonger is dan 18 jaar heeft na 4,5 uur werken recht op een pauze van een half uur. Een leerling van 18 jaar en ouder heeft na 5,5 uur werken recht op een pauze van een half uur. Een pauze korter dan 15 minuten wordt daarbij niet als pauze beschouwd. Krijg ik mijn pauze doorbetaald? Pauzetijd is verder geen werktijd en wordt dus ook niet doorbetaald.

6 Aanvulling op de CAO voor leerlingen in deze CAO loze periode! Sinds 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een CAO-loze periode. De CAO-loze periode kan voor jou, als leerling in de horeca, negatieve gevolgen met zich meebrengen! Dit zijn de belangrijke punten. Minder salaris voor horecaleerlingen! Tijdens de CAO-loze periode mogen werkgevers het wettelijk minimum loon hanteren. De hoogte van het minimumloon loopt door tot 22 jaar en ouder. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde CAO-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Hoogte bruto minimumloon per 1 juli 2017 Per maand. Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2017) Leeftijd Per maand 22 jaar en ouder 1.565,40 21 jaar 1.330,60 20 jaar 1.095,80 19 jaar 860,95 18 jaar 743,55 17 jaar 618,35 16 jaar 540,05 15 jaar 469,60 De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

7 Meest gestelde vragen Proeftijd Hoe lang duurt mijn proeftijd? In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Verplicht is dit niet. Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen. Proeftijd schriftelijk vastleggen Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden. Duur van de proeftijd De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij: een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar; een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum is afgesproken. Bij tijdelijke contracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat. Of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals een gemeente. De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij: een vast dienstverband; een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer. Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag uw werkgever geen proeftijd afspreken. Ontslag tijdens proeftijd Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn. En er hoeft geen sprake te zijn van 1 van de redelijke gronden voor ontslag. Uw werkgever hoeft ook niet te kijken of hij u binnen de organisatie kan herplaatsen. Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. U krijgt geen langere proeftijd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd U kunt ontslag nemen tijdens uw proeftijd. U hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Maar u heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. U kunt eventueel wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente. Reden opgeven ontslag tijdens proeftijd Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt. Maximaal aantal uren per dienst Bij het aantal uur dat je maximaal mag werken per dienst wordt de arbeidstijdenwet gehanteerd. 16 of 17 jaar: 9 uren per dienst. 18 jaar en ouder: 12 uren per dienst.

8 Hoe lang kunnen overuren blijven staan en hoe worden deze gecompenseerd? Als je onder de CAO valt: overuren worden aan het einde van het kalenderjaar vastgesteld. Deze overuren dienen uiterlijk in de daarop volgende periode van 13 aaneengesloten weken door de werkgever in het werkrooster te worden gecompenseerd is vrije tijd. Je werkgever moet je wel tenminste 4 uur aaneengesloten vrije tijd bieden. Als het niet mogelijk is om alle overuren binnen een periode van 13 weken te compenseren in vrije tijd, moeten de nog resterende overuren binnen 4 weken na deze 13 weken worden uitbetaald, tegen 100% van het bruto salaris. Als je niet onder de CAO valt: als in je contract een vast aantal uren per kalenderjaar is overeengekomen, worden overuren aan het einde van het kalenderjaar direct berekend (langere periode is niet meer mogelijk). Als hierover niets is opgenomen in je contract, dan worden overuren per maand berekend. Deze overuren krijg je de eerstvolgende betalingstermijn uitbetaald. In beide gevallen vindt er een vergoeding plaats tegen 100% van het uurloon. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Je valt onder de CAO: je bouwt per gewerkt uur (waarover je recht op loon hebt) 0,096 aan vakantieuur op. Bij een fulltime baan komt dit neer op 25 vakantiedagen. De wettelijke opbouw van vakantie-uren bedraagt 0,0768 per uur. Dit bouw je op over de uren die je werkt, maar ook tijdens de opname van vakantie of tijdens een vrije dag wegens compensatie van overuren of feestdagen. Bij een fulltime baan komt dit neer op 152 vakantie-uren. Let op: als fulltime horecawerknemer werk je 38 uur per week. Dit komt neer op 7,6 uur per dag. Let er dus op dat je werkgever per vakantiedag geen 8 uur inhoudt, maar 7,6 uur. Omdat een schooldag ook binnen het dienstverband valt, bouw je ook vakantietoeslag over de schooldagen op. Mag ik voor meerdere werkgevers werken? Ja, dat mag. Je werkgever moet schriftelijk toestemming geven om bij een ander bedrijf te gaan werken. Deze toestemming is nodig i.v.m. verzekeringen en bedrijfsongelukken. Is er een wachtdag bij ziekte? Als je onder de CAO valt, geldt er 1 wachtdag. Als je niet onder de CAO valt: het aantal wachtdagen is 2 vastgelegd in de wet. Je werkgever kan maximaal twee wachtdagen met je afspreken. Dit moet wel in jouw contract of in een bedrijfsreglement uitdrukkelijk vermeld staan. Staat hier niets over in jouw contract of in het bedrijfsreglement, dan mag de werkgever geen wachtdag(en) inhouden. Heb ik recht op loondoorbetaling als ik ziek ben? Als je onder de CAO valt: na 1 wachtdag heb je gedurende het eerste ziektejaar recht op 95% van je brutoloon. Als er geen CAO op jou van toepassing is, dan val je terug op de wet. Volgens de wet heb je recht op 70% van je bruto maandloon tijdens het ziektejaar. Hoe ver van tevoren moet een dienstrooster bekend zijn? Volgens de wet: vier weken van tevoren. Volgens de CAO is dat twee weken van tevoren. Meer weten? Iedere arbeidssituatie is anders. Wil je een passend advies voor jouw specifieke situatie of is jouw vraag na het lezen van deze tekst nog niet beantwoord? Neem dan contact op met het Voorlichtingsen Informatiecentrum van FNV Horeca. Dit document is met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen er onverhoopt fouten in zijn geslopen en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken @ leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken 2 Collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfstak, salaris, vakantie, werkuren? 3 Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Vanaf 1 april 2014 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode; er is geen cao horeca. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen.

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren Start nieuwe contractenreeks 6 maanden

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Krijgt u wat u verdient?

Krijgt u wat u verdient? Nederlands/Dutch U werkt tijdelijk in de Nederlandse bouw Krijgt u wat u verdient? Informatie voor buitenlandse werknemers en uitzendkrachten Deze informatie wordt u aangeboden door de organisaties van

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

18 Beloning overwerk/feestdagen

18 Beloning overwerk/feestdagen 18 Beloning overwerk/feestdagen DE ARBEIDSREGELING 2000 Niet-Schemawerk(er) v/s Schemawerk(er) De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden,

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Caribbean Accounting & Tax Consultants N.V. Aruba, april 2013 WIJZIGINGEN ARBEIDSWETGEVING ARUBA

Caribbean Accounting & Tax Consultants N.V. Aruba, april 2013 WIJZIGINGEN ARBEIDSWETGEVING ARUBA Caribbean Accounting & Tax Consultants N.V. Aruba, april 2013 WIJZIGINGEN ARBEIDSWETGEVING ARUBA Per 1 april 2013 is er een aantal wijzigingen ingevoerd met betrekking tot de arbeidswetgeving op Aruba.

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst: informatie voor werkgevers

Arbeidsovereenkomst: informatie voor werkgevers Arbeidsovereenkomst: informatie voor werkgevers Veertig jaar werken bij dezelfde werkgever met een vast contract komt steeds minder vaak voor. Veel mensen werken flexibel: als tijdelijke medewerker, uitzend-

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Informatie en Arbeidsvoorwaarden

Informatie en Arbeidsvoorwaarden Informatie en Arbeidsvoorwaarden Van harte welkom bij BV Topselect detacheringen. Wij hopen dat u het bij ons en op uw toekomstige werkplek naar uw zin zult hebben. Het is belangrijk dat u de inhoud van

Nadere informatie

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave Januari 2007 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3 Fase B 5 Fase C

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer);

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer); Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: naam:, gevestigd te, adres:, (werkgever); en naam:, wonende te adres:, geboortedatum, (werknemer); nemen in aanmerking dat: werkgever in aanvulling op, dan wel ter

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Uitzendkrac Uitzendkrachten

Uitzendkrac Uitzendkrachten Uitzendkrac Uitzendkrachten Informatie voor uitzendkrachten Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten

Arbeidsovereenkomst. informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten Arbeidsovereenkomst informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten Foto: Francis Lukombo Arbeidsovereenkomst: informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten Veertig jaar werken

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon VITALITEITSREGELING INFORMATIE Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is de vitaliteitsregeling? 6 Waarom een vitaliteitsregeling? 6 Aanpassing

Nadere informatie

Handleiding Baanbreed

Handleiding Baanbreed Welkom bij Baanbreed. Om je wegwijs te maken in je werk hebben we de praktische aspecten van een uitzendbaan in deze handleiding voor je opgesteld. Bijvoorbeeld wat heb je allemaal nodig bij een inschrijving,

Nadere informatie

vakantiewerkers 2014

vakantiewerkers 2014 Alles Over arbeidsvoorwaarden van vakantiewerkers 2014 Inhoudsopgave Toepassing CAO GGZ 2011-2013... 2 De Arbeidstijdenwet (ATW)... 2 Kinderarbeid... 2 12-jarigen... 2 13- en 14-jarigen... 2 15-jarigen...

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

2 De arbeidsovereenkomst

2 De arbeidsovereenkomst 2 De arbeidsovereenkomst 1. Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Voor wat betreft overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen betaling noemt het Burgerlijk Wetboek (BW) nadrukkelijk een

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Gedetachee Gedetacheerden

Gedetachee Gedetacheerden Gedetachee Gedetacheerden Informatie voor gedetacheerden Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we een

Nadere informatie

Leaflet met gewijzigde bepalingen toe te voegen aan het boekje (2012 2013) van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Houthandel (groothandel,

Leaflet met gewijzigde bepalingen toe te voegen aan het boekje (2012 2013) van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Houthandel (groothandel, Leaflet met gewijzigde bepalingen toe te voegen aan het boekje (2012 2013) van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Houthandel (groothandel, machinale bewerking, verduurzaming) 1 januari 2014 en

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

vakantiewerkers 2015

vakantiewerkers 2015 Alles Over arbeidsvoorwaarden van vakantiewerkers 2015 Inhoudsopgave Toepassing CAO GGZ 2011-2013... 2 De Arbeidstijdenwet (ATW)... 2 Kinderarbeid... 2 12-jarigen... 2 13- en 14-jarigen... 2 15-jarigen...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

3 Vakantie en feestdagen

3 Vakantie en feestdagen 3 Vakantie en feestdagen VAKANTIEREGELING 1949 1. Op wie is de Vakantieregeling 1949 van toepassing? De vakantieregeling 1949 (P.B. 1949, no. 17) is van toepassing op alle werknemers die op basis van een

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Een samenvatting Uitgave maart 2004 Een CAO is een arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor een groep van uitzendkrachten (de werknemers) en een groep van uitzendondernemingen

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort de hoofdpunten van de collectieve arbeidsovereenkomst Bakkerijgrondstoffen, Horecabenodigdheden, Specerijen, Vleeswaren, CAO in het kort de hoofdpunten van

Nadere informatie