Gastvrijheid versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastvrijheid versie 1.0"

Transcriptie

1 Gastvrijheid versie 1.0 Naam : XXX Studentnummer : Datum 5 juni 2013 Opleidingsinstituut : Hogeschool NCOI Opleiding HBO Bedrijfskunde 1-jarig Module : Projectmanagement Docent Vertrouwelijk document : Dhr. M. Derksen Pagina 1 van 15

2 Voorwoord Samenvatting Project Gastvrijheid beschrijft de wijze om gastvrij gedrag bij personeel onder aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat samen met veiligheid en professionaliteit de patiënt kan rekenen op een zorgzame behandeling. Het project Gastvrijheid is opgezet met een aantal beheersfactoren(baktdoor+r) om met een beheersbare businesscase te komen tot een duidelijk eind resultaat voor personeel van verpleegafdelingen. Budget Middelenplanning Hoofdstuk VII.II Afbakening Fasering Hoofdstuk VI Kwaliteit Kwaliteitsplanning Hoofdstuk VII.III Tijd Tijdsplanning Hoofdstuk VII.I Doel Doel Hoofdstuk II Organisatie Projectorganisatie Hoofdstuk V Omgeving Communicatieplan Bijlagen Figuur 3 Risico`s Risicoregister Hoofdstuk VII.IV Om de beheersbaarheid meer te kunnen garanderen is er gebruik van al eerder ingezette methode uit het verleden; SMART TWYNSTRA GUDDE DEMING-CIRKEL GANTT-DIAGRAM LINKIN-PIN Doel en Resultaat Fasering Projectbeheersing Projectbeheersing Communicatieplan Behaalde resultaten geven op deze manier iets meer garantie voor de toekomst en zo worden de risico`s binnen eigen beheer gehouden. Pagina 2 van 15

3 Inhoudsopgave Inleiding.4 Hoofdstuk I Aanleiding..5 Hoofdstuk II Doel 5 Hoofdstuk III Resultaat.. 5 Hoofdstuk IV Scope 6 Uitgangspunten IV.I 6 Randvoorwaarden IV.II.. 6 Aannames IV.III 6 Afhankelijkheid IV.IV.. 6 Hoofdstuk V Projectorganisatie 7 Hoofdstuk VI Fasering. 8 Hoofdstuk VII Projectbeheersing. 9 Tijdsplanning VII.I 9 Middelenplanning VII.II.. 9 Kwaliteitsplanning VII.III 10 Risicoregister VII.IV 10 Literatuuroverzicht 11 Bijlagen. 12 Figuur Figuur Figuur Figuur Pagina 3 van 15

4 Inleiding Het XXX ziekenhuis is een van de grotere algemene ziekenhuizen in Nederland waarbij er met 28 specialismen, verdeeld over locaties XXX. Vanuit XXX wordt er zorg geleverd vanuit een gezondheidscentrum. Tevens wordt er psychiatrische zorg aangeboden. In het ziekenhuis zijn 675 bedden voor klinische opnamen en dagopnamen aanwezig. In het XXX ziekenhuis werken 4166 personeelsleden, dit staat voor 2788 FTE. Vanaf 2008 is de hoofdlocatie in XXX verbouwd en nieuwbouw gerealiseerd. In 2010 is er een eenhedenstructuur ontwikkeld in de vorm van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Er is een andere divisiemanager gekomen en door de nieuwe eenhedenstructuur(bijlagen figuur 2) is er een nieuw afdelingshoofd aangenomen, die op de verpleegafdeling werkzaam was als Zorgcoördinator. De gezondheidszorg is sterk in beweging. Het XXX ziekenhuis wil op toekomstige ontwikkelingen anticiperen door topkwaliteit te leveren en cliëntgericht te zijn. In de missie, visie en kernwaarden komt tot uitdrukking waar het ziekenhuis voor staat. Vanuit de kernwaarden is het ziekenhuisbeleidsplan geschreven en staat voor Bewust Beter. Pagina 4 van 15

5 Hoofdstuk I Aanleiding Zorg met hoofd, hart en ziel is de visie van het XXX ziekenhuis. Maar de passie voor zorg komt vooral tot leven in de twee speerpunten voor 2013 van het ziekenhuis: veiligheid en gastvrijheid. Patiënten en bezoekers kunnen in het XXX ziekenhuis rekenen op een veilige, zorgzame en professionele behandeling. Dit project wordt gestart om de visie van XXX ziekenhuis in de dagelijkse praktijk te borgen en de bestaande gedragcode(gastvrij gedrag) daaraan te koppelen. Het nieuwe Gastvrijheidbeleid draagt bij aan het onderscheidend vermogen en heeft toegevoegde waarde voor de klant van het XXX ziekenhuis. Dit project is een onderdeel van het ziekenhuisbeleidsplan Bewust Beter. De uitwerking van dit project geldt als voorbeeld voor de overige medewerkers van het XXX ziekenhuis. Hoofdstuk II Doel(SMART) Met ingang van 3 juni 2013 gaat het project van start, en wordt de visie Gastvrijheid geïmplementeerd bij de medewerkers van de verpleegafdelingen(bijlagen figuur 2) die de klanten van het XXX ziekenhuis Gastvrij ontvangen. Alle patiënten van het XXX ziekenhuis worden vanaf 20 december 2013 Gastvrij ontvangen. Hoofdstuk III Resultaat Medewerkers van de afdelingen zijn zich bewust, overtuigd en gemotiveerd om volgens de gedragscode (Gastvrij gedrag) te werken. Uit patiëntenonderzoek blijkt 1 augustus 2013 en 29 oktober 2013 dat het XXX als een meer Gastvrij ziekenhuis wordt gewaardeerd dan in Bij de audit voor Gastvrijheidzorg 8 januari 2014 wordt er met een ster meer gescoord als in Pagina 5 van 15

6 Hoofdstuk IV Scope De volgende onderdelen worden wel opgeleverd binnen het project; Ontwikkeling van Gastvrij gedrag volgens de gedragscode bij de medewerkers. Bewaking van de voortgang en implementatie van werken volgens de gedragcode Gastvrij gedrag. Project is bruikbaar om te impliceren op de overige afdelingen binnen het XXX ziekenhuis. Communicatieplan. Inzet van Mistery guests. Patiëntenonderzoek. Document gedragscode (Gastvrij gedrag). De volgende onderdelen worden niet opgeleverd binnen het project; Uitvoering van de audit gastvrijheidzorg 8 januari Opzetten en uitvoeren van media activiteiten. Het ontwikkelen van de gedragscode Gastvrijheid. Het voor iedereen toegankelijk maken van de gedragscode Gastvrijheid. Ontwikkelen/verspreiden folder materiaal onder medewerkers. Ontwikkelen/verspreiden folder materiaal onder patiënten. Interview voor lokale kranten. Uitgangspunten IV.I Projecten die het opstellen van de gedragscode Gastvrijheid betreffen zijn per 1 juni 2013 voldoende afgerond, zodat dit project tijdig van start kan gaan( ). De verantwoordelijke medewerker en projectmedewerkers zijn niet betrokken bij projecten en/of deelprojecten en zullen hier tussentijds ook niet voor benaderd worden. Ontwikkelen/verspreiden van folder materiaal aan medewerkers en patiënten is voorafgaand aan project Gastvrijheid afgehandeld. Randvoorwaarden IV.II Dit project wordt 20 december 2013 opgeleverd. Het budget van zal niet worden overschreden. De verantwoordelijke projectmedewerker en projectmedewerker komen van verschillende afdelingen uit de organisatie, zodat er een breed draagvlak ontstaat die over gedragen kan worden op de verpleegafdelingen. Er wordt ondersteuning verleend door het Leerhuis. Aannames IV.III Om bij de audit van 8 januari 2014 een ster meer te scoren is er rekening mee gehouden dat er hoger ingezet gaat worden tijdens het project Gastvrijheid. Project Gastvrijheid zal 80% van de medewerkers bereiken, dit wordt gezien als acceptabel. Na invoering van het project Gastvrijheid merkt 75% van de patiënten een aanmerkelijk verschil. Afhankelijkheid IV.IV Er bestaat afhankelijkheid in de tijdsplanning van het project omdat voorafgaand project Gedragscode zal worden gestart. Na project Gastvrijheid zal er direct gestart worden met project Herontwerp Assist. Pagina 6 van 15

7 Hoofdstuk V Project organisatie Voor de organisatie van dit project is gekozen voor `projectmatig werken` omdat het deel uitmaakt van het beleidsplan Bewust Beter. De projectgroep(bijlagen figuur 1) is van tijdelijke aard en de opdrachtgever is vormgegeven in een stuurgroep. Hierbij kan er gedeeld gebruik gemaakt worden van de ondersteunende afdelingen. De projectleider en projectmedewerkers komen uit de lijnorganisatie. Het deelnemen aan project Gastvrijheid valt buiten de werkzaamheden van de lijnorganisatie. Medewerkers worden daar waar nodig vrijgesteld van werkzaamheden vanuit de lijnorganisatie. Er is een communicatieplan(bijlagen figuur 3) opgesteld volgens het Linking-pin principe. Bij ieder overleg is een vertegenwoordiger aanwezig, die per overleg wordt bepaald. Er is gekozen voor een open samenstelling van de groep zodat medewerkers vervangen kunnen worden bij uitval vanuit de lijnorganisatie. Bij uitval wordt de nieuwe medewerker bijgepraat door de op dat moment zijnde Linking-pin. Stakeholders Cliëntenraad Ondernemingsraad P&O Commissie ethiek Medewerkers afdeling Specialisten Bedrijfsleiders Medisch managers Afdelingshoofden Omdat de kans van slagen van project Gastvrijheid mede afhangt van de stakeholders is de omgevingsanalyse voor het project afgenomen. Vanuit de omgevingsanalyse is voor project Gastvrijheid de input van de stakeholders gevraagd. De stakeholders zullen een klankbordgroep vormen van 9 afgevaardigden. Binnen het communicatieplan(bijlagen figuur 3) is de inbreng van deze klankbordgroep weergegeven als stakeholdersoverleg. Pagina 7 van 15

8 Hoofdstuk VI Fasering De fasering verloopt zoveel mogelijk lineair, maar bij de scholing van het personeel wordt gebruik gemaakt van cyclische fasering om het scholingstraject te verbeteren en aan te passen aan de werkvloer. De cyclische fasering van het scholingstraject wordt ook gebruikt bij het introduceren van project Gastvrijheid op de overige verpleegafdelingen. Het betreft hier een project van gemiddelde grote en daarom zijn de Initiatiefase/Defenitiefase en de ontwerpfase/voorbereidingsfase samengevoegd. Bij de fasering is er gebruik gemaakt van het faseringsmodel Twynstra Gudde; Initiatiefase/Defenitiefase Startdag Taakverdeling projectmedewerkers Interview opdrachtgever Interview leerhuis Budget bepalen Overleggen afdelingshoofden Start afdeling bepalen Offerte Mistery guest (extern) Inhoud van patiëntenonderzoek bepalen Ontwerpfase/Voorbereidingsfase Project voorwaarden opstellen Onderwijsvorm bepalen met Leerhuis Dagen van patiëntenonderzoek bepalen Dagen van mistery guest bepalen Dagen van scholing de leeromgeving reserveren Realisatiefase Plannen mistery guest Patiëntenonderzoek 2X, bij start project en na scholing medewerkers Scholing medewerkers Symposium medewerkers Nazorgfase Opstellen evaluatierapport Issues verhelpen Pagina 8 van 15

9 Hoofdstuk VII Projectbeheersing De project beheersing wordt gedaan volgens Demingcirkel/PCDA-cyclus(Plan-Do-Ceck-Act). Het resultaat van deze methode is een planmatige continue verbeterslag om de zo een hogere kwaliteit te genereren(101 management modellen M. Mulders pag.103). De Demingcirkel is toegepast op de GOKIT+R factoren (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Techniek + Risico`s). Tijdsplanning VII.I Er is gekozen om de tijdsplanning in beeld te brengen met het model van Gantt Chart(101 management modellen M.Mulder pag. 142). Deze balkenplanning geeft een helder overzicht van de activiteiten, mijlpalen en Go-No Go momenten(bijlagen figuur 4) De totale duur van het project Gastvrijheid duurt 6 maanden en start van De audit voor de Sterrenzorg valt buiten het project Gastvrijheid en zal plaatsvinden op 8 januari Doorlooptijd Initiatiefase/Defenitiefase 1 maand Juni Doorlooptijd Ontwerpfase/Voorbereidingsfase 1 maanden Juli Doorlooptijd Realisatiefase 3 maanden Augustus/Oktober/November Doorlooptijd nazorgfase 1 maanden December Einddatum project 20 december 2013 Na iedere doorlooptijd wordt er een Go-No Go afgesproken en wordt met de besproken onderwerpen vastgelegd in een document. Middelenplanning VII.II Fase Kosten Raming Omschrijving materiaal Omschrijving personeel Initiatie/defenitiefase 3000-, Brainstormen project Interviewen 1500-, Offerte mistery guest Overleggen projectgroep Ontwerp 3000-, Huren scholingsruimte Voorbereidingsfase Huren beamer/smart bord/ Flip-over Realisatiefase 14,500-, Symposiumruimte huren Personeel Leerhuis(intern) Reproductie folder/ infomateriaal Nazorgfase 2000-, Evaluatierapport Evalueren betrokkenen Opstellen evaluatierapport Onvoorzien 1000-, Totaal 22,500-, 2500-, NB Bij het afsluiten van iedere fase wordt het budget opnieuw ingesteld. Bedragen kunnen wisselen per fase maar mogen het totaalbedrag van , niet overschrijden Pagina 9 van 15

10 Kwaliteitsplanning VII.III De kwaliteitseisen van project Gastvrijheid liggen vast in een aantal documenten; Gedragscode(gastvrij gedrag) Handboek kwaliteitszorg Sterrenzorg Ziekenhuisbeleidsplan Bewust beter De stakeholders zijn belangrijk voor de kwaliteitsbepaling. In deze klankbordgroep zitten de afgevaardigden die een grote inbreng hebben in het project Gastvrijheid en daarom regelmatig een eigen overleg hebben. Het project is begonnen met het Bewust Beter beter beleidsplan. In dit beleidsplan zijn de voorwaarden opgenomen die gelden voor de hele organisatie en is terug te vinden in het jaarverslag. De gedragscode die is opgesteld in een project Gedragcode wordt via operationele managers verspreid in de mail en is terug te vinden in het handboek kwaliteitszorg. De Sterrenzorg is audit die extern wordt afgenomen. Uit deze audit komen aanbevelingen die meegenomen gaan worden om de het project Gastvrijheid op de overige afdelingen te introduceren. Om het project op de verpleegafdelingen onder de aandacht te houden worden er jaarlijkse speerpunten opgesteld door de afdelingshoofden. Deze speerpunten worden opgesteld en besproken in het werkoverleg nadat het project Gastvrijheid is overgedragen aan de opdrachtgever. Risicoregister VII.IV Een risico is een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van de doelstellingen(prince2). Het slagen van het project Gastvrijheid is afhankelijk van risico`s. Er is voor gekozen om de risico`s in een register te beschrijven. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de BAKTDOOR-factoren. Risico Kans impact Maatregel Eigenaar Ontoereikend budget Middel Zeer hoog Overleggen Stuurgroep Projectleider Hoog verloop project- Middel Middel Rollen vastleggen Projectverant- Medewerkers woordelijke Ongemotiveerd per- Hoog Hoog Extra introductie- Projectmedewer soneel verpleegafd. Dag ker Projectleider Deelprojecten lopen Middel Middel Tijdsbestek aanpassen Stuurgroep uit Projectleider Projectdatum wordt Middel Laag Duidelijk planning Projectleider niet gehaald Vraagstelling/vraag- Middel Hoog Communicatieplan Stuurgroep beleving komen niet aanpassen Projectleider overeen Issue met Stakehol- Hoog Hoog Informatie geven Klankbordgroep ders Inbreng verhogen Stuurgroep Projectleider Pagina 10 van 15

11 Literatuuroverzicht uitgebreide_toelichting_.html M.Mulder, 2010, tweede druk, 101 Management modellen S.E Portny, derde editie, Projectmanagement voor dummies E. Schouten, 2012, Projectmatig werken in de praktijk NCOI online studiewijzer NCOI Reader, 2012, Projectmanagement Pagina 11 van 15

12 Bijlagen Figuur 1 Organogram project Pagina 12 van 15

13 Figuur 2 Overzicht eenheid 1. Pagina 13 van 15

14 Figuur 3 Communicatieplan Stuurgroepoverleg 1 maandelijks Informeren voortgang project Beslissingen nemen over de grenzen project Lopende issues oplossen/doorspelen Actielijst opstellen/aanpassen Woordvoerder bepalen voor de stakeholders Opdrachtgever/ 3 wekelijks Informerend status project Projectleideroverleg Beslissingen nemen over de grenzen project Actielijst opstellen/aanpassen vanuit stuurgroepoverleg Issues doorspelen voor stuurgroepoverleg Projectteamoverleg 2 wekelijks Oplossingen vanuit deelprojectoverleg voorleggen Actielijst opstellen/aanpassen vanuit opdrachtgever/ Projectleider overleg Linking-pin bepalen Deelprojectoverleg 1 maandelijks Oplossingen bedenken voor issues Adviezen verzamelen Actielijst opstellen/aanpassen vanuit projectteamoverleg Linking-pin bepalen Stakeholdersoverleg 3 maandelijks Informeren van stakeholders Issues bepalen Na ieder overleg worden de notulen uitgeschreven. De notulen worden via de interne mail verspreid onder de desbetreffende projectmedewerkers. En meegenomen in de agenda van het daarop volgend overleg. Figuur 4 GANTT-diagram Pagina 14 van 15

15 Pagina 15 van 15

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns Inhoudsopgave

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1 Samen sterker (bronvermelding:http://crealogen.blogspot.nl/2012/05/samensterk.html) M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1jarige opleiding) Module: Projectmanagement

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Sugden Audio M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Projectmanagement Dhr. J. Smits BENDER HIFI Versie: 1.0 Bestandsnaam: BH.01.2013 Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Wijk 2 racht Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Leraar: VOORWOORD xxxxx Dit projectplan is een eindopdracht voor de module projectmatig werken.

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Het project Soorten werkzaamheden Improvisatie o Vaak bij plotselinge gebeurtenissen. o Ad hoc reageren; niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Startnotitie. Sector:... Beleidsproces of project:

Startnotitie. Sector:... Beleidsproces of project: Sector:... Beleidsproces of project: LEAN Startnotitie Status: (in welke fase van het besluitvormingstraject?) In opdracht van: (college of portefeuillehouder) Ambtelijk opdrachtgever: H. Feiken Projectleider/procesmanager:

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Ongewenst gedrag binnen de Poli XXX

Ongewenst gedrag binnen de Poli XXX Ongewenst gedrag binnen de Poli XXX Naam : XXX Studentnummer : 475804 Datum : 9 maart 2013 Opleidingsinstituut : Hogeschool NCOI Opleiding : HBO Bedrijfskunde 1-jarig Docent : Mw.W.v.Oudenniel Module :

Nadere informatie

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : 4365220 Datum : 25-06-2013 Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding

Nadere informatie

In-company Projectmanagement Stichting KOEL

In-company Projectmanagement Stichting KOEL In-company Projectmanagement Stichting KOEL Slotbijeenkomst 4 juni 2013 Loes van Amsterdam l.vanamsterdam@jvei.nl Wat is een project? Een project is een contract tussen opdrachtgever, projectleider en

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding 17. Casus verzorgingshuis Leeflang 23

Voorwoord 5. Inleiding 17. Casus verzorgingshuis Leeflang 23 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 17 Casus verzorgingshuis Leeflang 23 Deel 1 Projecten, projectmatig werken en onderzoek 1. Projecten en projectmatig werken 33 1.1 Projectenpalet 33 1.1.1 Project is

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Over SOM en SOM SET Ingewikkelde opgaven verdienen een oplossing die een meerwaarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Om dit te realiseren heeft WesselinkVanZijst

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012 Projectmatig werken De weg naar een succesvol evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem Projectmatig werken De weg naar een

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Project Plan van Aanpak. Naam project:

Project Plan van Aanpak. Naam project: Project Plan van Aanpak Naam project: Verstrekking en versiehistorie: Versienummer Versiedatum Verstrekking Bijzonderheden Inhoudsopgave 1 WAAROM DIT PROJECT DE BUSINESS CASE... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Vragenlijst implementatierijpheid VTGM

Vragenlijst implementatierijpheid VTGM Vragenlijst implementatierijpheid VTGM Het in gang zetten van een verbetertraject is een uitdaging en er zijn veel factoren die er voor kunnen zorgen dat zo n project goed verloopt óf mislukt. Het is van

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan

6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan 6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan Tabel 6.2 Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor Projectorganisatie Zijn de activiteiten en de doelen voldoende concreet en SMART? Is er

Nadere informatie

PMW - Projectmatig Werken

PMW - Projectmatig Werken S5 PMW - Projectmatig Werken Presentatie voor PMI-workshop projectmanagementvisies Amersfoort 6 juni 2006 Rudy Kor Dia 1 S5 Rudy, De titel op de pagina die nu luidt: '' PMW - projectmatig werken", veranderen...

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

Structurele mondverzorging, een verbetertraject - bent u er klaar voor?

Structurele mondverzorging, een verbetertraject - bent u er klaar voor? Toelichting op de vragenlijst implementatierijpheid Structurele mondverzorging, een verbetertraject - bent u er klaar voor? Structurele mondverzorging houdt in dat mondverzorging een vast onderdeel wordt

Nadere informatie

TOC Projectmanagement. 25-06-2014 Simone Zeddeman

TOC Projectmanagement. 25-06-2014 Simone Zeddeman TOC Projectmanagement 25-06-2014 Simone Zeddeman Inhoud 1. Inleiding organisatie 2. Aanleiding 3. Essentie (TOC) projectmanagement 4. Structuren en rollen 5. Proces 6. Eenvoudige sjablonen 7. Projectselectie

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Onze dank voor uw aanvraag, het ons een genoegen u de volgende offerte aan te mogen bieden voor het leveren van:

Onze dank voor uw aanvraag, het ons een genoegen u de volgende offerte aan te mogen bieden voor het leveren van: Burning Students (Groep 5) Oude Amersfoortseweg 131 1212AA Hilversum E mail: Ruben.vanderlaan@student.hku.nl Tel: +31682007302 Hilversum, 3 september Offerte Geachte Dimme van der Hout, Onze dank voor

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

De do s en don ts. van implementatie

De do s en don ts. van implementatie GEMIVA-SVG GROEP De do s en don ts van implementatie 27-11-2012 Door Judith Zadoks, projectleider vanuit Zadoks advies Kerngegevens Gemiva-SVG Groep Werkgebied Zuid-Holland VG, LG, NAH 4.500 cliënten 1.235

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Oefenopgaven technische competenties deel 1, level C en D

Oefenopgaven technische competenties deel 1, level C en D Oefenopgaven technische competenties deel 1, level en D De antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem Oefenopg techn comp

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Plantage de Sniep Projectplan

Plantage de Sniep Projectplan *GD10.00298* GDGD10.00298 Plantage de Sniep Projectplan Projectmanager: Rinze van Veen Projectplan aanpak op hoofdlijnen Plantage de Sniep Ambtelijke opdrachtgever / Projecteigenaar Martin Cornelissen

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Inhoud. 1 inleiding 1. 2 wie is de opdrachtgever? 5

Inhoud. 1 inleiding 1. 2 wie is de opdrachtgever? 5 Voorwoord We hebben er lang over nagedacht voordat we dit boek begonnen te schrijven. Is de rol van de opdrachtgever anders dan die van de manager? We hebben het verschil in de praktijk ervaren, maar waar

Nadere informatie

Het managen van een onderwijsorganisatie

Het managen van een onderwijsorganisatie Het managen van een onderwijsorganisatie Een bedrijfskundige aanpak met takenplaatje.nl Inhoud 1. Inleiding: vrijheid in gebondenheid 2. Het definieren van budgetgroepen 3. Vaststellen van de hoogte van

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie