PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh"

Transcriptie

1 PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : Datum : Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Managementassistent Module : Projectmanagement Docent : Dhr. F. de Grijs

2 Voorwoord. Mijn naam is Saskia Lucassen, ik ben 43 jaar, getrouwd en heb 2 zoons van 12 jaar oud (tweeling) en wij wonen in Oldenzaal. Ik werk reeds 25 jaar in de zorg waarvan vijf jaar in het Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Sinds één jaar ben ik werkzaam als managementassistent in het Roessingh Centrum voor Revalidatie te Enschede. Dit is voor het Roessingh in de huidige setting een nieuwe functie. Samen met nog twee collega managementassistentes werken we voor zes procesmanagers. Onze werkzaamheden zijn o.a. afspraken maken, vergaderingen organiseren, notuleren en agenderen, verlofuren bijhouden voor gezamenlijk circa 200 werknemers, scholingsaanvragen bijhouden en verwerken, declaraties, projectondersteuning enz. Ik ben werkzaam als managementassistent voor twee procesmanagers die de werknemers van de afdeling kinderrevalidatie aansturen. Omdat de functie managementassistent van de procesmanagers nieuw is, hebben we gekeken naar hoe we onze functie op een hoger level kunnen krijgen, bijvoorbeeld door middel van opleiding en/of bijscholing. Mij werd gevraagd om op zoek te gaan naar een opleiding die meerwaarde voor mij zou kunnen bieden in deze functie, zodat je met de opgedane kennis en leerstof beter kunt assisteren bij bijvoorbeeld projecten, het voorbereiden van kwartaalgesprekken maar ook werkprocessen beter begrijpt zodat je veel voorbereidend werk van de procesmanagers uit handen kunt nemen. Voor bijvoorbeeld voorbereiding van het schrijven van het jaarplan e.d. Dit is de opleiding HBO managementassistent geworden waar ik in maart 2013 mee ben gestart. Ik wil graag een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen bij de voorbereiding van dit plan. Allereerst bedank ik mijn man Philip Lucassen. Hij heeft mij alle tijd en ruimte gegeven om aan deze opdracht te kunnen werken en vaak veel huishoudelijke taken van mij overgenomen. Daarnaast bedank ik mijn leidinggevenden Marjo Evers en Peter Bosma, voor hun tips en adviezen. Met hen heb ik veel kunnen sparren over het projectplan en zij hebben mij verschillende projecten in de organisatie laten zien waardoor ik een betere kijk op de organisatie heb gekregen en ook de wijze waarop projecten worden aangepakt. Tot slot wil ik mijn docent de heer de Grijs en mijn medestudenten bedanken voor de input, inspiratie en samenwerking tijdens de lessen van de module Projectmanagement. Oldenzaal, 25 juni 2013 Saskia Lucassen 2

3 Samenvatting. Dit projectplan beschrijft de inpandige verhuizing van het secretariaat van de managementassistentes, waarbij er een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen de werkzaamheden en acties welke door het project worden uitgevoerd en welke niet door het project worden uitgevoerd (scope). De doelstelling is dat de managementassistentes rustiger kunnen werken en vanaf 2 december 2013 niet meer gestoord worden tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld met vragen die niet bij hun taken horen, door onder andere behandelaars en cliënten/patiënten. Een inpandige verhuizing is daarvoor noodzakelijk naar een secretariaat waar ze niet meer zo in het zicht zitten, maar ook dichter bij de kantoren van de procesmanagers, waardoor de lijnen korter worden en er efficiënter en sneller samengewerkt kan worden. De afstand tussen het secretariaat van de managementassistentes en de kantoren van de procesmanagers is nu eigenlijk te groot. Het project heeft de naam MASATO gekregen; verkregen uit de eerste twee letters van de voornamen van de managementassistentes; Marja, Saskia en Toos. De projectorganisatie heeft een tijdelijk karakter, waarbij er drie rollen zijn; de opdrachtgever, de projectleider en de projectmedewerker(s). Hierbij zullen de rolverdeling en verantwoordelijkheden in kaart worden gebracht. De opdrachtgever wordt duidelijk betrokken bij de voortgang van het project en de beslismomenten worden per fase in de planning meegenomen. De fasering is als volgt opgedeeld: de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase I, uitvoeringsfase II en de afrondingsfase. In de voorbereidingsfase zal het plan geschreven worden en vindt overleg met de opdrachtgever plaats. Er wordt een overleg gepland met de twee managers (belanghebbenden) die medewerkers zullen leveren voor dit project. Vervolgens zal er een bijeenkomst met het projectteam gehouden worden. Na de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase I zal een Go/No beslissing genomen worden om verder te kunnen met de uitvoeringsfase II. Dit is de fase waar de daadwerkelijke verhuizing staat gepland. Deze verhuizing moet in één dag uitgevoerd worden. Tijdens de afrondingsfase worden binnen het projectteam het resultaat en het verloop van de voorbereiding en verhuizing geëvalueerd. De projectleider zal met de opdrachtgever evalueren over het resultaat van het verhuisproject waarna na zijn goedkeuring het project zal worden beëindigd. De startdatum van het project staat gepland op 1 november 2013 en de geplande einddatum is 4 december De risico s zijn in kaart gebracht en middels een risicoanalyse wordt bekeken welke risico s dit project met zich mee kan brengen. De risicofactoren die geanalyseerd worden, moeten beheersbaar zijn door middel van een goede planning en op tijd bestellen van het benodigde materiaal. Bij ziekte van een van de installatiemedewerkers zal een extern bedrijf ingehuurd moeten worden. Indien dit het geval is zal er wel een wijziging in de kosten, ureninzet en planning moeten plaatsvinden. Dit wordt meegenomen in de risicoanalyse. De rol van de projectleider is van groot belang om het project tot een goed einde te brengen. Hij is verantwoordelijk voor het opleveren van het resultaat volgens de eisen die door de opdrachtgever zijn gesteld. 3

4 Inhoud VOORWOORD... 2 SAMENVATTING INLEIDING PROJECTBESCHRIJVING AANLEIDING DOEL BEOOGD RESULTAAT SCOPE PROJECTORGANISATIE EN COMMUNICATIE ROLVERDELING STAKEHOLDERS COMMUNICATIE PLAN FASERING VOORBEREIDINGSFASE UITVOERINGSFASE I UITVOERINGSFASE II AFRONDINGSFASE PROJECTBEHEERSING TIJDSPLAN BUDGET KWALITEIT RISICO ANALYSE LITERATUURLIJST BIJLAGE I ORGANOGRAM BIJLAGE II TABEL MET ROLVERDELING BIJLAGE III BALKENPLANNING

5 1. Inleiding. Het Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede is een top specialistisch revalidatiecentrum, dat gebruik maakt van de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken. De therapeuten van het Roessingh stemmen de behandelingen af op de cliënt met als doel deze met zijn of haar beperking zo goed mogelijk te laten functioneren. Of het nu gaat om een aangeboren beperking of beperkingen als gevolg van een ziekte of ongeluk, iedereen kan voor revalidatie in het Roessingh terecht. (bron: De organisatie is opgedeeld in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). RVE één tot en met zes. In het vervolg zal alleen RVE genoemd worden. Deze worden aangestuurd door zes procesmanagers; één procesmanager per RVE en drie managementassistentes. Er zijn drie RVE s voor de volwassenrevalidatie, twee RVE s voor de kinderrevalidatie en één RVE voor de pijnrevalidatie. Voor het Organogram; zie Bijlage I. Er werken ongeveer 580 personeelsleden in het Roessingh, waarvan er 23 medisch specialist zijn. Het Roessingh behandelt ongeveer 750 patiënten per jaar in de kliniek. Het aantal Revalidatie behandeluren bij klinische en poliklinische patiënten is per jaar zo n uren. (cijfers opgehaald uit bron: Het secretariaat van de managementassistentes is gevestigd op de afdeling/verdieping waar het maatschappelijk werk, de psychologische dienst en logopedische dienst werkzaam zijn. Daar dit secretariaat ook een baliefunctie heeft gehad, bevat dit secretariaat een groot glazen loket en zitten de managementassistentes de hele dag in het zicht van cliënten/patiënten en medewerkers die heen en weer lopen op de gang. Het nadeel hiervan is dat de managementassistentes regelmatig gestoord worden in hun werk, door medewerkers en cliënten/patiënten. De vragen die zij stellen kunnen ze vaak niet beantwoorden en moeten altijd verwijzen naar één verdieping lager waar het zorgsecretariaat gevestigd is die werkzaamheden verricht voor deze afdeling en medewerkers. Ondanks wijziging van het functiebord bij de ingang van dit secretariaat en informatie op intranet over waar men met welke vraag terecht kan, worden de managementassistentes nog regelmatig gestoord in hun werkzaamheden met vragen die niet bij hun taken horen; door onder andere cliënten/patiënten en behandelaars/medewerkers. Daarnaast zitten de managementassistentes relatief ver van de kantoren van de procesmanagers af. Vooral wanneer er bijvoorbeeld urgente vragen zijn en/of spoed klussen moeten worden geklaard, kost het teveel tijd om snel even naar elkaar toe te lopen. Dit probleem is de aanleiding om een projectplan te schrijven voor een inpandige verhuizing en heeft ertoe geleid dat de procesmanagers in overleg met de huisvestingscommissie op zoek zijn gegaan naar andere kantoorruimte voor hen in het Roessingh. Eén van de procesmanagers is de opdrachtgever, namelijk Hans Francken. Het doel is dat de managementassistentes vanaf 2 december 2013 niet meer gestoord zullen worden door cliënten/patiënten en behandelaars voor werkzaamheden die niet bij hun taakfunctiebeschrijving horen, en ze zitten dichter bij de kantoren van de procesmanagers in de buurt, waardoor de lijnen korter worden en sneller samengewerkt kan worden. Er volgt een evaluatie na 6 maanden, dit valt buiten het project van de verhuizing. De opdrachtgever zal dit gaan plannen met de managementassistentes en de andere procesmanagers. Het beoogde resultaat is dat de managementassistentes op 2 december 2013 zijn verhuisd naar kantoorruimte F107 op de 1e verdieping, en deze kantoorruimte voldoet aan de eisen van het Roessingh, waarbij alle ICT aansluitingen zijn geïnstalleerd; deze worden 1 week voor de verhuizing getest. In hoofdstuk 2 wordt onder andere de scope beschreven, wat er wel en niet wordt gedaan binnen dit project. Hoofdstuk 3 bevat de projectorganisatie en het communicatieplan, in hoofdstuk 4 is de fasering van het project beschreven en in hoofdstuk 5 komen de projectbeheersingsplannen aan de orde. 5

6 2. Projectbeschrijving. 2.1 Aanleiding. De managementassistentes zijn in maart 2012 begonnen in het oude zorgsecretariaat op de 1 e verdieping. Omdat het om een nieuwe functie ging binnen de RVE s was er op dat moment geen leeg secretariaat beschikbaar. Derhalve werden de managementassistentes in het oude zorgsecretariaat geplaatst. Dit secretariaat functioneerde voor 2012 nog als zorgsecretariaat voor de behandelaars (waaronder maatschappelijk werkers, psychologische dienst en logopedische dienst) die op deze verdieping werken. Er was een loketfunctie bij dit secretariaat om patiënten naar de juiste wachtkamer te verwijzen. Deze is opgeheven en de administratief medewerkers en secretaresses zorg, zijn verhuisd naar de begane grond op de afdeling ergotherapie. In dit secretariaat staat nog een archiefkast, een voorraadkast, een sleutelkastje en de postvakken van de behandelaars waar zij dagelijks bij moeten. Kortom er wordt hier dagelijks veel in en uit gelopen. De behandelaars moeten erg wennen aan de nieuwe situatie; dat ze voor patiëntgerichte vragen naar beneden moeten vinden ze lastig. Ook de patiënten begrijpen niet goed dat ze in dit secretariaat niet met hun vragen terecht kunnen. Maar dit is wel zeer storend voor de managementassistenten. Zij werken voor de procesmanagers en kunnen deze vragen niet beantwoorden. De procesmanagers realiseren zich dat dit secretariaat niet echt een goede en rustige werkplek is voor de managementassistentes. Dit is de aanleiding geweest om te zoeken naar een andere kantoorruimte om vervolgens een inpandige verhuizing te gaan plannen, welke projectmatig zal worden aangepakt. 2.2 Doel. Vanaf 2 december 2013 worden de managementassistentes niet meer gestoord tijdens hun werkzaamheden met vragen die niet bij hun taken horen, en zij zullen dichter bij de kantoren van de procesmanagers zitten waardoor de lijnen korter worden en sneller samengewerkt kan worden. 2.3 Beoogd resultaat. De managementassistentes zijn op 2 december 2013 verhuisd naar kantoorruimte F107 op de 1e verdieping, en deze kantoorruimte voldoet aan alle eisen van het Roessingh, waarbij de ICT en telefoon aansluitingen geïnstalleerd zijn. Deze worden 1 week voor de verhuizing getest en doorgemeten. 2.4 Scope. Buiten de scope van dit project vallen de volgende werkzaamheden: Aanschaf van evt. nieuwe kantoormeubelen. Aanschaf van koffieapparaat, dit zullen de assistentes zelf regelen. Bevoorrading kantoorspullen, dit gebeurt later. Evaluatie met de managementassistente na 6 maanden. 6

7 3. Projectorganisatie en communicatie. Voor dit project wordt een tijdelijke projectorganisatie ingericht. In figuur 1, Projectorganisatie met aanvullende rollen (Schouten, 2012, p. 105/figuur 6.5) is de inrichting grafisch weergegeven waarbij de medewerkers met naam en functie zijn ingevuld. De projectorganisatie bestaat uit een opdrachtgever, een projectleider en projectmedewerkers die samen het resultaat, de inpandige verhuizing van het secretariaat van de managementassistentes in het Roessingh, zullen opleveren. Stakeholders Opdrachtgever Hans Francken Projectleider Saskia Lucasssen Projectmedewerker Jitse Jagersma ICT Projectmedewerker Jan Engbers technische dienst Projectmedewerker Mieke Jansen schoonmaak Projectmedewerker Tom Blokhuis medewerker transport Projectmedewerker Marc Brugman medewerker transport Projectmedewerker Nicole Bongers marketing en communicatie Projectmedewerkers Toos, Marja en Saskia man.assistentes Figuur 1 Projectorganisatie met aanvullende rollen 3.1 Rolverdeling. In Bijlage II is een tabel bijgevoegd waarbij de namen van de leden van het projectteam, de rolverdeling inclusief de verantwoordelijkheden/taken staan beschreven. 3.2 Stakeholders. Stakeholders zijn personen of groepen die betrokken zijn bij het project, maar die geen rol hebben in de projectorganisatie. (Schouten, 2012, p.105). Middels een omgevingsanalyse zijn hieronder de belangrijkste belanghebbenden (stakeholders) in kaart gebracht. Dit zijn vooral medewerkers die dagelijks per telefoon en/of of persoonlijk contact hebben met de managementassistentes en bevatten de dochterondernemingen van het Roessingh als belangrijkste contactpersonen. De manager ICT en hoofd schoonmaakdienst leveren medewerkers en worden als belanghebbenden gezien omdat zij verder niet bij de voortgangsrapportage van het projectteam aanwezig zullen zijn. De medewerkers die geleverd worden zijn projectmedewerkers en nemen wel deel in de projectorganisatie. In onderstaande tabel 3-1, Stakeholders, staan de belangrijkste stakeholders die zijn betrokken bij het verhuisproject, inclusief de naam, functie en belang(en) beschreven. Tabel 3-1, Stakeholders Naam Functie Belang Erik Boswinkel Manager ICT en technische dienst Levert 4 medewerkers voor het project. Erik Boswinkel Hoofd Huisvestingscommissie Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de kantoorruimte. Jeanette Veldhuis Hoofd schoonmaakdienst Levert 1 medewerker voor dit project. Medewerkers RVE 1 t/m 6 Dit betreft de behandelaren in het Zij moeten naar een andere kantoorruimte voor De medewerkers van het Roessingh Directie en secretariaat Roessingh Research and Development (RRD) Roessingh Revalidatietechniek (RRT) Roessingh artsen, medisch secretaresses, planners, receptie, bedrijfsbureau, post Raad van Bestuur en directiesecretaresse Dochteronderneming van het Roessingh (externe stakeholder) Dochteronderneming van het Roessingh (externe stakeholder) 7 hun vragen en andere tel nummers gebruiken. Dienen op de hoogte te zijn van de nieuwe tel nummers en verhuizing. Dienen op de hoogte te zijn van de nieuwe tel nummers en verhuizing. Dienen op de hoogte te zijn van de nieuwe tel nummers. Dienen op de hoogte te zijn van de tel nummer wijziging.

8 3.3 Communicatie plan. Gedurende de looptijd van dit verhuisproject vindt formeel overleg plaats. Een handig hulpmiddel bij het bepalen wie aan wie communiceert binnen het project, is het linking-pin principe. Een linking-pin is iemand die informatie van de mensen die hij aanstuurt, samenvoegt tot informatie voor iemand aan wie hij verantwoording moet afleggen. (Schouten, 2012, p.108). Het linking-pin principe is toegepast op dit verhuisproject. Tijdens de voortgangsrapportage brengen de projectmedewerkers de projectleider op de hoogte van hun werkzaamheden en de vorderingen ervan; de projectleider neemt deze informatie mee naar het opdrachtgever-projectleidersoverleg om daar verantwoording af te leggen over de voortgang van het project. Indien tijdens de voortgang van het project aanvullend overleg noodzakelijk is, zal deze in afwijking van onderstaande structuur gepland worden. Tabel 3-2 overlegvormen¹ Doelgroep Frequentie/Periode Doel 2 Stakeholders die medewerkers 1x Overleg over leveren medewerkers leveren Projectteamoverleg 1x: tijdens de voorbereidingsfase Voorbereiding van de verhuizing en bespreken van de planning Voortgangsrapportage met het projectteam Opdrachtgever-projectleider overleg 1x: na uitvoeringsfase 1 Rapportage op budget/uren, tijd en kwaliteit 2x: 1. de voorbereidingsfase 2. na uitvoeringsfase 1 Vastleggen voortgang, knelpunten, risico s, Go/ No Go beslissing Projectteam evaluatieoverleg tijdens de afrondingsfase Evaluatie Evaluatiegesprek opdrachtgeverprojectleider tijdens de afrondingsfase Evaluatie en afsluiten project Tabel 3-3 eenvoudig communicatieplan met de stakeholders bevat een eenvoudig communicatieplan waarin wordt vastgesteld op welke wijze de stakeholders worden geïnformeerd over de verhuizing en de nieuwe telefoonnummers en op welk moment. Tabel 3-3 eenvoudig communicatieplan met de stakeholders¹ Doelgroep/wie Onderwerp Middel Moment Actienemer Informeren over nieuwe Medewerkers RVE 1 Projectleider werkplek en wijziging van tel nieuwsbrief Op t/m 6 S.Lucassen nummer info op intranet Directie en secretariaat Medewerkers van het Roessingh RRD Informeren de verhuizing, de locatie en wijziging van tel nummer Informeren over de verhuizing, en wijziging van tel nummer Wijziging van tel nummer Op Info via intranet Via de nieuwsbrief Roessingh in Beeld RRT Wijziging van tel nummer Op Op Op Projectleider S.Lucassen Marketing en Communicatie N.Bongers Man. Assistent S.Lucassen Man. Assistent S.Lucassen ¹Communicatietabellen geraadpleegd via: 8

9 4. Fasering. Een goede faseringen maakt het mogelijk om een project te besturen en/of bij te sturen. Bij een lineaire fasering worden de fasen van het project na elkaar uitgevoerd (Schouten,2012, blz. 88). Voor dit project wordt een lineaire fasering toegepast, omdat de ene activiteit klaar moet zijn voordat met de andere activiteit kan worden gestart. Een fase heeft als doel een tussenresultaat op te leveren waarmee de beslissing kan worden genomen of het project verdergaat. Dit resultaat is nodig om de vervolgactiviteiten in een project goed uit te kunnen voeren. De beslissing wordt een Go/ No Go-beslissing genoemd en wordt door de opdrachtgever genomen zodat hij controle houdt over het project. (Schouten, 2012, p. 81). Bij dit verhuisproject worden bij de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase I en II een Go/ No Go-beslissing genomen door de opdrachtgever. De ICT en telefoon aansluitingen dienen eerst te worden aangelegd, doorgemeten en getest. Daarna kan het kantoor schoongemaakt worden, vervolgens kan er worden verhuisd en ingericht. Onderstaande opsomming geeft de verschillende fasen met bijbehorende activiteiten van het verhuisproject weer. 4.1 Voorbereidingsfase: Overleg met de opdrachtgever, Hans Francken wordt gepland. Plan van aanpak wordt geschreven inclusief begroting in man-uren door Saskia Lucassen. Overleg met de managers (stakeholders) die medewerkers zullen leveren wordt gepland. Bijeenkomst met de projectmedewerkers wordt gehouden. De stakeholders worden op de hoogte gesteld. Wanneer bovenstaande activiteiten zijn afgerond, neemt de opdrachtgever, Hans Francken de Go/ No Gobeslissing op basis van de plan van aanpak en bij Go kan worden gestart met uitvoeringsfase I. 4.2 Uitvoeringsfase I: De telefoonaansluiting wordt aangelegd en doorgemeten door Jan Engbers, technische dienst. De computer en internetaansluitingen worden aangelegd en getest door Jitse Jagersma ICT. Het naambordje wordt gemonteerd bij de deur. De ruimte wordt schoongemaakt door Mieke Jansen. Voortgangsbespreking met projectteam op budget, tijd en kwaliteit. Opdrachtgever-projectleidersoverleg wordt gepleegd. Als de telefoon en computer aansluitingen zijn getest en functioneren, en de ruimte schoon is, kan overgegaan worden op uitvoeringsfase II. De opdrachtgever, Hans Francken neemt de Go/ No Go beslissing. Bij Go kan de verhuizing beginnen. 4.3 Uitvoeringsfase II: Informatie over de verhuizing en de nieuwe telefoonnummers worden op intranet geplaatst door Nicole Bongers. Interne mail wordt verstuurd naar de medewerkers van RVE één tot en met zes door de managementassistentes, Toos, Marja en Saskia. Inpakken van kantoorspullen. Verhuizen van het grote kantoormeubilair en de kleine kantoorspullen. Inrichten van de ruimte en uitpakken van de spullen. De opdrachtgever neemt de Go/ No Go beslissing. Na goedkeuring kan overgegaan worden tot de afronding van het project. 4.4 Afrondingsfase: Evaluatieoverleg met het projectteam. Evalueren met de opdrachtgever over het verloop van de verhuizing, Hans Francken met Saskia Lucassen. Na goedkeuring beëindigen van het project. 9

10 5. Projectbeheersing. Beheersing van het verhuisproject wordt gedaan met behulp van de Plan-Do-Check Act methodiek; figuur 2 Deming kwaliteitscirkel. PDCA Demingcirkel opgehaald van:(http://nl.wikipedia.org/wiki/kwaliteitscirkel_van_deming) Dit wordt toegepast op de factoren geld/middelen, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd (GOKIT). Waarbij de projectorganisatie en informatie reeds zijn beschreven in hoofdstuk 3 projectorganisatie en communicatie. Plan: Het plannen van de werkzaamheden Do: het uitvoeren van de geplande werkzaamheden Check: het checken of de resultaten van de werkzaamheden werkelijk zijn zoals was beoogd Act: het bijsturen of bijstellen van de uitvoering naar aanleiding van de checkresultaten. (Mindtools, 2012, Plan-Do-Chek-Act, Whitepaper NCOI les 2 aanvullende lesstof) Figuur 2, Deming cirkel 5.1 Tijdsplan. De balkenplanning (Schouten, 2012, p. 119/120) kan gebruikt worden voor de activiteiten en overleggen per projectfase. In Bijlage III is de uitgebreide balkenplanning voor dit verhuisproject bijgevoegd. Bij uitvoeringsfase I zijn twee uitloopdagen ingecalculeerd voor eventuele problemen tijdens de werkzaamheden van de pc en telefoonaansluitingen. De Startdatum is en de einddatum van het project is De doorlooptijd van de voorbereidingsfase is zestien dagen, start op De doorlooptijd van uitvoeringsfase I is tien dagen en start op De doorlooptijd van uitvoeringsfase II is drie dagen en start op De doorlooptijd van de afrondingsfase is twee dagen en start op Budget. De uren van het project komen ten laste van de diverse afdelingen binnen het Roessingh. De kosten van het materiaal valt onder de investeringsbegroting van 2013 van RVE 1 t/m 6. In tabel 5-1 kostenoverzicht is een inschatting van de uren en kosten gemaakt voor het opleveren van de in paragraaf 4 genoemde werkzaamheden per fasering: via de voortgangsbespreking zal dit beheerst worden en middels een voortgangsrapportageverslag in kaart worden gebracht (Schouten, 2012, p.254 Bijlage B). Tabel 5-1 kostenoverzicht Omschrijving Uren Kosten raming Uitleg Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase I 10 uren projectteam 41 uren projectleider en opdrachtgever ,= uren afdeling ICT, uur schoonmaak, uren technische dienst, kabelmateriaal 3 uren projectleider en opdrachtgever Uitvoeringsfase II 33 Uren managementassistentes, uren afdeling transport, uren marketing en communicatie, Afrondingsfase 8 Uren projectteam voor overleg/evaluatie, 3 Uren projectleider en opdrachtgever Totaal ,= 5.3 Kwaliteit. Een goed project is een project waarvan het resultaat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, zodat hij hiermee het gestelde doel kan behalen. De kwaliteit hangt af van het resultaat van het project (Schouten, 2012, p.39). Om de kwaliteit te bewaken op de voorbereidende werkzaamheden worden de telefoon-en internetaansluiting na het aanleggen getest op functioneren, zodat hier nog aan kan worden gesleuteld, voor de verhuisdatum. Er zal een kwaliteitscontrole plaatsvinden of de kantoorruimte goed is schoongemaakt. De verhuizing zelf dient zo rustig mogelijk te verlopen zodat patiënten en behandelaren op de verdieping hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. De opdrachtgever heeft vooraf samen met de projectleider de inrichting van het kantoor bepaald zodat tijdens de verhuizing alles snel op de gewenste plek gezet kan worden. Dit wordt vooraf in het projectteamoverleg besproken zodat dit voor iedereen duidelijk is. 10

11 5.4 Risico analyse. Door middel van een risicoanalyse wordt bekeken welke risico s dit project met zich mee kan brengen. De tabel risicolijst van Schouten E. Drs.(2012) p. 140, wordt gebruikt om de risico s in kaart te brengen met de mate van impact, kans op het risico en daarbij behorende maatregel. Deze is ook voor dit verhuisproject gebruikt, om zo overzichtelijk de risico s onder elkaar te zetten. Zie tabel 5-2 risicolijst. Tabel 5-2, risicolijst Nr. Risico Kans Impact Maatregel Eigenaar 1 De opdrachtgever is niet beschikbaar voor Go/No Go beslissingen en overleggen Hoog (zeer volle agenda) Hoog (tijd) De Go/No beslissingen en overleggen in zijn agenda plannen en Hans Francken/ Opdrachtgever 2. Bekabeling voor PC en Telefoonaansluiting is niet op voorraad Laag Hoog (tijd, organisatie, kwaliteit) 3. PC aansluiting werkt niet goed Midden Hoog (kwaliteit, organisatie, tijd) 4. Een van de projectmedewerkers wordt ziek 5. De zieke medewerker kan niet vervangen worden omdat de andere medewerker reeds andere taken heeft (ICT, technische dienst) aanvinken als belangrijk Tijdig bestellen anders zelf naar de groothandel gaan Uitgebreide test uitvoeren en dan repareren. Lukt dit niet dan Installatiebedrijf laten komen. Uitlooptijd verlengen Midden Hoog (tijd) Andere medewerker inzetten Hoog Hoog (tijd, geld, organisatie) Als het gaat om ICT of de telefoonaansluiting: Extern bedrijf inhuren om het werk af te maken. ICT afdeling ICT afdeling Projectleider Projectleider Opdrachtgever/ projectleider Uitwerking risico nummer 5: Wanneer de zieke medewerker van de ICT afdeling of afdeling technische dienst niet door een collega kan worden vervangen; dan zal er een wijziging in het projectplan moeten plaatsvinden bij de volgende beheers factoren: - Geld: minder inzet van uren intern, maar wel geld vrijmaken voor het inhuren van een extern installatiebedrijf. - Organisatie: de projectorganisatie wijzigt; er komt een extern bedrijf bij op de lijst projectorganisatie van het projectteam en er gaat een interne medewerker af. - Kwaliteit: na de werkzaamheden kan alles getest worden en bij goed functioneren kan de verhuizing doorgaan. - Informatie: overleg met het projectteam volgt over de aanpassing van de werkzaamheden en tijdsplanning. - Tijd: wanneer het bedrijf niet meteen iemand kan sturen, zal de einddatum van het project aangepast c.q. opgeschoven moeten worden. Dit alles zal in overleg met de opdrachtgever moeten plaatsvinden en hij moet hier eerst goedkeuring voor geven. De andere risicofactoren zijn beheersbaar door middel van een goede planning en op tijd bestellen van het benodigde materiaal. 11

12 Literatuurlijst. Boek: Schouten, E. Drs. (2012). Projectmatig werken in de praktijk (1e dr.) Hilversum: Concept uitgeefgroep Schouten, 2012, p. 39 Schouten, 2012, p. 81 Schouten, 2012, p. 88 Schouten, 2012, p.105, figuur 6.5 Schouten, 2012, p.105 Schouten, 2012, p.108 Schouten, 2012, p.119/120 balkenplanning Schouten, 2012, p.140 Schouten, 2012, p.254 Bijlage B Lesmateriaal: Lesmateriaal NCOI, Mindtools, 2012, Plan-Do-Chek-Act, Whitepaper Website: Info over het RCR opgehaald van: Cijfers van het RCR opgehaald van: Communicatietabellen geraadpleegd via: Organogram opgehaald van: PDCA Demingcirkel opgehaald van: 12

13 Bijlage I Organogram. Roessingh, Centrum voor revalidatie te Enschede Opgehaald van: 13

14 Bijlage II Tabel met rolverdeling. Rolverdeling inclusief de verantwoordelijkheden/taken. Naam Rol Verantwoordelijkheid/ taak Hans Francken Opdrachtgever Goedkeuren van de projectopdracht en plan van aanpak rondom de inpandige verhuizing Stellen van de projectkaders: - Budget -> uren - Scope - Kwaliteit - Tijd Goedkeuren en accepteren van het eindresultaat. Adviseren van de projectleider Go/ No Go beslissingen nemen per fase Saskia Lucassen Projectleider - Rapportage van de voortgang - Aansturen projectteam - Opleveren van het resultaat conform de afgesproken projectkaders Jitse Jagersma ICT medewerker -Aansluiten van netwerkkabels en aansluiten van PC s inclusief testen Jan Engbers Medewerker technische dienst -Telefoonlijnen aansluiten, testen en instellen nieuwe telefoonnummers. Mieke Jansen Huishoudelijk assistent -Schoonmaken van de lege kantoorruimte. Tom Blokhuis Medewerker transport -Verhuizen van meubilair en kantoorspullen. Marc Brugman Medewerker transport -Verhuizen van meubilair en kantoorspullen Nicole Bongers Marketing en communicatie - Informatie op intranet plaatsen over verhuizing en nieuwe telefoonnummers. - Bericht plaatsen in de nieuwsbrief Roessingh in Beeld Marja, Toos en Saskia Managementassistentes - Inpakken kantoorspullen eigen werkplek. - naar medewerkers van eigen RVE s over verhuizing en nieuwe telefoonnummer - Uitpakken van kantoorspullen en inrichten eigen werkplek. De taken zijn duidelijk verdeeld evenals de verantwoordelijkheden van de projectleider en opdrachtgever. Daarnaast zal in de balkenplanning in bijlage III per fase worden aangegeven welke taak men wanneer moet uitvoeren zodat dit voor iedereen duidelijk is. 14

15 Bijlage III Balkenplanning. (Schouten, 2012, p.119/120) Balkenplanning Balkenplanning inpandige verhuizing project inpandige kantoor managementassistentes verhuizing Roessingh Centrum voor Revalidatie Acties 1 Voorbereidingsfase Naam Medewerker(s) Overleg met de opdrachtgever Saskia Lucassen/Hans Francken November December Plan van aanpak wordt geschreven inclusief begroting in man-uren Overleg met de stakeholders die medewerkers leveren Bijeenkomst met de projectmedewerkers (projectteamoverleg) Go/NoGo Beslissing 2 Uitvoeringsfase 1 De telefoonaansluiting aanleggen en testen De computer en internetaansluitingen aanleggen en doormeten De ruimte schoonmaken en checken Het naambordje monteren bij de ingang Voortgangsrapportage met het projectteam Opdrachtgever-projectleider overleg Saskia Lucassen Erik/Jeanette/Hans/Saskia het projectteam Hans Francken Jan Engbers Jitse Jagersma Mieke Jansen Jan Engbers het projectteam Saskia Lucassen/Hans Francken Go/NoGo Beslissing Hans Francken 3 Uitvoeringsfase 2 Interne mail versturen naar medewerkers (stakeholders) van RVE 1 t/m 6 Saskia / Toos/ Marja Informatie en nieuw telefoonnummer op intranet plaatsen Inpakken van kantoorspullen Verhuizen van het grote kantoormeubilair en kantoorspullen Inrichten en uitpakken kantoorspullen Go/NoGo Beslissing 4 Afrondingsfase Projectteamoverleg Evalueren met de opdrachtgever over het verloop van de verhuizing Nicole Bongers Saskia / Toos / Marja Tom / Marc Saskia/ Toos/ Marja Hans Francken het projectteam Saskia Lucassen/Hans Francken na goedkeuring beëindigen van het project Het projectteam: Saskia Lucassen, Toos Brink, Marja Bijvank, Tom Blokhuis, Marc Brugman, Jitse Jagersma, Jan Engbers, Mieke Jansen, Nicole Bongers. Legenda: Opdrachtgever-projectleider overleg: Plan van aanpak schrijven Projectteam overleggen Technische dienst, ICT en schoonmaakwerkzaamheden Overleg met stakeholders die medewerkers leveren inpakken/verhuizen/inrichten/uitpakken Go/No Go beslissing Informatie verstrekking 15

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie