PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh"

Transcriptie

1 PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : Datum : Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Managementassistent Module : Projectmanagement Docent : Dhr. F. de Grijs

2 Voorwoord. Mijn naam is Saskia Lucassen, ik ben 43 jaar, getrouwd en heb 2 zoons van 12 jaar oud (tweeling) en wij wonen in Oldenzaal. Ik werk reeds 25 jaar in de zorg waarvan vijf jaar in het Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Sinds één jaar ben ik werkzaam als managementassistent in het Roessingh Centrum voor Revalidatie te Enschede. Dit is voor het Roessingh in de huidige setting een nieuwe functie. Samen met nog twee collega managementassistentes werken we voor zes procesmanagers. Onze werkzaamheden zijn o.a. afspraken maken, vergaderingen organiseren, notuleren en agenderen, verlofuren bijhouden voor gezamenlijk circa 200 werknemers, scholingsaanvragen bijhouden en verwerken, declaraties, projectondersteuning enz. Ik ben werkzaam als managementassistent voor twee procesmanagers die de werknemers van de afdeling kinderrevalidatie aansturen. Omdat de functie managementassistent van de procesmanagers nieuw is, hebben we gekeken naar hoe we onze functie op een hoger level kunnen krijgen, bijvoorbeeld door middel van opleiding en/of bijscholing. Mij werd gevraagd om op zoek te gaan naar een opleiding die meerwaarde voor mij zou kunnen bieden in deze functie, zodat je met de opgedane kennis en leerstof beter kunt assisteren bij bijvoorbeeld projecten, het voorbereiden van kwartaalgesprekken maar ook werkprocessen beter begrijpt zodat je veel voorbereidend werk van de procesmanagers uit handen kunt nemen. Voor bijvoorbeeld voorbereiding van het schrijven van het jaarplan e.d. Dit is de opleiding HBO managementassistent geworden waar ik in maart 2013 mee ben gestart. Ik wil graag een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen bij de voorbereiding van dit plan. Allereerst bedank ik mijn man Philip Lucassen. Hij heeft mij alle tijd en ruimte gegeven om aan deze opdracht te kunnen werken en vaak veel huishoudelijke taken van mij overgenomen. Daarnaast bedank ik mijn leidinggevenden Marjo Evers en Peter Bosma, voor hun tips en adviezen. Met hen heb ik veel kunnen sparren over het projectplan en zij hebben mij verschillende projecten in de organisatie laten zien waardoor ik een betere kijk op de organisatie heb gekregen en ook de wijze waarop projecten worden aangepakt. Tot slot wil ik mijn docent de heer de Grijs en mijn medestudenten bedanken voor de input, inspiratie en samenwerking tijdens de lessen van de module Projectmanagement. Oldenzaal, 25 juni 2013 Saskia Lucassen 2

3 Samenvatting. Dit projectplan beschrijft de inpandige verhuizing van het secretariaat van de managementassistentes, waarbij er een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen de werkzaamheden en acties welke door het project worden uitgevoerd en welke niet door het project worden uitgevoerd (scope). De doelstelling is dat de managementassistentes rustiger kunnen werken en vanaf 2 december 2013 niet meer gestoord worden tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld met vragen die niet bij hun taken horen, door onder andere behandelaars en cliënten/patiënten. Een inpandige verhuizing is daarvoor noodzakelijk naar een secretariaat waar ze niet meer zo in het zicht zitten, maar ook dichter bij de kantoren van de procesmanagers, waardoor de lijnen korter worden en er efficiënter en sneller samengewerkt kan worden. De afstand tussen het secretariaat van de managementassistentes en de kantoren van de procesmanagers is nu eigenlijk te groot. Het project heeft de naam MASATO gekregen; verkregen uit de eerste twee letters van de voornamen van de managementassistentes; Marja, Saskia en Toos. De projectorganisatie heeft een tijdelijk karakter, waarbij er drie rollen zijn; de opdrachtgever, de projectleider en de projectmedewerker(s). Hierbij zullen de rolverdeling en verantwoordelijkheden in kaart worden gebracht. De opdrachtgever wordt duidelijk betrokken bij de voortgang van het project en de beslismomenten worden per fase in de planning meegenomen. De fasering is als volgt opgedeeld: de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase I, uitvoeringsfase II en de afrondingsfase. In de voorbereidingsfase zal het plan geschreven worden en vindt overleg met de opdrachtgever plaats. Er wordt een overleg gepland met de twee managers (belanghebbenden) die medewerkers zullen leveren voor dit project. Vervolgens zal er een bijeenkomst met het projectteam gehouden worden. Na de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase I zal een Go/No beslissing genomen worden om verder te kunnen met de uitvoeringsfase II. Dit is de fase waar de daadwerkelijke verhuizing staat gepland. Deze verhuizing moet in één dag uitgevoerd worden. Tijdens de afrondingsfase worden binnen het projectteam het resultaat en het verloop van de voorbereiding en verhuizing geëvalueerd. De projectleider zal met de opdrachtgever evalueren over het resultaat van het verhuisproject waarna na zijn goedkeuring het project zal worden beëindigd. De startdatum van het project staat gepland op 1 november 2013 en de geplande einddatum is 4 december De risico s zijn in kaart gebracht en middels een risicoanalyse wordt bekeken welke risico s dit project met zich mee kan brengen. De risicofactoren die geanalyseerd worden, moeten beheersbaar zijn door middel van een goede planning en op tijd bestellen van het benodigde materiaal. Bij ziekte van een van de installatiemedewerkers zal een extern bedrijf ingehuurd moeten worden. Indien dit het geval is zal er wel een wijziging in de kosten, ureninzet en planning moeten plaatsvinden. Dit wordt meegenomen in de risicoanalyse. De rol van de projectleider is van groot belang om het project tot een goed einde te brengen. Hij is verantwoordelijk voor het opleveren van het resultaat volgens de eisen die door de opdrachtgever zijn gesteld. 3

4 Inhoud VOORWOORD... 2 SAMENVATTING INLEIDING PROJECTBESCHRIJVING AANLEIDING DOEL BEOOGD RESULTAAT SCOPE PROJECTORGANISATIE EN COMMUNICATIE ROLVERDELING STAKEHOLDERS COMMUNICATIE PLAN FASERING VOORBEREIDINGSFASE UITVOERINGSFASE I UITVOERINGSFASE II AFRONDINGSFASE PROJECTBEHEERSING TIJDSPLAN BUDGET KWALITEIT RISICO ANALYSE LITERATUURLIJST BIJLAGE I ORGANOGRAM BIJLAGE II TABEL MET ROLVERDELING BIJLAGE III BALKENPLANNING

5 1. Inleiding. Het Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede is een top specialistisch revalidatiecentrum, dat gebruik maakt van de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken. De therapeuten van het Roessingh stemmen de behandelingen af op de cliënt met als doel deze met zijn of haar beperking zo goed mogelijk te laten functioneren. Of het nu gaat om een aangeboren beperking of beperkingen als gevolg van een ziekte of ongeluk, iedereen kan voor revalidatie in het Roessingh terecht. (bron: De organisatie is opgedeeld in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). RVE één tot en met zes. In het vervolg zal alleen RVE genoemd worden. Deze worden aangestuurd door zes procesmanagers; één procesmanager per RVE en drie managementassistentes. Er zijn drie RVE s voor de volwassenrevalidatie, twee RVE s voor de kinderrevalidatie en één RVE voor de pijnrevalidatie. Voor het Organogram; zie Bijlage I. Er werken ongeveer 580 personeelsleden in het Roessingh, waarvan er 23 medisch specialist zijn. Het Roessingh behandelt ongeveer 750 patiënten per jaar in de kliniek. Het aantal Revalidatie behandeluren bij klinische en poliklinische patiënten is per jaar zo n uren. (cijfers opgehaald uit bron: Het secretariaat van de managementassistentes is gevestigd op de afdeling/verdieping waar het maatschappelijk werk, de psychologische dienst en logopedische dienst werkzaam zijn. Daar dit secretariaat ook een baliefunctie heeft gehad, bevat dit secretariaat een groot glazen loket en zitten de managementassistentes de hele dag in het zicht van cliënten/patiënten en medewerkers die heen en weer lopen op de gang. Het nadeel hiervan is dat de managementassistentes regelmatig gestoord worden in hun werk, door medewerkers en cliënten/patiënten. De vragen die zij stellen kunnen ze vaak niet beantwoorden en moeten altijd verwijzen naar één verdieping lager waar het zorgsecretariaat gevestigd is die werkzaamheden verricht voor deze afdeling en medewerkers. Ondanks wijziging van het functiebord bij de ingang van dit secretariaat en informatie op intranet over waar men met welke vraag terecht kan, worden de managementassistentes nog regelmatig gestoord in hun werkzaamheden met vragen die niet bij hun taken horen; door onder andere cliënten/patiënten en behandelaars/medewerkers. Daarnaast zitten de managementassistentes relatief ver van de kantoren van de procesmanagers af. Vooral wanneer er bijvoorbeeld urgente vragen zijn en/of spoed klussen moeten worden geklaard, kost het teveel tijd om snel even naar elkaar toe te lopen. Dit probleem is de aanleiding om een projectplan te schrijven voor een inpandige verhuizing en heeft ertoe geleid dat de procesmanagers in overleg met de huisvestingscommissie op zoek zijn gegaan naar andere kantoorruimte voor hen in het Roessingh. Eén van de procesmanagers is de opdrachtgever, namelijk Hans Francken. Het doel is dat de managementassistentes vanaf 2 december 2013 niet meer gestoord zullen worden door cliënten/patiënten en behandelaars voor werkzaamheden die niet bij hun taakfunctiebeschrijving horen, en ze zitten dichter bij de kantoren van de procesmanagers in de buurt, waardoor de lijnen korter worden en sneller samengewerkt kan worden. Er volgt een evaluatie na 6 maanden, dit valt buiten het project van de verhuizing. De opdrachtgever zal dit gaan plannen met de managementassistentes en de andere procesmanagers. Het beoogde resultaat is dat de managementassistentes op 2 december 2013 zijn verhuisd naar kantoorruimte F107 op de 1e verdieping, en deze kantoorruimte voldoet aan de eisen van het Roessingh, waarbij alle ICT aansluitingen zijn geïnstalleerd; deze worden 1 week voor de verhuizing getest. In hoofdstuk 2 wordt onder andere de scope beschreven, wat er wel en niet wordt gedaan binnen dit project. Hoofdstuk 3 bevat de projectorganisatie en het communicatieplan, in hoofdstuk 4 is de fasering van het project beschreven en in hoofdstuk 5 komen de projectbeheersingsplannen aan de orde. 5

6 2. Projectbeschrijving. 2.1 Aanleiding. De managementassistentes zijn in maart 2012 begonnen in het oude zorgsecretariaat op de 1 e verdieping. Omdat het om een nieuwe functie ging binnen de RVE s was er op dat moment geen leeg secretariaat beschikbaar. Derhalve werden de managementassistentes in het oude zorgsecretariaat geplaatst. Dit secretariaat functioneerde voor 2012 nog als zorgsecretariaat voor de behandelaars (waaronder maatschappelijk werkers, psychologische dienst en logopedische dienst) die op deze verdieping werken. Er was een loketfunctie bij dit secretariaat om patiënten naar de juiste wachtkamer te verwijzen. Deze is opgeheven en de administratief medewerkers en secretaresses zorg, zijn verhuisd naar de begane grond op de afdeling ergotherapie. In dit secretariaat staat nog een archiefkast, een voorraadkast, een sleutelkastje en de postvakken van de behandelaars waar zij dagelijks bij moeten. Kortom er wordt hier dagelijks veel in en uit gelopen. De behandelaars moeten erg wennen aan de nieuwe situatie; dat ze voor patiëntgerichte vragen naar beneden moeten vinden ze lastig. Ook de patiënten begrijpen niet goed dat ze in dit secretariaat niet met hun vragen terecht kunnen. Maar dit is wel zeer storend voor de managementassistenten. Zij werken voor de procesmanagers en kunnen deze vragen niet beantwoorden. De procesmanagers realiseren zich dat dit secretariaat niet echt een goede en rustige werkplek is voor de managementassistentes. Dit is de aanleiding geweest om te zoeken naar een andere kantoorruimte om vervolgens een inpandige verhuizing te gaan plannen, welke projectmatig zal worden aangepakt. 2.2 Doel. Vanaf 2 december 2013 worden de managementassistentes niet meer gestoord tijdens hun werkzaamheden met vragen die niet bij hun taken horen, en zij zullen dichter bij de kantoren van de procesmanagers zitten waardoor de lijnen korter worden en sneller samengewerkt kan worden. 2.3 Beoogd resultaat. De managementassistentes zijn op 2 december 2013 verhuisd naar kantoorruimte F107 op de 1e verdieping, en deze kantoorruimte voldoet aan alle eisen van het Roessingh, waarbij de ICT en telefoon aansluitingen geïnstalleerd zijn. Deze worden 1 week voor de verhuizing getest en doorgemeten. 2.4 Scope. Buiten de scope van dit project vallen de volgende werkzaamheden: Aanschaf van evt. nieuwe kantoormeubelen. Aanschaf van koffieapparaat, dit zullen de assistentes zelf regelen. Bevoorrading kantoorspullen, dit gebeurt later. Evaluatie met de managementassistente na 6 maanden. 6

7 3. Projectorganisatie en communicatie. Voor dit project wordt een tijdelijke projectorganisatie ingericht. In figuur 1, Projectorganisatie met aanvullende rollen (Schouten, 2012, p. 105/figuur 6.5) is de inrichting grafisch weergegeven waarbij de medewerkers met naam en functie zijn ingevuld. De projectorganisatie bestaat uit een opdrachtgever, een projectleider en projectmedewerkers die samen het resultaat, de inpandige verhuizing van het secretariaat van de managementassistentes in het Roessingh, zullen opleveren. Stakeholders Opdrachtgever Hans Francken Projectleider Saskia Lucasssen Projectmedewerker Jitse Jagersma ICT Projectmedewerker Jan Engbers technische dienst Projectmedewerker Mieke Jansen schoonmaak Projectmedewerker Tom Blokhuis medewerker transport Projectmedewerker Marc Brugman medewerker transport Projectmedewerker Nicole Bongers marketing en communicatie Projectmedewerkers Toos, Marja en Saskia man.assistentes Figuur 1 Projectorganisatie met aanvullende rollen 3.1 Rolverdeling. In Bijlage II is een tabel bijgevoegd waarbij de namen van de leden van het projectteam, de rolverdeling inclusief de verantwoordelijkheden/taken staan beschreven. 3.2 Stakeholders. Stakeholders zijn personen of groepen die betrokken zijn bij het project, maar die geen rol hebben in de projectorganisatie. (Schouten, 2012, p.105). Middels een omgevingsanalyse zijn hieronder de belangrijkste belanghebbenden (stakeholders) in kaart gebracht. Dit zijn vooral medewerkers die dagelijks per telefoon en/of of persoonlijk contact hebben met de managementassistentes en bevatten de dochterondernemingen van het Roessingh als belangrijkste contactpersonen. De manager ICT en hoofd schoonmaakdienst leveren medewerkers en worden als belanghebbenden gezien omdat zij verder niet bij de voortgangsrapportage van het projectteam aanwezig zullen zijn. De medewerkers die geleverd worden zijn projectmedewerkers en nemen wel deel in de projectorganisatie. In onderstaande tabel 3-1, Stakeholders, staan de belangrijkste stakeholders die zijn betrokken bij het verhuisproject, inclusief de naam, functie en belang(en) beschreven. Tabel 3-1, Stakeholders Naam Functie Belang Erik Boswinkel Manager ICT en technische dienst Levert 4 medewerkers voor het project. Erik Boswinkel Hoofd Huisvestingscommissie Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de kantoorruimte. Jeanette Veldhuis Hoofd schoonmaakdienst Levert 1 medewerker voor dit project. Medewerkers RVE 1 t/m 6 Dit betreft de behandelaren in het Zij moeten naar een andere kantoorruimte voor De medewerkers van het Roessingh Directie en secretariaat Roessingh Research and Development (RRD) Roessingh Revalidatietechniek (RRT) Roessingh artsen, medisch secretaresses, planners, receptie, bedrijfsbureau, post Raad van Bestuur en directiesecretaresse Dochteronderneming van het Roessingh (externe stakeholder) Dochteronderneming van het Roessingh (externe stakeholder) 7 hun vragen en andere tel nummers gebruiken. Dienen op de hoogte te zijn van de nieuwe tel nummers en verhuizing. Dienen op de hoogte te zijn van de nieuwe tel nummers en verhuizing. Dienen op de hoogte te zijn van de nieuwe tel nummers. Dienen op de hoogte te zijn van de tel nummer wijziging.

8 3.3 Communicatie plan. Gedurende de looptijd van dit verhuisproject vindt formeel overleg plaats. Een handig hulpmiddel bij het bepalen wie aan wie communiceert binnen het project, is het linking-pin principe. Een linking-pin is iemand die informatie van de mensen die hij aanstuurt, samenvoegt tot informatie voor iemand aan wie hij verantwoording moet afleggen. (Schouten, 2012, p.108). Het linking-pin principe is toegepast op dit verhuisproject. Tijdens de voortgangsrapportage brengen de projectmedewerkers de projectleider op de hoogte van hun werkzaamheden en de vorderingen ervan; de projectleider neemt deze informatie mee naar het opdrachtgever-projectleidersoverleg om daar verantwoording af te leggen over de voortgang van het project. Indien tijdens de voortgang van het project aanvullend overleg noodzakelijk is, zal deze in afwijking van onderstaande structuur gepland worden. Tabel 3-2 overlegvormen¹ Doelgroep Frequentie/Periode Doel 2 Stakeholders die medewerkers 1x Overleg over leveren medewerkers leveren Projectteamoverleg 1x: tijdens de voorbereidingsfase Voorbereiding van de verhuizing en bespreken van de planning Voortgangsrapportage met het projectteam Opdrachtgever-projectleider overleg 1x: na uitvoeringsfase 1 Rapportage op budget/uren, tijd en kwaliteit 2x: 1. de voorbereidingsfase 2. na uitvoeringsfase 1 Vastleggen voortgang, knelpunten, risico s, Go/ No Go beslissing Projectteam evaluatieoverleg tijdens de afrondingsfase Evaluatie Evaluatiegesprek opdrachtgeverprojectleider tijdens de afrondingsfase Evaluatie en afsluiten project Tabel 3-3 eenvoudig communicatieplan met de stakeholders bevat een eenvoudig communicatieplan waarin wordt vastgesteld op welke wijze de stakeholders worden geïnformeerd over de verhuizing en de nieuwe telefoonnummers en op welk moment. Tabel 3-3 eenvoudig communicatieplan met de stakeholders¹ Doelgroep/wie Onderwerp Middel Moment Actienemer Informeren over nieuwe Medewerkers RVE 1 Projectleider werkplek en wijziging van tel nieuwsbrief Op t/m 6 S.Lucassen nummer info op intranet Directie en secretariaat Medewerkers van het Roessingh RRD Informeren de verhuizing, de locatie en wijziging van tel nummer Informeren over de verhuizing, en wijziging van tel nummer Wijziging van tel nummer Op Info via intranet Via de nieuwsbrief Roessingh in Beeld RRT Wijziging van tel nummer Op Op Op Projectleider S.Lucassen Marketing en Communicatie N.Bongers Man. Assistent S.Lucassen Man. Assistent S.Lucassen ¹Communicatietabellen geraadpleegd via: 8

9 4. Fasering. Een goede faseringen maakt het mogelijk om een project te besturen en/of bij te sturen. Bij een lineaire fasering worden de fasen van het project na elkaar uitgevoerd (Schouten,2012, blz. 88). Voor dit project wordt een lineaire fasering toegepast, omdat de ene activiteit klaar moet zijn voordat met de andere activiteit kan worden gestart. Een fase heeft als doel een tussenresultaat op te leveren waarmee de beslissing kan worden genomen of het project verdergaat. Dit resultaat is nodig om de vervolgactiviteiten in een project goed uit te kunnen voeren. De beslissing wordt een Go/ No Go-beslissing genoemd en wordt door de opdrachtgever genomen zodat hij controle houdt over het project. (Schouten, 2012, p. 81). Bij dit verhuisproject worden bij de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase I en II een Go/ No Go-beslissing genomen door de opdrachtgever. De ICT en telefoon aansluitingen dienen eerst te worden aangelegd, doorgemeten en getest. Daarna kan het kantoor schoongemaakt worden, vervolgens kan er worden verhuisd en ingericht. Onderstaande opsomming geeft de verschillende fasen met bijbehorende activiteiten van het verhuisproject weer. 4.1 Voorbereidingsfase: Overleg met de opdrachtgever, Hans Francken wordt gepland. Plan van aanpak wordt geschreven inclusief begroting in man-uren door Saskia Lucassen. Overleg met de managers (stakeholders) die medewerkers zullen leveren wordt gepland. Bijeenkomst met de projectmedewerkers wordt gehouden. De stakeholders worden op de hoogte gesteld. Wanneer bovenstaande activiteiten zijn afgerond, neemt de opdrachtgever, Hans Francken de Go/ No Gobeslissing op basis van de plan van aanpak en bij Go kan worden gestart met uitvoeringsfase I. 4.2 Uitvoeringsfase I: De telefoonaansluiting wordt aangelegd en doorgemeten door Jan Engbers, technische dienst. De computer en internetaansluitingen worden aangelegd en getest door Jitse Jagersma ICT. Het naambordje wordt gemonteerd bij de deur. De ruimte wordt schoongemaakt door Mieke Jansen. Voortgangsbespreking met projectteam op budget, tijd en kwaliteit. Opdrachtgever-projectleidersoverleg wordt gepleegd. Als de telefoon en computer aansluitingen zijn getest en functioneren, en de ruimte schoon is, kan overgegaan worden op uitvoeringsfase II. De opdrachtgever, Hans Francken neemt de Go/ No Go beslissing. Bij Go kan de verhuizing beginnen. 4.3 Uitvoeringsfase II: Informatie over de verhuizing en de nieuwe telefoonnummers worden op intranet geplaatst door Nicole Bongers. Interne mail wordt verstuurd naar de medewerkers van RVE één tot en met zes door de managementassistentes, Toos, Marja en Saskia. Inpakken van kantoorspullen. Verhuizen van het grote kantoormeubilair en de kleine kantoorspullen. Inrichten van de ruimte en uitpakken van de spullen. De opdrachtgever neemt de Go/ No Go beslissing. Na goedkeuring kan overgegaan worden tot de afronding van het project. 4.4 Afrondingsfase: Evaluatieoverleg met het projectteam. Evalueren met de opdrachtgever over het verloop van de verhuizing, Hans Francken met Saskia Lucassen. Na goedkeuring beëindigen van het project. 9

10 5. Projectbeheersing. Beheersing van het verhuisproject wordt gedaan met behulp van de Plan-Do-Check Act methodiek; figuur 2 Deming kwaliteitscirkel. PDCA Demingcirkel opgehaald van:(http://nl.wikipedia.org/wiki/kwaliteitscirkel_van_deming) Dit wordt toegepast op de factoren geld/middelen, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd (GOKIT). Waarbij de projectorganisatie en informatie reeds zijn beschreven in hoofdstuk 3 projectorganisatie en communicatie. Plan: Het plannen van de werkzaamheden Do: het uitvoeren van de geplande werkzaamheden Check: het checken of de resultaten van de werkzaamheden werkelijk zijn zoals was beoogd Act: het bijsturen of bijstellen van de uitvoering naar aanleiding van de checkresultaten. (Mindtools, 2012, Plan-Do-Chek-Act, Whitepaper NCOI les 2 aanvullende lesstof) Figuur 2, Deming cirkel 5.1 Tijdsplan. De balkenplanning (Schouten, 2012, p. 119/120) kan gebruikt worden voor de activiteiten en overleggen per projectfase. In Bijlage III is de uitgebreide balkenplanning voor dit verhuisproject bijgevoegd. Bij uitvoeringsfase I zijn twee uitloopdagen ingecalculeerd voor eventuele problemen tijdens de werkzaamheden van de pc en telefoonaansluitingen. De Startdatum is en de einddatum van het project is De doorlooptijd van de voorbereidingsfase is zestien dagen, start op De doorlooptijd van uitvoeringsfase I is tien dagen en start op De doorlooptijd van uitvoeringsfase II is drie dagen en start op De doorlooptijd van de afrondingsfase is twee dagen en start op Budget. De uren van het project komen ten laste van de diverse afdelingen binnen het Roessingh. De kosten van het materiaal valt onder de investeringsbegroting van 2013 van RVE 1 t/m 6. In tabel 5-1 kostenoverzicht is een inschatting van de uren en kosten gemaakt voor het opleveren van de in paragraaf 4 genoemde werkzaamheden per fasering: via de voortgangsbespreking zal dit beheerst worden en middels een voortgangsrapportageverslag in kaart worden gebracht (Schouten, 2012, p.254 Bijlage B). Tabel 5-1 kostenoverzicht Omschrijving Uren Kosten raming Uitleg Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase I 10 uren projectteam 41 uren projectleider en opdrachtgever ,= uren afdeling ICT, uur schoonmaak, uren technische dienst, kabelmateriaal 3 uren projectleider en opdrachtgever Uitvoeringsfase II 33 Uren managementassistentes, uren afdeling transport, uren marketing en communicatie, Afrondingsfase 8 Uren projectteam voor overleg/evaluatie, 3 Uren projectleider en opdrachtgever Totaal ,= 5.3 Kwaliteit. Een goed project is een project waarvan het resultaat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, zodat hij hiermee het gestelde doel kan behalen. De kwaliteit hangt af van het resultaat van het project (Schouten, 2012, p.39). Om de kwaliteit te bewaken op de voorbereidende werkzaamheden worden de telefoon-en internetaansluiting na het aanleggen getest op functioneren, zodat hier nog aan kan worden gesleuteld, voor de verhuisdatum. Er zal een kwaliteitscontrole plaatsvinden of de kantoorruimte goed is schoongemaakt. De verhuizing zelf dient zo rustig mogelijk te verlopen zodat patiënten en behandelaren op de verdieping hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. De opdrachtgever heeft vooraf samen met de projectleider de inrichting van het kantoor bepaald zodat tijdens de verhuizing alles snel op de gewenste plek gezet kan worden. Dit wordt vooraf in het projectteamoverleg besproken zodat dit voor iedereen duidelijk is. 10

11 5.4 Risico analyse. Door middel van een risicoanalyse wordt bekeken welke risico s dit project met zich mee kan brengen. De tabel risicolijst van Schouten E. Drs.(2012) p. 140, wordt gebruikt om de risico s in kaart te brengen met de mate van impact, kans op het risico en daarbij behorende maatregel. Deze is ook voor dit verhuisproject gebruikt, om zo overzichtelijk de risico s onder elkaar te zetten. Zie tabel 5-2 risicolijst. Tabel 5-2, risicolijst Nr. Risico Kans Impact Maatregel Eigenaar 1 De opdrachtgever is niet beschikbaar voor Go/No Go beslissingen en overleggen Hoog (zeer volle agenda) Hoog (tijd) De Go/No beslissingen en overleggen in zijn agenda plannen en Hans Francken/ Opdrachtgever 2. Bekabeling voor PC en Telefoonaansluiting is niet op voorraad Laag Hoog (tijd, organisatie, kwaliteit) 3. PC aansluiting werkt niet goed Midden Hoog (kwaliteit, organisatie, tijd) 4. Een van de projectmedewerkers wordt ziek 5. De zieke medewerker kan niet vervangen worden omdat de andere medewerker reeds andere taken heeft (ICT, technische dienst) aanvinken als belangrijk Tijdig bestellen anders zelf naar de groothandel gaan Uitgebreide test uitvoeren en dan repareren. Lukt dit niet dan Installatiebedrijf laten komen. Uitlooptijd verlengen Midden Hoog (tijd) Andere medewerker inzetten Hoog Hoog (tijd, geld, organisatie) Als het gaat om ICT of de telefoonaansluiting: Extern bedrijf inhuren om het werk af te maken. ICT afdeling ICT afdeling Projectleider Projectleider Opdrachtgever/ projectleider Uitwerking risico nummer 5: Wanneer de zieke medewerker van de ICT afdeling of afdeling technische dienst niet door een collega kan worden vervangen; dan zal er een wijziging in het projectplan moeten plaatsvinden bij de volgende beheers factoren: - Geld: minder inzet van uren intern, maar wel geld vrijmaken voor het inhuren van een extern installatiebedrijf. - Organisatie: de projectorganisatie wijzigt; er komt een extern bedrijf bij op de lijst projectorganisatie van het projectteam en er gaat een interne medewerker af. - Kwaliteit: na de werkzaamheden kan alles getest worden en bij goed functioneren kan de verhuizing doorgaan. - Informatie: overleg met het projectteam volgt over de aanpassing van de werkzaamheden en tijdsplanning. - Tijd: wanneer het bedrijf niet meteen iemand kan sturen, zal de einddatum van het project aangepast c.q. opgeschoven moeten worden. Dit alles zal in overleg met de opdrachtgever moeten plaatsvinden en hij moet hier eerst goedkeuring voor geven. De andere risicofactoren zijn beheersbaar door middel van een goede planning en op tijd bestellen van het benodigde materiaal. 11

12 Literatuurlijst. Boek: Schouten, E. Drs. (2012). Projectmatig werken in de praktijk (1e dr.) Hilversum: Concept uitgeefgroep Schouten, 2012, p. 39 Schouten, 2012, p. 81 Schouten, 2012, p. 88 Schouten, 2012, p.105, figuur 6.5 Schouten, 2012, p.105 Schouten, 2012, p.108 Schouten, 2012, p.119/120 balkenplanning Schouten, 2012, p.140 Schouten, 2012, p.254 Bijlage B Lesmateriaal: Lesmateriaal NCOI, Mindtools, 2012, Plan-Do-Chek-Act, Whitepaper Website: Info over het RCR opgehaald van: Cijfers van het RCR opgehaald van: Communicatietabellen geraadpleegd via: Organogram opgehaald van: PDCA Demingcirkel opgehaald van: 12

13 Bijlage I Organogram. Roessingh, Centrum voor revalidatie te Enschede Opgehaald van: 13

14 Bijlage II Tabel met rolverdeling. Rolverdeling inclusief de verantwoordelijkheden/taken. Naam Rol Verantwoordelijkheid/ taak Hans Francken Opdrachtgever Goedkeuren van de projectopdracht en plan van aanpak rondom de inpandige verhuizing Stellen van de projectkaders: - Budget -> uren - Scope - Kwaliteit - Tijd Goedkeuren en accepteren van het eindresultaat. Adviseren van de projectleider Go/ No Go beslissingen nemen per fase Saskia Lucassen Projectleider - Rapportage van de voortgang - Aansturen projectteam - Opleveren van het resultaat conform de afgesproken projectkaders Jitse Jagersma ICT medewerker -Aansluiten van netwerkkabels en aansluiten van PC s inclusief testen Jan Engbers Medewerker technische dienst -Telefoonlijnen aansluiten, testen en instellen nieuwe telefoonnummers. Mieke Jansen Huishoudelijk assistent -Schoonmaken van de lege kantoorruimte. Tom Blokhuis Medewerker transport -Verhuizen van meubilair en kantoorspullen. Marc Brugman Medewerker transport -Verhuizen van meubilair en kantoorspullen Nicole Bongers Marketing en communicatie - Informatie op intranet plaatsen over verhuizing en nieuwe telefoonnummers. - Bericht plaatsen in de nieuwsbrief Roessingh in Beeld Marja, Toos en Saskia Managementassistentes - Inpakken kantoorspullen eigen werkplek. - naar medewerkers van eigen RVE s over verhuizing en nieuwe telefoonnummer - Uitpakken van kantoorspullen en inrichten eigen werkplek. De taken zijn duidelijk verdeeld evenals de verantwoordelijkheden van de projectleider en opdrachtgever. Daarnaast zal in de balkenplanning in bijlage III per fase worden aangegeven welke taak men wanneer moet uitvoeren zodat dit voor iedereen duidelijk is. 14

15 Bijlage III Balkenplanning. (Schouten, 2012, p.119/120) Balkenplanning Balkenplanning inpandige verhuizing project inpandige kantoor managementassistentes verhuizing Roessingh Centrum voor Revalidatie Acties 1 Voorbereidingsfase Naam Medewerker(s) Overleg met de opdrachtgever Saskia Lucassen/Hans Francken November December Plan van aanpak wordt geschreven inclusief begroting in man-uren Overleg met de stakeholders die medewerkers leveren Bijeenkomst met de projectmedewerkers (projectteamoverleg) Go/NoGo Beslissing 2 Uitvoeringsfase 1 De telefoonaansluiting aanleggen en testen De computer en internetaansluitingen aanleggen en doormeten De ruimte schoonmaken en checken Het naambordje monteren bij de ingang Voortgangsrapportage met het projectteam Opdrachtgever-projectleider overleg Saskia Lucassen Erik/Jeanette/Hans/Saskia het projectteam Hans Francken Jan Engbers Jitse Jagersma Mieke Jansen Jan Engbers het projectteam Saskia Lucassen/Hans Francken Go/NoGo Beslissing Hans Francken 3 Uitvoeringsfase 2 Interne mail versturen naar medewerkers (stakeholders) van RVE 1 t/m 6 Saskia / Toos/ Marja Informatie en nieuw telefoonnummer op intranet plaatsen Inpakken van kantoorspullen Verhuizen van het grote kantoormeubilair en kantoorspullen Inrichten en uitpakken kantoorspullen Go/NoGo Beslissing 4 Afrondingsfase Projectteamoverleg Evalueren met de opdrachtgever over het verloop van de verhuizing Nicole Bongers Saskia / Toos / Marja Tom / Marc Saskia/ Toos/ Marja Hans Francken het projectteam Saskia Lucassen/Hans Francken na goedkeuring beëindigen van het project Het projectteam: Saskia Lucassen, Toos Brink, Marja Bijvank, Tom Blokhuis, Marc Brugman, Jitse Jagersma, Jan Engbers, Mieke Jansen, Nicole Bongers. Legenda: Opdrachtgever-projectleider overleg: Plan van aanpak schrijven Projectteam overleggen Technische dienst, ICT en schoonmaakwerkzaamheden Overleg met stakeholders die medewerkers leveren inpakken/verhuizen/inrichten/uitpakken Go/No Go beslissing Informatie verstrekking 15

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Sugden Audio M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Projectmanagement Dhr. J. Smits BENDER HIFI Versie: 1.0 Bestandsnaam: BH.01.2013 Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Gastvrijheid versie 1.0

Gastvrijheid versie 1.0 Gastvrijheid versie 1.0 Naam : XXX Studentnummer : Datum 5 juni 2013 Opleidingsinstituut : Hogeschool NCOI Opleiding HBO Bedrijfskunde 1-jarig Module : Projectmanagement Docent Vertrouwelijk document :

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Wijk 2 racht Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Leraar: VOORWOORD xxxxx Dit projectplan is een eindopdracht voor de module projectmatig werken.

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1 Samen sterker (bronvermelding:http://crealogen.blogspot.nl/2012/05/samensterk.html) M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1jarige opleiding) Module: Projectmanagement

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Vragen nav de 1 e week Planning: project fasering Detail planning Voortgangsrapportage

Vragen nav de 1 e week Planning: project fasering Detail planning Voortgangsrapportage Vragen nav de 1 e week Planning: project fasering Detail planning Voortgangsrapportage Het te leveren projectresultaat; De uitvoeringswijze van het project (fasering, hoofdactiviteiten, werkomvang); De

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Diepgang achter het 3D ontwerp. Opdrachtnemers: Erik Driessen en Stef Tijhaar. Klas: EKT1c Opdrachtgever: Harry Sanderink

PLAN VAN AANPAK. Diepgang achter het 3D ontwerp. Opdrachtnemers: Erik Driessen en Stef Tijhaar. Klas: EKT1c Opdrachtgever: Harry Sanderink PLAN VAN AANPAK Diepgang achter het 3D ontwerp Opdrachtnemers: Erik Driessen en Stef Tijhaar. Klas: EKT1c Opdrachtgever: Harry Sanderink Inhoudsopgave 1. Achtergronden blz. 3 2. Projectresultaten blz.

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Verspreidingsplan <> Ten behoeve van het onderwerp:

Verspreidingsplan <<Naam organisatie>> Ten behoeve van het onderwerp: Verspreidingsplan Ten behoeve van het onderwerp: Vastgesteld op : Project gericht op : (eenheden betrokken bij verspreiding) Verantwoordelijk manager : (naam directeur / MT-lid) Projectleider

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Projectmanagement. Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde

Projectmanagement. Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde Projectmanagement Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde Module: projectmanagement Docente: Mw. E. van Sleeswijk 1 Voorwoord

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP F.G. van Dijk (Directie) C.S. Hogenes (Directie & lid MVO groep) Opdrachtgever : Van Dijk Maasland Groep Project : CO 2 Prestatieladder Datum : Maart 2011 Auteur :

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Plan van Aanpak Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Project Regionaal Informatie Expertise Centrum Zuid-Oost Brabant Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING...

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Moeten Horen Kunnen. Hoe bereiken? Evaluatie. Hoe bereiken?

Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Moeten Horen Kunnen. Hoe bereiken? Evaluatie. Hoe bereiken? Kwaliteit Kwaliteit Moeten Horen Kunnen Act Check Plan Do Kwaliteit Kwaliteit Wat Hoe Voortgang meten Evaluatie Wat Hoe Voortgang meten Evaluatie Projectdefinitie Bijstellen Bijstellen Kwaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017 3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2017 Januari 2017 Inleiding Indaver Nederland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

Werkwijze voor de website projectmatig werken

Werkwijze voor de website projectmatig werken Werkwijze voor de website projectmatig werken De eerste stap Ontdekken hoe de lessenserie projectmatig werken gebruikt moet worden YouTube clips Studie- en beroepsvaardigheden Samenwerkend leren Differentiëren

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Het LeerlingenLogboek: Communicatieverbetering tussen opleiding en werkplek

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Het LeerlingenLogboek: Communicatieverbetering tussen opleiding en werkplek Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Het LeerlingenLogboek: Communicatieverbetering tussen opleiding en werkplek 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven 05-07- 2016 Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 1 Het projectvoorstel = Tussenstap

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 Het projectvoorstel = Tussenstap in een

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie