3.B.2 Energie Management Actieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.B.2 Energie Management Actieplan"

Transcriptie

1 Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart om een nieuw portfolio 2012 samen te stellen en de activiteiten in te bedden in een Energie Management Actieplan zodat vervolgens de stap naar certificering voor niveau 4 gezet kan worden. Dit Energie Management Actieplan is verkort weergegeven in dit document en sluit aan bij het Management Handboek van het Kwaliteitsmanagementsysteem van de gehele de Groot Installatiegroep B.V. Energie Management Actieplan Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en het daarbij behorende Management Handboek van De Groot Installatiegroep beschrijft de (management) processen gericht op het beheersen van de activiteiten in het kader van certificeringen conform diverse managementsystemen (o.a. ISO 9001 en VCA** en verschillende BRL s). Het Energie Management Actieplan sluit aan bij dit KMS en in dit document worden de specifieke / aanvullende elementen beschreven die rechtstreeks betrekking hebben op het managen van de doelstellingen, acties en maatregelen om te komen tot reductie van energieverbruik en emissies van CO 2. Onderstaand een nadere toelichting op de belangrijkste elementen uit het Energie Management Actieplan die hierboven beschreven zijn. Organisatieschema De structuur van is in onderstaand figuur weergegeven. B.V. Divisie Brandbeveiliging BV Divisie Oost BV Divisie Noord BV Pagina 1 van 5 3.B.2 Energie Management Actieplan Versie maart 2013

2 Directie Hoofd KAM Projectleider Montage leider Uitvoerend personeel 3.B.2 Energie Management Actieplan Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB s) In onderstaande tabel is nader gespecificeerd welke relevante taken in het kader van het Energie Management Actieplan door de diverse functionarissen binnen worden ingevuld. Functie Item/ taken Beleid en doelstellingen vaststellen Opstellen en beheren van emissie inventaris Opstellen van CO 2 carbon footprint en Energie- en emissierapportage Inventariseren van sector- en keteninitiatieven en reductiemogelijkheden Invoeren en monitoren van maatregelen en acties t.b.v. het behalen van de reductiedoelstellingen (Laten) uitvoeren van (energie) audits Onderhouden van contacten met stakeholders en initiëren van initiatieven Informeren medewerkers over reductiedoelstellingen en maatregelen Uitvoeren van maatregelen en opvolgen van instructies Publiceren van de CO 2 Footprint en Energie- en emissierapportage en overige relevante portfolio documenten Inventariseren van energiestromen en emissiebronnen op relevante projecten (met gunningsvoordeel) Pagina 2 van 5 3.B.2 Energie Management Actieplan Versie maart 2013

3 Beleid In het Kwaliteitsmanagementsysteem van B.V. is aandacht voor het (algemene) beleid van de organisatie. Specifieke aandacht is er voor CO 2. Doelstellingen Vanuit het beleid zijn enkele algemene doelstellingen geformuleerd: Behalen van het CO 2 -bewust certificaat niveau 4 in 2013; Behalen van het CO 2 -bewust certificaat voor de gehele holding; Toepassen, waar mogelijk van alternatieve brandstoffen e/o groene stroom; in 2013 overstappen van grijze stroom naar groene stroom Streven naar continue verbetering van onze milieuprestaties door behalen ISO 14001; Verzamelen en opstellen van (betere) kengetallen om effecten van maatregelen beter meetbaar te maken; Verbruik elektra in nachtelijke uren beoordelen; Het aanschrijven van A-leveranciers om een CO 2 -footprint aan te leveren; Aanschaffen van het programma Erbis online t.b.v. het meten van energieprestatie-indicatoren; Aanschaffen en inzetten van meer elektrische auto s; De aanschaf van energiezuinige auto s (14% bijtelling); Nagaan welke geformuleerde besparingsmaatregelen die niet uitgevoerd zijn in 2012 wel kunnen worden doorgevoerd in Pagina 3 van 5 3.B.2 Energie Management Actieplan Versie maart 2013

4 Reductiedoelstellingen Op basis van de emissie-inventaris 2012 en de CO 2 carbon footprint over de referentieperiode 2012 zijn voor 2013 de volgende, specifieke reductiedoelstellingen en besparingsmaatregelen vastgesteld. Deze doelstellingen zijn tevens opgenomen in het beleidsplan voor Bewaking van de doelstellingen vindt plaats in het MT middels een actielijst. Scope 1 o o Een reductie van 5% uitstoot per gereden km van 238 gr/km naar 207 gr/km. Een reductie van 3% verbruik op aardgas. Scope 2 o Een reductie van 5% CO 2 voor scope 1. o Een reductie van 5% CO 2 voor scope 2. De carbon footprint uitbouwen met de vestigingen Groningen, Lelystad, Emmen, Ridderkerk, Tilburg. Bereik kwartaal 4 dat de besparingsmaatregelen zoals vastgelegd in de emissie-inventaris 2013 op het gebied van CO 2 reductie op de vestiging Hengelo zijn doorgevoerd. Bereik kwartaal 4 dat we hebben deelgenomen aan sector- en keteninitiatieven en dat hiervoor een specifiek budget van 5k is vrijgemaakt. Monitoring, meting en analyse (Plan-Do-Check-Act) Door middel van het Energie Management Actieplan wordt, in aanvulling op het bestaande Kwaliteitsmanagementsysteem, geborgd dat het beleid, doelstellingen en effectiviteit van de (reductiemaatregelen) beoordeeld worden en mogelijkheden worden geïnventariseerd om tot verbetering van de processen en prestaties te komen. De verbruiksgegevens worden waar mogelijk, maandelijks geïnventariseerd op basis van meterstanden of facturen van de brandstofleverancier. De CO 2 Footprint wordt 2 per jaar vastgesteld. In het MT overleg (1 per kwartaal) worden de voortgang van de acties, maatregelen en geformuleerde doelstellingen beoordeeld en waar mogelijk bijgestuurd. Tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling wordt op basis van het gerealiseerd energieverbruik en de CO 2 -emissies van het afgelopen jaar, het beleid geëvalueerd en wordt beoordeeld in hoeverre de geplande doelstellingen en daaraan gekoppelde acties en maatregelen gerealiseerd zijn. Indien noodzakelijk, worden de doelstellingen en/of acties en maatregelen, aangepast, bijgesteld of worden nieuwe geformuleerd. De resultaten van deze directiebeoordeling worden verwoord in de beleidsrapportage. Pagina 4 van 5 3.B.2 Energie Management Actieplan Versie maart 2013

5 Via de jaarlijkse energie-audit wordt tevens de actualiteit en volledigheid van de emissieinventarisaties getoetst; daarbij komen o.a. aan de orde, de gehanteerde energieverbruikers en emissiebronnen en de gehanteerde uitgangspunten en conversiefactoren. De resultaten worden vastgelegd in de beleidsrapportage. Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen welke voortkomen uit monitoring, meting en analyses worden op basis van de procedure klachten, afwijkingen en verbeteringen bewaakt. Communicatie Voor een effectieve communicatie is een communicatieplan opgesteld (zie document 3.C.2). Het beleid en de daaraan gekoppelde doelstellingen en acties, worden minimaal 2 per jaar via een personeelsbijeenkomst, met de medewerkers gecommuniceerd. Ook de voortgang m.b.t. de CO 2 prestaties en planning en voortgang van ingezette acties en maatregelen worden dan besproken. De CO 2 prestaties van het bedrijf worden niet alleen intern gecommuniceerd en gepubliceerd; minimaal 2 per jaar wordt een verkorte rapportage opgesteld van de gerealiseerde CO 2 emissies en deze Carbon Footprint wordt via de website gepubliceerd. Op de site is bovendien de beleidsverklaring terug te vinden, het communicatieplan zelf en een overzicht van relevante sectoren keteninitiatieven en de manier waarop door, divisie Oost hieraan wordt deelgenomen. Onze belangrijkste stakeholders worden door ons ook rechtsreeks en actief geïnformeerd over onze activiteiten, de CO 2 footprint en initiatieven. Pagina 5 van 5 3.B.2 Energie Management Actieplan Versie maart 2013

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie