CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H."

Transcriptie

1 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1

2 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het CO₂ reductiebeleid van ons bedrijf 2. ENERGIESTROMEN 2.1 Doelstellingen Scope 1 & Maatregelen om doelstellingen te realiseren 3. ENERGIEMEETPLAN 3.1 Beheersing middels energie meetplan 4. CO₂ VERANTWOORDELIJKE 4.1 Rolomschrijving CO₂ verantwoordelijke 5. AUTORISATIE 5.1 Verklaring Directie 2

3 3 van 9 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het CO₂ reductiebeleid van ons bedrijf Duurzaam ondernemen streven we na door aandacht te geven aan de middelen die we gebruiken bij onze processen. Door o.a. het materieel aan de laatste eisen te laten voldoen, door selectie en inkoop van duurzame materialen en het stimuleren van opdrachtgevers in het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Het reductiebeleid / plan word periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld of aangevuld tijdens de realisatie voor de komende 11 jaar. De besparing die gerealiseerd kan worden is sterk afhankelijk van de locatie van de projecten die invloed hebben op het brandstofverbruik en weersinvloeden die het interne energieverbruik kunnen beïnvloeden. Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en geborgd middels versiebeheer.. juni

4 4 van 9 2. ENERGIESTROMEN Energiestromen zijn alle stromen die binnen het bedrijf de CO₂ uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de 3.A.1 Emissie Inventaris Scope 1 & 2. Conform ISO De energiestromen binnen ons bedrijf met de hoogste CO₂ uitstoot zijn: Projectlocaties (machines) 68 % Mobiliteit 30 % Overig 2 % Totaal : 100 % 2.1 Doelstellingen Scope 1 en 2 Van de Wetering heeft de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en 2 van de CO₂ footprint. De scope 1 emissies ofwel de directie emissies hebben betrekking op het gasverbruik om locatie te verwarmen en het brandstofverbruik van eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik. Scope 1 behaalde in 2012 een uitstoot van ton CO₂. Scope 2 behaalde in 2012 een uitstoot van 116 ton CO₂. De totale uitstoot bedroeg in ton CO₂. Met van een FTE van 48. Scope 1 doelstelling: Reductie brandstof gebruik. Reductie gasverbruik. Scope 2 doelstelling: Groene stroom. Reductie elektriciteitsverbruik. Verhogen bewustwording medewerkers. Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Totaal scope 1 & 2 3 % CO₂ reductie op % CO₂ reductie op % CO₂ reductie op ten opzichte van ten opzichte van ten opzichte van

5 5 van Maatregelen om doelstellingen te realiseren In onderstaand overzicht worden de reductiemaatregelen benoemd om de in 2.1 genoemde reductiedoelstellingen te realiseren. De maatregelen zijn mede gebaseerd op inzicht uit de uitgevoerde energiebesparingonderzoeken. Er zijn naar aanleiding hiervan geen technische energiezuinige verbeteringen gepland waardoor een CO₂ reductie kan worden behaald. Wagenpark en machines zijn vrij nieuw, en worden waar nodig na 1 miljoen km gereden te hebben of ouder zijn dan 9 jaar vervangen. Nieuwe technieken worden continue gemonitord aan de hand van vakliteratuur en gedocumenteerd zodat bij toekomstige aanschaffingen/vervanging rekening wordt gehouden met de CO₂ uitstoot. Om de reductiedoelstellingen te behalen hebben wij zogenaamde KPI s (Kritieke Prestatie Indicator) vastgesteld om voortgang te kunnen monitoren. Scope 1 Doel Maatregel KPI Reductie brandstofverbruik Onderzoek naar verminderen verbruik brandstof. Sancties instellen voor stationair draaien machines. CO₂ reductie 2,85% Streefdatum Verant woordelijk CO₂ co. H. Buuts Voorlichting personeel m.b.t. stationair laten lopen machines. D.m.v. Toolboxmeeting en cursus bijv.: het nieuwe draaien 0,3% 0,5% Toolbox 2x p.j Monitoren brandstofverbruik / gegevens. Ontwikkeling nieuwe brandstofzuinige dumpertruck Maandoverzichten leverancier. Blackbox plaating in bedrijfsauto s i.s.m. BAS Volvo en ESTEPE ontwikkeling dumpertruck 0,5% 0,5% 50% in vergelijking met normale dumpertruck continue / jaarlijks uitgevoerd Directie / CO₂ co. H. Buuts Directie Reductie gasverbruik Bij verwarmen ruimtes, deuren en ramen gesloten houden. Uitleg aan kantoorwerknemers over gebruik van verwarming. 0,3% Verwarming keten/projectlocaties beperken Uitleg aan uitvoerders Directie / CO₂ co. H. Buuts Materieel Energieverbruik mee laten wegen bij aanschaf materieel 2 % Continue Directie 5

6 6 van 9 Scope 2 Doel Actie KPI Groene stroom Onderzoek overgang naar groene stroom i.p.v. grijze stroom. Bij voorkeur onder SMK Keurmerk. Aanvragen prijzen leverancier. Waarna contract groene stroom + vaststelling voorwaarden voor toepassen lagere conversiefactor. CO₂ reductie Streef Verantdatum woordelijk CO₂ co. H. Buuts Reductie elektriciteits verbruik Beeldschermen automatisch stand-by Energieverbruik mee laten wegen bij aanschaf apparatuur. Beeldschermen automatisch in stand-by stand na 15 minuten. - CO₂ co. H. Buuts i.s.m. Systeemnbeheer Verhogen bewustwording medewerkers Toolbox bewust omgaan met energie. Energieverbruikende apparaten, verlichting welke langere tijd niet word gebruikt uitzetten. Opstellen en uitgeven toolboxmeeting. Informatie d.m.v. Toolboxmeeting. Monitoring 1 x per jaar Ruimten welke niet gebruikt worden, verwarming lager of uitzetten. Informatie d.m.v. Toolboxmeeting Ter beperking van het vervoer van medewerkers naar projecten zoveel mogelijk carpoolen - 1% continu CO₂ co. H. Buuts 6

7 7 van 9 3. ENERGIEMEETPLAN 3.1 Beheersing middels energie meetplan Belangrijk onderdeel van het CO₂ reductiebeleid is het energie meetplan, als één van de eisen uit een energie management actieplan conform ISO (zie 3.B.2. Energiemanagement-actieplan). In dit energie meetplan is vastgelegd hoe doelstellingen die we hebben geformuleerd bewaakt worden, namelijk door de jaarlijkse vaststelling van de CO₂ footprint. Daarnast houden we via monitoring op KPI s de voortgang en maatregelen bij. Voor jaarlijkse vaststelling van onze CO₂ footprint is eenduidigheid in het meten van de verschillende energiestromen belangrijk, hiervoor is onderstaand plan opgesteld. Weergegeven is wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden. Brandstofverbuik Energiefactor Meetmoment Wie Hoe Diesel eigen wagenpark Jaarlijks, met bepaling voorraad per Administratie Jaaroverzicht leverancier 1/1 en 31/12 Benzine eigen wagenpark Jaarlijks, met bepaling voorraad per 1/1 en 31/12 Administratie Jaaroverzicht leverancier LPG eigen wagenpark Jaarlijks, met bepaling voorraad per 1/1 en 31/12 Administratie Jaaroverzicht leverancier Benzine klein materieel Jaarlijks Administratie Jaaroverzicht leverancier Smeeroliën Jaarlijks CO₂ co s en Chef werkplaats Facturen leverancier(s) Lasgasmengsel / acetyleen Jaarlijks CO₂ co s en Chef werkplaats Facturen leverancier(s) Propaangas Jaarlijks CO₂ co s en Chef werkplaats Facturen leverancier(s) Aardgas Jaarlijks waarbij de afgrenzing moet worden bepaald d.m.v. meteropname en/of maandnota s Administratie Factuur / opname Elektriciteitsverbruik Energiefactor Meetmoment Wie Hoe Elektriciteit Jaarlijks waarbij de afgrenzing moet worden bepaald d.m.v. meteropname en/of maandnota s. Administratie Factuur / opname 7

8 8 van 9 Zakelijke kilometers Energiefactor Meetmoment Wie Hoe Zakelijke km incl. vastlegging soort brandstofverbruik Jaarlijks Administratie Kilometerdeclaraties 4. CO₂ VERANTWOORDELIJKE 4..1 Rolomschrijving CO₂ verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het CO₂ reductiebeleid bij ons bedrijf is de Directie. De operationele invulling is gekoppeld aan de functie van KAM-coördinator en deze rapporteert aan de Directie. Dit document beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij deze rol horen. 1. Energiestromen - Verantwoordelijk voor een up-to-date overzicht van alle energiestromen. - Taak om deze lijst te kwantificeren en bij te houden. - Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 2. Doelstellingen - Verantwoordelijk voor het behalen van de CO₂-reductiedoelstellingen. - Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren. - Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 3. Ontwikkelingen - Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector en de technologie die van invloed kan zijn op het bedrijf. - Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up-to-date te houden. - Taak om ontwikkelingsprojecten op te zetten uitgroeiend naar sectorbrede CO₂ reductieprogramma s. - Bevoegd om acties uit te zetten. 4. Externe belanghebbenden - Verantwoordelijk voor continu overzicht van externe belanghebbenden - Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up-to-date te houden. Taak om dialoogsessies te organiseren en resultaten te analyseren. - Bevoegd om acties uit te zetten. 5. Implementatie - Verantwoordelijk voor algemene kennis / bewustzijn CO₂-reductiebeleid bij alle medewerkers van ons bedrijf. - Taak om het CO₂-reductieprogramma uit te voeren en te voorzien van continue verbetering. - Bevoegd om taken te delegeren / acties uit te zetten. 8

9 9 van 9 5. AUTORISATIE 5.1 Verklaring Directie Deze rapportage is opgesteld door A. van de Wetering en H. Buuts. Hierbij verklaart de directie van Van de Wetering achter de doelstellingen te staan genoemd in dit rapport. De directie zal er op toezien dat het beleid word gecommuniceerd en geïmplementeerd binnen de organisatie. J.A.J. van de Wetering J.W.A. van de Wetering 9

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 4,1 % CO2 emissie in 2014-2015 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2013. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 3 % CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2014. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 ketenanalyses; 1 e halfjaar 2011 : A.P. Kleiberg Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5

Voortgangsrapportage scope 3 ketenanalyses; 1 e halfjaar 2011 : A.P. Kleiberg Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5 Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5 1. Inleiding In deze voortgangsrapportage willen we de voortgang op de doelstellingen en maatregelen behandelen die naar aanleiding van de ketenanalyses scope 3 zijn

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het

middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het Ketenanalyse CO 2 emissies Dubbel duurzaam 2011-09-06 Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 1 van 11 Contents 1 INLEIDING... 3 2 BESCHRIJVING WAARDEKETEN... 4 3 RELEVANTE CATEGORIEËN... 6 3.1 SELECTIE

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie