Energiemanagement Actieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement Actieplan"

Transcriptie

1 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1

2 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving energiemanagement actieplan 2. PLAN 2.1 Beleid en doelstellingen 2.2 Organisatie van het energie en kwaliteitsmanagement systeem voor de CO₂ footprint 3. DO 3.1 Rapportageproces CO₂ footprint 3.2 Beheersing van processen 3.3 Beheer van documentatie 3.4 Communicatie 4. CHECK 4.1 Validatie van de gerapporteerde data 4.2 Interne Audits 4.3 Externe verificatie 5. ACT 5.1 Energiemanagement Review 5.2 Feedback 6. AUTORISATIE 6.1 Verklaring Directie 2

3 3 van 8 1. INLEIDING Beschrijving Energiemanagement actieplan Duurzaam ondernemen streven we na door aandacht te geven aan de middelen die we gebruiken bij onze processen. Door o.a. het materieel aan de laatste eisen te laten voldoen, door selectie en inkoop van duurzame materialen en het stimuleren van opdrachtgevers in het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Het doel van energiemanagement is het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energieefficiëntie binnen de organisatie. Uiteindelijk draagt dit bij aan een beperking van de energiebehoefte en de vermindering van de CO₂ uitstoot van het bedrijf. Het uitgangspunt van het energiemanagement actieplan is de PDCA cyclus van Deming, zoals bekend van de ISO PDCA staat voor de belangrijkste stappen binnen een cyclus namelijk: Plan: Identificeer en beoordeel de energie aspecten en maak een plan ten aanzien van de resultaten die je wilt bereiken. Do: Voer het plan uit. Check: Vergelijk de resultaten met de beoogde resultaten. Act: Borg de resultaten of stuur bij om resultaten alsnog te bereiken. De PDCA cyclus omvat de meest essentiële stappen voor besturing en voor procesbesturing in het bijzonder. Het programma heeft betrekking op alle activiteiten en projecten van het bedrijf. Zie hoofdstuk 7 bijlage 1 voor Plan van Aanpak, hierin zijn de taken, communicatie en maatregelen op het gebied van energiemanagement binnen de organisatie weergegeven. 3

4 4 van 8 2. PLAN 2.1 Beleid en doelstellingen Van de Wetering wil een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de CO₂ emissies. Om hieraan invulling te geven voert van de Wetering een intern beleid om de reductiedoelstellingen te behalen. Mede door aandacht te schenken aan het verminderen van de brandstof behoefte zal beoogde reductiedoelstelling behaald worden. In het Plan van Aanpak formuleren we kwantitatieve doelen en verbeterkansen voor onze CO₂ reductie. Dit Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door de directie en wordt intern in de organisatie gecommuniceerd middels het VGM overleg. De gekozen reductiemaatregelen worden uitgewerkt, hierbij wordt o.a. rekening gehouden met het budget, terugverdientijd en natuurlijk kansen. De uitgewerkte reductiemaatregelen worden voorgelegd aan de directie. Het besluit tot implementatie in de organisatie wordt genomen tijdens directieoverleg. Wanneer het besluit tot implementatie is genomen, kan begonnen worden met de daadwerkelijke implementatie. De kwantitatieve doelen fungeren als energieprestatie indicatoren, aan de hand waarvan de vorderingen van het energiebeleid worden gevolgd. Bij de medewerkers zal er een gevoel van betrokkenheid gecreëerd worden. Door goede communicatie en gehoor te geven aan de persoonlijke inbreng worden de medewerkers nauw betrokken bij de uitvoering, dit zal uiteindelijk de mate van succes bepalen van de gestelde doelen. 2.2 Organisatie van het energie en kwaliteitsmanagement systeem voor de Co₂ footprint De directie wordt ondersteund door KAM coördinator Ankie van de Wetering, en hoofd logistkiek planning Hans Buuts. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor de planning van en de controle op de voortgang. Zij fungeren als CO₂ coördinatoren. 4

5 5 van 8 3. DO 3.1 Rapportage CO₂ footprint De voortgang van de CO₂ reductiedoelstelling wordt door middel van een CO₂ footprint bewaakt. Het plan van Aanpak wordt gehanteerd (bijlage hoofdstuk 7) en elk punt zal periodiek worden gecontroleerd. Dit houdt in dat er periodiek een inventarisatie en identificatie plaatsvindt van de belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf. Dit resulteert in een CO₂ footprint rapportage. Het rapportageproces loopt continu de volgende fases door: Datacollectie; Validatie; Rapportage; Borging documentatie De afbakening en het rapportageproces van de CO₂ emissies zijn gedetailleerd beschreven. De verantwoordelijkheid voor de datacollectie, validatie, rapportage en documentatie ligt bij KAMcoördinator en Hoofd Planning, zij delegeren taken uit en overleggen met directie. 3.2 Beheersing van processen Het borgen van de kwaliteit van de CO₂ footprint gebeurt op verschillende manieren: Door middel van procedures Door middel van formulieren Door interne vergaderingen 3.3 Beheer van documentatie De documenten die betrekking hebben op het energiemanagement systeem van de CO₂ footprint worden door de CO₂ coördinatoren beheerd en actueel gehouden. De documentatie van het EMS voor de CO₂ footprint bestaat uit de volgende documenten: Het CO₂ handboek geeft inzicht in de procedures voor het verzamelen, valideren en rapporteren over CO₂ emissies binnen het bedrijf en is bestemd voor degenen die betrokken zijn bij dit rapportageproces. De procedures zijn digitaal ter beschikking. De beheerders zijn verantwoordelijk voor het actueel houden en bekend maken van de procedurebeschrijvingen binnen de organisatie. De CO₂ coördinatoren hebben de procedurebeschrijvingen in beheer. 3.4 Communicatie Van de Wetering streeft naar periodieke interne en externe communicatie over de voortgang op CO₂ reductiedoelstelling. Het communicatieplan beschrijft de uit te voeren activiteiten, de in te zetten middelen en de daaraan gekoppelde planning. Communicatie over de voortgang op de reductiedoelstellingen vindt onder andere plaats via internet, via interne mail, en binnen de directie. 5

6 6 van 8 4. CHECK 4.1 Validatie van de gerapporteerde data Om de kwaliteit van de gerapporteerde data te borgen is het validatie proces van de gerapporteerde energiedata als volgt ingericht: CO₂ coördinatoren valideren de gerapporteerde data op basis van de originele documenten (facturen, bonnen, overzichten e.d.) De toezichtverantwoordelijke voert een definitieve controle uit op de data. 4.2 Interne Audits Alle energiestromen worden jaarlijks geregistreerd door middel van een Excel sheet. De vorderingen ten opzichte van het referentiejaar en de doelstellingen worden vastgelegd in het KAM Jaarplan. Tijdens de implementatie van de maatregelen wordt de voortgang gemonitord door de CO₂ coördinatoren. Wanneer blijkt dat de maatregelen niet of onvoldoende zijn geïmplementeerd, worden er corrigerende maatregelen genomen. In het KAM overleg zal er vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt naar de reductiedoelstellingen gekeken worden. De realisatie van geplande maatregelen wordt vastgelegd in de jaarlijkse CO₂ rapportage (zie KAM Jaarplan). 4.3 Externe verificatie Om de kwaliteit van de CO₂ footprint te toetsen wordt deze extern geverifieerd door een certificerende instelling. De certificerende instelling dient door SKAO bevoegd te zijn om deze verificatie uit te voeren. Met deze informatie kunnen eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd en verbeteringen worden doorgevoerd. Van de Wetering maakt geen gebruik van externe verificatie. 6

7 7 van 8 5. ACT 5.1 Energiemanagement review Jaarlijks wordt door de directie het geïmplementeerde energie en kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld op geschiktheid, passendheid en doeltreffendheid. De evaluatie wordt geïntegreerd in de directiebeoordeling en besproken als agendapunt in het KAM overleg. De uitkomst van de evaluatie en de daaruit te trekken conclusies zijn input voor het komende jaar. Afwijkingen in het energieverbruik, plotselinge toe of afnames worden geregisteerd en verklaard. Op basis hiervan worden corrigerende en preventieve maatregelen toegevoegd aan het Plan van Aanpak. Tijdens de jaarlijkse CO₂ rapportage komen volgende onderwerpen aan bod: Realisatie van de reductiedoelstellingen; Voortgang van implementatie van reductiemaatregelen; Nieuwe verbeterkansen op gebied van CO₂ reductie; Actualiteit en effectiviteit van het CO₂ reductieplan Effectiviteit van communicatie over CO₂ reductie. 5.2 Feedback Aan de hand van input uit de vorige fases en het evaluatierapport van het directieoverleg kunnen doelstellingen, indien nodig worden bijgesteld en kunnen er vervolgacties worden uitgezet om de verbeteringen te realiseren. Dit is nodig om de continue verbetering van het geïmplenteerde energieen kwaliteitsmanagementsysteem te bevorderen. De terugkoppeling van de uitkomsten wordt zowel schriftelijk (rapportage) als mondeling (bijeenkomst met directie) naar betrokkenen verzorgd. Zij dragen zorg voor het nemen van corrigerende/preventieve maatregelen binnen hun eigen organisatieonderdeel. 7

8 8 van 8 6. AUTORISATIE 6.1 Verklaring Directie Deze rapportage is opgesteld door A. van de Wetering en H. Buuts. Hierbij verklaart de directie van Van de Wetering achter de doelstellingen te staan genoemd in dit rapport. De directie zal er op toezien dat het beleid word gecommuniceerd en geïmplementeerd binnen de organisatie. J.A.J. van de Wetering J.W.A. van de Wetering 8

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie managementprogramma 3B2. CO2 prestatieladder

Energie managementprogramma 3B2. CO2 prestatieladder Energie managementprogramma 3B2 CO2 prestatieladder Adres Strangeweg 7 7731 GV Ommen T +31 (0) 529 452150 F +31 (0) 529 451165 E info@dunnewindgroep.nl Projectgegevens Naam: Status: CO2 prestatieladder

Nadere informatie