Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH"

Transcriptie

1 Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving Aanleiding Doelen Resultaat Scope (Afbakening) 6 Hoofdstuk 2. Organisatie 7 Hoofdstuk 3. Fasering 8 Hoofdstuk 4. Projectbeheersing Tijdplanning Budget Kwaliteitsplan Omgevingsanalyse Risicobeheersing 11 Literatuur overzicht 12 2

3 Voorwoord. Ik ben XXX en werk als manager VVE bij de stichting peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen.(SPSH) VVE staat voor: voor- en vroegschoolse educatie. Waarbij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar extra begeleiding kunnen krijgen bij hun taalontwikkeling. De SPSH biedt op 16 locatie in de gemeente Hoogeveen peuterspeelzaalwerk aan bij de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De SPSH wil in de toekomst bij al haar 16 locaties het buitenspelen op de peuterspeelzaal op een andere manier gaan aanbieden. Zij wil dat alle peuters op een natuurlijke manier gaan buiten spelen, met natuurlijke materialen. De module projectmanagement sluit zeer goed aan bij mijn huidige functie en werkzaamheden. Ik krijg veel handvatten toegereikt in deze modulen die direct toepasbaar zijn in mijn werkzaamheden. Graag wil ik mijn voorwoord gebruiken om mijn directeur XXX te bedanken voor de mogelijkheden die ze mij geboden heeft om dit project te schrijven en ook daadwerkelijk te mogen uitvoeren. Ook mijn docent Mw. B. van Beugen - Muns wil ik hierbij bedanken voor haar interessante en enthousiaste lessen die zij mij gegeven heeft over projectmanagement. Hoogeveen, 10 december

4 Samenvatting. Voor u ligt het projectplan natuurlijk buitenspelen binnen de SPSH. Dit projectplan is opgebouwd uit vier delen. Projectbeschrijving Projectorganisatie Fasering van het project Beheersing van het project In de beschrijving van het project worden het doel en de resultaten duidelijk. Het doel wordt voor het schrijven van een projectplan vastgesteld door de opdrachtgever. Met het resultaat kan het gestelde doel behaald worden. In de beschrijving van de organisatie wordt er duidelijk met wie we dit project gaan doen. Welke rollen er zijn binnen dit project en wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Hierin zijn ook de communicatielijnen vastgesteld. In de fasering kunt u lezen in welke fasen dit project is opgedeeld en welke activiteiten er in de verschillende fase worden uitgevoerd. Iedere fase levert een tussenresultaat op. Ook wel een mijlpaal genoemd. Na iedere fase is er een Go / No Go beslissing van de opdrachtgever. Mocht er na een fase besloten worden dat het project stopt, zal de nazorgfase altijd ingezet worden om het project alsnog goed en netjes af te sluiten. Om het hele project te doen slagen moet er een goede beheersing zijn van alle beheers factoren. Deze kunt u terug vinden in de beheersing van het project. De beheers factoren die zijn meegenomen in dit project vormen de letters BAKT-DOOR. Budget, Afbakening, Kwaliteit, Tijd, Doel, Organisatie, Omgeving en Risico s. Deze letters zijn ook in de inhoudsopgave met een rode kleur weergegeven. Na het lezen van deze vier onderdelen zal er een totaalbeeld zijn van het projectplan dat in deze moduleopdracht beschreven is. 4

5 Inleiding. De Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen (SPSH) biedt in de gemeente Hoogeveen peuterspeelzaalwerk aan op 16 verschillende locaties verspreid in deze gemeente. Naast het peuterspeelzaalwerk zijn er ook kinderopvangaanbieders in de gemeente Hoogeveen, die op educatief niveau hetzelfde aanbieden als de SPSH. De SPSH wil zichzelf gaan onderscheiden van de andere aanbieders in de gemeente Hoogeveen. Zij heeft ervoor gekozen om na te gaan of er op het gebied van natuurlijk buitenspelen al een aanbod is binnen de kinderopvang in de gemeente Hoogeveen. Als blijkt dat deze er niet zijn, wil de SPSH één van haar 16 locaties gaan gebruiken om natuurlijk buitenspelen aan te bieden. De SPSH kan er dan voor kiezen om dit beschreven projectplan te gebruiken om natuurlijk buiten spelen in de toekomst te realiseren. Leeswijzer. In dit projectplan wordt gebruik gemaakt van een aantal afkortingen. SPSH: PSZ : VVE: PDCA: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Peuterspeelzaal Voor- en vroegschoolse educatie. Plan Do Check Act De tijdplanning in hoofdstuk vier op pagina negen is wellicht niet goed leesbaar vanaf de computer. Bij het uitprinten van deze pagina is de tekst wel goed leesbaar. 5

6 Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving. Om een goede omschrijving van dit project te kunnen geven zijn er een aantal kenmerken die eerst beschreven moeten worden. Ieder project heeft een duidelijk doel, een uniek of nieuw resultaat, een begin of een eind, een opdrachtgever, een tijdelijke samenwerking met andere mensen en een mate van onzekerheid. (Ed Schouten, 2012, p.20) De SPSH vindt de kenmerken doel en resultaat belangrijk voor een juiste omschrijving van dit project. 1.1 Aanleiding Bij de SPSH staat naamsbekendheid en onderscheiding van andere aanbieders voor aankomend jaar hoog in het vaandel. De SPSH is de enige aanbieder van peuterspeelzaalwerk in Hoogeveen, maar aanbieders voor kinderopvang zijn er wel. Als het gaat om het pedagogisch werken en wat er belangrijk is voor ons en de andere aanbieders verschilt dit weinig met elkaar. Waar we ons wel in kunnen onderscheiden is ons beleid op het buitenspelen met de peuters. Buiten willen wij natuurlijk spelen gaan aanbieden en ons daarmee gaan onderscheiden van de andere aanbieders in de gemeente Hoogeveen. Op alle 16 locaties van de SPSH in de gemeente Hoogeveen zijn de buitenspeelplaatsen op dit moment niet voor natuurlijk spelen ingericht. De directeur van de SPSH heeft aan de VVE manager de opdracht gegeven om op 1 locaties van de SPSH natuurlijk spelen te gaan opstarten. Zij wil dat de speelplaats voor de lente van 2014 is aangelegd en dat er dan tot eind november 2014 wordt geëvalueerd. Deze locatie zal als een pilot gebruikt worden. In december 2014 zal er een GO / NO GO beslissing zijn of op alle peuterspeelzalen van de SPSH natuurlijk spelen wordt ingezet. (Ed Schouten, 2012, p.192) 1.2 Doelen Dit project richt zich op het bereiken van het doel dat de opdrachtgever vooraf heeft gesteld. Elk project heeft meerdere doelen die vooraf worden bepaald om hierop alle resultaten en de benodigde werkzaamheden op elkaar af te stemmen.(ed Schouten, 2012, p.26) Door als eerste in april 2014 natuurlijk spelen aan te bieden in de gemeente Hoogeveen kunnen we bereiken dat de SPSH haar eigenheid ontwikkeld en zich daarmee weet te onderscheiden van andere aanbieders in de gemeente Hoogeveen. Tot eind november 2014 zal er onder de ouders geëvalueerd worden of zij bewust kiezen voor het aanbod van natuurlijk spelen op deze locatie. Eis: minimaal 10 ouders. 1.3 Resultaat Resultaatgericht betekend dat alle taken en activiteiten die we gaan uitvoeren een concreet en helder resultaat gaan opleveren.(ed Schouten, 2012, p.26) Wij gaan op onze locatie XXX de speelplaats herinrichten met natuurlijk speelmateriaal. Dit laten we door een extern gespecialiseerd bedrijf doen en is in april 2014 klaar. De VVE manager zal de pedagogisch medewerkers van maart 2014 tot eind november 2014 gaan begeleiden om het natuurlijk spelen op de juiste manier aan te bieden. De administratie zal van maart 2014 tot eind november 2014 evalueren hoeveel ouders er bewust kiezen voor deze locatie op het aanbieden van natuurlijk spelen. De directeur, tevens de opdrachtgever zal in week 45 van 2014 definitief laten weten of de SPSH op al haar locaties natuurlijk spelen gaat aanbieden of niet. 1.4 Scope (Afbakening) De scope in dit project betekend het afbakenen van dit project. Hierdoor wordt het helder tot waar het project zich beperkt. Welke activiteiten behoren binnen dit project en welke activiteiten behoren er buiten te blijven.(ed Schouten, 2012, p.71) BINNEN het project Extern bedrijf inschakelen voor de buitenspeelplaats Aanschaf van al het buiten materiaal Ondersteuning van natuurlijk spelen aan pedagogisch medewerkers van deze locatie Ondersteuning van de administratie op de SPSH bij het inventariseren van de aanmeldingen BUITEN het project Overige 15 locaties Het binnen spelen op de locaties Ondersteuning van natuurlijk spelen aan de ouders van deze locatie Website SPSH aanpassen De opening van de speelplaats Marketing voor de locatie XXX betreft het unieke aanbod natuurlijk spelen op deze locatie. Onderhoudsplan van de buitenplaats 6

7 Hoofdstuk 2. Organisatie. De SPSH is een lijnorganisatie. Als er een projectplan geschreven wordt, worden de rollen ook hiërarchisch onder elkaar gezet. Alle rollen leggen hierdoor verantwoording af aan een leidinggevende. (Ed Schouten, 2012, p.98) Deze rollen kunnen wel verschillen bij een projectplan met hun huidige functie. (Ed Schouten, 2012, p.106) Daarnaast maakt de SPSH bij haar projecten gebruik van de kennis en kunde van de stafmedewerker. Deze stafmedewerker is ondersteunend en adviserend aan de lijnfuncties. Stafmedewerker Opdrachtgever Project leider Projectmedewerker hovenier Projectmedewerker leidsters Projectmedewerker administratie Communiceren binnen een project is van groot belang. (Ed Schouten, 2012, p.107) Er moet dan ook duidelijk zijn wie er aan wie communiceert. Het beschreven project is in omvang vrij klein waardoor de communicatierollen meegenomen kunnen worden in onderstaand schema waar de rolverdeling duidelijk wordt gemaakt. Hierdoor krijg je in één overzicht een duidelijke verdeling. Rol Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Rapporteert aan Opdrachtgever * Communiceert met de projectleider Projectleider * Budget vaststellen * Eindverantwoordelijk bij de GO / NO GO beslissing * Goedkeuring aan het projectplan * Goedkeuring van het eindproduct Projectleider * Communiceert met alle rollen. Opdrachtgever * Stuurt de projectmedewerkers aan * Motiveert de projectmedewerkers * Projectplan schrijven * Bewaken van de beheers factoren * Maakt beslissingen binnen de beheers factoren * Offertes aanvragen bij externe bedrijven * Aanschaffen van buitenspelmateriaal * Opleveren van het eindproduct Stafmedewerker * Adviseert de opdrachtgever en projectleider Opdrachtgever / projectleider Projectmedewerkers (Leidsters) Projectmedewerkers (Hovenier) Projectmedewerkers (Administratie) * Communiceert met de projectleider * Uitvoeren van inhoudelijke werkzaamheden * Communiceert met de projectleider * Handhaven van de offerte afspraken * Uitvoeren van de werkzaamheden op de buitenspeelplaats * Communiceert met de projectleider * Aanpassen van het systeem (aanmeldingen) * Inventariseren van de reden van de aanmeldingen Projectleider Projectleider Projectleider 7

8 Hoofdstuk 3. Fasering Bij dit projectplan hoort ook de fasering, waarin er stap voor stap een beschrijving is van iedere fase om tot een eindresultaat te komen. Iedere fase die bij dit project hoort heeft meerdere stadium met een begin en een einde, een tussenresultaat, werkzaamheden en tot slot de goedkeuring.(ed Schouten, 2012, p.83) In het projectplan natuurlijk spelen gaan we lineair faseren volgens het model van Twynstra Gudde. (Ed Schouten, 2012, p.90) Alle fasen worden na elkaar uitgevoerd en aan het eind van iedere fase is er een GO/NO GO beslissing van de opdrachtgever. (Ed Schouten, 2012, p.88) definitiefase ontwerpfase realisatiefase nazorg Doel: Het bepalen of we ons gaan onderscheiden van andere kinderopvangaanbieders in de gemeente Hoogeveen Doel: Concretiseren van het idee. Doel: Realiseren van een buitenspeelplaats ingericht op natuurlijk spelen op de locatie XXX. Aangepast systeem op de administratie. Doel: Natuurlijk spelen aanbieden aan de kinderen op de locatie XXX Min.10 ouders die de bewuste keuze van deze locatie hebben gemaakt op het aanbod natuurlijk spelen. Activiteit: Inventariseren of er al kinderopvang-aanbieders zijn in de gemeente Hoogeveen die natuurlijk spelen aanbieden. De financiële administratie van de SPSH opdracht geven een begroting te maken welk maximaal bedrag voor dit project vrij gemaakt kan worden. Het schrijven van het projectplan. Activiteit: Pedagogisch medewerkers meenemen in dit project. Inventariseren wat de wensen van de leidsters zijn betreft natuurlijk buitenspelen. Inventariseren wat de wensen van de opdrachtgever zijn betreft natuurlijk buitenspelen. Advies vragen aan de stafmedewerker. Offerte aanvragen bij een hovenier Activiteit: offerte goedkeuren Hoveniersbedrijf aan het werk zetten Leidsters van de locatie op de hoogte stellen. Ouders van de locatie op de hoogte stellen. Begeleiding van de leidsters hoe natuurlijk spelen aan te bieden Leidsters samen met projectleider buiten materiaal aanschaffen. Activiteit: Evalueren van de buitenplaats. Evalueren met de leidsters of zij de begeleiding nog nodig hebben of stop gezet kan worden. resultaten aangeleverd krijgen van de financiële administratie. Opdrachtgever zal de uitslag bekend maken onder alle 16 locaties Niet aangeslagen beplanting opnieuw planten Het maximale bedrag voor dit project vaststellen Goedkeuring projectplan Administratie van de SPSH op de hoogte stellen en het systeem aanpassen op registratie keuze voor locatie. Tussenresultaat: Positionerings-richting bepalen Tussenresultaat: Betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers van de locatie e XXX. Offerte. Tussenresultaat: Buitenplaats is aangepast om natuurlijk buitenspelen aan te bieden. Administratie is aangepast. Begeleiding op de pedagogisch medewerkers is ingezet. Tussenresultaat: Juiste uitvoering van natuurlijk spelen aanbieden GO / NO GO beslissing of de SPSH natuurlijk buitenspelen op alle 16 locaties gaat aanbieden. GO NO GO GO NO GO GO NO GO GO NO GO 8

9 Hoofdstuk 4. Projectbeheersing In dit projectplan wordt er gebruik gemaakt van BAKT-DOOR. Deze letters staan voor de 8 beheers factoren die er zijn om een project te doen slagen. De beheers factoren worden onderverdeeld in primaire beheers factoren BAKT en de secundaire beheers factoren DOOR.(Ed Schouten, 2012, p.37) De primaire beheers factoren budget, kwaliteit en tijd, worden hieronder beschreven hoe de projectleider deze factoren kan beheersen. Om de beheers factoren in de gaten te houden kun je gebruik maken van de Plan-Do-Check-Act methode van deze factoren.(zie NCOI e-connect download artikel PDCA) Na iedere fase is er een moment voor managementactiviteiten. Daaronder valt ook de beheersing van de factoren. De beheers factoren afbakening, doel, organisatie, omgeving en risico s worden na iedere fase met de opdrachtgever besproken zodat ook daar controle op blijft. Als er tijdens de projectuitvoering iets gebeurt dat niet in dit plan staat, moeten deze zogeheten issues ten alle tijden aan de projectleider gemeld worden. (Ed Schouten, 2012, p.188) Tijdplanning. De tijd die voor dit project van te voren is vastgesteld wordt bepaald door de opdrachtgever en bewaakt door de projectleider. (Ed Schouten, 2012, p.39) Om tijd te kunnen bewaken heeft de opdrachtgever regelmatig voortgangsgegevens nodig over de planning. Hiermee kan zij vertragingen en versnellingen duidelijk maken en waar mogelijk bijsturen. (Ed Schouten, 2012, p.183) Na iedere fase is er tijd ingepland voor managementactiviteiten. Hierdoor wordt er na elke fase de mogelijkheid gegeven voor margedagen. (Ed Schouten, 2012, p.116)voordat de volgende fase van start gaat is er een hele week marge ingepland. Tijdplanning natuurlijk buitenspelen Week Fase Activiteit Verantw Definitiefase * Bedrag begroten F.A * Inventariseren bij aanbieders in gemeente Hoogeveen P.L * Schrijven van Projectplan P.L * Managementactiviteiten P.L * GO / NO GO beslissing O.G Ontwerpfase * Inventariseren welke wensen de opdrachtgever heeft P.L * leidsters meenemen in het project P.L * Inventariseren wat de wensen zijn van de leidsters P.L * Offertes aanvragen P.L * Advies inrichting stafmedewerker O.G / P.L * Het maximale bedrag vaststellen voor dit project. O.G * Goedkeuring projectplan O.G * Managementactiviteiten P.L * GO / NO GO beslissing O.G Realisatiefase * Offerte goedkeuren O.G * Offerte ondertekenen O.G * Systeem aanpassen P.L / P.M * Bijhouden van de aanmeldingen op deze locatie P.M * Leidsters meenemen in het project P.L * Ouders meenemen in het project P.L * Materiaal bestellen P.L / P.M * Begeleiding leidsters inzetten P.L * Speelplaats aanleggen P.M * Oplevering speelplaats P.L / P.M * Managementactiviteiten P.L * GO / NO GO beslissing O.G Nazorgfase * Evalueren met de leidsters P.L / P.M * Evalueren met de hovenier P.L / P.M * Resultaten aanleveren van de aanmeldingen P.L / P.M * Niet aangeslagen beplanting opnieuw aanplanten P.L / P.M * Managementactiviteiten P.L * GO / NO GO beslissing O.G * Uitslag bekend maken bij alle locaties O.G O.G = Opdrachtgever F.A = Financiële administratie P.L = Projectleider P.M = Projectmedewerker 9

10 Budget. De doelstelling in dit project is de eerste aanbieder te zijn die natuurlijk spelen aanbied op een voorschoolse voorziening binnen de gemeente Hoogeveen. De kosten die gemaakt worden in dit project zijn interne kosten; uren van medewerkers en externe kosten; aanleggen van de buitenplaats en materiaal aanschaf. Het budget voor dit project is goedgekeurd door de opdrachtgever en wordt bewaakt door de projectleider. (Ed Schouten, 2012, p.38) In de tijdsplanning vind je dit terug in de managementactiviteiten. De uren van de opdrachtgever en de projectleider zijn niet meegenomen in het kostenoverzicht. De SPSH is een kleine organisatie waar geen extra uren worden ingezet naast de contracturen die er zijn van de opdrachtgever en de projectleider als het gaat om projecten. De uren van de projectmedewerkers worden wel berekend omdat dit uren zijn die niet binnen hun functie vallen en gezien worden als extra uren. Rol Uitleg Raming Marge Beschikbare budget Dit project valt binnen de contracturen 0,- 0,- Opdrachtgever Projectleider Idem 0,- 0,- Stafmedewerker 2 uur advisering in de ontwerpfase 60,- 0,- Hovenier (projectmedewerker) Offerte 5000,- 500,- Leidsters (3x) (projectmedewerker) Administratie (1x) (projectmedewerker) 1 uur overleg in de ontwerpfase 1 uur overleg in de realisatiefase (materiaal aanschaf) 2 uur begeleiding in de realisatiefase 1 uur overleg in de nazorgfase 4 uur extra werk aanpassing systeem in de realisatiefase 1 uur overleg in de nazorgfase 300,- 60,- 110,- 22,- Materiaal aanschaf 500,- 108,- uurloon leidster 20,- (Bron: salaris administratie SPSH) uurloon administratie 22,- (Bron: salaris administratie SPSH) uurloon stafmedewerker 30,- (Bron: salaris administratie SPSH) 6660,- Kwaliteitsplan. De kwaliteit hangt af van het resultaat. (Ed Schouten, 2012, p.39) De SPSH stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de buitenspeelplaats en het materiaal dat zal worden aangeschaft. Dit heeft mede te maken met de hoge eisen vanuit de wet- en regelgeving. De controlemomenten vallen onder managementactiviteiten en vind je terug in de tijdsplanning. Item Kwaliteitseisen 1 e controle 2 e controle Speelplaats Minimaal 50m2 groot. In de ontwerpfase, bij de offerte In de realisatiefase, tijdens de goedkeuring van de offerte Zandbakzand Zacht, wit speelzand In de ontwerpfase, bij de In de nazorgfase offerte Speelmateriaal Moet een certificaat van goedkeuring hebben In de realisatiefase, bij de aanschaf van speelmateriaal Beplanting Geen giftige planten Geen besjes Niet hoger dan 60cm beplanting In de ontwerpfase, bij de offerte In de nazorgfase bij de oplevering. 10

11 Omgevingsanalyse. Dit project wordt uitgevoerd binnen de SPSH. Hierdoor is niet alleen het belang van de opdrachtgever belangrijk, maar ook andere belangen van de stakeholders en eindgebruikers. (Ed Schouten, 2012, p.40) Zoals de leidsters en de ouders van deze locatie. De opdrachtgever vindt het dan ook belangrijk dat de projectleider tijdens de realisatiefase en de nazorgfase veel op de locatie aanwezig is. In de ontwerpfase worden de leidsters meegenomen in het proces van dit project. Hoe eerder zij meegenomen worden, hoe meer betrokkenheid er zal ontstaan. In de realisatiefase worden de leidsters intensief begeleid hoe zij natuurlijk spelen kunnen aanbieden en hoe zij de kinderen en hun ouders enthousiast kunnen maken voor dit project. In de realisatiefase worden ook de ouders meegenomen in het proces van dit project. In de gehele fasering zal de projectleider een intensieve rol spelen voor de stakeholders. (leidsters, kinderen en hun ouders) Risicobeheersing. De SPSH is zich bewust van risico s die kunnen voorkomen tijdens dit project. De risico s bij dit project liggen op organisatorisch vlak en op het vlak van wet- en regelgeving. (Ed Schouten, 2012, p.138) Om goed in beeld te krijgen welke risico s er aanwezig zijn worden deze beschreven in een risicoanalyse en kan de projectleider de impact van het risico inschatten en deze beheersen. Risico Kans Impact Maatregel Eigenaar Budget overschrijding Middel Hoog Overleg, extra budget Opdrachtgever / Projectleider Ongemotiveerd personeel Hoog Hoog Extra begeleiding inzetten Projectleider / Projectmedewerker (leidsters) Issue met stakeholders (ouders) Middel Hoog Extra informatieavond Projectleider Datum oplevering Laag Laag Duidelijke planning Projectleider / projectmedewerker (hovenier) 11

12 Literatuur overzicht Bibliografie Schouten, Ed (2012). Projectmatig werken in de praktijk. Concept. Website Persoonlijke gegevens Financiële administratie SPSH 12

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Gastvrijheid versie 1.0

Gastvrijheid versie 1.0 Gastvrijheid versie 1.0 Naam : XXX Studentnummer : Datum 5 juni 2013 Opleidingsinstituut : Hogeschool NCOI Opleiding HBO Bedrijfskunde 1-jarig Module : Projectmanagement Docent Vertrouwelijk document :

Nadere informatie

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1 Samen sterker (bronvermelding:http://crealogen.blogspot.nl/2012/05/samensterk.html) M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1jarige opleiding) Module: Projectmanagement

Nadere informatie

Operationeel marketingbeleid SPSH

Operationeel marketingbeleid SPSH Operationeel marketingbeleid SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX datum: 30-03-2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: Marketingmanagement Docent: Dhr. E. Blaauwbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Wijk 2 racht Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Leraar: VOORWOORD xxxxx Dit projectplan is een eindopdracht voor de module projectmatig werken.

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management

Sugden Audio. M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Sugden Audio M.J.H. Evers 4362982 22-03-2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management Projectmanagement Dhr. J. Smits BENDER HIFI Versie: 1.0 Bestandsnaam: BH.01.2013 Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam

Nadere informatie

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : 4365220 Datum : 25-06-2013 Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Het project Soorten werkzaamheden Improvisatie o Vaak bij plotselinge gebeurtenissen. o Ad hoc reageren; niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

Inspectierapport 't Zonnetje (PSZ) Imstenrade 6 6419PL Heerlen

Inspectierapport 't Zonnetje (PSZ) Imstenrade 6 6419PL Heerlen Inspectierapport 't Zonnetje (PSZ) Imstenrade 6 6419PL Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 14-04-2016 Type onderzoek : Nader onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldplek (PSZ) Laboucherelaan 7 2283EG RIJSWIJK ZH

Inspectierapport Wereldplek (PSZ) Laboucherelaan 7 2283EG RIJSWIJK ZH Inspectierapport Wereldplek (PSZ) Laboucherelaan 7 2283EG RIJSWIJK ZH Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 20-07-2015 Type onderzoek: Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623

Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623 Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 23-10-2015 Type

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Hummeltje (KDV) Bachlaan 56 7442JH Nijverdal

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Hummeltje (KDV) Bachlaan 56 7442JH Nijverdal Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Hummeltje (KDV) Bachlaan 56 7442JH Nijverdal Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Werkwijze voor de website projectmatig werken

Werkwijze voor de website projectmatig werken Werkwijze voor de website projectmatig werken De eerste stap Ontdekken hoe de lessenserie projectmatig werken gebruikt moet worden YouTube clips Studie- en beroepsvaardigheden Samenwerkend leren Differentiëren

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Besturen van een project

Besturen van een project Besturen van een project door admin - 01-09-2012 http://www.itpedia.nl/2012/01/09/besturen-van-een-project/ Het hanteren van de zes fasen schept overzicht in een project en maakt het daardoor beter bestuurbaar.

Nadere informatie

Ontwerpfase fase 3. Jullie kunnen individueel een eigen ontwerp maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Ontwerpfase fase 3. Jullie kunnen individueel een eigen ontwerp maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Ontwerpfase fase 3 Dit is de laatste denk-fase. Tijdens deze fase gaan jullie het product ontwerpen. Jullie weten hoe jullie product of activiteit er uit moeten zien omdat jullie een eisen en wensen onderzoek

Nadere informatie

Bijlage bij stap 1 Voorbeeld (fictief) projectplan

Bijlage bij stap 1 Voorbeeld (fictief) projectplan Bijlage bij stap 1 Voorbeeld (fictief) projectplan STAP 1: STARTEN PROJECT IN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 1. Achtergrond De Troonrede 2013 vat het kernachtig samen: van traditionele verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Inspectierapport Voorzaan (KDV) Lindenlaan GK ZAANDAM Registratienummer

Inspectierapport Voorzaan (KDV) Lindenlaan GK ZAANDAM Registratienummer Inspectierapport Voorzaan (KDV) Lindenlaan 2 1505GK ZAANDAM Registratienummer 103409488 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Zaanstad Datum inspectie: 24-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

PMW - Projectmatig Werken

PMW - Projectmatig Werken S5 PMW - Projectmatig Werken Presentatie voor PMI-workshop projectmanagementvisies Amersfoort 6 juni 2006 Rudy Kor Dia 1 S5 Rudy, De titel op de pagina die nu luidt: '' PMW - projectmatig werken", veranderen...

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 11-03-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Echtense Keitjes (PSZ) Schoolakkers 2b 7932PM Echten

Inspectierapport Echtense Keitjes (PSZ) Schoolakkers 2b 7932PM Echten Inspectierapport Echtense Keitjes (PSZ) Schoolakkers 2b 7932PM Echten Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 26-06-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Moriaantje (KDV) Randweg 2 6845AC ARNHEM Registratienummer 959247038

Inspectierapport Peutercentrum Moriaantje (KDV) Randweg 2 6845AC ARNHEM Registratienummer 959247038 Inspectierapport Peutercentrum Moriaantje (KDV) Randweg 2 6845AC ARNHEM Registratienummer 959247038 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem Datum

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterstap CBS Paul Kruger (PSZ) van Heutszsingel ER COEVORDEN

Inspectierapport Peuterstap CBS Paul Kruger (PSZ) van Heutszsingel ER COEVORDEN Inspectierapport Peuterstap CBS Paul Kruger (PSZ) van Heutszsingel 9 7741ER COEVORDEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Coevorden Datum inspectie: 11-07-2016 Type onderzoek : Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: HOOGEVEEN Datum inspectiebezoek: 31-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld 38 9202 LM DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 10-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Projectmanagement. Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde

Projectmanagement. Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde Projectmanagement Naam: Marc van der B. Studentnummer: 4324053 Datum: 22-03-2012 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO bachelor bedrijfskunde Module: projectmanagement Docente: Mw. E. van Sleeswijk 1 Voorwoord

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Dirigent (PSZ) Dirigentenlaan 19 5049EA TILBURG

Inspectierapport PSZ De Dirigent (PSZ) Dirigentenlaan 19 5049EA TILBURG Inspectierapport PSZ De Dirigent (PSZ) Dirigentenlaan 19 5049EA TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 16-10-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie: 25 augustus 2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Lispeltuut (PSZ) Wadenoijenlaan AJ TIEL

Inspectierapport Lispeltuut (PSZ) Wadenoijenlaan AJ TIEL Inspectierapport Lispeltuut (PSZ) Wadenoijenlaan 403 4006AJ TIEL Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Tiel Datum inspectie: 15-06-2016 Type onderzoek: Nader onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Grebbe (PSZ) Grebbe RT TILBURG

Inspectierapport PSZ Grebbe (PSZ) Grebbe RT TILBURG Inspectierapport PSZ Grebbe (PSZ) Grebbe 42 5032RT TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 15-09-2015 Type onderzoek : Incidenteel onderzoek Status:

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925

Inspectierapport. KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925 Inspectierapport KDV/BSO Cosmicus-Impuls (KDV) Het Breed 10 1025 HR AMSTERDAM Registratienummer: 172635925 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 24-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Het Tuinhuis (KDV) Mendelweg 22d 2771TP BOSKOOP Registratienummer 103020305

Inspectierapport Het Tuinhuis (KDV) Mendelweg 22d 2771TP BOSKOOP Registratienummer 103020305 Inspectierapport Het Tuinhuis (KDV) Mendelweg 22d 2771TP BOSKOOP Registratienummer 103020305 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Alphen aan den Rijn Datum inspectie: 21-04-2015

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623

Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623 Inspectierapport Kindercentrum De Ark (KDV) Palestrinastraat 10 5344AA OSS Registratienummer 171685623 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum inspectie: 23-06-2014 Type

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Tuimelaar SPIL-centrum: / Registratienummer LRKP: 161240136

Naam Kindercentrum: De Tuimelaar SPIL-centrum: / Registratienummer LRKP: 161240136 Naam Kindercentrum: De Tuimelaar SPIL-centrum: / Registratienummer LRKP: 161240136 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. V. van Kilsdonk In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek: 06-05-2014

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport Bereboot (PSZ) Smitsweg 40 3765CT SOEST

Inspectierapport Bereboot (PSZ) Smitsweg 40 3765CT SOEST Inspectierapport Bereboot (PSZ) Smitsweg 40 3765CT SOEST Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Soest Datum inspectie: 24-03-2015 Type onderzoek: Nader onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER

PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER Opgesteld door Datum Versie : : : 1 Inhoudsopgave 1 INHOUD... 3 1.1 Aanleiding en situatieschets... 3 1.2 Volgende stap en de doelstellingen daarvan... 3 1.3

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 H 1073 EK Amsterdam Registratienummer: 201527157

Inspectierapport. Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 H 1073 EK Amsterdam Registratienummer: 201527157 Inspectierapport Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 H 1073 EK Amsterdam Registratienummer: 201527157 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 22-07-2015

Nadere informatie

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012 Projectmatig werken De weg naar een succesvol evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem Projectmatig werken De weg naar een

Nadere informatie

Geschreven advies over: Het tot stand komen van gewenst gedrag op één locatie binnen de SPSH.

Geschreven advies over: Het tot stand komen van gewenst gedrag op één locatie binnen de SPSH. Moduleopdracht: Organisatiegedrag Geschreven advies over: Het tot stand komen van gewenst gedrag op één locatie binnen de SPSH. XXX XXX 20-12-2012 NCOI opleidingsgroep HBO management 1 jaar Organisatiegedrag

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Inspectierapport KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Zuiderkwartier (PSZ) Wassenaerlaan 38 5021VS TILBURG

Inspectierapport PSZ Zuiderkwartier (PSZ) Wassenaerlaan 38 5021VS TILBURG Inspectierapport PSZ Zuiderkwartier (PSZ) Wassenaerlaan 38 5021VS TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 06-06-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Porkies (PSZ) Eisenweg 8 7934PP STUIFZAND

Inspectierapport De Porkies (PSZ) Eisenweg 8 7934PP STUIFZAND Inspectierapport De Porkies (PSZ) Eisenweg 8 7934PP STUIFZAND Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport 'T- Hummeltje (PSZ) Bachlaan 56 7442JH NIJVERDAL

Inspectierapport 'T- Hummeltje (PSZ) Bachlaan 56 7442JH NIJVERDAL Inspectierapport 'T- Hummeltje (PSZ) Bachlaan 56 7442JH NIJVERDAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 19-01-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

Inspectierapport Het Luchtkasteel (KDV) Anemoonstraat 41 1511EX OOSTZAAN Registratienummer 548021296

Inspectierapport Het Luchtkasteel (KDV) Anemoonstraat 41 1511EX OOSTZAAN Registratienummer 548021296 Inspectierapport Het Luchtkasteel (KDV) Anemoonstraat 41 1511EX OOSTZAAN Registratienummer 548021296 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Oostzaan Datum inspectie: 12-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Kakelbont (KDV) Middelweg CA NIEUWKUIJK Registratienummer

Inspectierapport Villa Kakelbont (KDV) Middelweg CA NIEUWKUIJK Registratienummer Inspectierapport Villa Kakelbont (KDV) Middelweg 36 5253CA NIEUWKUIJK Registratienummer 587043295 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Heusden Datum inspectie: 19-01-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK

Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 11-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 12-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig Werken Gemeente Heusden

Handleiding Projectmatig Werken Gemeente Heusden Handleiding Projectmatig Werken Gemeente Heusden Versie 2 (versie 1: handleiding PMW en projectkompas directiebesluit 10 juni 2009 V200900571) Status Definitief Datum 22 februari 2010 Opdrachtgever Wethouder

Nadere informatie

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Waarom Projectmatig Werken SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Planmatig denken en handelen vormen de basis voor het werken in projectverband en zorgen voor een betere beheersbaarheid van projecten binnen de

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Inspectierapport Binckie (PSZ) Kostverloren 7 1251TN LAREN NH

Inspectierapport Binckie (PSZ) Kostverloren 7 1251TN LAREN NH Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Binckie (PSZ) Kostverloren 7 1251TN LAREN NH Inspectierapport

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie