Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T."

Transcriptie

1 Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T. NB Voor de SPSS opgaven wordt alleen aangegeven hoe het door de opgave gevraagde resultaat kan worden bereikt. C. J. Verduin October 19, 2012

2

3 WEEK 1 Introductie en SPSS: data 1. Opgave 1 gaat niet over SPSS 2. Opgave 2 gaat niet over SPSS 3. Opgave 3 gaat niet over SPSS 4. Start SPSS via Start, Programs, IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics 19. Even wachten en dan toont SPSS een keuzevenster. Klik dat weg via cancel. Als het Data View venster zichtbaar is (zie tabblad onderaan het scherm) kun je beginnen. 5. a. Ga nu naar het Variables View venster (klik op tabblad onderaan het scherm) en specificeer daar in de kolommen Name, Type, Width en Decimals de namen, soort, breedte en aantal decimalen voor de variabelen Respnum t/m V4, zoals die in het codeboek beschreven zijn. b. Doen. c. Specificeer Variabele Labels, Value Labels en Missing Values. NB: De variabele Respnum heeft nooit missing values. Specificeer een missing value waarde zowel bij Missing Values (noodzakelijk) als ook bij Value Labels (informatief). d. Doen e. Doen f. Doe dit via File, Save... of het diskette icoon op de toolbar. Standaard locaties om te bewaren zijn: My Documents (een netwerkfolder, gekoppeld aan het inlog account) USB stick (G:), netwerkschijf P: (waar ook My Documents zich bevindt, gekoppeld aan het inlog account) 1

4 WEEK 1. INTRODUCTIE EN SPSS: DATA 6. Doe dit via File, Open, Data of via het open icoon op de toolbar. 7. Doe dit via Utilities, File Info, of Utilities, Variables, of kijk naar de Variables View. 8. Doe dit via Data, Sort Cases en zet dan variabele V8 (gewicht) of V9 (lengte) in het Sort By venster om de data in een nieuwe volgorde te zetten. Via Edit, Find kan men in de geselecteerde variabele naar een ingevulde waarde zoeken. 9. Bewaren via File, Save. NB afhankelijk van het scherm (Data, Output) dat zichtbaar is zal het programma aannemen dat dat bewaard moet worden en past ook de bewaaropties aan. Printen via File, Print en verander de printernaam naar PDF Creator. Druk op Ok, even later zal worden gevraagd om een naam (INL-MT1). Afsluiten via File, Exit of een ander standaard manier om een programma te verlaten. 2

5 WEEK 2 Het bewerken van gegevens 1. Copieer student.sav 2. Doe dit via Transform, Compute. Specificeer een naam voor de Target Variable die het resultaat van de berekening gaat bevatten: bijv. WERK- TIJD. Maak de SPSS variabelenaam niet te lang en begin met een letter. Gebruik alleen letters, cijfers en (underscore). Specificeer in het Numeric expression venster de berekening. In dit geval V11+V Doe dit weer via Transform, Compute. Specificeer de naam QINDEX voor de Target Variable. Specificeer in het Numeric expression venster de berekening. In dit geval V8/(V7*V7) of V8/V7**2. NB de haakjes in de eerste versie zorgen ervoor dat het resultaat niet gelijk wordt aan V8. De ** in de tweede versie staan voor machtsverheffen. 4. Doe dit via Transform, Recode, Into Same variables. Volg nu de stappen in de Vocht in 16.1 waarmee je specificeert hoe de System missing waarden van QINDEX worden vertaald naar de waarde 99. Specificeer daarna via Variabele View in de kolom Missing dat 99 een missing value is 5. Doe dit via Analyze, Reports, Case Summaries. Zet de variabelen V7, V8 en QINDEX in het Variables venster. Specificeer 25 voor de optie Limit cases tot first. 6. Doe dit via Transform, Recode, Into Different variables. Zet QINDEX in het Numeric Variable Output Variable venster en Specificeer QINDEX2 als naam van de Output Variable Klik op change, zodat de naam QINDEX2 het? vervangt en in het Numeric Variable Output Variable venster zichtbaar wordt. 3

6 WEEK 2. HET BEWERKEN VAN GEGEVENS Volg nu de stappen in de Vocht in 16.2 waarmee je specificeert hoe de waarden van QINDEX worden vertaald naar waarden van QINDEX2. Voor categorie 1 kies je bij Old Value de optie Range, Lowest through en vult voor de bovengrens 18 in. Specificeer bij New Value de waarde 1 en druk op Add. De regel lowest thru 20 > 1 verschijnt in het venster. Voor categorie 2-4 kies je per waarde voor Range en vult de onder- en bovengrenzen in en specificeert de New Value etc. Voor categorie 5 kies je Range, through highest en vult voor de ondergrens 30 in en specificeert de New Value etc. Voor categorie 9 kies je bij Old Value de optie Value en vult 99 in. Specificeer bij New Value de waarde 9 en druk op Add. De regel 99 > 9 verschijnt in het venster. Druk nu op OK om de hercodering uit te laten voeren. 7. Doe dit via Analyze, Reports, Case Summaries. Zet de variabelen QINDEX en QINDEX2 in het Variables venster. Specificeer voor Limit cases tot first een beperkt aantal aantal (10-25) en zet de optie Show only valid cases uit. Merk op dat (system) missing values op QINDEX leiden tot (system) missing values op QINDEX2. 8. Doe dit via het Variables View venster. 9. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Bar (de Vocht 24.1). Kies voor Simple en druk op Define. Zet dan QINDEX2 in het Category Axis veld Realiseer je vooraf dat er een complicatie is en we niet simpelweg V1 (=geboortejaar) kunnen gebruiken als antwoord op deze vraag. Sommige geboortemaanden liggen voor september en deze mensen zijn op 1 september 2012 dat jaar al jarig zijn geweest. Anderen, met een zelfde geboortejaar maar een latere geboortemaand, zijn in 2012 nog niet jarig geweest en dat scheelt dan net een jaar in leeftijd. We hebben dus twee groepen mensen a. geboren voor september leeftijd = V1 en b. geboren in september of later leeftijd = V1-1. We moeten dus ook apart voor deze 2 groepen de berekening van de leeftijd uitvoeren. Doe dit weer via Transform, Compute. 1 Standaard worden in de SPSS cursus grafieken gemaakt via de Legacy Dialogs. Andere aanpakken kunnen tot afwijkende oplossingen leiden en zijn niet aanpasbaar. U bent gewaarschuwd. 4

7 WEEK 2. HET BEWERKEN VAN GEGEVENS Specificeer de naam leeftijd voor de Target Variable. Specificeer in het Numeric expression venster de berekening zelf. In dit geval V1. Duk nu op If... en kies in het Compute Variable: If Cases venster voor Include if cases satisfies condition. specificeer als conditiev2 < 9 of V2 <= 8 en druk op continue druk op OK Nu zal de variabele LEEFTIJD voor de eerste groep mensen worden berekend. Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit maar bereken dan V1-1 voor de conditiev2 > 8 ofv2 >= 9. NB omdat de tweede berekening de inhoud van de al bestaande variabele leeftijd gaat veranderen waarschuwt SPSS hiervoor. Geef aan dat dit in orde is. Maak het Histogram van de variabele LEEFTIJD via Graphs, Legacy Dialogs, Histogram (de Vocht 24.2). Bewaren via File, Save. NB afhankelijk van het scherm (Data, Output) dat zichtbaar is zal het programma aannemen dat dat bewaard moet worden en past ook de bewaaropties aan. Printen via File, Print en verander de printernaam naar PDF Creator. Druk op Ok, even later zal worden gevraagd om een naam (INL-MT2). 5

8 WEEK 2. HET BEWERKEN VAN GEGEVENS 6

9 WEEK 3 Selecteren en sorteren + missing values Copieer zonodig eerst STUDENTA2.SAV, dat de nieuw berekende variabelen van week 2 bevat 1. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Bar (de Vocht 24.1). Kies voor Simple en druk op Define. Zet dan Sterrenbeeld (=V3) in het Category Axis veld. Zoek naar het sterenbeeld met de hoogste staaf. Dat is het meestvoorkomende sterrenbeeld. 2. Doe dit via Data, Select Cases... en kies dan voor de optie If condition is satisfied. Specificeer dan de conditie waar de gewenste groep moet voldoen. Dat zijn de mensen die op de variabele Sexe (=V6) de waarde man (=2) hebben, dus de conditie wordt: V6=2. NB dit is dezelfde manier van een conditie specificeren als bij opgave 9 van vorige week. Kies voor de optie Unselected Cases are Filtered. Kijk naar het data venster en constateer dat alle vrouwen zijn doorgestreept. Op de status balk onderaan staat nu Filter On. Volg de stappen van opgave 1 voor het maken van het staafdiagram etc. 3. Doe dit via Data, Select Cases en a) kies dan voor de optie All Cases + OK of b) druk op Reset. In beide gevallen is de selectie ongedaan gemaakt. 4. Doe dit via Data, Sort Cases en zet eerst de variabele QINDEX2 en daarna de variabele Sexe (=V6) in het Sort by venster. NB de volgorde van de twee variabelen in het Sort by venster is bepalend voor resultaat. Eerst Sexe en dan QINDEX2 in het Sort by venster zou het bestand zo sorteren dat in het begin eerst de vrouwen geordend naar de waarde van QINDEX2 zouden staan en daarna pas de mannen zouden komen, ook weer gesorteerd naar QINDEX2. Merk op dat missing values bij sortering als kleiner worden 7

10 WEEK 3. SELECTEREN EN SORTEREN + MISSING VALUES beschouwd dan geldige waarden en dus bij oplopend sorteren bovenin het data venster komen. 5. Doe dit via Analyze, Reports, Case Summaries. Zet de variabelen QINDEX en QINDEX2, Sexe en gewicht (=V8) in het Variables venster. Specificeer bij Limit cases tot first dat je alles wilt zien: dus haal het vinkje weg. 6. Zie opgave 2. Het gaat zijn de mensen die op de variabele Sexe (=V6) de waarde vrouw (=1) hebben en waarvan de waarde van QINDEX2 in orde (=2) of te laag (=1) is. Dit laatste stukje van de conditie heeft verschillende oplossingen die hetzelfde betekenen. QINDEX2 = 1 QINDEX2 = 2 QINDEX2 < 3 QINDEX2 <= 2 We kiezen hier voor de eenvoudigste QINDEX2 < 3. NB er zijn nog meer mogelijkheden dan de drie die hierboven genoemd zijn. De volledige conditie wordt: V6=1 & QINDEX2 < 3. Merk op dat mensen met missing values op V6 en/of QINDEX2 niet in de selectie terecht komen. 7. Volg de stappen van opgave 1 voor het maken van het staafdiagram etc. 8. Zie opgave 3 9. Doe dit via Data, Split File, kies voor Organize output by groups en zet de variabele Sexe (=V6) in het Groups based on venster. Op de status balk onderaan staat nu Split On. 10. Volg de stappen van opgave 1 voor het maken van het staafdiagram en gebruik nu V9 (burgerlijke staat). Dit resulteert in aparte staafdiagrammen van V9 voor mannen, vrouwen en voor mensen waarvan het geslacht niet bekend is. 11. Doe dit via Data, Split File 12. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Histogram (zie week 2). Opvallend is hier de aanwezigheid van studenten met een gewicht van ongeveer 1000 kilo. Of is er wat anders aan de hand? 13. Het ontbreken van een specificatie van missing values, wordt gecorrigeerd via het Variables View venster (zie week 1) 14. Zie opgave 12. 8

11 WEEK 4 Inspecteren van data: verdelingen 1. Copieer STUDENT.SAV, MM SAV en WBA 4.SAV zoals dat al eerder gedaan is 2. Doe dit door de data beschrijving in MM&C te bekijken en in het Variable View en Data View venster de variabelen en de datawaarden te bekijken. Doe het onderzoek van de verdeling van GPA (het gemiddelde cijfer) via Graphs, Legacy Dialogs, Histogram, of Graphs, Legacy Dialogs, Boxplot. NB De Boxplot identificeert uitbijters door het regelnummer in het databestand te vermelden. 3. Doe de verificatie via Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Maak alleen grafieken (dus ontvink de Display frequency tables optie) en kies via de optie Charts voor Histogrammen vanwege het meetniveau (ratio) van de drie variabelen. 4. Doe dit door op het Histogram te dubbelklikken (double click to activate) en het Histogram in de Chart Editor aan te passen. Het aanpassen van de klassen gaat via het selecteren van de staven en dan bij Bin Sizes het Number of Intervals aanpassen in het property venster (tabblad Histogram Options) 5. Doe dit via Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives en specificeer de 10 variabelen. 6. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Boxplot en kies voor Simple en Summaries of separate variables. 9

12 WEEK 4. INSPECTEREN VAN DATA: VERDELINGEN 7. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Histogram. Zet de variabele Geslacht in Panel by achtereenvolgens in Rows en in Columns. NB je kunt weliswaar via Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies een histogram maken, maar geen opsplitsing instellen, zoals hier gevraagd wordt. 8. a. Open het Histogram in de Chart Editor (zie de Vocht, 21.2). Pas voor de X-as (selecteren) in het properties venster (tabblad Scale) Mimimum en Maximum aan ( ) of ( 17-41) als ook Maior Increment naar 3. Pas voor de staven (selecteren!) in het properties venster (tabblad Binning) de Interval Width aan ( 3) en Custom value for anchor (15.5). Zo kunnen de tick marks op de horizontale as samenvallen met de ware klassegrenzen of de middens. NB Alleen de Interval Width aanpassen is al een goed begin. X as met ware klassegrenzen X as met klassemiddens Frequency Frequency score score b. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Boxplot en kies voor Simple en Summaries of separate variables. 10

13 WEEK 5 Normaalverdeling en Z scores 1. Copieer LEEG.SAV en zonodig STUDENT.SAV en MM SAV zoals dat al eerder gedaan is. 2. a. Doe dit via Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives en vink de optie Save standardized values as variables aan. b. Sorteer de gegevens via Data, Sort Cases (zie ook week 3) c. EXTRA Maak histogrammen van v8 en zv8 via Graphs, Legacy Dialogs, Histogram. Constateer dat de verdeling qua vorm niet verschilt. 3. geen SPSS opdracht 4. a. Doe dit via Data, Split File (zie week 3, opgave 9) en daarna opnieuw Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives zoals in opgave 2. b. Sorteer, indien nodig, de gegevens via Data, Sort Cases 5. a. Doe de beschrijving op basis van statistieken en grafieken via a) Frequencies of Explore en b) Histogram en/of Boxplot (voor de uitbijters). b. Doe het onderzoek naar normaliteit via Analyze, Descriptive Statistics, Q-Q plot. c. Geen SPSS opdracht 6. a. Doe dit via Transform, Compute. Specificeer de naam SCORE voor de Target Variable. Specificeer in het Numeric expression venster de berekening RV.NORMAL(0,1). Dit creëert een nieuwe variabele SCORE met voor iedere case in het bestand een waarde die uit een verdeling N(0,1) afkomstig is. b. Doe de gevraagde verificatie via Analyze, Descriptive Statistics, Q-Q plot. 11

14 WEEK 5. NORMAALVERDELING EN Z SCORES 7. Open via Start, Programs, Accessories het programma Notepad om de R instructies aan te maken en op te slaan. Start dan R. a. Bewaren met x<- c(18,15,19,27,13,30,24,11,5,16,17,9,17) b. Doe dit via hist(x) c. Doe dit via de drie instructies: Zie ook pagina 32 i. m<- mean(x) ii. s<- sd(x) iii. z <- (x-m)/s d. Geen SPSS opdracht e. Doe dit via boxplot(x) f. Doe de gevraagde verificatie via qqnorm(x). 12

15 WEEK 6 Samenhang tussen variabelen In de laatste opgaven wordt weer een klein datasetje ingevoerd uit de werkgroepopgaven van deze week. 1. Copieer zonodig STUDENT.SAV zoals dat al eerder gedaan is. 2. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Scatter. Kies voor Simple en specificeer Lengte (V7) voor de X axis, Gewicht (V8) voor de Y axis en Geslacht (V6) voor Set Markers by. Om de verschillen duidelijker te kunnen weergeven per groep kan GESLACHT (V6) ook in Panel by in Rows worden gespecificeerd. 3. Doe dit via Analyze, Correlate, Bivariate. Kies via Options voor Exclude case pairewise of Exclude case listwise. Herhaal daarna de berekening met de andere Exclude optie 4. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Scatter. 5. Doe dit via Analyze, Correlate, Bivariate. 6. Doe dit via a. x<- c(6,8.5,7,5.5,10,8,7,7.5,8,7.5) b. y<- c(5.5,7,7.5,6,8,7.5,6.5,8,7,7) c. plot(x,y) 7. Doe dit via cor(x,y) 13

16 WEEK 6. SAMENHANG TUSSEN VARIABELEN 14

17 WEEK 7 Verklaren van variantie In de laatste opgaven wordt weer met data uit de werkgroepopgaven van deze week gewerkt. 1. Copieer MM SAV en zonodig STUDENT.SAVzoals dat al eerder gedaan is. 2. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Scatter. Kies voor Simple en specificeer LENGTE (V7) voor de X axis, GEWICHT (V8) voor de Y axis en GESLACHT (V6) voor Set Markers by. 3. a. Doe dit via Analyze, Regression, Linear. Zet GEWICHT (V8) bij Dependent en LENGTE (V7) bij Independent(s). b. Noteren. c. Invullen d. Laat in de grafiek van opgave 2 de regressielijnen zien door in de Chart Editor via het menu-item Elements de optie Add Fit Line at Total en Add Fit Line at Subgroups te kiezen. e. EXTRA Zie de Vocht Doe opnieuw Analyze, Regression, Linear en vraag via Plots voor i. normaliteit residuen: het histogram en de Normal PP plot van de residuen. ii. gelijkmatige verdeling residuen (homoscedastisch): plot van *ZPRED op de X-as en *ZRESID op de Y-as (zie voorbeeld pagina 204 De Vocht) iii. lineariteit: loopt in de vorige plot de puntenwolk horizontaal rond Y=0 of is er een patroon waarneembaar? 4. a. Bepaal de gemiddelden en standaarddeviaties via Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives. 15

18 WEEK 7. VERKLAREN VAN VARIANTIE b. Doe dit via Analyze, Correlate, Bivariate. en via Analyze, Regression, Linear. c. Doe dit 4 maal via Graphs, Legacy Dialogs, Scatter. Kies voor Simple en specificeer X1 voor de X axis, Y1 voor de Y axis en herhaal dit tot en met het paar X4, Y4. Laat per grafiek de regressielijn zien door in de Chart Editor via het menu-item Elements de optie Add Fit Line at Total te kiezen. 5. Doe in R a. de scatterplot via plot(x,y). b. de regressielijn via coef <- lm(y x) voor de lijn informatie en dan abline(coef) om de lijn in de scatterplot toe te voegen. 6. Doe in R a. de regressie-analyse met lm(y x) of met alleen lm(coef) uit de vorige opgave dat het regressieresultaat bevat. b. de proportie verklaarde variantie (=r 2 ) via cor(x,y)ˆ2. 7. EXTRA residuen in R. de variabele coef bevat de residuen al. Met res <- coef$residuals kun je de residuen in res zetten en met hist(res) of boxplot(res) kun je de verdeling bekijken. 16

19 WEEK 8 Toets: herhaling van week Copieer MM SAV zoals dat al eerder gedaan is. 2. Doe het labelen via Variables View window (zie ook week 1) 3. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Boxplot of via Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Kies in Explore via Statistics de optie Percentiles, zodat je alle ingrediënten voor de Five Number Summary hebt. Alleen de Five Number Summary kan ook worden verkregen via Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Kies via Statistics voor Quartiles, Minimum en Maximum en zet daarna de optie Display frequency tables uit. 4. Doe dit via Transform, Compute. Specificeer de naam PROP voor de Target Variable. Specificeer in het Numeric expression venster de berekening SPEND/PAY. a. Doe dit via een Boxplot of Histogram b. Dit kan op een aantal manieren, maar de meest directe is via Data, Sort Cases (zie ook week 3) voor PROP. De laagste waarde staat nu op de eerste regel van het databestand. 5. Doe dit via Transform, Recode, Into Different variables (week 2) op basis van de informatie uit opgave 3. Doe de controle via Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Voor het labelen zie opgave a.-c. Doe dit via Graphs, Legacy Dialogs, Scatter d.-e. Doe dit via Analyze, Regression, Linear. Zet PAY bij Dependent en SPEND bij Independent(s). NB beide variabelen zijn uitgedrukt in eenheden van 1000 dollars. 7. Doe dit via een Boxplot voor verschillende groepen (=uitgesplitst naar RE- GION) en gelabeld naar STATE. 17

20 WEEK 8. TOETS: HERHALING VAN WEEK

Verband tussen twee variabelen

Verband tussen twee variabelen Verband tussen twee variabelen Inleiding Dit practicum sluit aan op hoofdstuk I-3 van het statistiekboek en geeft uitleg over het maken van kruistabellen, het berekenen van de correlatiecoëfficiënt en

Nadere informatie

feb 2013 Instituut CMI SPSS les 2

feb 2013 Instituut CMI SPSS les 2 feb 2013 Instituut CMI SPSS les 2 Onderzoek toont aan.. Mobiele nieuwssites populairst onder 18-34 jarigen 18 tot 34 jarigen maken over de gehele dag het meest gebruik van mobiel internet. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 6.5 van

Nadere informatie

Opdracht 5a ----------- Kruistabellen

Opdracht 5a ----------- Kruistabellen Opdracht 5a ----------- Kruistabellen Aan elk van 36 studenten werd gevraagd of zij alcohol drinken, en zo ja, welke soort alcoholische drank de voorkeur heeft. Tevens werd voor elke student de leeftijd

Nadere informatie

b. Maak een histogram van de verdeling van het groeiseizoen. Kies eerst klassen en maak een geschikte frequentietabel.

b. Maak een histogram van de verdeling van het groeiseizoen. Kies eerst klassen en maak een geschikte frequentietabel. Opdracht 2a ----------- Stamdiagrammen, histogrammen, tijdreeksgrafieken De Old Farmers Almanac vermeldt de groeiseizoenen voor de grote steden in de V.S., zoals gerapporteerd door het National Climatic

Nadere informatie

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Toetsende Statistiek

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Toetsende Statistiek Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Toetsende Statistiek NB Voor de SPSS opgaven wordt alleen aangegeven hoe het door de opgave gevraagde resultaat kan worden bereikt. C. J. Verduin 11 december

Nadere informatie

Bij het maken van deze opgave worden de volgende vragen beantwoord:

Bij het maken van deze opgave worden de volgende vragen beantwoord: Opdracht 1a ----------- Introductie Bij het maken van deze opgave worden de volgende vragen beantwoord: Hoe start ik S-PLUS op? Hoe lees ik gegevens in vanuit een ASCII-bestand in een tabel? Hoe kan ik

Nadere informatie

Grafieken Cirkeldiagram

Grafieken Cirkeldiagram Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I Hieronder volgen de SPSS uitvoer en de antwoorden van de opgaven van Stap 7: Oefenen I. Daarnaast wordt bij elke opgave

Nadere informatie

d. Maak een spreidingsdiagram van de gegevens. Plaats de x-waarden op de x-as en de z-waarden op de y-as.

d. Maak een spreidingsdiagram van de gegevens. Plaats de x-waarden op de x-as en de z-waarden op de y-as. Opdracht 6a ----------- Dichtheidskromme, normaal-kwantiel-plot Een nauwkeurige waarde van de lichtsnelheid is van belang voor ontwerpers van computers, omdat de elektrische signalen zich uitsluitend met

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Beschrijvende statistiek. 4.1 Beschrijvende statistiek voor één variabele

Hoofdstuk 4. Beschrijvende statistiek. 4.1 Beschrijvende statistiek voor één variabele Hoofdstuk 4 Beschrijvende statistiek Alle commando s voor statistische berekeningen en analyse bevinden zich onder de optie Analyze in het hoofdmenu. Hieronder worden de verschillende commando s besproken

Nadere informatie

Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS.

Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS. Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 8 over schaalconstructie met Cronbach s α en principale componenten analyse van meningen over strafdoelen Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken

Nadere informatie

Gemiddelde, mediaan, kwartielen, interkwartielafstand, minimum, maximum, variantie, standaardafwijking, boxdiagrammen

Gemiddelde, mediaan, kwartielen, interkwartielafstand, minimum, maximum, variantie, standaardafwijking, boxdiagrammen Opdracht 3a ----------- Gemiddelde, mediaan, kwartielen, interkwartielafstand, minimum, maximum, variantie, standaardafwijking, boxdiagrammen Voor de meting van de leesvaardigheid van kinderen wordt als

Nadere informatie

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox regressie survival analyses van recidive bij meisjes

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox regressie survival analyses van recidive bij meisjes Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox regressie survival analyses van recidive bij meisjes Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 7.5 van

Nadere informatie

SPSS VOOR DUMMIES+ Werken met de NSE: enkele handige basisbeginselen. Gebaseerd op SPSS21.0 & Benchmarkbestand NSE 2014

SPSS VOOR DUMMIES+ Werken met de NSE: enkele handige basisbeginselen. Gebaseerd op SPSS21.0 & Benchmarkbestand NSE 2014 SPSS VOOR DUMMIES+ Werken met de NSE: enkele handige basisbeginselen Gebaseerd op SPSS21.0 & Benchmarkbestand NSE 2014 Huidig kennis- en ervaringsniveau?????? Beginners Gevorderden 2 Inhoud 1. Wat doe

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

SPSS Opstarten & gegevens inlezen Gegevens verkennen Beschrijvende statistiek

SPSS Opstarten & gegevens inlezen Gegevens verkennen Beschrijvende statistiek Opstarten & gegevens inlezen *Inlezen gegevens Via eerste scherm bij opening SPSS of via File; Open; Data. Opletten of namen van variabelen op de eerste rij staan ( Staat ) Opm.: Bij.TXT bestand altijd

Nadere informatie

Technische uitwerkingen voor het SPSS + R practicum Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Technische uitwerkingen voor het SPSS + R practicum Experimenteel en Correlationeel Onderzoek Technische uitwerkingen voor het SPSS + R practicum Experimenteel en Correlationeel Onderzoek NB Voor de SPSS en R opgaven wordt alleen aangegeven hoe het door de opgave gevraagde resultaat kan worden

Nadere informatie

Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen. In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie.

Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen. In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie. Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie. A) Het openen van een databestand File \ open \ data Kies de naam van je databestand, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding.

Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. SPSS is een alom gebruikt, gebruiksvriendelijk statistisch programma dat vele analysemogelijkheden kent. Voor HBO en universitaire

Nadere informatie

Appendix B Computeranalyse van kwantitatieve data

Appendix B Computeranalyse van kwantitatieve data Appendix B Computeranalyse van kwantitatieve data Ten behoeve van de analyse van kwantitatieve data worden verschillende programmapakketten gebruikt, zoals SAS (Statistical Analyzing System) en SPSS, naast

Nadere informatie

Enkelvoudige lineaire regressie

Enkelvoudige lineaire regressie Enkelvoudige lineaire regressie Inleiding Dit hoofdstuk sluit aan op hoofdstuk I-9 van het statistiekboek. Er wordt hier steeds gesproken over het verband tussen één afhankelijke variabele Y en één onafhankelijke

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Basishandleiding SPSS

Basishandleiding SPSS Basishandleiding SPSS Elvira Folmer & Marieke ten Voorde SLO, Juli 2008 Deze handleiding is gebaseerd op SPSS 16.0 for Windows Inhoud 1 Het maken van een gegevensbestand in de Variable View... 4 2 Het

Nadere informatie

Handleiding SPSS. 1) Maak je bestand

Handleiding SPSS. 1) Maak je bestand Handleiding SPSS 1) Maak je bestand In de file die op Minerva staat, zijn de data opgenomen van alle groepjes. Het is de bedoeling dat je je eindverslag schrijft over de data van jouw groepje. Om dit te

Nadere informatie

a. Wanneer kan men in plaats van de Pearson correlatie coefficient beter de Spearman rangcorrelatie coefficient berekenen?

a. Wanneer kan men in plaats van de Pearson correlatie coefficient beter de Spearman rangcorrelatie coefficient berekenen? Opdracht 15a ------------ Spearman rangcorrelatie coefficient (non-parametrische tegenhanger van de Pearson correlatie coefficient) Wilcoxon symmetrie-toets (non-parametrische tegenhanger van de t-procedure

Nadere informatie

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10?

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? 1.1 De data-editor / het definiëren van variabelen 1.2 Het openen van bestanden 1.3 Output lezen 1.4 Mogelijke problemen 1.1.1 De data-editor Het grootste

Nadere informatie

Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming

Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming Inleiding Dit practicum sluit aan op het theoriegedeelte over betrouwbaarheidsanalyse van hoofdstuk II-16 (deel 2). In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een

Nadere informatie

1. CTRL- en SHIFT-knop gebruiken om meerdere variabelen te selecteren

1. CTRL- en SHIFT-knop gebruiken om meerdere variabelen te selecteren SPSS: Wist je dat (1) je bij het invoeren van de variabelen in het menu door de CTRL-knop ingedrukt te houden, meerdere variabelen kunt selecteren die niet precies onder elkaar staan? Met de SHIFT-knop

Nadere informatie

College Week 4 Inspecteren van Data: Verdelingen

College Week 4 Inspecteren van Data: Verdelingen College Week 4 Inspecteren van Data: Verdelingen Inleiding in de Methoden & Technieken 2013 2014 Hemmo Smit Dus volgende week Geen college en werkgroepen Maar Oefententamen on-line (BB) Data invoeren voor

Nadere informatie

Spreidingsdiagram, kleinste-kwadraten regressielijn, correlatiecoefficient

Spreidingsdiagram, kleinste-kwadraten regressielijn, correlatiecoefficient Opdracht 4a ----------- Spreidingsdiagram, kleinste-kwadraten regressielijn, correlatiecoefficient In 1738 werd in de haven van Stockholm voor een aantal landen voor elk land geregistreerd hoeveel schepen

Nadere informatie

Fasen in het onderzoeksproces

Fasen in het onderzoeksproces Fasen in het onderzoeksproces Gegevensbestand Controleren gegevens Bewerken gegevens Analyseren gegevens Interpreteren resultaten Nieuwe vragen? ja Onderzoeksverslag 1 Bestand opmaken Variabelen definiëren:

Nadere informatie

Onderzoek. B-cluster BBB-OND2B.2

Onderzoek. B-cluster BBB-OND2B.2 Onderzoek B-cluster BBB-OND2B.2 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

SPSS. Statistiek : SPSS

SPSS. Statistiek : SPSS SPSS - hoofdstuk 1 : 1.4. fase 4 : verrichten van metingen en / of verzamelen van gegevens Gegevens gevonden bij een onderzoek worden systematisch weergegeven in een datamatrix bij SPSS De datamatrix Gebruik

Nadere informatie

Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 1 van 28

Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 1 van 28 Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 1 van 28 Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 2 van 28 Inhoudsopgave Inleiding...3 SPSS- tips...4 Kopiëren van datakenmerken...6 Van SPSS naar Excel...7 Opsturen

Nadere informatie

Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS.

Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS. Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 9 over multipele correspondentie (HOMALS) en niet-linaire principale componenten analyse (PRINCALS) van kenmerken van moorden Hieronder wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Tools voor itemanalyse

Tools voor itemanalyse Tools voor itemanalyse Wido La Heij Cognitieve Psychologie laheij@fsw.leidenuniv.nl Klazine Verdonschot ICT en Onderwijscoach kverdonschot@fsw.leidenuniv.nl De weg naar het Grade Center Menu van de toetskolom

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

SPSS 15.0. in praktische stappen voor AGW-bachelors. auteurs: Miranda Winkelhuijzen Mickey Chenault Monique Reusken Pauline Vilters Robbie Martens

SPSS 15.0. in praktische stappen voor AGW-bachelors. auteurs: Miranda Winkelhuijzen Mickey Chenault Monique Reusken Pauline Vilters Robbie Martens SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors auteurs: Miranda Winkelhuijzen Mickey Chenault Monique Reusken Pauline Vilters Robbie Martens Capaciteitsgroep Methodologie & Statistiek 2008-2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Analyse van kruistabellen

Analyse van kruistabellen Analyse van kruistabellen Inleiding In dit hoofdstuk, dat aansluit op hoofdstuk II-13 (deel2) van het statistiekboek wordt ingegaan op het analyseren van kruistabellen met behulp van SPSS. Met een kruistabel

Nadere informatie

1 Inleiding spss; Aanwijzingen.

1 Inleiding spss; Aanwijzingen. 1 INLEIDING SPSS; AANWIJZINGEN. 24 april 2007: A.K. en M.d.L. 1 Inleiding spss; Aanwijzingen. = Start Windows Internet Explorer op. Ga naar www.stat.unimaas.nl. Klik op education. Klik op Statistics for

Nadere informatie

[aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum]

[aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum] 6 Multiple response [aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum] 6.1 Inleiding Het komt regelmatig voor dat respondenten

Nadere informatie

College 4 Inspecteren van Data: Verdelingen

College 4 Inspecteren van Data: Verdelingen College Inspecteren van Data: Verdelingen Inleiding M&T 01 013 Hemmo Smit Overzicht van deze cursus 1. Grondprincipes van de wetenschap. Observeren en meten 3. Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek.

Nadere informatie

Moleculaire LevensWetenschappen stroom 1.2

Moleculaire LevensWetenschappen stroom 1.2 MLW Moleculaire LevensWetenschappen stroom 1.2 Methoden en Statistiek werkboek 2005-2006 Inhoudsopgave Blz. Rooster 1 Studiemateriaal 2 Werkvormen 2 Toetsing 2 Planningsgroep 2 Hoorcolleges 3 Werkcolleges

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Meten, weten & beleid. 'Kennisopbouw en kennisuitwisseling databeheer' Workshop 4 2. En in Gent? Stadsmonitorresultaten in vogelvlucht.

Meten, weten & beleid. 'Kennisopbouw en kennisuitwisseling databeheer' Workshop 4 2. En in Gent? Stadsmonitorresultaten in vogelvlucht. Meten, weten & beleid 'Kennisopbouw en kennisuitwisseling databeheer' Workshop 4 2 26 februari 18 juni- Brussel Brussel En in Gent? Stadsmonitorresultaten in vogelvlucht. 2. Tableau Tabellen, diagrammen,

Nadere informatie

Hierbij is het steekproefgemiddelde x_gemiddeld= en de steekproefstandaardafwijking

Hierbij is het steekproefgemiddelde x_gemiddeld= en de steekproefstandaardafwijking Opdracht 9a ----------- t-procedures voor een enkelvoudige steekproef Voor de meting van de leesvaardigheid van kinderen wordt als toets de Degree of Reading Power (DRP) gebruikt. In een onderzoek onder

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Computervaardigheden. Basisvaardigheden Statistiek. Hoofdstuk 3 Grafieken en Rapporten

Computervaardigheden. Basisvaardigheden Statistiek. Hoofdstuk 3 Grafieken en Rapporten Computervaardigheden Hoofdstuk 3 Grafieken en Rapporten Basisvaardigheden Statistiek Twee datareeksen vergelijken met behulp van AVERAGE, MEDIAN, STDEV, Q3-Q2 (interkwartiele afstand) Boxplot van verschillende

Nadere informatie

Handleiding Excel. bij. hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode

Handleiding Excel. bij. hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode Handleiding Excel bij hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode oktober 2008 1 Excel (Nederlandtalig) Excel is een programma dat snel allerlei berekeningen kan uitvoeren. Ook kan het programma gemakkelijk

Nadere informatie

d. Formuleer voor het hoofdeffect Afmeting H_0 en H_a. Is dit hoofdeffect significant?

d. Formuleer voor het hoofdeffect Afmeting H_0 en H_a. Is dit hoofdeffect significant? Opdracht 14a ------------ Twee-factor ANOVA In een groot research-project bestudeerde men de fysische eigenschappen van multiplex houtmaterialen, vervaardigd door kleine plakjes hout aan elkaar te hechten.

Nadere informatie

College 7. Regressie-analyse en Variantie verklaren. Inleiding M&T Hemmo Smit

College 7. Regressie-analyse en Variantie verklaren. Inleiding M&T Hemmo Smit College 7 Regressie-analyse en Variantie verklaren Inleiding M&T 2012 2013 Hemmo Smit Neem mee naar tentamen Geslepen potlood + gum Collegekaart (alternatief: rijbewijs, ID-kaart, paspoort) (Grafische)

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

A. Week 1: Introductie in de statistiek.

A. Week 1: Introductie in de statistiek. A. Week 1: Introductie in de statistiek. Populatie en steekproef. In dit vak leren we de basis van de statistiek. In de statistiek probeert men erachter te komen hoe we de populatie het beste kunnen observeren.

Nadere informatie

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22 INHOUD 1.Aanmaken van een nieuw S7 project... 2 1.1 Openen van een nieuw project.... 2 1.2 invoegen van een S7 station... 2 1.3 openen van de hardware... 3 1.4 Invoegen van een Rack... 3 1.5 Downloaden

Nadere informatie

8.8 Records selecteren

8.8 Records selecteren 8.8 Records selecteren Voor het maken van een uittreksel van één of meerdere records die aan een bepaald criterium voldoen, maakt u gebruik van het 'Filter'. 8.8.1 Automatisch filter Klik in het gebied

Nadere informatie

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren 3 Taken 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de meeste aspecten van taken behandeld, zoals: taken invoeren de links tussen taken gedetailleerde taakinformatie (oa duration en taaktype) kritieke taken

Nadere informatie

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV Rapportgenerator Gebruikershandleiding Versie 1.0 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Grafiek van de temperatuur in de loop van de tijd

Grafiek van de temperatuur in de loop van de tijd Grafiek van de temperatuur in de loop van de tijd Hoe dramatisch zal de temperatuur stijgen in de volgende eeuw? Stap 1: Opstarten van EdGCM 1. Dubbelklik op het icoon op het bureaublad:. Er verschijnt

Nadere informatie

Sorteren, groeperen en totaliseren

Sorteren, groeperen en totaliseren 6 Sorteren, groeperen en totaliseren 6.1 Inleiding Een rapport maken begint met het selecteren van de tabellen en het plaatsen van de velden die u in uw rapport wilt afdrukken. Vervolgens sorteert, groepeert

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 : Layout

Hoofdstuk 14 : Layout Hoofdstuk 14 : Layout Nieuw in Ocad 11 is de layout laag. Het is een aparte laag waarin zowel vectoriële objecten als rasterobjecten kunnen opgenomen worden. Vectoriële objecten zijn lijnen, vlakken of

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Dobbelen, echt en virtueel. > Maak in SPSS een nieuwe data-verzameling (File > New > Data). We gaan hier de

Hoofdstuk 5. Dobbelen, echt en virtueel. > Maak in SPSS een nieuwe data-verzameling (File > New > Data). We gaan hier de Hoofdstuk 5 Dobbelen, echt en virtueel 5.1 dobbelen In dit hoofdstukje gaan we de variabiliteit in een steekproef onderzoeken. Daarbij maken we gebruik van een beproefd stochastisch proces, nl het gooien

Nadere informatie

Handleiding Gebruik Dashboard. ProMISe 3

Handleiding Gebruik Dashboard. ProMISe 3 Handleiding Gebruik Dashboard ProMISe 3 LUMC Sectie Advanced Data Management (ADM) Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Einthovenweg 20 2333 ZC LEIDEN Telefoon: 071-526 9726 e-mail: ADM@lumc.nl

Nadere informatie

Introductie SPSS. Hogeschool Gent. Mei 2010. Inhoudsopgave. 1 Introductie 2. 2 One-sample T-test 11. 3 Two-sample T-test 14. 4 Paired T-test 18

Introductie SPSS. Hogeschool Gent. Mei 2010. Inhoudsopgave. 1 Introductie 2. 2 One-sample T-test 11. 3 Two-sample T-test 14. 4 Paired T-test 18 Introductie SPSS Hogeschool Gent Mei 2010 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 One-sample T-test 11 3 Two-sample T-test 14 4 Paired T-test 18 5 Anova 21 6 Categorische Data-analyse 26 6.1 Binomiaaltoets.................................

Nadere informatie

Statistiek met Excel. Schoolexamen en Uitbreidingsopdrachten. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14

Statistiek met Excel. Schoolexamen en Uitbreidingsopdrachten. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14 Statistiek met Excel Schoolexamen en Uitbreidingsopdrachten 2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 4 Schoolexamen Wiskunde VWO: Statistiek met grote datasets... 5 Uibreidingsopdrachten vwo 5... 6 Schoolexamen

Nadere informatie

Sioges Rapporten [1] Pag Kasopmaak 1.1 Het uitvoeren van kasopmaak Pag Rapporten 2.1 Programmering Lijst Slepen & sorteren

Sioges Rapporten [1] Pag Kasopmaak 1.1 Het uitvoeren van kasopmaak Pag Rapporten 2.1 Programmering Lijst Slepen & sorteren Sioges Rapporten Pag. 01 Inhoudsopgave Pag. 02 1.0 Kasopmaak 1.1 Het uitvoeren van kasopmaak Pag. 06 2.0 Rapporten 2.1 Programmering Lijst Pag. 07 Slepen & sorteren Pag. 08 Data filteren Pag. 09 2.1.1

Nadere informatie

Regressie-analyse doel menu hulp globale werkwijze aandachtspunten Doel: Voor de uitvoering in SPSS: Missing Values Globale werkwijze

Regressie-analyse doel menu hulp globale werkwijze aandachtspunten Doel: Voor de uitvoering in SPSS: Missing Values Globale werkwijze Regressie-analyse Regressie-analyse is gericht op het voorspellen van één (numerieke) afhankelijke variabele met behulp van een of meerdere onafhankelijke variabelen (numerieke en/of dummy-variabelen).

Nadere informatie

Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen

Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd

Nadere informatie

Verdelingsvrije statistiek

Verdelingsvrije statistiek Verdelingsvrije statistiek Inleiding In hoofdstuk II-5 (deel ) worden een aantal verdelingsvrije toetsen (ook wel niet-parametrische toetsen) besproken, die gebruikt worden als de te onderzoeken variabele

Nadere informatie

Pilot vragenlijst communicatieve redzaamheid

Pilot vragenlijst communicatieve redzaamheid Pilot vragenlijst communicatieve redzaamheid Het instrument Communicatieve redzaamheid kan worden opgevat als een vermogen om wederkerig te communiceren met behulp van woorden, gebaren of symbolen. Communicatief

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Februari 2016 Opgesteld door: Jan-Willem Handleiding voor het maken van een online

Nadere informatie

Power BI visualisaties. Een white paper van BICONOMICS

Power BI visualisaties. Een white paper van BICONOMICS Een white paper van BICONOMICS Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Visualisaties... 4 2.1 Table... 4 2.2 Slicer... 5 2.3 Matrix... 7 2.4 Charts... 8 2.5 Treemap... 18 2.6 Map... 20 2.7 Filled Map... 21

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

Voorbeeld regressie-analyse

Voorbeeld regressie-analyse Voorbeeld regressie-analyse In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het SPSS data-bestand vb_regr.sav (dit bestand kan gedownload worden via de on-line helpdesk). We schatten een model waarin de afhankelijke

Nadere informatie

Handleiding Gebruik Dashboard. ProMISe 3

Handleiding Gebruik Dashboard. ProMISe 3 Handleiding Gebruik Dashboard ProMISe 3 LUMC Sectie Advanced Data Management (ADM) Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Einthovenweg 20 2333 ZC LEIDEN Telefoon: 071-526 9726 e-mail: ADM@lumc.nl

Nadere informatie

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum 8 Kruistabellen 8.1 Inleiding Stel dat u een rapport wilt maken dat het aantal verkochte producten per provincie laat zien. u kunt dan een rapport maken waarin u gegevens groepeert per provincie en/of

Nadere informatie

8.9 Draaitabellen [Pivot tables]

8.9 Draaitabellen [Pivot tables] 8.9 Draaitabellen [Pivot tables] U kunt de gegevens uit een lijst in een tabel laten weergeven uitgezet tegen tegen één of meer andere veldwaarden. U kunt bijvoorbeeld de bedragen uit onze voorbeeldlijst

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Akternatieve doorrekenen. 7.2 Tabellen

Akternatieve doorrekenen. 7.2 Tabellen 7.2 Tabellen Een tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van een berekening voor verschillende waarden van een of meerdere variabelen. Excel kent twee soorten tabellen. Een eenzijdige en een tweezijdige

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

EXCEL Draaitabellen Mod Va

EXCEL Draaitabellen Mod Va EXCEL Draaitabellen Mod Va Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1 EEN DRAAITABEL MAKEN... 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Het model 3 1.2.1 Een tabel maken van de lijst... 4 1.2.2 Een draaitabel maken die past bij uw

Nadere informatie

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler 1) Standaard interface (EA-INT) Oud model. 2) Universele interface (EA-INT-U) Nieuw model. Beide interfaces hebben een DB9 (9 pins) connector en uw PC heeft een RS232 seriële poort nodig. Escort ilog Dataloggers

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Inleiding Statistiek met Statistica

Inleiding Statistiek met Statistica . LPT en Biotechnologie Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Instituut Techniek Tesselschadestraat 1 8913 HB Leeuwarden tel: +31(0)58 96107 Inleiding Statistiek met Statistica.......... Een sterk instrument

Nadere informatie

Basiscursus digitaal toetsen in Blackboard

Basiscursus digitaal toetsen in Blackboard Basiscursus digitaal toetsen in Blackboard Manfred te Grotenhuis INHOUD: 1. Digitale toets maken 2. Digitale toets openstellen 3. Digitale toets controleren 4. Uitslagen bekijken 5. Resultaten wegschrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder Cloudbackup Whitelabel Handleiding Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Opdrachtgever : Auteur(s) : Status : Classificatie : Geldigheid : Datum laatste wijziging : Distributie : P.D. Derks Concept / Gereed / Geaccepteerd

Nadere informatie

Handleiding elaborate 4

Handleiding elaborate 4 Handleiding elaborate 4 De handleiding van de werkomgeving in elaborate is bedoeld voor de projectleider én de user, maar zij hebben verschillende rechten. De rechten van de projectleider zullen gemarkeerd

Nadere informatie

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Word-sjablonen in de huisstijl Richtlijnen bij het gebruik

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Word-sjablonen in de huisstijl Richtlijnen bij het gebruik KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS Word-sjablonen in de huisstijl Richtlijnen bij het gebruik juni 2013 Inhoud 1 Stap 1 - Instellingen vooraf... 3 1.1 Locatie sjablonen noteren... 3 1.2 Weergeven verborgen

Nadere informatie

Meervoudige lineaire regressie

Meervoudige lineaire regressie Meervoudige lineaire regressie Inleiding In dit hoofdstuk dat aansluit op hoofdstuk II- (deel 2) wordt uitgelegd hoe een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd kan worden met behulp van SPSS. Aan de hand

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner.

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner. Eenvoudige formules Een gedeelte van deze nieuwsbrief gaat over eenvoudige formules. Met behulp van Formules is het mogelijk om Tabelkolommen te bewerken. Een aantal bewerkingen lijken op acties die u

Nadere informatie

Toelichting LBZ foutenrapporten

Toelichting LBZ foutenrapporten Toelichting LBZ foutenrapporten 1 Inleiding Als u een LBZ inzending heeft gedaan, ontvangt u een verwerkingsrapportage in PDF-format en een in CSV-format. Het PDF rapport bevat de algemene gegevens van

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

2 Data en datasets verwerken

2 Data en datasets verwerken Domein Statistiek en kansrekening havo A 2 Data en datasets verwerken 1 Data presenteren 1.4 Oefenen In opdracht van: Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs 1.4 Oefenen Opgave 9 Bekijk de genoemde dataset

Nadere informatie

Hoe te werken met Word en SmarTeam?

Hoe te werken met Word en SmarTeam? Hoe te werken met Word en SmarTeam? Nikhef number: Item number: Date: 09/09/2010 Page: 1 of 17 23001-MT-00008 AA1330 Status: In Work Revision: A.4 Project: Bedrijf Intern Technical Departments Department:

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

Deze opdracht lossen we eenvoudig op door in de vergelijking X1 en X2 te vervangen door de geobserveerde waarden van deze variabelen:

Deze opdracht lossen we eenvoudig op door in de vergelijking X1 en X2 te vervangen door de geobserveerde waarden van deze variabelen: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 10 1. Volgende regressievergelijking werd opgesteld na onderzoek: YY ii = 6 + 2.5 XX ii1 + 3 XX ii2 + εε ii Bereken de voorspelde

Nadere informatie