UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst"

Transcriptie

1 UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden bent) kunnen voorstellen. De bepaling van een beleggersprofiel is gebaseerd op 3 peilers: Wat is uw kennis m.b.t. financiële producten die wij als beursvennootschap aanbieden, en welke ervaring heeft u hierin opgebouwd Wat is uw financiële situatie (grootte van vermogen en spaarvermogen) Wat zijn uw beleggingsdoelstellingen voor de beleggingen die u bij onze beursvennootschap wenst aan te houden. Op basis van de antwoorden op onderstaande vragen, maken we een analyse en stellen we u een bepaald beleggerprofiel voor. Daarna heeft u de keuze om dit profiel te aanvaarden, of om ervan af te wijken en een lager profiel te verkiezen voor uw rekening bij onze beursvennootschap. Deze informatie is voor ons belangrijk omdat we op basis hiervan u de mogelijke beleggingen kunnen aanreiken die het best aanleunen met uw wensen. 1. Kennis en ervaring Hierbij maken we eerst een onderscheid tussen niet-complexe en complexe producten Kennis en ervaring met betrekking tot niet-complexe producten Kennis m.b.t. niet-complexe producten. Hier testen we uw kennis over de diverse soorten producten die we in onze beursvennootschap aanbieden. Gelieve één antwoord per product te willen aanduiden. Aandelen Welke van volgende beweringen klopt, als u aandelen bezit? O U bent eigenaar van een deel van een bedrijf O U bent directeur van de vennootschap O U hebt de vennootschap geld geleend, ik kan op korte termijn over mijn geld beschikken. De koersen van de verkoop zijn afhankelijk van de marktomstandigheden. Als het bedrijf waarvan u aandelen bezit, failliet gaat, loopt u dan het risico om het belegde bedrag (geheel of gedeeltelijk) kwijt te zijn? O Neen, de terugbetaling is altijd volledig gegarandeerd Indien u in dit product belegt, kunnen de inkomsten die u hieruit zal ontvangen, schommelen? O Neen, de grootte van deze opbrengsten ligt vast, de schommelingen van de financiële markten hebben een invloed op de waarde van de belegging. Deze impact kan aanzienlijk zijn.

2 Bedrijfsobligatie, overheidsobligaties en kasbons. Welke van volgende beweringen klopt, als u een obligatie bezit? O U bent eigenaar van een deel van een bedrijf O U bent directeur van de vennootschap O U hebt de vennootschap geld geleend, ik kan op korte termijn over mijn geld beschikken. De verkoopkoersen zijn afhankelijk van de marktomstandigheden. Als het bedrijf waarvan u obligaties bezit failliet gaat, loopt u dan het risico om het belegde bedrag (geheel of gedeeltelijk) kwijt te zijn? O Neen, de terugbetaling is altijd volledig gegarandeerd Indien u in dit product belegt, kunnen de inkomsten die u hieruit zal ontvangen, schommelen? O Neen, de grootte van deze opbrengsten ligt vast, de schommelingen van de financiële markten hebben een invloed op de waarde van de belegging. Fondsen zonder kapitaalbescherming Welke van volgende beweringen klopt? O Beleggingsfondsen investeren enkel in aandelen O Beleggingsfondsen investeren enkel in obligaties O Beleggingsfondsen kunnen in verschillende activaklassen investeren, ik kan op korte termijn over mijn geld beschikken. De verkoopkoersen zijn afhankelijk van de marktomstandigheden. Indien u in dit product belegt, kunnen de inkomsten die u hieruit zal ontvangen, schommelen? O Neen, de grootte van deze opbrengsten ligt vast, de schommelingen van de financiële markten hebben een invloed op de waarde van de belegging. Deze impact kan aanzienlijk zijn.

3 Fondsen met kapitaalzekerheid Welke van volgende beweringen klopt, volgens u? O Een fonds met kapitaalbescherming is een soort BEVEK O Dit product is een zeer speculatief instrument O Dit product bestaat doorgaans uit 2 elementen. Eén element dat zorgt voor mijn kapitaalzekerheid op eindvervaldag (indien dit zo in de prospectus vermeld wordt), het andere deel moet het rendement van de belegging optimaliseren., ik kan op korte termijn over mijn geld beschikken. De verkoopkoers is afhankelijk van de marktomstandigheden., de schommelingen van de financiële markten hebben een invloed op de waarde van de belegging. Het product heeft tot doel op eindvervaldag de initiële inventariswaarde terug te betalen. Bij een tussentijdse verkoop kan de verkoopkoers onder de aankoopkoers liggen. Deze belegging biedt volledige kapitaalbescherming. Denkt u dat het ingelegd kapitaal op elk ogenblijk tijdens de looptijd van de belegging volledig beschermd is?, mijn ingelegd kapitaal is op elk ogenblijk tijdens de looptijd beschermd O Neen, de bescherming geldt enkel op de eindvervaldag van de belegging Andere kenmerken van de beleggingen : Beleggingen in niet-euromunten Een belegging is in een andere munt dan in EUR. Denkt u dat deze munt de waarde in EUR van deze belegging kan doen schommelen? O Neen, de wisselkoersen hebben nooit invloed op de waarde in EUR, de wisselkoersen hebben altijd invloed op de waarde in EUR Beleggingen met een achtergesteld karakter Met een achtergestelde belegging vertrouwt u uw geld toe aan de uitgever. Als die uitgever failliet gaat, loopt u dan het risico om het belegde bedrag (gedeeltelijk) kwijt te zijn? O Neen, want de terugbetaling is altijd volledig gegarandeerd, vermits eerst de andere schuldeisers terugbetaald worden kan u slechts uw belegd bedrag terugkrijgen in de mate dat er nog geld over is en volgens de voorwaarden van de achterstelling Ervaring m.b.t. niet-complexe producten. Hoeveel transacties deed u de voorbije 3 jaar in volgende producten? (aankopen en verkopen mogen daarbij samengeteld worden) Geen Tussen 1 en 3 Meer dan 3 Aandelen O O O Bedrijfsobligaties O O O Overheidsobligaties O O O Kasbons O O O Fondsen zonder kapitaalbescherming O O O Fondsen met kapitaalzekerheid O O O Beleggingen in niet EUR-munten O O O

4 1.2. Kennis en ervaring met betrekking tot complexe producten Onze beursvennootschap verleent geen beleggingsadvies met betrekking tot complexe producten. Op uw eigen initiatief kunnen we uw orders uitvoeren in onderstaande complexe producten. Voor de uitvoering van deze orders peilen we naar uw kennis en ervaring betreffende deze producten. Op basis van deze informatie kunnen we oordelen welke van deze producten voor u passend zijn om in te beleggen en welke niet. Op basis hiervan kan u zelf beslissen of u al dan niet wenst te beleggen in deze financiële instrumenten Kennis m.b.t. complexe producten. Hier testen we uw kennis over de diverse soorten producten die we in onze beursvennootschap aanbieden. Gelieve één antwoord per product te willen aanduiden. Voor de omschrijving van deze producten verwijzen we naar onze informatienota betreffende de soorten financiële instrumenten. Kent u volgende complexe producten? Ja Neen Warrants O O Turbo s O O Opties O O Complexe obligaties (reverse convertibles, O O opbrengst gekoppeld aan index, callable notes, ) Complexe fondsen O O Ervaring m.b.t. complexe producten. Hoeveel transacties deed u de voorbije 3 jaar in volgende producten? (aankopen en verkopen mogen daarbij samengeteld worden) Geen Tussen 1 en 3 Meer dan 3 Warrants O O O Turbo s O O O Opties O O O Complexe obligaties (reverse convertibles, O O O opbrengst gekoppeld aan index, callable notes, ) Complexe fondsen O O O 1.3. Informatie Hebt u specifieke beleggingskennis verworven door uw opleiding of beroep? 0 Ik heb ervaring met beleggingen door mijn opleiding en (huidige of vroegere) beroepsactiviteiten 0 Ik heb enige kennis opgebouwd door mijn opleiding en (huidige of vroegere) beroepsactiviteiten 0 Neen Hoe neemt u uw beslissingen bij beleggingen? 0 Ik informeer me zelf 0 Ik informeer me zelf en hou rekening met het advies van een deskundige 0 Ik hou rekening met het advies van een deskundige 0 Ik volg altijd het advies van een deskundige Hoe blijft u op de hoogte van wat er gebeurt in de economie en financiële markten? 0 Het interesseert me niet of nauwelijks 0 Ik hoor er informatie over in het nieuws op tv, radio of in dagbaden en tijdschriften 0 Ik lees regelmatig de financiële bladzijden en volg geïnteresseerd de programma s hierover 0 Ik koop gespecialiseerde pers of doe er onderzoek over via internet

5 2. Financiële draagkracht 2.1. Hoe groot is bij benadering de som van al uw financiële middelen? 0 Minder dan euro 0 Tussen en euro 0 Meer dan euro 2.2. Hoeveel bedraagt uw jaarlijks inkomen, dit zowel voortkomend uit arbeid als uit roerend en onroerend inkomen? 0 Minder dan euro 0 Tussen en euro 0 Meer dan euro 2.3. Hoe groot is het roerend vermogen dat u kunt beleggen/ belegd heeft of zou kunnen beleggen (rekening houdend met geld dat u voor een onverwachte uitgave opzij wenst te houden)? 0 Minder dan EUR 0 Tussen EUR en EUR 0 Tussen EUR en EUR 0 Tussen EUR en EUR 0 Meer dan EUR 2.4. Hoeveel kunt u maandelijks opzij leggen? 0 Minder dan 250 EUR 0 Tussen 250 EUR en 500 EUR 0 Tussen 500 EUR en EUR 0 Meer dan EUR 2.5. Bent u eigenaar van één of meerdere onroerende goederen (huis of appartement)? 0 Neen, maar ik ben van plan om dit in de toekomst aan te kopen 0 Neen, daar heb ik ook geen interesse in 0 Ja, ik ben eigenaar van vastgoed voor eigen gebruik 0 Ja, ik ben eigenaar van meerdere onroerende goederen

6 3. Beleggingsprofiel Gelieve dit deel van de vragenlijst te willen invullen op basis van uw wensen die u heeft betreffende de beleggingen die u wenst aan te houden bij onze beursvennootschap, en niet ten opzichte van uw wensen betreffende uw totaal vermogen Doel Wat is uw belangrijkste reden of doel voor de gelden die u via onze beursvennootschap wenst te beleggen? 0 Gezien mijn huidige inkomsten voldoende zijn, beoog ik vooral kapitaalaangroei 0 Ik beoog vooral kapitaalaangroei, maar ik wil ook een klein inkomen uit mijn geldbeleggingen halen 0 Ik wil mijn kapitaal behouden en een jaarlijks inkomen ontvangen 0 Ik heb de opbrengst van mijn belegging nodig om mijn huidige financiële behoeften te dekken 3.2. Beleggingshorizon a. Wat is de beleggingshorizon van de beleggingsportefeuille bij onze beursvennootschap? Voorziet u uitgaven en investeringen waarvoor u uw beleggingen in belangrijke mate dient aan te spreken? 0 Neen, de eerste 9 tot 10 jaar niet 0 Ja, reeds binnen ten laatste 2 jaar 0 Ja, ten vroegste over 3 of 5 jaar 0 Ja, ten vroegste over 6 of 8 jaar b. Hoe zou u voorzien in een onverwachte of dringende uitgave (nieuwe wagen, renovatie, )? 0 Ik beschik over voldoende bronnen van inkomsten of bij andere financiële instellingen en zou mijn beleggingen bij Bocklandt niet moeten verkopen 0 Als de situatie zich voordoet, zou ik een deel van deze beleggingen moeten verkopen, zelfs met verlies. 0 Om niet verlies te moeten verkopen, moet een deel van mijn kapitaal steeds beschikbaar zijn op de rekening bij de beursvennootschap 3.3. Risicobereidheid a. Welke uitspraak is het best op u van toepassing in het kader van het beheer van uw vermogen betreffende de gelden die u bij onze beursvennootschap aanhoudt of wenst aan te houden? 0 Ik vind zekerheid het belangrijkst, ook al weet ik dat ik een lagere opbrengst mag verwachten 0 Ik ben bereid een stuk zekerheid op te geven, als ik daarvoor een kans maak op een hogere opbrengst 0 Ik ben bereid nieuwe beleggingsstrategieën in overweging te nemen en met het oog op een beter rendement een aantal risicovolle beleggingen in mijn portefeuille op te nemen 0 Ik aarzel niet om risicovolle beleggingen te proberen, want de kans op een hogere opbrengst is belangrijk b. Stel dat de waarde van uw belegging daalt, kort na aankoop. Wat doet u? 0 Ik verkoop mijn belegging om onnodige zorgen te vermijden en koop een ander product 0 Ik onderneem niets en wacht af 0 Ik koop bij en versterk mijn posities. Het is een goede belegging en ik kan nu tegen een lagere prijs aankopen c. Met welk rendement bent u tevreden? Weet wel dat het risico toeneemt, naarmate u een hoger rendement nastreeft 0 Ik streef een zo hoog mogelijk rendement na. Ik weet dat de waarde van mijn portefeuille fors kan schommelen 0 Ik streef een hoger rendement na en weet dat de waarde van mijn portefeuille kan schommelen 0 Ik streef een beperkt rendement na en kan aanvaarden dat de waarde van mijn portefeuille schommelt 0 Het rendement van mijn beleggingen is van ondergeschikt belang, als de waarde op eindvervaldag van mijn beleggingen maar niet schommelt.

7 3.4. Beleggingsprofiel Welk profiel beantwoordt volgens u het beste aan uw beleggingsdoelstellingen, rekening houdend met uw risicotolerantie, uw beleggingshorizon, uw financiële vermogen en uw kennis en ervaring van de financiële markt? Een defensieve belegger geeft de voorkeur aan investeringen met een laag risico en een potentieel laag rendement, terwijl een dynamische belegger eerder zal kiezen voor investeringen met een hoog risico, waarbij hij hoopt op een hoger rendement : 0 Defensief profiel : Doel is de belegger een regelmatig groeiniveau te bieden en het risico op verlies van de portefeuille te minimaliseren. De stabiliteit van het kapitaal en het inkomen hieruit zijn zeer belangrijk. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit obligaties. De beleggingshorizon is van korte tot lange termijn en wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de schommelingen in de intrestvoeten. In beperkte mate kan er een wisselkoersrisico genomen worden. Maximum 15% mag in aandelen of aandelengevoelige beleggingen geïnvesteerd worden. 0 Laag profiel : Een grote stabiliteit van het inkomen uit kapitaal is belangrijk, maar niet absoluut. Het grootste deel van de portefeuille wordt belegd in waardepapieren met een vast rendement, in obligaties, obligatiefondsen of in fondsen met kapitaalbescherming en liquide middelen. Max. 40% van de portefeuille kan geïnvesteerd worden in aandelen, aandelenfondsen of fondsen zonder kapitaalbescherming om een kapitaalvermeerdering te bekomen. De belegger aanvaardt het beperkte risico ten gevolge van schommelingen in intrestvoeten en van de beurzen. De beleggingshorizon is van korte tot lange termijn en zal hoofdzakelijk beïnvloed worden door de schommeling van intrestvoeten, in beperkte mate door de wisselkoersen en in mindere mate door de evolutie van de beurzen. 0 Evenwichtig profiel : De portefeuille wordt gespreid belegd om tot een evenwicht te komen tussen kapitaal met vast rendement, obligaties, obligatiefondsen en fondsen met kapitaalzekerheid enerzijds, en de beleggingen in aandelen, aandelenfondsen of fondsen zonder kapitaalzekerheid. De schommelingen in de portefeuille zijn tegelijk afhankelijk van de intrestvoeten, als van de wisselkoersen en van de evolutie van de beurzen. Daardoor kan de beleggingshorizon middellang tot lang zijn, hoofdzakelijk beïnvloed door aandelenbeleggingen. Maximum 60% van de portefeuille zal in aandelen belegd worden. 0 Hoog profiel : De portefeuille wordt voornamelijk (max. 85%) in beleggingen in aandelen, aandelenfondsen of fondsen zonder kapitaalzekerheid, aangezien het belangrijkste doel is een groei te bekomen van het kapitaal. Tijdelijke neerwaartse schommelingen van de waarde van de portefeuille en van het vaste rendement zijn mogelijk door een rentestijging, door het wisselkoersrisico en vooral door negatief presterende aandelenbeurzen. Daardoor kan de beleggingshorizon middellang tot lang zijn, hoofdzakelijk beïnvloed door aandelenbeleggingen. 0 Dynamisch profiel : Het doel is de portefeuille hoofdzakelijk te investeren in aandelen, aandelenfondsen of fondsen zonder kapitaalbescherming. De belegger is zich bewust van de risico s eigen aan de vluchtigheid van aandelen en de schommelingen van de aandelenbeurzen, maar streeft vooral een hoger rendement na, ook al kan de beleggingshorizon dan meerdere jaren zijn, bij een negatieve beursevolutie. Sterke negatieve resultaten op korte termijn zijn mogelijk. De rekeninghouder(s) bevestig(t)(en) dat bovenstaande informatie juist en waarheidsgetrouw is. De rekeninghouder(s) erken(t)(en) de economisch begunstigde(n) te zijn van de tegoeden die momenteel en in de toekomst op de rekening zullen worden ingeschreven. De rekeninghouder(s) verbind(t)(en) zich ertoe Bocklandt BVBA meteen op de hoogte te brengen van veranderingen met betrekking tot de inlichtingen vermeld in dit document. Deze vragenlijst dient ingevuld te worden door elke persoon die als eigenaar verbonden is aan de rekening. Bij gesplitste rechten zal het laagste geanalyseerde beleggerporfiel weerhouden blijven. Eigenaars van een rekening kunnen ook besluiten het geanalyseerde profiel collegiaal te aanvaarden door ondertekening van het gekozen profiel. Op basis van dit document voert de beursvennootschap Bocklandt een analyse uit van het beleggerprofiel dat volgens ons het best bij u past. U heeft de mogelijkheid om dit voorgesteld profiel te aanvaarden, of om te opteren voor een lager beleggersprofiel. Datum : /./ Handtekening rekeninghouder(s)

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

van Axa, Baloise, Allianz, AG, Optimco, DKV, Dela, Vivium, Euromex, Lar,.... Diezelfde maatschappijen bezit[ten] een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of van het

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Beste, welk type spaarder of belegger bent u?

Beste, welk type spaarder of belegger bent u? exemplaar refertenummer 875aa4622b00b714b16df5fd4d 31a87ce526438b klant/adviseur datum opmaak formulier 29/10/2017 ons kenmerk uw makelaar of financieel adviseur Beste, welk type spaarder of belegger bent

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 7879 Onze Lieve Vrouwstraat bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 0/760.09.70 Fax 0/760.09.79 INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Er zijn diverse soorten financiële

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen.

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Onze troeven en service VERZEKERINGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTIJD BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING VOOR ALLE BELEGGINGSPROFIELEN

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

CLIËNT RISICOPROFIEL

CLIËNT RISICOPROFIEL CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER

DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER Zorgvuldig te bewaren DE BESCHERMING VAN DE BELEGGER MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE (MiFID) 2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Uw beleggingsprofiel en uw beleggingsuniversum 3. Concreet: hoe antwoorden?

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Word rüker dan je denkt. Later kan je het I/geluk" noemen.

Word rüker dan je denkt. Later kan je het I/geluk noemen. Word rüker dan je denkt. Later kan je het I/geluk" noemen. ACTIFUND BELEGGINGSPLAN Onze troeven en service VERZEKERI NGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTID BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies. Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie