Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen"

Transcriptie

1 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies geschikt moet zijn voor u. Om dat te bepalen, stellen we ons steeds de volgende vragen: - past de belegging bij uw beleggingsdoelstellingen? - zal u zich comfortabel voelen bij het risico dat de belegging met zich meebrengt? (beleggingen waarvan u een hoger rendement verwacht, houden immers grotere risico s in); - kan u volgens ons de eventuele risico s van de belegging financieel dragen? - heeft u volgens ons de nodige kennis en ervaring om de risico s correct in te schatten? Om die vragen te beantwoorden, moeten we niet enkel onze beleggingsproducten kennen, maar ook u als onze cliënt beter leren kennen. De vragen in dit formulier hebben tot doel om voor u een risicoprofiel te bepalen dat de basis zal zijn voor ons beleggingsadvies. KBC gaat uit van vier mogelijke risicoprofielen: zeer defensief, defensief, dynamisch en zeer dynamisch. Wat betekent dat concreet? Als we een bepaald beleggingsproduct niet geschikt achten voor iemand met uw risicoprofiel, bijvoorbeeld omdat we het product te risicovol vinden, dan zullen we u niet voorstellen om daarin te beleggen. Als u zelf advies vraagt over een product dat wij niet geschikt voor u achten, dan zullen we u dat meedelen. Nadat wij u hebben geadviseerd, beslist u natuurlijk steeds zelf of u de belegging al dan niet wil aangaan. Maar eerst hebben we uw hulp nodig om uw risicoprofiel zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, zodat we in staat zijn steeds in uw beste belang te handelen. Meer details over deze werkwijze Voor wie maken we een risicoprofiel op? We maken enkel een risicoprofiel van u op indien u advies wil krijgen over uw beleggingen. De werkwijze die we hierboven besproken hebben is alleen bedoeld voor beleggers (natuurlijke personen). Hebt u al uw spaargeld op korte termijn nodig? In plaats van te beleggen, kiest u dan beter voor spaarformules zoals bijvoorbeeld een spaarrekening of een termijnrekening in euro. Welke vragen vindt u hieronder terug? Vragen 1 tot 10 zijn vragen over uw beleggingsdoelstellingen (vb. u bent van plan binnen 5 jaar een huis te kopen), uw huidige financiële situatie (vb. u kunt elke maand x euro sparen), over uw kennis van en ervaring met beleggingsproducten (vb. u volgt gespecialiseerde mediaberichten hierover) Vragen 11 tot 12 peilen naar uw risicobereidheid: welk risico u al dan niet wilt dragen als u belegt. Het eindresultaat van de vragenlijst is dan uw persoonlijke risicoprofiel. Risicoprofiel vormt de basis van een beleggingsadvies. Zodra wij uw risicoprofiel hebben bepaald, zijn we in staat om u geschikte persoonlijke beleggingsadviezen te geven. Indien u advies wilt over een welbepaald beleggingsproduct, zullen we ook nagaan of we vinden dat dit voor u geschikt is. Conform de Europese en Belgische regelgeving Onze aanpak stemt overeen met de Europese en Belgische regelgeving. De MiFID-richtlijn 1 bepaalt onder meer dat een bank, wanneer zij beleggingsadvies geeft, rekening moet houden met uw huidige financiële situatie, uw kennis en ervaring met beleggingen, uw beleggingsdoelstellingen en uw houding tegenover risico. Tot slot Houd er rekening mee dat uw risicoprofiel maar een momentopname is. Uw situatie (bijvoorbeeld de grootte van uw belegbare middelen ) of uw houding tegenover risico kunnen in de loop van de jaren veranderen. Wij zullen uw risicoprofiel op gezette tijdstippen actualiseren. Als u zelf vaststelt dat bepaalde informatie die u ons heeft gegeven niet langer juist is, meld ons dat dan, zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen en u op een correcte manier blijven adviseren. 1 MiFID: Sinds 1 november 2007 is MiFID, voluit Markets in Financial Instruments Directive, van kracht. Deze richtlijn harmoniseert de handel in financiële instrumenten zoals aandelen, kasbons, obligaties en fondsen in de Europese Unie. De nieuwe spelregels moeten de beleggingsmarkt efficiënter en transparanter maken. Op die nieuwe competitieve markt gelden ook nieuwe gedragsregels die een optimale bescherming van de belegger waarborgen. AA1282 V /A09 P. 1/7 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

2 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen adressering 1 exemplaar cliënt 1 exemplaar KBC voornaam en naam straat, nr., bus postnr., gemeente cliëntennummer kantoornr. + naam Cliënten Private Banking vullen de vragenlijst in vanaf vraag 3. Financiële draagkracht > OBJECTIEVE CRITERIA 1. Hoe groot is het roerend vermogen dat u kunt beleggen? Beleggen betekent dat u deze middelen minstens 3 jaar kunt missen. Trek de eventuele belangrijke uitgaven die u voorziet binnen een termijn van 3 jaar van dit bedrag af (aankoop van een auto, bouwgrond, woning, ). Minder dan euro 10 Tussen euro en euro 30 Tussen euro en euro 50 Tussen euro en euro 60 Meer dan euro Hoeveel kunt u maandelijks opzijleggen? Maak hiervoor het verschil tussen aan de ene kant uw inkomsten en aan de andere kant uw financiële lasten (gewone gezinsuitgaven, auto, leninglasten ). Minder dan 250 euro 13 Tussen 250 euro en 500 euro 40 Tussen 500 euro en euro 67 Meer dan euro 93 3.Bent u eigenaar van een onroerend goed? Private Banking - startscore = 163 We bedoelen daarmee een huis of een appartement. Neen, maar ik plan op termijn een onroerend goed aan te kopen 10 Neen, ik heb ook geen interesse voor onroerende goederen, ook niet voor een eigen woning 30 Ja, ik ben eigenaar van vastgoed voor eigen gebruik (gezinswoning, eventueel buitenverblijf) 50 Ja, ik ben eigenaar van meerdere onroerende goederen, niet allemaal voor eigen gebruik 70 AA1282 V /A09 P. 2/7 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

3 Kennis en ervaring > OBJECTIEVE CRITERIA 4. Kent u de volgende producten? Anders gezegd: weet u wat hun opbrengst bepaalt en welke risico s eraan verbonden zijn? Kasbons of individuele obligaties (van overheid, bedrijven) of spaar- en beleggingsverzekeringen met gegarandeerde interestopbrengst Beleggingsfonds of beleggingsverzekering met kapitaalbescherming Beleggingsfonds of beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming Individuele aandelen Opties, warrants, complexe obligaties (Bijvoorbeeld reverse convertibles) en andere afgeleide instrumenten 5. Hoeveel transacties deed u de voorbije 3 jaar in de volgende producten? We bedoelen hier alle aankopen en verkopen voor zover ze een redelijk bedrag vertegenwoordigen. Tel de aantallen dus gewoon samen. Kasbons of individuele obligaties (van overheid, bedrijven) of spaar- en beleggingsverzekeringen met gegarandeerde interestopbrengst Beleggingsfonds of beleggingsverzekering met kapitaalbescherming Beleggingsfonds of beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming Individuele aandelen Opties, warrants, complexe obligaties (Bijvoorbeeld reverse convertibles) en andere afgeleide instrumenten 6. Hebt u vanuit uw opleiding of beroep specifieke kennis opgebouwd over beleggingen? Kies het antwoord dat het best bij u past. Neen 7 Ik heb vanuit mijn opleiding of beroepsmatig (nu of in het verleden) wel wat meegekregen 33 Ik heb vanuit mijn opleiding en beroepsmatig (nu of in het verleden) ervaring met beleggingen Hoe blijft u op de hoogte van wat er gebeurt in de economie en op de financiële markten? Het interesseert me niet of nauwelijks, informatie hierover gaat aan mij voorbij. 7 Ik pik op wat ik hoor in het algemene nieuws op tv, radio, in dagbladen en tijdschriften. 20 Punten Ik lees regelmatig de financiële bladzijden in de krant, ik volg geïnteresseerd programma's hierover in de media (tv, radio). 33 Ik lees actief de gespecialiseerde pers, ik zoek aanvullende informatie op het internet. 47 AA1282 V /A09 P. 3/7 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

4 Beleggingsdoelstellingen > OBJECTIEVE CRITERIA 8. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? minder dan 21 jaar 7 21 tot en met 34 jaar tot en met 44 jaar tot en met 54 jaar tot en met 64 jaar jaar of ouder Wat is het doel van uw beleggingen? Kies het antwoord dat het meest bij u past. Ik plan een belangrijke uitgave in de toekomst waar ik geld voor opzij wil leggen. 13 Ik wens een aanvulling op mijn toekomstige inkomsten te hebben, bijvoorbeeld in het kader van pensionering. Ik wil mijn kapitaal doen aangroeien. 67 Ik wil het maximale rendement uit de markt halen door optimaal in te spelen op de bewegingen van de financiële markten. 10. Op welke termijn wilt u gemiddeld genomen uw belegd kapitaal ter beschikking hebben? Kies het antwoord dat het meest bij u past. Een termijn van 3 jaar. 13 Een termijn van 3 à 5 jaar. 40 Een termijn van 5 à 10 jaar. 67 Een termijn van meer dan 10 jaar. 93 Punten Punten Subtotaal OBJECTIEVE CRITERIA (optelling vragen 1-10) AA1282 V /A09 P. 4/7 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

5 Houding tegenover risico > SUBJECTIEVE CRITERIA 11. Wat geeft het best uw houding weer tegenover risico/rendement? De fictieve voorbeelden hebben tot doel om te peilen naar uw reactie op verschillende prestaties van beleggingen, positief en negatief. Uw reactie op deze voorbeelden kan ons helpen bepalen wat uw houding is tegenover risico en dus welke types beleggingen geschikt zijn voor u. Let wel: rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zekerheid is het allerbelangrijkste, rendement is bijkomstig. Ik neem er een laag rendement wel bij. Ik kan er immers niet goed tegen dat mijn beleggingen dalen, zelfs tussentijds. 50 Om het rendement te verhogen wil ik met mijn beleggingen wel enig risico nemen, maar beperkt. Voor het grootste deel van mijn vermogen streef ik toch naar veilige beleggingen. 150 Rendement en beperking van risico zijn voor mij allebei belangrijk. Ik weet dat om meer rendement te halen, ik wat meer risico moet nemen. 250 Ik ga voor het hoogste rendement op lange termijn. Ik ben bereid daarvoor meer risico te nemen. Schommelingen van de waarde van mijn beleggingen zijn voor mij minder belangrijk Hoe zou u reageren als de waarde van uw beleggingen zou dalen, eventueel feller dan verwacht? Kies de uitspraak die het best bij u past. Ik heb het daar bijzonder moeilijk mee. Het is voor mij een reden om die beleggingen zo snel mogelijk te verkopen en dat geld veiliger te plaatsen. Ik bekijk het op wat langere termijn, maar ik voel mij niet op mijn gemak met die ontwikkeling. Toch eens met mijn adviseur overleggen om te zien of ik meer veiligheid kan inbouwen. Paniek is een slechte raadgever. Ik vind dit niet leuk, maar ik weet dat dit nu eenmaal kan gebeuren. Beleggen doe je op lange termijn, en ik vertrouw erop dat het wel weer goed komt. Ik til er niet zo zwaar aan. Ik overweeg zelfs om bij te kopen Subtotaal SUBJECTIEVE CRITERIA (optelling vragen 11-12) AA1282 V /A09 P. 5/7 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

6 Besluit Leg de subtotalen van OBJECTIEVE CRITERIA en SUBJECTIEVE CRITERIA naast elkaar. De laagste van beide scores stemt overeen met het risicoprofiel dat KBC u voorstelt. Subtotaal Objectieve Criteria = Subtotaal Subjectieve Criteria = Laagste score = Zeer defensief risicoprofiel Defensief risicoprofiel Dynamisch risicoprofiel Zeer dynamisch risicoprofiel Ja, ik stem ermee in dat KBC rekening houdt met dit voorgestelde risicoprofiel, namelijk: Zeer defensief risicoprofiel Defensief risicoprofiel Dynamisch risicoprofiel Zeer dynamisch risicoprofiel Neen, ik ga niet akkoord met het voorgestelde risicoprofiel. Ik kies op eigen verantwoordelijkheid een meer defensief risicoprofiel, namelijk: Zeer defensief risicoprofiel Defensief risicoprofiel Dynamisch risicoprofiel (niet van toepassing voor KBC Private Banking / KBC Asset Management) Ondergetekenden stemmen er mee in dat KBC rekening houdt met bovenstaand risicoprofiel voor eventuele individuele beleggingen door de echtgenoten. (Dit geldt alleen in geval bovenstaand risicoprofiel voor beide echtgenoten samen bepaald werd en dus door beide echtgenoten ondertekend wordt.) Ze krijgen volledige inzage in elkaars individuele vermogen. Voor algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de daaraan verbonden rechten verwijzen we naar de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank (vnl. artikel I.14) en naar de website van KBC Bank en Verzekering. In het bijzonder kunnen KBC Bank NV, KBC Groep NV (vnl. voor ondersteunende en controlefuncties), KBC Verzekeringen NV (vnl. voor verzekeringsproducten), KBC Asset Management NV (vnl. voor fondsen en vermogensbeheer) en hun agenten uw persoonsgegevens uit dit 'Risicoprofiel' verwerken om in het kader van advies of vermogensbeheer te beoordelen of uw belegging geschikt is, om (kwaliteits)controles door te voeren en voor de meest ruime commerciële doeleinden, waaronder direct marketing. Door het invullen van dit Risicoprofiel stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan zich kosteloos, schriftelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit recht van verzet kan worden uitgeoefend bij elk KBC-Bankkantoor, bij een KBC-verzekeringsagent of via Opgesteld in exemplaren. datum Handtekening KBC handtekening cliënt(en) - - Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Zetel van de vennootschap: KBC Asset Management NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel IBAN BE BIC KREDBEBB Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven België BTW BE RPR Leuven IBAN BE BIC KREDBEBB FSMA A KBC Bank NV, KBC Asset Management NV, KBC Verzekeringen NV zijn ondernemingen van de KBC-groep AA1282 V /A09 P. 6/7

7 AA1282 V /A09 P. 7/7 Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie