BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:"

Transcriptie

1 BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en uw opbrengstverwachtingen met betrekking tot uw beleggingen. Aan de hand van uw antwoorden op onderstaande vragen, brengen wij uw profiel onder in één van de 5 basis-beleggingsprofielen. Lees aandachtig het Beleggingsprofiel waar u volgens deze score toe behoort. Indien u niet akkoord gaat met dit profiel, kan u steeds een meer defensief profiel kiezen. Duid het gekozen profiel aan in de lijst van 5 profielen. 1

2 BESCHRIJVING BELEGGINGSPROFIELEN "Defensief" U bent een defensief belegger die de nadruk legt op het lage risico-gehalte van uw beleggingen. U wenst uw opgebouwde welvaart onder geen beding in het gedrang te brengen door risicovolle beleggingen. "Voorzichtig" U bent een voorzichtige belegger die evenwel op zoek is naar betere rendementen, maar dit zonder het beperkte risico-gehalte van uw beleggingen uit het oog te verliezen. U wenst uw opgebouwde welvaart zeker niet in het gedrang te brengen door risicovolle beleggingen. "Neutraal" U bent een neutrale belegger die met een evenwichtig opgebouwde beleggingsportefeuille op middellange tot lange termijn een correcte vermogensopbouw ambieert. U bent bereid om berekende risico s te nemen teneinde op termijn een beter beleggingsresultaat te halen. "Dynamisch" U beschikt over voldoende inkomstenbronnen om niet afhankelijk te moeten zijn van uw beleggingsinkomsten. U bent bereid om hogere volatiliteit en hogere risico s te nemen. Uw doel is op lange termijn tot goede beleggingsresultaten te komen. Uw portefeuille kan risicovolle beleggingen bevatten. Het feit dat de waarde van uw portefeuille sterk kan fluctueren, schrikt u niet af. "Agressief" U beoogt om op lange termijn substantieel betere beleggingsresultaten te behalen, en bent daarom bereid om hogere risico s te nemen. Kapitaalbescherming is slechts van secundair belang. U beoogt een agressieve accumulatie van uw vermogen. U beschikt over voldoende financiële draagkracht om eventuele verliezen op te kunnen vangen. 2

3 Kennis en ervaring 1. Hoe vertrouwd bent u met beleggingen? a) Ik ken daar bitter weinig van en ben er ook niet echt in geïnteresseerd. b) Ik ben niet erg vertrouwd met beleggingen, maar wel in geïnteresseerd. c) Ik heb genoeg ervaring om het belang van diversificatie goed te begrijpen. d) Ik begrijp ten volle dat de financiële markten sterk kunnen schommelen, dat diverse sectoren en categorieën van activa, diverse inkomsten-, groei- en risico-karakteristieken vertonen. e) Ik beschouw mezelf als een ervaren belegger die alle aspecten van de financiële markten grondig beheerst. 2. Heeft u hoger onderwijs genoten in een financieel-economische richting? a) Ja b) Neen 3. Oefent u een beroepsactiviteit uit binnen de "beleggingswereld"? a) Ja b) Neen 4. Kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten Gelieve voor onderstaande productcategoriën aan te geven of u er kennis van heeft, er reeds in belegd hebt en hoe u de risicograad ervan inschat. Mogelijkheden: Kennis? Ervaring? Risicograad? - Geen - Gemiddeld - Grondig - Neen - Sporadisch - Frequent -Laag -Laag tot gemiddeld -Gemiddeld tot hoog - Zeer hoog 1. Klassieke beleggingsproducten (kasbons, staatsbons, obligaties in euro,...) 2. Gestructureerde producten (notes, bevek) met kapitaalbescherming 3. Beleggingsfondsen (aandelenbevek, obligatiebevek,...) 4. Obligaties in deviezen en converteerbare obligaties 5. Aandelen 6. Gestructureerde producten (bevek, notes) zonder kapitaalbescherming, reverse convertibles 7. Opties, warrants en andere afgeleide producten 3

4 Financiële situatie 5 Welke is de grootorde van uw totaal belegd vermogen? a) Minder dan EUR b) EUR EUR c) EUR EUR d) EUR EUR e) EUR EUR f) Meer dan EUR g) Niet van toepassing 6 Bent u eigenaar van vastgoed? a) Neen b) Ja, ik bezit een eigen woning c) Ja, ik bezit een eigen woning en tevens een 2de verblijf d) Ja, ik ben eigenaar van meerdere woningen 7 Wat is uw totaal jaarlijks netto-inkomen dat u uit beroepsinkomsten en/of andere inkomsten (bv huurinkomsten) haalt? a) Minder dan EUR b) EUR tot EUR c) EUR tot EUR d) EUR tot EUR e) Meer dan EUR 8 Welk percentage van uw netto-inkomen kan u sparen? a) 0% tot 10% b) 10% tot 20% c) 20% tot 30% d) 30% tot 40% e) Meer dan 40% 4

5 9 Welke beschrijving past het best bij uw huidige levensfase? a) U hebt weinig financiële verplichtingen. U wenst wat middelen achter de hand te houden voor zaken als auto's,kledij, reizen en ontspanning. b) U bent volop aan het sparen. U zal binnenkort een huis kopen of inrichten. U zal binnenkort nog heel wat moeten aankopen. Uw financiën staan er vandaag waarschijnlijk beter voor dan in de nabije toekomst. c) U hebt heel wat uitgaven voor je familie en je huis. Er blijft weinig over om te sparen. d) Uw inkomen is relatief hoog en uw hypotheeklasten zijn volledig onder controle. Uw partner heeft eventueel een eigen inkomen. Uw kinderen zijn financieel min of meer onafhankelijk. e) U bent met pensioen en u hangt hoofdzakelijk af van uw spaargeld om uw vroegere levensstijl te kunnen behouden. 10 Binnen de hoeveel jaar voorziet u dat u een belangrijk deel van uw belegd kapitaal nodig te zullen hebben? M.a.w., hoe lang kan u de sommen die u gaat beleggen missen? a) Minder dan 2 jaar b) Tussen de 2 en de 3 jaar c) Tussen de 3 en de 5 jaar d) Tussen de 5 en de 7 jaar e) Meer dan 7 jaar 11 Welk profiel omschrijft het best uw investeringsdoelstellingen? a) Ik ben niet bereid om enig risico te lopen, ook niet als dit mijn rendement ten goede kan komen. b) Ik ben bereid om een gering risico te nemen om zo een iets hoger rendement te kunnen behalen dan bij een volledig risicovrije belegging. c) Ik ben bereid om een gematigd risico te nemen als dit mijn rendement kan doen stijgen. d) Ik ben bereid om belangrijke risico's te nemen omdat ik hoge winsten wil maken. e) Ik ben bereid om zeer veel risico te nemen aangezien ik maximale winst nastreef. 12 Wenst u een extra periodiek inkomen te behalen uit uw beleggingen? a) Neen. b) Ja, en dit volledig uit de opbrengsten van mijn beleggingen. c) Ja, en indien de opbrengsten van mijn beleggingen hiertoe niet volstaan, mag een deel van het kapitaal opgebruikt worden om dit periodiek inkomen steeds minstens op eenzelfde niveau te behouden. 13 Wat zou u doen mocht u vaststellen dat 6 maand nadat u een belegging hebt gedaan, deze belegging, geheel in lijn met de markt, een daling van 20% vertoont? a) Dramatisch! Veiligheid van mijn beleggingen is mijn belangrijkste criterium. Ik wilde helemaal geen risico nemen! b) U verkoopt uw belegging (met verlies) en transfereert uw geld naar veiliger beleggingen. c) U bent ongerust, maar u wacht af tot de situatie verbetert. 5

6 d) Dit was een berekend risico. U laat uw beleggingen met rust en wacht tot er verbetering optreedt. e) U herbalanceert uw portefeuille in functie van deze evolutie. f) U profiteert van de lagere koersen om meer te beleggen, en alzo uw gemiddelde aankoopkost te verlagen. 14 Hoe staat u tegenover maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)? a) Ik weet niet wat ik mij moet voorstellen bij maatschappelijk verantwoord beleggen. b) Ik weet waar SRI voor staat, maar ik sta er eerder onverschillig tegenover. c) Ik weet waar SRI voor staat, hecht er weliswaar belang aan maar dit op bijkomstige wijze. d) Ik weet waar SRI voor staat en heb een uitgesproken voorkeur voor dit type van belegging. e) Ik weet waar SRI voor staat en voor mij geldt het maatschappelijk verantwoord karakter van een belegging als heel belangrijk criterium. 6

7 KEUZE VAN HET BELEGGINGSPROFIEL Keuze van het beleggingsprofiel (aankruisen) : Defensief Voorzichtig Neutraal Dynamisch Agressief De cliënt nam kennis van de beperkingen en de risico s die de keuze van het beleggingsprofiel impliceert. 1. De ondergetekende verklaart dat alle elementen meegedeeld in de voorgelegde vragenlijst correct en volledig zijn. 2. De ondergetekende verbindt zich ertoe, vóór het aangaan van elke nieuwe transactie, aan het Landbouwkrediet elke wijziging in zijn persoonlijke situatie mee te delen die een impact kan hebben op zijn beleggersprofiel. 3. Alle relaties tussen de cliënt en het Landbouwkrediet worden geregeld door het Algemeen Reglement der Verrichtingen, onder meer wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de bepalingen met betrekking tot de verrichtingen op financiële instrumenten. Datum: Handtekening klant: 7

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie