Laat uw geld optimaal renderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat uw geld optimaal renderen"

Transcriptie

1 Beleggen in 2014

2 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Heb je geld beschikbaar om op middellange duur te beleggen? Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Een hoge opbrengst in alle veiligheid, dat wil elke belegger. Vandaag laten de financiële markten niet toe een hoog rendement te bereiken zonder risico. Hierin het juiste evenwicht vinden is echt maatwerk. Samen vinden we de voor jou aangewezen oplossing. Ben je bereid een risico te nemen om een beter rendement te halen? Wil je bovenop de kapitaalzekerheid een gewaarborgd minimum rendement? Wil je een rem op mogelijke verliezen? Voor een middellange beleggingshorizon hebben niet alleen banken maar ook verzekeringsmaatschappijen een passende oplossing voor elke behoefte. Als makelaar kan ik hieruit op een onafhankelijke manier selecteren. Potentieel rendement Tak 21 met gewaarborgd kapitaal en gewaarborgde intrestvoet (p. 4) Tak 21 met gewaarborgd kapitaal (p. 6) Combinatie Mix Tak 21 Tak en 21 Tak en Tak of of Tak 23 met kapitaalbescherming (p. (p. 8) 8) Tak 23 zonder kapitaalbescherming (p. 10) Op basis van jouw persoonlijke situatie, risicokeuze en beleggingshorizon bied ik je een belegging op maat. Beleggingsverzekeringen kunnen daarenboven ook een uiterst handig instrument zijn voor successieplanning. Spaarrekening Inflatie Potentieel risico

3 Tak 21 Beleggingsverzekering met gewaarborgd kapitaal en gewaarborgde intrestvoet Beschrijving Gewaarborgd kapitaal op einddatum (na afhouding van taksen en kosten) met een intrestvoet die gewaarborgd is voor een bepaalde termijn waarbij de intrest aangevuld wordt met een jaarlijkse winstdeling in functie van de beleggingsresultaten van de verzekeraar voor een belangrijk deel belegd in obligaties. Fiscaliteit* en kosten Vrijstelling van de 25% roerende voorheffing indien: de opname uitgevoerd wordt na de eerste 8 jaar van het contract of je bij de intekening op het contract kiest voor een overlijdensdekking van 130% van de stortingen, die behoudt gedurende de volledige looptijd van het contract en je de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven bent. Premietaks van 2%, instapkosten en eventuele jaarlijkse beheerskosten. Risico Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsmaatschappij. Beleggers in Tak 21 beleggingsverzekeringen zijn daarenboven beschermd wanneer de verzekeringsmaatschappij haar verplichtingen niet langer nakomt. Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen biedt een waarborg tot euro per verzekeringnemer. Zeker van het rendement Vrijstelling roerende voorheffing Taks en kosten 4 * Volgens de Belgische wetgeving op 01/01/2014 5

4 Tak 21 Beleggingsverzekering met gewaarborgd kapitaal Beschrijving Gewaarborgd kapitaal op einddatum (na afhouding van kosten en taksen) met een intrestvoet van 0% waarbij de intrest aangevuld wordt met een jaarlijkse winstdeling in functie van de beleggingsresultaten van de verzekeraar die voor een belangrijk deel in meer dynamische activa belegt, zoals aandelen, opties, convertibele obligaties, enz. Fiscaliteit* en kosten Vrijstelling van de 25% roerende voorheffing indien: de opname uitgevoerd wordt na de eerste 8 jaar van het contract of je bij de intekening op het contract kiest voor een overlijdensdekking van 130% van de stortingen, die behoudt gedurende de volledige looptijd van het contract en je de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven bent. Premietaks van 2%, instapkosten en eventuele jaarlijkse beheerskosten. Risico Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsmaatschappij. Beleggers in Tak 21 beleggingsverzekeringen zijn daarenboven beschermd wanneer de verzekeringsmaatschappij haar verplichtingen niet langer nakomt. Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen biedt een waarborg tot euro per verzekeringnemer. Uitzicht op een mooi rendement 6 * Volgens de Belgische wetgeving op 01/01/2014 7

5 8 Combinatie Tak 21 en Tak 23 / Tak 23 Beleggingsverzekering met kapitaalbescherming 8 Beschrijving Combinatie van een belegging in: Tak 21: deel met gewaarborgd kapitaal, met of zonder gewaarborgde intrestvoet Tak 23: deel in beleggingsfondsen zonder gewaarborgd kapitaal, die beleggen in zeer uiteenlopende activa zoals aandelen, obligaties, vastgoed, opties of onderliggende fondsen. Een echte belegging op maat, in functie van uw profiel en beleggingshorizon, waarvan je een aantrekkelijk rendement kan verwachten. of Een Tak 23-contract waarbij de verdeling en de structuur ontwikkeld werden door de beleggingsspecialisten van de verzekeraar om in te spelen op opportuniteiten op de financiële markten. Er wordt gebruik gemaakt van optiemechanismen om (een deel van) het kapitaal te beschermen. * Volgens de Belgische wetgeving op 01/01/2014 Fiscaliteit* en kosten Vrijstelling van de 25% roerende voorheffing indien: voor Tak 21: de opname uitgevoerd wordt na de eerste 8 jaar van het contract of je bij de intekening op het contract kiest voor een overlijdensdekking van 130% van de stortingen, die behoudt gedurende de volledige looptijd van het contract en je de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven bent. voor Tak 23: er geen rendement wordt gewaarborgd of er een rendement wordt gewaarborgd, zelfde voorwaarden als hiervoor bij Tak 21. Niet onderworpen aan beurstaks, wel premietaks van 2%, instapkosten en eventueel jaarlijkse beheerskosten. Geen meerwaardebelasting voor fysieke personen. Risico Voor het gedeelte Tak 21 wordt het finan ciële risico gedragen door de verzekeringsmaat schappij en is er daarenboven een bescherming wanneer de verzekeringsmaatschappij haar verplichtingen niet langer nakomt. Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen biedt een waar borg tot euro per verzekeringnemer. Voor het gedeelte Tak 23 draagt de ver zekering nemer het volledige financiële risico. Om je te informeren over het risico dat je loopt, bepaalt de verzekeringsmaatschappij voor elk fonds de risicoklasse op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Door Tak 21 met Tak 23 te combineren zorg je voor een verminderd risico terwijl je toch kunt genieten van gunstige evoluties op de markten. Er is geen gewaarborgd kapitaal maar wel een bescherming afhankelijk van het product. Bovendien kunnen mechanismen ingebouwd worden die een bijkomende bescherming bieden tegen belangrijke beursschommelingen. Het beste van twee werelden 9

6 Tak 23 Beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming Beschrijving Gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen waarbij het kapitaal niet gewaarborgd is het verwachte rendement afhangt van de onderliggende activa. Deze belegging kan samengesteld zijn uit één of meerdere zeer uiteenlopende activa zoals aandelen, obligaties, vastgoed, opties of onderliggende fondsen. Er kan in de loop van het contract gearbitreerd worden tussen de verschillende aangeboden fondsen in functie van de marktevoluties. Dit kan ook deels uit handen gegeven worden aan de beheerders van de verzekeraar door te kiezen voor geprofileerde fondsen. Fiscaliteit* en kosten Vrijstelling van de 25% roerende voorheffing indien: er geen rendement wordt gewaarborgd of er een rendement wordt gewaarborgd, zelfde voorwaarden als bij Tak 21 hierboven. Niet onderworpen aan beurstaks, wel premietaks van 2%, instapkosten en eventueel jaarlijkse beheerskosten. Geen meerwaardebelasting voor fysieke personen. Risico De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico. Om u te informeren over het risico dat u loopt, bepaalt de verzekeringsmaatschappij voor elk fonds de risicoklasse op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Spreiden over meerdere beleggingsfondsen kan uw risico beperken. Uitzicht op een hoger rendement Er bestaan ook gesloten obligatiefondsen waarbij de opbrengsten gekapitaliseerd en samen met het eindkapitaal uitbetaald worden. Omdat de onderliggende obligaties veelal worden aangehouden tot de einddatum is bij de start het verwachte rendement al gekend. Het kapitaalrisico wordt beperkt door een ruime spreiding over verschillende obligaties en emittenten. 10 * Volgens de Belgische wetgeving op 01/01/

7 Successieplanning Successieplanning Een roerende schenking is een doeltreffende manier om een vermogen op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen. Een beleggingsverzekering is het ideale middel om dit type schenking te concretiseren. Zo kan bijvoorbeeld een grootouder op een fiscaal interessante manier een De verzekeringnemer eigenaar van het contract De verzekerde diegene waarop het risico rust en waarvan afhangt of het contract op de einddatum dan wel bij zijn voortijdig overlijden wordt uitbetaald De begunstigde bij leven kapitaal overdragen aan zijn kleinkind. Er kan voorzien worden om bij vooroverlijden van dit kleinkind de gelden belastingvrij te laten terugkeren naar de schenker. Of er kan bijvoorbeeld voorzien worden in een onderhoudsuitkering zoals die overeengekomen werd bij de schenking. kleinkind / begiftigde kleinkind / begiftigde kleinkind / begiftigde Check-list Leven Sparen of Beleggen Het risico dat je wenst te lopen bepaalt jouw beleggersprofiel. Door gebruik te maken van de Check-list Leven Sparen of Beleggen kan je jouw wensen en behoeften bepalen om te beleggen via een levensverzekering. Op basis van deze analyse bepalen we samen je verwachtingen en kan ik je een aangepaste belegging adviseren en de financiële infofiche bezorgen. Het is aan te bevelen om het resultaat van de Check-list op te volgen, maar in specifieke situaties kan de keuze anders zijn. Als je bijvoorbeeld al een groot deel van jouw vermogen risicoloos belegd hebt, kan je investeren in meer risicovolle beleggingen. Inlichtingen over de makelaar Naam: Adres: Straat en Nr: Postcode: Gemeente: FSMA nr als verzekeringsmakelaar: Check-list Leven Sparen of Beleggen Via dit document handelt ons kantoor conform de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, en deelt u in dit verband een aantal verplichte informaties mee. Gegevens van de cliënt Naam en voornaam: Adres Straat: Nr: Bus: Postcode: Gemeente: Geboortedatum: Uw verlangens en behoeften voor het sparen of beleggen met een levensverzekering 1. Begrippen In de levensverzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, het sparen en beleggen en, anderzijds, producten met gegarandeerd rendement (tak 21) of gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23). Het sparen met een levensverzekering Het beleggen met een levensverzekering Dit is een product waarvan de premies op regelmatige Dit is een product waarbij een eenmalige premie belegd wordt tijdstippen betaald worden om zo een kapitaal op te bouwen. De en eventuele latere bijstortingen geen vooropgestelde planning premies worden belegd in activa met een vaste opbrengst (Tak 21- volgen. De premie en eventuele latere bijstortingen worden belegd producten) of in één of meerdere beleggingsfondsen (Tak 23 - in activa met een vaste opbrengst (Tak 21-producten) of in één of producten). meerdere beleggingsfondsen (Tak 23- producten). Een Tak 21- product Een tak 23- product Dit is een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal en Dit is een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld rendement en waarbij de rendementsgarantie in het contract is aan een beleggingfonds en waarvoor de cliënt een keuze kan wordt gespecifieerd. maken tussen verschillende risiconiveaus (Low, Medium, High). 2. Check-List Om een analyse te maken van uw verlangens en behoeften en van uw beleggersprofiel, wordt u de volgende checklist voorgelegd die op basis van uw antwoorden wordt ingevuld. Wat wens ik? Sparen, met : Regelmatige stortingen Willekeurige stortingen Beleggen, met : Eénmalig bedrag Willekeurige stortingen Hoe lang mag het geld vaststaan? < 3 jaar 3 tot 8 jaar > 8 jaar Moet ik ondertussen kunnen afhalen? Neen Regelmatig Flexibel Welke garantie wens ik op het gebied van kapitaal en intresten (risicograad)? Kapitaal gegarandeerd Kapitaal + intrest gegarandeerd Geen garantie: low risk medium risk high risk Indien het vakje geen garantie werd aangevinkt, gelieve dan te antwoorden op de volgende vragen om uw beleggersprofiel te bepalen Welke is uw gezinssituatie? gehuwd ongehuwd samenwonend gescheiden Aantal kinderen ten laste: Check-list De begunstigde bij overlijden de schenker voor geschonken bedrag de successie van het kleinkind voor het deel dat het geschonken bedrag overschrijdt Zo zijn er nog tal van verzekeringsconstructies mogelijk waarover ik u graag informeer

8 14JAN028 Verantwoordelijke uitgever : Allianz Benelux N.V. G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel. :

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie