Manual. V1 Kernproject en Projectmanagement. IAM 07/08 - V1 kern Blok 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manual. V1 Kernproject en Projectmanagement. IAM 07/08 - V1 kern Blok 3"

Transcriptie

1 Manual V1 Kernproject en Projectmanagement IAM 07/08 - V1 kern Blok 3

2 V1 Kernproject, projectmanagement en concepting Instituut voor Interactieve Media Hogeschool van Amsterdam Blok 3 Naam > Klas >. Teamnaam >

3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het V1 Kernproject... 4 Het vak Projectmanagement... 9 Het vak Concepting

4 Inleiding Voor je ligt de manual van het V1 kernproject en de bijbehorende vakken Projectmanagement en Concepting. Je eindbeoordeling van deze 3 onderdelen is gebaseerd op de volgende 4 toetsen: - Het kernproject als geheel - De teambeoordeling over jouw functioneren tijdens het kernproject - Het tentamen projectmanagement - Het tentamen concepting Deze 3 onderdelen kun je zien als verdieping op de propedeuse op het gebied van geïntegreerde conceptontwikkeling binnen het IAM werkveld. De onderdelen worden hierna beknopt toegelicht. Verderop in het document is er per onderdeel een uitgebreidere toelichting. We borduren voort op de kennis, houding en vaardigheden die je hebt opgedaan in de propedeuse en semester 1 van dit jaar. Verschil met de propedeuse projecten is dat we meer cross-mediale creativiteit, tactisch inzicht en zelfwerkzaamheid van je verwachten. Daarnaast is het testen en evalueren van de deelproducten van je project een belangrijk onderdeel. Het kernproject Voor het kernproject word je ingedeeld in een nieuwe projectklas en ga je in een multidisciplinair team aan een project werken voor een echte projectpartner. Voor een overzicht van de projectpartners en briefings zijn aparte overzichten gemaakt. Je wordt in een klas geplaatst met een evenwichtige mix van BO ers, CC ers en TDI ers. Grote kans dat je je oud-klasgenoten weer eens gaat zien. In teams van 4 of 5 studenten werk je in zeer korte tijd aan een optimaal concept voor een interessante opdrachtgever. In de klas werken de teams aan dezelfde briefing voor dezelfde projectpartner. Hier komt dus een element van competitie bij kijken. Het eerste deel waarop je wordt beoordeeld is de output van je project. En het tweede deel is de beoordeling van jouw werk binnen het team. De teamcoach heeft hier een beslissende stem op basis van de ervaringen binnen de werkgroepen en de teamcoaching. Projectmanagement Het benoemen, afbakenen, opstarten, beheersen en afsluiten van een IAM project komt aan bod in het vak Projectmanagement (afgekort tot PM). Kennis en vaardigheden die in het PM vak aan de orde komen, worden direct gebruikt in het V1 kernproject. De reden? Alle studenten krijgen uiteindelijk met het fenomeen projectmanagement te maken. Niet alleen BO ers zijn vaak PM ers in het IAM beroepenveld, ook veel CC ers en TDI ers voeren PM taken uit in diverse organisaties. In het vak Projectmanagement gaan we ook dieper in op de financiële kant van je project. Wat zou je project kosten en opbrengen als je het op commerciële basis zou uitvoeren? Meer info over het vak Projectmanagement verderop in deze manual. Het vak Projectmanagement staat formeel buiten het kernproject, omdat het nog gevolgd zal worden door studenten die dit vak nog moeten inhalen uit voorgaande jaren. Deze studenten zullen niet meedoen aan het kernproject zelf. Concepting Het creatieve deel van het project is niet toebedeeld aan één stroom. Alle leden van het team hebben belangrijke input. Docent André Hoogendorp zal jullie introduceren in de stappen die je gebruikt met conceptontwikkeling ofwel Concepting. Het vak Concepting wordt gegeven binnen het kernproject. 3

5 Het V1 Kernproject V1 Project Docenten: André Hoogendorp, Rene Prinz, Peter Buis, Fons van Kesteren, Joyce Barnhoorn, Lennart Ruigrok, Robert Crain, Marjolein Ruyg, Hein Bijvoet Periode: Blok 3 Aantal lesweken: 9 Punten: 4 ECTS SBU: 140 Briefing Gedurende een periode van 9 weken werken jullie in teamverband in projectvorm aan een concept voor een externe opdrachtgever (projectpartner). Elk project heeft als uitgangspunt: Ontwikkel een interactief media concept voor. De projectpartner kan dit uitgangspunt zelf verder invullen door het te koppelen aan een specifieke case/opdracht waar de projectpartner op dat moment interesse in heeft of mee bezig is. Per projectpartner werken gemiddeld vijf teams van vijf studenten stap voor stap aan het bedenken en uitwerken van het concept tot aan een conceptpresentatie incl. demo. De teams bestaan uit studenten van de drie afstudeerrichtingen. Door deze multidisciplinaire invulling kunnen de studenten effectieve concepten bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en managen en opdrachtgevers hierover adviseren. De beoordeling vindt in de laatste week plaats op basis van inhoud en presentatie van het concept en de demo en een individuele meerkeuzetoets over Concepting. Lesvormen en coaching Er zijn 9 klassen. Elke klas van 25 studenten heeft 5 teams en één teamcoach die de werkgroepen volgens een centraal programma invult en die de teams begeleidt. Alle studenten krijgen 2 uur college per week als ondersteuning in het werken aan het concept en hoe je het project manage t. Daarnaast is er één werkgroep van 2 uur per week en is er elke week 20 minuten per team voor consultancy met je teamcoach. Tijdens de werkgroepen worden er opdrachten uitgevoerd die te maken hebben met je conceptontwikkeling en projectmanagement competenties. Eventueel kunnen op verzoek maatwerk workshops en masterclasses worden georganiseerd voor specifieke werkzaamheden, bijvoorbeeld een design-, review-, of usability-workshop. Leerdoelen Multidisciplinair samenwerken vanuit meerdere beroepsrollen Markt-, doelgroep- en gebruikersonderzoek uitvoeren. Gebruik maken van persona s en testen Integreren van de vijf IAM-themalijnen: creatie/design, business, media&cultuur, techniek en communicatie Strategisch denken en creatieve interactieve concepten ontwikkelen Concepten uitwerken, visualiseren en verwerken in demodesign Inzicht in de financiële kant van het project Overtuigend presenteren, documenteren en archiveren 4

6 Rol en taken van de opdrachtgever Zie het als een pitch: de opdrachtgever/projectpartner zet in feite een opdracht uit en stelt daarvoor een goede briefing op. De opdrachtgever geeft eenmaal een mondelinge toelichting op deze briefing tijdens de kick-off van het project in de week van maandag 28 januari Aan het einde van de periode (begin april 2008) is de opdrachtgever mede-beoordelaar van de concepten van de teams tijdens een dagdeel conceptpresentaties. Tussentijds kan er naar eigen behoefte contact zijn met de teams over de voortgang van het project. Lesprogramma Het programma bestaat uit 6 stappen verdeeld over 8 weken plus een toets- en feedbackweek. Wk 1 2 stap 1 en 2 Teamrollen/Briefing/Debriefing Wk 3 4 stap 3 en 4 Onderzoek-/Ideefase Wk 5 Roostervrij Wk 6 8 stap 5 en 6 Uitwerkings-/Productiefase Wk 9 Toetsweek: presentatie en meerkeuzetoetsen Wk 10 Feedbackweek Voor het weekoverzicht is een aparte sheet gemaakt. Zie bijlage 1. Competenties De volgende competenties komen aan bod komen in dit programma. De beoordeling bij de eindpresentatie zal mede op basis van deze competenties gebeuren. Productie en beheerbekwaam De student: 1. Kan zelfstandig, vanuit meerdere beroepsrollen, meewerken aan een IAM project; 2. Kan zelfstandig aan de hand van specificaties van de opdrachtgever een prototype testen; 3. Kan, binnen de context van een aangereikte case, de juiste communicatiemiddelen onderscheiden; 4. Kan recente vakinhoudelijke kennis en vaardigheden inzetten bij het produceren en beheren van interactieve producten en diensten. Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden De student: 1. Kan onder begeleiding zelfstandig en resultaatgericht werken en kan meedenken over de doelen en inrichting van de (project) organisatie; 2. Kan samenwerken in multidisciplinaire groepen, in een arbeidsorganisatie of projectteam; 3. Kan doel- en klantgericht denken en handelen; 4. Kan verschillende stijlen van leidinggeven onderscheiden en past deze toe op basis van het samenwerkingsproces. 5. Kent de verschillende vakgebieden en het bijbehorende jargon die te maken hebben met de ontwikkeling van interactieve media oplossingen. 5

7 Methodisch en reflectief denken en handelen De student: 1. Kent de eigen werkwijze en weet deze te benoemen en tot ontwikkeling te brengen; 2. Kan volgens (voorgeschreven) methode(n) werken; 3. Maakt kennis met de ethische en maatschappelijke context van het beroepenveld; 4. Maakt kennis met het beroepenveld jargon Creërend en interactief denkvermogen De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen. De student: 1. Weet dat een goede interactieve media oplossing meer is dan alleen een mooie buitenkant namelijk een op een doelgroep gericht geheel van visuele, technische, tekstuele en interactieve componenten; 2. Kan voor een eenvoudig probleem van een opdrachtgever een oorspronkelijk en interactief product bedenken; 3. Kan visuele, communicatieve en technologische aspecten integreren bij het ontwikkelen van een interactieve oplossing. Communicatief vermogen De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers. De student: 1. Kan actief luisteren; 2. Kan een gesprek voorbereiden en voeren met opdrachtgevers en eindgebruikers waarbij diverse media worden ingezet; 3. Kan in het Nederlands presenteren en rapporteren zowel in gesproken als geschreven vorm; 4. Kan Engelse vakteksten en ander bronmateriaal tot zich nemen, Is bekend met jargon in het Engels; 5. Kan zijn gedrag en houding aanpassen aan gesprekspartners Omgevingsgerichtheid De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op de hoogte is van relevante technische, professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker De student: 1. Weet bronnen voor het vergaren van actuele kennis van IAM toepassingen te vinden; 2. Kan creatieve en innovatieve interactieve media oplossingen voor praktijksituaties herkennen en verklaren; 3. Is bekend met het begrip sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid; 4. Is bekend met de mogelijkheden om zich zelfstandig professioneel te ontwikkelen. 6

8 Toetsvorm en toetsprocedure Toetsing en beoordeling gebeurt op basis van concept-eindpresentatie en de 2 meerkeuzetoetsen. Er zijn 8 mijlpalen die per team worden afgenomen: Wk 1-8 Acht mijlpalen Wk 9 Presentatie van het concept en de demo Meerkeuzetoetsen concepting en projectmanagement Wk 10 Feedback op toetsen Beoordelingscriteria Mijlpalen 1. Briefing Volledig woordelijk verslag van het gesprek Teamindeling volgens Belbin-methode Expertise van het team in kaart gebracht 2. Debriefing Kernachtig de vragen van de opdrachtgever geformuleerd Bredere context van het probleem geschetst De belangrijkste activititeiten opsomming die het team gaat ondernemen 3. Onderzoek Uitgebreide persona(s) beschreven Onderzoeksvragen geformuleerd Verantwoording van bronnen opgenomen (lijst en bronvermelding in document). 4. Ideeën Verantwoording van creatieve technieken Minimaal 10 ideeën gebaseerd op onderzoek Conclusies van bevindingen > keuze voor Concept 5. Concept uitwerking Onderdelen beschrijven van Concept volgens de 5 leerlijnen Start met FO, GO, IO Toetsing richting de persona(s) 6. Test Uitwerking van de demo Testpersonen en testlokatie kiezen in overleg met opdrachtgever Verslag van de test opnemen en feedback verwerken in document 7. Presentatie (1 e onderdeel) De kernpunten van het probleem De kernpunten van de oplossing Uitwerking tonen en testuitkomst > volgende stappen 7

9 8. Samenwerking (2 e onderdeel) De eindproducten getuigen van een constructieve samenwerking waaraan ieder teamlid een aantoonbare bijdrage heeft geleverd. Zie de beoordelingsformulieren Teamassessment! Samenvattend Voldaan aan alle criteria levert een voldoende op. Wanneer minimaal is voldaan aan bovenstaande criteria wordt eveneens op de volgende punten beoordeeld: Inzicht in de specifieke context van de opdracht en behoeften van de eindgebruiker Originaliteit van het concept waaruit een eigen aanpak en identiteit spreekt Professionaliteit van de eindpresentatie en gebruik van (multi-)media & middelen Feedback Presentatie: Direct na de eindpresentatie geven zowel de docent(en), medestudenten en de externe opdrachtgever feedback. Meerkeuzetoetsen: Docent André Hoogendorp beoordeelt de Concepting toets. Peter Buis en Lennart Ruigrok beoordelen de PM toetsen in de week van de toets. De week (week 10) daarop volgt feedback op deze toetsresultaten. Herkansing Eén herkansing in blok 4 in de vorm van een nieuwe meerkeuzetoets en/of een (aangepaste) conceptpresentatie in week 3. Literatuur Geen verplichte literatuur. 8

10 Het vak Projectmanagement Projectmanagement Docenten: Peter Buis, Lennart Ruigrok en gastdocent Periode: Blok 3 Aantal lesweken: 9 Punten: 2 ECTS SBU: 56 Inleiding Als HBO'er is er een reële mogelijkheid dat je binnen drie tot vijf jaar na het afstuderen een managementrol of leidinggevende positie gaat bekleden. Niet alleen leiding geven in de benauwde zin des woords, maar meer het besturen van een taak, project of deel van een organisatie. In deze positie ben je verantwoordelijk voor jouw dienst, afdeling, bedrijfsonderdeel of project. Ook als je niet direct als leidinggevende aan de slag gaat, zul je toch zelfstandig moeten werken. Je zult worden afgerekend op de resultaten van jouw werkzaamheden, waarbij je wordt geconfronteerd met vragen als: Voor welke resultaten word ik door mijn leidinggevenden verantwoordelijk gemaakt? Voor welke resultaten wil ik de verantwoordelijkheid op mij nemen? Hoe kan ik deze resultaten bereiken? Vind ik de wijze waarop ik deze resultaten kan bereiken tactisch verantwoord? Je zult regelmatig met projecten te maken krijgen. Dit kunnen projecten op diverse gebieden zijn: een bedrijfje opzetten, een webstek bouwen, een subsidie aanvragen, een applicatie aanpassen. Dit gebeurt meestal in het kader van een reorganisatie, vernieuwing, verbetering, verandering, implementatie. De kans is niet onaardig dat je als projectmanager werkzaam wordt op deze gebieden. Als projectmanager moet je beslissingen voorbereiden nemen, plannen, sturen, controleren en beheren. Je moet leren omgaan met onzekerheden. Je krijgt te maken met verschillende persoonlijkheden en je moet een afweging maken tussen verschillende belangen. Je zult fouten maken en van deze fouten zul je leren. De tools waarmee je leert werken, de houding die je leert aannemen en deliverables die je gaat opleveren zijn integraal onderdeel van het kernproject. De opdracht en het conceptuele deel van het V1 project en de theorie zijn onlosmakelijk met het vak PM verbonden. Met de theorie wordt inzicht gegeven in projectmanagement en in het bijzonder de beheeraspecten van een IAM project en zijn daarom noodzakelijk voor het inzicht dat nodig is bij de opdracht. Zoals altijd, is de mate waarin je iets leert afhankelijk van de mate waarin je jezelf open stelt voor de ideeën die in deze module worden aangedragen en van je eigen werklust. Beknopte weergave van de inhoud Een IAM project uitvoeren bestaat uit het realiseren van een vooraf bepaald doel, door middel van het uitvoeren van activiteiten met beperkte middelen tegen een vooraf bepaald budget. Hierin komen steeds de volgende zes aspecten terug: Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie, Organisatie en Risico Er is voor een project altijd een deadline. Op een bepaald moment moet een project klaar zijn. Er is ook altijd maar een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar voor een project. Dit wordt vooraf in 9

11 overleg bepaald en hieraan dient men zich aan te houden. Dit brengt risico s met zich mee, omdat niemand de toekomst kan voorspellen en men toch voor een onzeker deel de toekomstige gelduitgaven moet inschatten. De vraag die voorafgaand aan de start van deze module gesteld kan worden is echter hoe dat bewaakt wordt. Voor een project zijn mensen en middelen nodig, de zogenaamde resources. Deze mensen moeten samenwerken in teamverband. Dit gebeurt niet alleen in een bepaalde organisatievorm maar wat ook belangrijk is, is dat er op gestructureerde wijze informatie wordt uitgewisseld. Zowel binnen het projectteam als met mensen en organisaties buiten het projectteam. In deze module wordt geleerd hoe vooruit gedacht moet worden, met betrekking tot gelduitgaven, tijd, kwaliteitsbeheersing, risico s. Hoe informatie overgedragen moet worden en hoe een project georganiseerd wordt. Het theoretische gedeelte van dit vak bestaat uit de hoorcolleges en de reader. Hoewel we in het kernproject niet verder gaan dan de demo-fase, worden in het vak Projectmanagement alle fasen behandeld, toegelicht en getoetst in het tentamen. Daarnaast worden er diverse tools aangereikt waarmee men het V1 project kan stroomlijnen. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens een werkgroepsessie geleerd hoe met het open source planningsprogramma GanttProject moet worden gewerkt. Het inzetten van de tools weegt mee in de teambeoordeling. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een individueel meerkeuze tentamen waar de theorie centraal staat. Lesvormen en coaching Eén uur hoorcollege per week. College sheets worden niet op intranet gezet. Er wordt in de werkgroepen getraind met meerdere PM tools en grids, waarmee het project gestuurd en beheerd kan worden. We gaan werken met een begrotingsgrid en voortgangsrapportages. Daarnaast wordt er gewerkt met de open source PM planningstool Gantt-project. Deze software moet in week 1 worden gedownload en geïnstalleerd op de laptop van de student. versie Leerdoelen De algemene doelstelling van deze module is dat je redelijk inzicht hebt in de planningsmethoden en beheersaspecten van projectmanagement en je zelfstandig een eenvoudig IAM project kan opzetten en beheren. De student leert de basisvaardigheden van een projectmanager. Hij/zij leert: - prioriteiten stellen - de scope van een project vast te stellen - inzicht te krijgen wat de status van het project is - inzicht te krijgen of het project achter of voor op schema ligt - inzicht te krijgen of het project binnen of buiten budget lijkt te eindigen - het belang van duidelijke afspraken maken en nakomen - meerwerk beheren 10

12 Lesprogramma Zie schema weekoverzicht (A3) Competenties De volgende competenties komen aan bod komen in dit programma. De beoordeling bij de eindpresentatie zal mede op basis van deze competenties gebeuren. Productie en beheerbekwaam De student: - Kan zelfstandig, vanuit meerdere beroepsrollen, meewerken aan een IAM project; - Kan zelfstandig aan de hand van specificaties van de opdrachtgever een prototype testen; - Kan, binnen de context van een aangereikte case, de juiste communicatiemiddelen onderscheiden; - Kan recente vakinhoudelijke kennis en vaardigheden inzetten bij het produceren en beheren van interactieve producten en diensten. Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden De student: - Kan onder begeleiding zelfstandig en resultaatgericht werken en kan meedenken over de doelen en inrichting van de (project) organisatie; - Kan samenwerken in multidisciplinaire groepen, in een arbeidsorganisatie of projectteam; - Kan doel- en klantgericht denken en handelen; - Kan verschillende stijlen van leidinggeven onderscheiden en past deze toe op basis van het samenwerkingsproces. - Kent de verschillende vakgebieden en het bijbehorende jargon die te maken hebben met de ontwikkeling van interactieve media oplossingen. Methodisch en reflectief denken en handelen De student: - Kent de eigen werkwijze en weet deze te benoemen en tot ontwikkeling te brengen; - Kan volgens (voorgeschreven) methode(n) werken; - Maakt kennis met de ethische en maatschappelijke context van het beroepenveld; - Maakt kennis met het beroepenveld jargon Toetsvorm en toetsprocedure Toetsing en beoordeling gebeurt op basis van de AVV momenten en de meerkeuzetoets. Wk 1-8 Lezen van de PM reader en maken van de Gantt charts versie 1 en 2 Wk 9 Meerkeuzetoets projectmanagement Wk 10 Feedback op toets 11

13 Beoordelingscriteria 1. Gantt chart (per team tijdens werkgroep) - De Gantt chart is een schematische weergave van de taken en deliverables die het team heeft gepland en uitgevoerd. - Er zijn 2 versies: 1 gemaakt bij de start, 1 gemaakt in week 8. Het voortschrijdend inzicht in het verloop van het project is zodoende in kaart gebracht. - De 2 Ganttchart-versies laten zien dat, op basis van een Work Breakdown Structure, de taken binnen de fasen in kaart zijn gebracht en ingevoerd in de Ganttchart. - De taken en tijdsinschattingen zijn realistisch. 2. Grids Begroting en Voortgangsrapportage (per team tijdens werkgroep) Algemeen - De aangereikte grids Begroting en Voortgangsrapportage zijn effectief ingezet en hebben het project doeltreffend ondersteund en verduidelijkt. Begroting - De inhoud van begroting getuigt van een realistisch inzicht in de te maken uren en kosten tot en met oplevering van het fictieve eindproduct. Voortgangsrapportage - De inhoud van de voortgangsrapportages getuigt van een duidelijk inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden. 3. Meerkeuzetoets met 4 antwoordopties (individueel) Minimaal 14 van de 20 toetsvragen zijn juist beantwoord. Feedback Meerkeuzetoets: De docenten Peter Buis en Lennart Ruigrok beoordelen de PM toets in de week van de toets. De week (week 10) daarop volgt feedback op deze toetsresultaten. Herkansing Eén herkansing in blok 4 in de vorm van een gecorrigeerde/aangevulde begroting, voortgangsrapportage nieuwe meerkeuzetoets. Literatuur De PM reader. Beschikbaar als PDF download op intranet. 12

14 Het vak Concepting Concepting Docenten: Andre Hoogendorp en gastdocenten Periode: Blok 3 Aantal lesweken: 7 Punten: 1 ECTS SBU: 28 Inleiding De arbeidsmarkt vraagt om een combinatie van creativiteit en technische kennis als het gaat om Interactieve diensten of oplossingen. Kennis van php, mysql en server side scripting, marketingtheorieën en presentatietechnieken kun je leren, maar creativiteit? In deze weken benaderen we de route waarin creativiteit tot leven komt en zullen we merken dat met veel arbeid er meer komt dan te wachten op die éne ingeving. Het voordeel voor de studenten is dat iedereen binnen het team op zijn/haar manier kan bijdragen binnen de verschillende fasen om uiteindelijk tot een rijk concept te komen. Door de stappen van Concepting op een gestructureerde manier te doorlopen ontstijgen we het niveau van een brainstormsessie waar 2 personen het woord voeren en de rest niet mee doet! Tijdens een interne discussie met een 10-tal IAM collega s bleek dat we veel verschillende ideeën hadden over het begrip concept en wat bleek: de eerste 4 stappen waren identiek en alleen bij TV-formats, gaming, mobiel etc komen er andere termen om de hoek kijken bij de uitwerkingen van de demo s. Dus geen strak keurslijf tot het eind en genoeg ruimte voor jullie inbreng! Beknopte weergave van de inhoud Een IAM concept komt dus niet uit de lucht vallen en de volgende 6 stappen kunnen we onderscheiden. In het kort worden de stappen besproken en de bijbehorende deliverables gekoppeld aan de mijlpalen benoemd! Er is op vele vlakken een koppeling te maken met het vak PM en de inhoudelijke opdracht. De 6 stappen zijn dan ook een richtlijn om te zien dat jullie volledig zijn. Je kan wat sneller gaan of langzamer maar volledigheid staat voorop. Stap 1 De opdrachtgever geeft zijn idee van de opdracht of een omschrijving van het probleem. Vaak is het dan nog niet volledig beschreven omdat de opdrachtgever niet de ins en out kent van interactieve media of omdat hij intern een opdracht heeft gekregen en zelf geen expert is. Dit is als start vaker een onderhandeling dan een concrete werkopdracht. Afhankelijk van de expertise van het team en de eisen die IAM stelt aan het leren van de student is er dus nog veel ruimte. Stap 2 Het team geeft in het document te kennen wat zij als de belangrijke elementen in de opdracht herkennen. De problematiek wordt in een breder kader geplaatst en er is een eerste idee over de te onderzoeken elementen. Met dit document laat het team weten het probleem te kunnen plaatsen en welke expertise zij aanwenden om tot richting een oplossing te komen. 13

15 Stap 3 In de propedeuse in het vak UCD is er geoefend met persona s om in de belevingswereld van de eindgebruiker te kruipen en om een uitspraak te kunnen doen over welke testomgeving er noodzakelijk is. Andere onderzoeksdoelen zijn bijvoorbeeld een diepgaande beschrijving van de branche van de opdrachtgever, veranderende businessmodellen, communicatietheorieën enzovoorts. Allerlei bronnen kunnen worden geraadpleegd! We kijken dan ook eerst naar wat we moeten weten, welke vragen we gaan stellen en kiezen dan pas de (web)bron. De verantwoording is belangrijk in het overtuigen van de opdrachtgever. Stap 4 Na het onderzoeken is het tijd om de inspiratie die hier uit gehaald kan worden om te zetten in ideeën, niet eerder! Een aantal creatieve technieken zullen we bespreken. Soms zijn dit nieuwe of we poetsen bekende technieken op. De output moet hoog zijn (dus veel ideeën), rijk (dus veel invalshoeken) en het liefst ook vernieuwend (een nieuwe manier van communicatie of een oude manier met een nieuwe technologie). En dan pas gaan we kijken naar de haalbaarheid om barrières zoveel mogelijk te voorkomen. Stap 5 Het best uitgewerkte idee dat het probleem voor de opdrachtgever het meest doelmatig oplost noemen we het Concept. En dit heeft een aantal onderdelen die je haalt uit de leerlijnen van IAM. De uitwerking heeft minimaal een interactie-component, een technische component en een grafische component. Stap 6 Testen bij de eindgebruiker levert zeer bruikbare informatie of het bedachte concept ook echt goed is bedacht. Soms ontluisterend na al dat werk maar altijd zinvol om in het echt te werken. Lesvormen en coaching Eén uur hoorcollege per week. Collegesheets worden niet op intranet gezet. Er wordt in de werkgroepen getraind met meerdere technieken of onderwerpen. Docenten en gastsprekers leveren een bijdrage om oude en nieuwe stof scherp te maken. De student zal een actieve rol vervullen tijdens de colleges om deze werkvorm rendabel te maken. Schrijven, vragen en denken. Leerdoelen De student is in staat om op een gestructureerde wijze tot een concept te komen De 6 stappen van concepting worden door de student in de juiste volgorde doorlopen De student weet welke hulpbronnen op welk tijdstip moeten worden geraadpleegd. Binnen een project komen alle disciplines aan bod waarmee een verscheidenheid aan ideeën wordt ontwikkeld De verslaglegging richting opdrachtgever en andere belanghebbenden wordt op een professionele wijze gedaan met voldoende onderbouwing van gemaakte keuzes. 14

16 Lesprogramma Zie schema weekoverzicht (A3) Competenties De volgende competenties komen aan bod komen in dit programma. De beoordeling bij de eindpresentatie zal mede op basis van deze competenties gebeuren. Creërend en interactief denkvermogen De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen. De student: - Weet dat een goede interactieve media oplossing meer is dan alleen een mooie buitenkant namelijk een op een doelgroep gericht geheel van visuele, technische, tekstuele en interactieve componenten; - Kan voor een eenvoudig probleem van een opdrachtgever een oorspronkelijk en interactief product bedenken; - Kan visuele, communicatieve en technologische aspecten integreren bij het ontwikkelen van een interactieve oplossing. Communicatief vermogen De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers. De student: - Kan actief luisteren; - Kan een gesprek voorbereiden en voeren met opdrachtgevers en eindgebruikers waarbij diverse media worden ingezet; - Kan in het Nederlands presenteren en rapporteren zowel in gesproken als geschreven vorm; - Kan Engelse vakteksten en ander bronmateriaal tot zich nemen, Is bekend met jargon in het Engels; - Kan zijn gedrag en houding aanpassen aan gesprekspartners Omgevingsgerichtheid De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op de hoogte is van relevante technische, professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker De student: - Weet bronnen voor het vergaren van actuele kennis van IAM toepassingen te vinden; - Kan creatieve en innovatieve interactieve media oplossingen voor praktijksituaties herkennen en verklaren; - Is bekend met het begrip sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid; - Is bekend met de mogelijkheden om zich zelfstandig professioneel te ontwikkelen. 15

17 Toetsvorm en toetsprocedure Toetsing en beoordeling gebeurt op basis van de AVV momenten (Milestones) en de meerkeuzetoets. Wk 1-8 Volgen van de colleges, pdf concepting en externe bronnen Wk 9 Meerkeuzetoets concepting Wk 10 Feedback op toets Beoordelingscriteria Meerkeuzetoets Minimaal 14 van de 20 toetsvragen zijn juist beantwoord Feedback Meerkeuzetoets: De docent Andre Hoogendorp beoordeelt de toets. In week 10 volgt feedback op de toetsresultaten. Herkansing Eén herkansing in blok 4 in de vorm van een nieuwe meerkeuzetoets. Literatuur PDF Ideavirus, PDF Conceptingsummary en diverse artikelen 16

18 Beoordeling van het V1 kernproject (7 studiepunten) De individuele eindbeoordeling van het V1 Kernproject bestaat uit de volgende vier onderdelen: 1) Individuele eindbeoordeling uit het teamassessment 2) beoordeling van het eindproduct 3) tentamen Projectmanagement 4) tentamen Concepting Alle onderdelen moeten tenminste met een voldoende worden afgesloten om in aanmerking te komen voor de zeven studiepunten (7) voor het V1 Kernproject en PM. Toelichting op bovenstaande onderdelen: 1) De individuele eindbeoordeling uit het teamassessment In onderstaande tabel beoordeel je hoe je teamgenoten in het project hebben gewerkt. Spreek met jouw team af wie teamlid 1, 2, etc zijn. Vul daarna de namen in. Teamlid 1 Teamlid 3 Teamlid 5 Teamlid 2 Teamlid 4 Teamlid 6 Vul dit deel individueel in. Geef een oordeel over jezelf en jouw teamgenoten in de tabel op de volgende pagina. Codeer je oordeel in Onvoldoende, Voldoende, Ruim Voldoende, Goed of Uitmuntend/ Een O wordt gegeven aan een teamlid, als drie, of meer teamleden ontevreden zijn over het gedrag, betrokkenheid, productiviteit en kwaliteit van het functioneren en het werk van dit teamlid. Een V wordt gegeven aan een teamlid als drie of meer teamleden het gedrag, betrokkenheid, productiviteit en kwaliteit van het functioneren en het werk van dit teamlid als de minimale bijdrage zien die deze student heeft kunnen leveren. Een RV wordt gegeven aan een teamlid als drie, of meer teamleden tevreden zijn over het gedrag, betrokkenheid, productiviteit en kwaliteit van het functioneren en het werk van dit teamlid. Een G wordt gegeven aan een teamlid, als drie, of meer teamleden meer dan tevreden zijn over het gedrag, betrokkenheid, productiviteit en kwaliteit van het functioneren en het werk van dit teamlid. Een U wordt gegeven aan een teamlid, als drie of meer teamleden het gedrag, betrokkenheid, productiviteit en kwaliteit van het functioneren en het werk van dit teamlid in hun ogen als zeer professioneel beschouwen. 17

19 Gedrag (houding van een student tijdens de bijeenkomsten, samenwerking in de groep, presentatie richting de projectpartner, etc.) IK Betrokkenheid (aanwezigheid van een student bij de bijeenkomsten, inleving in het project, meedenken met de probleemstelling, tonen van interesse, etc.) Productiviteit (op tijd aanleveren van het werk van een student, duidelijke bijdrage aan de milestones leveren, afspraken nakomen m.b.t. hoeveelheid werk volgens planning, etc.) Kwaliteit (mate van professionaliteit van de werkzaamheden van een student, verzorgde en overzichtelijke producten, richting het niveau van een beginnende professional, etc.) Bovenstaand schema bespreek je met jouw team en teamcoach. Uit dat gesprek komt een eindoordeel over jou. Vul dat eindoordeel in het volgende schema in. Codeer dat ook als O, V, RV, G of U (daarnaast kun je ook het eindoordeel van je teamleden invullen). 18

20 Eindoordeel van het team over mij: Gedrag (houding van een student tijdens de bijeenkomsten, samenwerking in de groep, presentatie richting de projectpartner, etc.) IK Betrokkenheid (aanwezigheid van een student bij de bijeenkomsten, inleving in het project, meedenken met de probleemstelling, tonen van interesse, etc.) Productiviteit (op tijd aanleveren van het werk van een student, duidelijke bijdrage aan de milestones leveren, afspraken nakomen m.b.t. hoeveelheid werk volgens planning, etc.) Kwaliteit (mate van professionaliteit van de werkzaamheden van een student, verzorgde en overzichtelijke producten, richting het niveau van een beginnende professional, etc.) Eindoordeel per persoon De teambeoordeling heeft een professioneel en gelijkwaardig karakter, ook de mening van de teamcoach telt mee. Bij verschil van mening over de prestaties van een teamlid heeft de teamcoach het laatste woord. 19

21 Format voor wekelijks beoordelingsformulier V1 Kernproject Milestone week Datum: Naam teamcoach: Naam projectpartner: Namen teamleden Studentnummer Milestone Titel van milestone en deliverable(s) Deadline: De week van Verplichte inhoud: Deze milestone bevat minimaal: Criteria Criteria voldoende behandeld? Ja Nee Voldaan aan alle criteria levert een go voor de volgende fase op GO NO GO 20

22 Extra bijlage (alleen voor de Eindproduct Presentatie!) Wanneer minimaal is voldaan aan bovenstaande criteria kan het team de beoordeling van de eindproductpresentatie verhogen naar een RV, G of U. Hiervoor beoordelen de teamcoach en de projectpartner het project op de volgende punten: Een Ruim Voldoende (RV) wordt gegeven als het team een zelfstandige werkhouding heeft getoond en voornamelijk zelf de kwaliteit van het werk heeft bewaakt. Bij de planning, het plan van aanpak en de presentaties heeft het team nog begeleiding nodig gehad. Een Goed (G) wordt gegeven als het team een zelfstandige werkhouding heeft getoond en zelf de kwaliteit van het werk heeft bewaakt. Zowel de planning, het plan van aanpak en de presentatie heeft het team grotendeels zelf in de hand gehouden. Een Uitmuntend (U) wordt gegeven als het team een zelfstandige werkhouding heeft getoond en zelf de kwaliteit van het werk bewaakt. Zowel de planning, het plan van aanpak en de presentatie heeft het team zelf in de hand gehouden. Het team heeft voor het project daarnaast - naar de mening van de projectpartner en de teamcoach - een buitengewoon professionele prestatie geleverd. Onderbouwing eindoordeel: Eindoordeel van de eindproductpresentatie: O - V - RV - G - U (bij een onvoldoende afspraken maken over inhoud en datum herkansing) Inhoud Herkansing Datum herkansing Handtekening beoordelaars Teamcoach: Projectpartner: Datum: Datum: 21

23 Individuele eindbeoordeling V1 Kernproject (voor docent) Naam: Studentnr: Klas: Teamcoach: Nadat de eindproductpresentatie is beoordeeld door de teamcoach en de projectpartner kan voor alle teamleden een individuele eindbeoordeling worden bepaald. Dit gebeurd door de teamcoach (de projectpartner hoeft hier niet bij aanwezig te zijn) op basis van het resultaat van de vier onderdelen: 1) eindbeoordeling van het teamassessment 2) beoordeling van het eindproduct 3) tentamen Projectmanagement 4) tentamen Concepting Alle onderdelen moeten tenminste met een voldoende worden afgesloten om in aanmerking te komen voor de zeven studiepunten voor het V1 Kernproject! 1) Teamassessment Teamassessment O / V / RV / G / U 2) Milestones Week 1 (briefing) GO / NO GO Week 2 (debriefing) GO / NO GO Week 3 (Onderzoek) GO / NO GO Week 4 (Ideevorming) GO / NO GO Week 6 (Concept) GO / NO GO Week 7 (Demo) GO / NO GO Week 8 (Test) GO / NO GO Week 9 Eindproduct Presentatie (=eindoordeel) O / V / RV / G / U 22

24 3) Tentamen Projectmanagement Resultaat O / V / RV / G / U 4) Tentamen Concepting Resultaat O / V / RV / G / U Eindbeoordeling V1 kernproject Onderbouwing eindoordeel: (Mocht het teamassessment een duidelijke afwijking (positief en/of negatief) geven t.a.v. de eindbeoordeling van de milestones, dan wordt dit meegenomen in de individuele eindbeoordeling van de student.) INDIVIDUELE EINDBEOORDELING V1 KERNPROJECT: O / V / RV / G / U Handtekening Teamcoach: Handtekening Student: Datum: Datum: 23

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

3 delen. PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht

3 delen. PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht BO case 2009-2010 3 delen PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht BO case > PM vaardigheden Projectmanagementvaardigheden > manage je team in het V1project Tijdens

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Onderwerpen" Eindpresentatie Hoe presenteer ik mijn definitief ontwerp

Nadere informatie

Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties

Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDMEC07 Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties 2 CP Media aan de maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 1 van 11 Januari 2010 Modulewijzer MEDMEC07 Co-creatie Organiseren

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

AGENDA. v Huiswerk. Werkgroep 4. Marketing

AGENDA. v Huiswerk. Werkgroep 4. Marketing WC MARKETING BLOK 3 AGENDA v Feedback Quiz 3 v Vragen over hoorcollege & huiswerk? v Presentaties (alles van eerder en 3 ideeën) v Goals & Beoordelingscriteria v Ideeënselectie: Van 3 naar 1 v Van idee

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

De keus voor de keuzevakken

De keus voor de keuzevakken Een evenwichtig PTA voor de keuzevakken bij de nieuwe profielvakken (een voorbeelduitwerking) De keus voor de keuzevakken Vooraf: Bepaal voordat je keuzevakken gaat kiezen eerst je visie op het nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Handleiding Bedrijfscase Business Analytics

Handleiding Bedrijfscase Business Analytics Handleiding Bedrijfscase Business Analytics Inleiding De Bedrijfscase is het afsluitende onderdeel van de Bacheloropleiding Business Analytics en het eerste grote onderdeel waarin een integratie tussen

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie 2 CP Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 1.4 van 10 februari 2009 Modulecode: Media & Creativiteit: MEDMEC07 Modulenaam: Co-creatie

Nadere informatie

Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-B1PVOOR)

Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-B1PVOOR) studiejaar 26-27 Toetsregeling innovatieproject voorstel (MED-BPVOOR) Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf oktober 26. ) Begripsbepaling

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II

Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II Hogeschool Rotterdam Cluster Media aan de Maas Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II Aantal ECTS 1 Opleiding Communication & Multimedia Design

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marijke Bax Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2142490 9 Docentbegeleider: MHN Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Monique de Jong 9 Stageperiode: 1-3-13

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T Leerwerkplan-TripleT 2011-2012 Naam student: Martin van der Kevie Leerwerkplan Bijbehorende ie (niveau C) Leerdoel Activiteiten per leerdoel (wat ga ik concreet doen

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Leertaak Gemeenteopbouw: Van ideaal naar werkelijkheid

Leertaak Gemeenteopbouw: Van ideaal naar werkelijkheid Leertaak Gemeenteopbouw: Van ideaal naar werkelijkheid Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelen... 2 3 Competenties... 2 4 Toetsing... 3 5 Looptijd van project Gemeenteopbouw... 3 6 Ondersteunende vakken... 3

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 Studiejaar 2013-2014 Coördinator LSW 1 jaar 1 Contactgegevens: Rudy van Belkom r.vanbelkom@fontys.nl +316 3019 3653 Lifestyle week gids

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie