Wealth Management Investment Insights juni Investment Insights juni 2013 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wealth Management Investment Insights juni 2013. Investment Insights juni 2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 Wealth Management Investment Insights juni 2013 Investment Insights juni 2013 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele gegevens 7 Onze visie 8 High conviction -ideeën 14 Belangrijkste contactpersonen: Wealth Management Global Strategy Team 18 Ons Global Investment Committee (GIC), Wealth Management Arnaud de Servigny (voorzitter) Chief Investment Officer Wealth Management Larry V. Adam Chief Investment Strategist, VS Owen Fitzpatrick Head Global Equity Practice, VS Marcel Hoffman Head Discretionary Portfolio Management, Duitsland Elke Speidel-Walz Chief Investment Strategist, Duitsland Christian Nolting Head Discretionary Portfolio Management and Strategy, Azië/Pacific Ben Pace Chief Investment Officer, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Stéphane Junod Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Gerard Piasko Chief Investment Strategist, EMEA Jonathan Marriott Head Discretionary Portfolio Management VK Kunst bouwt. Kunst daagt uit. Kunst overstijgt grenzen. Kunst werkt. Deutsche Bank ontsluit de wereld van de moderne kunst voor het publiek via haar eigen, aanzienlijke verzameling, haar tentoonstellingen, en haar gezamenlijke projecten met partners. Overal ter wereld. Al dertig jaar. Meer informatie is te vinden in het online kunsttijdschrift op The Brushwork Series (9 /11), 1999 door Patrick Heron bij Deutsche Bank, Londen Pagina 2 Investment Insights juni 2013 Patrick Heron estate en The Paragon Press, Londen, 2013 Foto: John Wildgoose, 2012

3 Inleiding Arnaud de Servigny Beste lezer, De geschiedenis leert ons dat het lang duurt voordat de wereldwijde economie zich herstelt van een financiële crisis. Momenteel vertoont het economische klimaat nog een aantal duidelijke littekens, zoals het hoge niveau van onderbezetting en het afgenomen vertrouwen in de marktdynamiek. Ook leeft de angst dat door de stimuleringsmaatregelen van de overheid de schulden alleen maar hoger worden. Wanneer we echter rationeel naar de situatie van de afgelopen vijf jaar kijken, zouden we moed kunnen putten uit het feit dat gezamenlijke monetaire beleidsinterventies hebben gezorgd voor stabiliteit en de wereldwijde economie de tijd hebben gegeven te herstellen. De aanvankelijke angst dat een dergelijke aanpak de inflatie zou opstuwen is tot nu toe ongegrond gebleken. De ontwikkelde economieën hebben nog steeds te kampen met grote structurele problemen zoals vergrijzing en de hoge overheidsuitgaven. Toch zijn zij erin geslaagd de enorme economische onevenwichtigheden die meestal volgen op een crisis van dergelijke omvang, te beperken. In plaats daarvan is er een probleem ontstaan dat in zekere zin het gevolg is van geslaagd beleid: de waardering van risicovolle activa is gestegen tot een punt waarop deze niet langer goedkoop lijken. Kennelijk hebben de opgezwollen balansen van de centrale banken de rendementen op vastrentende waarden gedrukt, met als bijkomend voordeel dat de rekening voor schuldenaren minder pijnlijk wordt en de economische activiteit toeneemt. De waardering van aandelen was al enige tijd behoorlijk laag, mede als gevolg van de behoedzaamheid in de markt, maar zij beweegt zich nu langzaam naar het niveau van voor de crisis. Betekent dit dat we te maken hebben met een beleggingszeepbel? Wij denken van niet. De markten worden eerder gedreven door verwachtingen dan door de realiteit van het heden of het verleden: de winsten die worden behaald bieden vertrouwen voor de toekomst. Het optimisme is waarschijnlijk terecht, omdat we steeds meer signalen ontvangen dat het economisch herstel duurzaam is. Maar het grotendeels positieve oordeel van de markten sluit korte periodes van volatiliteit niet uit. Eén ding weten we in elk geval zeker: de weg vooruit zal geen rechte weg zijn. Het lijkt erop dat we een dergelijke periode van tijdelijke aanpassing naderen, waarna de gunstige structurele trend zich weer zal voortzetten. Arnaud de Servigny, Chief Investment Officer, Wealth Management 21 mei 2013 Investment Insights juni 2013 Pagina 3

4 Perspectief vanuit EMEA Stéphane Junod Schommelingen op de aandelenmarkt geven meestal aan hoe beleggers denken over de toekomst en niet zo zeer hoe zij denken over de huidige situatie. Natuurlijk, als belegger wordt je mening over de toekomst altijd gekleurd door recente ervaringen. Het zou dan ook verrassend zijn als, met name vanuit een Europees perspectief, beleggers niet enigszins sceptisch zouden staan tegenover de toekomst na een dergelijke lange periode van economische stagnatie of krimp. Momenteel wordt deze scepsis op de proef gesteld door positiever economisch nieuws uit de VS. De opmars die dit teweeg heeft gebracht op de Amerikaanse markten gaat gepaard met een koersstijging van de Europese risicovolle activa, hoewel er een paar keer sprake is geweest van een terugval. Dit is niet in lijn met de aanhoudende somberheid in de reële economie in Europa. Het bbp van de eurozone is, op basis van voorlopige cijfers, in het 1e kwartaal 2013 op kwartaalbasis met 0,2% gedaald. Recente zachte indicatoren wijzen erop dat het resultaat over het 2e kwartaal gelijk zal blijven of zal verslechteren. Vooral Frankrijk en Italië blijven zorgenkindjes. Toch lijken de markten nu te suggereren dat er wel een paar lichtpuntjes zijn. Een bescheiden herstel van de economie in de eurozone is in de tweede helft van het jaar nog steeds mogelijk. Twee factoren zijn daarbij van belang. De eerste en meest voor de hand liggende is de verwachte verbetering van de externe vraag, die vooral is toe te schrijven aan een verdere verbetering in de VS en in veel opkomende economieën. De tweede factor heeft betrekking op de invloed die de bezuinigingsmaatregelen hebben op de economische groei. We verwachten geen duidelijke verbetering van de binnenlandse vraag in de eurozone. Deze zal nog wel even achterblijven. Maar de invloed van de bezuinigingsmaatregelen zal in 2013 waarschijnlijk minder duidelijk zijn dan in 2011 en in De meeste landen (met uitzondering van Frankrijk) hebben het merendeel van de benodigde begrotingsmaatregelen doorgevoerd en voor Frankrijk en Italië zijn de deadlines daarvoor naar achteren bijgesteld. Natuurlijk betekent dit niet dat de invloed van de begrotingsmaatregelen niet belangrijk is, maar meer dat deze minder groot zal zijn dan in de afgelopen jaren. Gezien het zwakke sentiment zal het nog wel enige tijd duren voordat we een herstel zien in het bbp in de eurozone, zelfs als de Europese Centrale Bank (ECB) later dit jaar besluit om de rente nog verder te verlagen. Maar er komt een moment dat de gegevens over de reële economie aansluiting vinden bij het optimisme in de markt. Stéphane Junod, Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Pagina 4 Investment Insights juni 2013

5 Macro-economische vooruitzichten Elke Speidel-Walz Economisch herstel VS zet door Structurele hervormingen nodig in Japan Herstel in eurozone verwacht Opkomende markten richten zich op duurzame groei Begrotingsvooruitzichten VS verbeteren Recente gegevens uit de VS laten tekenen zien van verder herstel. Het niveau van nieuwbouw in de VS daalde in april maar het aantal huisvestigingsvergunningen steeg en het sentiment op de huizenmarkt (alsmede het consumentenvertrouwen) bereikte in mei een cyclisch hoogtepunt. Tot nu toe blijft de industriële productie achter bij het herstel, maar de robuuste consumptievraag alsmede de ontwikkeling in de kapitaalgoederenvoorraad lijken te wijzen op een herstel van de investeringsactiviteiten in de nabije toekomst. Het allerbelangrijkste is dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt aanzienlijk is verbeterd; de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen liggen nu op een niveau dat historisch gezien past bij de maandelijkse stijging van de werkgelegenheid met meer dan De geleidelijke verschuiving naar energie-onafhankelijkheid in de VS zou de groei langdurig kunnen stimuleren. Ook de neerwaartse risico s voor de groei in de VS lijken af te nemen. De invloed van de begrotingsmaatregelen op de groei is waarschijnlijk minder groot dan verwacht. Dit komt doordat hogere overheidsinkomsten de tekorten terugdringen. Het Congressional Budget Office verwacht dat het begrotingstekort in de VS zal afnemen van 7% van het bbp in 2012 tot 4% in het kalenderjaar 2013 (figuur 1). Structurele problemen schaden de concurrentiepositie van Japan De relatieve economische kracht van de VS heeft de positie van de dollar versterkt; omgekeerd is door het recente economische beleid in Japan de positie van de yen verder verslechterd. De yen is sinds medio 2012 ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro met meer dan 30% gedevalueerd. Het effect daarvan op de export van Japan en van andere landen is echter moeilijk vast te stellen. Japanse bedrijven hebben distributieketens in veel van hun uiteindelijke exportmarkten, wat de positieve effecten van een zwakkere yen vermindert. De onderliggende concurrentiekwesties - hogere arbeidskosten, rigide arbeidsmarkten en slechte demografische ontwikkelingen - zijn niet eenvoudig op te lossen. (Figuur 2 laat zien hoe het aandeel van Japan op de exportmarkt in de afgelopen twintig Terugdringing begrotingstekort VS komt op stoom percentage van bruto binnenlands product Historische gegevens CBO-verwachting mei 2013 Mutaties in marktaandeel export procentuele mutatie in aandeel in wereldwijde exportmarkten F 2014F 2015F Mexico Korea Duitsland VS VK Frankrijk Italië Japan Figuur 1 Bronnen: Deutsche Asset & Wealth Management; Congressional Budget Office (CBO) VS. Per 14 mei 2013 Figuur 2 Bronnen: Deutsche Asset & Wealth Management; J.P. Morgan; OESO. Per 28 maart 2013 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, adviezen en theoretische modellen die mogelijk onjuist zijn gebleken. Investment Insights juni 2013 Pagina 5

6 Elke Speidel -Walz/Macro-economische vooruitzichten vervolg Effect begrotingsmaatregelen eurozone mutatie in structurele primaire begrotingsbalans als percentage van het BBP Verwachte groei bbp voor China, Turkije en Rusland in procenten F 2014F F 2014F China Turkije Rusland Figuur 3 Bronnen: Deutsche Asset & Wealth Management; Deutsche Bank Global Markets Research; Europese Commissie. Per 10 mei 2013 Figuur 4 Bronnen: Deutsche Bank Global Markets Research; Deutsche Asset & Wealth Management. Per 10 mei 2013 jaar is verslechterd.) Deze structurele problemen suggereren dat deregulering en andere hervormingen nodig zullen zijn om de groeivooruitzichten voor Japan te verbeteren. Naar verwachting zal de Japanse overheid in juni meer informatie verstrekken over liberalisering van de handel en dereguleringsmaatregelen. Ondertussen wachten wij op bewijs dat het herstel van het Japanse vertrouwen, sinds de hervormingsmaatregelen werden aangekondigd, zich vertaalt in harde gegevens over een stijging van de investeringsuitgaven. We zijn daarnaast van mening dat de invloed van de zwakke positie van de yen nog niet volledig tot uitdrukking komt in de Japanse exportcijfers. De ECB overweegt verdere monetaire verruiming. Het bbp van de eurozone daalde in het 1e kwartaal nog eens met 0,2% en er zijn nog nauwelijks tekenen die wijzen op een ommekeer. De focus ligt daarom steeds meer op verdere monetaire verruiming. De Europese Centrale Bank (ECB) zal negatieve depositotarieven willen vermijden. Toch is een verdere daling van de reporente van de ECB mogelijk als de volgende ronde aan conjunctuurgegevens wederom teleurstelt. Het rechtstreekse effect van een dergelijke rentedaling op de reële economie van de eurozone zal waarschijnlijk beperkt zijn, en problemen op het gebied van kredietverlening en, vanwege de recessie, vraag naar kredieten zullen blijven bestaan. Toch verwachten we in de tweede helft van 2013 een geleidelijke verbetering in de conjunctuur van de eurozone, vooral omdat de begrotingsmaatregelen naar verwachting minder grote gevolgen zullen hebben op de economische groei dan in 2012 (figuur 3). De EU heeft Frankrijk en Spanje meer tijd gegeven om hun begrotingsdoelstellingen te realiseren en de begrotingsdoelstellingen voor Italië zullen naar verwachting ook worden versoepeld. Vorig jaar kondigde Italië aan dat het in 2013 een begrotingsevenwicht wilde bereiken; de officiële doelstelling is nu een tekort van 3% van het bbp. Een bijkomend probleem is dat de zwakke positie van de yen de concurrentiepositie van Duitsland kan schaden. Dergelijke zorgen lijken overdreven, vooral gezien de winst van de Duitse exportmarkten in de afgelopen twintig jaar (zie figuur 2). De zwakke positie van de yen zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op de Duitse economie, omdat er weinig directe handelsbetrekkingen met Japan zijn (Japan maakt slechts 2% uit van de Duitse export) en de derdemarkt concurrentie met Japan gericht is op de automarkt in de VS. Prijsconcurrentie is hier slechts een van de problemen. Het echte probleem voor de Europese autofabrikanten is de scherpe daling in de vraag naar auto s binnen de eurozone. Groei van opkomende markten varieert. Opkomende markten zien zich geconfronteerd met heel andere beleidskwesties, waarbij de nadruk ligt op hoe duurzame groei kan worden gerealiseerd. In China was de groei van het bbp in het 1e kwartaal 2013 met 7,7% op jaarbasis teleurstellend. Maar nergens was de vraag uitgesproken zwak en we verwachten dat de groei van het Chinese bbp dit jaar iets boven de 8% zal uitkomen. De inflatiedruk lijkt binnen de perken te blijven, dus het overheidsbeleid kan zich richten op hervormingen. Voor Turkije was er in mei sprake van een verhoging van de rating naar investment grade. Volgens de prognose komt de groei van het bbp voor Turkije dit jaar op 3,5%, tegenover een bescheiden 2,2% in De exportgroei van Turkije profiteert van een verschuiving van langzamer groeiende Europese markten naar sneller groeiende markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en het land profiteert daarnaast van de lage olieprijzen. De sterke groei van de kredieten blijft een risico voor de externe tekorten van Turkije, omdat deze moeten worden gefinancierd door kapitaalinstroom. Daarentegen boekt Rusland weinig vooruitgang met hervormingen of spreidingen en de structurele tekortkomingen in de economische groei worden nog eens verergerd door conjuncturele tegenwind. Deutsche Bank voorspelt een Russisch bbp van net iets meer dan 3% in De belangrijkste rentes zullen waarschijnlijk worden verlaagd, maar de omvang daarvan wordt beperkt door de relatief hoge inflatie. Een begrotingsstimulans moet worden gefinancierd uit de extra oliereserves, maar de lage olieprijs is schadelijk voor het begrotingsevenwicht en exportsaldo van Rusland. De groeicijfers van deze drie landen worden met elkaar vergeleken in figuur 4. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, adviezen en theoretische modellen die mogelijk onjuist zijn gebleken. Pagina 6 Investment Insights juni 2013

7 Overzicht van prognoses en actuele gegevens Cijfers Bbp-groei in procenten Inflatie in procenten Officiële rentetarieven in procenten VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA Wereld Begrotingssaldi in procenten van bbp VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA Saldi op de lopende rekeningen in procenten van bbp VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA Actueel* 3-maands Ult VS (Fed funds) Eurozone (Ref. rate) VK (Base rate) Japan (Ref. rate) Markten Aandelen niveau van de indices Belangrijkste rendementen op staatsobligaties (10-jaars) in procenten Valuta s Actueel* 3-maands Ult Actueel* 3-maands Ult Actueel* 3-maands Ult VS (S&P 500) 1,669 1,575 1,660 Eurozone 2,822 2,700 2,870 (EuroSTOXX 50) Duitsland (DAX)**8,472 8,100 8,600 VK (FTSE 100) 6,804 6,500 6,800 Japan (Nikkei) 15,381 14,900 15,300 Asia zonder Japan (MSCI, $) Latijns Amerika 3,702 3,550 3,920 (MSCI, $) Grondstoffen Actueel* 3-maands Ult Olie ($, WTI) Goud ($) 1,378 1,450 1,500 VS Eurozone*** VK Japan EUR/USD USD/JPY EUR/CHF GBP/USD USD/CNY De cijfers in de kolommen 2013, 2014, 3-maands en ultimo 2013 zijn onze prognoses per 21 mei De cijfers in de kolommen 2012 en actueel zijn feitelijke cijfers. Lichtblauw gekleurde prognoses wijzen op opwaartse bijstellingen en cursief gedrukte prognoses wijzen op neerwaartse bijstellingen van de cijfers die in Investment Insights van vorige maand gepubliceerd zijn. * Per 21 mei 2013 ** Total return index (inclusief dividend) *** Duitse Bunds Bronnen: Deutsche Bank, Global Investment Committee, Wealth Management; Deutsche Bank Global Markets. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose of doelstelling wordt behaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights juni 2013 Pagina 7

8 Zonder titel, o.j. Wis Coca-Cola Goed-Kwaad, o.j. door Wawrzyniec Tokarski bij Deutsche Bank, Frankfurt Wawrzyniec Tokarski, 2013 Foto: John Wildgoose, 2012 Onze visie Larry V. Adam Hogere verwachtingen Pagina 8 Investment Insights juni 2013

9 Het Global Investment Committee (GIC) vergaderde op 21 mei toen aandelen, volgens de MSCI All-Country World Index, de beste start van het jaar hadden gemaakt sinds vijftien jaar, terwijl mondiale obligatierendementen in hun totaliteit slechts weinig boven hun laagste stand waren uitgekomen. Omdat het mondiale, zeer ruime monetaire beleid de prijzen van activa kennelijk omhoog dreef, was de centrale vraag voor het Global Investment Committee of dit beleid een sweet spot voor beleggingen had geschapen om hun herstel door te zetten of dat er een loskoppeling optrad tussen prijzen van activa en fundamentele macro-economische factoren. Het antwoord op deze vraag lag ergens in het midden. Hoewel het GIC van mening was dat het voornemen van de centrale banken om de rente laag te houden beleggers zou blijven stimuleren om op de middellange en lange termijn over te gaan op beleggingen met een groter risico, merkte het ook op dat de huidige betere waarderingen tijdelijk tot stilstand zouden kunnen komen als fundamentele economische factoren niet zouden blijven verbeteren. Economische groei en aandelen in de VS In de VS is sprake van een verbetering op de arbeidsmarkt, de kredietmarkt en de huizenmarkt. In het bijzonder hebben de positieve vermogenseffecten die voortvloeien uit hogere prijzen voor onroerend goed en hogere aandelenkoersen de negatieve gevolgen van hogere belastingen gecompenseerd. Het grotere optimisme van consumenten heeft geleid tot het weer opveren van de bestedingen en toename van vertrouwen tot op hoogten die wij kennen van vóór de recessie (de hoogste sinds juli 2007). We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de maakindustrie nog te kampen heeft met een zwak mondiaal herstel, een langzaam op gang komen van de investeringen en de kracht van de dollar. De combinatie van meer groei, hogere belastinginkomsten en bezuinigingen heeft ertoe bijgedragen dat het Amerikaanse begrotingstekort sterk gedaald is. Dit heeft ook iets van de directe druk op het Congres weggenomen om een grand bargain tot stand te brengen, hoewel er een begrotingsplan voor de lange termijn zal moeten worden aangenomen om verdere acties tegen de kredietstatus van de VS te voorkomen. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben blijkbaar hoop gekregen, niet alleen door de verbetering van de Amerikaanse economie en de vermindering van de directe fiscale staartrisico s, maar ook doordat andere staartrisico s in Europa en Azië lijken te vervagen. Zoals boven opgemerkt heeft het mondiaal gecoördineerde ruime monetaire beleid er ook voor gezorgd dat de aandelen sinds vorig jaar november de wind bestendig in de rug hebben. Als gevolg daarvan is er een aanzienlijke stijging in de koers/winstverhoudingen (K/W) geweest. Zie figuur 1. En dit zelfs tegen een achtergrond van slechts matige winstcijfers van Amerikaanse ondernemingen. Nu het waarschijnlijk is dat een agressief monetair beleid in de nabije toekomst een stabiliserende kracht is en de mondiale groei in het 2e halfjaar van 2013 naar verwachting zal versnellen, voelen wij ons met die hogere K/W-verhoudingen in de VS wat meer op ons gemak en hebben wij onze S&P 500-doelstelling voor het eind van het jaar verhoogd. De loskoppeling van de Amerikaanse koers/winstverhoudingen en de winstgroeicijfers verandering in procenten per jaar Financiële waarden Luxe consumptiegoederen Industrie Informatietechnologie Gezondheid Primaire consumptiegoederen S&P 500 Telecom Nutsbedrijven Grondstoffen Energie Figuur 1 Bron: FactSet. Per 15 mei K/W-verhouding van de afgelopen 12 maanden (LTM). Maar voor de korte termijn blijven wij voorzichtig met Amerikaanse aandelen. Wij geloven dat een bescheiden consolidatie na een situatie waarin sprake was van een overmatige vraag de S&P 500 er toe zou kunnen brengen om de recent behaalde winsten weer op te souperen. Het is goed om op te merken dat de consensus voor wat betreft de winstvoorspellingen voor dit tweede halfjaar nogal hoog lijkt (zie figuur 2) en vatbaar kan zijn voor neerwaartse bijstellingen. Maar als we aannemen dat wij kunnen vertrouwen op het herstel van de Amerikaanse economie, dan blijven wij op de middellange en lange termijn positief ten aanzien van Amerikaanse aandelen. Ondanks het robuuste herstel op de aandelenmarkt blijft het rendement op Amerikaanse obligaties laag en kredietopbrengsten blijven dalen. Er zijn weinig aanwijzingen dat de grote rotatie van obligaties in de richting van aandelen momentum aan het winnen is, nu de geldstromen naar obligatiefondsen de geldstromen naar aandelenbeleggingsfondsen met een ruime marge overtreffen. De robuuste vraag maakt de obligaties schaars, waardoor het rendement in de VS waarschijnlijk nog een tijdje langer lager blijft dan de fundamentele economische factoren zouden suggereren. Door verbetering van het begrotingstekort in de VS zal de netto-uitgifte van staatsobligaties door de overheid afnemen, waardoor de Federal Reserve, met het huidige tempo van 45 miljard USD per maand, in feite een groter deel van de uitstaande schuld zal opkopen. Wij zijn ook van mening dat een geleidelijk afbouwen van de kwantitatieve verruiming (QE) ordelijk en op bescheiden schaal zal plaatsvinden (en waarschijnlijk eind 2013 zal beginnen) teneinde het systeemrisico te verminderen dat zou samengaan met een sterke stijging van de rentevoeten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights juni 2013 Pagina 9

10 Larry V. Adam/Onze visie vervolg S&P winstgroei procentuele verandering, van jaar op jaar Actueel Consensusvoorspellingen Q Q Q Q Q Q Q Q Figuur 2 Bron: FactSet. Per 15 mei 2013 Consensus groeivoorspellingen omzet EuroSTOXX 50 wellicht te pessimistisch in procenten Schatting DB * omzetgroei Huidige consensus schatting omzetgroei Consensus schatting omzetgroei 3 maanden geleden DAX CAC 40 FTSE MIB IBEX 35 EuroSTOXX 50 * voorspellingen DB zijn gebaseerd op verdeling van omzet per land en op bbp-verwachtingen Figuur 3 Bronnen: Deutsche Bank; Thomson Reuters Datastream. Per 10 mei 2013 Japans beleid heeft mondiale vertakkingen Het nieuwe agressieve monetaire beleid van de Japanse regering en de Bank of Japan (BoJ) lijkt meer grip te krijgen: in elk geval krijgt het sentiment een impuls en wordt de valuta afgezwakt. Door het stimuleren van exportverwachtingen heeft een zwakkere yen een sterke stijging in de Nikkei bevorderd, vanaf het dieptepunt midden Wij denken dat de yen nog verder zal verzwakken en dat de regering nog met een aantal hervormingsvoorstellen zal komen om de Japanse economie te stimuleren, hoewel de structurele problemen van Japan substantieel blijven ( bijv. de demografische problemen). Het agressieve programma van kwantitatieve verruiming in Japan heeft mondiale vertakkingen die verder reiken dan de Japanse aandelenindices. In het bijzonder moedigt het Japanse beleggers aan om in plaats van te beleggen in laagrenderende Japanse overheidsobligaties de weg op te gaan van beleggen in hoger renderende mondiale staatobligaties. Er zijn aanwijzingen dat Japanse beleggers meer Europese obligaties gaan kopen en gegeven het feit dat internationaal Japan de op een na grootste houder is van Amerikaanse staatsobligaties zal iedere toename in obligatieaankopen de Amerikaanse rendementen drukken of ze ten minste langer op een laag peil houden. Maar we benadrukken dat de langetermijneffecten van dit Japanse beleid nog steeds onzeker zijn: dit is een paardenmiddel. De eurozone worstelt zich naar de oppervlakte De eurozone blijft in een veel slechtere vorm dan de VS; voor het zesde achtereenvolgende kwartaal werd in het 1e kwartaal van 2013 wederom een krimp van het bbp genoteerd. De Europese Centrale Bank heeft onlangs haar officiële rentetarieven verlaagd, en een verdere verlaging is niet uitgesloten. Op zichzelf zal dit echter de groei niet oprakelen. Recente inkoopmanagersindices suggereren dat de productie in de eurozone blijft steken in een absolute windstilte. Er zijn ook zorgen (die naar onze mening overdreven zijn) dat de waardedaling van de yen de concurrentiekracht van de eurozone kan schaden en in het bijzonder die van Duitsland. Er zijn echter een aantal factoren die suggereren dat in de tweede helft van dit jaar de groei in de eurozone heel bescheiden kan aantrekken. Hiertoe behoort een waarschijnlijke verdere groei van de externe internationale vraag en ook de waarschijnlijkheid dat bezuinigingen op de begroting in 2013 een minder grote invloed hebben op het peil van de economische productie dan in 2011 en Het is ook duidelijk dat de aandelen in de eurozone een voorbeeld nemen aan de aandelen in de VS. Beleggers concentreren zich blijkbaar niet uitsluitend op de ellende in de eurozone. Hoewel er sinds begin van dit jaar duidelijke bijstellingen naar beneden zijn geweest in de in 2013 voor de eurozone verwachte bedrijfswinsten, zijn de koers/winstverhoudingen (K/W) sterk gestegen, net als in de VS. Het resultaat is dat de koers/winstverhoudingen op de belangrijkste aandelenmarkten van de eurozone (met uitzondering van die in Duitsland) duidelijk boven het historische 5-jaars gemiddelde liggen. Zij benaderen nu ook (in het geval van Spanje overschrijden zij zelfs) het 10-jaars gemiddelde dat mede gebaseerd is op gegevens uit de tijd voorafgaand aan de huidige financiële crisis. Verdere stijging van de aandelenkoersen in de eurozone kan daarom afhankelijk zijn van winstgroei en die hangt soms weer af van een groei in de omzet. Op dit moment is de consensus om een daling van 2 procent te verwachten in de omzetcijfers van de ondernemingen uit de EuroSTOXX50. Deze verwachting is wellicht te pessimistisch. Als we gebruik maken van de voorspellingen van Deutsche Bank voor regionale groei en de omzetverdeling van ondernemingen uit In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 10 Investment Insights juni 2013

11 De holdings van Toshin* per regionaal blok in maart 2013 in procenten van het totaal USD USD bloc Latin America EUR Asia Scandinavia and Switzerland GBP EMEA * Toshin-fondsen zijn Japanse beleggingsfondsen die beleggen in activa die niet in yen luiden. Figuur 4 Bronnen: Deutsche Bank; de Investment Trusts Association, Japan. Per 21 mei 2013 de index, dan suggereert onze analyse dat een bescheiden omzetgroei van rond 3% mogelijk is (zie figuur 3). Dit kan een positieve invloed hebben op de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen in de eurozone. Voor wat betreft de obligaties in de eurozone, is er wat bunds betreft nauwelijks sprake van een stijging van de huidige niveaus, maar voor de portefeuilles van sommige beleggers kunnen zij van waarde zijn. De risico/ rendementvooruitzichten voor Franse staatsobligaties zijn in onze ogen niet aantrekkelijk en hun aantrekkingskracht als veilige haven zou in sommige risicoscenario s beperkt kunnen zijn. De staatsobligaties van Italië en Spanje kunnen misschien een aantrekkelijk vooruitzicht bieden voor wat betreft het rendement, maar gegeven de bereidheid van Spanje om Directe Monetaire Transacties [Outright Monetary Transactions (OMT)] aan te gaan, hebben wij, in combinatie met politieke factoren, een voorkeur voor Spanje. De markten in Azië kunnen een inhaalslag maken Behalve Japan zijn de aandelenbeurzen in Azië tot dusver dit jaar achtergebleven bij die in de ontwikkelde markten. Een uitzondering hierop vormen Indonesië, de Filippijnen en Thailand. De slechtere performance kan ten dele het gevolg zijn van teleurstellende economische cijfers uit China en andere economieën. Maar waarderingen blijven in de meeste markten laag en dit zou een stimulans moeten zijn. Eén uitzondering is in India, waar een recent herstel de waarderingen tot redelijke hoogten heeft doen stijgen. Technische factoren suggereren daar dat de vraag groter zou zijn dan het aanbod. Ondanks de zorg over de gevolgen die een zwakke yen kan hebben voor andere economieën in Azië, verwachten wij hier nog steeds een herstel van de groei in het 2e halfjaar van Lagere grondstofprijzen zouden moeten meehelpen de inflatie binnen de perken te houden en geven daardoor meer flexibiliteit aan de centrale banken. Deze hebben daardoor de gelegenheid om zo nodig agressiever te reageren teneinde de groei te stimuleren. Aziatische aandelen zouden ook kunnen profiteren, maar waarschijnlijk in beperkte mate, van de uitstralingseffecten van het ruimere monetaire beleid in Japan. Zoals figuur 4 laat zien hadden de Japanse Toshin beleggingsfondsen (beleggingsfondsen die investeren in activa die niet in yen luiden) in maart van dit jaar maar heel weinig beleggingen in Azië; historisch gezien geven zij de voorkeur aan beleggen in de ontwikkelde markteconomieën. Wat betreft de Aziatische vastrentende waarden blijven wij positief over bedrijfsobligaties in Azië. Een zekere mate van selectiviteit is echter nog steeds belangrijk. Gedurende de eerste vijf maanden van dit jaar was de performance van obligaties in Azië nog steeds netjes, met uitzondering van de Aziatische staatsobligaties. In feite was de kwaliteit van de beleggingen in Azië beter dan in de VS, ook al bleven de hoogrenderende stukken in Azië iets achter bij die in de VS. Terwijl de marges hier kleiner zijn geworden, blijft het monetair beleid accommoderend, waardoor een gunstige achtergrond wordt gecreëerd. Grondstoffen en de kracht van de dollar Globaal genomen kunnen de grondstoffen gehinderd worden door de verwachting dat de dollar bezig is aan een meerjarige opmars. Onze prognose van een betere groeidynamiek, stabielere economische condities en een Fed die verder gaat in de verruimende cyclus zal gunstig blijven uitpakken voor de dollar, in het bijzonder ten opzichte van valuta uit andere ontwikkelde markteconomieën. Goud heeft de laatste tijd haar glans verloren en dit is een goed voorbeeld om te laten zien wat er kan gebeuren wanneer een duur activum stuit op fundamenteel zwakke economische factoren. Met name de vraag van beleggers In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights juni 2013 Pagina 11

12 Larry V. Adam/Onze visie vervolg naar goud is afgenomen. Alleen al in het 1e kwartaal van 2013 nam de totale vraag mondiaal af met 13% (geannualiseerd) tot het laagste niveau in drie jaar. Dit werd in de eerste plaats veroorzaakt doordat de vraag van beleggers bijna gehalveerd werd (- 49%, geannualiseerd). Naar onze mening was dit het gevolg van een uitstroom uit een indextracker beleggingsfonds [Exchange Traded Fund (ETF)]. In de tussentijd was het totale mondiale goudaanbod over dezelfde periode vlak. Bescheiden groei van het aanbod uit de goudmijnen werd tenietgedaan door afname in goud dat werd gerecycled. Wij geloven bovendien dat de combinatie van een vermindering van inflatoire druk en het ontbreken van cashflow uit goud de vraag naar goud ook heeft getemperd. Terwijl, ter vergelijking, de vraag naar olie in het 2e halfjaar van 2013 waarschijnlijk gaat versnellen wanneer de mondiale groei bescheiden opveert, blijven de olieprijzen zich waarschijnlijk tussen bepaalde grenzen bewegen. Dit komt door het toegenomen aanbod, in het bijzonder door de productie in de VS die blijft groeien. Daar staat naar onze mening tegenover dat de olieprijs waarschijnlijk boven de USD 90/barrel blijft staan daar de OPEC het aanbod naar beneden kan aanpassen om de olieprijs op niveau te houden als de prijzen dalen. Het beleggingsallocatieproces Wij handhaven onze drie al langer bestaande pijlers voor het samenstellen van de beleggingsallocatie. De eerste pijler van ons beleggingsproces het samenvoegen van de oorspronkelijke visie van de commissieleden suggereert een committee dat constructief blijft staan tegenover risicovolle activa. Dit vanwege het mondiaal gesynchroniseerd verruimend monetair beleid in het bijzonder tussen de centrale banken uit de ontwikkelde markteconomieën en vanwege het perspectief dat de traditioneel veilige havens, zoals staatsobligaties en goud, niet noodzakelijkerwijs veilig zijn. Er werd ook opgemerkt dat liquide middelen duur zijn, gegeven het lage rendement ervan, dat obligaties al langere tijd duur zijn, en dat aandelen pas onlangs hun reële waarde hebben bereikt, waardoor er een element van onzekerheid bij is gekomen. Aandelen blijven evenwel de voorkeur hebben van het GIC als beleggingscategorie voor de lange termijn. De tweede pijler die is gebaseerd op een grondige bottomup analyse van macro- en waarderingscijfers alsmede markttechnische gegevens bleef ten opzichte van vorige maand naar verhouding onveranderd. Deze wijst op een overweging van vastrentende waarden en aandelen van de opkomende markten en op absolute return strategieën. Het model stelt ook een meer neutraal standpunt voor ten opzichte van grondstoffen dan het eerder ingenomen standpunt van onderweging. In het kort, deze pijler handhaafde een voorkeur voor een risk-on benadering De derde pijler die systematische indicatoren gebruikt om veranderingen in het beleggingsregime te signaleren suggereert nog steeds een voorkeur voor een risk on - benadering. Er was echter voor de eerste keer dit jaar een algemene consensus in het GIC dat wij zouden moeten overwegen om het risico van de portefeuille voor de korte termijn iets te verminderen, gegeven het duidelijk dure karakter van de aandelenindices. De aanbeveling voor de GIC-portefeuille, een portefeuille die geen benchmark heeft, was om de allocatie in aandelen van ontwikkelde markteconomieën en opkomende markten te verminderen, beide met -1 procent en de allocatie in liquide middelen te vermeerderen (+2 procent). Wij verwachten de komende maanden een bescheiden koersterugval, en zouden deze activa opnieuw willen aanwenden op de aandelenmarkt, omdat wij voor de langere termijn enthousiast blijven voor aandelen. Voor portefeuilles met een benchmark zouden wij willen adviseren om de allocaties dichter bij de benchmark te brengen, omdat wij er minder vertrouwen in hebben dat grote afwijkingen van de benchmark op korte termijn waarde opleveren. Nadat wij tijdens de laatste vergadering onze bereidheid om af te dekken hadden verhoogd tot medium, is de GIC deze maand niet bereid extra te hedgen. Met de combinatie van een lichte reductie in risicodragende activa (-2 procent) en de bestaande verzekeringen blijven de portefeuilles goed gepositioneerd voor het geval zich een bescheiden koersval voordoet. Wij zijn van mening dat Europese beleggers ervoor kunnen kiezen om hun dollarbezit niet te hedgen, in het bijzonder wanneer zij onze mening delen dat de dollar waarschijnlijk zal blijven stijgen. De GIC heeft de High Conviction - ideeën opnieuw beoordeeld en besloten alle zes bestaande ideeën te handhaven. De redenen daarvoor worden op bladzijde 17 toegelicht. Wij hebben daar een nieuw idee aan toegevoegd Uiteenlopende trends in Aziatisch economisch beleid. Dit idee wordt meer gedetailleerd uiteengezet op bladzijde 16: wij denken dat bepaalde landen in Azië in wezen niet in staat of niet bereid zijn om eveneens een zwakke-valutabeleid te voeren als reactie op het verder verzwakken van de Japanse Yen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 12 Investment Insights juni 2013

13 GIC Modelportefeuille beleggingsallocatie, juni 2013 Beleggingscategorie Wijziging* Weging (vanaf 21 mei 2013) Liquide middelen +2% 5% Staatsobligaties ontwikkelde markten geen wijziging 12% Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten geen wijziging 16% Obligaties opkomende markten geen wijziging 10% } 43% Aandelen ontwikkelde markten -1% 29% Aandelen opkomende markten -1% 14 % Absoluut rendementen en valuta s geen wijziging 11% Grondstoffen geen wijziging 3% Totaal 100% 100% } } 43% 14% Bron: Deutsche Asset & Wealth Management Global Investment Committee (GIC), Wealth Management. Per 21 mei Allocaties kunnen zonder kennisgeving veranderd worden. *T.o.v. de beleggingsallocatie na onze vergadering van 30 april Historisch overzicht beleggingsallocatie van de GIC-modelportefeuille in procenten Liquide middelen Staatsobligaties ontwikkelde markten Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten Obligaties opkomende markten Aandelen ontwikkelde markten Aandelen opkomende markten Absoluut rendement en valuta s Grondstoffen Bron: Deutsche Bank, Global Investment Solutions. Per 21 mei 2013 Allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Deze allocatie wordt in onze GIC modelportefeuille toegepast, waarmee we allocaties in lokaal toegepaste portefeuilles kunnen bepalen. Deze allocatie is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Investment Insights juni 2013 Pagina 13

14 Harrar door Friedemann Hahn Bij Deutsche Bank, Londen Friedemann Hahn, 2013 Foto: Jacqueline Duschkin, 2012 High conviction -ideeën Nieuw high conviction -idee Resultatenoverzicht Pagina 14 Investment Insights juni 2013 Toetsing bestaande high conviction -ideeën

15 Nieuwe high conviction -ideeën Christian Nolting Uiteenlopende trends in Aziatisch economisch beleid De verruiming van het monetaire beleid door de Bank of Japan (BoJ) heeft nu al geresulteerd in een forse daling van de Japanse yen. De BoJ is van plan de monetaire basis en de langlopende staatsschuld tegen het einde van 2015 te verdubbelen, redenen waarom wij geloven dat de uitwerking op de munteenheid van relatief lange duur zou kunnen zijn (12-24 maanden). Een afzwakking van de yen zou als een normaliseringsproces kunnen worden opgevat, na de waardestijging van Het heeft, desalniettemin, de angst voor mogelijke valutaoorlogen tussen de Aziatische landen gewekt. Zuid-Korea heeft op 9 mei de officiële rentetarieven met 0,25 procent verlaagd en de verwachting is dat India de tarieven dit jaar ook een aantal malen zal verlagen. Meer in het algemeen zullen de Aziatische centrale banken toch de voordelen en de risico s van kunstmatige depreciatie van hun valuta zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Een depreciatie van valuta steunt weliswaar de export, maar heeft ook de neiging de inflatie aan te jagen door hogere importkosten en kosten van leningen in vreemde valuta voor binnenlandse kredietnemers. Bovendien bestaat er altijd het risico dat een depreciatie van valuta onbedoeld omslaat in een valutacrisis. De bbp-groei in 1e kwartaal van 2013 was lager dan verwacht in China en in een aantal andere Aziatische landen. Dit was grotendeels te wijten aan tegenvallende exporten. Maar de meeste opkomende Aziatische economieën hebben nog steeds overschotten op de lopende rekening en ze lijken vastbesloten in de rest van 2013 te profiteren van de aantrekkende vraag naar hun export vanuit de VS, Japan en China zelf. De laatste jaren zijn de Aziatische economieën (met uitzondering van Japan) erin geslaagd het hoofd te bieden aan appreciatie van valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar (Figuur 1). De risico s verbonden aan dit idee zijn onder andere dat mogelijk het beleid van de BoJ niet volledig wordt geïmplementeerd of dat het effect van dit beleid op de reële economie anders uitpakt dan wordt gehoopt. Afzonderlijke Aziatische landen zouden ook nog wel eens kunnen kiezen voor een onverwacht agressieve benadering van de verruiming van het monetaire beleid en zo de anderen dwingen hetzelfde te doen. De ADXY* index gedurende het afgelopen jaar index May 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Oct 2012 * De Bloomberg JP Morgan Asian Dollar Index (ADXY) is een gewogen index van de tien meest verhandelde valuta van Azië, exclusief de yen, ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Figuur 1 Bron: Bloomberg Finance L.P. Per 28 mei 2013 Nov 2012 Dec 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 May 2013 Gezien de groei- en inflatievooruitzichten zijn wij van mening dat China, Indonesië en Singapore tot de Aziatische landen behoren die zeer waarschijnlijk niet zullen proberen hun valuta te depreciëren. Beleggers kunnen op verschillende manieren profiteren van deze uiteenlopende ontwikkeling in beleid, waardoor beleggen in China, Indonesië en Singapore relatief aantrekkelijk kan zijn voor buitenlandse beleggers. High Conviction -ideeën zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Investment Insights juni 2013 Pagina 15

16 Resultatenoverzicht High conviction -ideeën Instapdatum Beweegreden Referentie-index Rendement sinds instapdatum Uiteenlopende trends Aziatisch economisch beleid 21 mei 2013 Japans economisch beleid doelbewust gericht op zwakke yen, maar veel andere Aziatische landen zullen hun eigen valuta niet in reactie willen depreciëren n.v.t. n.v.t. Sectoren die profiteren 26 maart van Chinese bestrijding 2013 van luchtverontreiniging Sectoren die hiervan op de middellange en lange termijn waarschijnlijk zullen profiteren zijn onder meer aardgas, kernenergie windenergie en zonne-energie, alsmede de spoorwegen- en metrobouw. n.v.t. n.v.t. Grote beursfondsen in de VS beter dan kleine beursfondsen 26 februari 2013 Het voordeel van de grote beursfondsen boven de kleine beursfondsen bestaat onder andere uit betere winst, gezondere balansen, en aantrekkelijkere dividendopbrengsten. Dit zal waarschijnlijk belangrijk blijken in het geval van een marktcorrectie. S & P 500 Index versus Russell 2000 Index* Herstelaandelen in Azië 29 januari 2013 Bepaalde sectoren in Azië zullen profiteren van de toegenomen externe vraag; andere zullen profiteren van hernieuwde aandacht van Aziatische overheden voor binnenlandse ontwikkelingskwesties en hervormingen. n.v.t. n.v.t. Wallet commerce - technologie 26 maart 2012 Mobiele betalingen, ofwel 'wallet commerce', zullen in een aantal sectoren kansen op lange termijn bieden. n.v.t. n.v.t. Amerikaanse aandelen die een hoog dividend 30 januari 2012 Het dividendthema heeft nog steeds een brede basis en blijft aantrekkelijk. S&P 500 High Yield Dividened Aristocrats Index** uitkeren Amerikaanse technologieaandelen 26 april 2011 Waardering nog steeds aantrekkelijk bij meerdere nieuwe productintroducties die zorgen voor verdere stimulering. S&P Information Technology Index** Aanvullende prestatiegegevens zijn op verzoek verkrijgbaar. * Idee van relatief rendement op basis van het relatieve resultaat van de 2 benchmarks, uitgedrukt in USD. De vermelde prestaties gelden vanaf de opgegeven instapdatum tot 21 mei ** Idee voor totaalrendement, waarbij de performance gemeten wordt aan het resultaat ten opzichte van de benchmark, uitgedrukt in USD. De vermelde prestaties gelden vanaf de opgegeven instapdatum tot 21 mei geeft winst aan geeft verlies aan 'High conviction -ideeën zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Pagina 16 Investment Insights juni 2013

17 Toetsing bestaande high conviction -ideeën Larry V. Adam, Megan Horneman, Christian Nolting Sectoren die profiteren van Chinese bestrijding van luchtverontreiniging (Idee gelanceerd op 26 maart 2013) Door toenemende milieuverontreiniging wordt China waarschijnlijk gestimuleerd belangrijke veranderingen in de groeistrategie aan te brengen. Dit zal waarschijnlijk een sterke afname van het steenkolenverbruik en het gebruik van auto s inhouden. De implicaties van de overeenkomst van 7 mei voor hervormingen van de nutsprijzen en van de spoorwegen zullen waarschijnlijk een positieve utwerking op dit middellange tot lange termijn thema hebben. Amerikaanse aandelen die een hoog dividend uitkeren (Idee gelanceerd op 30 januari 2012) Sinds de lancering van dit idee heeft de S&P 500 Dividend Aristocrats Index met ongeveer 500 basispunten beter gepresteerd dan de ruimere S&P 500 Index en een marktcorrectie zou waarschijnlijk (relatief) ten gunste komen van lage bètabeleggingen zoals aandelen die een hoog dividend uitkeren. De lage rentetarieven zullen ook de aantrekkingskracht van aandelen die een hoog dividend uitkeren blijven verhogen. Grote beursfondsen in de VS beter dan kleine beursfondsen (Idee gelanceerd op 26 februari 2013) Diverse indicatoren maken ons voorzichtig voor aandelen in de nabije toekomst en in het geval van een marktcorrectie is het waarschijnlijk dat de fundamentele kracht van large caps erin zal resulteren dan zij beter presteren dan de small caps. Bij grote ondernemingen is de zichtbaarheid van de winst beter dan bij kleine ondernemingen, grote ondernemingen hebben gezondere balansen en bieden bovendien aantrekkelijkere dividendopbrengsten. Amerikaanse technologieaandelen (Idee gelanceerd op 26 april 2011) De afgelopen maand heeft de S&P 500 Information Technology sector beter gepresteerd dan de ruimere S&P 500 Index, na enkele maanden achter te zijn gebleven. De geschiedenis lijkt ons te leren dat kortere productcycli de sector ondersteunen en waarderingen zijn nog steeds lager dan het historisch gemiddelde. Aziatische herstelaandelen (Idee gelanceerd op 29 januari 2013) De recente Chinese economische cijfers zijn een potpourri, maar we blijven geloven dat de sector- en aandelenselectie door middel van een fundamentele analyse een grotere kans op succes maakt dan afzonderlijke globale landenvoorkeuren. Wallet commerce -technologie (Idee gelanceerd op 26 maart 2012) Wij verwachten een groeiende lange-termijn trend onder detailhandelaren in de acceptatie van het mobiel betalen, omdat er steeds meer apllicaties voor de smartphone komen. Onlangs hebben we echter een aantal belangrijke aandelen in technologie en telecommunicatie slechter zien presteren dan de markt in zijn geheel. High Conviction -ideeën zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Investment Insights juni 2013 Pagina 17

18 Belangrijkste contactpersonen: Wealth Management Global Strategy Team Mondiaal VS VS VK Arnaud de Servigny Larry V. Adam Megan Horneman Paul Wharton Expertise beleggingscategorieën: Aandelen Expertise beleggingscategorieën: Vastrentende waarden Expertise beleggingscategorieën: Aandelen Duitsland Elke Speidel-Walz EMEA Gerard Piasko APAC Christian Nolting Expertise beleggingscategorieën: Expertise beleggingscategorieën: Opkomende markten Aandelen Expertise beleggingscategorieën: Grondstoffen Pagina 18 Investment Insights juni 2013

19 Disclaimer UK Deutsche Asset & Wealth Management biedt wereldwijd oplossingen op het gebied van vermogensbeheer voor vermogende particulieren, hun gezinnen en een aantal geselecteerde instellingen. Deutsche Asset & Wealth Management heeft via Deutsche Bank AG, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar bestuurders en medewerkers (gezamenlijk: Deutsche Bank ) dit document te goeder trouw en op basis van het volgende gepubliceerd. Dit document dient slechts ter informatie en is niet bedoeld als aanbieding of uitnodiging, of als basis voor een koop- of verkoopcontract van effecten, of andere instrumenten, noch voor Deutsche Bank om enig soort transactie aan te gaan of af te sluiten als gevolg van informatie in dit document. Het is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingswensen, doelstellingen of financiële omstandigheden van individuele beleggers. Dit document onderscheidt niet alle (directe en indirecte) risico s of andere overwegingen die voor u van belang zouden kunnen zijn bij het aangaan van een transactie. Beleggers dienen voordat zij een beleggingsbesluit nemen na te gaan, al dan niet met ondersteuning van een beleggingsadviseur, of de door Deutsche Bank beschreven of aangeboden beleggingen en strategieën aansluiten bij hun specifieke beleggingswensen, doelstellingen en financiële situatie. Wij achten het niet onze taak de ontvangers van dit document op de hoogte te brengen van een verandering in onze zienswijze. Deutsche Bank verstrekt geen fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen bij hun eigen fiscalisten en juristen advies in te winnen wanneer zij door Deutsche Bank gesuggereerde beleggingen en strategieën in overweging nemen. De voorwaarden van een belegging zijn bij uitsluiting onderworpen aan de specifieke bepalingen, waaronder risico-overwegingen, die in de aanbiedingsdocumenten zijn opgenomen. Bij uw beleggingsbeslissingen dient u uit te gaan van de definitieve documentatie met betrekking tot de belegging en niet van de in dit document opgenomen samenvatting. Aanvullende informatie wordt op verzoek van de belegger verstrekt. Hoewel de informatie in dit document van betrouwbaar geachte bronnen is verkregen, staan wij niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid, en dient er niet als zodanig vanuit te worden gegaan. Alle hierin opgenomen zienswijzen en schattingen, waaronder verwacht rendement, geven onze mening weer op de datum van dit verslag, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen een aantal aannames bevatten die later onjuist blijken te zijn. Bovendien kunnen beleggingen op de internationale markt beïnvloed worden door een groot aantal factoren, waaronder politieke en maatschappelijke omstandigheden, diplomatieke verhoudingen, beperkingen of verwijdering van fondsen of vermogensbestanddelen of door het opleggen van (of een verandering in) deviezenvoorschriften of belastingwetgeving in die markt. Daar komt bij dat in alternatieve valuta luidende beleggingen onderhevig zijn aan valutarisico en veranderingen in de wisselkoers, wat nadelige gevolgen kan hebben op de waarde, de koers of de inkomsten van de belegging. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document vormt een verklaring of garantie met betrekking tot toekomstige prestaties. De in dit document vermelde producten brengen verschillende beleggingsrisico s met zich mee, waaronder marktschommelingen, wijzigingen in de regelgeving, tegenpartijrisico, mogelijke vertraging in de terugbetaling, inkomstenderving en verlies van de inleg. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk op enig moment ingelegde bedrag niet meer terugkrijgt. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een hierin omschreven belegging gunstige beleggingsresultaten zal opleveren, of dat de beleggingsdoelstellingen gehaald zullen worden. In het algemeen worden de hierin voorgestelde effecten en financiële instrumenten niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ), en worden deze niet gegarandeerd door, en vormen deze geen verplichtingen voor, Deutsche Bank AG of de aan haar gelieerde ondernemingen. Wij, of aan ons gelieerde ondernemingen of aan ons verbonden personen kunnen vòòr publicatie materiaal uit dit verslag aanwenden en conform handelen. Deutsche Bank heeft het recht transacties aan te gaan die niet overeenkomen met de hierin besproken zienswijzen. De hierin opgenomen opvattingen kunnen afwijken van de opvattingen die door afdelingen of andere sectoren of aan ons gelieerde ondernemingen zijn verwoord. Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aannames, schattingen, prognoses, zienswijzen, modellen en hypothetische prestatieanalyses. De opgenomen toekomstgerichte uitspraken vormen het oordeel van de schrijver per de datum van dit materiaal. Toekomstgerichte uitspraken bevatten belangrijke elementen van subjectieve beoordelingen en analyses, waarbij wijzigingen daarin en/of overwegingen van verschillende of aanvullende factoren van wezenlijke invloed zouden kunnen zijn op de aangegeven resultaten. Daardoor kunnen de werkelijke resultaten, ook wezenlijk, verschillen van de in dit document vermelde resultaten. Deutsche Bank verstrekt geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de redelijkheid of volledigheid van dergelijke toekomstgerichte uitspraken of tot enige andere hierin opgenomen financiële informatie. Dit document mag niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of in omloop worden gebracht. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst; niets in dit document vormt een verklaring of garantie met betrekking tot toekomstige prestaties. Aanvullende informatie wordt op verzoek van de belegger verstrekt. Dit document mag niet in Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika of aan een Amerikaans persoon verstrekt worden Deutsche Bank AG Investment Insights juni 2013 Pagina 19

20 Disclaimer EMEA Deutsche Asset & Wealth Management biedt wereldwijd oplossingen op het gebied van vermogensbeheer voor vermogende particulieren, hun gezinnen en een aantal geselecteerde instellingen. Deutsche Asset & Wealth Management heeft via Deutsche Bank AG, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar bestuurders en medewerkers (gezamenlijk: Deutsche Bank ) dit document te goeder trouw en op basis van het volgende gepubliceerd. Dit document is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingswensen, doelstellingen of financiële omstandigheden van enige belegger. Beleggers dienen voordat zij een beleggingsbesluit nemen na te gaan, al dan niet met ondersteuning van een beleggingsadviseur, of de door Deutsche Bank beschreven of aangeboden beleggingen en strategieën aansluiten bij hun specifieke beleggingswensen, doelstellingen en financiële situatie. Dit document dient verder slechts ter informatie/bespreking en vormt geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging voor het aangaan van een transactie en dient niet als beleggingsadvies te worden beschouwd. Deutsche Bank verstrekt geen fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen bij hun eigen fiscalisten en juristen advies in te winnen wanneer zij door Deutsche Bank gesuggereerde beleggingen en strategieën in overweging nemen. Tenzij anders aangegeven worden beleggingen bij Deutsche Bank niet gegarandeerd. Tenzij in een bepaald geval anders wordt vermeld, worden de hierin voorgestelde beleggingsinstrumenten niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) of een andere overheidsinstelling, en worden deze niet gegarandeerd door, noch vormt dit een verplichting voor, Deutsche Bank AG of de aan haar gelieerde ondernemingen. Hoewel de informatie in dit document van betrouwbaar geachte bronnen is verkregen, staan wij niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid, en dient er niet als zodanig vanuit te worden gegaan. Alle hierin opgenomen zienswijzen en schattingen, waaronder verwacht rendement, geven onze mening weer op de datum van dit verslag en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen een aantal aannames bevatten die later onjuist blijken te zijn. Beleggingen brengen verschillende risico s met zich mee, waaronder marktschommelingen, wijzigingen in de toezichtwetgeving, tegenpartijrisico, mogelijke vertraging in de terugbetaling, inkomstenderving en verlies van de inleg. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk op enig moment ingelegde bedrag niet meer terugkrijgt. Daarnaast zijn aanzienlijke schommelingen in de waarde van de belegging zelfs in korte periodes mogelijk. In deze publicatie zijn toekomstgerichte uitspraken opgenomen. Toekomstgerichte uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aannames, schattingen, prognoses, zienswijzen, modellen en hypothetische prestatieanalyses. De opgenomen toekomstgerichte uitspraken vormen het oordeel van de schrijver per de datum van dit materiaal. Toekomstgerichte uitspraken bevatten belangrijke elementen van subjectieve beoordelingen en analyses, waarbij wijzigingen daarin en/of overwegingen van verschillende of aanvullende factoren van wezenlijke invloed zouden kunnen zijn op de aangegeven resultaten. Daardoor kunnen de werkelijke resultaten, ook wezenlijk, verschillen van de in dit document vermelde resultaten. Deutsche Bank verstrekt geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de redelijkheid of volledigheid van dergelijke toekomstgerichte uitspraken of tot enige andere hierin opgenomen financiële informatie. De voorwaarden van een belegging zijn bij uitsluiting onderworpen aan de specifieke bepalingen, waaronder risico-overwegingen, die in de aanbiedingsdocumenten zijn opgenomen. Bij uw beleggingsbeslissingen dient u uit te gaan van de definitieve documentatie met betrekking tot de transactie en niet van de in dit document opgenomen samenvatting. Dit document mag niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of in omloop gebracht. De wijze waarop dit document wordt verspreid en in omloop gebracht kan worden beperkt op grond van wet- en regelgeving in bepaalde landen, waaronder de Verenigde Staten. Dit document is niet gericht aan, of bedoeld voor verspreiding onder of gebruik door, (rechts) personen die burger zijn van, woonachtig of gevestigd zijn in een plaats, staat, land of ander rechtsgebied, waaronder de Verenigde Staten, waar dergelijk(e) verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik strijdig is met de wet- en regelgeving of als gevolg waarvan Deutsche Bank binnen dat rechtsgebied wordt onderworpen aan een registratie- of vergunningsplicht waaraan zij op dit moment in dat rechtsgebied niet voldoet. Personen die dit document in hun bezit krijgen dienen zich zelfstandig te laten informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst; niets in dit document vormt een verklaring of garantie met betrekking tot toekomstige prestaties. Aanvullende informatie wordt op verzoek van de belegger verstrekt. Dit document mag niet in Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika of aan een Amerikaans persoon verstrekt worden Deutsche Bank AG Uitgever: Deutsche Bank AG, Global Investment Solutions, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main, Duitsland Grafisch ontwerp: Weigand Design und Kommunikation GmbH, Frankfurt Print: Adelmann GmbH, Frankfurt Pagina 20 Investment Insights juni 2013

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Augustus 2013 Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Economische normalisatie zal op termijn winst opleveren, maar eventrisico s blijven: Aandelen ontwikkelde markten moeten

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Investment Insights Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Verandering in het monetair beleid VS moet als een positieve ontwikkeling worden gezien, en de vastrentende markt heeft

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights mei 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights mei 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights mei 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Augustus 2013 Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Het wereldwijde macro-economische klimaat blijft goed ondanks het recente begrotingsdebacle in de VS : afbouw kwantitatieve

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Investment Insights Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Aandelen uit ontwikkelde markten waarschijnlijk ondersteund door verbeterde groei van het bbp in de tweede helft van

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving?

Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving? Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving? 7 december 2013 Koen De Leus Senior Economist, KBC Group www.kbceconomics.be @kbc_economics @koendeleus Opbouw MACRO Tien redenen waarom

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie