Wealth Management Investment Insights juni Investment Insights juni 2013 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wealth Management Investment Insights juni 2013. Investment Insights juni 2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 Wealth Management Investment Insights juni 2013 Investment Insights juni 2013 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele gegevens 7 Onze visie 8 High conviction -ideeën 14 Belangrijkste contactpersonen: Wealth Management Global Strategy Team 18 Ons Global Investment Committee (GIC), Wealth Management Arnaud de Servigny (voorzitter) Chief Investment Officer Wealth Management Larry V. Adam Chief Investment Strategist, VS Owen Fitzpatrick Head Global Equity Practice, VS Marcel Hoffman Head Discretionary Portfolio Management, Duitsland Elke Speidel-Walz Chief Investment Strategist, Duitsland Christian Nolting Head Discretionary Portfolio Management and Strategy, Azië/Pacific Ben Pace Chief Investment Officer, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Stéphane Junod Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Gerard Piasko Chief Investment Strategist, EMEA Jonathan Marriott Head Discretionary Portfolio Management VK Kunst bouwt. Kunst daagt uit. Kunst overstijgt grenzen. Kunst werkt. Deutsche Bank ontsluit de wereld van de moderne kunst voor het publiek via haar eigen, aanzienlijke verzameling, haar tentoonstellingen, en haar gezamenlijke projecten met partners. Overal ter wereld. Al dertig jaar. Meer informatie is te vinden in het online kunsttijdschrift op The Brushwork Series (9 /11), 1999 door Patrick Heron bij Deutsche Bank, Londen Pagina 2 Investment Insights juni 2013 Patrick Heron estate en The Paragon Press, Londen, 2013 Foto: John Wildgoose, 2012

3 Inleiding Arnaud de Servigny Beste lezer, De geschiedenis leert ons dat het lang duurt voordat de wereldwijde economie zich herstelt van een financiële crisis. Momenteel vertoont het economische klimaat nog een aantal duidelijke littekens, zoals het hoge niveau van onderbezetting en het afgenomen vertrouwen in de marktdynamiek. Ook leeft de angst dat door de stimuleringsmaatregelen van de overheid de schulden alleen maar hoger worden. Wanneer we echter rationeel naar de situatie van de afgelopen vijf jaar kijken, zouden we moed kunnen putten uit het feit dat gezamenlijke monetaire beleidsinterventies hebben gezorgd voor stabiliteit en de wereldwijde economie de tijd hebben gegeven te herstellen. De aanvankelijke angst dat een dergelijke aanpak de inflatie zou opstuwen is tot nu toe ongegrond gebleken. De ontwikkelde economieën hebben nog steeds te kampen met grote structurele problemen zoals vergrijzing en de hoge overheidsuitgaven. Toch zijn zij erin geslaagd de enorme economische onevenwichtigheden die meestal volgen op een crisis van dergelijke omvang, te beperken. In plaats daarvan is er een probleem ontstaan dat in zekere zin het gevolg is van geslaagd beleid: de waardering van risicovolle activa is gestegen tot een punt waarop deze niet langer goedkoop lijken. Kennelijk hebben de opgezwollen balansen van de centrale banken de rendementen op vastrentende waarden gedrukt, met als bijkomend voordeel dat de rekening voor schuldenaren minder pijnlijk wordt en de economische activiteit toeneemt. De waardering van aandelen was al enige tijd behoorlijk laag, mede als gevolg van de behoedzaamheid in de markt, maar zij beweegt zich nu langzaam naar het niveau van voor de crisis. Betekent dit dat we te maken hebben met een beleggingszeepbel? Wij denken van niet. De markten worden eerder gedreven door verwachtingen dan door de realiteit van het heden of het verleden: de winsten die worden behaald bieden vertrouwen voor de toekomst. Het optimisme is waarschijnlijk terecht, omdat we steeds meer signalen ontvangen dat het economisch herstel duurzaam is. Maar het grotendeels positieve oordeel van de markten sluit korte periodes van volatiliteit niet uit. Eén ding weten we in elk geval zeker: de weg vooruit zal geen rechte weg zijn. Het lijkt erop dat we een dergelijke periode van tijdelijke aanpassing naderen, waarna de gunstige structurele trend zich weer zal voortzetten. Arnaud de Servigny, Chief Investment Officer, Wealth Management 21 mei 2013 Investment Insights juni 2013 Pagina 3

4 Perspectief vanuit EMEA Stéphane Junod Schommelingen op de aandelenmarkt geven meestal aan hoe beleggers denken over de toekomst en niet zo zeer hoe zij denken over de huidige situatie. Natuurlijk, als belegger wordt je mening over de toekomst altijd gekleurd door recente ervaringen. Het zou dan ook verrassend zijn als, met name vanuit een Europees perspectief, beleggers niet enigszins sceptisch zouden staan tegenover de toekomst na een dergelijke lange periode van economische stagnatie of krimp. Momenteel wordt deze scepsis op de proef gesteld door positiever economisch nieuws uit de VS. De opmars die dit teweeg heeft gebracht op de Amerikaanse markten gaat gepaard met een koersstijging van de Europese risicovolle activa, hoewel er een paar keer sprake is geweest van een terugval. Dit is niet in lijn met de aanhoudende somberheid in de reële economie in Europa. Het bbp van de eurozone is, op basis van voorlopige cijfers, in het 1e kwartaal 2013 op kwartaalbasis met 0,2% gedaald. Recente zachte indicatoren wijzen erop dat het resultaat over het 2e kwartaal gelijk zal blijven of zal verslechteren. Vooral Frankrijk en Italië blijven zorgenkindjes. Toch lijken de markten nu te suggereren dat er wel een paar lichtpuntjes zijn. Een bescheiden herstel van de economie in de eurozone is in de tweede helft van het jaar nog steeds mogelijk. Twee factoren zijn daarbij van belang. De eerste en meest voor de hand liggende is de verwachte verbetering van de externe vraag, die vooral is toe te schrijven aan een verdere verbetering in de VS en in veel opkomende economieën. De tweede factor heeft betrekking op de invloed die de bezuinigingsmaatregelen hebben op de economische groei. We verwachten geen duidelijke verbetering van de binnenlandse vraag in de eurozone. Deze zal nog wel even achterblijven. Maar de invloed van de bezuinigingsmaatregelen zal in 2013 waarschijnlijk minder duidelijk zijn dan in 2011 en in De meeste landen (met uitzondering van Frankrijk) hebben het merendeel van de benodigde begrotingsmaatregelen doorgevoerd en voor Frankrijk en Italië zijn de deadlines daarvoor naar achteren bijgesteld. Natuurlijk betekent dit niet dat de invloed van de begrotingsmaatregelen niet belangrijk is, maar meer dat deze minder groot zal zijn dan in de afgelopen jaren. Gezien het zwakke sentiment zal het nog wel enige tijd duren voordat we een herstel zien in het bbp in de eurozone, zelfs als de Europese Centrale Bank (ECB) later dit jaar besluit om de rente nog verder te verlagen. Maar er komt een moment dat de gegevens over de reële economie aansluiting vinden bij het optimisme in de markt. Stéphane Junod, Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Pagina 4 Investment Insights juni 2013

5 Macro-economische vooruitzichten Elke Speidel-Walz Economisch herstel VS zet door Structurele hervormingen nodig in Japan Herstel in eurozone verwacht Opkomende markten richten zich op duurzame groei Begrotingsvooruitzichten VS verbeteren Recente gegevens uit de VS laten tekenen zien van verder herstel. Het niveau van nieuwbouw in de VS daalde in april maar het aantal huisvestigingsvergunningen steeg en het sentiment op de huizenmarkt (alsmede het consumentenvertrouwen) bereikte in mei een cyclisch hoogtepunt. Tot nu toe blijft de industriële productie achter bij het herstel, maar de robuuste consumptievraag alsmede de ontwikkeling in de kapitaalgoederenvoorraad lijken te wijzen op een herstel van de investeringsactiviteiten in de nabije toekomst. Het allerbelangrijkste is dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt aanzienlijk is verbeterd; de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen liggen nu op een niveau dat historisch gezien past bij de maandelijkse stijging van de werkgelegenheid met meer dan De geleidelijke verschuiving naar energie-onafhankelijkheid in de VS zou de groei langdurig kunnen stimuleren. Ook de neerwaartse risico s voor de groei in de VS lijken af te nemen. De invloed van de begrotingsmaatregelen op de groei is waarschijnlijk minder groot dan verwacht. Dit komt doordat hogere overheidsinkomsten de tekorten terugdringen. Het Congressional Budget Office verwacht dat het begrotingstekort in de VS zal afnemen van 7% van het bbp in 2012 tot 4% in het kalenderjaar 2013 (figuur 1). Structurele problemen schaden de concurrentiepositie van Japan De relatieve economische kracht van de VS heeft de positie van de dollar versterkt; omgekeerd is door het recente economische beleid in Japan de positie van de yen verder verslechterd. De yen is sinds medio 2012 ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro met meer dan 30% gedevalueerd. Het effect daarvan op de export van Japan en van andere landen is echter moeilijk vast te stellen. Japanse bedrijven hebben distributieketens in veel van hun uiteindelijke exportmarkten, wat de positieve effecten van een zwakkere yen vermindert. De onderliggende concurrentiekwesties - hogere arbeidskosten, rigide arbeidsmarkten en slechte demografische ontwikkelingen - zijn niet eenvoudig op te lossen. (Figuur 2 laat zien hoe het aandeel van Japan op de exportmarkt in de afgelopen twintig Terugdringing begrotingstekort VS komt op stoom percentage van bruto binnenlands product Historische gegevens CBO-verwachting mei 2013 Mutaties in marktaandeel export procentuele mutatie in aandeel in wereldwijde exportmarkten F 2014F 2015F Mexico Korea Duitsland VS VK Frankrijk Italië Japan Figuur 1 Bronnen: Deutsche Asset & Wealth Management; Congressional Budget Office (CBO) VS. Per 14 mei 2013 Figuur 2 Bronnen: Deutsche Asset & Wealth Management; J.P. Morgan; OESO. Per 28 maart 2013 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, adviezen en theoretische modellen die mogelijk onjuist zijn gebleken. Investment Insights juni 2013 Pagina 5

6 Elke Speidel -Walz/Macro-economische vooruitzichten vervolg Effect begrotingsmaatregelen eurozone mutatie in structurele primaire begrotingsbalans als percentage van het BBP Verwachte groei bbp voor China, Turkije en Rusland in procenten F 2014F F 2014F China Turkije Rusland Figuur 3 Bronnen: Deutsche Asset & Wealth Management; Deutsche Bank Global Markets Research; Europese Commissie. Per 10 mei 2013 Figuur 4 Bronnen: Deutsche Bank Global Markets Research; Deutsche Asset & Wealth Management. Per 10 mei 2013 jaar is verslechterd.) Deze structurele problemen suggereren dat deregulering en andere hervormingen nodig zullen zijn om de groeivooruitzichten voor Japan te verbeteren. Naar verwachting zal de Japanse overheid in juni meer informatie verstrekken over liberalisering van de handel en dereguleringsmaatregelen. Ondertussen wachten wij op bewijs dat het herstel van het Japanse vertrouwen, sinds de hervormingsmaatregelen werden aangekondigd, zich vertaalt in harde gegevens over een stijging van de investeringsuitgaven. We zijn daarnaast van mening dat de invloed van de zwakke positie van de yen nog niet volledig tot uitdrukking komt in de Japanse exportcijfers. De ECB overweegt verdere monetaire verruiming. Het bbp van de eurozone daalde in het 1e kwartaal nog eens met 0,2% en er zijn nog nauwelijks tekenen die wijzen op een ommekeer. De focus ligt daarom steeds meer op verdere monetaire verruiming. De Europese Centrale Bank (ECB) zal negatieve depositotarieven willen vermijden. Toch is een verdere daling van de reporente van de ECB mogelijk als de volgende ronde aan conjunctuurgegevens wederom teleurstelt. Het rechtstreekse effect van een dergelijke rentedaling op de reële economie van de eurozone zal waarschijnlijk beperkt zijn, en problemen op het gebied van kredietverlening en, vanwege de recessie, vraag naar kredieten zullen blijven bestaan. Toch verwachten we in de tweede helft van 2013 een geleidelijke verbetering in de conjunctuur van de eurozone, vooral omdat de begrotingsmaatregelen naar verwachting minder grote gevolgen zullen hebben op de economische groei dan in 2012 (figuur 3). De EU heeft Frankrijk en Spanje meer tijd gegeven om hun begrotingsdoelstellingen te realiseren en de begrotingsdoelstellingen voor Italië zullen naar verwachting ook worden versoepeld. Vorig jaar kondigde Italië aan dat het in 2013 een begrotingsevenwicht wilde bereiken; de officiële doelstelling is nu een tekort van 3% van het bbp. Een bijkomend probleem is dat de zwakke positie van de yen de concurrentiepositie van Duitsland kan schaden. Dergelijke zorgen lijken overdreven, vooral gezien de winst van de Duitse exportmarkten in de afgelopen twintig jaar (zie figuur 2). De zwakke positie van de yen zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op de Duitse economie, omdat er weinig directe handelsbetrekkingen met Japan zijn (Japan maakt slechts 2% uit van de Duitse export) en de derdemarkt concurrentie met Japan gericht is op de automarkt in de VS. Prijsconcurrentie is hier slechts een van de problemen. Het echte probleem voor de Europese autofabrikanten is de scherpe daling in de vraag naar auto s binnen de eurozone. Groei van opkomende markten varieert. Opkomende markten zien zich geconfronteerd met heel andere beleidskwesties, waarbij de nadruk ligt op hoe duurzame groei kan worden gerealiseerd. In China was de groei van het bbp in het 1e kwartaal 2013 met 7,7% op jaarbasis teleurstellend. Maar nergens was de vraag uitgesproken zwak en we verwachten dat de groei van het Chinese bbp dit jaar iets boven de 8% zal uitkomen. De inflatiedruk lijkt binnen de perken te blijven, dus het overheidsbeleid kan zich richten op hervormingen. Voor Turkije was er in mei sprake van een verhoging van de rating naar investment grade. Volgens de prognose komt de groei van het bbp voor Turkije dit jaar op 3,5%, tegenover een bescheiden 2,2% in De exportgroei van Turkije profiteert van een verschuiving van langzamer groeiende Europese markten naar sneller groeiende markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en het land profiteert daarnaast van de lage olieprijzen. De sterke groei van de kredieten blijft een risico voor de externe tekorten van Turkije, omdat deze moeten worden gefinancierd door kapitaalinstroom. Daarentegen boekt Rusland weinig vooruitgang met hervormingen of spreidingen en de structurele tekortkomingen in de economische groei worden nog eens verergerd door conjuncturele tegenwind. Deutsche Bank voorspelt een Russisch bbp van net iets meer dan 3% in De belangrijkste rentes zullen waarschijnlijk worden verlaagd, maar de omvang daarvan wordt beperkt door de relatief hoge inflatie. Een begrotingsstimulans moet worden gefinancierd uit de extra oliereserves, maar de lage olieprijs is schadelijk voor het begrotingsevenwicht en exportsaldo van Rusland. De groeicijfers van deze drie landen worden met elkaar vergeleken in figuur 4. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, adviezen en theoretische modellen die mogelijk onjuist zijn gebleken. Pagina 6 Investment Insights juni 2013

7 Overzicht van prognoses en actuele gegevens Cijfers Bbp-groei in procenten Inflatie in procenten Officiële rentetarieven in procenten VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA Wereld Begrotingssaldi in procenten van bbp VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA Saldi op de lopende rekeningen in procenten van bbp VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Asia zonder Japan China Latijns Amerika EMEA Actueel* 3-maands Ult VS (Fed funds) Eurozone (Ref. rate) VK (Base rate) Japan (Ref. rate) Markten Aandelen niveau van de indices Belangrijkste rendementen op staatsobligaties (10-jaars) in procenten Valuta s Actueel* 3-maands Ult Actueel* 3-maands Ult Actueel* 3-maands Ult VS (S&P 500) 1,669 1,575 1,660 Eurozone 2,822 2,700 2,870 (EuroSTOXX 50) Duitsland (DAX)**8,472 8,100 8,600 VK (FTSE 100) 6,804 6,500 6,800 Japan (Nikkei) 15,381 14,900 15,300 Asia zonder Japan (MSCI, $) Latijns Amerika 3,702 3,550 3,920 (MSCI, $) Grondstoffen Actueel* 3-maands Ult Olie ($, WTI) Goud ($) 1,378 1,450 1,500 VS Eurozone*** VK Japan EUR/USD USD/JPY EUR/CHF GBP/USD USD/CNY De cijfers in de kolommen 2013, 2014, 3-maands en ultimo 2013 zijn onze prognoses per 21 mei De cijfers in de kolommen 2012 en actueel zijn feitelijke cijfers. Lichtblauw gekleurde prognoses wijzen op opwaartse bijstellingen en cursief gedrukte prognoses wijzen op neerwaartse bijstellingen van de cijfers die in Investment Insights van vorige maand gepubliceerd zijn. * Per 21 mei 2013 ** Total return index (inclusief dividend) *** Duitse Bunds Bronnen: Deutsche Bank, Global Investment Committee, Wealth Management; Deutsche Bank Global Markets. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose of doelstelling wordt behaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights juni 2013 Pagina 7

8 Zonder titel, o.j. Wis Coca-Cola Goed-Kwaad, o.j. door Wawrzyniec Tokarski bij Deutsche Bank, Frankfurt Wawrzyniec Tokarski, 2013 Foto: John Wildgoose, 2012 Onze visie Larry V. Adam Hogere verwachtingen Pagina 8 Investment Insights juni 2013

9 Het Global Investment Committee (GIC) vergaderde op 21 mei toen aandelen, volgens de MSCI All-Country World Index, de beste start van het jaar hadden gemaakt sinds vijftien jaar, terwijl mondiale obligatierendementen in hun totaliteit slechts weinig boven hun laagste stand waren uitgekomen. Omdat het mondiale, zeer ruime monetaire beleid de prijzen van activa kennelijk omhoog dreef, was de centrale vraag voor het Global Investment Committee of dit beleid een sweet spot voor beleggingen had geschapen om hun herstel door te zetten of dat er een loskoppeling optrad tussen prijzen van activa en fundamentele macro-economische factoren. Het antwoord op deze vraag lag ergens in het midden. Hoewel het GIC van mening was dat het voornemen van de centrale banken om de rente laag te houden beleggers zou blijven stimuleren om op de middellange en lange termijn over te gaan op beleggingen met een groter risico, merkte het ook op dat de huidige betere waarderingen tijdelijk tot stilstand zouden kunnen komen als fundamentele economische factoren niet zouden blijven verbeteren. Economische groei en aandelen in de VS In de VS is sprake van een verbetering op de arbeidsmarkt, de kredietmarkt en de huizenmarkt. In het bijzonder hebben de positieve vermogenseffecten die voortvloeien uit hogere prijzen voor onroerend goed en hogere aandelenkoersen de negatieve gevolgen van hogere belastingen gecompenseerd. Het grotere optimisme van consumenten heeft geleid tot het weer opveren van de bestedingen en toename van vertrouwen tot op hoogten die wij kennen van vóór de recessie (de hoogste sinds juli 2007). We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de maakindustrie nog te kampen heeft met een zwak mondiaal herstel, een langzaam op gang komen van de investeringen en de kracht van de dollar. De combinatie van meer groei, hogere belastinginkomsten en bezuinigingen heeft ertoe bijgedragen dat het Amerikaanse begrotingstekort sterk gedaald is. Dit heeft ook iets van de directe druk op het Congres weggenomen om een grand bargain tot stand te brengen, hoewel er een begrotingsplan voor de lange termijn zal moeten worden aangenomen om verdere acties tegen de kredietstatus van de VS te voorkomen. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben blijkbaar hoop gekregen, niet alleen door de verbetering van de Amerikaanse economie en de vermindering van de directe fiscale staartrisico s, maar ook doordat andere staartrisico s in Europa en Azië lijken te vervagen. Zoals boven opgemerkt heeft het mondiaal gecoördineerde ruime monetaire beleid er ook voor gezorgd dat de aandelen sinds vorig jaar november de wind bestendig in de rug hebben. Als gevolg daarvan is er een aanzienlijke stijging in de koers/winstverhoudingen (K/W) geweest. Zie figuur 1. En dit zelfs tegen een achtergrond van slechts matige winstcijfers van Amerikaanse ondernemingen. Nu het waarschijnlijk is dat een agressief monetair beleid in de nabije toekomst een stabiliserende kracht is en de mondiale groei in het 2e halfjaar van 2013 naar verwachting zal versnellen, voelen wij ons met die hogere K/W-verhoudingen in de VS wat meer op ons gemak en hebben wij onze S&P 500-doelstelling voor het eind van het jaar verhoogd. De loskoppeling van de Amerikaanse koers/winstverhoudingen en de winstgroeicijfers verandering in procenten per jaar Financiële waarden Luxe consumptiegoederen Industrie Informatietechnologie Gezondheid Primaire consumptiegoederen S&P 500 Telecom Nutsbedrijven Grondstoffen Energie Figuur 1 Bron: FactSet. Per 15 mei K/W-verhouding van de afgelopen 12 maanden (LTM). Maar voor de korte termijn blijven wij voorzichtig met Amerikaanse aandelen. Wij geloven dat een bescheiden consolidatie na een situatie waarin sprake was van een overmatige vraag de S&P 500 er toe zou kunnen brengen om de recent behaalde winsten weer op te souperen. Het is goed om op te merken dat de consensus voor wat betreft de winstvoorspellingen voor dit tweede halfjaar nogal hoog lijkt (zie figuur 2) en vatbaar kan zijn voor neerwaartse bijstellingen. Maar als we aannemen dat wij kunnen vertrouwen op het herstel van de Amerikaanse economie, dan blijven wij op de middellange en lange termijn positief ten aanzien van Amerikaanse aandelen. Ondanks het robuuste herstel op de aandelenmarkt blijft het rendement op Amerikaanse obligaties laag en kredietopbrengsten blijven dalen. Er zijn weinig aanwijzingen dat de grote rotatie van obligaties in de richting van aandelen momentum aan het winnen is, nu de geldstromen naar obligatiefondsen de geldstromen naar aandelenbeleggingsfondsen met een ruime marge overtreffen. De robuuste vraag maakt de obligaties schaars, waardoor het rendement in de VS waarschijnlijk nog een tijdje langer lager blijft dan de fundamentele economische factoren zouden suggereren. Door verbetering van het begrotingstekort in de VS zal de netto-uitgifte van staatsobligaties door de overheid afnemen, waardoor de Federal Reserve, met het huidige tempo van 45 miljard USD per maand, in feite een groter deel van de uitstaande schuld zal opkopen. Wij zijn ook van mening dat een geleidelijk afbouwen van de kwantitatieve verruiming (QE) ordelijk en op bescheiden schaal zal plaatsvinden (en waarschijnlijk eind 2013 zal beginnen) teneinde het systeemrisico te verminderen dat zou samengaan met een sterke stijging van de rentevoeten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights juni 2013 Pagina 9

10 Larry V. Adam/Onze visie vervolg S&P winstgroei procentuele verandering, van jaar op jaar Actueel Consensusvoorspellingen Q Q Q Q Q Q Q Q Figuur 2 Bron: FactSet. Per 15 mei 2013 Consensus groeivoorspellingen omzet EuroSTOXX 50 wellicht te pessimistisch in procenten Schatting DB * omzetgroei Huidige consensus schatting omzetgroei Consensus schatting omzetgroei 3 maanden geleden DAX CAC 40 FTSE MIB IBEX 35 EuroSTOXX 50 * voorspellingen DB zijn gebaseerd op verdeling van omzet per land en op bbp-verwachtingen Figuur 3 Bronnen: Deutsche Bank; Thomson Reuters Datastream. Per 10 mei 2013 Japans beleid heeft mondiale vertakkingen Het nieuwe agressieve monetaire beleid van de Japanse regering en de Bank of Japan (BoJ) lijkt meer grip te krijgen: in elk geval krijgt het sentiment een impuls en wordt de valuta afgezwakt. Door het stimuleren van exportverwachtingen heeft een zwakkere yen een sterke stijging in de Nikkei bevorderd, vanaf het dieptepunt midden Wij denken dat de yen nog verder zal verzwakken en dat de regering nog met een aantal hervormingsvoorstellen zal komen om de Japanse economie te stimuleren, hoewel de structurele problemen van Japan substantieel blijven ( bijv. de demografische problemen). Het agressieve programma van kwantitatieve verruiming in Japan heeft mondiale vertakkingen die verder reiken dan de Japanse aandelenindices. In het bijzonder moedigt het Japanse beleggers aan om in plaats van te beleggen in laagrenderende Japanse overheidsobligaties de weg op te gaan van beleggen in hoger renderende mondiale staatobligaties. Er zijn aanwijzingen dat Japanse beleggers meer Europese obligaties gaan kopen en gegeven het feit dat internationaal Japan de op een na grootste houder is van Amerikaanse staatsobligaties zal iedere toename in obligatieaankopen de Amerikaanse rendementen drukken of ze ten minste langer op een laag peil houden. Maar we benadrukken dat de langetermijneffecten van dit Japanse beleid nog steeds onzeker zijn: dit is een paardenmiddel. De eurozone worstelt zich naar de oppervlakte De eurozone blijft in een veel slechtere vorm dan de VS; voor het zesde achtereenvolgende kwartaal werd in het 1e kwartaal van 2013 wederom een krimp van het bbp genoteerd. De Europese Centrale Bank heeft onlangs haar officiële rentetarieven verlaagd, en een verdere verlaging is niet uitgesloten. Op zichzelf zal dit echter de groei niet oprakelen. Recente inkoopmanagersindices suggereren dat de productie in de eurozone blijft steken in een absolute windstilte. Er zijn ook zorgen (die naar onze mening overdreven zijn) dat de waardedaling van de yen de concurrentiekracht van de eurozone kan schaden en in het bijzonder die van Duitsland. Er zijn echter een aantal factoren die suggereren dat in de tweede helft van dit jaar de groei in de eurozone heel bescheiden kan aantrekken. Hiertoe behoort een waarschijnlijke verdere groei van de externe internationale vraag en ook de waarschijnlijkheid dat bezuinigingen op de begroting in 2013 een minder grote invloed hebben op het peil van de economische productie dan in 2011 en Het is ook duidelijk dat de aandelen in de eurozone een voorbeeld nemen aan de aandelen in de VS. Beleggers concentreren zich blijkbaar niet uitsluitend op de ellende in de eurozone. Hoewel er sinds begin van dit jaar duidelijke bijstellingen naar beneden zijn geweest in de in 2013 voor de eurozone verwachte bedrijfswinsten, zijn de koers/winstverhoudingen (K/W) sterk gestegen, net als in de VS. Het resultaat is dat de koers/winstverhoudingen op de belangrijkste aandelenmarkten van de eurozone (met uitzondering van die in Duitsland) duidelijk boven het historische 5-jaars gemiddelde liggen. Zij benaderen nu ook (in het geval van Spanje overschrijden zij zelfs) het 10-jaars gemiddelde dat mede gebaseerd is op gegevens uit de tijd voorafgaand aan de huidige financiële crisis. Verdere stijging van de aandelenkoersen in de eurozone kan daarom afhankelijk zijn van winstgroei en die hangt soms weer af van een groei in de omzet. Op dit moment is de consensus om een daling van 2 procent te verwachten in de omzetcijfers van de ondernemingen uit de EuroSTOXX50. Deze verwachting is wellicht te pessimistisch. Als we gebruik maken van de voorspellingen van Deutsche Bank voor regionale groei en de omzetverdeling van ondernemingen uit In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 10 Investment Insights juni 2013

11 De holdings van Toshin* per regionaal blok in maart 2013 in procenten van het totaal USD USD bloc Latin America EUR Asia Scandinavia and Switzerland GBP EMEA * Toshin-fondsen zijn Japanse beleggingsfondsen die beleggen in activa die niet in yen luiden. Figuur 4 Bronnen: Deutsche Bank; de Investment Trusts Association, Japan. Per 21 mei 2013 de index, dan suggereert onze analyse dat een bescheiden omzetgroei van rond 3% mogelijk is (zie figuur 3). Dit kan een positieve invloed hebben op de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen in de eurozone. Voor wat betreft de obligaties in de eurozone, is er wat bunds betreft nauwelijks sprake van een stijging van de huidige niveaus, maar voor de portefeuilles van sommige beleggers kunnen zij van waarde zijn. De risico/ rendementvooruitzichten voor Franse staatsobligaties zijn in onze ogen niet aantrekkelijk en hun aantrekkingskracht als veilige haven zou in sommige risicoscenario s beperkt kunnen zijn. De staatsobligaties van Italië en Spanje kunnen misschien een aantrekkelijk vooruitzicht bieden voor wat betreft het rendement, maar gegeven de bereidheid van Spanje om Directe Monetaire Transacties [Outright Monetary Transactions (OMT)] aan te gaan, hebben wij, in combinatie met politieke factoren, een voorkeur voor Spanje. De markten in Azië kunnen een inhaalslag maken Behalve Japan zijn de aandelenbeurzen in Azië tot dusver dit jaar achtergebleven bij die in de ontwikkelde markten. Een uitzondering hierop vormen Indonesië, de Filippijnen en Thailand. De slechtere performance kan ten dele het gevolg zijn van teleurstellende economische cijfers uit China en andere economieën. Maar waarderingen blijven in de meeste markten laag en dit zou een stimulans moeten zijn. Eén uitzondering is in India, waar een recent herstel de waarderingen tot redelijke hoogten heeft doen stijgen. Technische factoren suggereren daar dat de vraag groter zou zijn dan het aanbod. Ondanks de zorg over de gevolgen die een zwakke yen kan hebben voor andere economieën in Azië, verwachten wij hier nog steeds een herstel van de groei in het 2e halfjaar van Lagere grondstofprijzen zouden moeten meehelpen de inflatie binnen de perken te houden en geven daardoor meer flexibiliteit aan de centrale banken. Deze hebben daardoor de gelegenheid om zo nodig agressiever te reageren teneinde de groei te stimuleren. Aziatische aandelen zouden ook kunnen profiteren, maar waarschijnlijk in beperkte mate, van de uitstralingseffecten van het ruimere monetaire beleid in Japan. Zoals figuur 4 laat zien hadden de Japanse Toshin beleggingsfondsen (beleggingsfondsen die investeren in activa die niet in yen luiden) in maart van dit jaar maar heel weinig beleggingen in Azië; historisch gezien geven zij de voorkeur aan beleggen in de ontwikkelde markteconomieën. Wat betreft de Aziatische vastrentende waarden blijven wij positief over bedrijfsobligaties in Azië. Een zekere mate van selectiviteit is echter nog steeds belangrijk. Gedurende de eerste vijf maanden van dit jaar was de performance van obligaties in Azië nog steeds netjes, met uitzondering van de Aziatische staatsobligaties. In feite was de kwaliteit van de beleggingen in Azië beter dan in de VS, ook al bleven de hoogrenderende stukken in Azië iets achter bij die in de VS. Terwijl de marges hier kleiner zijn geworden, blijft het monetair beleid accommoderend, waardoor een gunstige achtergrond wordt gecreëerd. Grondstoffen en de kracht van de dollar Globaal genomen kunnen de grondstoffen gehinderd worden door de verwachting dat de dollar bezig is aan een meerjarige opmars. Onze prognose van een betere groeidynamiek, stabielere economische condities en een Fed die verder gaat in de verruimende cyclus zal gunstig blijven uitpakken voor de dollar, in het bijzonder ten opzichte van valuta uit andere ontwikkelde markteconomieën. Goud heeft de laatste tijd haar glans verloren en dit is een goed voorbeeld om te laten zien wat er kan gebeuren wanneer een duur activum stuit op fundamenteel zwakke economische factoren. Met name de vraag van beleggers In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen zekerheid worden geboden dat een voorspelling, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Allocaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights juni 2013 Pagina 11

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

het evenwicht bewaren

het evenwicht bewaren het evenwicht bewaren Beleggingsstrategie september 2015 Inhoud Cyclische stap voorwaarts 1 Het evenwicht bewaren 2 Actieve strategieën in vogelvlucht 3 Europa trekt de kar 4 China: historische overgang

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten Private Banking Macro- & marktvooruitzichten December 2012 Terugblik De steunmaatregelen van de Fed en de ECB hebben de afgelopen periode hun uitwerking niet gemist. Hoewel de acties geen structurele oplossing

Nadere informatie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie september 2014 Vooruitzichten vierde kwartaal 2014 In essentie De centrale boodschap voor het vierde kwartaal is dat de daadwerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Vooruitzichten over 2014

Vooruitzichten over 2014 Fundix heeft het genoegen u de verzamelde Vooruitzichten over 2014 aan te bieden van een aantal van de Fondshuizen waarmee Fundix samenwerkt. Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten Januari 2014 Ondanks

Nadere informatie

- De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren;

- De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren; Kwartaalbericht Against all odds Oktober 2014 Samenvatting - De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren; - De majeure bewegingen vonden in het afgelopen kwartaal

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Best Local Private Bank BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2014 financial market news 07/12 Geachte heer/mevrouw, geachte beleggers, Het jaar van het paard heeft de beleggers al met twee belangrijke

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

verder herstel in 2015

verder herstel in 2015 verder herstel in 2015 Beleggingsstrategie december 2014 Inhoud Verder herstel in 2015 2 Waak voor extreme risico s 3 Sterker mondiaal herstel in 2015 4 Angst voor deflatie wordt overdreven 5 Centrale

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Rente op keerpunt. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special

Rente op keerpunt. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special Syntrus Achmea Investment Letter 16 Juni 2015 Rente op keerpunt Beleggingsomgeving Moment van de waarheid 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Correctie op obligatiemarkt Vooruitzichten Toename volatiliteit in

Nadere informatie

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015

Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 2015 Kwartaalperspectieven EUROPA 3e kwartaal 215 J.P. Morgan Asset Management heeft het genoegen u de nieuwste editie van Kwartaalperspectieven aan te bieden. Dit stuk gaat dieper in op kernthema s uit onze

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously.

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously. Perspectief 2013 Visie, strategie en favorieten Serious Money. Taken Seriously. Voorwoord en inhoudsopgave Tanja Nagel voorzitter Raad van Bestuur t.nagel@gilissen.nl Met deze publicatie voorzien wij u

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie