Wealth Management Investment Insights april Investment Insights april 2013 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele gegevens 7 Onze visie 8 High conviction ideas 14 Belangrijkste contactpersonen: Wealth Management Global Strategy Team 18 Ons Global Investment Committee (GIC), Wealth Management Arnaud de Servigny (voorzitter) Chief Investment Officer Wealth Management Larry V. Adam Chief Investment Strategist, VS Owen Fitzpatrick Head Global Equity Practice, VS Ben Pace Chief Investment Officer, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Marcel Hoffman Head Discretionary Portfolio Management, Duitsland Elke Speidel-Walz Chief Investment Officer, Duitsland Stéphane Junod Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Anurag Mahesh Head Global Equity and Key Client Solutions, Azië/Pacific Christian Nolting Head Discretionary Portfolio Management and Strategy, Azië/Pacific Paul Wharton Head Discretionary Portfolio Management and Strategy, VK Kunst bouwt. Kunst daagt uit. Kunst overstijgt grenzen. Kunst werkt. Deutsche Bank ontsluit de wereld van de moderne kunst voor het publiek via haar eigen, aanzienlijke verzameling, haar tentoonstellingen, en haar gezamenlijke projecten met partners. Overal ter wereld. Al dertig jaar. Meer informatie is te vinden in het online kunsttijdschrift op Naamloos door Gilian Ayres bij Deutsche Bank, Londen Gilian Ayres Foto: John Wildgoose, 2012 Pagina 2 Investment Insights april 2013

3 Inleiding Arnaud de Servigny Beste lezer, Voor u ligt de april-editie van Investment Insights. Gespreide portefeuilles hebben goed gepresteerd in het eerste kwartaal van Maar dienen we ons zorgen te maken over een terugval van risicovolle vermogenswaarden, zoals die zich voordeed in het tweede kwartaal van 2011 en 2012? Het economische herstel in Europa lijkt zwakker dan de financiële markten wellicht hadden gehoopt, en er zijn onmiskenbaar de nodige problemen te verwachten. Ik zou echter willen adviseren het hoofd koel te houden wanneer zich op korte termijn koersschommelingen mochten voordoen - die zich inderdaad in het tweede kwartaal van dit jaar zouden kunnen voordoen. Wij vertrouwen er echter onder meer op dat de grote centrale banken aanzienlijke steun blijven bieden via hun monetair beleid. Bedenk ook dat, wereldwijd gezien, de trend positief lijkt te zijn. Dat geldt met name voor de Verenigde Staten. Pas op de plaats makend geloven we dat de focus op de trends voor de langere termijn moet liggen, en dat de werkelijke aanjagers voor de wereldwijde groei moeten worden geïdentificeerd. Naar onze mening valt hier een belangrijke, groeiende tweedeling te zien. Enerzijds zouden sommige financiële vermogenswaarden (bijv. bepaalde aandelensectoren en individuele ondernemingen) moeten kunnen profiteren van een sterke wereldwijde groei. Door middel van goede kostenbeheersing zouden zij in staat moeten zijn omzetgroei te vertalen naar hogere winst en verbeterde aandeelhouderswaarde. Om daarvan optimaal te profiteren hebben we selectiviteit, actief beheer en goede risicobeheersing nodig. Anderzijds lijkt voor sommige vermogenswaarden (veelal financiering gerelateerd) een koersdaling onvermijdelijk. Ofwel omdat ze momenteel duur zijn, ofwel omdat ze kwetsbaar zijn voor een aanhoudende krimp in de openbare bestedingen. Het is bovendien een gegeven dat succesvol beleggen de laatste jaren veel te maken had met rationeel blijven in je besluitvorming en niet extreem reageren op ontwikkelingen vanuit de waan van de dag. Wij geloven dat dit verband tussen een formeel besluitvormingsproces en succesvol beleggen van structurele aard is. Meer dan ooit houden we daarom vast aan een proces-gedreven dynamische asset-allocatie met een onmiskenbare focus op vermogensbehoud. In mijn verzwaarde rol als Chief Investment Officer voor Wealth Management is het één van mijn doelstellingen dit beleggingsproces verder te verbeteren. Daarnaast zullen we ons voordeel doen met de sterk toegenomen onderzoekscapaciteit die met de recent geïntegreerde divisie Asset & Wealth Management binnen Deutsche Bank beschikbaar is gekomen. Arnaud de Servigny Chief Investment Officer, Wealth Management 26 maart 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 3

4 Overzicht van EMEA Stéphane Junod Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet duidelijk wat de effecten op langere termijn zullen zijn van de bail-in van Cyprus. Het lijkt zeker dat de Cyprische economie een lange periode van pijnlijke aanpassingen te wachten staat. De grote vraag is echter in hoeverre de voorgenomen heffing op grotere deposito s bij Cyprische banken het vertrouwen als zodanig zal ondermijnen in het Europese bancaire systeem. Hierbij dient de negatieve invloed (in elk geval op de korte termijn) van deze onverwachte heffing te worden afgezet tegen het aanhoudende commitment en harde werk van de grote centrale banken wereldwijd om een accommoderend beleid in stand te houden. Aldus wil men de banksectoren ongeschonden, en het wereldwijde economische herstel op koers houden. Wij menen dat dit beleid van de centrale banken gedurende 2013 ongewijzigd zal blijven en het wereldwijde herstel zal ondersteunen. Behalve de onmiddellijke dreiging die door Cyprus wordt gevormd, is op de langere termijn langzame economische groei voor de eurozone een probleem dat mogelijk minder beheersbaar is. De indicatieve cijfers voor de inkoopmanagersindices (PMI s) vertoonden in maart een scherpe daling. Zelfs Duitsland, de ogenschijnlijk niet te stoppen economische locomotief van de eurozone, toonde zich niet onkwetsbaar: daar daalden de PMI s van zowel producenten en dienstverleners. De economie van de eurozone als geheel stevent ook in 2013 weer op een krimp af, met 0,6 procent. Bij sommige landen ligt deze terugval nog veel hoger. Het is echter van belang in onze analyse niet te veel op Europa gericht te blijven. Daarbuiten is het beeld grotendeels veel positiever. In de VS zijn de economische cijfers over het algemeen goed te noemen. De Amerikaanse huizenmarkt en arbeidsmarkt laten reële en structurele verbeteringen zien. Die verbeteringen zullen tegenwicht bieden aan de impact van de begrotingsbezuinigingen op Amerikaanse bestedingen. In Azië deed de export het verrassend goed; de overheden in die regio blijven zich inzetten voor infrastructurele projecten en andere beleidsinitiatieven ter stimulering van de groei. Hoewel we de komende maanden wel enige volatiliteit verwachten, blijven we dan ook overwegend positief over risicovolle vermogenswaarden. In onze laatste bijeenkomst van het Global Investment Committee, op 26 maart, hebben wij de allocatie naar Aandelen ontwikkelde markten met twee procentpunten verhoogd. Wij blijven sterk overwogen op Aandelen opkomende markten, al hebben wij die positie tijdens de bijeenkomst op 26 maart iets meer naar de marktstandaard teruggebracht. Aangezien de structuur van de Chinese groei (en daarmee de vraag naar grondstoffen) blijft veranderen, is naar onze mening echter de tijd gekomen voor een meer genuanceerde benadering van grondstoffen. Stéphane Junod Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Pagina 4 Investment Insights april 2013

5 Macro-economische vooruitzichten Elke Speidel-Walz Centrale banken blijven steun bieden Economische vooruitzichten VS rooskleuriger Export van Aziatische opkomende markten positief Groeivooruitzichten eurozone verslechteren Centrale banken blijven cruciaal Het lijkt erop dat 2013 een overgangsjaar wordt. De economische groei in zowel ontwikkelde als opkomende markten zal eind dit jaar of in 2014 weer kunnen terugkeren naar het trendpad. Buiten de eurozone kan dat nog iets sneller plaatsvinden dan eerder was verwacht. De wereldeconomie wordt nog steeds ondersteund door het monetaire beleid van veel centrale banken van ontwikkelde markten. Een recente analyse van Deutsche Bank Global Markets geeft aan dat de invloed van deze monetaire ondersteuning zelfs groter kan zijn dan eerder was aangenomen. In die analyse is gebruik gemaakt van het concept fiscaal equivalent voor een vergelijking van de invloed van verscheidene onconventionele beleidsmaatregelen van centrale banken. De looptijd, het renteniveau en de credit spread van de vermogenswaarden die via deze beleidsmaatregelen zijn aangekocht of gefinancierd bepalen in hoge mate de waarschijnlijke voordelen ervan. Dat geldt tevens voor het moment in de economische cyclus waarop die aankopen of financieringen plaatsvonden. Zo komt naar voren dat de Amerikaanse Operation Twist (waarbij korter lopende waardepapieren werden verkocht en langer lopende werden aangekocht) twee keer zoveel impact heeft gehad als de tweede ronde van Amerikaanse kwantitatieve verruiming (QE2) die daarvoor had plaatsgevonden. Dit terwijl het balans-neutrale ingrepen betrof. Opzienbarender is dat de perifere landen in de eurozone als geheel meer baat hebben gehad bij de LTRO s (Long Term Refinancing Operations) van de ECB dan dat de VS en het VK hebben geprofiteerd van de kwantitatieve verruimingprogramma s (QE) in die beide landen. Dit komt doordat de financiering door de ECB van de TARGET2- saldi voor zwakkere perifere landen een substituut is voor marktconforme financiering, welke ca. 4 tot 5 procentpunten meer zou kosten. Zoals figuur 1 laat zien, zijn die TARGET2- saldi recentelijk gedaald. Ze zullen waarschijnlijk echter weer stijgen als het beleggerssentiment negatiever zou worden. Amerikaanse economie blijkt veerkrachtig De Amerikaanse economie had in het eerste kwartaal van 2013 te maken met aanzienlijke na-ijl effecten van bezuinigingsmaatregelen (bijvoorbeeld de verhoging van de loonbelasting). Deze werden echter verrassend goed doorstaan. Wij hebben onze prognose voor de groei van het Amerikaanse bbp in 2013 aanzienlijk naar boven bijgesteld (van 1,7 procent naar 2,3 procent). Voor het eerste kwartaal van 2013 (zie figuur 2) voorzien wij nu een groei van 3,0 procent (kwartaal op kwartaal, op jaarbasis). Aan deze herzieningen liggen de goede wereldhandels- TARGET2-saldi zijn verbeterd, maar pas op voor wijziging in beleggerssentiment Bedrag in miljarden EUR Spanje Italië Kernlanden 1,200 1, Deutsche Bank prognose Amerikaanse groei procentuele groei, kwartaal op kwartaal (op jaarbasis) en jaar op jaar Werkelijk Q 1 12 Q 2 12 Prognoses Q 3 12 Q 4 12 Q 1 13 Q 2 13 Q 3 13 Q Figuur 1 Bron: Deutsche Bank Research; centrale banken landen Europese Unie. Per 21 maart 2013 Figuur 2 Bron: Deutsche Bank. Per 13 maart 2013 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 5

6 Elke Speidel -Walz/Macro-economische vooruitzichten vervolg Aziatische export trekt aan procentuele groei, jaar op jaar, in USD Trends wereldwijde inkoopmanagersindices (PMI) lopen uiteen diffusie-index, niveaus boven 50 indiceren groeiverwachting (eerste 2 maanden) Figuur 3 Bronnen: Deutsche Bank AWM; Thomson Reuters Datastream. Per 26 maart Figuur 4 Bronnen: Deutsche Bank AWM; Thomson Reuters Datastream. Meest recente peilpunt (maart 2013) gebruikt indicatieve cijfers van Markit (eurozone, VS) en HSBC (China). Per 21 maart 2013 en verbruikscijfers ten grondslag. De wereldhandel liet onverwacht goede export zien; dit kwam tot uiting in het onderzoek van het Institute for Supply Management (ISM). De recente banengroei is een signaal dat de opleving in de gezinsuitgaven zal aanhouden. De bestedingen worden verder ondersteund door het breedgedragen herstel en de normalisatie op de woningmarkt, wat positieve effecten heeft op de vermogens van huizenbezitters. Aziatische export ook een positieve verrassing Ondanks slechts zeer trage groei in de VS in het vierde kwartaal en krimp in de eurozone waren de Aziatische exportcijfers verrassend robuust. Ook de bbp-groei in China en India zal in 2013 waarschijnlijk aantrekken. Alleen inflatie is daar een factor die een significante rem op verdere versnelling kan zetten. Op basis van huidige gegevens verwachten wij echter dat de inflatie zodanig bescheiden zal blijven dat de Indiase centrale bank de rente verder kan blijven verlagen en China eventuele renteverhogingen kan uitstellen tot het vierde kwartaal van Vooruitzichten eurozone verslechteren In schrijnend contrast met de verbeterende vooruitzichten voor de VS en veel opkomende markten zijn de vooruitzichten voor de eurozone wederom negatiever geworden. Deutsche Bank verwacht nu dat de economie in de eurozone in 2013 met 0,6 procent zal krimpen (eerdere prognose was -0.3 procent). Deze neerwaartse bijstelling komt vooral door de zwakte in Q en Q Wij blijven ervan uitgaan dat het bbp in de eurozone in de tweede helft van 2013 weer groei zal laten zien. Daarbij gelden als belangrijkste aanjagers een herstel van de externe vraag en een vermindering van het remmende effect van de overheidsbezuinigingen. De vooruitzichten voor de korte termijn blijven echter somber. De indicatieve inkoopmanagersindices dalen in maart. De wereldwijd uiteenlopende trends in deze PMI s worden weergegeven in figuur 4. De politieke situatie creëert nog steeds neerwaartse risico s, en niet alleen in Italië. In verscheidene landen willen de kiezers geen structurele hervorming of overheidsbezuinigingen. Dit, in combinatie met soepeler voorwaarden van instellingen in de eurozone, verhoogt ook het risico dat overheden en banken nóg afhankelijker worden van de ECB voor financiering. Het Cyprus-probleem is nog niet opgelost Cyprus blijft ook een acuut probleem vormen. De trojka (de Europese Commissie, de ECB en het IMF) heeft overeenstemming weten te bereiken met Cyprus. Aldus is potentiële wanbetaling door banken en de overheid voorkomen en is Cyprus behouden voor de eurozone. De nieuwe voorwaarden van het financieringsprogramma waarborgen alle verzekerde deposito s onder EUR overeenkomstig EU-beginselen. Men hoopt hiermee het besmettingsgevaar van verlies in de geloofwaardigheid van depositogaranties in andere landen van de eurozone te verminderen. Wie een groot bedrag aan spaargeld heeft zal echter waarschijnlijk verlies lijden. Het ziet er dan ook naar uit dat het vertrouwen van beleggers in banken in de eurozone hoe dan ook schade zal oplopen. Dit is niet de eerste keer dat een doorgeschoten banksector in de eurozone heeft geleid tot een crisis met betrekking tot overheidsschulden. De situatie in Cyprus is echter in zoverre uniek dat de activa van de banken ongeveer 7-8 keer het nationale bbp bedragen. Het probleem heeft een behoorlijk lange voorgeschiedenis maar is verergerd door de Griekse schuldenherstructurering. Daarbij waren private schuldeisers betrokken - waaronder Cypriotische banken. In tegenstelling tot Griekenland was er in Cyprus sprake van een publieke schuldenstructuur die weinig ruimte overliet voor betrokkenheid van de private sector. Slechts 1 procent van de schulden was in handen van obligatiehouders. De rest lag bij spaarders, waardoor binnenlandse banken zeer kwetsbaar waren voor een bank run op deposito s. Het risico van een bank run wordt nog eens verhoogd door het feit dat een groot deel (37 procent) van de deposito s gehouden worden door buitenlanders. Hoewel met de deal tussen de EU en Cyprus een grote crisis is voorkomen, zal het nog een hele uitdaging zijn de economie om te vormen naar een zelfdragend systeem. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 6 Investment Insights april 2013

7 Overzicht van prognoses en actuele gegevens Cijfers Bbp-groei in procent Inflatie in procent Officiële basisrente in procent VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Azië zonder Japan Latijns-Amerika EMEA Wereld VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Azië zonder Japan Latijns-Amerika EMEA Actueel* 3-maands eind 2013 VS (Fed-rente) Eurozone (Ref.-rente) Ver. Koninkrijk (Basisrente) Japan (Ref.-rente) Begrotingssaldo s in procent van bbp VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Azië zonder Japan Latijns-Amerika EMEA Saldo s op de lopende rekening in procent van bbp VS -3,0-3,1-3,4 Eurozone 1,2 1,7 1,6 Verenigd Koninkrijk -3,6-3,1-2,5 Japan 1,0 1,2 2,3 Azië zonder Japan 1,4 0,9 0,6 Latijns-Amerika -1,3-1,4-1,6 EMEA 1,5 1,4 0,4 Markten Aandelen niveau van de indices Belangrijkste rendementen op staatsobligaties (10-jaars) in procent Valuta s Actueel* 3-maands eind 2013 Actueel* 3-maands eind 2013 Actueel* 3-maands eind 2013 VS (S&P 500) 1,552 1,510 1,585 Eurozone 2,649 2,600 2,750 (EuroSTOXX 50) Duitsland (DAX)** 7,871 7,800 8,300 VK (FTSE 100) 6,378 6,200 6,400 Japan (Nikkei) 12,546 11,500 12,500 Azië zonder Japan (MSCI, $) Latijns-Amerika 3,724 3,850 4,000 (MSCI, $) Grondstoffen Actueel* 3-maands eind 2013 Olie ($, WTI) Goud ($) 1,605 1,700 1,780 VS Eurozone*** Ver. Koninkrijk Japan EUR/USD USD/JPY EUR/CHF GBP/USD USD/CNY De cijfers in de kolommen 2012, 2013, 2014, 3-maands en eind 2013 zijn onze prognoses per 26 maart De cijfers in de kolom actueel zijn feitelijke cijfers. Lichtblauw gekleurde prognoses wijzen op opwaartse bijstellingen en cursief gedrukte prognoses wijzen op neerwaartse bijstellingen van de cijfers die in Investment Insights van vorige maand gepubliceerd zijn. * Per 25 maart 2013 ** Total return index (inclusief dividend) *** Duitse Bunds Bronnen: Deutsche Bank, Global Investment Committee, Wealth Management; Deutsche Bank Global Markets. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat prognoses of streefcijfers zullen worden gehaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 7

8 Naamloos door Adam Fuss bij Deutsche Bank, Londen Adam Fuss Foto: John Wildgoose, 2012 Onze visie Larry V. Adam Nog steeds positief over aandelen Pagina 8 Investment Insights april 2013

9 De bijeenkomst van het Global Investment Committee (GIC) op 26 maart vond plaats op een moment dat de aandelenkoersen in de Verenigde Staten recordhoogtes bereikten (gemeten naar de Dow Jones Industrial Average) terwijl er in Cyprus sprake was van verontrustende ontwikkelingen. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben dit jaar tot op heden beter gepresteerd dan de meeste andere markten. Dit onderstreept de ongelijkheid in het wereldwijde economische herstel. De situatie in Cyprus laat zien dat de Europese problemen met betrekking tot banken c.q. schulden nog niet volledig zijn opgelost. Het kwam niet als een verrassing dat het worst-case scenario op het allerlaatste moment werd vermeden door een compromis tussen Cyprus en de trojka (ECB, Europese Commissie en IMF). Bij het steunpakket van 10 miljard wordt een aanzienlijke heffing op deposito s van meer dan betrokken. Toch moet worden erkend dat het besluit spaarders met minder dan te beschermen waarschijnlijk de dreiging van breed gedragen bank-runs in Europa heeft helpen af te wenden. De bankdeposito s in Cyprus zijn ongebruikelijk groot in verhouding tot de omvang van zijn economie (375 procent t.o.v. minder dan 90 procent in de VS). Dit terwijl Cyprus slechts 0,2 procent van het Europese bbp vertegenwoordigt. Vanuit economisch perspectief blijft de groei van ontwikkelde markten in de verscheidene regio s een verdeeld beeld tonen. De algemene trend is echter behoorlijk positief. In de VS wordt een herstel verwacht van het bbp voor het eerste kwartaal van 2013 naar 3,0 procent (kwartaal op kwartaal, op jaarbasis). In het vierde kwartaal van 2012 stond dat cijfer nog op een ondermaatse 0,4 procent. Op grond van beter dan verwachte cijfers over de huizenmarkt, werkgelegenheid, productienijverheid en winkelverkopen hebben wij onze prognose voor het Amerikaanse bbp voor 2013 opwaarts bijgesteld, van 1,7 procent naar 2,3 procent. Ook voor Japan hebben wij de prognoses opwaarts herzien, zij het in mindere mate dan voor de VS. Dankzij de dramatische zwakte van de yen is de exportactiviteit toegenomen. Wij hebben daarom onze prognose voor het Japanse bbp in 2013 verhoogd van 1,0 naar 1,4 procent. Daarentegen laat het Europese totaalplaatje een halsstarrige recessie zien waarbij ook de groeiverwachting voor 2013 negatief is (-0,6 procent). In sommige perifere landen is de krimp zelfs nog aanzienlijker. Aanhoudende consensus over accommoderend monetair beleid Van het grootste belang is dat de consensus over de noodzaak een zeer soepel monetair beleid te blijven voeren sinds begin dit jaar lijkt te zijn toegenomen. Zo zal de Federal Reserve in de VS een agressief monetair beleid aanhouden. Hoewel sommige haviken en anderen met afwijkende meningen hun zorgen hebben geuit, heeft voorzitter Bernanke herhaaldelijk benadrukt dat hij meent dat de voordelen opwegen tegen de kosten. Naar onze mening zou het prematuur zijn als de Fed zijn inkoopprogramma s zou gaan afbouwen wanneer de economie weer op toeren komt. De voordelen van versnelde groei van werkgelegenheid, opleving op de huizenmarkt, en positieve reacties van de financiële markten wegen zwaarder dan een inflatiedreiging die nog realiteit moet worden. De economie zal nog kwetsbaar kunnen blijven zolang de belastingverhogingen en automatische besparingen nog niet zijn verwerkt. Wij zijn daarom van mening dat er gedurende meerdere maanden sprake moet zijn van een consistente banengroei van ruim voordat de Fed zijn agressieve monetaire beleid zou moeten terugschroeven. In Japan voert de Bank of Japan een beleid van veel geld drukken in een poging bescheiden inflatie op te krikken en de yen te verzwakken zodat Japanse producten concurrerender worden. In Europa zag de ECB haar balans de laatste maanden krimpen doordat landen de Long Term Refinancing Operations (LTRO s) hebben terugbetaald. De zwakke economische omstandigheden zullen die balans echter waarschijnlijk weer verder doen groeien. Ondertussen heeft de Bank of England (voor het eerst sinds 1997) nieuwe bevoegdheden gekregen waardoor zij flexibeler om zal kunnen gaan met haar monetair beleid wanneer de economische omstandigheden daarom vragen - zelfs als de inflatie boven de 2 procent uitkomt. De achtergrond die wij hier hebben geschetst, zal ontegenzeggelijk kunnen doorwerken in de krachtvelden die van invloed zijn op beleggingscategorieën. Inkopen centrale banken drukken rente staatsobligaties Rentes op staatsobligaties zullen waarschijnlijk binnen een vrij nauwe bandbreedte blijven. Op termijn zullen ze geleidelijk kunnen stijgen naarmate de groeivooruitzichten verbeteren. Recent zijn deze rentes ondanks beter dan verwachte economische cijfers niet enorm gestegen, maar ook zijn ze niet gedaald toen de risico s toenamen in Cyprus. Het is duidelijk dat aankopen door centrale banken wereldwijd deze rentes kunstmatig laag hebben gehouden. Wij verwachten dat staatsleningen de komende 12 maanden neutraal tot negatief zullen presteren. Daarom blijven wij onderwogen met staatsobligaties en houden wij een looptijd aan die korter is dan de benchmark. Onze voorkeur gaat uit naar hoger renderende sectoren zoals high yield obligaties en schuldpapier van opkomende markten. Een grootschalige Grote Rotatie van obligaties naar aandelen zien wij op korte termijn niet gebeuren. Wel kunnen negatieve resultaten op de obligatiemarkt leiden tot een verminderde instroom van geld in deze beleggingscategorie. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel van de grootste houders van Amerikaanse Treasuries (de Fed, buitenlandse overheden en pensioenfondsen) die obligaties voor de lange termijn houden en zich niet laten beïnvloeden door tijdelijke volatiliteit in obligatiekoersen. Sterker nog, op korte termijn sluiten wij niet uit dat er, gezien de zorgen omtrent Europese banken door Cyprus, wereldwijd een stijgende vraag naar Amerikaanse Treasuries kan optreden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 9

10 Larry V. Adam/Onze visie vervolg Langetermijngroei Amerikaans dividend in USD 35 S&P 500 Dividend per aandeel Historisch gezien lijken Europese aandelen niet goedkoop koers/winstverhoudingen (k/w) k/w laatste 5 jaar huidige k/w Gemiddelde k/w laatste 5 jaar EURO STOXX DAX CAC 40 IBEX 35 FTSE MIB FTSE-100 Figuur 1 Bron: FactSet. Per 26 maart 2013 Figuur 2 Bron: Bloomberg Finance L.P.; Deutsche Bank AWM. Per 26 maart 2013 Amerikaanse aandelen lijken goed gepositioneerd Globaal genomen zijn de aandelenmarkten het jaar sterk van start gegaan. De omvang van de rally heeft ons niet verbaasd, maar het tempo waarin dit niveau werd bereikt, met name in de VS, lag wel hoger dan verwacht. Opgemerkt dient te worden dat de rally niet overal in de wereld (gelijkelijk) plaatsvond. Hij werd aangevoerd door Japan, de VS en het VK, met daarachter Europa. In opkomende markten was zelfs sprake van een negatieve performance. Wij menen dat deze rally in de ontwikkelde markten het gevolg is geweest van verlaagde staartrisico s. In de VS vormt de afgenomen kans op een recessie (volgens onze schatting: van 30 procent naar 10 procent) reden voor een upgrade in onze S&P 500 prognose. Nu ons basisscenario van bescheiden economische groei waarschijnlijker wordt, verkrijgen we een scenariogewogen verhoging van de winstprognose van $106 naar $109. Dit leidt op zijn beurt tot een eindejaarsdoel dat dichter bij 1600 uitkomt. Hogere targets worden voorts ondersteund door het consistent verhogen van dividend door de Amerikaanse ondernemingen (figuur 1). Zo hebben sinds begin dit jaar 114 ondernemingen hun dividend verhoogd, tegen vier die het hebben verlaagd. Hiermee wordt een trend voortgezet die we de laatste twee jaar hebben geconstateerd. Hogere dividenduitkeringen bieden steun aan hogere koersniveaus voor aandelen. Op de korte termijn is echter de verhoging van onze winstprognose de belangrijkste reden voor een hogere doelstelling voor de S&P 500, en niet een verdere stijging van de koerswinstverhouding. De stijging van 12 procent in de k/w-verhouding die zich sinds het recente dieptepunt (15 november 2012) heeft voorgedaan weerspiegelt waarschijnlijk hogere bbp-verwachtingen, afnemende staartrisico s in Europa en een lagere winstvolatiliteit. Om te kunnen profiteren van een wezenlijk hogere k/w-verhouding moet mogelijk een situatie in beeld komen waarin het huidige monetaire beleid wordt verlaten, en daarvan is nog geen sprake. In dit opzicht zal echter meer duidelijkheid geschapen kunnen worden voor het jaar om is. Economische cijfers suggererend dat de recessie in de eurozone zich verdiept zoals weerspiegeld in onze downgrade van de bbp-prognose voor de eurozone in 2013 en 2014 (naar respectievelijk -0,6 procent en 1,0 procent) kunnen een rem vormen voor de Europese aandelen. Een diepere recessie in Europa kan de winst en marges onder nog meer druk zetten, hetgeen wellicht nog niet in de huidige koersen is verdisconteerd. Zelfs zonder die mogelijkheid zien de waarderingen er vanuit historisch perspectief niet goedkoop uit (figuur 2). Ondernemingen in de eurozone die weten te profiteren van het herstel in de Verenigde Staten en de verwachte opleving in de opkomende markten en ook op de obligatiemarkten kunnen lenen, zouden beter moeten kunnen presteren dan ondernemingen in landen die zwaarder leunen op binnenlandse economische groei (zoals Italië en Frankrijk) en op bankleningen. Meer in het bijzonder geldt dat we bij de allocatie van middelen aan Europese aandelen sterk aanraden de focus te leggen op Europese ondernemingen die kunnen profiteren van megatrends. Daarmee bedoelen we de doorlopende wereldwijde integratie, sterke groei van opkomende markten, en andere nichemarkten met een global footprint. Anderzijds houden wij een scherp oog gericht op de Europese bankensector, gezien de ontwikkelingen in Cyprus, de magere groei in kredietverlening en zorgen In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 10 Investment Insights april 2013

11 US dollar-cycli in de afgelopen 40 jaar Indices, maart 1973 = 100 Aandeel China in wereldvraag naar metalen en olie in procent Nominale US dollar handelsgewogen index Reële US dollar handelsgewogen index Niet-Chinese vraag Chinese vraag Ruwe olie Nikkel Koper Zink Aluminium Staal IJzererts Figuur 3 Bron: Deutsche Bank, Global Markets; FactSet. Per 26 maart 2013 Figuur 4 Bron: Bloomberg Finance L.P. Per 26 maart 2013 over het krachtenveld met betrekking tot deposito s. Wij blijven in die sector dan ook onderwogen. Nu Europa geen duidelijke katalysator heeft voor hogere groei- of winstvooruitzichten geven wij de voorkeur aan de VS. Hoewel de macroeconomische groeivooruitzichten in de opkomende markten beter blijven dan die voor de ontwikkelde markten, presteren de aandelen van opkomende markten vooralsnog aanmerkelijk slechter. Gedurende het jaar zal de groei in economieën zoals China waarschijnlijk versnellen en wij verwachten derhalve nog steeds dat dit eind 2013 weerspiegeld zal zijn in de aandelenkoersen. De winstmarges bij Aziatische ondernemingen liggen onder druk, en dat komt tot uiting in de winstcijfers over het vierde kwartaal van Die bevestigen onze mening dat de belangrijkste redenen voor die margedruk gelegen zijn in te hoge investeringen en stijgende bedrijfskosten (met name arbeid en energie). Vooruitkijkend denken wij echter dat de algemeen positieve trend in ontwikkelde landen steun kan bieden aan de exportvolumes. Op basis van relatief beheersbare marginale kosten lijken de vooruitzichten voor de Aziatische winstmarges dan ook stabiel te noemen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de grondstoffenprijzen niet aanzienlijk stijgen of de exportprijzen van Aziatische goederen niet te ver dalen. Aangezien de winstverwachtingen momenteel niet te hoog gespannen zijn, is er in dat opzicht ruimte voor positieve verrassingen later dit jaar. Aziatische ondernemingen zullen goed op hun kosten moeten letten. Wij geven daarom de voorkeur aan ondernemingen die worden geleid volgens de best practices van de private sector, en niet aan ondernemingen die rechtstreeks of indirect in staatshanden zijn. China en sterke dollar kunnen grondstoffenprijzen drukken In dit Global Investment Committee hebben de vooruitzichten van grondstoffen speciale aandacht gekregen. De bbpgroei in de opkomende markten zal naar verwachting achterblijven ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl de groei in de ontwikkelde markten positief zal zijn, maar niet indrukwekkend. Vanuit die gedachte menen wij dat de zogenaamde commodity super cycle plaats zal maken voor meer gematigde rendementen op grondstoffen. Selectie en timing zullen van belang zijn bij het beleggen in grondstoffen. Dat geldt te meer nu cyclische grondstoffen op korte termijn met tegenwind te maken zullen krijgen door de sterke Amerikaanse dollar. De dollar zal naar verwachting gedurende langere tijd in een opwaartse trend blijven. Die trend wordt ondersteund door de groei van de Amerikaanse economie, die hoger ligt dan bij andere ontwikkelde markten, door de pogingen van China om zijn economie onafhankelijker te maken van buitenlandse investeringen, en door verruimend beleid van buitenlandse centrale banken die hun eigen valuta willen verzwakken. Figuur 3 toont eerdere Amerikaanse dollar-cycli. Met betrekking tot specifieke grondstoffen geldt dat de vraag van het Oude China naar ijzererts, nikkel en aluminium waarschijnlijk zal afnemen doordat de consumenteneconomie zich sneller ontwikkelt dan de industrialisering. Dit leidt weer tot een lagere groei van de importbehoefte en wereldprijzen. Figuur 4 laat zien hoe belangrijk de Chinese vraag naar dergelijke grondstoffen is. De goudprijs is dit jaar vooralsnog gevoelig gebleken voor de kracht van de dollar (figuur 5 toont hun historische verband) en omdat er geen duidelijke katalysator is in een risk on - klimaat, kon de goudprijs geen wezenlijk hogere niveaus bereiken. Voor de langere termijn zien we echter meer kansen In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 11

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie