Wealth Management Investment Insights april Investment Insights april 2013 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele gegevens 7 Onze visie 8 High conviction ideas 14 Belangrijkste contactpersonen: Wealth Management Global Strategy Team 18 Ons Global Investment Committee (GIC), Wealth Management Arnaud de Servigny (voorzitter) Chief Investment Officer Wealth Management Larry V. Adam Chief Investment Strategist, VS Owen Fitzpatrick Head Global Equity Practice, VS Ben Pace Chief Investment Officer, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Marcel Hoffman Head Discretionary Portfolio Management, Duitsland Elke Speidel-Walz Chief Investment Officer, Duitsland Stéphane Junod Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Anurag Mahesh Head Global Equity and Key Client Solutions, Azië/Pacific Christian Nolting Head Discretionary Portfolio Management and Strategy, Azië/Pacific Paul Wharton Head Discretionary Portfolio Management and Strategy, VK Kunst bouwt. Kunst daagt uit. Kunst overstijgt grenzen. Kunst werkt. Deutsche Bank ontsluit de wereld van de moderne kunst voor het publiek via haar eigen, aanzienlijke verzameling, haar tentoonstellingen, en haar gezamenlijke projecten met partners. Overal ter wereld. Al dertig jaar. Meer informatie is te vinden in het online kunsttijdschrift op Naamloos door Gilian Ayres bij Deutsche Bank, Londen Gilian Ayres Foto: John Wildgoose, 2012 Pagina 2 Investment Insights april 2013

3 Inleiding Arnaud de Servigny Beste lezer, Voor u ligt de april-editie van Investment Insights. Gespreide portefeuilles hebben goed gepresteerd in het eerste kwartaal van Maar dienen we ons zorgen te maken over een terugval van risicovolle vermogenswaarden, zoals die zich voordeed in het tweede kwartaal van 2011 en 2012? Het economische herstel in Europa lijkt zwakker dan de financiële markten wellicht hadden gehoopt, en er zijn onmiskenbaar de nodige problemen te verwachten. Ik zou echter willen adviseren het hoofd koel te houden wanneer zich op korte termijn koersschommelingen mochten voordoen - die zich inderdaad in het tweede kwartaal van dit jaar zouden kunnen voordoen. Wij vertrouwen er echter onder meer op dat de grote centrale banken aanzienlijke steun blijven bieden via hun monetair beleid. Bedenk ook dat, wereldwijd gezien, de trend positief lijkt te zijn. Dat geldt met name voor de Verenigde Staten. Pas op de plaats makend geloven we dat de focus op de trends voor de langere termijn moet liggen, en dat de werkelijke aanjagers voor de wereldwijde groei moeten worden geïdentificeerd. Naar onze mening valt hier een belangrijke, groeiende tweedeling te zien. Enerzijds zouden sommige financiële vermogenswaarden (bijv. bepaalde aandelensectoren en individuele ondernemingen) moeten kunnen profiteren van een sterke wereldwijde groei. Door middel van goede kostenbeheersing zouden zij in staat moeten zijn omzetgroei te vertalen naar hogere winst en verbeterde aandeelhouderswaarde. Om daarvan optimaal te profiteren hebben we selectiviteit, actief beheer en goede risicobeheersing nodig. Anderzijds lijkt voor sommige vermogenswaarden (veelal financiering gerelateerd) een koersdaling onvermijdelijk. Ofwel omdat ze momenteel duur zijn, ofwel omdat ze kwetsbaar zijn voor een aanhoudende krimp in de openbare bestedingen. Het is bovendien een gegeven dat succesvol beleggen de laatste jaren veel te maken had met rationeel blijven in je besluitvorming en niet extreem reageren op ontwikkelingen vanuit de waan van de dag. Wij geloven dat dit verband tussen een formeel besluitvormingsproces en succesvol beleggen van structurele aard is. Meer dan ooit houden we daarom vast aan een proces-gedreven dynamische asset-allocatie met een onmiskenbare focus op vermogensbehoud. In mijn verzwaarde rol als Chief Investment Officer voor Wealth Management is het één van mijn doelstellingen dit beleggingsproces verder te verbeteren. Daarnaast zullen we ons voordeel doen met de sterk toegenomen onderzoekscapaciteit die met de recent geïntegreerde divisie Asset & Wealth Management binnen Deutsche Bank beschikbaar is gekomen. Arnaud de Servigny Chief Investment Officer, Wealth Management 26 maart 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 3

4 Overzicht van EMEA Stéphane Junod Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet duidelijk wat de effecten op langere termijn zullen zijn van de bail-in van Cyprus. Het lijkt zeker dat de Cyprische economie een lange periode van pijnlijke aanpassingen te wachten staat. De grote vraag is echter in hoeverre de voorgenomen heffing op grotere deposito s bij Cyprische banken het vertrouwen als zodanig zal ondermijnen in het Europese bancaire systeem. Hierbij dient de negatieve invloed (in elk geval op de korte termijn) van deze onverwachte heffing te worden afgezet tegen het aanhoudende commitment en harde werk van de grote centrale banken wereldwijd om een accommoderend beleid in stand te houden. Aldus wil men de banksectoren ongeschonden, en het wereldwijde economische herstel op koers houden. Wij menen dat dit beleid van de centrale banken gedurende 2013 ongewijzigd zal blijven en het wereldwijde herstel zal ondersteunen. Behalve de onmiddellijke dreiging die door Cyprus wordt gevormd, is op de langere termijn langzame economische groei voor de eurozone een probleem dat mogelijk minder beheersbaar is. De indicatieve cijfers voor de inkoopmanagersindices (PMI s) vertoonden in maart een scherpe daling. Zelfs Duitsland, de ogenschijnlijk niet te stoppen economische locomotief van de eurozone, toonde zich niet onkwetsbaar: daar daalden de PMI s van zowel producenten en dienstverleners. De economie van de eurozone als geheel stevent ook in 2013 weer op een krimp af, met 0,6 procent. Bij sommige landen ligt deze terugval nog veel hoger. Het is echter van belang in onze analyse niet te veel op Europa gericht te blijven. Daarbuiten is het beeld grotendeels veel positiever. In de VS zijn de economische cijfers over het algemeen goed te noemen. De Amerikaanse huizenmarkt en arbeidsmarkt laten reële en structurele verbeteringen zien. Die verbeteringen zullen tegenwicht bieden aan de impact van de begrotingsbezuinigingen op Amerikaanse bestedingen. In Azië deed de export het verrassend goed; de overheden in die regio blijven zich inzetten voor infrastructurele projecten en andere beleidsinitiatieven ter stimulering van de groei. Hoewel we de komende maanden wel enige volatiliteit verwachten, blijven we dan ook overwegend positief over risicovolle vermogenswaarden. In onze laatste bijeenkomst van het Global Investment Committee, op 26 maart, hebben wij de allocatie naar Aandelen ontwikkelde markten met twee procentpunten verhoogd. Wij blijven sterk overwogen op Aandelen opkomende markten, al hebben wij die positie tijdens de bijeenkomst op 26 maart iets meer naar de marktstandaard teruggebracht. Aangezien de structuur van de Chinese groei (en daarmee de vraag naar grondstoffen) blijft veranderen, is naar onze mening echter de tijd gekomen voor een meer genuanceerde benadering van grondstoffen. Stéphane Junod Head Discretionary Portfolio Management, EMEA Pagina 4 Investment Insights april 2013

5 Macro-economische vooruitzichten Elke Speidel-Walz Centrale banken blijven steun bieden Economische vooruitzichten VS rooskleuriger Export van Aziatische opkomende markten positief Groeivooruitzichten eurozone verslechteren Centrale banken blijven cruciaal Het lijkt erop dat 2013 een overgangsjaar wordt. De economische groei in zowel ontwikkelde als opkomende markten zal eind dit jaar of in 2014 weer kunnen terugkeren naar het trendpad. Buiten de eurozone kan dat nog iets sneller plaatsvinden dan eerder was verwacht. De wereldeconomie wordt nog steeds ondersteund door het monetaire beleid van veel centrale banken van ontwikkelde markten. Een recente analyse van Deutsche Bank Global Markets geeft aan dat de invloed van deze monetaire ondersteuning zelfs groter kan zijn dan eerder was aangenomen. In die analyse is gebruik gemaakt van het concept fiscaal equivalent voor een vergelijking van de invloed van verscheidene onconventionele beleidsmaatregelen van centrale banken. De looptijd, het renteniveau en de credit spread van de vermogenswaarden die via deze beleidsmaatregelen zijn aangekocht of gefinancierd bepalen in hoge mate de waarschijnlijke voordelen ervan. Dat geldt tevens voor het moment in de economische cyclus waarop die aankopen of financieringen plaatsvonden. Zo komt naar voren dat de Amerikaanse Operation Twist (waarbij korter lopende waardepapieren werden verkocht en langer lopende werden aangekocht) twee keer zoveel impact heeft gehad als de tweede ronde van Amerikaanse kwantitatieve verruiming (QE2) die daarvoor had plaatsgevonden. Dit terwijl het balans-neutrale ingrepen betrof. Opzienbarender is dat de perifere landen in de eurozone als geheel meer baat hebben gehad bij de LTRO s (Long Term Refinancing Operations) van de ECB dan dat de VS en het VK hebben geprofiteerd van de kwantitatieve verruimingprogramma s (QE) in die beide landen. Dit komt doordat de financiering door de ECB van de TARGET2- saldi voor zwakkere perifere landen een substituut is voor marktconforme financiering, welke ca. 4 tot 5 procentpunten meer zou kosten. Zoals figuur 1 laat zien, zijn die TARGET2- saldi recentelijk gedaald. Ze zullen waarschijnlijk echter weer stijgen als het beleggerssentiment negatiever zou worden. Amerikaanse economie blijkt veerkrachtig De Amerikaanse economie had in het eerste kwartaal van 2013 te maken met aanzienlijke na-ijl effecten van bezuinigingsmaatregelen (bijvoorbeeld de verhoging van de loonbelasting). Deze werden echter verrassend goed doorstaan. Wij hebben onze prognose voor de groei van het Amerikaanse bbp in 2013 aanzienlijk naar boven bijgesteld (van 1,7 procent naar 2,3 procent). Voor het eerste kwartaal van 2013 (zie figuur 2) voorzien wij nu een groei van 3,0 procent (kwartaal op kwartaal, op jaarbasis). Aan deze herzieningen liggen de goede wereldhandels- TARGET2-saldi zijn verbeterd, maar pas op voor wijziging in beleggerssentiment Bedrag in miljarden EUR Spanje Italië Kernlanden 1,200 1, Deutsche Bank prognose Amerikaanse groei procentuele groei, kwartaal op kwartaal (op jaarbasis) en jaar op jaar Werkelijk Q 1 12 Q 2 12 Prognoses Q 3 12 Q 4 12 Q 1 13 Q 2 13 Q 3 13 Q Figuur 1 Bron: Deutsche Bank Research; centrale banken landen Europese Unie. Per 21 maart 2013 Figuur 2 Bron: Deutsche Bank. Per 13 maart 2013 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 5

6 Elke Speidel -Walz/Macro-economische vooruitzichten vervolg Aziatische export trekt aan procentuele groei, jaar op jaar, in USD Trends wereldwijde inkoopmanagersindices (PMI) lopen uiteen diffusie-index, niveaus boven 50 indiceren groeiverwachting (eerste 2 maanden) Figuur 3 Bronnen: Deutsche Bank AWM; Thomson Reuters Datastream. Per 26 maart Figuur 4 Bronnen: Deutsche Bank AWM; Thomson Reuters Datastream. Meest recente peilpunt (maart 2013) gebruikt indicatieve cijfers van Markit (eurozone, VS) en HSBC (China). Per 21 maart 2013 en verbruikscijfers ten grondslag. De wereldhandel liet onverwacht goede export zien; dit kwam tot uiting in het onderzoek van het Institute for Supply Management (ISM). De recente banengroei is een signaal dat de opleving in de gezinsuitgaven zal aanhouden. De bestedingen worden verder ondersteund door het breedgedragen herstel en de normalisatie op de woningmarkt, wat positieve effecten heeft op de vermogens van huizenbezitters. Aziatische export ook een positieve verrassing Ondanks slechts zeer trage groei in de VS in het vierde kwartaal en krimp in de eurozone waren de Aziatische exportcijfers verrassend robuust. Ook de bbp-groei in China en India zal in 2013 waarschijnlijk aantrekken. Alleen inflatie is daar een factor die een significante rem op verdere versnelling kan zetten. Op basis van huidige gegevens verwachten wij echter dat de inflatie zodanig bescheiden zal blijven dat de Indiase centrale bank de rente verder kan blijven verlagen en China eventuele renteverhogingen kan uitstellen tot het vierde kwartaal van Vooruitzichten eurozone verslechteren In schrijnend contrast met de verbeterende vooruitzichten voor de VS en veel opkomende markten zijn de vooruitzichten voor de eurozone wederom negatiever geworden. Deutsche Bank verwacht nu dat de economie in de eurozone in 2013 met 0,6 procent zal krimpen (eerdere prognose was -0.3 procent). Deze neerwaartse bijstelling komt vooral door de zwakte in Q en Q Wij blijven ervan uitgaan dat het bbp in de eurozone in de tweede helft van 2013 weer groei zal laten zien. Daarbij gelden als belangrijkste aanjagers een herstel van de externe vraag en een vermindering van het remmende effect van de overheidsbezuinigingen. De vooruitzichten voor de korte termijn blijven echter somber. De indicatieve inkoopmanagersindices dalen in maart. De wereldwijd uiteenlopende trends in deze PMI s worden weergegeven in figuur 4. De politieke situatie creëert nog steeds neerwaartse risico s, en niet alleen in Italië. In verscheidene landen willen de kiezers geen structurele hervorming of overheidsbezuinigingen. Dit, in combinatie met soepeler voorwaarden van instellingen in de eurozone, verhoogt ook het risico dat overheden en banken nóg afhankelijker worden van de ECB voor financiering. Het Cyprus-probleem is nog niet opgelost Cyprus blijft ook een acuut probleem vormen. De trojka (de Europese Commissie, de ECB en het IMF) heeft overeenstemming weten te bereiken met Cyprus. Aldus is potentiële wanbetaling door banken en de overheid voorkomen en is Cyprus behouden voor de eurozone. De nieuwe voorwaarden van het financieringsprogramma waarborgen alle verzekerde deposito s onder EUR overeenkomstig EU-beginselen. Men hoopt hiermee het besmettingsgevaar van verlies in de geloofwaardigheid van depositogaranties in andere landen van de eurozone te verminderen. Wie een groot bedrag aan spaargeld heeft zal echter waarschijnlijk verlies lijden. Het ziet er dan ook naar uit dat het vertrouwen van beleggers in banken in de eurozone hoe dan ook schade zal oplopen. Dit is niet de eerste keer dat een doorgeschoten banksector in de eurozone heeft geleid tot een crisis met betrekking tot overheidsschulden. De situatie in Cyprus is echter in zoverre uniek dat de activa van de banken ongeveer 7-8 keer het nationale bbp bedragen. Het probleem heeft een behoorlijk lange voorgeschiedenis maar is verergerd door de Griekse schuldenherstructurering. Daarbij waren private schuldeisers betrokken - waaronder Cypriotische banken. In tegenstelling tot Griekenland was er in Cyprus sprake van een publieke schuldenstructuur die weinig ruimte overliet voor betrokkenheid van de private sector. Slechts 1 procent van de schulden was in handen van obligatiehouders. De rest lag bij spaarders, waardoor binnenlandse banken zeer kwetsbaar waren voor een bank run op deposito s. Het risico van een bank run wordt nog eens verhoogd door het feit dat een groot deel (37 procent) van de deposito s gehouden worden door buitenlanders. Hoewel met de deal tussen de EU en Cyprus een grote crisis is voorkomen, zal het nog een hele uitdaging zijn de economie om te vormen naar een zelfdragend systeem. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 6 Investment Insights april 2013

7 Overzicht van prognoses en actuele gegevens Cijfers Bbp-groei in procent Inflatie in procent Officiële basisrente in procent VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Azië zonder Japan Latijns-Amerika EMEA Wereld VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Azië zonder Japan Latijns-Amerika EMEA Actueel* 3-maands eind 2013 VS (Fed-rente) Eurozone (Ref.-rente) Ver. Koninkrijk (Basisrente) Japan (Ref.-rente) Begrotingssaldo s in procent van bbp VS Eurozone Verenigd Koninkrijk Japan Azië zonder Japan Latijns-Amerika EMEA Saldo s op de lopende rekening in procent van bbp VS -3,0-3,1-3,4 Eurozone 1,2 1,7 1,6 Verenigd Koninkrijk -3,6-3,1-2,5 Japan 1,0 1,2 2,3 Azië zonder Japan 1,4 0,9 0,6 Latijns-Amerika -1,3-1,4-1,6 EMEA 1,5 1,4 0,4 Markten Aandelen niveau van de indices Belangrijkste rendementen op staatsobligaties (10-jaars) in procent Valuta s Actueel* 3-maands eind 2013 Actueel* 3-maands eind 2013 Actueel* 3-maands eind 2013 VS (S&P 500) 1,552 1,510 1,585 Eurozone 2,649 2,600 2,750 (EuroSTOXX 50) Duitsland (DAX)** 7,871 7,800 8,300 VK (FTSE 100) 6,378 6,200 6,400 Japan (Nikkei) 12,546 11,500 12,500 Azië zonder Japan (MSCI, $) Latijns-Amerika 3,724 3,850 4,000 (MSCI, $) Grondstoffen Actueel* 3-maands eind 2013 Olie ($, WTI) Goud ($) 1,605 1,700 1,780 VS Eurozone*** Ver. Koninkrijk Japan EUR/USD USD/JPY EUR/CHF GBP/USD USD/CNY De cijfers in de kolommen 2012, 2013, 2014, 3-maands en eind 2013 zijn onze prognoses per 26 maart De cijfers in de kolom actueel zijn feitelijke cijfers. Lichtblauw gekleurde prognoses wijzen op opwaartse bijstellingen en cursief gedrukte prognoses wijzen op neerwaartse bijstellingen van de cijfers die in Investment Insights van vorige maand gepubliceerd zijn. * Per 25 maart 2013 ** Total return index (inclusief dividend) *** Duitse Bunds Bronnen: Deutsche Bank, Global Investment Committee, Wealth Management; Deutsche Bank Global Markets. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat prognoses of streefcijfers zullen worden gehaald. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 7

8 Naamloos door Adam Fuss bij Deutsche Bank, Londen Adam Fuss Foto: John Wildgoose, 2012 Onze visie Larry V. Adam Nog steeds positief over aandelen Pagina 8 Investment Insights april 2013

9 De bijeenkomst van het Global Investment Committee (GIC) op 26 maart vond plaats op een moment dat de aandelenkoersen in de Verenigde Staten recordhoogtes bereikten (gemeten naar de Dow Jones Industrial Average) terwijl er in Cyprus sprake was van verontrustende ontwikkelingen. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben dit jaar tot op heden beter gepresteerd dan de meeste andere markten. Dit onderstreept de ongelijkheid in het wereldwijde economische herstel. De situatie in Cyprus laat zien dat de Europese problemen met betrekking tot banken c.q. schulden nog niet volledig zijn opgelost. Het kwam niet als een verrassing dat het worst-case scenario op het allerlaatste moment werd vermeden door een compromis tussen Cyprus en de trojka (ECB, Europese Commissie en IMF). Bij het steunpakket van 10 miljard wordt een aanzienlijke heffing op deposito s van meer dan betrokken. Toch moet worden erkend dat het besluit spaarders met minder dan te beschermen waarschijnlijk de dreiging van breed gedragen bank-runs in Europa heeft helpen af te wenden. De bankdeposito s in Cyprus zijn ongebruikelijk groot in verhouding tot de omvang van zijn economie (375 procent t.o.v. minder dan 90 procent in de VS). Dit terwijl Cyprus slechts 0,2 procent van het Europese bbp vertegenwoordigt. Vanuit economisch perspectief blijft de groei van ontwikkelde markten in de verscheidene regio s een verdeeld beeld tonen. De algemene trend is echter behoorlijk positief. In de VS wordt een herstel verwacht van het bbp voor het eerste kwartaal van 2013 naar 3,0 procent (kwartaal op kwartaal, op jaarbasis). In het vierde kwartaal van 2012 stond dat cijfer nog op een ondermaatse 0,4 procent. Op grond van beter dan verwachte cijfers over de huizenmarkt, werkgelegenheid, productienijverheid en winkelverkopen hebben wij onze prognose voor het Amerikaanse bbp voor 2013 opwaarts bijgesteld, van 1,7 procent naar 2,3 procent. Ook voor Japan hebben wij de prognoses opwaarts herzien, zij het in mindere mate dan voor de VS. Dankzij de dramatische zwakte van de yen is de exportactiviteit toegenomen. Wij hebben daarom onze prognose voor het Japanse bbp in 2013 verhoogd van 1,0 naar 1,4 procent. Daarentegen laat het Europese totaalplaatje een halsstarrige recessie zien waarbij ook de groeiverwachting voor 2013 negatief is (-0,6 procent). In sommige perifere landen is de krimp zelfs nog aanzienlijker. Aanhoudende consensus over accommoderend monetair beleid Van het grootste belang is dat de consensus over de noodzaak een zeer soepel monetair beleid te blijven voeren sinds begin dit jaar lijkt te zijn toegenomen. Zo zal de Federal Reserve in de VS een agressief monetair beleid aanhouden. Hoewel sommige haviken en anderen met afwijkende meningen hun zorgen hebben geuit, heeft voorzitter Bernanke herhaaldelijk benadrukt dat hij meent dat de voordelen opwegen tegen de kosten. Naar onze mening zou het prematuur zijn als de Fed zijn inkoopprogramma s zou gaan afbouwen wanneer de economie weer op toeren komt. De voordelen van versnelde groei van werkgelegenheid, opleving op de huizenmarkt, en positieve reacties van de financiële markten wegen zwaarder dan een inflatiedreiging die nog realiteit moet worden. De economie zal nog kwetsbaar kunnen blijven zolang de belastingverhogingen en automatische besparingen nog niet zijn verwerkt. Wij zijn daarom van mening dat er gedurende meerdere maanden sprake moet zijn van een consistente banengroei van ruim voordat de Fed zijn agressieve monetaire beleid zou moeten terugschroeven. In Japan voert de Bank of Japan een beleid van veel geld drukken in een poging bescheiden inflatie op te krikken en de yen te verzwakken zodat Japanse producten concurrerender worden. In Europa zag de ECB haar balans de laatste maanden krimpen doordat landen de Long Term Refinancing Operations (LTRO s) hebben terugbetaald. De zwakke economische omstandigheden zullen die balans echter waarschijnlijk weer verder doen groeien. Ondertussen heeft de Bank of England (voor het eerst sinds 1997) nieuwe bevoegdheden gekregen waardoor zij flexibeler om zal kunnen gaan met haar monetair beleid wanneer de economische omstandigheden daarom vragen - zelfs als de inflatie boven de 2 procent uitkomt. De achtergrond die wij hier hebben geschetst, zal ontegenzeggelijk kunnen doorwerken in de krachtvelden die van invloed zijn op beleggingscategorieën. Inkopen centrale banken drukken rente staatsobligaties Rentes op staatsobligaties zullen waarschijnlijk binnen een vrij nauwe bandbreedte blijven. Op termijn zullen ze geleidelijk kunnen stijgen naarmate de groeivooruitzichten verbeteren. Recent zijn deze rentes ondanks beter dan verwachte economische cijfers niet enorm gestegen, maar ook zijn ze niet gedaald toen de risico s toenamen in Cyprus. Het is duidelijk dat aankopen door centrale banken wereldwijd deze rentes kunstmatig laag hebben gehouden. Wij verwachten dat staatsleningen de komende 12 maanden neutraal tot negatief zullen presteren. Daarom blijven wij onderwogen met staatsobligaties en houden wij een looptijd aan die korter is dan de benchmark. Onze voorkeur gaat uit naar hoger renderende sectoren zoals high yield obligaties en schuldpapier van opkomende markten. Een grootschalige Grote Rotatie van obligaties naar aandelen zien wij op korte termijn niet gebeuren. Wel kunnen negatieve resultaten op de obligatiemarkt leiden tot een verminderde instroom van geld in deze beleggingscategorie. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel van de grootste houders van Amerikaanse Treasuries (de Fed, buitenlandse overheden en pensioenfondsen) die obligaties voor de lange termijn houden en zich niet laten beïnvloeden door tijdelijke volatiliteit in obligatiekoersen. Sterker nog, op korte termijn sluiten wij niet uit dat er, gezien de zorgen omtrent Europese banken door Cyprus, wereldwijd een stijgende vraag naar Amerikaanse Treasuries kan optreden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 9

10 Larry V. Adam/Onze visie vervolg Langetermijngroei Amerikaans dividend in USD 35 S&P 500 Dividend per aandeel Historisch gezien lijken Europese aandelen niet goedkoop koers/winstverhoudingen (k/w) k/w laatste 5 jaar huidige k/w Gemiddelde k/w laatste 5 jaar EURO STOXX DAX CAC 40 IBEX 35 FTSE MIB FTSE-100 Figuur 1 Bron: FactSet. Per 26 maart 2013 Figuur 2 Bron: Bloomberg Finance L.P.; Deutsche Bank AWM. Per 26 maart 2013 Amerikaanse aandelen lijken goed gepositioneerd Globaal genomen zijn de aandelenmarkten het jaar sterk van start gegaan. De omvang van de rally heeft ons niet verbaasd, maar het tempo waarin dit niveau werd bereikt, met name in de VS, lag wel hoger dan verwacht. Opgemerkt dient te worden dat de rally niet overal in de wereld (gelijkelijk) plaatsvond. Hij werd aangevoerd door Japan, de VS en het VK, met daarachter Europa. In opkomende markten was zelfs sprake van een negatieve performance. Wij menen dat deze rally in de ontwikkelde markten het gevolg is geweest van verlaagde staartrisico s. In de VS vormt de afgenomen kans op een recessie (volgens onze schatting: van 30 procent naar 10 procent) reden voor een upgrade in onze S&P 500 prognose. Nu ons basisscenario van bescheiden economische groei waarschijnlijker wordt, verkrijgen we een scenariogewogen verhoging van de winstprognose van $106 naar $109. Dit leidt op zijn beurt tot een eindejaarsdoel dat dichter bij 1600 uitkomt. Hogere targets worden voorts ondersteund door het consistent verhogen van dividend door de Amerikaanse ondernemingen (figuur 1). Zo hebben sinds begin dit jaar 114 ondernemingen hun dividend verhoogd, tegen vier die het hebben verlaagd. Hiermee wordt een trend voortgezet die we de laatste twee jaar hebben geconstateerd. Hogere dividenduitkeringen bieden steun aan hogere koersniveaus voor aandelen. Op de korte termijn is echter de verhoging van onze winstprognose de belangrijkste reden voor een hogere doelstelling voor de S&P 500, en niet een verdere stijging van de koerswinstverhouding. De stijging van 12 procent in de k/w-verhouding die zich sinds het recente dieptepunt (15 november 2012) heeft voorgedaan weerspiegelt waarschijnlijk hogere bbp-verwachtingen, afnemende staartrisico s in Europa en een lagere winstvolatiliteit. Om te kunnen profiteren van een wezenlijk hogere k/w-verhouding moet mogelijk een situatie in beeld komen waarin het huidige monetaire beleid wordt verlaten, en daarvan is nog geen sprake. In dit opzicht zal echter meer duidelijkheid geschapen kunnen worden voor het jaar om is. Economische cijfers suggererend dat de recessie in de eurozone zich verdiept zoals weerspiegeld in onze downgrade van de bbp-prognose voor de eurozone in 2013 en 2014 (naar respectievelijk -0,6 procent en 1,0 procent) kunnen een rem vormen voor de Europese aandelen. Een diepere recessie in Europa kan de winst en marges onder nog meer druk zetten, hetgeen wellicht nog niet in de huidige koersen is verdisconteerd. Zelfs zonder die mogelijkheid zien de waarderingen er vanuit historisch perspectief niet goedkoop uit (figuur 2). Ondernemingen in de eurozone die weten te profiteren van het herstel in de Verenigde Staten en de verwachte opleving in de opkomende markten en ook op de obligatiemarkten kunnen lenen, zouden beter moeten kunnen presteren dan ondernemingen in landen die zwaarder leunen op binnenlandse economische groei (zoals Italië en Frankrijk) en op bankleningen. Meer in het bijzonder geldt dat we bij de allocatie van middelen aan Europese aandelen sterk aanraden de focus te leggen op Europese ondernemingen die kunnen profiteren van megatrends. Daarmee bedoelen we de doorlopende wereldwijde integratie, sterke groei van opkomende markten, en andere nichemarkten met een global footprint. Anderzijds houden wij een scherp oog gericht op de Europese bankensector, gezien de ontwikkelingen in Cyprus, de magere groei in kredietverlening en zorgen In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 10 Investment Insights april 2013

11 US dollar-cycli in de afgelopen 40 jaar Indices, maart 1973 = 100 Aandeel China in wereldvraag naar metalen en olie in procent Nominale US dollar handelsgewogen index Reële US dollar handelsgewogen index Niet-Chinese vraag Chinese vraag Ruwe olie Nikkel Koper Zink Aluminium Staal IJzererts Figuur 3 Bron: Deutsche Bank, Global Markets; FactSet. Per 26 maart 2013 Figuur 4 Bron: Bloomberg Finance L.P. Per 26 maart 2013 over het krachtenveld met betrekking tot deposito s. Wij blijven in die sector dan ook onderwogen. Nu Europa geen duidelijke katalysator heeft voor hogere groei- of winstvooruitzichten geven wij de voorkeur aan de VS. Hoewel de macroeconomische groeivooruitzichten in de opkomende markten beter blijven dan die voor de ontwikkelde markten, presteren de aandelen van opkomende markten vooralsnog aanmerkelijk slechter. Gedurende het jaar zal de groei in economieën zoals China waarschijnlijk versnellen en wij verwachten derhalve nog steeds dat dit eind 2013 weerspiegeld zal zijn in de aandelenkoersen. De winstmarges bij Aziatische ondernemingen liggen onder druk, en dat komt tot uiting in de winstcijfers over het vierde kwartaal van Die bevestigen onze mening dat de belangrijkste redenen voor die margedruk gelegen zijn in te hoge investeringen en stijgende bedrijfskosten (met name arbeid en energie). Vooruitkijkend denken wij echter dat de algemeen positieve trend in ontwikkelde landen steun kan bieden aan de exportvolumes. Op basis van relatief beheersbare marginale kosten lijken de vooruitzichten voor de Aziatische winstmarges dan ook stabiel te noemen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de grondstoffenprijzen niet aanzienlijk stijgen of de exportprijzen van Aziatische goederen niet te ver dalen. Aangezien de winstverwachtingen momenteel niet te hoog gespannen zijn, is er in dat opzicht ruimte voor positieve verrassingen later dit jaar. Aziatische ondernemingen zullen goed op hun kosten moeten letten. Wij geven daarom de voorkeur aan ondernemingen die worden geleid volgens de best practices van de private sector, en niet aan ondernemingen die rechtstreeks of indirect in staatshanden zijn. China en sterke dollar kunnen grondstoffenprijzen drukken In dit Global Investment Committee hebben de vooruitzichten van grondstoffen speciale aandacht gekregen. De bbpgroei in de opkomende markten zal naar verwachting achterblijven ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl de groei in de ontwikkelde markten positief zal zijn, maar niet indrukwekkend. Vanuit die gedachte menen wij dat de zogenaamde commodity super cycle plaats zal maken voor meer gematigde rendementen op grondstoffen. Selectie en timing zullen van belang zijn bij het beleggen in grondstoffen. Dat geldt te meer nu cyclische grondstoffen op korte termijn met tegenwind te maken zullen krijgen door de sterke Amerikaanse dollar. De dollar zal naar verwachting gedurende langere tijd in een opwaartse trend blijven. Die trend wordt ondersteund door de groei van de Amerikaanse economie, die hoger ligt dan bij andere ontwikkelde markten, door de pogingen van China om zijn economie onafhankelijker te maken van buitenlandse investeringen, en door verruimend beleid van buitenlandse centrale banken die hun eigen valuta willen verzwakken. Figuur 3 toont eerdere Amerikaanse dollar-cycli. Met betrekking tot specifieke grondstoffen geldt dat de vraag van het Oude China naar ijzererts, nikkel en aluminium waarschijnlijk zal afnemen doordat de consumenteneconomie zich sneller ontwikkelt dan de industrialisering. Dit leidt weer tot een lagere groei van de importbehoefte en wereldprijzen. Figuur 4 laat zien hoe belangrijk de Chinese vraag naar dergelijke grondstoffen is. De goudprijs is dit jaar vooralsnog gevoelig gebleken voor de kracht van de dollar (figuur 5 toont hun historische verband) en omdat er geen duidelijke katalysator is in een risk on - klimaat, kon de goudprijs geen wezenlijk hogere niveaus bereiken. Voor de langere termijn zien we echter meer kansen In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Investment Insights april 2013 Pagina 11

12 Larry V. Adam/Onze visie vervolg voor een stijging van de goudprijs dan bij andere cyclische grondstoffen. De goudprijs kan steun vinden in negatieve/ neutrale reële rentetarieven en een aanhoudende vraag vanuit de centrale banken. De olieprijzen zullen komend jaar binnen een nauwe bandbreedte ($90 $100 voor WTI) blijven door het toegenomen aanbod van Amerikaans schaliegas door hydraulisch fractureren ( fracking ) en een verschuiving naar schonere energiebronnen in China. Het assetallocatieproces We handhaven onze bestaande drie pijlers benadering van assetallocatie. De eerste pijler in ons beleggingsproces - het verzamelen van de oorspronkelijke visies van de commissieleden volgens gedragsleerprincipes - resulteert in een commissie die voor de lange termijn positief is over risicovolle vermogenswaarden. Dit met name vanwege de ongekende monetaire steunmaatregelen en de aantrekkende groeiverwachtingen. Gezien de huidige hoge koersniveaus is het GIC echter voorzichtig met het verhogen van de exposure naar aandelen. In plaats daarvan gaat de voorkeur uit naar handhaving van de huidige risiconiveaus door risico s binnen de risicovolle vermogenswaarden te herschikken. De tweede pijler is gebaseerd op een diepgaande bottom-up analyse van macro-, waarderings- en technische gegevens. Deze pijler geeft een overweging aan in aandelen in ontwikkelde markten en een meer neutrale positie in aandelen en schuldpapier van opkomende markten en grondstoffen. Hierin was de positie overwogen. De laatste pijler die gebruikmaakt van systematische indicatoren om veranderingen in het beleggingsregime in kaart te brengen wijst nog steeds op een voorkeur voor een risk on benadering. Ten gevolge hiervan heeft het Global Investment Committee (GIC) op de bijeenkomst van 26 maart besloten de samenstelling van de risicovolle vermogenswaarden iets bij te stellen. De aanbeveling was om Aandelen ontwikkelde markten iets uit te breiden (+2 percent) door een bescheiden vermindering van Aandelen opkomende markten (-1 percent) en Grondstoffen (-1 percent). Met name Amerikaanse aandelen kwamen naar voren als de meest gewilde regio om in uit te breiden. Opgemerkt dient te worden dat het terugbrengen van de positie in Aandelen opkomende markten geen teken is van minder vertrouwen in dergelijke aandelen. Wij blijven hierin een gezonde overwogen positie houden ten opzichte van wereldwijde benchmarks. Een sterke dollar drukt vaak de goudprijs Goudprijs (USD/oz, LHS) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 USD handelsgewogen index (RHS, invers) Figuur 5 Bronnen: Bloomberg Finance L.P.; Deutsche Bank Global Markets. Per 26 maart 2013 De bereidheid van het GIC om te hedgen is teruggekeerd naar laag nadat die tijdens de voorgaande bijeenkomst naar gemiddeld was verhoogd. De verlaging van dit profiel betekent zeker niet dat wij nu achterover leunen. De hedgingaanbeveling van 26 februari had echter een horizon van twee maanden en, gezien de kosten die met hedgen gepaard gaan, willen wij de portefeuille niet overmatig hedgen. Met betrekking tot valutahedging raden we Europese beleggers niet aan om hun positie in Amerikaanse dollars te hedgen, met name omdat we verwachten dat de Amerikaanse dollar verder zal aantrekken. Ook heeft het GIC de bestaande high conviction ideas opnieuw beoordeeld en besloten deze ideeën alle vijf te handhaven. De redenen hiervoor worden op pagina 17 toegelicht. Tevens is besloten een nieuw high conviction idea te lanceren: Sectoren die profiteren van Chinese bestrijding van luchtvervuiling. Hoewel wij onze exposure naar Aandelen opkomende markten deze maand hebben verlaagd, zien wij op langere termijn absoluut kansen voor dit thema. Dit is met name gebaseerd op de vastberaden inspanningen van de Chinese overheid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit idee wordt op pagina 15 besproken In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De voorspellingen zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, oordelen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. Pagina 12 Investment Insights april 2013

13 GIC April 2013 Model Portefeuille Assetallocatie Beleggingscategorie Wijziging* Weging (vanaf 26 maart 2013) Liquide middelen geen wijziging 3% Staatsobligaties ontwikkelde markten geen wijziging 12% Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten geen wijziging 16% Obligaties opkomende markten geen wijziging 10% } 41% Aandelen ontwikkelde markten +2% 30% Aandelen opkomende markten -1% 15 % Absoluut rendement en valuta s geen wijziging 9% Grondstoffen -1% 5% Totaal 100% 100% } } 45% 14% Bron: Deutsche Bank, A&WM Global Investment Committee (GIC), Wealth Management. Per 26 maart De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. *T.o.v. de assetallocatie na onze vergadering van 26 maart Assetallocatie gedurende het bestaan van de GIC-modelportefeuille in procent Liquide middelen Staatsobligaties ontwikkelde markten Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten Obligaties opkomende markten Aandelen ontwikkelde markten Aandelen opkomende markten Absoluut rendement en valuta's Grondstoffen Bron: Deutsche Bank, Global Investment Solutions. Per 26 maart 2013 De allocaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Deze allocatie wordt in onze GIC-modelportefeuille toegepast, waarmee we allocaties in lokaal toegepaste portefeuilles kunnen bepalen. Deze allocatie is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Investment Insights april 2013 Pagina 13

14 Stream door Susan Derges bij Deutsche Bank, Londen Susan Derges Foto: John Wildgoose, 2012 High conviction ideas Nieuw high conviction idea Overzicht van de resultaten Evaluatie van bestaande high conviction ideas Pagina 14 Investment Insights april 2013

15 Nieuw high conviction idea Christian Nolting Sectoren die profiteren van Chinese bestrijding van luchtvervuiling De luchtvervuiling in Beijing neemt nog steeds toe. De PM 2.5* luchtvervuilingsindex klom in maart tot bijna in Beijing dit terwijl de standaard van de Wereldgezondheidsorganisatie 25 is. De media hebben zich al massaal op de stijgende luchtvervuiling gestort en ook de Chinese burgers eisen nu onmiddellijke en aanzienlijke overheidsmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens een onderzoek van de Asian Development Bank zijn de kosten voor medische zorg als gevolg van luchtvervuiling gelijk aan 1,2 procent van het jaarlijkse bbp van China. Het huidige langetermijnbeleid, gericht op een vertraging van de groei van het steenkoolverbruik, heeft niet geleid tot een betere luchtkwaliteit. Op de korte termijn gerichte maatregelen, zoals het tijdelijk stilleggen van vervuilende fabrieken of bouwplaatsen, hebben evenmin geleid tot duurzame resultaten. Het Ministerie van Milieubescherming heeft onlangs als doelstelling aangekondigd de landelijk gemiddelde PM 2.5 index vóór 2020 te willen verlagen van 75 naar 35. Om dat te realiseren zal China naar onze mening zijn algemene groeistrategie en beleid drastisch moeten aanpassen. Daarbij kan men denken aan een aanzienlijke vermindering van het steenkoolverbruik en autogebruik, en hogere investeringen in schone energie/spoorwegen. Dit High Conviction Idea moet worden beschouwd als een thema voor de langere termijn. Er zal tijd nodig zijn om de energiemix te wijzigen, het stedelijk transportsysteem te ontwikkelen, en de nodige strategie en beleidsmiddelen te ontwikkelen. Momenteel is steenkool de belangrijkste vervuiler. Wij zien aardgas als de beste mogelijkheid om bij te dragen aan schone energie. Tot belangrijke schone technologie behoort waarschijnlijk controleapparatuur, centrale verwarmingssystemen (die steenkoolboilers moeten vervangen) en apparatuur voor ontzwaveling en denitratie. Deze vertegenwoordigen een veelheid aan kansen voor het Chinese bedrijfsleven. Prognoses energieverbruiksmix China procentueel aandeel in totaal verbruik Huidig aandeel (2012) DB-prognose aandeel (2030) Steenkool Olie Schone energie, waarvan: Wind Zonne-energie Aardgas Kernenergie Waterenergie Totaal Figuur 1 Bron: Deutsche Bank, Global Markets. Per 26 maart 2013 Het opzetten van een adequaat PM2.5-controlesysteem in 113 modelsteden zoals gepland zal echter een kostbare onderneming worden. Een tweede risico is dat bij de weinig flexibele staatsondernemingen het wel enige tijd kan duren voordat de vervuilende verwerkers van grondstoffen uit gebruik worden genomen. * Een luchtvervuilingsindex die de dichtheid van fijnstof meet (minder dan 2,5 micrometer in omvang per kubieke meter). De meest actuele prognoses van Deutsche Bank Global Markets voor de energieverbruiksmix ziet u hierboven in figuur 1. Globaal zal het aandeel van schone energiebronnen (gas, wind, water, zon en kernenergie) in het energieverbruik naar verwachting stijgen van 13,0 procent in 2012 naar 45,7 procent in High conviction ideas zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Investment Insights april 2013 Pagina 15

16 Overzicht van de resultaten High conviction ideas Instapdatum Beweegreden Referentie-index Rendement sinds instapdatum Sectoren die profiteren van Chinese bestrijding van luchtvervuiling 26 maart 2013 De luchtvervuiling is in China enorm toegenomen en veroorzaakt maatschappelijke onrust. De Chinese overheid zal zijn strategie en beleid waarschijnlijk moeten aanpassen om dit probleem aan te kunnen pakken. Sectoren die hiervan op de langere termijn waarschijnlijk zullen profiteren zijn onder meer aardgas, kernenergie, windenergie en zonne-energie, alsmede de spoorwegen- en metrobouw. n.v.t. n.v.t. Amerikaanse large caps voorkeur boven small caps 26 februari 2013 De Amerikaanse small caps hebben sinds de lancering van dit idee beter gepresteerd dan de Amerikaanse large caps. Verscheidene factoren kunnen echter een marktcorrectie teweegbrengen waardoor de small caps onevenredig zouden worden getroffen. Ook andere fundamentals zullen de large caps steun kunnen bieden. S & P 500 Index ten opzichte van Russell 2000 Index* Aziatische aandelen met herstelpotentieel 29 januari 2013 Bepaalde sectoren in Azië zullen bijzonder profiteren van de toegenomen externe vraag; andere zullen profiteren van hernieuwde aandacht van Aziatische overheden voor binnenlandse ontwikkelingskwesties en hervormingen. n.v.t. n.v.t. Wallet commerce - technologie 26 maart 2012 Mobiele betalingen, ofwel 'wallet commerce', zullen in een aantal sectoren kansen op lange termijn bieden. n.v.t. n.v.t. Amerikaanse aandelen die een hoog dividend 30 januari 2012 Het dividendthema heeft nog steeds een brede basis en blijft aantrekkelijk. S&P 500 High Yield Dividend Aristocrats Index** uitkeren Amerikaanse technologieaandelen 26 april 2011 Winstmomentum, beleggersvriendelijke uitkeringen en waarderingen nog steeds aantrekkelijk. Meerdere nieuwe productintroducties zorgen voor verdere stimulering. S&P Information Technology Index** Aanvullende prestatiegegevens zijn op verzoek verkrijgbaar. * Idee voor relatief rendement, gebaseerd op de relatieve performance van de twee benchmarks, uitgedrukt in USD. De vermelde prestaties gelden vanaf de opgegeven instapdatum tot 26 maart ** Idee voor totaalrendement, waarbij de performance gemeten wordt aan het resultaat ten opzichte van de benchmark, uitgedrukt in USD. De vermelde prestaties gelden vanaf de opgegeven instapdatum tot 26 maart geeft winst aan geeft verlies aan 'High conviction ideas' zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Pagina 16 Investment Insights april 2013

17 Evaluatie van bestaande high conviction ideas Larry V. Adam, Megan Horneman, Christian Nolting Amerikaanse large caps voorkeur boven small caps (idee gelanceerd op 26 februari 2013) Verscheidene indicatoren geven nu aan dat Amerikaanse aandelen ten minste een bescheiden correctie te wachten staat. Naast het externe gevaar dat de Cyprische crisis behelst, kunnen de Amerikaanse economische cijfers de komende maanden ook last krijgen van de belastingverhogingen en automatische bezuinigingsmaatregelen. In dat geval zal de fundamentele kracht van grote ondernemingen er toe kunnen leiden dat zij beter presteren dan kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen hebben namelijk vaak een hogere bèta: zij reageren sterker op brede marktbewegingen. Wat verder spreekt voor large caps is dat zij beter in staat zijn te profiteren van het wereldwijde economische herstel (omdat een groter deel van hun omzet bestaat uit export). Daarnaast zijn hun winstcijfers beter voorspelbaar, hebben zij gezondere balansen en leveren zij een aantrekkelijker dividendrendement. Aziatische aandelen met herstelpotentieel (Idee gelanceerd op 29 januari 2013) De economische groei in Azië lijkt weer verder aan te gaan trekken. Aziatische exportgegevens en inkoopmanagersindices duiden tevens op omzetgroei. Ook de bestedingen aan infrastructuur blijven in Azië op een hoog peil. In het algemeen denken wij dat het selecteren van specifieke sectoren en aandelen van Aziatische ondernemingen meer vruchten zal afwerpen dan een brede selectie van landen als zodanig. Wij blijven ons echter wel bewust van de invloed die Aziatische aandelen kunnen ondervinden van valutaschommelingen en beleidswijzigingen. Wallet commerce -technologie (Idee gelanceerd op 26 maart 2012) De laatste tijd zien we bepaalde aandelen in technologie en telecommunicatie zwakker presteren. Op lange termijn verwachten wij echter nog steeds een toename van mobiel betalen bij winkeliers. Daarvan zullen onder meer betalingsverwerkers, eigenaren van technologie, communicatie/systeemaanbieders, beveiligingssoftware- en verwante large cap retailers kunnen profiteren. Amerikaanse aandelen die een hoog dividend uitkeren (Idee gelanceerd op 30 januari 2012) Sinds dit idee werd gelanceerd, heeft de S&P 500 Dividend Aristocrats Index op absolute basis een stijging laten zien en het ook beter gedaan dan de brede S&P 500 Index. Met een mogelijke marktcorrectie geven wij de voorkeur aan dit soort bèta-beleggingen. Dividendaandelen zijn bovendien aantrekkelijker gewaardeerd dan bepaalde vastrentende beleggingen (bijv. Amerikaanse Treasuries) aangezien de verwachting is dat de rentetarieven laag zullen blijven. Met name hoog-dividenduitkerende ondernemingen met een gezonde balans met cash, een geschiedenis van consistente dividendgroei en een gunstig winstvooruitzicht kunnen interessant zijn. Amerikaanse technologieaandelen (Idee gelanceerd op 26 april 2011) Ondanks recente underperformance blijven we positief over technologie als thema voor de lange termijn. De sector zal steun kunnen vinden in kortere productcycli, waarderingen en fundamentals. Van alle S&P 500-sectoren wordt Technologie momenteel verhandeld tegen de grootste discount versus haar historisch gemiddelde, winstgroei zal naar verwachting in 2013 sterk zijn en het dividend stijgt. High conviction ideas zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan geen garantie worden gegeven dat een prognose, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement wordt behaald. Investment Insights april 2013 Pagina 17

18 Belangrijkste contactpersonen: Wealth Management Global Strategy Team Mondiaal VS VS VK Arnaud de Servigny Larry V. Adam Megan Horneman Paul Wharton Expertise beleggingscategorieën: Aandelen Expertise beleggingscategorieën: Vastrentende waarden Expertise beleggingscategorieën: Aandelen Duitsland Elke Speidel-Walz EMEA (prot tem) Stéphane Junod APAC Christian Nolting Expertise beleggingscategorieën: Opkomende markten Expertise beleggingscategorieën: Grondstoffen Pagina 18 Investment Insights april 2013

19 Disclaimer Deutsche Asset & Wealth Management biedt wereldwijd oplossingen op het gebied van vermogensbeheer voor vermogende personen, hun familie en een aantal instellingen. Deutsche Asset & Wealth Management heeft via Deutsche Bank AG, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar medewerkers (gezamenlijk: Deutsche Bank ) dit document te goeder trouw gepubliceerd. Dit document is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingswensen, doelstellingen of financiële situatie van individuele beleggers. Beleggers dienen voordat zij een beleggingsbesluit nemen na te gaan (al dan niet met ondersteuning van een beleggingsadviseur) of de door Deutsche Bank beschreven of aangeboden beleggingen en strategieën aansluiten bij hun specifieke beleggingswensen, doelstellingen en financiële situatie. Dit document dient verder slechts ter informatie/bespreking en vormt geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging voor het aangaan van een transactie en dient niet als beleggingsadvies te worden beschouwd. Deutsche Bank verstrekt geen fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen bij hun eigen belastingdeskundigen en fiscalisten advies in te winnen wanneer zij door Deutsche Bank gesuggereerde beleggingen en strategieën in overweging nemen. Tenzij anders aangegeven worden beleggingen bij Deutsche Bank niet gegarandeerd. Tenzij in een bepaald geval anders wordt aangegeven, worden beleggingsinstrumenten niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) of een andere overheidsinstelling, en worden deze niet gegarandeerd door, en vormen deze geen verplichtingen zijdens, Deutsche Bank AG of de aan haar gelieerde ondernemingen. Hoewel de informatie in dit document van betrouwbaar geachte bronnen is verkregen, staan wij niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid daarvan en dient daar niet als zodanig vanuit te worden gegaan. Alle hierin opgenomen opvattingen en schattingen, waaronder verwacht rendement, geven onze mening weer op de datum van dit verslag en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen een aantal aannames bevatten die later onjuist blijken te zijn. Beleggingen brengen verschillende risico s met zich mee, waaronder marktschommelingen, tegenpartijrisico, wijzigingen in de toezichtwetgeving, mogelijke vertraging in de terugbetaling, inkomstenderving en verlies van de inleg. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk op enig moment ingelegde bedrag niet meer terugverdient. Daarnaast zijn aanzienlijke schommelingen in de waarde van de belegging zelfs in korte periodes mogelijk. In deze publicatie zijn toekomstgerichte uitspraken opgenomen. Toekomstgerichte uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aannames, schattingen, prognoses, zienswijzen, modellen en hypothetische prestatieanalyses. De opgenomen toekomstgerichte uitspraken vormen het oordeel van de schrijver per de datum van dit materiaal. Toekomstgerichte uitspraken bevatten aanmerkelijke elementen van subjectieve bevindingen en analyses, waarbij wijzigingen daarin en/of overwegingen van verschillende of aanvullende factoren van wezenlijke invloed zouden kunnen zijn op de aangegeven resultaten. Daardoor kunnen de werkelijke resultaten, ook wezenlijk, verschillen van de in dit document vermelde resultaten. Deutsche Bank verstrekt geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de redelijkheid of volledigheid van dergelijke toekomstgerichte uitspraken of tot enige andere hierin opgenomen financiële informatie. De voorwaarden van een belegging zijn bij uitsluiting onderworpen aan de specifieke bepalingen, waaronder risico-overwegingen, die in de aanbiedingsdocumenten zijn opgenomen. Bij uw beleggingsbeslissingen dient u uit te gaan van de definitieve documentatie met betrekking tot de transactie en niet van de daarin opgenomen samenvatting. Dit document mag niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of in omloop worden gebracht. De wijze waarop dit document wordt verspreid of in omloop wordt gebracht kan op grond van de wet- of regelgeving in bepaalde landen, waaronder de Verenigde Staten, worden beperkt. Dit document is niet gericht aan, of bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door, (rechts)personen die inwoner zijn van, woonachtig zijn in of gevestigd zijn in een plaats, staat, land of ander rechtsgebied, waaronder de Verenigde Staten, waar dergelijk(e) verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik strijdig is met de wetof regelgeving of als gevolg waarvan Deutsche Bank binnen dat rechtsgebied wordt onderworpen aan een registratie- of vergunningsplicht waaraan zij momenteel in dat rechtsgebied niet voldoet. Personen die dit document in hun bezit krijgen dienen zich zelfstandig te laten informeren over dergelijke beperkingen en zich hieraan te houden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst; niets in dit document vormt een verklaring of garantie met betrekking tot toekomstige prestaties. Aanvullende informatie wordt op verzoek van de belegger verstrekt. Dit document mag niet in Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika of aan enig Amerikaanse persoon verspreid worden Deutsche Bank AG Uitgever: Deutsche Bank AG, Global Investment Solutions, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main, Duitsland Grafisch ontwerp: Weigand Design und Kommunikation GmbH, Frankfurt Print: Adelmann GmbH, Frankfurt Investment Insights april 2013 Pagina 19

20 Pagina 20 Investment Insights april 2013

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Augustus 2013 Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Economische normalisatie zal op termijn winst opleveren, maar eventrisico s blijven: Aandelen ontwikkelde markten moeten

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Investment Insights Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Verandering in het monetair beleid VS moet als een positieve ontwikkeling worden gezien, en de vastrentende markt heeft

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights juni 2013. Investment Insights juni 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights juni 2013. Investment Insights juni 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights juni 2013 Investment Insights juni 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Augustus 2013 Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Het wereldwijde macro-economische klimaat blijft goed ondanks het recente begrotingsdebacle in de VS : afbouw kwantitatieve

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights mei 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights mei 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights mei 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Investment Insights. Wealth Management

Investment Insights. Wealth Management Investment Insights Pagina 1 HOOFDSTUKTEKSTJE Wealth Management Investment Insights : Aandelen uit ontwikkelde markten waarschijnlijk ondersteund door verbeterde groei van het bbp in de tweede helft van

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Investment Insights Juli 2012

Investment Insights Juli 2012 Investment Insights Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding door de CIO 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en actuele gegevens 7 Onze visie & aanbevolen portefeuilleverdeling

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie