Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER"

Transcriptie

1 Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER

2 2 Bevraging Deze vragenlijst peilt naar de aanwezige bedrijfsvisie rond genderbewust HRM en de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd, en bekijkt welke maatregelen er hieromtrent genomen zijn door het bedrijf. Mogen wij u vragen om deze vragenlijst zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Later zal er een interview volgen met een lid van het management om het proces rond deze maatregelen te bespreken. De Mobiele Gendercel De laatste jaren werden in heel wat ondernemingen en organisaties in Vlaanderen inspanningen geleverd om het genderbewust HRM-beleid en de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd vorm te geven. Dit resulteerde in een rijk scala aan methodieken, goede voorbeelden en praktijken. Deze blijven echter onbekend gezien ze de werkvloer en de bedrijfscontext veelal niet verlaten. De meeste bedrijven/organisaties werken nog steeds op individuele basis, als op een eiland, wat een structurele discussie omtrent het thema bemoeilijkt. Daarnaast ontbreekt het op Vlaams niveau, bij bedrijven en bij diegenen die ondernemingen en organisaties ondersteunen in hun diversiteits- en genderbeleid, aan gebundelde en tastbare kennis en informatie over methodieken, goede voorbeelden en praktijken, die ingezet kunnen worden in om het even welke organisatie of bedrijfsomgeving. Om enerzijds een antwoord te bieden op deze vraag en om anderzijds het genderbewust HRM-beleid en/of de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd te ondersteunen en te versnellen - voor vrouwen en mannen in allerlei functies en op alle niveaus - werd de Mobiele Gendercel opgestart. Doelstelling De Mobiele Gendercel heeft tot doelstelling een praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen, in de vorm van een database, waarmee Vlaamse bedrijven en organisaties (zelf) aan een genderbewust HRM-beleid en/of een optimaal combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd kunnen werken. Dit algemeen inzetbaar instrument zal groeien uit de verzameling, analyse en eventuele vertaling van reeds bestaande methodieken. Ervaringsbedrijven De Mobiele Gendercel wil het bestaande genderbewust HRM-beleid van 25 diverse bedrijven en/of organisaties in Vlaanderen (5 per provincie) doorlichten, door middel van een 360 feedback. Met 360 feedback wordt bedoeld dat alle betrokken partijen in het bedrijf zullen bevraagd worden, met name management, vakbondsvertegenwoordigers en werknemers. De doorlichting gebeurt niet enkel aan de hand van een bevraging van de verschillende bedrijfsactoren. Ook bedrijfsdocumenten zoals bedrijfsbrochures en CAO s worden onder de loep genomen. De knelpunten, succesfactoren en randvoorwaarden - gedetecteerd in de individuele bedrijfsanalyses - bundelen we in een macroanalyse, die de basis zal vormen voor het algemeen inzetbaar instrument dat bedrijven een methodiek aanbiedt om een geslaagd en kwaliteitsvol genderbewust HRM-beleid en/of combinatiebeleid (in) te voeren. Ambassadeurs De Mobiele Gendercel gaat tevens op zoek naar een 5-tal bedrijven die reeds ver staan in hun visie op en toepassing van een genderbewust HRM-beleid en/of combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd.

3 3 We willen deze 5 bedrijven mobiliseren om een ambassadeursfunctie op zich te nemen. Van deze ambassadeurs verwachten we dat zij hun kennis, ervaring en expertise delen met andere deelnemende bedrijven en op ervaringsuitwisselingsmomenten. Verspreiding resultaten Aangezien het belangrijk is de verspreiding van de resultaten van de Mobiele Gendercel te maximaliseren, zullen we onder meer een Train-The-Trainer-pakket (TTT) ontwikkelen. Deze TTT zal aangeboden worden aan verschillende arbeidsmarktactoren, zoals personeelsverantwoordelijken, projectontwikkelaars EAD 1, sectorconsulenten, intermediairen en consultants. Hiermee wordt tevens een netwerk van organisaties uitgebouwd dat bedrijven actief kan ondersteunen en begeleiden bij het introduceren van een genderbewust personeelsbeleid en/of combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd. Op Vlaams niveau richt de Mobiele Gendercel een stuurgroep op om het project mee te ondersteunen. Hierin zijn de sociale partners op VESOC 2 -niveau, de Vlaamse Regering (Kabinet Werkgelegenheid en het Kabinet Gelijke Kansen en de administraties Werkgelegenheid en Gelijke Kansen) en de projectpartners vertegenwoordigd. Communicatiecampagne In de laatste fase van het project zal een grootschalige communicatiecampagne worden opgezet. Hierin worden de resultaten van de analyses en de ervaringen, samen met de instrumenten, bekend gemaakt. De communicatiecampagne bevat ook een sensibiliserend luik rond het thema genderbewust HRM-beleid en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd. Dit project wordt mogelijk gemaakt door middel van subsidiëring vanuit ESF (Europees Sociaal Fonds) doelstelling 3, zwaartepunt 5 (gender) en VESOC. Voor meer informatie of vragen kan u steeds terecht bij: Mobiele Gendercel team Linda Cuylaerts en Inge Croes Ilse Gilops Wim De Kinderen T 014/ T 011/ T 011/ F 014/ F 011/ F 011/ E E E RESOC-Kempen P/a Spoorwegstraat Turnhout ERSV Limburg Kunstlaan Hasselt UHasselt/SEIN Agoralaan, gebouw D 3590 Diepenbeek Op 1 januari 2005 ging de Mobiele Gendercel van start. Dit ESF3, zw5 project is een gezamenlijk initiatief van RESOC- Kempen (Regionaal Sociaal Economisch OverlegComité), ERSV (Erkend Regionaal SamenwerkingsVerband) Limburg en Universiteit Hasselt/Sein en loopt tot 31 december Vzw Evenwicht, vzw Amazone en communicatiebureau Fé. zijn de partners die betrokken zijn bij de verschillende fasen van het project en hun expertise zullen inbrengen. 1 Evenredige ArbeidsDeelname 2 Vlaams Economisch en Sociaal OverlegComité

4 Deel 1: Identificatie bedrijf In deel 1 vult u algemene gegevens in betreffende het bedrijf. Zo krijgen we een zicht op de sector waarbinnen u werkt, welke producten of diensten u aflevert, hoe u strategische beslissingen neemt, en of er een vakbond in het bedrijf aanwezig is. 4 1 Identificatiegegevens van het bedrijf: Gegevens bedrijf Naam bedrijf Adres bedrijf Tel. Nr Fax Website Datum oprichting Aantal werknemers Indien van toepassing Naam vestiging Adres vestiging Tel. Nr Fax Website Datum oprichting Algemeen Directeur Naam Alg. Directeur Tel. Nr GSM Fax adres Contactpersoon Naam contactpersoon Functie Tel. Nr GSM Fax adres

5 5 2 Tot welke sector behoort uw bedrijf? U mag slechts 1 sector kiezen. Vul ook de nummer(s) van de betreffende Paritaire Comités in. Landbouw en Ontginning Nr(s). Paritair Comité 1. Land- en tuinbouw, jacht, veeteelt, bosbouw 2. Visserij 3. Winning van delfstoffen Industrie Nr(s). Paritair Comité 4. Productie en distributie van energie, watervoorziening 5. Chemische industrie, aardolie en aardgas, rubber- en plastiekverwerking 6. Metaalverwerking, vervaardiging producten uit metaal, machinebouw, elektronische industrie, autoassemblage 7. Elektronische industrie, elektrische of elektronische apparaten of instrumenten 8. Voeding, drank en rookwaren 9. Textiel, schoen- en kledingnijverheid 10. Houtindustrie, papierindustrie, grafische industrie 11. Woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouwkunde 12. Farmaceutische industrie Diensten Nr(s). Paritair Comité 13. Telecommunicatie 14. Informatica 15. Distributie en logistiek, opslag en transport 16. Horeca, catering 17. Transport 18. Diensten aan ondernemingen 19. Diensten aan personen 20. Reclame en media, marketing, PR 21. Bank- en kredietwezen, verzekeringen 22. Kleinhandel 23. Groothandel 24. Onderzoek en ontwikkeling, consultancy, adviesbureau 25. Diensten aan ondernemingen Quartaire Sector Nr(s). Paritair Comité 26. Gezondheidszorg, welzijnszorg 27. Onderwijs, opleiding 28. Socio-culturele sector 29. Federale overheid 30. Overheden van gewesten en gemeenschappen 31. Lokale en provinciale overheid 32. Andere:

6 6 3 Wat zijn de belangrijkste producten (goederen en/of diensten) van uw bedrijf? U mag tot 5 producten en/of diensten invullen. Producten Hoeveel uren per week bedraagt een voltijdse baan contractueel in uw bedrijf? Geef indien nodig meer uitleg. 5 Welke uurregelingen bestaan er in uw bedrijf?. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Soorten uurregelingen 1. Vaste dagdienst 2. Vaste vroege dienst 3. Vaste late dienst 4. Vaste nachtdienst 5. Weekenddienst 6. Wachtdienst 7. Ploegensysteem/Shiften 8. Andere; welke:

7 7 6 Welke besluitvormingsorganen zijn er in uw bedrijf aanwezig? Geef ook aan wat de hiërarchie is van de besluitvormingsorganen : 1 is de hoogste score. Besluitvormingsorganen Aanwezig Hiërarchie (kruis aan) (omcirkel) 1. Directiecomité met uitvoerend management Raad van beheer/bestuur Dagelijks bestuur 4. Ondernemingsraad 5. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Geef voor de organen aan uit hoeveel vrouwen en mannen deze vertegenwoordiging bestond op 31 december 2002 en 31 december 2004 (in absolute cijfers). Met deze vraag willen we een vergelijking kunnen maken tussen nu en 3 jaar geleden. Besluitvormingsorganen (31/12/) 2002 (31/12/) Directiecomité met uitvoerend management 2. Raad van beheer/bestuur 3. Dagelijks bestuur 4. Ondernemingsraad 5. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) M V M V 8 Is er een vakbondsvertegenwoordiging in uw bedrijf? Indien ja : uit hoeveel mannen en vrouwen bestaat deze? Geef de absolute cijfers. Vakbondsvertegenwoordiging Aantal mannen Aantal vrouwen

8 8 Deel 2: Communicatie in het bedrijf In deel 2 stellen we u enkele vragen over hoe en hoe vaak de communicatie verloopt tussen het bedrijf, de werknemers en de vakbonden. We peilen ook naar de tevredenheid hierover, en maken ruimte voor eventuele suggesties. 9 Op welke manier en hoe vaak communiceert het bedrijf met het personeel over algemene bedrijfsgebeurtenissen (feiten, nieuwe regelingen )? Vormen van communicatie Nooit Soms Vaak Altijd Telefonisch 3. SMS 4. Intranet 5. Bedrijfskrant 6. Memo s 7. Informele gesprekken 8. Formele vergaderingen 9. Vergaderingen met de vakbond 10. Ondernemingsraad 11. CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) 12. Andere, welke: 10 Hoe tevreden bent u over de communicatie in het bedrijf naar de werknemers toe? Slechts één antwoord is mogelijk. Graad van tevredenheid 1. Heel tevreden 2. Eerder tevreden 3. Noch tevreden, noch ontevreden 4. Eerder ontevreden 5. Heel ontevreden 11 Gelieve toe te lichten waarom u deze score kiest:

9 9 Indien het bedrijf geen vakbondsafgevaardigden heeft, ga naar vraag Op welke manier en hoe vaak communiceert het bedrijf met de vakbondsafgevaardigden in het bedrijf? Vormen van communicatie Telefonisch 3. SMS 4. Intranet 5. Bedrijfskrant 6. Memo s 7. Informele gesprekken 8. Formele vergaderingen 9. Vergaderingen met de vakbond 10. Ondernemingsraad 11. CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) 12. Andere, welke:.. Nooit Soms Vaak Altijd 13 Hoe tevreden bent u over de communicatie van het bedrijf met de vakbond? Graad van tevredenheid 1. Heel tevreden 2. Eerder tevreden 3. Noch tevreden, noch ontevreden 4. Eerder ontevreden 5. Heel ontevreden 14 Gelieve toe te lichten waarom u deze score kiest: 15 Wie is er in het bedrijf verantwoordelijk voor de interne communicatie? Geef de functie van deze persoon. Functie:

10 Deel 3: Personeel Deel 3 geeft ons een overzicht van het personeel in het bedrijf. Op basis hiervan kunnen we een zicht krijgen op mogelijke obstakels voor een geslaagd combinatiebeleid arbeid gezin/vrije tijd en voor een vlotte doorstroming van vrouwen naar de hogere functies. 16 Welke van deze gegevens worden in het personeelsbestand bijgehouden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Personeelsgegevens 1. Geslacht 2. Leeftijd 3. Nationaliteit 4. Onderwijsniveau 5. Woonplaats 6. Wijze van vervoer naar het werk 7. Burgerlijke staat 8. Contractueel aantal uren 9. Soort contract 10. Personeelscategorie 11. Arbeidsstatuut 12. Uurregeling 13. Kinderen ten laste Geef een overzicht van het aantal personeelsleden van de afgelopen 3 jaar naar geslacht en personeelscategorie (max. 4 categorieën). Maak een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Leidinggevende: Iemand die leiding geeft aan mensen met uitvoerende taken. Arbeider: Iemand die uitvoerend werk doet en onder het statuut van arbeider valt. Bediende: Iemand die uitvoerend werk doet en onder het statuut van bediende valt. Andere: (welke: ) artal Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 31/12/ 2002 MAN 31/12/ /12/ /12/ 2002 VROUW 31/12/ /12/ 2004

11 11 18 Geef een overzicht van het aantal werknemers met hun arbeidsovereenkomst, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004). Cijfers MAN VROUW Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 19 Wat is het aantal vaste en tijdelijke contracten van het afgelopen jaar, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004)? Cijfers MAN VROUW Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 20 Wat zijn de in- en uitstroomcijfers van het afgelopen jaar, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004)? Cijfers MAN VROUW Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 21 Wat zijn de absenteïsmecijfers (in procenten) van de voorbije 3 jaar? artal %Absenteïsme 31/12/2002 % 31/12/2003 % 31/12/2004 % 22 Zit moederschapsrust in de absenteïsmecijfers? Kruis ja of neen aan. Moederschapsrust in absenteïsmecijfers

12 12 23 Wat zijn de huidige regelingen in het bedrijf met betrekking tot arbeidstijden en organisatie? Soorten regelingen 1. Traditionele uurregeling (5 x 8u, 5 x 7u, 36u, ) 2. Alternatieve uurregeling (4 x 9,5u, 2 x 12u tijdens weekends, ) 3. Shiften/ploegensysteem 4. Vaste pauzemomenten 5. Maken van overuren 6. Compensatie overuren 7. Seizoensschommelingen in productie 8. Oproeppool 9. Beperkingen in het nemen van verlof 10. Deeltijdse uurregelingen 11. Glijdende werkuren 12. Extra pauzemomenten 13. Vrije opname vakantiedagen 14. Thuiswerk met ondersteuning van het bedrijf vb. PC, internet, 15. Thuiswerk zonder ondersteuning van het bedrijf 16. Telewerken/satellietkantoren 17. Andere; welke:.. Nee Weet niet 24 Welke mobiliteitsregelingen zijn van toepassing in het bedrijf? Regelingen rond mobiliteit 1. Fietsvergoeding 2. Sociaal abonnement 3. Carpoolplan 4. Bedrijfsvervoerplan 5. Gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer 6. Volledige terugbetaling openbaar vervoer 7. Bedrijfswagen voor tijdelijk gebruik 8. Bedrijfswagen voor permanent gebruik 9. Bedrijfsbus 10. Andere; welke:.. Nee Weet niet

13 13 25 Hebben zich in de afgelopen 3 jaar belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het vlak van onderstaande kenmerken? Kruis aan en vul in. 25.a.1 Personeelsomvang 25.a.2 Indien ja: welke waren deze ontwikkelingen in personeelsomvang? 25.b.1 Personeelsbehoud 25.b.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen in personeelsbehoud? 25.c.1 Personeelswerving 25.c.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen in personeelswerving?

14 14 25.d.1. Knelpuntberoepen 25.d.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op het vlak van knelpuntberoepen? 25.e.1 Herstructureringen 25.e.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op het vlak van herstructureringen? 25.f.1 Andere 25.f.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op dit vlak?

15 15 Deel 4: Genderbewust HRM en combinatiebeleid arbeid en gezin/vrije tijd In deel 4 analyseren we de visie van het bedrijf met betrekking tot een genderbewust personeelsbeleid, het doorbreken van rollenpatronen en de combinatie arbeidgezin/vrije tijd. We bekijken tevens de maatregelen die op dit vlak genomen zijn en welke plannen het bedrijf nog heeft. Ook netwerken en awards komen aan bod. Op de maatregelen wordt dieper ingegaan tijdens een gesprek tussen de bedrijfsleider en/of contactpersoon van het bedrijf met de Mobiele Gendercel. 26 Is er in uw bedrijf een mission statement? Kruis aan. 27 Indien ja: hoe luidt het mission statement? 28 Heeft het bedrijf een visie op genderbewust HRM? Kruis aan. 29 Indien ja: wat is de bedrijfsvisie over genderbewust HRM?

16 16 30 Welke onderstaande maatregelen zijn van toepassing in het bedrijf in het kader van een gelijke kansenbeleid man/vrouw? Maatregelen/Initiatieven 1. Er zijn genderbewuste functieomschrijvingen 2. Er zijn genderbewuste vacatureadvertenties 3. Er is een gelijke verdeling M/V in de jury bij sollicitaties 4. Dezelfde contractvoorwaarden gelden voor mannen en vrouwen 5. Dezelfde loonvoorwaarden gelden voor mannen en vrouwen 6. Er is een emancipatie-ambtenaar of gelijke kansenverantwoordelijke in het bedrijf 7. Er is een interne werkgroep rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen 8. Er is een netwerk voor vrouwelijke werknemers in het bedrijf 9. Er is een netwerk voor mannelijke werknemers in het bedrijf 10. Er is een gemengd netwerk in het bedrijf 11. Er is ondersteuning voor leidinggevende vrouwen 12. Er is ondersteuning voor leidinggevende mannen 13. Er zijn leidinggevende vrouwen in het bedrijf 14. Er zijn leidinggevende mannen in het bedrijf 15. Er wordt aan peterschap/mentoring gedaan in het bedrijf 16. Er bestaat coaching voor vrouwen in het bedrijf 17. Er bestaat coaching voor mannen in het bedrijf 18. Er zijn aparte sanitaire voorzieningen in het bedrijf voor mannen en vrouwen 19. Er zijn specifieke opleidingen voor vrouwen 20. Er zijn specifieke opleidingen voor mannen Nee Weet niet

17 17 Maatregelen/Initiatieven (vervolg) 21. Er is loopbaanbegeleiding/- ontwikkeling voor vrouwen 22. Er is loopbaanbegeleiding/- ontwikkeling voor mannen 23. Vrouwen kunnen verticaal doorstromen (promotie maken) 24. Mannen kunnen verticaal doorstromen (promotie maken) 25. Vrouwen kunnen horizontaal doorstromen (andere functie opnemen) 26. Mannen kunnen horizontaal doorstromen (andere functie opnemen) 27. Andere; welke:. Nee Weet niet 31 Heeft het bedrijf plannen om het personeelsbeleid nog genderbewuster te maken? 32 Indien ja: welke plannen heeft het bedrijf om het personeelsbeleid nog genderbewuster te maken?

18 18 33 Welke specifieke inspanningen levert het bedrijf om roldoorbrekend te werken? Roldoorbrekende maatregelen Nee Weet niet 1. Stimuleren van vrouwen om mannelijke functies in te vullen 2. Stimuleren van mannen om vrouwelijke functies in te vullen 3. Deeltijds werken voor leidinggevenden voorzien 4. Stimuleren van mannen om gebruik te maken van maatregelen als vaderschapsverlof, deeltijds werken, 5. Stimuleren van vrouwen om door te groeien in het bedrijf 6. Andere; welke:. 34 Heeft het bedrijf een visie op een combinatiebeleid arbeid-gezin/vrije tijd? Kruis aan. 35 Indien ja, wat verstaat het bedrijf onder een combinatiebeleid arbeid en gezin/vrije tijd?

19 19 36 Welke maatregelen zijn van toepassing in het bedrijf in het kader van combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Maatregelen/Initiatieven Werkuren en vakantiedagen 1. Contractueel deeltijds werken % 2. Contractueel deeltijds werken % 3. Contractueel deeltijds werken 50 % 4. Contractueel deeltijds werken minder dan 50 % 5. Voltijds contract, maar vrij tijdens de schoolvakanties 6. Duobaan 7. Tijdskrediet/Loopbaanonderbreking 8. Gezinsvriendelijke vergaderuren 9. Mogelijkheid tot verschuiven van shifturen 10. Voorrangsregeling voor vakantiedagen rekening houdend met de gezinssituatie Speciale verloven 11. Sociaal verlof 12. Borstvoedingsverlof 13. Educatief verlof Dienstverlening door/in het bedrijf 14. Postloket 15. Ander loket; welk:. 16. Bankautomaat 17. Winkel met bedrijfsproducten 18. Kruidenier /24 shop (winkelmuur) 20. Strijkdienst 21. Wasdienst 22. Boodschappendienst 23. Carwash 24. Bedrijfsrestaurant 25. Catering 26. Sportfaciliteiten Kinderopvang 27. Permanente kinderopvang in het bedrijf 28. Permanente kinderopvang georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 29. Kinderopvang tijdens schoolvakanties in het bedrijf Nee Weet niet

20 20 Maatregelen/Initiatieven (vervolg) 30. Kinderopvang tijdens schoolvakanties georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 31. Kinderopvang voor zieke kinderen in het bedrijf 32. Kinderopvang voor zieke kinderen georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 33. Volledige financiële tegemoetkoming voor kinderopvang door het bedrijf 34. Gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor kinderopvang door het bedrijf Betrekken van het gezin 35. Gezinsactiviteiten (bv. gezinsdagen, sinterklaasfeest,...) Financiële voordelen 36. Korting of financiële tegemoetkoming voor een sportabonnement 37. Korting of financiële tegemoetkoming voor culturele activiteiten 38. Andere; welke:.. Nee Weet niet 37 Heeft het bedrijf plannen om het personeelsbeleid nog beter af te stemmen op de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Kruis aan. 38 Indien ja: welke plannen heeft het bedrijf om het personeelsbeleid nog beter af te stemmen op de combinatie van arbeid en gezin/vrije tijd?

21 21 39 Neemt het bedrijf deel aan een netwerk rond genderbewust personeelsbeleid, mensvriendelijk ondernemen, sociaal verantwoord ondernemen? Kruis aan. 40 Indien ja: aan welk(e) netwerk(en) neemt het bedrijf deel? 41 Heeft het bedrijf deelgenomen aan wedstrijden en/of awards rond genderbewust ondernemen en/of combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Kruis aan. 42 Indien ja: aan welke wedstrijden/awards heeft het bedrijf deelgenomen? Met welk resultaat?

22 22 43 Hebt u nog opmerkingen of vragen? U kan ze hier kwijt. Bedankt voor uw medewerking! Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Het MOBIELE GENDERCEL-team.

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media 1 De 4 dimensies van Talent Management 1. Aantrekken 2. Ontwikkelen 4. Behouden 3. Benutten 2 1 op de 3 organisaties

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd LEIDRAAD INTERVIEW. Procesbespreking per maatregel

Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd LEIDRAAD INTERVIEW. Procesbespreking per maatregel Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd LEIDRAAD INTERVIEW Procesbespreking per maatregel 2 PROCESBESPREKING (per maatregel) Deel 1 Algemeen 1. Wat is de naam van de

Nadere informatie

Nulmeting m/v Charter 2006

Nulmeting m/v Charter 2006 1/24 Nulmeting m/v Charter 2006 Mag ik u vriendelijk vragen de secties aangeduid met een markeerstift aan te vullen en aanvullingen en opmerkingen aan te duiden met een andere kleur. Waarvoor dank! Status

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Ervaringsfonds Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) Vragenlijst over Werkbaarheid (VOW) Versie 2010 ONDERNEMING

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week:

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week: A. Identificatiegegevens Bedrijf:.. 1. Wat is uw geslacht? q man q vrouw 2. Wat is uw leeftijd? q jonger dan 20 jaar q 20-29 jaar q 30-39 jaar q 40-44 jaar q 45 of ouder 3. Wat is uw beroep? q arbeider

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Het project Family & Business Audit : inhoud en enkele resultaten

Het project Family & Business Audit : inhoud en enkele resultaten Het project Family & Business Audit : inhoud en enkele resultaten Danau, D. & Van Dongen, W. (2002), Algemeen Eindrapport FBA project, CBGS, Unversiteit Antwerpen en ECWS, Brussel. Het project Family &

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

nv gezond: naar een duurzaam gezondheidsbeleid op het werk Vannyvel Joeri 19/05/2015 Stafmedewerker Gezond Werken

nv gezond: naar een duurzaam gezondheidsbeleid op het werk Vannyvel Joeri 19/05/2015 Stafmedewerker Gezond Werken nv gezond: naar een duurzaam gezondheidsbeleid op het werk Vannyvel Joeri 19/05/2015 Stafmedewerker Gezond Werken Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ) Expertisecentrum

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

PASO Flits 4 Het combinatiemodel dichterbij?

PASO Flits 4 Het combinatiemodel dichterbij? PASO Flits 4 Het combinatiemodel dichterbij? Een betere afstemming tussen beroeps- en gezinsleven piekt al jaren hoog op de beleidsagenda. Vooral tegen de achtergrond van de meer diverse wensen en verwachtingen

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Baisier, L. (2004).. Brussel: SERV STV Innovatie & Arbeid. Vandaag is een op de vijf werknemers in de Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar,

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Gender- en diversiteitsplan 2005

Gender- en diversiteitsplan 2005 Brussel, juni 2005 060805_Gender-_en_diversiteistplan_2005 Gender- en diversiteitsplan 2005 Sociaal-Economische Raad van laanderen Inhoud 1. otivatie... 3 2. Identificatie van de entiteit... 5 3. Gender-

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

Statistieken BEV: volledige cijfers schooljaar en status cijfers schooljaar op 20/10/2016

Statistieken BEV: volledige cijfers schooljaar en status cijfers schooljaar op 20/10/2016 Statistieken BEV: volledige cijfers schooljaar 2013 2014 en status cijfers schooljaar 2014 2015 op 20/10/2016 2013 2014 (2014): aangevraagde + goedgekeurde gegevens zijn volledig 2014 2015 (2015): aangevraagde

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN Januari 2010 Els Messelis & Gaby Jennes GEMEENTE:........................... PROVINCIE:........................... Inleiding en

Nadere informatie

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP HET ANPCB IN EEN NOTENDOP (4 e trimester 2012) Het ANPCB in een notendop Aantal ondernemingen en bedienden: 2007 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 55.924 55.413 54.746 54.783 55.721 55.176 406.021 413.356

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

HOE GEZINSVRIENDELIJK

HOE GEZINSVRIENDELIJK HOE GEZINSVRIENDELIJK 5BIG ZIJN DE 5? 5 Een gezinsvriendelijk bedrijf is: HOE GEZINSVRIENDELIJK ZIJN DE BIG 5? Een groot gedeelte van je tijd breng je door op je werk. Het werk combineren met gezin en

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

A. Vragen over uw job en loopbaan

A. Vragen over uw job en loopbaan A. Vragen over uw job en loopbaan 1. Heeft u momenteel een job als werknemer? (ik ben arbeider, bediende, ambtenaar) (ik ben werkloos, zelfstandige, op (brug)pensioen...) Vul enkel bladzijde 9 van de vragenlijst

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014)

HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014) HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014) HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP Aantal ondernemingen en bedienden: 2009 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 54.746 54.783 55.721 55.176 54.844 54.217

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote

In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote De hardwerkende romanist Benedict Vanclooster In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote Romanistenenquête in te vullen. Het was onze bedoeling uit te zoeken hoe het de

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 25% van alle afgelegde kms 66% van de afgelegde kms tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

In commissie van 10 oktober 2013 stelde de minister: Het verhogen van de efficiëntie van de VDAB-zoekmachine is een blijvende uitdaging.

In commissie van 10 oktober 2013 stelde de minister: Het verhogen van de efficiëntie van de VDAB-zoekmachine is een blijvende uitdaging. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 547 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 20 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Matchingtool Elise In commissie van 10 oktober

Nadere informatie

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers De Vlaamse sectorconvenants in cijfers In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden die er sinds kort zijn om statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Opleidingsplan 2017 Metaalhandel (PsC )

Opleidingsplan 2017 Metaalhandel (PsC ) Opleidingsplan 2017 Metaalhandel (PsC 149.04) Hiermee geeft u alleen de opleidingsbehoefte van uw bedrijf weer. Voor ondersteuning dient u voor elke opleiding bij EDUCAM een aanvraag in. Gebruik gemaakt

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Basisboek Interne Communicatie

Basisboek Interne Communicatie Basisboek Interne Communicatie Bijlage 2 Bijlage 2 Voorbeeld van een communicatie-audit 14 Hieronder treft u een voorbeeld aan van een communicatie-audit die vier aspecten van interne communicatie meet:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 2016 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN

SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 2016 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 216 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN INHOUD Een woordje vooraf 5 Algemeen: hoeveel wg ers en wn ers telt de sector een overview 6 Werkgevers per provincie 6 Werkgevers

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren;

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; STERRENTOEKENNING ORGANISATIES > 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1-

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Opslag Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Ben je van plan om zelf binnenkort loonsopslag te vragen aan je huidige werkgever?

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER PERSONEELSDIENST Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel GEMEENTE STEENOKKERZEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER Datum:../ /2013 Pasfoto of gelijkwaardig kleven ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING TOEZICHT(ST)ER VOOR

Nadere informatie

Waarom aandacht besteden aan de afstemming arbeid en gezin?

Waarom aandacht besteden aan de afstemming arbeid en gezin? 6.2 Afstemming arbeid en gezin Waarom aandacht besteden aan de afstemming arbeid en gezin? Voordelen voor de werkgever Meer flexibiliteit in permanentie en productie Tevreden medewerkers met een verhoogde

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen economische geografie Datum MACRO analyse Werknemers dynamiek: kansen en groei

faculteit ruimtelijke wetenschappen economische geografie Datum MACRO analyse Werknemers dynamiek: kansen en groei Datum 28-10-2013 1 MACRO analyse Werknemers dynamiek: kansen en groei Presentatie Datum 28-10-2013 2 Onderzoeksopzet MACRO Eerste resultaten: - beroepsbevolking (m/v, lft, opleiding) - banen (sector, regio)

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie