Kinderen in armoede aan het woord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen in armoede aan het woord"

Transcriptie

1 Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie: praktische gegevens over de ORGANISATIE die dit projectvoorstel indient Het aantal tekens dat u kunt invullen is beperkt, en wordt waar nodig onder elke vraag aangegeven. Hou uw uitleg dus kort en concreet Officiële naam * Juridisch statuut * Commercieel bedrijf Feitelijke vereniging Onderwijsinstelling Openbare sector Privéstichting Sociaal economiebedrijf Stichting van openbaar nut vzw Andere (coöperatieve, kerkfabriek ) Datum van oprichting * Erkend en gesubsidieerd als (alleen de meest recente erkenning/subsidiëring vermelden) Nationaal Nummer * (indien uw organisatie geen nationaal nummer heeft, hier 0 invullen) Adres van de maatschappelijke zetel Straat * Nummer * + Bus Land * Postcode en gemeente binnen België Postcode en gemeente buiten België Algemeen telefoonnummer * (De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: ) Algemeen adres Website Financiële gegevens Naam van uw bank * IBAN code * BIC (SWIFT) code * Rekeninghouder * c/o KONING BOUDEWIJNSTICHTING stichting van openbaar nut BREDERODESTRAAT 21 B-1000 BRUSSEL BELGIË TEL FAX BANK VAN DE POST IBAN : BE BIC : BPOTBEB1

2 De contactpersoon: praktische gegevens over de CONTACTPERSOON die dit projectvoorstel indient Prefix * De heer Mevrouw Naam * Voornaam * Functie binnen de organisatie Rijksregisternummer * (Gelieve 0 in te vullen indien u niet in het bezit bent van een Belgische identiteitskaart) Telefoonnummer (De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: ) GSM adres * De verantwoordelijke: praktische gegevens over de VERANTWOORDELIJKE die bij een eventuele selectie de (financiële) overeenkomst met de ondertekent Prefix * De heer Mevrouw Naam * Voornaam * Functie binnen de organisatie Rijksregisternummer * (Gelieve 0 in te vullen indien u niet in het bezit bent van een Belgische identiteitskaart) Telefoonnummer (De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: ) GSM adres Kinderen in armoede aan het woord 2/7

3 Detailinformatie over uw organisatie Wat is het doel van uw organisatie? * (max tekens) Beschrijf kort en concreet de doelstellingen van uw organisatie Tot wie richt uw organisatie zich? * (max tekens) Beschrijf de doelgroep van uw organisatie kort en concreet Wat zijn de voornaamste activiteiten van uw organisatie? * (max tekens) Wees zo concreet en duidelijk mogelijk. Waar is uw organisatie actief? * U kunt slechts 1 keuze aanduiden Gelieve alleen de meest concrete keuze aan te duiden. Als uw organisatie bijvoorbeeld actief is in een bepaalde gemeente, duidt u alleen die gemeente aan (in dat geval dus geen provincie, Gemeenschap of land aanduiden). Als uw organisatie actief is in een bepaalde provincie, kiest u alleen die provincie (en duidt u geen gemeente, Gemeenschap of land aan). Uw organisatie is actief in één gemeente in België Postcode Gemeente Uw organisatie is actief in een hele provincie in België Uw organisatie is actief in een hele Gemeenschap/Gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duitstalige Gemeenschap Franse Gemeenschap/Waals Gewest Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest Uw organisatie is actief in één land Kinderen in armoede aan het woord 3/7

4 ALLEEN voor vzw s, stichtingen en sociale economiebedrijven Onderstaande rubriek dient u alleen in te vullen indien uw organisatie een vzw, een internationale vzw, een stichting of een sociaal economiebedrijf is. Scholen, hogescholen, universiteiten en ziekenhuizen hoeven onderstaande vragen NIET te beantwoorden. Vooraf dit: De wil filantropie in België promoten. Vandaar ons initiatief voor een website waar organisaties uit de socialprofit sector en de sociale economiesector zich kunnen voorstellen. Dankzij deze website wordt de sector ook meer transparant. Surf naar: De gegevens die u in onderstaande rubriek invult, gebruiken we om de website aan te vullen. Deze website is uiteraard niet commercieel. Indien u niet wenst dat de door u in deze rubriek verstrekte informatie wordt opgenomen in deze website, bel dan of mail: Personeelsinformatie Personeel onder de verantwoordelijkheid van de organisatie Bezoldigd personeel (uitgedrukt in voltijds equivalenten - VTE) * Vrijwilligers, uitgedrukt in voltijds equivalenten (zonder de leden van de Raad van Bestuur mee te tellen) * Totaal * Financiële informatie Wat was het totale budget van uw organisatie in het voorbije jaar? * Uw belangrijkste financieringsbronnen (in %) * Subsidies Giften Opbrengsten van uw activiteiten (bijdragen, betaalde diensten ) Andere, te verduidelijken: De rekeningen van de organisatie worden gecontroleerd (zo ja, duid dan aan door wie) een accountant een bedrijfsrevisor Totaal 100% Zijn giften voor uw organisatie fiscaal aftrekbaar? * Ja Neen Bestuur Wie zijn de leden van uw Raad van Bestuur? * Geef de naam en de functie (voorzitter, schatbewaarder, secretaris, leden, ) Hoe is de directie van uw organisatie samengesteld? * Geef de naam en de functie. Kinderen in armoede aan het woord 4/7

5 Enkele vragen over uw project Geef een titel aan uw project. * (max. 250 tekens) Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees hier dus zo duidelijk en concreet mogelijk. Geef een korte beschrijving van uw project in maximum twee zinnen. * (max. 500 tekens) Deze beschrijving wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees hier dus zo duidelijk en concreet mogelijk. Wat is de doelstelling van uw project? * (max tekens) Timing Wanneer zal uw project van start gaan of wanneer is het gestart? * Opgelet: bij sommige oproepen mag het project nog niet afgelopen zijn of moet het project binnen een bepaalde termijn worden gerealiseerd. Raadpleeg hiervoor de selectiecriteria. Wat is de voorziene einddatum van uw project? * Welke acties plant u om uw project te realiseren? Beschrijf ze kort in een tijdschema. Budget Geef een gedetailleerd budget voor de realisatie van uw project. (eigen bijdrage, subsidies toegekend door derden, bijdrage van deelnemers,...) Inkomsten Uitgaven Hoeveel zal de uitvoering van uw project kosten? * (enkel gehele getallen ingeven aub, geen punten of komma's) Hoeveel financiële steun vraagt u aan de? * In de criteria van de projectoproep vindt u het maximumbedrag dat u kan aanvragen. (enkel gehele getallen ingeven aub, geen punten of komma's) Voor welke uitgaven zou u de steun van de gebruiken? (max tekens) Kinderen in armoede aan het woord 5/7

6 Waar en voor wie Waar zal uw project actief zijn? * U kunt slechts 1 keuze aanduiden Gelieve alleen de meest concrete keuze aan te duiden. Als uw project zich bijvoorbeeld afspeelt in een bepaalde gemeente, duidt u alleen die gemeente aan (in dat geval dus geen provincie, Gemeenschap of land aanduiden). Als uw project actief is in een bepaalde provincie, kiest u alleen die provincie (en duidt u geen gemeente, Gemeenschap of land aan). Uw project spitst zich toe op één gemeente in België Postcode Gemeente Uw project richt zich tot een hele provincie in België Uw project richt zich tot een hele Gemeenschap/Gewest in België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duitstalige Gemeenschap Franse Gemeenschap/Waals Gewest Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest Uw project richt zich tot één land Heeft u met uw project een bepaald doelpubliek voor ogen? (max tekens) Evalueren en communiceren Beschrijf kort de concrete en meetbare projectresultaten die u beoogt. (max tekens) Hoe wilt u uw project evalueren? (max tekens) Hoe wilt u uw project bekend maken bij een breder publiek? (max tekens) ALLEEN invullen indien u voor uw projectvoorstel samenwerkt met partner(s) Beschrijf kort de rol van elke partner. (max tekens) Werkte u eerder met deze partner(s) samen? (max tekens) Kinderen in armoede aan het woord 6/7

7 Specifieke vragen voor de oproep Kinderen in armoede aan het woord Leg uit hoe u gaat 'luisteren' naar kinderen die in armoede leven. * Zorg ervoor dat uw antwoord rekening houdt met de volgende aspecten: de methoden die u zal gebruiken om zicht te krijgen op de beleving en de verwachtingen van de kinderen. Op welke manier kan uw project als inspiratiebron dienen voor andere projecten? * Zorg ervoor dat uw antwoord rekening houdt met de volgende aspecten: de voorbeeldfunctie van uw project. Om onze communicatie-instrumenten te evalueren Hoe wist u dat deze projectoproep gelanceerd was? via de media via de website van de via een e-news van de via een andere website (dus niet via via rss, facebook, linkedin, twitter, andere: namelijk Kinderen in armoede aan het woord 7/7

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER BIJ DE OPROEP 2011 Uiterste indieningdatum: 11 mei 2011 om 12u Impulsloket Flanders Care Agentschap Ondernemen Koloniënstraat 56 6 de verdieping 1000 Brussel

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum goedgekeurd in de algemene vergadering van 10 december 2014 VADEMECUM INDIENEN MANDATENLIJST EN VERMOGENSAANGIFTE /

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE

ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE Alle eenheden hebben een aantal algemene administratieve taken die ze zo goed mogelijk moeten opvolgen. Om iedere eenheid hierin te ondersteunen heeft het Landelijk Secretariaat

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden Erasmus+ Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken Strategische partnerschappen Strategische partnerschappen voor meer dan één veld Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor voorbeeldprojecten op het gebied van Erfgoedparticipatie U heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor een voorbeeldproject

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Fondsen werven is als solliciteren

Fondsen werven is als solliciteren Fondsen werven is als solliciteren Een leidraad voor het opstellen van een aanvraag Inleiding In Nederland bestaan er drie typen fondsen: geldwervende fondsen, loterijfondsen en vermogensfondsen. Geldwervende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Toelichting aanvraagformulier Voor wie? Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie