Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund"

Transcriptie

1 Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter) - Ruud Couwenberg (secretaris) - Eric Senger (medewerker Inmaxxa) - Geen participanten Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Bespreking resultaten Alpha Future Spread Fund Bespreking voorstel om fonds meer te spreiden over andere strategieën/producten van verschillende aanbieders (zie appendix) 4. Stemming over stopzetting daytradingactiviteiten 5. Afsluiting door de voorzitter Ad 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en constateert dat er geen participanten zijn. Eén participant had zich aangemeld, maar later toch weer afgemeld. Er zijn van te voren wel een aantal volmachten binnengekomen. De voorzitter besluit de vergadering verder schriftelijk af te doen. Ad 2. Bespreking resultaten Alpha Future Spread Fund 2011 Het Alpha Future Spread Fund speelt vooral in op bewegingen op de termijnstructuur van de futures op de grondstoffenmarkten. Het fonds behaalde over 2011 een positief rendement van 4,29%, waarmee het de benchmarks ruim versloeg. Ter vergelijking: de MSCI World (in euro s, rekening houdend met herbelegging van dividend) zakte in 2011 met 1,92% en de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index daalde met 2,4%. Ondanks de mooie outperformance is het jammer dat de resultaten niet erg stabiel waren door het jaar heen. Eigenlijk is het positieve resultaat vooral toe te schrijven aan januari waarin eindelijk de aanvankelijk in het jaar 2010 opgebouwde posities (spreads) hun vruchten begonnen af te werpen. Een voor een vielen in de eerste maand van het jaar de overbought-condities (soms ook oversold-condities) terug en kwamen de opgebouwde spreadposities in meer winstgevende zones terecht In de loop van 2011 werd de beheerder van het fonds (Inmaxxa) steeds minder tevreden over de werkwijze van de toenmalige adviseur Emil van Essen. Zoals uit bovenstaande beschrijving van de resultaten over januari 2011 al bleek heeft Emil van Essen de neiging om soms zelfs met grote leverage (zoals in 2008) contraire posities in te nemen, die niet altijd meteen aan het begin goede resultaten opleveren, maar die uiteindelijk moet leiden in een klapper (zie nogmaals januari 2011 als voorbeeld van zo n klapper). In 2008 maakten we in januari zelfs een klapper van meer dan 32%! Door deze werkwijze was er volgens de beheerder sprake van te hoge beweeglijkheid (volatiliteit). De volatiliteit zou gedempt moeten worden door het daytradingprogramma (eveneens van de adviseur). Dit daytradingprogramma, dat aanvankelijk goed presteerde, maakte echter vanaf medio 2009 per saldo alleen maar verliezen. De beheerder heeft toen in overleg met de participanten in juni 2011 besloten te stoppen met de toenmalige adviseur Emil van Essen. De maand juli werd derhalve een overgangsmaand. Op 13 juli is de ComBATS12, een tracker met een leverage van 2 op de ComBATS Index van Barclays, gekocht. Aanvankelijk zijn we begonnen met een afdekking van 50% en dit hebben tegen het einde van het jaar verhoogd naar 70%. Tegen het eind van het

2 jaar zijn ook de daytradingactiviteiten opnieuw ingericht. Zoals besloten tijdens de participantenvergadering van juni 2011 zijn de daytradingactiviteiten overgenomen door Frans Schreiber, fondsbeheerder van het All Markets Fund. De ComBats van Barclays is gebaseerd op een zogenaamde smart index waarbij tegelijkertijd long- en short wordt gegaan op de termijnstructuur van verschillende grondstoffenfuturesmarkten. Met de aankoop van de ComBats door het AFSF is er tegenpartijrisico op Barclays geïntroduceerd. De beheerder heeft de laatste maanden van 2011 en de eerste maanden van 2012 benut om due diligences te doen naar vergelijkbare producten als de ComBats, met als doel te kijken of we in het fonds nog beter kunnen diversifiëren, om zo de resultaten nog stabieler te maken en het tegenpartijrisico nog verder te verlagen. De due diligences zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een voorstel aan de participanten, die worden besproken in deze participantenvergadering. Door de verdere spreiding tussen verschillende producten is het voeren van een daytradingprogramma binnen het fonds volgens de beheerder niet meer noodzakelijk. Ad 3. Bespreking voorstel om fonds meer te spreiden over andere strategieën/producten van verschillende aanbieders De voorgestelde verandering in het beleid is eigenlijk simpel. We stoppen de daytradingactitiviteiten en spreiden de commodity(spread)strategieën over verschillende producten van verschillende aanbieders. De vier voorgestelde producten worden (hieronder) kort beschreven. Barclays ComBats12 (bestaat reeds in de portefeuille) De ComBats12 is een marktneutrale grondstoffenstrategie die probeert op basis van een strategie met een lage volatiliteit alpha te genereren op de termijncurve van diverse grondstoffenmarkten (in dit geval bedoelen we met het genereren van alpha, het genereren van rendement onafhankelijk van wat de grondstoffenmarkt doet). De alpha wordt gegenereerd door te beleggen in een zogeheten smart index ontworpen en uitgegeven door Barclays met een hefboom ( leverage ) van 2. Het beleggen in deze index vindt plaats door middel van een zogeheten index wrapper. De alpha van de strategie achter deze index wordt meer specifiek gegenereerd door: % te beleggen in futures op de grondstoffen (uit het gekozen universum) verderop de termijncurve van de betreffende grondstoffen, waardoor er een longpositie in de betreffende grondstoffen ontstaat (zie A in onderstaande figuur), maar tegelijkertijd door: 2. de bovengenoemde longpositie te neutraliseren middels een 100% shortpositie in een future met de kortste looptijd (aan het begin van de curve dus, zie B in de figuur). Welke future short wordt gegaan (op het langere eind van de curve dus) wordt bepaald door een algoritme. Door tegelijkertijd long- en short te zijn in dezelfde grondstof is er dus geen blootstelling aan de prijsontwikkeling van de onderliggende grondstof. Er wordt alleen winst of verlies gemaakt als de voorkant van de curve harder daalt dan de achterkant van de curve (of minder hard stijgt). De ComBats-benadering kan worden toegepast op verschillende grondstoffenmarkten. De benadering diversifieert tussen de energiemarkten, industriële materialen en agrarische- en veeteeltproducten. De rendementen van dit product zijn reeds eerder besproken in de participantenvergadering van 27 juni 2011.

3 Barclays Capital Backwardation (nieuw) De termijnstructuur van de futures kan in contango zijn, zoals afgebeeld in bovenstaande figuur, maar ook in backwardation, zoals afgebeeld in onderstaand figuur. Bij een termijnstructuur in backwardation zijn de futures die verder op de curve liggen (de langerlopende futures) dus goedkoper dan de futures aan het begin van de curve (de korterlopende futures). Grondstoffen die de meeste (steilste) backwardation hebben worden verondersteld het hardst te gaan stijgen. De Barclays Capital Backwardation Index koopt de zes grondstoffen die de steilste backwardation hebben en gaat de zes grondstoffen die het meest in contango (minst in backwardation) staan short. De mix aan grondstoffen waarin long- en short wordt gegaan wordt gelijk gewogen. De som van de absolute gewichten is 100% en er wordt dus geen extra hefboom (leverage) toegepast, anders dan de standaard hefboom in de futures zelf. De beheersfee voor dit product bedraagt 1,2% (er wordt door Barclays geen performance fee gerekend).

4 NB: bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op proforma brutoresultaten in dollars (er wordt dus geen rekening gehouden met de kosten van het product van Barclays en de kosten van het Alpha Future Spread Fund). Goldman Sachs Commodity Opportunities (nieuw) Bij Goldman Sachs Commodity Opportunities gaat het om een CTA (officieel geregistreerd managed futures-fonds voor de institutionele markt) van Goldman Sachs Asset Management. Het beheer wordt gedaan voor een ervaren team van vier grondstoffenspecialisten. Zij monitoren dagelijks de verschillende grondstoffenmarkten (energie, industriële materialen, edelmetalen en agrarische producten). Er worden zowel langetermijnthema s (zoals het stijgen van de olie- en goudprijzen) als kortetermijnthema s bespeeld. Er wordt gebruikt gemaakt van een mulitdimensionale benadering: - macro-economische inzichten; - fundamentele vraag- en aanbodfactoren in iedere deelmarkt; - technische factoren als momentum (trend) en potentiële doorrolrendementen (op de curve). De Alpha wordt dus gegenereerd door fundamentele research en actieve trading in grondstoffen en de daaraan gerelateerde markten. Op langere termijn streeft het fonds er naar om geen directionele bias te hebben, maar op korte termijn kunnen netto long- of netto shortposities in bepaalde grondstoffen ontstaan. Het fonds van Goldman Sachs Asset Management hanteert een beheersfee van 1% en een performance fee van 10% (op basis van zogeheten true high-water mark). De brutojaarrendementen van het fonds zijn als volgt: : 10,01% : 12,36% : 11,00% : 16,08% : 6,01% : 7,42%

5 NB: kapitaalsontwikkeling van het fonds van Goldman Sachs Asset Management op basis van brutorendementen in dollars (de kosten van het fonds van Goldman Sachs Asset Management en de kosten van het Alpha Future Spread Fund worden dus niet meegenomen). Merrill Lynch CX Commodity Alpha Fund (nieuw) Het Merrill Lynch CX Commodity Alpha Fund is gebaseerd op de MLCXAF5 Index, wat een door Merrill Lynch ontwikkelde smart index is die o.a. dagelijks op Bloomberg wordt gepubliceerd. Een smart index houdt in dat de index op basis van een algoritme longposities inneemt in bepaalde grondstoffen. De grondstoffen en hun gewichten die de longportefeuille uitmaken vormen een index (MLCXA01). Het fonds koopt deze index, maar gaat tegelijkertijd de Dow Jones UBS Commodity Index short. De MLCXA01 is ontworpen om het doorrollen van futures slimmer te doen dan de meeste standaardgrondstoffenbeleggers (zoals de indexfondsen of institutionele beleggers). In plaats van standaard de eerste maand door te rollen naar de tweede of derde maand (meestal over een tijdsperiode van vijf dagen), kijkt de MLCXA01 naar de curve (zie plaatjes hierboven) om te kijken waar het beste doorgerold kan worden. Het fonds hanteert een beheersfee van 2,5% bij een leverage van 5. Er is geen performance fee. NB: bovenstaande resultaten zijn bruto in dollars bij een leverage van 5 (er wordt dus geen rekening gehouden met de kosten van het fonds van Merrill Lynch en de kosten van het Alpha Future Spread Fund). De beheerder heeft voor de hierboven beschreven fondsen een uitgebreid due diligence rapport gemaakt. Participanten die meer informatie willen kunnen die op het kantoor van Inmaxxa B.V. inzien.

6 Ad 4. Stemming over stopzetting daytradingactiviteiten Van negen participanten, die in totaal 151,0166 participaties vertegenwoordigen in het fonds (15,6% van het totaal per 28/2/2012), zijn volmachten ontvangen. Bij alle volmachten lezen we dat er voor het stopzetten van de daytradingactiviteiten wordt gestemd. De voorzitter merkt op dat bij deze is besloten dat de daytradingactiviteiten worden stopgezet per eind maart En dat zo snel als mogelijk het (resterende) vermogen wordt gespreid voor de voorgestelde producten. De beheersfee wordt per 1 maart al verlaagd naar 2% en tegelijkertijd wordt de performance fee afgeschaft. Ad 5. Afsluiting door de voorzitter Gezien het feit dat er geen participanten aanwezig zijn wordt de vergadering afgesloten.

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien.

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien. Titans Fund i.l.: -0,38% in maart 2012 Algemene marktontwikkelingen in maart 2012 De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke)

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Maart 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4.

Nadere informatie

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 26 juni 2015 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

Certificaten. Eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

Certificaten. Eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Certificaten Eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s 2 Certificaten Inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ). Wanneer koopt u een Certificaat?

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012 Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012 Algemene marktontwikkelingen in september 2012 In september lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien, al waren er ook uitzonderingen. De andere

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE?

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE? Mei 2011 AANDACHT VOOR...Het Finles Lotus Fonds (FLF)! Het FLF is voor velen van u een oude bekende. In 1996 zijn wij het FLF gestart en sinds die tijd heeft het fonds roerige periodes gekend. In de afgelopen

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters

verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters Drs. Harm van Wijk www.beursbulletin.nl Pagina 1 van 58 Geld verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters De ultieme manier om geld voor je te laten werken

Nadere informatie

Due Diligence Vragenlijst QTR Fund (XL) 1 mei 2013

Due Diligence Vragenlijst QTR Fund (XL) 1 mei 2013 1 2 QTRFUNDENQTRFUNDXL Deze due diligence vragenlijst heeft betrekking op twee fondsen: het QTR Fund en het QTR Fund XL. Binnen beide fondsen worden dezelfde handelssystemen toegepast. Het QTR Fund XL

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie