Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund"

Transcriptie

1 Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan op de financiële markten, die is voortgekomen uit de kredietcrisis. Net als de meeste andere beleggingscategorieën zijn ook hedgefondsen geraakt. Een aantal fondsen kreeg te maken met illiquiditeit, ze handelen bijvoorbeeld in producten waar ineens een gebrek aan kopers ontstond. Een aantal van deze fondsen heeft hierdoor de mogelijkheden om uit te treden beperkt. Andere fondsen hebben hun beleggingen opgesplitst in een liquide deel en een illiquide deel, een zogeheten side pocket. Wanneer en/of deze side pockets tot uitkering komen is onzeker. Door terughoudendheid van beleggers in het algemeen en terughoudendheid ten aanzien van illiquide beleggingen in het bijzonder heeft het Titans Fund te maken gekregen met gebrek aan nieuwe instroom. Nieuwe investeerders zijn belangrijk omdat we dan beter de illiquide posities binnen het Titans Fund kunnen managen (zie ook bijlage). Tevens denken we dat we met nieuwe instroom van gelden beter kunnen profiteren van nieuwe beleggingsmogelijkheden. De huidige situatie, zoals deze hierboven geschetst, heeft Inmaxxa doen besluiten om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Er heeft zich inmiddels de mogelijkheid voorgedaan het Titans Fund te laten overnemen door een vergelijkbaar fonds dat groter is en veel meer liquiditeit biedt, te weten het Paerel Alternative Fund (PAF). In deze brief willen we kort uitleggen wat de voordelen van een dergelijke overname zijn. Tevens willen we u uitleggen wat de consequenties zijn als de overname van het Titans Fund door het Paerel Alternative Fund niet door kan gaan. Tevens willen wij u uitnodigen voor een participantenvergadering tijdens welke we uw vragen over een eventuele overname kunnen beantwoorden en u toestemming willen vragen voor de overname door PAF. Mogelijkheid 1: Overname Wij hebben met verschillende partijen in de markt gesproken en hebben inmiddels pro-forma overeenstemming bereikt met Paerel Vermogensbeheer, de beheerder van het Paerel Alternative Fund (PAF). PAF is een in Luxemburg geregistreerd fonds dat belegt in verschillende alternatieve beleggingsvormen, en is een subfonds van de paraplustructuur van Paerel Funds. Het heeft een met het Titans Fund vergelijkbaar doelrisico en doelrendement. De voordelen van een overname door PAF zijn: 1. PAF heeft een meer dan tien maal zo groot fondsvermogen als het Titans Fund; 2. PAF biedt een wekelijkse (in plaats van maandelijkse) toe- en uittreding;

2 3. PAF kent een lagere beheerfee dan het Titans Fund (1,75% versus 2,5%) en een lagere prestatievergoeding (performance fee (10% boven 3-maands euribor versus 15% 1 ); 4. PAF heeft een langer live trackrecord, dat voor een alternatief fonds zonder meer goed is te noemen. Zie ook de bijgesloten factsheet. 5. De Total Expense Ratio van PAF is lager dan die van het Titans Fund (3,26% versus 3,84%, voorlopig jaarverslag 2009). Een overname van het fondsvermogen van het Titans Fund door PAF zal 100% plaatsvinden tegen uitgifte van participaties PAF aan de beleggers van het Titans Fund. U zult daardoor voor het volledige bedrag waarin u nu in het Titans Fund deelneemt, participant in dit fonds worden. Er zullen geen aan- en verkoopkosten of andere afslagen worden gerekend bij het overzetten. Tijdens de overgang zal een onafhankelijke accountant de intrinsieke waarde van zowel het Titans Fund als van PAF vaststellen, naast de normale vaststelling van de intrinsieke waarde zoals die door de bewaarders/administrateurs wordt vastgesteld. Mogelijkheid 2: Liquidatie Indien niet gekozen wordt voor een overname dan wordt het Titans Fund opgeheven door de beheerder. De beheerder kan besluiten tot opheffing van het fonds op grond van artikel 14 Voorwaarden van beheer en bewaring. De liquide beleggingen worden in dat geval verkocht en uitgekeerd aan de participanten van het Titans Fund. De illiquide beleggingen blijven achter en het fonds zal aan de beleggers uitkeringen doen, mochten delen van de illiquide beleggingen gerealiseerd kunnen worden. De illiquide beleggingen maken ruim 60% van het fonds uit (zie bijlage). De liquidatie van dit gedeelte kan enige jaren in beslag nemen. De beheerder streeft er naar om het fonds in liquidatie in ongeveer twee jaar af te wikkelen. Advies Wij als beheerder adviseren u om te kiezen voor de overname voor PAF. Wij denken met de oplossing van de overname een uitstekend alternatief voor het Titans Fund gevonden te hebben. Voor de overdracht van de beleggingen van het Titans Fund aan PAF is goedkeuring van de meerderheid van de participanten van het Titans Fund vereist. Het gaat namelijk om een wijziging van het beleggingsbeleid. De overdracht kan pas drie maanden na deze goedkeuring zijn beslag krijgen, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Gedurende deze driemaandsperiode kunnen participanten uitstappen tegen de oude voorwaarden. Mocht de meerderheid van de participanten hun goedkeuring niet voor deze oplossing verlenen, dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn om tot liquidatie van het Titans Fund over te gaan. Dit zou betekenen dat u als participant over een termijn van ongeveer drie tot negen maanden circa 40% uitgekeerd krijgt en voor het overige slechts een deel van de huidige beleggingswaarde krijgt uitgekeerd en participant blijft van het Titans Fund in liquidatie. Procedure We nodigen u bij deze uit voor de participantenvergadering op donderdag 10 juni 2010 om ten kantore van Inmaxxa aan de Amsterdamsestraatweg 19C, 1411 AW Naarden. Op de participantenvergadering zal ook een vertegenwoordiger van Paerel aanwezig zijn. 1 Bij de lagere prestatievergoeding moet wel gemeld worden dat PAF iets dichter bij de zogeheten highwater mark staat. De huidige koers van het Titans Fund staat nog ongeveer 30% onder de hoogste koers, die van PAF staat ongeveer 20% onder hoogste koers ooit. Dit betekent dat het koersniveau waarop performance fee moet worden betaald bij PAF eerder kan worden bereikt dan bij het Titans Fund.

3 U kunt zich schriftelijk bij ons aanmelden tot uiterlijk vrijdag 4 juni Mocht u verhinderd zijn dan kunt u eventueel bijgaande volmacht tekenen en naar bovenstaand adres sturen. Met deze volmacht geeft u de voorzitter van de vergadering de bevoegdheid om conform uw keuze over de overname van het Titans Fund door PAF te stemmen. U mag ook een andere participant schriftelijk volmachtigen om namens u te stemmen. We verwijzen tevens naar de website van de aanbieder van PAF: Tevens raden we aan het prospectus van PAF te bestuderen dat u kunt vinden op deze site. Met vriendelijke groet, Peter Brands Directeur Inmaxxa Harry Geels Voorzitter van de vergadering Directeur Inmaxxa, beheerder van het Titans Fund Bijlagen: - Agenda - Volmacht - Factsheet PAF - Overzicht posities Titans Fund

4 Agenda: - Opening door de voorzitter - Toelichting op de actuele situatie van het Titans Fund - Toelichting op het voorstel om het Titans Fund over te laten gaan in het Paerel Alternative Fund - Stemming over de overname door Paerel Alternative Fund - Afsluiting door de voorzitter

5 Volmacht Gegevens eerste participant: Ik, woonachtig te en geboren te Gegevens tweede participant: Ik, woonachtig te en geboren te participant(en) in het Titans Fund, machtig door middel van dit schrijven de voorzitter van de participantenvergadering van het Titans Fund, te houden op 10 juni 2010 te Naarden, om VOOR / TEGEN * de overname te stemmen van het Titans Fund door het Paerel Alternative Fund (PAF). Handtekening eerste participant Handtekening tweede participant Datum * Doorhalen wat niet van toepassing is

6 Titans Fund Waarde 31/3 liquiditeit relatief AJW Offshore II Class -B- $ ,21 50% 7,40% fonds niet volledig liquide, maar doet geregeld uitkeringen Arrowhead Target Fund $ ,59 0% 0,00% fonds in liquidatie, onbekend wanneer geld vrijkomt Emperor Greater China Fund Cl A S 1 $ ,78 100% 1,40% side pocket; zal spoedig worden uitbetaald Greater Europe Deep Value Fd II new shs $ ,39 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Greater Europe Deep Value Fund II $ ,19 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Harbinger Cap Partners Offsh Fd L S.1-10 $ ,39 0% 0,00% side pocket; geen liquiditeit Harbinger Cap Partners Offsh PE S 1-10 $ ,90 100% 3,64% positie kan elk kwartaal worden verkocht Harbor Light Div. Fund -B- $ ,19 70% 2,38% fonds in liquidatie, reeds 2 uitkeringen gedaan Harbor Light Div Fund -R1- $ 5.640,00 0% 0,00% side pocket; uitkering onbekend Sciens Global Strategy Class A EUR $ ,84 100% 1,04% positie kan ieder kwartaal verkocht worden Sciens IG SPV Class A USD $ ,58 0% 0,00% side pocket; uitkering onbekend Mast Credit Opportunities D/28 $ ,71 50% 6,19% ieder kwartaal te verkopen Maxam Absolute Return Fund Class -A- $ - 0% 0,00% fonds heeft vordering op Madoff; uitkering niet verwacht Greater Europe Fund Class -S- $ ,68 100% 2,39% positie kan maandelijks worden verkocht Valens Offshore Fund Units A s 01/08 $ ,28 20% 0,55% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore Fund Units A s 02/08 $ ,72 20% 0,63% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore Fund Units A s 03/08 $ ,09 20% 0,31% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore Fund Units A s. 09/08 $ ,48 20% 0,64% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore SPV Series 01/08 $ ,80 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Valens Offshore SPV Series 02/08 $ ,01 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Valens Offshore SPV Series 03/08 $ ,75 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Valens Offshore SPV Series 09/08 $ ,89 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd VR Global Offshore Class A Serie 0599 $ ,35 0% 0,00% positie kan elk kwartaal worden verkocht VR Global Offshore Class C Serie 0599 $ ,85 100% 1,12% Liquiditeit, maar een met in de tijd afnemende discount Yorkville Adv Class L $ ,53 50% 8,70% fonds niet volledig liquide, maar doet geregeld uitkeringen Totaal $ $ ,19 36,38% Sinano Low Volatility Fund Class I ,72 0% 0,00% positie kan per 31/12/2010 elk kwartaal worden verkocht Sinano Low Volatility Fund Class Z ,78 0% 0,00% positie kan per 31/12/2010 elk kwartaal worden verkocht Sinano Medium Volatility Fund Class Z ,00 100% 18,61% positie kan elk kwartaal worden verkocht Sinano Market Neutral Fund Class Z ,00 100% 5,66% positie kan elk kwartaal worden verkocht Gems Progressive Recovery Pool EUR ,82 20% 0,44% fonds dicht, maar doet regelmatig uitkeringen Global Opportunities Fund ,82 0% 0,00% side pocket; uitkering onbekend Totaal ,14 24,72% 40,40% totaal liquide Totaal fonds, exclusief liquiditeiten ,62 59,60% totaal illiquide

7

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds. Veel gestelde vragen Q & A s

Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds. Veel gestelde vragen Q & A s Toekomstplannen Terra Vitalis omvorming naar beleggingsfonds Veel gestelde vragen Q & A s Wat zijn de voordelen van omvormen naar een beleggingsfonds? Omvormen van individuele participaties naar een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

- 1 - De heer E.J. van Praag. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

- 1 - De heer E.J. van Praag. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. - 1 - NOTULEN van de buitengewone vergadering van houders van certificaten van aandelen van de naamloze vennootschap: Propertunity NL N.V., gevestigd te Hoofddorp, hierna:" Propertunity", gehouden in het

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem

Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Voorzitter: F.Y.M. van Zinnicq Bergmann Beheerder: M.J. Gieling, F.Y.M. van Zinnicq Bergmann, M.P. Vijver en R.J.

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie