Beursproducten op Futures

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beursproducten op Futures"

Transcriptie

1 Beursproducten op Futures

2 Inhoud Wat is een future? 05 Beursproducten op futures 06 Waar kan ik de koersen van futures terugvinden? 14 Meer informatie? 14 Disclaimer 15

3 3 Beursproducten op futures Commerzbank heeft beursproducten (zoals Turbo s of Factors) op verschillende onderliggende activa klassen. Verschillende van deze onderliggende waarden zijn futures, denk hierbij aan grondstoffen, volatiliteit, obligaties en sommige indices. De waardeontwikkeling van deze beursproducten zijn daardoor afgeleid van een future op deze onderliggende waarde. De prijs van dit contract is verschillend van de spotprijs en de prijsbewegingen kunnen anders zijn dan deze van de onderliggende waarde van de future. In deze documentatie wordt toegelicht wat een future precies is, hoe onze beursproducten op futures werken, met welke factoren u best rekening houdt en hoe de prijs wordt bepaald van beursproducten op deze contracten. Er wordt extra aandacht besteed aan futures op obligaties en volatiliteit.

4 Wat is een future? futures 4 Wat is een future? Een future, ook wel een termijncontract genoemd, is een overeenkomst, om op een bepaalde datum een hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (Long positie) of te verkopen (Short positie) tegen een vooraf bepaalde prijs. Futures worden verhandeld op een beurs. Enerzijds zijn er futures op grondstoffen, zoals olie, koper of koffie, en anderzijds op financiële instrumenten, zoals indices, obligaties of valuta. De prijs van een future wordt bepaald op een beurs, dit wil zeggen dat de markt door middel van vraag en aanbod de prijs van het contract bepaalt. Met futures op grondstoffen dient rekening te worden gehouden met de financieringskosten, opslag-, verzekering- en administratieve kosten, maar ook met de marktverwachtingen die verwerkt zijn in de prijsvorming van het contract. Daarnaast is het belangrijk te weten dat futures op aandelen of obligaties geen dividenden of interesten uitbetalen, en dat dit mee wordt opgenomen in de prijsvorming van het contract.

5 5 Beursproducten op futures Beursproducten op futures Commerzbank heeft verschillende beursproducten waarbij de prijs wordt afgeleid van een termijncontract. Denk hierbij aan Turbo s of Factors op grondstoffen, volatiliteit, obligaties en sommige indices. Een investeerder die belegt in een beursproduct met een future als onderliggende waarden, moet vertrouwd zijn met de karakteristieken van deze contracten. Zo kunnen de fluctuaties van futures koersen afwijken van deze van de spotprijs en zijn er ook over tijd koerswijzigingen van deze futures, die los staan van de prijsontwikkelingen van de onderliggende waarde. Daarnaast is het zo dat futures worden doorgerold wanneer het beursproduct geen afloopdatum heeft. Een ander aandachtspunt is de valuta waarin de onderliggende future is genoteerd. De beursproducten van Commerzbank noteren in euro, waardoor valutakoersschommelingen een invloed hebben op de prijsbepaling van het beursproduct. Een belangrijk gegeven zijn de handelstijden van de futures. Zo noteert de AEX future van 8:00 tot 22:00 uur, terwijl de onderliggende index noteert van 9:00 tot 17:35 uur. Producten met een stop loss-niveau, zoals Turbo s, die hun prijs baseren op een future, kunnen hun stop loss-niveau bereiken tijdens de handelsuren van de future. Ook het aanpassingsmechanisme van een Factor kan geactiveerd worden tijdens de handelstijden van de onderliggende future.

6 Beursproducten op futures 6 Backwardation en Contango Voor afgeleide producten met een future als onderliggende waarde, spelen de concepten backwardation en contango een belangrijke rol bij de prijsfluctuaties van deze producten. Futureprijzen kennen namelijk ook hun eigen prijsontwikkelingen, losstaand van bewegingen in de spotprijs. Backwardation Backwardation is een scenario waarbij de prijzen van futures met een langere looptijd lager liggen dan de prijzen van futures met een kortere looptijd. Dit kan voorkomen als gevolg van schaarste of een hoge vraag naar onmiddellijke levering. Omdat op de afloopdatum de prijs van een future gelijk moet zijn aan de spotprijs, zal onder dit scenario, onder een gelijkblijvende spotprijs, de prijs van de future met een bepaalde afloopdatum stijgen over tijd. Illustratie 1: Future curve in backwardation Prijs Looptijd Future curve in backwardation Contango Beschrijft het scenario waarbij de prijzen van futures met een langere looptijd hoger liggen dan die van contracten met een kortere looptijd, waardoor de prijs van een future, onder een onveranderde spotprijs, de neiging heeft om te dalen. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door opslag- en verzekeringskosten of een lagere vraag naar onmiddellijke levering. Beleggers die in beursproducten investeren waarvan de prijs gebaseerd

7 7 Beursproducten op futures is op een future, moeten dus op deze future curve letten, aangezien onder een gelijkblijvende spotprijs, de prijs van een future over tijd kan veranderen. Ook de future curve zelf kan veranderen over tijd. Illustratie 2: Future curve in contango Prijs Future curve in contango Looptijd Onderstaande grafiek illustreert de prijsevolutie van een future onder een contango- en backwardation scenario. Naarmate een future de afloopdatum nadert, zal het prijsverschil met de spot prijs kleiner worden. Op de afloopdatum zal het prijsverschil geëlimineerd worden, zoals wordt gedicteerd door de future prijstheorie. Illustratie 3: Future prijsevolutie onder backwardation & contango Looptijd Evolutie spotprijs Evolutie futureprijs in Backwardation Evolutie futureprijs in Contango

8 Beursproducten op futures 8 Doorrollen futures Om een fysieke levering van de onderliggende waarde onder de future te voorkomen, moet vóór de afloopdatum van het contract de positie worden doorgerold. Dit wil zeggen dat de open positie wordt afgesloten, en een nieuwe positie wordt geopend in een future met een afloopdatum verder in te toekomst. Het doorrollen van een future heeft geen negatieve impact op de waarde van het beursproduct. Bij een Turbo wordt het financieringsniveau en het stop loss-niveau aangepast, waardoor de impact van het doorrollen geneutraliseerd wordt. Factors baseren hun performance op de intraday prestatie van de (nieuwe) onderliggende waarde, waardoor het doorrollen van een future geen invloed heeft op de prijsvorming van de Factor. Er is geen vaste dag waarop het doorrollen van een future plaatsvindt, deze wordt door Commerzbank bepaald, en is ongeveer 1 à 2 weken voor het aflopen van het contract.

9 9 Beursproducten op futures Rekenvoorbeeld 1: doorrollen Future Turbo Long contango scenario Een Turbo Long op de Brent olie future met een financieringsniveau van 50 dollar en een onderliggende future prijs van 60 dollar, waarbij 1 euro = 1,25 dollar. Om een fysieke levering van de olievaten te vermijden, wordt de positie doorgerold naar de volgende liquide future met een koers van 62 dollar. Het verschil tussen beide contracten is 2 dollar. Onderliggende waarde Financieringsniveau Stop loss-niveau Intrinsieke waarde Turbo* Oud future contract 60 dollar 50 dollar 51 dollar 8 euro Nieuw future contract 62 dollar 52 dollar 53 dollar 8 euro *De ratio van de Turbo is 1 Het financieringsniveau van de Turbo Long wordt naar boven aangepast met 2 dollar, zodat de waarde van de Turbo behouden wordt. Er is in dit voorbeeld sprake van een contango scenario omdat de prijs van de nieuwe future, met een einddatum verder in de toekomst, een hogere prijs heeft dan de huidige future. Rekenvoorbeeld 2: doorrollen Future Turbo Short backwardation scenario Een Turbo Short op de koper future met een financieringsniveau van 300 dollar en een onderliggende future prijs van 260 dollar, waarbij 1 euro = 1,25 dollar. Om een fysieke levering te vermijden, wordt de positie doorgerold naar de volgende liquide future met een koers van 250 dollar. Het verschil tussen beide futures is 10 dollar. Onderliggende waarde Financieringsniveau Stop loss- niveau Intrinsieke waarde Turbo* Oud future contract 260 dollar 300 dollar 295 dollar 32 euro Nieuw future contract 250 dollar 290 dollar 285 dollar 32 euro *De ratio van de Turbo is 1 Het financieringsniveau van de Turbo Short wordt naar beneden aangepast met 10 dollar, zodat de waarde van de Turbo behouden wordt. Er is in dit voorbeeld sprake van een backwardation scenario omdat de prijs van de nieuwe future, met een einddatum verder in de toekomst, een lagere prijs heeft dan de huidige future.

10 Beursproducten op futures 10 De prijsbepaling van beursproducten op futures Er zijn verschillende factoren die de prijsbepaling van een beursproduct gebaseerd op een future bepalen. Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de verschillende mogelijke scenario s, en de impact op een Long versus Short positie in een beursproduct gebaseerd op een future. Long positie Short positie De spot prijs stijgt Stijgt Daalt De spot prijs daalt Daalt Stijgt De euro stijgt Daalt Stijgt De euro stijgt Stijgt Daalt Contango Daalt Stijgt Backwardation Stijgt Daalt Beursproducten op obligatie futures Beleggers die een visie hebben op de wijziging van de rentevoeten, kunnen met de beursproducten van Commerzbank op obligatie futures inspelen op een dergelijk scenario. Obligatie koersen stijgen immers wanneer de interestvoeten dalen en, vice versa, nemen in waarde af wanneer de interestvoeten toenemen. Zo kan met een Long Turbo op obligatie futures ingespeeld worden op een daling van de interestvoeten, en met een Turbo Short op obligatie futures kan er geprofiteerd worden van een stijging van de interestvoeten. Futures op obligaties volgen de evolutie van de onderliggende obligatie. Elke future op een obligatie heeft contractspecificaties over de resterende termijn van de obligaties, de coupon en de valuta. Deze specificaties zijn terug te vinden op de website van de beurs waar deze futures noteren.

11 11 Beursproducten op futures Beursproducten op de VIX CBOE Volatility Index Futures Met Turbo s of Factors kan een belegger versneld in de VIX CBOE Volatility Index Futures investeren. De VIX Index is de benchmark voor de volatiliteit van de Amerikaanse S&P 500. Deze index wordt ook wel eens de angstmeter genoemd, omdat deze indicator sterk stijgt bij onzekere (onverwachte) gebeurtenissen op de beurs. De VIX wordt berekend door de Chicago Board Option Exchange (CBOE). De waarde van de index wordt gebaseerd op de impliciete (of verwachte) volatiliteit uit kortlopende opties op de S&P 500 index. Bij onzekere gebeurtenissen kopen beleggers put opties, waardoor de impliciete volatiliteit stijgt, en de VIX index dus in waarde zal toenemen. Voor beleggers kan het aantrekkelijk zijn om te beleggen in de VIX index. Turbo s en Factors op de VIX CBOE Volatility index kunnen daarom interessante beursproducten zijn om op korte termijn te anticiperen op koersbewegingen van de VIX index. Het is belangrijk dat er extra aandacht besteed wordt aan de (steile) future curve van de VIX index. Onderstaande grafiek illustreet een overzicht van de VIX CBOE Futures over verschillende afloopdata. De VIX index bedraagt in dit voorbeeld 12,11; de Futures op de VIX index hebben een hogere waarde. Illustratie 4: VIX Futures Term Structure Prijs (in dollar) ,35 16,18 16,82 17,25 17,46 18,09 18, , Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb VIX Index VIX Future Afloopdatum future

12 Beursproducten op futures 12 In dit voorbeeld is het dus mogelijk dat de VIX gedurende een bepaalde periode niet beweegt, maar de VIX future wel in waarde daalt over deze periode (zie eerder). Hierdoor zal een beursproduct met een Long positie in waarde dalen, en een beursproduct met een Short positie in waarde toenemen. Rekenvoorbeeld 3: Doorrollen Future Turbo Long op VIX CBOE Future July Een Turbo Long op de VIX CBOE Future July met een financieringsniveau van 10 dollar en een onderliggende future prijs van 14,25 dollar, waarbij 1 euro = 1,25 dollar. Voordat de VIX CBOE Future July afloopt, wordt de positie doorgerold naar de volgende liquide future met een koers van 15,35 dollar. Het verschil tussen beide contracten is 1,10 dollar. Onderliggende waarde Financieringsniveau Stop loss- niveau Intrinsieke waarde Turbo * Oud future contract 14,25 dollar 10 dollar 10,50 dollar 3,4 euro Nieuw future contract 15,35 dollar 11,10 dollar 11,65 dollar 3,4 euro *De ratio van de Turbo is 1 Het financieringsniveau van de Turbo Long wordt naar boven aangepast met 1,10 dollar, zodat de waarde van de Turbo behouden wordt.

13 13 Waar kan ik de koersen terugvinden van futures? Waar kan ik de koersen van futures terugvinden? Indien u een beursproduct volgt waarvan de prijs is afgeleid van een future, is het belangrijk om de prijsbewegingen van het product te vergelijken met de juiste onderliggende waarde. Kijk daarom altijd naar de juiste future prijs, de juiste onderliggende waarde, de juiste afloopdatum, genoteerd in de juiste onderliggende valuta. Op de website van Commerzbank Beursproducten vindt u in het marktoverzicht elke beursdag van 8:00 tot 22:00 real-time indicatieve koersen terug van de onderliggende waarden van onze beursproducten. Op de volgende websites vindt u (vertraagde) koersen terug van future contracten met verschillende afloopdata: en Op deze websites zijn ook de contractspecificaties van de verschillende futures terug te vinden. Meer informatie? Meer informatie over de beursproducten van Commerzbank vindt u in de Academy sectie op de website Voordat u investeert in de voorgestelde producten is het aan te raden om de brochure, het basisprospectus met eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden aandachtig door te lezen. Voor meer informatie kunt u ons contacteren op het gratis telefoonnummer (NL) of (BE) of kunt u een mail sturen naar

14 Disclaimer 14 Disclaimer De producten beschreven in dit document zijn bestemd voor ervaren beleggers die beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om de informatie die op deze producten van toepassing is te begrijpen. Alle beursproducten zijn uitgegeven in het kader van het basisprospectus dat is gecontroleerd door het BAFin en de definitieve voorwaarden zijn beschikbaar bij Commerzbank of op com. Commerzbank AG vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren beschreven in het basisprospectus. Dit overzicht is uitgegeven uitsluitend vanuit informatief oogpunt en dient in geen geval als een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies te worden beschouwd. De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die in dit overzicht wordt weergegeven zijn gegeven op indicatieve titel en kunnen naderhand worden aangepast. De inhoud van dit overzicht alleen kan niet dienen als basis voor een beslissing om te investeren. Dit document vormt op geen enkele wijze een aanbod, aanleiding of uitnodiging tot de aankoop dan wel verkoop van één van de genoemde beursproducten van Commerzbank AG. Dit overzicht heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank AG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade, direct of indirect geleden door het raadplegen of gebruik van dit informatie overzicht. Indien u een beursproduct wenst te verkrijgen, of aanvullende informatie over deze producten wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Commerzbank Alle rechten voorbehouden.

15 Commerzbank AG Beursproducten 23 Rue de la Paix Paris Tel Commerzbank Aktiengeschellschaft is een vennootschap naar Duits recht, gevestigd in Frankfurt am Main en staat onder toezicht van Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en de Europese Centrale Bank (ECB). Scan de QR code en test de Commerzbank App! Voor alle Smartphones en Tablets.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt?

Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt? Finance Avenue 20/10/2012 / Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt? Actualiteit De wereld waarin we leven verandert continu Economische en politieke gebeurtenissen Financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s op Grondstoffen. Inspelen op grondstofmarkten met Turbo s

Turbo s op Grondstoffen. Inspelen op grondstofmarkten met Turbo s Turbo s op Grondstoffen Inspelen op grondstofmarkten met Turbo s 2 Turbo s op Grondstoffen Een belegging in grondstoffen kan interessant zijn voor een particuliere belegger. The Royal Bank of Scotland

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie