De DGA: inkomen en vermogen anno 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De DGA: inkomen en vermogen anno 2012"

Transcriptie

1 Seminar De DGA: inkomen en vermogen anno maart 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Filip Keunen Jolanda van Nunen Wendy Boenders

2 Wendy Boenders Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs onderwerpen 1. Spelregels loon. 2. Spelregels dividend. 3. Spelregels pensioen in eigen beheer: a. Jaarlijkse verplichting. b. Waardering verplichting bij BV. 4. Conclusie en suggestie. 1

3 spelregels loon 1. Gebruikelijk loon: a. Minimaal (bij fulltime dienstverband). b. Minimaal gelijk aan de beloning van de meestverdienende werknemer 2. Afroommethode. Uitzondering voor het loon van Willie Wortel. 2 spelregels dividend 1. Beschikt uw BV over voldoende uitkeerbare reserves? 2. Blijft in uw BV voldoende dekking over voor uw pensioenkapitaal? Bepaalt de fiscus uw beloning of uzelf? 3

4 spelregels dividend 1. Beschikt uw BV over voldoende uitkeerbare reserves? 2. Blijft in uw BV voldoende dekking over voor uw pensioenkapitaal? Pensioen Bepaalt de fiscus uw beloning of uzelf? 4 spelregels pensioen in eigen beheer Casus: De DGA wordt 45 jaar in Eindloonsysteem in VPL-regime. Pensioenleeftijd 65 jaar. Kijk naar: 1. De jaarlijkse pensioendotatie. 2. De beperking voor het uitkeren van dividend en het uitlenen van geld van de BV. 5

5 jaarlijkse pensioendotatie (1) Loon Pensioen Benodigd kapitaal op 65 Dotatie & rente 2012 Vpb voordeel (20%) jaarlijkse pensioendotatie (2) Pensioentoezegging is altijd een zakelijke overeenkomst tussen derden. Fiscus handelt strikt, dus bijvoorbeeld geen vrijheid als jaardotatie even niet uitkomt. Uitweg dotatie: De conjunctuurclausule. Stopzetten pensioenaanspraak. 7

6 jaarlijkse pensioendotatie (3) Let op: Opgebouwde rechten moeten in stand blijven, dus oprenting blijft. Loon Pensioen Dotatie & rente 2012 Dotatie 2% Rentecomponent beperking voor dividend en uitlenen geld (1) Voorziening op : Loon Fiscale waarde Commerciële waarde

7 beperking voor dividend en uitlenen geld (2) 1. Indien door uw handelen als DGA in de BV niet voldoende activa zijn ter dekking van uw pensioenvoorziening, dan kan de fiscus een afkoop van pensioenrechten stellen! 2. Riskante handelingen van de DGA: a. Dividend uitkeren. b. Oplopen van de rekening courant boven (en binnen?) de kredietruimte. c. Geld opnemen uit BV zonder getekende overeenkomst van geldlening en zonder voldoende zekerheden. Momenteel geen mogelijkheid tot correctie! Voorkom dus het leegtrekken van uw BV. 10 gevolgen afkoop Bij u in privé: progressieve heffing over volledige voorziening. Bij de BV: strafheffing van 20% revisierente. Gezamenlijke belastingdruk is 72%! Blijft uw pensioenvoorziening op balans staan? Bepaalt de fiscus uw pensioen of uzelf? 11

8 conclusie en suggestie Is een pensioen in eigen beheer nog wel van deze tijd? Suggestie voor pensioen in eigen beheer: Opbouw extern. Uitkeren in eigen beheer. 12

9 Jolanda van Nunen Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs onderwerpen 1. Lenen van uw BV. 2. Lenen aan uw BV. 3. Opties einde onderneming. 1

10 lenen van uw BV (1) 1. Redenen voor het lenen van geld van uw BV. 2. Verplichting tot schriftelijke vastlegging (2:137 BW). 3. Bijzondere lening: rekening-courantverhouding. 4. Voorwaarden. 5. Mogelijke gevolgen onzakelijkheid. 6. Alternatieven: dividend uitkeren, aandelen afstempelen, loon verhogen. 2 lenen van uw BV (2) Uitgelicht: de rekening-courant 1. Reden: aanvullen gezinsinkomen. 2. Mogelijke valkuilen: a. Te hoge rekening-courant. b. Regelmatige opnamen. 3. Gevolgen introductie Flex-BV per 1 juli

11 lenen van uw BV (3) Voorbeeld zakelijkheid lening: DGA, 45 jaar en alleenstaand. Inkomen: Hypotheek: zakelijk? Looptijd: 30 jaar. Rente: 4% ( p/j vast). Mogelijke gevolgen onzakelijkheid : 1. Correctie rente. 2. Verkapt dividend. 3. Fictief loon. 4 lenen aan uw BV (1) 1. Redenen voor het uitlenen van geld aan uw BV. 2. Verplichting tot schriftelijke vastlegging (2:137 BW). 3. TBS-regeling. 4. Voorwaarden. 5. Mogelijke gevolgen onzakelijkheid. 6. Alternatief: storten van kapitaal met agio. 5

12 lenen aan uw BV (2) Voorbeeld zakelijkheid lening: BV in zwaar weer. Gemiddelde winst afgelopen 5 jaren: Lening (achtergesteld): zakelijk? Looptijd: Rente: 4% ( p/j). Mogelijke gevolgen onzakelijkheid : 1. Correctie rente. 2. Verkapte kapitaalstorting. 3. Combinatie bij zogenaamde onzakelijke lening. 6 einde onderneming Mogelijkheden na staken van uw onderneming: 1. Behouden van een onderneming voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: a. Investeren in onderneming van uw kind(eren). b. Investeren in een beursfonds (>5%). 2. Vorming vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). a. VPB-tarief: 0% / IB-tarief 1%. b. Voorwaarden. 3. Emigreren. 4. Onderscheid beleggen in privé en via de BV. 7

13 conclusie 1. Overeenkomsten met uw BV schriftelijk vastleggen. 2. Let op zakelijkheid voorwaarden bij leningen aan- en van uw BV. 3. Behoud voordelen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten door te investeren in onderneming kind(eren) of beursfonds (>5%). 4. Betaal geen vennootschapsbelasting over beleggingswinsten in een VBI. 5. Maak een goede afweging bij de keuze voor beleggen in privé of via uw BV. 8

14 Filip Keunen Senior Beleggingsadviseur bij ABN AMRO MeesPierson Van harte welkom namens Inventive Control Accountants en Belastingadviseurs 28 Maart 2012 & ABN-AMRO MeesPierson

15 Terugkerend vertrouwen? drs. Filip Keunen 28 Maart 2012 Portefeuille opbouwen met focus op 4 aandachtspunten Punt 1 : Spreiding over meerdere vermogensklassen (conform uw en onze visie) Punt 2 : Elke vermogensklasse optimaliseren naar risico (rendement bekijken samen met risico) Punt 3 : Elke vermogensklasse optimaliseren naar timing (gefaseerd in de tijd de portefeuille opbouwen) Punt 4 : Eventuele winsten regelmatig consolideren (door o.a. waar mogelijk de winsten te herverdelen)

16 Diverse vermogensklassen m.a.w. waar kunnen we in beleggen? Portefeuille Aandele n Obligaties Liquiditeiten Alternatieve Beleggingen Mature Markten Opkomende Markten Individuele Obligaties & Funds Hedgefund s Vastgoed Grondstoffe n Private Equity Curiosa Speciale Obligaties Relative Value Hedgefund s Directional Hedgefund s Direct Vastgoed Indirect Vastgoed Energie Listed Private Equity Non-Listed Private Equity Obligaties In vreemde Valuta Metalen Soft Commoditie s Beleggingscategorieën: Rendement % (over de periode ) Aandelen Obligaties Liquiditeiten

17 Risico en Rendements-ontwikkeling op de verschillende markten Risico-rendement (geannualiseerd, in USD) Rendement Hedge funds Aandelen Vastrentend Grondstoffen Risico (volatiliteit) Bron: MSCI, Barclays, Goldman Sachs, HFRI, MeesPierson Koersen beleggingscategorieën (jan 1990 = 100) 600 Aandelen Obligaties 500 Grondstoffen Hedge funds '90 '95 '00 '05 '10 Bron: MSCI, Barclays, Goldman Sachs, HFRI, MeesPierson Waardoor wordt het rendement bepaald? Het beleggingsresultaat wordt bepaald door beslissingen over : De Asset Allocatie (70%) De Regio/sectorallocatie (20%) % De Individuele Fondenkeuze (10%) 0 Asset Allocatie Regio/Sector Allocatie Fondsenkeuze

18 Risicoprofiel gemengde portefeuilles ( ) Verwachte opbrengst per jaar % Optimale verdeling tussen aandelen en obligaties 20% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% Risico per jaar in % 80% 90% 100% Wat verstaan we onder risico en rendement?

19 Hoe staan we ervoor? Hoe ziet de beleggingsomgeving er uit? Macro-economisch Situatie tot op heden Vermogensklasse Obligaties Vermogensklasse Aandelen Vermogensklasse Alternatieve Beleggingen Grondstoffen Vastgoed Hedgefunds Beleggingsoplossingen Wereldeconomie lijkt dal gepasseerd % k-o-k op jaarbasis index Wereld BBP (l.a.) Wereld inkoopmanagersindex (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

20 In zowel opkomende als ontwikkelde economieën Inkoopmanagersindices verwerkende industrie (>50 groei / < 50 krimp) eurozone VS China Brazilië Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau Sterker herstel VS door verbetering arbeidsmarkt '000s % , Werkgelegenheid (l.a.) Werkloosheidspercentage (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

21 ECB heeft bankencrisis voorkomen EUR miljard 1,200 1, Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Herfinancieringsoperaties Bron: Thomson Reuters Datastream Tracker in Europese Staatsobligaties : 35% Italië en Spanje

22 Stress op obligatiemarkt sterk verminderd % 8 7 ECB LTRO's Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Spain Italy Bron: Thomson Reuters Datastream Eurozone economie: ergste lijkt achter de rug % k-o-k index BBP (l.a.) Samengestelde PMI (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Group Economics

23 Sterker herstel VS dan in eurozone % k-o-k E Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 VS Eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Group Economics Stijgende olieprijzen kunnen de pret bederven Door een stijging van $10 dollar verschuift er 0.5% van het BBP van olieconsumenten naar -producenten jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 Olieprijs (Brent, USD) Bron: Thomson Reuters Datastream

24 en het financiële vangnet is nog niet groot genoeg EUR mld 1, Nog beschikbaar in EU-IMF noodfonds Nodig voor driejaars lening aan IT en ES Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau Kans uiteenvallen eurozone significant kleiner Scenario s en gevolgen voor economie en markten Basis scenario Herstel in Q2 (60% 70%) Beleidsactie op gang Alternatief 1 Eerder herstel (15%) Snellere beleidsactie Alternatief 2 Diepe recessie (25% 15%) Beleidsactie onvoldoende EZ BBP (2012) -0.8% -0.3% 0.5% -4.0% EZ CPI (2012) 1.6% 2.1% 2.5% 0.5% 10-j Bund (2012Q2) 1.75% 2.2% 2.5% 1% EUR/USD (2012Q2) ECB rate (2012Q2) US BBP (2012) 0.50% 1.0% 1.0% 0.5% 2.1% 2.4% 3.0% -1.75% Fed QE3 <0-0.25%> <0-0.25%> QE-3 Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

25 Vermogensklasse Obligaties : Obligaties Individuele Obligaties Obligatiefunds Speciale Obligaties -Floater -Steepener -Perpetuals -CDO Obligaties In Vreemde Valuta Rente-ontwikkelingen EUROPA 1-jan-2008 Nu Verschil EU 10-jaar 4,30% 1,95% -2,35% (-55%) EU 6-maands 4,70% 0,05% -4,65% (-99%) ECB 1-maands 4,00% 1,00% -3,00% (-75%) VS 1-jan-2008 Nu Verschil USA 10-jaar 4,00% 2,30% -1,70% (-42%) USA 6-maands 3,30% 0,15% -3,15% (-95%) FED RATE 4,25% 0,25% -4,00% (-94%)

26 Bond portfolio allocation We blijven onderwogen in obligaties, maar minder dan vorig kwartaal. Verder onderwogen in staatsleningen 30%, (was 40%) Inflation Linked staatsleningen (10%) Bond Allocation 10% Aanbevolen duration is 4.25 years (versus benchmark of 4.25 years) 10% 40% Overwogen kredietwaardige bedrijfsobligaties inclusief Covered Bonds (40%) Obligatie fondsen US high-yield (10%) Obligatie fondsen opkomende markten (10%) 10% 30% 40% Government Bonds 30% Corporate Bonds 10% Covered Bonds 10% Inflation-linked bonds 10% High Yield (funds) Speciaal thema: Obligaties opkomende markten Asia vs US Investment Grade Obligaties in Azie geven een hoger rendement dan obligaties uit ontwikkelde markten. Een actieve fund manager kan op deze verschillen inspelen. Default rates (faillissementen) zitten dichtbij hun alltime lows Source: Bloomberg, ABN AMRO De officiële reserves van opkomende markten zijn aanzienlijk gestegen. Dit geeft zeker een goeie buffer. EM Reserves yijn nu USD 2.2billjoen USD billion Latin America EMEA EM EM Asia Current

27 Vermogensklasse Aandelen : Aandelen Mature Markten Opkomende Markten Europa V.S. Azië (o.a. China en India) Latijns-Amerika Japan Oost-Europa Midden-Oosten Afrika Rendementen Aandelenbeurzen : 2008 Mexico -23,0% Zuid-Afrika -26,0% Korea -36,0% Brazilië -39,0% Verenigde Staten -40,0% Azië -41,0% Europa -42,0% Duitsland -42,0% Japan -44,0% Thailand -48,0% India -50,0% Indonesië -51,0% Nederland (AEX) -52,0% Hongarije -52,0% Turkije -53,0% Egypte -55,0% China -62,0% Rusland -72,0% Ysland -90,0% Wereld -41,2% 2009 Rusland +123 % Turkije + 87 % Indonesië + 85 % Brazilië + 78 % India + 73 % China + 71 % Hongarije + 66 % Thailand + 59 % Korea + 48 % Zweden + 41 % Mexico + 40 % Egypte + 39 % Nederland + 35 % Azië + 27 % V.S % Duitsland + 22 % Europa + 22 % Japan + 16 % Ysland - 16 % Wereld +22% 2010 Indonesië + 46 % Rusland + 23 % Zweden + 21 % Mexico + 17 % India + 17 % Duitsland + 16 % Zwitserland + 16 % Noorwegen + 16 % Azië + 15 % V.S % UK + 9 % Nederland + 5 % Europa + 4 % België + 3 % Brazilië + 1 % Frankrijk - 3 % Japan - 3 % Italië - 13 % China A - 15 % Spanje - 17 % Griekenland - 36 % Wereld +7%

28 Rendementen Aandelenbeurzen : YTD Indonesia + 3% V.S. - 1% Mexico - 4% UK - 6% Zwitserland - 8% Noorwegen - 11% Nederland - 12% Spanje - 13% Duitsland - 15% Azië - 15% Sweden - 15% Brazilië - 18% Europa - 18% Frankrijk - 18% Japan - 19% België - 20% Rusland - 22% India - 24% Italië - 25% Portugal - 28% China A - 31% Griekenland - 52% Wereld - 8% Rusland + 22% Brazilië + 18% Japan + 19% Duitsland + 19% China A + 12% India + 12% Azië + 14% Griekenland + 14% Italië + 12% Sweden + 13% Noorwegen + 11% Frankrijk + 11% V.S. + 11% België + 12% Europa + 11% Portugal + 3% UK + 5% Indonesia + 5% Zwitserland + 6% Nederland + 6% Mexico + 2% Spanje + 0% Wereld + 11 % Aandelen: Vertrouwen groeit Lagere volatiliteit indiceert normalisering van markten VDAX index Source: Bloomberg Marktherstel door opluchtingrally Volatiliteit terug naar normale niveaus Rugwind van positieve Macro momentum Sentiment verbeterd => fund flows terug naar aandelen (voor Opkomende Markten) Meer duurzaam marktherstel? + Van marge- naar omzetgedreven winstgroei - Kleine beleggers bleven aan de zijlijn - (systeem)risico s zijn nog niet verdwenen Conclusie Kansen en Risico s in balans Aandelenbelang stapsgewijs opvoeren Cash aanwezig houden om snel te kunnen acteren Source: Bloomberg & ABN AMRO Research & Strategie

29 Aandelen: Sector allocatie meer in balans Regionale en sector verdeling Regio s Opk M Latijns Amerika Opk M Azië Pacific Noord Amerika Ontwikkelde markten Azië (ex Japan) Opk M Europa & Midden Oosten, Afrika Europa Japan Sectoren Consumptiegoederen Farmacie Telecommunicatie Basismaterialen Energie Informatie Techn. Luxe goed. en diensten Nutsbedrijven Industrie Financiële waarden Overwogen Overwogen Neutraal Neutraal Onderwogen Neutraal Onderwogen Overwogen Neutraal Onderwogen Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Overwogen Onderwogen De sterktes van VS en zwaktes van Europa (macro, schulden) lijken in de koersen verdisconteerd Forse fund inflow naar Aziatische markten (China, Indonesië) Brazilië ondersteund door monetaire verruiming en stimuleringsmaatregelen, maar inflatie blijft een punt van zorg Sector allocatie in balans, met overweging Industrie (cyclisch) en Consumenten Goederen (stabiele en groeiende cash flows). Financials blijven onderwogen op basis van matige lange termijn groeipotentieel. Hetzelfde gaat op voor telecom. Thema :Hoge Kwaliteit Dividenden Dividend yields hoger dan bond yields in % 4.00 Spreads Europe 3.00 (STOXX 600 Div. vs German 10-y bond) 2.00 Spreads US (SP 500 div. vs. 10-y UST) Jan-95 Jan-96 Jan-97 Jan-98 Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Dividend payout ratio in VS en Europa 55% S&P 500 Payout Ratio 50% STOXX 600 Payout Ratio 45% 40% 35% Meer vraag naar dividend aandelen Dividend rendementen aantrekkelijk tov historisch lage renteniveaus and obligatierendementen Op zoek naar veiligheid Pensioen fondsen en baby boomers (richting pensioen) zoeken stabiele en aantrekkelijke opbrengsten Houdbare dividenden Record-hoge cash niveaus Aantrekkelijk om cash uit te geven Div. payout ratio s nog steeds erg laag Hoofdcriteria: 30% 25% 20% Mar-96 Mar-97 Mar-98 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Houdbaarheid Dividend, WPA inzichtelijk, kracht balans, cash flow momentum, management kwaliteit, sector vooruitzichten, M&A plannen, terugkoopprogramma s aandelen. Source: FactSet

30 Vermogensklasse Alternatieven : Alternatieve Beleggingen Grondstoffe n Vastgoed Hedgefund s Private Equity Curiosa Energie Indirect Vastgoed Direct Vastgoed Relative Value Hedgefund s Directional Hedgefund s Listed Private Equity Non-Listed Private Equity Metalen Soft Commodities Grondstoffen : Energie, Metalen en Soft-commodities GRONDSTOFFEN Rendementen 2008 CRB Commodity Index - 27,0% Olie - 57,0% Goud - 0,0% Koper - 56,0% Soja - 28,0% Tarwe - 36,0% GRONDSTOFFEN Rendementen 2010 CRB Commodity Index + 30 % Olie + 20 % Goud + 29 % Koper + 31 % Soja + 34 % Tarwe + 47 % GRONDSTOFFEN Rendementen 2012 YTD CRB Commodity Index + 8 % Olie + 7 % Goud + 5 % Koper + 11 % Soja + 12 % Tarwe - 4% GRONDSTOFFEN Rendementen 2009 CRB Commodity Index + 32 % Olie +100 % Goud + 28 % Koper % Soja + 4 % Tarwe - 14 % GRONDSTOFFEN Rendementen 2011 CRB Commodity Index + 8 % Olie + 7% Goud +10% Koper - 26% Soja - 14 % Tarwe - 20 %

31 Grondstoffen: Geen olieprijs schok Oil price and volatiltiy Brent Olie: Opwaartse druk maar geen schok Op korte termijn opwaartse druk met een top rond 135 USD per vat Tweede helft van het kwartaal lagere olieprijzen Gemiddelde van 110 USD voor Brent olie in het tweede kwartaal Verwachte eindkoers 2012: 110 USD per vat Black Swan : Straat van Hormuz Source: Bloomberg Price brent oil (lha) 60 Day historical volatility Brent oil (rha) Grondstoffen top-down Onze visie: Neutraal vanaf 25 januari Vastgoed : Direct en Indirect Vastgoed Rendementen 2008 : EPRA - 49,0% (European Pubic Real Estate Association) Rendementen 2010 : EPRA + 15,0% (European Pubic Real Estate Association) Rendementen 2012 YTD : EPRA + 0,0% (European Pubic Real Estate Association) Wereldhave -16,0% Corio -41,0% Eurocommercial Properties -31,0% Wereldhave + 9,0% Corio + 0,0% Eurocommercial Properties + 20,0% Wereldhave + 17,0% Corio + 19,0% Eurocommercial Properties + 18,0% Rendementen 2009 : EPRA + 30,0% (European Pubic Real Estate Association) Rendementen 2011 : EPRA Global + 2,0% (European Pubic Real Estate Association) Wereldhave + 6,0% Corio +45,0% Eurocommercial Properties +22,0% Wereldhave - 30,0% Corio - 30,0% Eurocommercial Properties - 28,0%

32 Vastgoed (neutraal) Op korte termijn is er nog wat tegenwind te verwachten maar de lange termijn vooruitzichten zijn goed. Omdat er op korte termijn nog onzekerheden zijn, leggen we de nadruk op bedrijven met portfolio s van hoge kwaliteit waarbij we vooral de houdbaarheid van het dividend belangrijk blijft. Kwaliteit is en blijft erg belangrijk. Op regioniveau hebben we een voorkeur voor de V.S. omdat we daar het begin van een fundamenteel herstel zien Hedgefunds : Directional & Relative Value Hedgefunds Hedgefunds: 2008 Tremont Index -19,0% Managed Futures +18,0% Global Macro - 5,0% Event Driven - 18,0% Long/Short - 20,0% Fixed Income Arbitrage - 29,0% Emerging Markets - 31,0% Convertible Arbitrage - 32,0% Hedgefunds: 2010 Tremont Index + 11,0% Managed Futures + 12,0% Global Macro + 13,0% Event Driven + 13,0% Long/Short + 9,0% Fixed Income Arbitrage + 13,0% Emerging Markets + 11,0% Convertible Arbitrage + 11,0% Hedgefunds: 2012 YTD Tremont Index + 4,0% Managed Futures + 1,0% Global Macro + 4,0% Event Driven + 5,0% Long/Short + 4,0% Fixed Income Arbitrage + 1,0% Emerging Markets + 4,0% Convertible Arbitrage + 6,0% Hedgefunds: 2009 Tremont Index +17,0% Managed Futures - 4,0% Global Macro + 4,0% Event Driven +15,0% Long/Short +11,0% Fixed Income Arbitrage +17,0% Emerging Markets +36,0% Convertible Arbitrage +48,0% Hedgefunds: 2011 Tremont Index - 8,0% Managed Futures - 4,0% Global Macro -10,0% Event Driven -12,0% Long/Short - 7,0% Fixed Income Arbitrage - 1,0% Emerging Markets - 3,0% Convertible Arbitrage - 7,0%

33 Hedge Funds: Turbulent 2011 biedt kansen in 2012 Hedge funds zijn het jaar goed begonnen (Index +4,2%). Event Driven (+5,2%) Equity Hedge (+3,6%) zijn de best presterende hedgefunds stijlen in 2012 Relative Value (+3,0%) Hedge funds laten de beste prestaties zien in markten die worden gedreven door fundamentals of als er sprake is van duidelijke trends. Deze factoren waren afwezig in het risk on/risk off klimaat van 2011 maar komen nu geleidelijk aan weer terug Voorkeur voor gespreide portefeuille van hedge funds Beleggingsoplossingen : Aandelen: Spreken bepaalde thema s of namen u aan? Werelwijd Beleggende Funds: DWS Top Dividende Kempen Global High Dividend Fund Neuflize Optimum Fund Skagen Global Fund Opkomende Markten Algemeen : Robeco Emerging Markets High Dividend Fund & Skagen Kon-Tiki Azië : Aberdeen Global Asia Pacific Fund China : Schroder Greater China Fund India : Franklin India Fund Oost-Europa : Schroder Emerging Europe Fund Thema s Agri : DWS Global Agribusiness Fund Duurzaam : Triodos Meerwaarde Aandelenfund Vastgoed : Schroder Global Property Fund Fusies en Overnames : Saint-Honore Europe Synergie Individuele Aandelen : Agrium, Allergan, American Express, Anheuser-Busch Inbev, Archer-Daniels-Midland, AT&T, BASF, Broadcom, Caterpillar, CBS, Chevron, Coca-Cola, DSM, EADS, GDF Suez, Google, Halliburton, Ind & Comm Bank of China, L Oréal, LVMH, Nextera Energy, Pfizer, Roche, Royal Dutch Shell, Samsung, Starbucks, Syngenta, Vodafone

34 Beleggingsoplossingen : Obligaties en Absolute Return oplossingen Obligatiefunds: Staatsobligaties Robeco Lux-O-Rente Fund Investment Grade Obligatiefunds: M&G European Corporate Bond Fund BlueBay Investment Grade Bond Fund High Yield Funds: Fidelity US High Yield Bond Fund Muzinich Short Duration High Yield Euro Hedged Fund Converteerbare Leningen JP Morgan Global Convertibles Fund BNP Paribas Convertibles Europe Fund Inflatie-Linked Obligaties Schroder Global Inflation Linked Bond Fund Vreemde Valuta Aberdeen Local Asian Currency Short Duration Bond Fund Beleggingsoplossingen Grondstoffen: GRONDSTOFFEN Algemeen: Robeco Commodity Fund Energie Blackrock World Energy Fund Tracker op Ruwe Olie of Gas Metalen (inclusief Goud) Blackrock World Mining Fund Blackrock World Gold Fund Tracker op Fysiek Goud Soft-Commodities (agrarische produkten) Parvest World Agriculture Fund DWS Invest Global Agribusiness Fund

35 Beleggingsoplossingen Hedgefunds: Hegefunds : Algemeen Pictet Mosaic Euro Fund Lyxor Dynamic Strategy Fund Relative Value Hedgefunds : LCF Rotschild Prifund Alpha Uncorrelated Directionele Hedgefunds : Europa: European Capital Holdings USA: Leveraged Capital Holdings Azië: Asian Capital Holdings De toekomst van de Euro?

36 Disclaimer Filip Keunen, senior beleggingsadviseur, ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Zie voor meer informatie Company disclosure ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek. VRAGEN?

37 Voor meer informatie kunt u terecht bij: W.M.M. (Wendy) Boenders MB FB Mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen Mr. C. (Kees) Goeman Drs. F. (Filip) Keunen Aankomende seminars: 6 juni 2012: fiscale en juridische gevolgen van de flex-b.v. 26 september 2012: een actuele kijk op commercieel vastgoed. 21 november 2012: belastingplan Wij hopen u tijdens (een van) deze seminars te mogen verwelkomen

Sprekers: Filip Keunen Kees Goeman Govert Vorstenbosch

Sprekers: Filip Keunen Kees Goeman Govert Vorstenbosch Seminar Beleggen anno 2015: de vooruitzichten en de fiscale items 3 juni 2015 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Filip Keunen Kees Goeman Govert Vorstenbosch Filip Keunen Senior Beleggingsadviseur bij

Nadere informatie

Over het reanimeren van een stichting pagina 2. pagina 10

Over het reanimeren van een stichting pagina 2. pagina 10 1 Over de grens Verzekerd in het buitenland De helpende hand Financiële zorg voor de ouders We houden elkaar mooi in evenwicht Interview Walter Peteri Nieuw bloed Over het reanimeren van een stichting

Nadere informatie

het evenwicht bewaren

het evenwicht bewaren het evenwicht bewaren Beleggingsstrategie september 2015 Inhoud Cyclische stap voorwaarts 1 Het evenwicht bewaren 2 Actieve strategieën in vogelvlucht 3 Europa trekt de kar 4 China: historische overgang

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Mondiale dynamiek Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 1e kwartaal 2011 Mondiale dynamiek De enorme stimuleringsmaatregelen die de Westerse regeringen hebben genomen als reactie

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Werken aan herstel. Beleggingsstrategie

Werken aan herstel. Beleggingsstrategie Werken aan herstel Beleggingsstrategie Uitgave 4e kwartaal 2012 Uitgave 4e kwartaal 2012 Werken aan herstel Al sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werken beleidsmakers hard

Nadere informatie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie in essentie uitgave 4 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie september 2014 Vooruitzichten vierde kwartaal 2014 In essentie De centrale boodschap voor het vierde kwartaal is dat de daadwerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Plan, budget en doel. Erik Pennings adviseert over hightech in New York pagina 2. zijn onmisbaar voor goed geven. pagina 11. Digitale wervelstorm

Plan, budget en doel. Erik Pennings adviseert over hightech in New York pagina 2. zijn onmisbaar voor goed geven. pagina 11. Digitale wervelstorm 1 DGA Pensioen Belastingdienst wordt strenger Koken op topniveau De droom van Cees Helder kwam uit Plan, budget en doel zijn onmisbaar voor goed geven 7 Pennies in Princeton Erik Pennings adviseert over

Nadere informatie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT beleggingsfondsen fondslijst overzicht FINANCIAL FOCUS Gegevens per 6 augustus 2015 abnamromeespierson.nl financialfocus.nl ok k Twitter Twitter LinkedIn Google + + My Space Tumblr Bebo are Delicious Digg

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

thema EUROPa EN VS Economische divergentie verontrust markten

thema EUROPa EN VS Economische divergentie verontrust markten thema EUROzone oktober 2014 www.fondsnieuws.nl EUROPa EN VS IN spagaat Economische divergentie verontrust markten PAGINA 4-7 Fondsevent: De trend en de beleggingsoplossing PAGINA 19-23 Van Lanschot: Adviseurs

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously.

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously. Perspectief 2013 Visie, strategie en favorieten Serious Money. Taken Seriously. Voorwoord en inhoudsopgave Tanja Nagel voorzitter Raad van Bestuur t.nagel@gilissen.nl Met deze publicatie voorzien wij u

Nadere informatie

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III

AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III AANDACHT VOOR. IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL III...Best Option 9%. Best Option 9% is een bestaand product van Banque Société Générale. Het product is half december 2007 gestart en heeft nog een

Nadere informatie

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema VWD CASH FUND AWARDS 2012 Voor beleggers blijft het moeilijk om de doelstellingen voor de lange termijn te scheiden van de waan van de dag. Onderzoek en awards zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, zodat

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

Beurstour 04. Fortis Bank Nederland. Economisch voordeel grote evenementen vaak overschat. Maandelijks magazine voor beleggers. jaargang 20 april 2010

Beurstour 04. Fortis Bank Nederland. Economisch voordeel grote evenementen vaak overschat. Maandelijks magazine voor beleggers. jaargang 20 april 2010 Beurstour 04 Maandelijks magazine voor beleggers jaargang 20 april 2010 Fortis Bank Nederland Economisch voordeel grote evenementen vaak overschat 7 ING Euro Obligatie Fonds ING Hoog Dividend Aandelenfonds

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie