De DGA: inkomen en vermogen anno 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De DGA: inkomen en vermogen anno 2012"

Transcriptie

1 Seminar De DGA: inkomen en vermogen anno maart 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Filip Keunen Jolanda van Nunen Wendy Boenders

2 Wendy Boenders Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs onderwerpen 1. Spelregels loon. 2. Spelregels dividend. 3. Spelregels pensioen in eigen beheer: a. Jaarlijkse verplichting. b. Waardering verplichting bij BV. 4. Conclusie en suggestie. 1

3 spelregels loon 1. Gebruikelijk loon: a. Minimaal (bij fulltime dienstverband). b. Minimaal gelijk aan de beloning van de meestverdienende werknemer 2. Afroommethode. Uitzondering voor het loon van Willie Wortel. 2 spelregels dividend 1. Beschikt uw BV over voldoende uitkeerbare reserves? 2. Blijft in uw BV voldoende dekking over voor uw pensioenkapitaal? Bepaalt de fiscus uw beloning of uzelf? 3

4 spelregels dividend 1. Beschikt uw BV over voldoende uitkeerbare reserves? 2. Blijft in uw BV voldoende dekking over voor uw pensioenkapitaal? Pensioen Bepaalt de fiscus uw beloning of uzelf? 4 spelregels pensioen in eigen beheer Casus: De DGA wordt 45 jaar in Eindloonsysteem in VPL-regime. Pensioenleeftijd 65 jaar. Kijk naar: 1. De jaarlijkse pensioendotatie. 2. De beperking voor het uitkeren van dividend en het uitlenen van geld van de BV. 5

5 jaarlijkse pensioendotatie (1) Loon Pensioen Benodigd kapitaal op 65 Dotatie & rente 2012 Vpb voordeel (20%) jaarlijkse pensioendotatie (2) Pensioentoezegging is altijd een zakelijke overeenkomst tussen derden. Fiscus handelt strikt, dus bijvoorbeeld geen vrijheid als jaardotatie even niet uitkomt. Uitweg dotatie: De conjunctuurclausule. Stopzetten pensioenaanspraak. 7

6 jaarlijkse pensioendotatie (3) Let op: Opgebouwde rechten moeten in stand blijven, dus oprenting blijft. Loon Pensioen Dotatie & rente 2012 Dotatie 2% Rentecomponent beperking voor dividend en uitlenen geld (1) Voorziening op : Loon Fiscale waarde Commerciële waarde

7 beperking voor dividend en uitlenen geld (2) 1. Indien door uw handelen als DGA in de BV niet voldoende activa zijn ter dekking van uw pensioenvoorziening, dan kan de fiscus een afkoop van pensioenrechten stellen! 2. Riskante handelingen van de DGA: a. Dividend uitkeren. b. Oplopen van de rekening courant boven (en binnen?) de kredietruimte. c. Geld opnemen uit BV zonder getekende overeenkomst van geldlening en zonder voldoende zekerheden. Momenteel geen mogelijkheid tot correctie! Voorkom dus het leegtrekken van uw BV. 10 gevolgen afkoop Bij u in privé: progressieve heffing over volledige voorziening. Bij de BV: strafheffing van 20% revisierente. Gezamenlijke belastingdruk is 72%! Blijft uw pensioenvoorziening op balans staan? Bepaalt de fiscus uw pensioen of uzelf? 11

8 conclusie en suggestie Is een pensioen in eigen beheer nog wel van deze tijd? Suggestie voor pensioen in eigen beheer: Opbouw extern. Uitkeren in eigen beheer. 12

9 Jolanda van Nunen Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs onderwerpen 1. Lenen van uw BV. 2. Lenen aan uw BV. 3. Opties einde onderneming. 1

10 lenen van uw BV (1) 1. Redenen voor het lenen van geld van uw BV. 2. Verplichting tot schriftelijke vastlegging (2:137 BW). 3. Bijzondere lening: rekening-courantverhouding. 4. Voorwaarden. 5. Mogelijke gevolgen onzakelijkheid. 6. Alternatieven: dividend uitkeren, aandelen afstempelen, loon verhogen. 2 lenen van uw BV (2) Uitgelicht: de rekening-courant 1. Reden: aanvullen gezinsinkomen. 2. Mogelijke valkuilen: a. Te hoge rekening-courant. b. Regelmatige opnamen. 3. Gevolgen introductie Flex-BV per 1 juli

11 lenen van uw BV (3) Voorbeeld zakelijkheid lening: DGA, 45 jaar en alleenstaand. Inkomen: Hypotheek: zakelijk? Looptijd: 30 jaar. Rente: 4% ( p/j vast). Mogelijke gevolgen onzakelijkheid : 1. Correctie rente. 2. Verkapt dividend. 3. Fictief loon. 4 lenen aan uw BV (1) 1. Redenen voor het uitlenen van geld aan uw BV. 2. Verplichting tot schriftelijke vastlegging (2:137 BW). 3. TBS-regeling. 4. Voorwaarden. 5. Mogelijke gevolgen onzakelijkheid. 6. Alternatief: storten van kapitaal met agio. 5

12 lenen aan uw BV (2) Voorbeeld zakelijkheid lening: BV in zwaar weer. Gemiddelde winst afgelopen 5 jaren: Lening (achtergesteld): zakelijk? Looptijd: Rente: 4% ( p/j). Mogelijke gevolgen onzakelijkheid : 1. Correctie rente. 2. Verkapte kapitaalstorting. 3. Combinatie bij zogenaamde onzakelijke lening. 6 einde onderneming Mogelijkheden na staken van uw onderneming: 1. Behouden van een onderneming voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: a. Investeren in onderneming van uw kind(eren). b. Investeren in een beursfonds (>5%). 2. Vorming vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). a. VPB-tarief: 0% / IB-tarief 1%. b. Voorwaarden. 3. Emigreren. 4. Onderscheid beleggen in privé en via de BV. 7

13 conclusie 1. Overeenkomsten met uw BV schriftelijk vastleggen. 2. Let op zakelijkheid voorwaarden bij leningen aan- en van uw BV. 3. Behoud voordelen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten door te investeren in onderneming kind(eren) of beursfonds (>5%). 4. Betaal geen vennootschapsbelasting over beleggingswinsten in een VBI. 5. Maak een goede afweging bij de keuze voor beleggen in privé of via uw BV. 8

14 Filip Keunen Senior Beleggingsadviseur bij ABN AMRO MeesPierson Van harte welkom namens Inventive Control Accountants en Belastingadviseurs 28 Maart 2012 & ABN-AMRO MeesPierson

15 Terugkerend vertrouwen? drs. Filip Keunen 28 Maart 2012 Portefeuille opbouwen met focus op 4 aandachtspunten Punt 1 : Spreiding over meerdere vermogensklassen (conform uw en onze visie) Punt 2 : Elke vermogensklasse optimaliseren naar risico (rendement bekijken samen met risico) Punt 3 : Elke vermogensklasse optimaliseren naar timing (gefaseerd in de tijd de portefeuille opbouwen) Punt 4 : Eventuele winsten regelmatig consolideren (door o.a. waar mogelijk de winsten te herverdelen)

16 Diverse vermogensklassen m.a.w. waar kunnen we in beleggen? Portefeuille Aandele n Obligaties Liquiditeiten Alternatieve Beleggingen Mature Markten Opkomende Markten Individuele Obligaties & Funds Hedgefund s Vastgoed Grondstoffe n Private Equity Curiosa Speciale Obligaties Relative Value Hedgefund s Directional Hedgefund s Direct Vastgoed Indirect Vastgoed Energie Listed Private Equity Non-Listed Private Equity Obligaties In vreemde Valuta Metalen Soft Commoditie s Beleggingscategorieën: Rendement % (over de periode ) Aandelen Obligaties Liquiditeiten

17 Risico en Rendements-ontwikkeling op de verschillende markten Risico-rendement (geannualiseerd, in USD) Rendement Hedge funds Aandelen Vastrentend Grondstoffen Risico (volatiliteit) Bron: MSCI, Barclays, Goldman Sachs, HFRI, MeesPierson Koersen beleggingscategorieën (jan 1990 = 100) 600 Aandelen Obligaties 500 Grondstoffen Hedge funds '90 '95 '00 '05 '10 Bron: MSCI, Barclays, Goldman Sachs, HFRI, MeesPierson Waardoor wordt het rendement bepaald? Het beleggingsresultaat wordt bepaald door beslissingen over : De Asset Allocatie (70%) De Regio/sectorallocatie (20%) % De Individuele Fondenkeuze (10%) 0 Asset Allocatie Regio/Sector Allocatie Fondsenkeuze

18 Risicoprofiel gemengde portefeuilles ( ) Verwachte opbrengst per jaar % Optimale verdeling tussen aandelen en obligaties 20% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% Risico per jaar in % 80% 90% 100% Wat verstaan we onder risico en rendement?

19 Hoe staan we ervoor? Hoe ziet de beleggingsomgeving er uit? Macro-economisch Situatie tot op heden Vermogensklasse Obligaties Vermogensklasse Aandelen Vermogensklasse Alternatieve Beleggingen Grondstoffen Vastgoed Hedgefunds Beleggingsoplossingen Wereldeconomie lijkt dal gepasseerd % k-o-k op jaarbasis index Wereld BBP (l.a.) Wereld inkoopmanagersindex (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

20 In zowel opkomende als ontwikkelde economieën Inkoopmanagersindices verwerkende industrie (>50 groei / < 50 krimp) eurozone VS China Brazilië Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau Sterker herstel VS door verbetering arbeidsmarkt '000s % , Werkgelegenheid (l.a.) Werkloosheidspercentage (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

21 ECB heeft bankencrisis voorkomen EUR miljard 1,200 1, Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Herfinancieringsoperaties Bron: Thomson Reuters Datastream Tracker in Europese Staatsobligaties : 35% Italië en Spanje

22 Stress op obligatiemarkt sterk verminderd % 8 7 ECB LTRO's Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Spain Italy Bron: Thomson Reuters Datastream Eurozone economie: ergste lijkt achter de rug % k-o-k index BBP (l.a.) Samengestelde PMI (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Group Economics

23 Sterker herstel VS dan in eurozone % k-o-k E Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 VS Eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Group Economics Stijgende olieprijzen kunnen de pret bederven Door een stijging van $10 dollar verschuift er 0.5% van het BBP van olieconsumenten naar -producenten jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 Olieprijs (Brent, USD) Bron: Thomson Reuters Datastream

24 en het financiële vangnet is nog niet groot genoeg EUR mld 1, Nog beschikbaar in EU-IMF noodfonds Nodig voor driejaars lening aan IT en ES Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau Kans uiteenvallen eurozone significant kleiner Scenario s en gevolgen voor economie en markten Basis scenario Herstel in Q2 (60% 70%) Beleidsactie op gang Alternatief 1 Eerder herstel (15%) Snellere beleidsactie Alternatief 2 Diepe recessie (25% 15%) Beleidsactie onvoldoende EZ BBP (2012) -0.8% -0.3% 0.5% -4.0% EZ CPI (2012) 1.6% 2.1% 2.5% 0.5% 10-j Bund (2012Q2) 1.75% 2.2% 2.5% 1% EUR/USD (2012Q2) ECB rate (2012Q2) US BBP (2012) 0.50% 1.0% 1.0% 0.5% 2.1% 2.4% 3.0% -1.75% Fed QE3 <0-0.25%> <0-0.25%> QE-3 Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

25 Vermogensklasse Obligaties : Obligaties Individuele Obligaties Obligatiefunds Speciale Obligaties -Floater -Steepener -Perpetuals -CDO Obligaties In Vreemde Valuta Rente-ontwikkelingen EUROPA 1-jan-2008 Nu Verschil EU 10-jaar 4,30% 1,95% -2,35% (-55%) EU 6-maands 4,70% 0,05% -4,65% (-99%) ECB 1-maands 4,00% 1,00% -3,00% (-75%) VS 1-jan-2008 Nu Verschil USA 10-jaar 4,00% 2,30% -1,70% (-42%) USA 6-maands 3,30% 0,15% -3,15% (-95%) FED RATE 4,25% 0,25% -4,00% (-94%)

26 Bond portfolio allocation We blijven onderwogen in obligaties, maar minder dan vorig kwartaal. Verder onderwogen in staatsleningen 30%, (was 40%) Inflation Linked staatsleningen (10%) Bond Allocation 10% Aanbevolen duration is 4.25 years (versus benchmark of 4.25 years) 10% 40% Overwogen kredietwaardige bedrijfsobligaties inclusief Covered Bonds (40%) Obligatie fondsen US high-yield (10%) Obligatie fondsen opkomende markten (10%) 10% 30% 40% Government Bonds 30% Corporate Bonds 10% Covered Bonds 10% Inflation-linked bonds 10% High Yield (funds) Speciaal thema: Obligaties opkomende markten Asia vs US Investment Grade Obligaties in Azie geven een hoger rendement dan obligaties uit ontwikkelde markten. Een actieve fund manager kan op deze verschillen inspelen. Default rates (faillissementen) zitten dichtbij hun alltime lows Source: Bloomberg, ABN AMRO De officiële reserves van opkomende markten zijn aanzienlijk gestegen. Dit geeft zeker een goeie buffer. EM Reserves yijn nu USD 2.2billjoen USD billion Latin America EMEA EM EM Asia Current

27 Vermogensklasse Aandelen : Aandelen Mature Markten Opkomende Markten Europa V.S. Azië (o.a. China en India) Latijns-Amerika Japan Oost-Europa Midden-Oosten Afrika Rendementen Aandelenbeurzen : 2008 Mexico -23,0% Zuid-Afrika -26,0% Korea -36,0% Brazilië -39,0% Verenigde Staten -40,0% Azië -41,0% Europa -42,0% Duitsland -42,0% Japan -44,0% Thailand -48,0% India -50,0% Indonesië -51,0% Nederland (AEX) -52,0% Hongarije -52,0% Turkije -53,0% Egypte -55,0% China -62,0% Rusland -72,0% Ysland -90,0% Wereld -41,2% 2009 Rusland +123 % Turkije + 87 % Indonesië + 85 % Brazilië + 78 % India + 73 % China + 71 % Hongarije + 66 % Thailand + 59 % Korea + 48 % Zweden + 41 % Mexico + 40 % Egypte + 39 % Nederland + 35 % Azië + 27 % V.S % Duitsland + 22 % Europa + 22 % Japan + 16 % Ysland - 16 % Wereld +22% 2010 Indonesië + 46 % Rusland + 23 % Zweden + 21 % Mexico + 17 % India + 17 % Duitsland + 16 % Zwitserland + 16 % Noorwegen + 16 % Azië + 15 % V.S % UK + 9 % Nederland + 5 % Europa + 4 % België + 3 % Brazilië + 1 % Frankrijk - 3 % Japan - 3 % Italië - 13 % China A - 15 % Spanje - 17 % Griekenland - 36 % Wereld +7%

28 Rendementen Aandelenbeurzen : YTD Indonesia + 3% V.S. - 1% Mexico - 4% UK - 6% Zwitserland - 8% Noorwegen - 11% Nederland - 12% Spanje - 13% Duitsland - 15% Azië - 15% Sweden - 15% Brazilië - 18% Europa - 18% Frankrijk - 18% Japan - 19% België - 20% Rusland - 22% India - 24% Italië - 25% Portugal - 28% China A - 31% Griekenland - 52% Wereld - 8% Rusland + 22% Brazilië + 18% Japan + 19% Duitsland + 19% China A + 12% India + 12% Azië + 14% Griekenland + 14% Italië + 12% Sweden + 13% Noorwegen + 11% Frankrijk + 11% V.S. + 11% België + 12% Europa + 11% Portugal + 3% UK + 5% Indonesia + 5% Zwitserland + 6% Nederland + 6% Mexico + 2% Spanje + 0% Wereld + 11 % Aandelen: Vertrouwen groeit Lagere volatiliteit indiceert normalisering van markten VDAX index Source: Bloomberg Marktherstel door opluchtingrally Volatiliteit terug naar normale niveaus Rugwind van positieve Macro momentum Sentiment verbeterd => fund flows terug naar aandelen (voor Opkomende Markten) Meer duurzaam marktherstel? + Van marge- naar omzetgedreven winstgroei - Kleine beleggers bleven aan de zijlijn - (systeem)risico s zijn nog niet verdwenen Conclusie Kansen en Risico s in balans Aandelenbelang stapsgewijs opvoeren Cash aanwezig houden om snel te kunnen acteren Source: Bloomberg & ABN AMRO Research & Strategie

29 Aandelen: Sector allocatie meer in balans Regionale en sector verdeling Regio s Opk M Latijns Amerika Opk M Azië Pacific Noord Amerika Ontwikkelde markten Azië (ex Japan) Opk M Europa & Midden Oosten, Afrika Europa Japan Sectoren Consumptiegoederen Farmacie Telecommunicatie Basismaterialen Energie Informatie Techn. Luxe goed. en diensten Nutsbedrijven Industrie Financiële waarden Overwogen Overwogen Neutraal Neutraal Onderwogen Neutraal Onderwogen Overwogen Neutraal Onderwogen Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Overwogen Onderwogen De sterktes van VS en zwaktes van Europa (macro, schulden) lijken in de koersen verdisconteerd Forse fund inflow naar Aziatische markten (China, Indonesië) Brazilië ondersteund door monetaire verruiming en stimuleringsmaatregelen, maar inflatie blijft een punt van zorg Sector allocatie in balans, met overweging Industrie (cyclisch) en Consumenten Goederen (stabiele en groeiende cash flows). Financials blijven onderwogen op basis van matige lange termijn groeipotentieel. Hetzelfde gaat op voor telecom. Thema :Hoge Kwaliteit Dividenden Dividend yields hoger dan bond yields in % 4.00 Spreads Europe 3.00 (STOXX 600 Div. vs German 10-y bond) 2.00 Spreads US (SP 500 div. vs. 10-y UST) Jan-95 Jan-96 Jan-97 Jan-98 Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Dividend payout ratio in VS en Europa 55% S&P 500 Payout Ratio 50% STOXX 600 Payout Ratio 45% 40% 35% Meer vraag naar dividend aandelen Dividend rendementen aantrekkelijk tov historisch lage renteniveaus and obligatierendementen Op zoek naar veiligheid Pensioen fondsen en baby boomers (richting pensioen) zoeken stabiele en aantrekkelijke opbrengsten Houdbare dividenden Record-hoge cash niveaus Aantrekkelijk om cash uit te geven Div. payout ratio s nog steeds erg laag Hoofdcriteria: 30% 25% 20% Mar-96 Mar-97 Mar-98 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Houdbaarheid Dividend, WPA inzichtelijk, kracht balans, cash flow momentum, management kwaliteit, sector vooruitzichten, M&A plannen, terugkoopprogramma s aandelen. Source: FactSet

30 Vermogensklasse Alternatieven : Alternatieve Beleggingen Grondstoffe n Vastgoed Hedgefund s Private Equity Curiosa Energie Indirect Vastgoed Direct Vastgoed Relative Value Hedgefund s Directional Hedgefund s Listed Private Equity Non-Listed Private Equity Metalen Soft Commodities Grondstoffen : Energie, Metalen en Soft-commodities GRONDSTOFFEN Rendementen 2008 CRB Commodity Index - 27,0% Olie - 57,0% Goud - 0,0% Koper - 56,0% Soja - 28,0% Tarwe - 36,0% GRONDSTOFFEN Rendementen 2010 CRB Commodity Index + 30 % Olie + 20 % Goud + 29 % Koper + 31 % Soja + 34 % Tarwe + 47 % GRONDSTOFFEN Rendementen 2012 YTD CRB Commodity Index + 8 % Olie + 7 % Goud + 5 % Koper + 11 % Soja + 12 % Tarwe - 4% GRONDSTOFFEN Rendementen 2009 CRB Commodity Index + 32 % Olie +100 % Goud + 28 % Koper % Soja + 4 % Tarwe - 14 % GRONDSTOFFEN Rendementen 2011 CRB Commodity Index + 8 % Olie + 7% Goud +10% Koper - 26% Soja - 14 % Tarwe - 20 %

31 Grondstoffen: Geen olieprijs schok Oil price and volatiltiy Brent Olie: Opwaartse druk maar geen schok Op korte termijn opwaartse druk met een top rond 135 USD per vat Tweede helft van het kwartaal lagere olieprijzen Gemiddelde van 110 USD voor Brent olie in het tweede kwartaal Verwachte eindkoers 2012: 110 USD per vat Black Swan : Straat van Hormuz Source: Bloomberg Price brent oil (lha) 60 Day historical volatility Brent oil (rha) Grondstoffen top-down Onze visie: Neutraal vanaf 25 januari Vastgoed : Direct en Indirect Vastgoed Rendementen 2008 : EPRA - 49,0% (European Pubic Real Estate Association) Rendementen 2010 : EPRA + 15,0% (European Pubic Real Estate Association) Rendementen 2012 YTD : EPRA + 0,0% (European Pubic Real Estate Association) Wereldhave -16,0% Corio -41,0% Eurocommercial Properties -31,0% Wereldhave + 9,0% Corio + 0,0% Eurocommercial Properties + 20,0% Wereldhave + 17,0% Corio + 19,0% Eurocommercial Properties + 18,0% Rendementen 2009 : EPRA + 30,0% (European Pubic Real Estate Association) Rendementen 2011 : EPRA Global + 2,0% (European Pubic Real Estate Association) Wereldhave + 6,0% Corio +45,0% Eurocommercial Properties +22,0% Wereldhave - 30,0% Corio - 30,0% Eurocommercial Properties - 28,0%

32 Vastgoed (neutraal) Op korte termijn is er nog wat tegenwind te verwachten maar de lange termijn vooruitzichten zijn goed. Omdat er op korte termijn nog onzekerheden zijn, leggen we de nadruk op bedrijven met portfolio s van hoge kwaliteit waarbij we vooral de houdbaarheid van het dividend belangrijk blijft. Kwaliteit is en blijft erg belangrijk. Op regioniveau hebben we een voorkeur voor de V.S. omdat we daar het begin van een fundamenteel herstel zien Hedgefunds : Directional & Relative Value Hedgefunds Hedgefunds: 2008 Tremont Index -19,0% Managed Futures +18,0% Global Macro - 5,0% Event Driven - 18,0% Long/Short - 20,0% Fixed Income Arbitrage - 29,0% Emerging Markets - 31,0% Convertible Arbitrage - 32,0% Hedgefunds: 2010 Tremont Index + 11,0% Managed Futures + 12,0% Global Macro + 13,0% Event Driven + 13,0% Long/Short + 9,0% Fixed Income Arbitrage + 13,0% Emerging Markets + 11,0% Convertible Arbitrage + 11,0% Hedgefunds: 2012 YTD Tremont Index + 4,0% Managed Futures + 1,0% Global Macro + 4,0% Event Driven + 5,0% Long/Short + 4,0% Fixed Income Arbitrage + 1,0% Emerging Markets + 4,0% Convertible Arbitrage + 6,0% Hedgefunds: 2009 Tremont Index +17,0% Managed Futures - 4,0% Global Macro + 4,0% Event Driven +15,0% Long/Short +11,0% Fixed Income Arbitrage +17,0% Emerging Markets +36,0% Convertible Arbitrage +48,0% Hedgefunds: 2011 Tremont Index - 8,0% Managed Futures - 4,0% Global Macro -10,0% Event Driven -12,0% Long/Short - 7,0% Fixed Income Arbitrage - 1,0% Emerging Markets - 3,0% Convertible Arbitrage - 7,0%

33 Hedge Funds: Turbulent 2011 biedt kansen in 2012 Hedge funds zijn het jaar goed begonnen (Index +4,2%). Event Driven (+5,2%) Equity Hedge (+3,6%) zijn de best presterende hedgefunds stijlen in 2012 Relative Value (+3,0%) Hedge funds laten de beste prestaties zien in markten die worden gedreven door fundamentals of als er sprake is van duidelijke trends. Deze factoren waren afwezig in het risk on/risk off klimaat van 2011 maar komen nu geleidelijk aan weer terug Voorkeur voor gespreide portefeuille van hedge funds Beleggingsoplossingen : Aandelen: Spreken bepaalde thema s of namen u aan? Werelwijd Beleggende Funds: DWS Top Dividende Kempen Global High Dividend Fund Neuflize Optimum Fund Skagen Global Fund Opkomende Markten Algemeen : Robeco Emerging Markets High Dividend Fund & Skagen Kon-Tiki Azië : Aberdeen Global Asia Pacific Fund China : Schroder Greater China Fund India : Franklin India Fund Oost-Europa : Schroder Emerging Europe Fund Thema s Agri : DWS Global Agribusiness Fund Duurzaam : Triodos Meerwaarde Aandelenfund Vastgoed : Schroder Global Property Fund Fusies en Overnames : Saint-Honore Europe Synergie Individuele Aandelen : Agrium, Allergan, American Express, Anheuser-Busch Inbev, Archer-Daniels-Midland, AT&T, BASF, Broadcom, Caterpillar, CBS, Chevron, Coca-Cola, DSM, EADS, GDF Suez, Google, Halliburton, Ind & Comm Bank of China, L Oréal, LVMH, Nextera Energy, Pfizer, Roche, Royal Dutch Shell, Samsung, Starbucks, Syngenta, Vodafone

34 Beleggingsoplossingen : Obligaties en Absolute Return oplossingen Obligatiefunds: Staatsobligaties Robeco Lux-O-Rente Fund Investment Grade Obligatiefunds: M&G European Corporate Bond Fund BlueBay Investment Grade Bond Fund High Yield Funds: Fidelity US High Yield Bond Fund Muzinich Short Duration High Yield Euro Hedged Fund Converteerbare Leningen JP Morgan Global Convertibles Fund BNP Paribas Convertibles Europe Fund Inflatie-Linked Obligaties Schroder Global Inflation Linked Bond Fund Vreemde Valuta Aberdeen Local Asian Currency Short Duration Bond Fund Beleggingsoplossingen Grondstoffen: GRONDSTOFFEN Algemeen: Robeco Commodity Fund Energie Blackrock World Energy Fund Tracker op Ruwe Olie of Gas Metalen (inclusief Goud) Blackrock World Mining Fund Blackrock World Gold Fund Tracker op Fysiek Goud Soft-Commodities (agrarische produkten) Parvest World Agriculture Fund DWS Invest Global Agribusiness Fund

35 Beleggingsoplossingen Hedgefunds: Hegefunds : Algemeen Pictet Mosaic Euro Fund Lyxor Dynamic Strategy Fund Relative Value Hedgefunds : LCF Rotschild Prifund Alpha Uncorrelated Directionele Hedgefunds : Europa: European Capital Holdings USA: Leveraged Capital Holdings Azië: Asian Capital Holdings De toekomst van de Euro?

36 Disclaimer Filip Keunen, senior beleggingsadviseur, ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Zie voor meer informatie Company disclosure ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek. VRAGEN?

37 Voor meer informatie kunt u terecht bij: W.M.M. (Wendy) Boenders MB FB Mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen Mr. C. (Kees) Goeman Drs. F. (Filip) Keunen Aankomende seminars: 6 juni 2012: fiscale en juridische gevolgen van de flex-b.v. 26 september 2012: een actuele kijk op commercieel vastgoed. 21 november 2012: belastingplan Wij hopen u tijdens (een van) deze seminars te mogen verwelkomen

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Sprekers: Filip Keunen Kees Goeman Govert Vorstenbosch

Sprekers: Filip Keunen Kees Goeman Govert Vorstenbosch Seminar Beleggen anno 2015: de vooruitzichten en de fiscale items 3 juni 2015 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Filip Keunen Kees Goeman Govert Vorstenbosch Filip Keunen Senior Beleggingsadviseur bij

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 4 e Kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 8 oktober 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 4 kwartaal 2011 IAC Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 6 oktober 2011 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 1e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 11 januari 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Nieuwegein, 6 oktober 2016 Agenda Stand van de wereldeconomie Globale divergentie en transities Portefeuille

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51 Rapport Asset Allocatie Consensus Maart 2017 Jaargang 6 Issue 51 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting maart 2017... 3 Voorkeur voor Equities neemt verder toe... 3 5 april 2017: Seminar Globalisatie... 4 Visies

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking

The Big Picture. Maart 2015. Rabobank Particulieren & Private Banking The Big Picture Maart 215 Rabobank Particulieren & Private Banking Agenda The Big picture Terugblik eerste kwartaal Olie & Dollar Macro, vertrouwen, risicoperceptie, monetair beleid & kredietverlening

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013

Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013 Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Money talks, money walks november 2013... 3 Asset allocatie overzicht... 3 Korte toelichting... 4 Asset allocatie... 5 Asset

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 1 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 18 januari 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder

Nadere informatie

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT beleggingsfondsen fondslijst overzicht FINANCIAL FOCUS Gegevens per 6 augustus 2015 abnamromeespierson.nl financialfocus.nl ok k Twitter Twitter LinkedIn Google + + My Space Tumblr Bebo are Delicious Digg

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 184 miljard (per 30 juni 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk april 2013 2 I. Wie zijn wij? II. Investeren in vastgoed: Een mooi huis in Florida of de beste winkelcentra

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman. Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Agenda Wat is de valutamarkt? Hoe werkt de valutamarkt?

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld Portefeuilleoverzicht Voorbeeld Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015

Beleggingsvisie 2016. 15 december 2015 Beleggingsvisie 2016 15 december 2015 Onze onderscheidende kracht Financiële onafhankelijkheid als drijfveer Dick van Rhee 15 december 2015 Wat is het onderscheidend vermogen van de Rabobank? Wat is het

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel van der Valk

Care IS klantbijeenkomst. Hotel van der Valk Care IS klantbijeenkomst Hotel van der Valk Welkom! Wij heten u van harte welkom in Hotel Van der Valk Programma opening 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Beleggingsbeleid Care IS 20.15

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie