2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil"

Transcriptie

1 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil

2

3 Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit op het nieuwe strategisch beleidsplan dat we nu aan het vormgeven zijn. In dit jaarverslag blikken we terug op de resultaten die behaald zijn naar aanleiding van het strategisch beleidsplan En op grond van de resultaten die de afgelopen vier jaar behaald zijn, kunnen we met recht zeggen dat het Grafisch Lyceum Utrecht het verschil kan maken. Het aantal voortijdig schoolverlaters is drastisch gedaald, het onderwijsrendement is vergroot, de onderwijskwaliteit is toegenomen evenals de professionaliteit van de medewerkers. De onderwijsinspectie en andere toezichthouders zijn tevreden over de behaalde resultaten van onze school. Maar ook onze studenten en onze medewerkers zijn tevreden. Die tevredenheid maakt ook het verschil. De grote betrokkenheid van het voltallig personeel bij onze studenten, bij stagebedrijven en andere belanghebbenden uit zich in de prettige sfeer in onze school. Zowel studenten als medewerkers voelen zich bij ons gewaardeerd en gezien. Maar we zijn er nog niet. Onze ambitie om topvakschool te worden kunnen we alleen realiseren als iedere medewerker doordrongen is van het feit dat wij in het samenspel met studenten en bedrijfsleven het verschil kunnen maken. Gelukkig is dat besef er en werken we gezamenlijk aan de topvakschool die we willen zijn. In dit jaarverslag zetten we het voor u op een rijtje, ik wens u veel leesplezier. Betty Heimans Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht jaarverslag

4 jaarverslag

5 Inhoud Voorwoord 1 Inhoud 3 Leeswijzer 4 1. Organisatie Profiel Missie Organisatiestructuur Toezicht Goed bestuur en de Raad van Toezicht Medezeggenschap: OR en Studentenraad Beleid, strategie en uitvoering Strategisch Beleidsplan Focus op vakmanschap Ontwikkelingen Kwaliteitsborging Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon Huisvesting en facilitaire zaken ICT Communicatie Onderwijs Beroepsgericht onderwijs Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling Beroepspraktijkvorming Examinering Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaan- en adviescentrum Terugdringen voortijdig schoolverlaten Intakeprocedure en toegankelijkheid Studententevredenheid Beroepskolom Art & Design College Onderwijs in cijfers en herkomstkaart studenten Personeel Beleidsontwikkelingen Medewerkerstevredenheid Teamvorming Deskundigheidsbevordering Sport en bewegen Personeel in cijfers Samenwerking Bedrijfsleven Tevredenheidsonderzoek stagebedrijven Beroepenveldcommissies S2B, het eigen leerbedrijf Internationalisering Collegascholen en kenniscentra Financiën Financieel beleid Financiën op balansdatum Gang van zaken gedurende het verslagjaar Jaarrekening Verklarende woordenlijst 55 Vooruitblik Colofon 57 [omslag] jaarverslag

6 Leeswijzer Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument over 2012 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Het thema is Maak het verschil naar het gelijknamige actieplan van onze school. Dat het Grafisch Lyceum Utrecht het verschil kan maken, leest u in de hoofdstukken Organisatie, Beleid strategie en uitvoering, Onderwijs, Personeel, Samenwerking en Financiën. Met dit jaarverslag willen we iedereen die betrokken is bij het Grafisch Lyceum Utrecht informeren over de gang van zaken in het afgelopen jaar We versturen het naar onze leerbedrijven, collega-scholen, afnemende en toeleverende scholen, toezichthouders, (lokale) overheden, brancheorganisaties, sociale partners en de MBO Raad. Daarnaast ontvangen alle medewerkers en de leden van de studentenraad een exemplaar. We delen het jaarverslag uit op onze ouder- en informatieavonden en het is voor iedereen beschikbaar op onze website als pdf-bestand. Op aanvraag versturen we graag een exemplaar zolang de voorraad strekt. In de hoofdstukken Onderwijs en Personeel staan cijfers die laten zien hoe het Grafisch Lyceum Utrecht zich getalsmatig ontwikkeld heeft. Het hoofdstuk Financiën biedt de belangrijkste gegevens en kengetallen uit de jaarrekening van Het complete financiële verslag is op aanvraag beschikbaar. Na het lezen van dit jaarverslag heeft u wellicht de behoefte te reageren of nader kennis te maken. Daartoe nodigen wij u van harte uit. Onze deur staat voor u open en wij hebben een luisterend oor. Grafisch Lyceum Utrecht Vondellaan GH Utrecht Facebook: facebook.com/grafischlyceumutrecht jaarverslag Postbus: 5066, 3502 JB Utrecht Telefoon: Fax:

7 Hoofdstuk 1 Organisatie jaarverslag

8 1.1 Profiel Het Grafisch Lyceum Utrecht is een zelfstandige en kleinschalige vakschool met ruim honderd jaar kennis van de grafimediabranche. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt technische en creatieve opleidingen in de vakgebieden media, vormgeving, gaming en communicatie. Het opleidingsaanbod en het onderwijs sluiten nauw aan op de wensen en de vraag van de branche. Trends binnen de creatieve industrie worden nauwgezet gevolgd en de lesinhoud wordt voortdurend geactualiseerd. Het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht kenmerkt zich door kwaliteit, actualiteit, professionaliteit en betrokkenheid van docenten en het onderwijsondersteunend personeel. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een solide reputatie in de creatieve industrie. Onze studenten krijgen les van docenten die veelal zelf afkomstig zijn uit de grafimediawereld. Bedrijven waarderen de vakbekwaamheid en het creatief vakmanschap van studenten en de kwaliteit die zij leveren. Het is onze ambitie een topvakschool te worden met opleidingen van topkwaliteit. Wij willen het verschil maken met andere aanbieders van opleidingen op het gebied van media, vormgeving en communicatie. In 2012 is het Grafisch Lyceum Utrecht verder gegaan met het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van service naar studenten en hun opvoeders. Studenten krijgen bij het Grafisch Lyceum Utrecht alle ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en te ontplooien, zonder daarbij de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding uit het oog te verliezen. In 2012 sloten 473 studenten hun opleiding met een diploma af. Het totaal aantal studenten op de peildatum 1 oktober 2012 was Onze studenten zijn met name afkomstig uit de brede regio Midden-Nederland, het bedieningsgebied van de school. Als school in een grootstedelijke omgeving neemt het Grafisch Lyceum Utrecht zijn verantwoordelijkheid bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaten bij kwetsbare groepen. Door het beroepsgerichte onderwijs en de kwaliteit van het docententeam, geeft een diploma van het Grafisch Lyceum Utrecht goede vooruitzichten op een baan in de creatieve industrie en goede perspectieven bij de doorstroom naar het hbo of een mbo-opleiding op hoger niveau. jaarverslag

9 1.2 Missie Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de grafimedia en een vakkundig opleidingsinstituut met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs mede ten goede komen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kleinschalige, creatieve en veilige school met ervaren vakdocenten die betrokken zijn bij de studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht kan bogen op een rijke traditie van ruim honderd jaar grafisch onderwijs. Met behulp van modern en actueel onderwijs gaan onze studenten de echte grafimediawereld in. De maatschappelijke opdracht van het Grafisch Lyceum Utrecht is jonge mensen vakkundig op te leiden voor een loopbaan in de creatieve industrie of hen voor te bereiden op een vervolgopleiding en hen voor te bereiden op burgerschap. Deze opdracht moet het Grafisch Lyceum Utrecht uitvoeren tegen een achtergrond van een veranderende communicatie- en mediawereld, concurrerende aanbieders van creatieve opleidingen, verscherping van het toezicht en een steeds groter wordende diversiteit binnen de studentenpopulatie. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft vakmensen in huis en beschikt over een goede relatie met de creatieve industrie. Beide aspecten benutten wij om het onderwijs aan onze studenten aan te laten sluiten bij wat de bedrijven nodig hebben: nu en in de toekomst. Het Grafisch Lyceum Utrecht ziet het als taak om toegevoegde waarde te leveren. Daarom zet de school zich sterk in op het continu verbeteren van de kwaliteit. Daarbij is de onderwijskwaliteit het belangrijkste, maar ook de kleine kwaliteit speelt een rol. Het is díe kwaliteit waardoor studenten, hun opvoeders, de medewerkers en de leerbedrijven zich niet alleen geholpen voelen, maar zich ook als persoon herkend en bevestigd voelen. Om dit kwaliteitsniveau te kunnen bereiken, zijn waarden belangrijk. Respect voor het individu ligt ten grondslag aan de manier waarop het Grafisch Lyceum Utrecht omgaat met zijn studenten, medewerkers en relaties. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt studenten en medewerkers een veilig en sociaal klimaat waar eenieder de ruimte krijgt om zich te ontplooien. jaarverslag

10 1.3 Organisatiestructuur Het Grafisch Lyceum Utrecht telde in december medewerkers. Betty Heimans, voorzitter van het College van Bestuur, geeft leiding aan de school, bijgestaan door Johan Spronk, directeur Onderwijs en Sandra Beentjes, directeur Bedrijfsvoering. In november 2012 heeft de Raad van Toezicht, na positief advies van de Ondernemingsraad, besloten om per 1 januari 2013 het College van Bestuur uit te breiden met de directeur Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering. Op basis van het principe van Integraal leidinggevende binnen ieder team of dienst. Personeelsbeleid is de verantwoordelijkheid Hij of zij legt verantwoordelijkheid af aan voor het functioneren van teams en diensten, de directeur Bedrijfsvoering of de directeur de uitvoering van hun werkzaamheden Onderwijs. en het personeelsbeleid neergelegd bij de Raad van Toezicht Ondernemingsraad [OR] College van Bestuur Control In het verslagjaar geeft de directeur Onderwijs leiding aan de zeven teamleiders, de beleidsmedewerkers van het onderwijsbureau, Bureau BedrijfsContacten en het Studieloopbaan- en Adviescentrum. De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan alle ondersteunende diensten. In 2012 is het aantal resultaatverantwoordelijke teams uitgebreid van zes naar zeven. Deze teams bestaan uit 14 tot 24 docenten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep van circa 200 tot 400 studenten vanaf de intake tot en met de diplomering. Bedrijfsvoering Secretariaat Financiële Zaken P&O ICT Facilitaire Zaken Communicatie Onderwijsorganisatie en -administratie Bureau BedrijfsContacten Onderwijs Team GVA Team GVB Team IV/MD Team AAV Team DTP/PM Team GA/GD Team MA/MC Kwaliteitszorg Contractonderwijs Onderwijsbureau Art & Design College jaarverslag

11 [Themadossier Goed Bestuur] 1.4 Toezicht 1.5 Goed bestuur en de Raad van Toezicht De onderwijsinspectie concludeerde in haar rapport van 7 november 2012 dat het Grafisch Lyceum Utrecht voldoende scoort op alle opleidingen, voldoet aan de wettelijke eisen en aantoonbare kwaliteitszorg heeft. De school valt daarmee onder het zogenoemde basistoezicht. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft hard gewerkt aan het kwaliteitsbesef van medewerkers en studenten en heeft een zelfkritische houding. Hier kan de school verbeterpunten formuleren, aanpakken en implementeren in de organisatie. In het verslagjaar heeft het Grafisch Lyceum Utrecht flink ingezet op het verbeteren van het rendement, het tegengaan van voortijdige schooluitval, de borging van de kwaliteitszorg, het aanscherpen van het pedagogischdidactisch handelen, meer maatwerk door variatie in de lesstof en verbetering van de intake en de studieloopbaanbegeleiding. Instellingsprofiel Grafisch Lyceum Utrecht, De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht en ziet onder meer toe op de naleving van de managementafspraken. Met ingang van 1 mei 2012 is de Raad van Toezicht uitgebreid met twee nieuwe leden. Bij deze uitbreiding is gezocht naar leden met kennis van de grafische en mediasector. Daarnaast is bestuurlijke kwaliteit belangrijk voor een school die de menselijke maat combineert met innovatieve opleidingen. In december 2012 heeft Peter Hendriks als lid van de Raad van Toezicht afscheid genomen vanwege het verstrijken van zijn termijn. Met het oog op het rooster van aftreden van de huidige leden, is de raad met drie leden en een voorzitter nu op volle sterkte. Als nieuwe leden mocht de school mevrouw Dorathé van Doorn en de heer Hans Maas verwelkomen. Zij combineren kennis en ervaring op onderwijskundig en bestuurlijk gebied met praktische ervaring uit de grafische en mediasector. De Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Utrecht hanteert de branchecode 'Goed bestuur in de bve-sector' van de MBO Raad en het 'Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen' als uitgangspunt voor haar handelen. 'Goed bestuur in de bve-sector' is de branchecode over bestuur, toezicht en horizontale dialoog in het mbo. Deze branchecode vervangt het begrip governance door 'goed bestuur' en definieert dit als volgt: 'Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op efficiëntie en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.' De MBO Raad heeft eind 2012 een aantal afspraken opgesteld over een gezamenlijke aanpak van goed bestuur. Deze afspraken houden voor de leden van de MBO Raad in dat zij de branchecode van de MBO Raad naleven en daarover verantwoording afleggen in het Geïntegreerd Jaardocument over Daarnaast stelt de MBO Raad de branchecode 'Goed bestuur in de bve-sector' als integrale lidmaatschapseis. Het Grafisch Lyceum Utrecht voldoet in 2012 aan alle punten uit deze branchecode. jaarverslag

12 Peter Weeda, voorzitter van de Raad van Toezicht: Door de perikelen rondom een aantal grote onderwijsinstellingen heeft de MBO Raad terecht extra aandacht gevraagd voor de governance code. Het Grafisch Lyceum Utrecht is aangesloten bij de MBO Raad en accepteert deze code als uitgangspunt voor zijn handelen maar de Raad van Toezicht beschouwt het niet als een checklist die we zomaar afvinken. De Raad van Toezicht neemt de vrijheid om van de code af te wijken wanneer die het belang van het Grafisch Lyceum Utrecht in de weg staat. Het uitgangspunt blijft: Pas toe, of leg uit. Momenteel is er geen reden om van de branchecode af te wijken. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een financieel gezonde school die het goed doet, zeker in vergelijking met andere onderwijsinstellingen. In overeenstemming met de branchecode heeft de Raad van Toezicht in het verslagjaar gezorgd voor uitbreiding van de raad in verband met het rooster van aftreden. We hebben twee nieuwe capabele leden erbij met kennis en expertise van de grafimediabranche en het onderwijs. Met het oog op de toekomst is het College van Bestuur in 2013 uitgebreid met de directeur Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht vond het belangrijk dat de positieve ontwikkelingen die enige jaren geleden bij het Grafisch Lyceum Utrecht ingezet zijn, gecontinueerd worden. Het Grafisch Lyceum Utrecht doet het goed. Vrijwel alle doelstellingen uit het strategisch beleidsplan zijn behaald. Toch probeert de school zich op alle gebieden nog verder te verbeteren. Dat waardeer ik aan het Grafisch Lyceum Utrecht. De heer dr. W.C. Weeda is gepensioneerd maar nog actief als zelfstandig bestuursadviseur en interimmanager. Nevenfunctie: Voorzitter van de Raad van Toezicht van SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) Piet de Haas, lid van de Raad van Toezicht: Het Grafisch Lyceum Utrecht kan het verschil maken ten opzichte van de aanbieders van gelijksoortige opleidingen die geen wortels hebben in de grafische branche. De school heeft het voordeel dat het een vakschool is met langdurende en bestendige contacten in de grafimediabranche. Daarnaast is het onderwijs beroepsgericht en is de onderwijskwaliteit goed. Dat is te zien aan het gestegen rendement en de daling van de voortijdige schooluitval. Het is belangrijk dat het Grafisch Lyceum Utrecht aan aankomende studenten duidelijk maakt dat dit onderscheidende criteria zijn. Door de goede naam van het Grafisch Lyceum Utrecht komen de meeste studenten met hun diploma toch aan het werk in de grafische branche, ondanks de economische crisis. De heer P.W.G. de Haas is algemeen directeur van Wifac Holding BV. Nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Brova bv, lid van het stichtingsbestuur STAK VHG bv. jaarverslag

13 Peter Hendrikse, tot en met 31 december 2012 lid van de Raad van Toezicht: De grootste ontwikkeling die het Grafisch Lyceum Utrecht heeft doorgemaakt binnen mijn achtjarige periode als lid van de Raad van Toezicht is die van vraaggerichte naar aanbodgerichte onderwijsinstelling. En dat terwijl de concurrentie met andere aanbieders, waaronder roc s, toenam. Dat het Grafisch Lyceum Utrecht die ontwikkeling goed is doorgekomen is een compliment voor allen die met deze ontwikkeling zijn meegegaan. De heer P.J. Hendrikse is directeur van het gespecialiseerde zeefdrukbedrijf Peter Hendrikse Zeefdruk BV. Nevenfunctie: secretaris van het district Gelderland-Utrecht van het KVGO. Hans Maas, lid van de Raad van Toezicht sinds 2012: Het Grafisch Lyceum Utrecht was geen onbekende school voor mij toen ik solliciteerde als lid van de Raad van Toezicht. Ik heb jarenlang gewerkt in de Hilversumse mediaindustrie en daar staat het Grafisch Lyceum Utrecht bekend als een uitstekende vakschool, die bekwame mensen aflevert. In de bedrijven waar ik werkte, hadden we regelmatig medewerkers en stagiaires met het Grafisch Lyceum Utrecht als achtergrond. Wat me opvalt aan het Grafisch Lyceum Utrecht is de enorme kennis en deskundigheid van de medewerkers en het eigen karakter van de school. Dankzij de inzet en deskundigheid van de medewerkers kan de school de snelle veranderingen in de mediawereld bijhouden en goede en unieke vakmensen blijven leveren. Dat is een hele prestatie. De heer drs. J.A.M. Maas is directievoorzitter van het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam. Dorathé van Doorn, lid van de Raad van Toezicht sinds 2012: Ik vind het belangrijk om als vakvrouw zitting te hebben in de Raad van Toezicht zodat ik jonge mensen enthousiast kan maken voor het grafische vak. Mijn bedrijf PrintRun, een bureau voor multimediaal en grafisch projectmanagement, is stagebedrijf voor studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht. Als stagebegeleider weet ik dat de kwaliteit van de opleidingen goed zit, maar het is mooi om ook vanuit de positie van de Raad van Toezicht bij het onderwijs betrokken te zijn. De betrokkenheid van de docenten bij de studenten is heel erg groot, dat merk je aan de uitstekende sfeer. Het Grafisch Lyceum Utrecht is voortdurend bezig met positieve vernieuwingen en weet toch zijn eigen karakter te behouden. Dat vind ik het mooie aan deze school. Mevrouw T.H.L.M. van Doorn is eigenaardirecteur van PrintRun. Nevenfuncties: Bestuursvoorzitter van Samen voor Nieuwegein, lid van de Raad van advies Stichting TalenTonen. 11 jaarverslag 2012

14 Pelin Turfanda, voorzitter van de Studentenraad [op de foto met Preston Henshuis, voorzitter JOB] 1.6 Medezeggenschap: OR en Studentenraad De Ondernemingsraad werkt vanuit vertrouwen en respect samen aan de doelstellingen van het Grafisch Lyceum Utrecht en beoordeelt de gepresenteerde beleidsplannen op organisatiebelang. De Ondernemingsraad is op de nieuwe voet volgens de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) verder gegaan. Daarbij is hard gewerkt aan de uitvoering van het Professioneel Statuut. In 2012 is de Ondernemingsraad betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe strategisch beleidsplan , de systematiek van functioneren en beoordelen en bij het benoemen van de nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Er is nauw overleg gevoerd met het College van Bestuur over de begroting 2013 en over de transitie van directie naar College van Bestuur. De Ondernemingsraad komt twee keer per maand bij elkaar om te vergaderen en heeft een keer per vier tot zes weken informeel overleg met het College van Bestuur en de directie. In 2012 heeft de Ondernemingsraad twee sessies gehad met de directie en het College van Bestuur over het reilen en het zeilen van het Grafisch Lyceum Utrecht. jaarverslag In 2012 is een nieuwe Studentenraad geformeerd. Deze bestaat uit zeven leden en een voorzitter. De leden van de Studentenraad zijn gekozen uit de klassenvertegenwoordigers. De Studentenraad geeft gehoor aan de wensen van de studenten en organiseert activiteiten. In 2012 heeft de raad een enquête ter verbetering van de kantine uitgezet en gewerkt aan de bekendheid van de Studentenraad onder medestudenten. In mei 2012 is een nieuwe studentenraad gestart. Toen ik hoorde dat er een nieuwe studentenraad in oprichting was, heb ik mij direct aangemeld. De studentenraad is een belangrijk orgaan in de school. Wij kunnen zaken verbeteren en gehoor geven aan de wensen van studenten. Ook als studenten iets willen organiseren, kunnen ze bij ons terecht. De studentenraad is van studenten voor studenten. In de vorige studentenraad was ik ook lid. Ik vind het belangrijk om als student mijn steentje bij te dragen. Mijn doel is om echt dingen voor elkaar te krijgen. In de vorige raad overlegden we veel, maar is er weinig gebeurd. We willen nu echt actie ondernemen. We zijn begonnen met tien leden die gekozen zijn uit de klassenvertegenwoordigers, maar er zijn zeven leden overgebleven. De studentenraad kost tijd en niet iedereen kon dat genoeg opbrengen. We vergaderen één keer per maand in aanwezigheid van een docent die ons begeleidt. Eén keer per kwartaal overleggen we met de directie en het College van Bestuur. Zij nemen onze punten serieus en ondersteunen ons bij onze promotie. De studentenraad is lange tijd niet zichtbaar geweest op het Grafisch Lyceum Utrecht. Dat willen we veranderen. Studenten moeten weten dat wij er zijn.

15 Hoofdstuk 2 Beleid, strategie en uitvoering jaarverslag

16 2.1 Strategisch Beleidsplan A Versterking van de onderwijskwaliteit De doelen en speerpunten van het Strategisch Beleidsplan zijn in 2012 afgerond. Het Grafisch Lyceum Utrecht is erin geslaagd om vanaf de start van het strategisch beleidsplan in 2008 flinke vorderingen te maken op alle voorgenomen beleidsterreinen. De verbeterde onderwijskwaliteit komt tot uitdrukking in een toegenomen studententevredenheid, medewerkerstevredenheid en in de tevredenheid van stagebedrijven over het Grafisch Lyceum Utrecht. Daarnaast is het rendement aanmerkelijk gestegen en is de voortijdige schooluitval drastisch gedaald. De medewerkers hebben stevig ingezet op het verbeteren van de studentenbegeleiding, intake, opleidingscurricula, lesmateriaal en de doorstroom van vmbo naar mbo. De versterking van de professionaliteit is ingezet door prioriteit te geven aan de deskundigheidsbevordering van alle medewerkers. Die is nu geborgd in de Glu-academy. In 2012 is het Grafisch Lyceum Utrecht begonnen met het schrijven van een nieuw strategisch beleidsplan voor de jaren 2013 tot jaarverslag Maak het verschil is het actieplan waarmee het Grafisch Lyceum Utrecht de ambities van het Strategisch Beleidsplan wil realiseren. In Maak het verschil zijn concrete acties geformuleerd voor de periode 2011 tot 2015 die daarnaast aansluiten op het actieplan Focus op vakmanschap van de minister van Onderwijs. Het Grafisch Lyceum Utrecht zet hiervoor de volgende projecten en activiteiten in: (her)ontwerp en (door)ontwikkeling van het curriculum; summatieve en formatieve toetsing; pedagogisch-didactisch handelen van de docent; studentbegeleiding van intake tot diploma; examinering; kwaliteitszorg en inspectiekader; taal- en rekenwerkplaats; assessments aan het eind van het eerste halfjaar en de heroriëntatieklas. Deze projecten liggen direct in het verlengde van de drie speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan : versterking van de onderwijskwaliteit, verhoging van het rendement en versterking van de professionaliteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt aan de versterking van de onderwijskwaliteit langs drie lijnen: het curriculum, de docenten en de onderwijsorganisatie. Ten aanzien van het curriculum is het Grafisch Lyceum Utrecht in 2011 gestart met de doorontwikkeling en het (her)ontwerpen van de opleidingscurricula en het lesmateriaal. De opleidingscurricula en lesmaterialen voldoen aan de onderwijskundige uitgangspunten die het Grafisch Lyceum Utrecht in 2012 heeft herschreven en sluiten aan bij de student, docent en de beroepspraktijk. Voor ieder curriculumonderdeel dient een studentengids aanwezig te zijn volgens het afgesproken format. Ook is het curriculum onderhoudsvriendelijk gemaakt. In 2012 is een groot deel van opleidingscurricula en het lesmateriaal herzien. Dit project wordt in 2013 afgerond. De versterking van de onderwijskwaliteit heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het werk van de student en zijn studievaardigheden. De combinatie van de verbeterde intake, de focus op de aanwezigheid van studenten, de samenhang en inhoud van het curriculum en de professionaliseringsslag op pedagogisch en didactisch gebied, hebben daar aan bijgedragen.

17 B Verhoging van het onderwijsrendement C Versterking van de professionaliteit Het Grafisch Lyceum Utrecht is erin geslaagd om het rendement substantieel te verhogen. In het studiejaar was het jaarresultaat van het Grafisch Lyceum Utrecht 72,7 procent; in het schooljaar was dat 64,2 procent. Het diplomaresultaat steeg in naar 72,1 procent ten opzichte van 63,8 procent in het schooljaar daarvoor. Bij alle opleidingen lag het rendement boven de inspectienorm. Op pagina 33 staan deze indicatoren op een rijtje. Het Grafisch Lyceum Utrecht monitort al enkele jaren het rendement van de opleidingen in een managementrapportage. De directie ontvangt maandelijks per opleiding een update van de voortgang van studenten. Het onderwerp rendement komt ook in kwalitatieve zin in de gesprekken met de team-leiders aan de orde. Het verhogen van het rendement is geconcretiseerd en vertaald naar de managementcontracten van het College van Bestuur, directie en naar de teamplannen van de teamleiders. Docenten zijn zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid om studenten naar een diploma te begeleiden. Dit resulteert in een snellere melding van verzuim, een sneller contact met leerplicht en het eerder inschakelen van het Studieloopbaan- en AdviesCentrum. De inspanningen om het beroeps- en opleidingsbeeld van aankomende en zittende studenten te verbeteren door betere voorlichting, een verbeterde intake, betere studieloopbaanbegeleiding en door het assessment aan het eind van het eerste half jaar, wierpen overtuigend hun vruchten af. Daarnaast is in 2012 een vsv-uitschrijfprocedure opgesteld en zijn er per team doelstellingen geformuleerd om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Meer hierover leest u op pagina 27 in paragraaf 3.7 Terugdringen voortijdig schoolverlaten. Het versterken van de professionaliteit van medewerkers is een continu proces dat in 2012 is ingebed in de organisatie met de Glu-academy. Alle activiteiten en instrumenten rondom professionalisering en permanente educatie van medewerkers zijn hierin ondergebracht. In 2012 is een regiegroep geïnstalleerd die de Glu-academy verder zal uitbouwen. In 2012 is het opscholingstraject LB-LC voortgezet. Hierover leest u meer op pagina 38 in de paragraaf Deskundigheidsbevordering. Daarnaast worden docenten gestimuleerd om een masteropleiding te volgen. In 2012 volgde één docent de master Special Educational Needs en vijf docenten volgden de master Leren en Innoveren. Twee keer per jaar organiseert het Grafisch Lyceum Utrecht studiedagen voor het onderwijzend personeel om de inspiratie voor hun vak te stimuleren. jaarverslag

18 2.2 Focus op vakmanschap De minister van Onderwijs heeft in 2011 het actieplan Focus op vakmanschap opgesteld. Evenals andere mbo-instellingen is het Grafisch Lyceum Utrecht nu al ruim een jaar druk bezig de punten uit het plan te realiseren. Het actieplan omvat de onderstaande maatregelen: intensivering van het onderwijs en waar mogelijk verkorte opleidingen; meer importantie geven aan loopbaanoriëntatie en begeleiding; reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters; verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en de docenten; een goede en adequate besturing en bedrijfsvoering; landelijke examens voor Nederlands, Engels en rekenen; deelname aan tevredenheidsonderzoeken bij studenten, medewerkers en leerbedrijven wordt verplicht; een nieuw toezichtkader waarbij scholen die goed presteren minder controle krijgen; een vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, ook de manier waarop de kwalificatiedossiers tot stand komen verandert. Aansluitend op deze maatregelen, heeft het Grafisch Lyceum Utrecht in 2011 in het onderwijsplan Maak het verschil acties en doelen geformuleerd die zich met name concentreren op de onderwijskwaliteit, het rendement en de samenwerking tussen onderwijsteams en diensten. Deze doelen en acties zullen de komende jaren verder ten uitvoer worden gebracht. In 2012 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht een flink aantal actiepunten uit Maak het verschil gerealiseerd. Met de intensivering van het onderwijs is het Grafisch Lyceum Utrecht van start gegaan door de onderwijstijd voor alle eerstejaarsstudenten te verhogen van de wettelijke 850 naar 1000 klokuren. Alle geformuleerde acties in Maak het verschil ten aanzien van studentenbegeleiding zijn gerealiseerd. De intakeprocedure is verbeterd waardoor snel in kaart te brengen is wat de specifieke onderwijsbehoefte is van studenten. Het Studieloopbaan- en adviescentrum heeft een duidelijke positionering binnen de organisatie waardoor er een betere afstemming is tussen de eerste en tweedelijnsbegeleiding en -zorg. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2012 nog verder gedaald door een aangescherpt vsv-protocol, een inzichtelijke managementrapportage en een verbetering van de voorlichting en studieloopbaanbegeleiding. De professionalisering van de docenten is in gang gezet door de Glu-academy. De huidige opleidingscurricula en lesmaterialen zijn doorontwikkeld naar de standaarden van de wettelijke kaders en de kwalificatiedossiers. Tevredenheidsonderzoeken bij studenten, medewerkers en leerbedrijven zijn onderdeel geworden van de managementinformatie. Als voorbereiding op de centrale examinering van Nederlands, Engels en rekenen zijn teamoverstijgende vakgroepen geïnstalleerd en is een schoolbrede afspraak gemaakt over de intensivering van Nederlands, Engels en Wiskunde. jaarverslag

19 2.3 Ontwikkelingen 2.4 Kwaliteitsborging De economische crisis is duidelijk voelbaar in de creatieve industrie, waardoor het voor het Grafisch Lyceum Utrecht moeilijker is geworden om de juiste student bij het juiste stagebedrijf te plaatsen. Toch lukt het de school ieder jaar om voor alle studenten een passende stageplek te vinden. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een solide netwerk van stagebedrijven en breidt zijn netwerk ook uit. De naamsbekendheid van het Grafisch Lyceum Utrecht wordt steeds groter. Door de stabiele en positieve rapportages van de onderwijsinspectie en de benchmark MBO heeft het Grafisch Lyceum Utrecht laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs beter is geworden. Dat is mede te danken aan het groeiende kwaliteitsbesef van alle medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht. Met het onderwijsplan Maak het verschil werkt het Grafisch Lyceum Utrecht gericht verder aan het ontwikkelen van opleidingen van topkwaliteit. Toch heeft het Grafisch Lyceum Utrecht nog steeds te maken met concurrentie op de opleidingenmarkt van omliggende roc s met een soortgelijk opleidingsaanbod. Het Grafisch Lyceum Utrecht blijft met deze scholen in gesprek over de doelmatigheid van hun creatieve opleidingen. Mede vanwege de concurrentie vanuit de roc s besloten de vier grafische mbo-vakscholen (Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, Mediacollege Amsterdam, Sint- Lucas) een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het aanbod aan creatieve opleidingen in relatie tot het landelijk aanbod en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Ter ondersteuning van deze visie zal adviesbureau Berenschot onderzoek doen om een gefundeerd beeld neer te zetten. Dit onderzoek zal in juni 2013 afgerond worden. Het dalend aantal voortijdig schoolverlaters, het groeiende studentenaantal en het toegenomen aantal contacturen voor de eerstejaarsstudenten zorgden voor druk op de bezetting van het schoolgebouw. Het Grafisch Lyceum Utrecht is in 2012 gestart om de mogelijkheden te onderzoeken voor een uitbreiding binnen het schoolgebouw, te beginnen met het plaatsen van twee noodlokalen. De komende jaren zal het aantal vmbo-leerlingen landelijk gezien licht dalen, maar in de provincie Utrecht stijgt het aantal jongeren en dus het aantal vmbo-leerlingen nog steeds. Hoewel het Grafisch Lyceum Utrecht geen tekort aan belangstelling heeft, vindt de school het belangrijk om de relatie met de vmboscholen te verstevigen met het actieplan vmbo en de vmbo-tour. Het systeem voor kwaliteitsborging, inclusief instrumenten en een agenda, staan beschreven in het handboek kwaliteitszorg. Dit handboek is gekoppeld aan de doelen die gesteld zijn in het Strategisch Beleidsplan en in het actieplan Maak het verschil. Het College van Bestuur heeft in 2012 de kwaliteitsborging nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de teamleiders. In september besteedden de teamleiders twee scholingsdagen om inzicht te krijgen in het nieuwe Toezichtskader De teamleiders sturen in steeds grotere mate op resultaatverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de vastgestelde doelen in het teamplan gehaald dienen te worden en dat er meer gestuurd wordt op kwaliteit door systematischer, jaarverslag

20 samenhangender en professioneler te handelen zoals omschreven staat in het handboek kwaliteitszorg. De teams hebben in 2012 hun teamplannen geactualiseerd op basis van de doelstellingen van het actieplan Maak het verschil en de uitkomsten van diverse kwaliteitszorginstrumenten zoals het klassenvertegenwoordigersoverleg, lesobservaties, de JOB-monitor 2012, evaluaties van lessen en onderwijsinhoud, de MBO-Kaart, en tevredenheidsonderzoeken onder stagebedrijven en medewerkers. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft kwaliteitsborging tot een managementtool gemaakt voor de teamleiders, zodat zij kunnen inschatten of de opleidingen aan de criteria van de inspectie voldoen. 2.5 Klachtenafhandeling en vertrouwenspersonen Het Grafisch Lyceum Utrecht is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie BVE. De klachtenprocedure is gericht op studenten, opvoeders en leerbedrijven. Op de website van het Grafisch Lyceum Utrecht is een klachtenformulier en het klachtenreglement te vinden. De klachtenprocedure is ook opgenomen in het Studentenstatuut en staat op het studentenintranet. In 2012 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht een externe geschillencommissie aangesteld die bestaat uit drie leden. De externe geschillencommissie treedt pas op als de klacht niet binnen de organisatie opgelost kan worden. In 2012 heeft de klachtencoördinator geen klachten in behandeling hoeven nemen. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft twee vertrouwenspersonen in dienst. Bij hen kunnen studenten of medewerkers terecht als zij te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of daar vragen over hebben. De vertrouwenspersonen hebben in 2012 gesprekken gevoerd met veertien studenten, één klas studenten, zeventien docenten, vijf teamleiders, twee obp-medewerkers, drie ouderparen en drie directieleden. Steeds meer medewerkers weten de weg naar de vertrouwenspersonen te vinden om te sparren of voor collegiaal advies over hoe om te gaan met een bepaalde situatie. jaarverslag

21 2.6 Huisvesting en Facilitaire Zaken 2.7 ICT Het Grafisch Lyceum Utrecht deelt het schoolgebouw aan de Vondellaan met vmbo-school X11 School voor Grafimedia. Vanzelfsprekend werken de scholen intensief samen waar dat mogelijk is. Op het gebied van huisvesting speelt vooral het onderhoud van het schoolgebouw een grote rol. Aanpassingen zijn makkelijk door te voeren door de flexibiliteit van de indeling maar de ruimte wordt zeer intensief benut. Om de capaciteit tijdelijk te vergroten zijn bij de start van het schooljaar twee noodlokalen geplaatst op het binnenterrein. In 2012 is een start gemaakt met de plannen voor een herindeling van het schoolgebouw. Hiermee wordt de problematiek rond de capaciteit voor het Grafisch Lyceum Utrecht met wederzijds voordeel voor beide scholen opgelost. De plannen krijgen in 2013 vaste vorm. Wel is duidelijk dat het inhuren van een tijdelijke externe locatie noodzakelijk is. is duidelijk aanwezig. Dat is onder andere te danken aan een gezamenlijke inspanning van de medewerkers van de facilitaire dienst. Uit de Job-enquête blijkt duidelijk dat studenten de school als veilig ervaren. Per semester biedt de school twee stagiaires van de opleiding Veiligheid van het ROC van Amsterdam een stageplek. Computer- en informatietechnologie is voor een school als het Grafisch Lyceum Utrecht enorm belangrijk omdat het alle facetten van de school raakt. De afdeling ICT spant zich in om alle faciliteiten op het gebied van ICT binnen de school voortdurend te optimaliseren. Alle docenten van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben een laptop in bruikleen. In 2012 hield de afdeling ICT een enquête waaruit bleek dat 72 procent van het onderwijzend personeel alleen nog met de eigen laptop wil werken en geen behoefte meer heeft aan desktopcomputers in de docentenwerkruimtes. In de zomer van 2012 kregen alle docenten een nieuwe laptop. In totaal zijn er 140 laptops vervangen. Voor de nieuwe laptop had de docent de keuze uit een MacBook Pro, een krachtige Asus laptop of een lichtgewicht Toshiba Ultrabook. Het bieden van een veilige leeromgeving is een kernwaarde van het Grafisch Lyceum Utrecht. De open toegang van het gebouw draagt daar aan bij en de sfeer van veiligheid De afdeling ICT heeft de back-up van bedrijfskritische data in 2012 aangepakt. Met het Grafisch Lyceum Rotterdam is afgesproken dat jaarverslag

22 2.8 Communicatie in hun serverruimte een back-up server van het Grafisch Lyceum Utrecht geplaatst mag worden. Elke nacht wordt nu, versleuteld, een back-up naar die server gestuurd. Ook de studenten werken tijdens de lessen met een laptop. Om het drukke draadloze netwerk te ontlasten zijn na de zomervakantie alle stroomzuilen in de lokalen voorzien van netwerk. Hiervoor zijn de zogeheten DCube kubussen op de palen gemonteerd waarin zeven netwerkaansluitingen zitten. Wanneer in een laptoplokaal het draadloze netwerk onvoldoende beschikbaar is, heeft de gebruiker de keuze om over te stappen naar een vaste netwerkaansluiting. Het stelselmatig verbeteren van de informatievoorziening voor interne en externe doelgroepen was voor de afdeling communicatie in 2012 een speerpunt. De website en het intranet voor studenten en medewerkers zijn vernieuwd en bieden weer up-to-date informatie voor alle doelgroepen. Daarnaast verzorgde de afdeling communicatie een breed aanbod van schriftelijke communicatiemiddelen. Aan deze range is in juni 2012 een schoolbreed examenboek toegevoegd waarvoor alle examenkandidaten een bijdrage hebben gemaakt. Het is belangrijk dat toekomstige studenten een duidelijk beeld hebben van de opleiding waarvoor ze zich hebben aangemeld. Dat werkt positief op de studieresultaten en vermindert de schooluitval. In de hele regio Midden-Nederland zijn voorlichters van het Grafisch Lyceum Utrecht aanwezig bij beroepen- en scholingsmarkten op vo-scholen. Ook de aanwezigheid op beurzen zoals de OGZbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs en de Studie Experience in Almere is effectief gebleken om de bekendheid met de school en de opleidingen te vergroten. Samenwerking op het gebied van voorlichting met de andere creatieve mbo-vakscholen is inmiddels vanzelfsprekend. In oktober en december organiseerden het Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, Mediacollege Amsterdam, Cibap, SintLucas en het Hout- en Meubileringscollege voor de vierde maal drie landelijke bijeenkomsten voor decanen en docenten in de creatieve vakken. Tijdens deze bijeenkomsten laten de mbo-vakscholen zien wat de voordelen zijn van een zelfstandige kleinschalige vakschool. Het programma bood presentaties van oudstudenten, workshops en speeddaten met studenten. Zo bieden de samenwerkende scholen een tegenwicht aan de toenemende concurrentie van andere aanbieders van creatieve mbo-opleidingen. In 2012 zijn vooral de banden met scholen in en rond de stadsregio Utrecht verder verstevigd. Dat gebeurt door terugkoppeling van de studieresultaten naar de scholen van herkomst en het bieden van speciale voorlichtingsmomenten. jaarverslag

23 Hoofdstuk 3 Onderwijs 21 jaarverslag 2012

24 3.1 Beroepsgericht onderwijs Het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht is beroepsgericht. Dat betekent dat naast de kwalificatiedossiers het beroepenveld belangrijke input levert voor de inhoud van de opleidingen. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil de kwaliteit van zijn opleidingen verder versterken en verhogen. In het actieplan Maak het verschil dat loopt van 2011 tot en met 2015 staan de doelstellingen hiervoor omschreven: topkwaliteit van het standaardproduct; maatwerk binnen de programmering; topkwaliteit van de service. Aan de hand van deze ambities zijn projectprogramma s opgestart en uitgevoerd. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2012 een groot deel van de opleidingscurricula vernieuwd aan de hand van de nieuwe kwalificatiedossiers. Ook het lesmateriaal is grotendeels herzien. Alle teams volgen hierin dezelfde ontwerpprincipes en dezelfde aanpak om de eenduidigheid van de opleidingscurricula en het lesmateriaal te garanderen. In 2013 zal dit project worden afgerond. De studieloopbaanbegeleiding is versterkt en ook de intake is verbeterd, waardoor het mogelijk is om studenten meer maatwerk te bieden. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil een topkwaliteit van de service bereiken door ook te werken aan de kleine kwaliteit. Dat is de kwaliteit die niet verwacht maar wel gewaardeerd wordt. Dit is een continue proces dat moet groeien tot een vanzelfsprekendheid binnen de hele organisatie van het Grafisch Lyceum Utrecht. Een eerste stap in deze richting is de aanspreekbaarheid van eenieder op zijn verantwoordelijkheden. jaarverslag

25 Guido Romeijn, docent Interactieve Vormgeving en begeleider van Het Bureau : 3.2 Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling Door de invoering van de centrale examinering van Nederlands, Engels en rekenen in het schooljaar heeft het Grafisch Lyceum Utrecht in 2012 schoolbrede afspraken gemaakt over de intensivering van deze vakken. Hiertoe zijn vakgroepen geïnstalleerd die worden aangestuurd door de teamleiders. In september 2012 startte de eerste lichting studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie. Zij volgen samen met de opleiding Mediamanager een gezamenlijk eerste jaar. Het Grafisch Lyceum Utrecht is in maart 2012 officieel geaccrediteerd door de School of the Arts van de University of Northampton om samen met de andere scholen van Creative Spirit de Bachelor BA [Hons] Graphic Communication aan te bieden. Afgestudeerde Mediavormgevers van de creatieve vakscholen kunnen na een zogenoemde Bridging Module in één jaar het Engelse bachelordiploma halen. De opleidingen Gaming en Grafisch Vormgeving zijn in 2012 gestart met het inrichten van een Elektronische LeerOmgeving (ELO). ELO is een gesloten website voor docenten en studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht waar zij alle lesstof kunnen vinden. Het doel van ELO is kennisdeling tussen de verschillende opleidingen. Ook kunnen docenten meeschrijven aan het lesmateriaal. In 2013 zullen ook de overige opleidingen starten met het inrichten van de ELO. De opleidingen Gaming, Mediadeveloper en Interactieve Vormgeving organiseerden in 2012 verschillende jamsessies waarin studenten uit de eerste twee leerjaren van verschillende opleidingen samenwerkten aan een product voor een echte opdrachtgever. Hier was ook een wedstrijdelement aan verbonden. Op deze manier ervaren studenten hoe het is om te werken voor echte klanten en doorlopen ze alle stadia die horen bij de ontwikkeling van een product. Studenten doen ook in de schoolomgeving praktijkervaring op in de bureaus die diverse opleidingen hebben. Bedrijven kunnen hier een opdracht plaatsen waaraan tweede- of derdejaarsstudenten werken. Zij vormen samen met een groep medestudenten een heus bureau, dat eerst een bedrijfsplan opstelt om vervolgens echte opdrachten te werven die binnen een bepaalde tijd uitgewerkt moeten zijn. Op deze manier doen studenten werkervaring op ter voorbereiding van hun stage. Het Bureau is een project van de opleidingen Interactieve Vormgeving en Mediadeveloper. Binnen Het Bureau werken tweede- en derdejaarsstudenten aan opdrachten voor bedrijven, non-profitorganisaties en zzp ers. Zij bedienen zo n tachtig klanten per jaar. Het gaat vaak om opdrachten waar creatief meedenken belangrijk is of waar advies wordt gevraagd. Studenten ontwerpen websites, huisstijlen, logo s, posters en apps of denken na over een concept voor de opdrachtgever. We werkten bijvoorbeeld voor papierfabrikant Smurfit- Kappa en Deloitte. Op Het Bureau krijgen de studenten in de laatste helft van het tweede jaar en in de eerste helft van het derde jaar praktijkervaring. De tweedejaars werken vier uur per week aan Het Bureau. Zij zetten eerst met een groepje een eigen bedrijf op en presenteren zichzelf via een website. Vervolgens komen ze in contact met potentiële klanten en gaan ze aan de slag met een opdracht. Omdat Het Bureau een vervolg heeft in de eerste helft van het derde jaar, kunnen de studenten langere tijd aan een opdracht werken. Zij doen in feite een jaar lang praktijkervaring op voordat ze op stage gaan. Van stagebedrijven krijgen we terug dat studenten goed met klanten omgaan, zelf initiatief nemen en snel een opdracht doorzien. Dat is onze bedoeling met Het Bureau. Of zoals een student zei: Je krijgt nu al een stuk van de ervaring mee die je straks in de praktijk tegenkomt. jaarverslag

26 Soraya Harmusial, studente Medewerker DTP, liep stage bij S2B discover!: 3.3 Beroepspraktijkvorming De economische crisis maakt dat stageplaatsen lastiger te vinden zijn omdat er minder werk is. Ook stellen stagebedrijven hogere eisen aan studenten. Daarnaast werkt de groei van het aantal creatieve mbo-opleidingen beperkend voor het aantal stageplaatsen. Bureau BedrijfsContacten, het stagebureau van het Grafisch Lyceum Utrecht, besteedt daarom veel tijd en aandacht aan het onderhouden van contacten met de grafimediabranche en aan het matchen van studenten met een stagebedrijf. In 2012 sloot Bureau BedrijfsContacten zo n 1150 stagecontracten af. Met name Gaming is een speerpunt. De game-industrie is relatief nieuw waardoor het aantal stageplaatsen beperkt is. Door de vestiging van het eigen leerbedrijf Studio S2B in de Dutch Game Garden, een bedrijfsverzamelgebouw voor gamebedrijven in het centrum van Utrecht, staat het Grafisch Lyceum Utrecht in direct contact met de game-industrie. jaarverslag In Discover!, een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve bedrijven in Amersfoort, werd in 2012 de tweede externe vestiging geopend van het eigen leerbedrijf StudioS2B onder de naam S2B discover!. Het Grafisch Lyceum Utrecht participeert in het project Practoraat Sociale Media, een initiatief van het Mediacollege Amsterdam. In dit project doen stagiaires van mbo en hbo onderzoek naar de mogelijkheden van social media voor het onderwijs. Het practoraat is geïnspireerd op het lectoraat binnen het hbo maar legt de nadruk eerder op de praktijk dan op de theorie. Naast het Mediacollege Amsterdam en het Grafisch Lyceum Utrecht nemen Hogeschool Inholland, Expertisecentrum Beroepsonderwijs en kenniscentrum GOC deel aan het project. In 2012 liepen drie studenten van de opleiding Mediamanager van het Grafisch Lyceum Utrecht daar stage. Mijn stage bij S2B Discover! was super. Het was ontzettend leuk om met de andere stagiaires S2B Discover! op te bouwen. We hebben samen het kantoor ingericht en een ondernemingsplan gemaakt hoe we S2B Discover! bekend konden maken. We gingen daarvoor naar netwerklunches waar we in contact kwamen met de andere ondernemers van Discover!. In het begin vond ik het best spannend om een praatje te beginnen. Hoe meer ik ging, hoe gemakkelijker het was. Ik heb zelfs een paar klanten binnengehaald. Als een klant een opdracht plaatste, bekeken we met z n allen wie de opdracht het beste kon doen. Zo verdeelden we het werk. Je was vanaf begin tot eind zelf verantwoordelijk voor je klant. Ik ontdekte tijdens deze stage dat ik het regelen heel erg leuk vind. In het nieuwe schooljaar begin ik daarom met de opleiding Mediamanager. Mijn mooiste opdracht was het meedenken en ontwerpen van een relatiegeschenk voor de opening van S2B discover!. Ik heb presentatiepanelen gemaakt en visitekaartjes voor S2B Discover! en een bedrijvenwaaier met daarin alle logo s van de bedrijven die in Discover! gevestigd zijn. Daar ben ik heel trots op. Ik mocht hem overhandigen aan de wethouder tijdens de opening. Dat was echt een bekroning op mijn werk.

27 3.4 Examinering 3.5 Studieloopbaanbegeleiding In augustus 2012 heeft het College van Bestuur een nieuwe examencommissie geïnstalleerd. De examencommissie ziet toe op het proces en de kwaliteit van de examinering. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Met de komst van een afgevaardigd lid van de niveau 2 en 3-opleiding zijn alle opleidingsniveaus vertegenwoordigd. Een extern lid vertegenwoordigt het beroepenveld. Communicatie omtrent de examinering is één van de speerpunten van de examencommissie. De examencommissie heeft een plan van aanpak opgesteld om de deskundigheid van de examenfunctionarissen te bevorderen. De uitvoering van dit plan vindt in 2013 plaats. In 2012 is een eerste aanzet gemaakt met het nieuwe handboek examinering dat in samenhang is met de nieuwe regelgeving en waarin het toezichtkader en de procesarchitectuur worden beschreven. De examencommissie is in 2012 ook gestart met het verbeteren van de examenproducten. In januari en juni 2012 deed het Grafisch Lyceum Utrecht voor het eerst mee aan de pilot Centraal Ontwikkelde Examens (COE) 2F en 3F Nederlandse taal en rekenen. Het Grafisch Lyceum Utrecht scoorde in de pilotexamens boven het landelijk gemiddelde, maar onder het referentieniveau 2F en 3F. Het College van Examens was zeer onder de indruk van de organisatie van de examens. Op verzoek van het College van Examens neemt het Grafisch Lyceum Utrecht in 2013 deel aan de landelijke Resonansgroep CES. CES staat voor Computer Examen Systeem en is de opvolger van het huidige CITO Examensysteem. Het Grafisch Lyceum Utrecht zal hierin een voortrekkersrol vervullen voor de regio Utrecht. Met uitzondering van de proeven voor de opleidingen Printmedia vinden de proeven van bekwaamheid voor alle opleidingen plaats op het Grafisch Lyceum Utrecht. De proeven voor de opleiding Printmedia vinden plaats in het leerbedrijf. De praktijkopleiders van de leerbedrijven fungeren dan als beoordelaars en zien toe op de afname van de proeven. Een vertegenwoordiger van het Grafisch Lyceum Utrecht ziet steekproefsgewijs toe op het correct verlopen van de procedures. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de beoordeling is de examencommissie in 2012 gestart met het observeren van de beoordelaars. In 2012 zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de studieloopbaanbegeleiders geformuleerd en duidelijker neergezet binnen de onderwijsteams. Zij begeleiden het leerproces van de student gedurende de hele opleiding en volgen de ontwikkeling van zijn studieloopbaan. De studieloopbaanbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt bij studieproblemen en sociaal-emotionele problemen die het functioneren van de student in de weg staan. Zij anticiperen zowel op signalen die de student geeft als op signalen vanuit de intake of de docenten. Bij complexe vragen verwijzen zij de student door naar het Studieloopbaan en Advies Centrum (SAC). Om de deskundigheid te vergroten organiseerde het SAC twee studiemiddagen voor de studieloopbaanbegeleiders. Daarnaast organiseerde het SAC een schoolbrede studiedag voor docenten waarin de professionalisering van het pedagogisch-didactisch handelen centraal stond. jaarverslag

28 3.6 Studieloopbaan- en adviescentrum Studenten van niveau 2 tot en met niveau 4 die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, komen in aanmerking voor een heroriëntatietraject. Onder begeleiding van de studieloopbaanbegeleider en van het SAC maken zij een nieuwe keuze voor een andere opleiding of beroep. Daarnaast volgen de studenten een algemeen programma zodat hun niveau van Nederlands, Engels en rekenen op peil blijft. Het Studieloopbaan- en adviescentrum (SAC) ondersteunt studenten bij hun studieloopbaan en adviseert de onderwijsteams over de pedagogisch-didactische benadering. Het SAC voert de centrale regie over de interne zorgstructuur en zorgroute. Hierdoor wisten meer studenten de weg naar het SAC te vinden voor vragen over zaken als dyslexie, faalangst, verslavingsproblematiek, schuldproblemen of de studieloopbaan. De positie van het SAC binnen de teams is verankerd door de taak- en rolomschrijving en de verantwoordelijkheden van de SACmedewerker binnen het team vast te leggen. Hierdoor is duidelijker geworden welke taken horen bij de SAC-medewerker en welke bij de studieloopbaanbegeleider. In 2012 heeft het SAC een actieplan opgesteld dat resulteerde in een betere afstemming tussen de eersteen tweedelijnsbegeleiding en zorg. ingezette professionalisering. Een aantal SACmedewerkers heeft zich gespecialiseerd in een specifiek onderwerp zoals faalangstraining, dyslexie en video interactiebegeleiding (vib). Het SAC organiseerde in 2012 twee studiedagen voor de SAC-medewerkers en organiseerde daarnaast voor het eerst een studiedag voor alle studieloopbaanbegeleiders. Het SAC is in 2012 begonnen met de invulling van de leergang pedagogisch-didactisch handelen die in 2013 gegeven zal worden vanuit de Glu-academy. Het SAC bestaat uit negen medewerkers uit de onderwijsteams, twee coördinatoren en een medewerker die zich bezighoudt met studiekeuze en heroriëntatie. In 2012 ging het SAC verder met de eerder jaarverslag

29 3.7 Terugdringen voortijdig schoolverlaten Het Grafisch Lyceum Utrecht is erin geslaagd om de voortijdige schooluitval drastisch te verminderen. In schooljaar lag het percentage voortijdig schoolverlaters op 3,6 procent. Dat is fors lager dan de ook al lage 5,2 procent in het voorgaande schooljaar Het Grafisch Lyceum Utrecht staat hiermee op de vierde plaats in het rijtje mboinstellingen met het laagste percentage voortijdige schooluitval. Het protocol dat in 2011 is ontwikkeld om voortijdige schooluitval tegen te gaan, is in 2012 verder geïmplementeerd. Per team zijn er doelstellingen geformuleerd over voortijdige schooluitval. Daarnaast ontvangen de teamleiders een maandelijks rapport met cijfers over de uitstroom en het aantal voorlopig voortijdig schoolverlaters. Er is een coördinator voortijdig schoolverlaten aangesteld met kennis van zaken rondom leerplicht en vsv-convenanten en met inhoudelijke expertise van leerlingbegeleiding, zowel in de eerste- als tweedelijnszorg. Vanuit het Studieloopbaan- en Adviescentrum (SAC) is stevig ingezet op voorlichting binnen de teams over verzuim en verzuimmelding en het betrekken van de ouders omdat verzuim vaak het eerste signaal is van mogelijke uitval. Daarnaast is de uitschrijfprocedure vastgelegd. Geen student verlaat de school zonder dat de studieloopbaanbegeleider of de teamleider daarvan op de hoogte is. De contacten met het RMC en de afdeling Leerlingzaken van de gemeente Utrecht zijn verder verstevigd. Leerplichtambtenaren geven alle eerstejaarsstudenten klassikaal voorlichting over leerplicht, kwalificatieplicht en de consequenties van spijbelen. In 2012 werd Houria Bouzerda de vaste contactpersoon van de afdeling Leerlingzaken voor het Grafisch Lyceum Utrecht. Met haar is de goede samenwerking gecontinueerd. Iedere student die het Grafisch Lyceum Utrecht vroegtijdig wil verlaten krijgt voorafgaand aan de eventuele uitschrijving een exitgesprek. In dit gesprek wordt bekeken welke mogelijkheden het Grafisch Lyceum Utrecht de student kan bieden om een nieuwe beroeps- of opleidingskeuze te maken. Zo is er een heroriëntatietraject waar studenten zich kunnen oriënteren op een nieuwe opleiding- of beroepskeuze. Dit traject staat ook open voor studenten die twijfelen over hun opleidings- of beroepskeuze. In 2012 namen 49 studenten aan het heroriëntatietraject deel. Zij krijgen begeleiding vanuit het SAC bij de keuze voor een andere opleiding of beroep. Daarnaast blijven zij onder de verantwoordelijkheid staan van het team van hun opleiding. Met de forse daling van het aantal voortijdig schoolverlaters heeft het Grafisch Lyceum Utrecht de eerste convenantperiode goed afgerond. Dit convenant sloot de school met OCW in De totale daling van het aantal vsv ers bedraagt 27,4% voor het Grafisch Lyceum Utrecht. De volgende convenantperiode die geldt van 2013 tot en met 2016 is alweer ondertekend. Hierin geldt de landelijke afspraak om de vsv-cijfers terug te brengen naar Per instelling mag de uitval voor niveau 3 en 4 niet meer dan 4,25 procent bedragen, voor niveau 2 niet meer dan 13,5 procent. 27 jaarverslag 2012

30 3.8 Intakeprocedure en toegankelijkheid Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2012 subsidie aangevraagd bij de gemeente Utrecht die, namens het ministerie van OCW, de vsv-gelden verdeelt om de doelstelling uit het nieuwe convenant te kunnen behalen. Dit geld wordt ingezet voor het heroriëntatietraject, het verzuimprotocol en de verlengde intake om de ondersteuningsbehoefte van studenten in kaart te brengen. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht gelden beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van speciale trajecten, zodat overbelaste jongeren toch een startkwalificatie of diploma kunnen halen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is samen met de andere Utrechtse mbo-instellingen betrokken bij het ontwikkelen van deze plusvoorzieningen. jaarverslag Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2012 de intakeprocedure verbeterd door een snellere, adequatere en persoonlijkere procedure. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs noemt de intakeprocedure van het Grafisch Lyceum Utrecht als voorbeeld voor andere scholen. Iedere schooldag vinden er intakegesprekken plaats. Aankomende studenten worden persoonlijk ontvangen en begeleid. Voorafgaand aan de procedure ontvangen zij een folder over de intake en over het Grafisch Lyceum Utrecht. Zij kunnen op dezelfde dag als de intake de persoonlijkheids- en bekwaamheidstest afleggen. Binnen een week ontvangt de aankomende student schriftelijk bericht over zijn plaatsing. De intake heeft het karakter van een assessment. De toekomstige student schrijft een motivatiebrief, maakt een thuisopdracht en laat tijdens het intakegesprek zijn portfolio zien. Iedere fase die de student tijdens de intake doorloopt, wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Trajectplanner zodat de intake als basis kan dienen voor de studieloopbaanbegeleiding. Een groeiend aantal studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een ondersteuningsvraag of leerlinggebonden financiering. Het Grafisch Lyceum Utrecht staat goed bekend vanwege de gedegen begeleiding en de kleinschaligheid. Om in passend onderwijs kunnen voorzien, krijgen studenten met een ondersteuningsvraag een tweede intakegesprek zodat bekeken kan worden welke hulp en steun er nodig is. Daarnaast werkt het Grafisch Lyceum Utrecht aan passende arrangementen voor studenten met ondersteuningsvragen. De vernieuwde website van het Grafisch Lyceum Utrecht maakt het ook mogelijk voor studenten om zich digitaal aan te melden. Het Studieloopbaan- en Adviescentrum waar de aanmeldingsformulieren binnenkomen, haalt eventuele ondersteuningsvragen van toekomstig studenten eruit. Indien nodig maken zij een eerste aanzet voor een handelingsplan. Studenten die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een tweede intakegesprek om te onderzoeken of het Grafisch Lyceum Utrecht die ondersteuning kan bieden die nodig is. In dit gesprek wordt het voorlopig handelingsplan besproken met de student die dan kan aangeven welke aanpak het beste bij hem past. De gegevens uit dit gesprek worden naast de officiële documentatie gelegd waarna het definitieve handelingsplan wordt opgesteld. Hierdoor kan het Grafisch Lyceum Utrecht studenten met een ondersteuningsbehoefte maatwerk bieden.

31 3.9 Studententevredenheid In 2012 hield de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het tweejaarlijkse onderzoek naar de studententevredenheid. De respons binnen het Grafisch Lyceum Utrecht was groot: 61 procent van de studenten vulde de JOBenquête in. Uit de cijfers van de JOB-monitor 2012 blijkt dat de tevredenheid onder studenten licht gestegen is. Studenten waarderen het Grafisch Lyceum Utrecht met het rapportcijfer 7 en hun opleiding met een 7,2. Studenten zijn met name tevreden over de studiebegeleiding en de onderwijsfaciliteiten. Daarnaast zijn de studenten positief over de toetsing, stage en de veiligheid en sfeer op school. Het Grafisch Lyceum Utrecht behoort landelijk gezien tot de 12 beste scholen die goed scoren op tevredenheid over de opleiding en de 14 beste scholen die goed scoren op de tevredenheid over de school. Uit de JOB-monitor 2012 kwam ook een aantal verbeterpunten naar voren zoals het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen en het gebruik van aangeschafte boeken en les- GLU landelijk GLU landelijk GLU Rapportcijfers op een 10-puntsschaal: Rapportcijfer opleiding 7,2 6,9 7,1 6,9 6,8 Rapportcijfer instelling 7,0 6,4 6,9 6,4 6,3 Oordelen op een 5-puntsschaal: Lessen/programma 3,3 3,4 3,2 3,3 2,9 Toetsing 3,7 3,8 3,6 3,7 3,3 Keuze/loopbaanbegeleiding 2,9 3,0 2,8 3,1 2,7 Studiebegeleiding 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 Competenties 3,7 3,6 3,7 3,7 3,5 Stage (BOL) 3,5 3,6 3,6 3,7 3,3 Werkplek (BBL) 3,7 3,8 3,8 3,8 - Veiligheid en sfeer 4,0 3,8 4,0 3,8 3,7 Informatie 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 Organisatie 3,1 3,1 3,1 3,1 2,8 Onderwijsfaciliteiten 3,7 3,5 3,4 3,4 2,8 Studentinspraak op school 3,4 3,2 3,3 3,2 2,9 School en studie 3,5 3,3 3,4 3,3 3,3 materiaal. Ook het meedenken over het beleid van de school en het organiseren van activiteiten buiten de school kan beter. Alle verbeterpunten zijn geborgd in de teamplannen. De evaluaties van lesmateriaal en projecten, cursussen en trainingen is ook een instrument voor het Grafisch Lyceum Utrecht om de studententevredenheid te meten. Deze evaluaties worden strikter gemonitord. De teamleiders krijgen een terugkoppeling van de evaluaties om eventuele verbeterpunten te kunnen implementeren. De klassenvertegenwoordigers komen per team twee tot drie keer per jaar bij elkaar om te overleggen met de teamleiders JOB-Monitor 2012 De basis voor de cijfers in de tabel vormt de JOB-monitor De enquête is door studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht ingevuld. In de eerste kolom staan de clusterscores van het Grafisch Lyceum Utrecht vermeld. In de tweede kolom kunnen we deze scores vergelijken met het landelijk gemiddelde. De derde en vierde kolom laten de cijfers zien van de enquête die JOB in 2010 uitvoerde. De laatste kolom toont de resultaten van 2008, het onderzoek ODIN5. 29 jaarverslag 2012

32 3.10 Beroepskolom Het Grafisch Lyceum Utrecht vindt het belangrijk om een goede relatie en een goede samenwerking met de vmbo-scholen in de omgeving op te bouwen en te behouden. CvB-voorzitter Betty Heimans bezocht ook in 2012 een aantal Utrechtse vmbo-scholen en toeleverende scholen uit de bredere regio om de banden aan te halen. Conform het actieplan vmbo geeft het Grafisch Lyceum Utrecht deze scholen een periodieke terugkoppeling van de studieresultaten en gedegen informatie over het opleidingenaanbod. Het Koningin Wilhemina College in Culemborg is in 2012 convenantschool van het Grafisch Lyceum Utrecht geworden. Naast College De Brink in Laren en X11 School voor Grafimedia is dit de derde vmbo-school waarmee het Grafisch Lyceum Utrecht speciale afspraken heeft gemaakt over een warme overdracht van leerlingen en de intake. Hiervoor komen scholen in aanmerking die cultuurprofielschool zijn of die een echte afdeling Grafimedia hebben. Bij iedere convenantschool betekent dit maatwerk. De afspraken gaan over speciale voorlichtingsmomenten voor hun leerlingen, kennisdeling met docenten in de creatieve vakken en een gezamenlijke intakeprocedure. Gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo kunnen vanaf het schooljaar naadloos doorstromen naar een aantal opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht. Dat is het doel van Het Experiment Verwante Doorstroom dat het Ministerie van Onderwijs lanceerde en waarmee het Grafisch Lyceum Utrecht in 2012 van start is gegaan. Verwante doorstroom houdt in dat bovenbouwleerlingen in het vmbo lesstof op mbo-niveau krijgen, waardoor ze al beroepsgericht bezig zijn met een klein deel van hun vervolgopleiding. Blijken leerlingen geschikt te zijn voor een opleiding op het Grafisch Lyceum Utrecht, dan kunnen zij zonder intake starten. De naadloze doorstroom geldt voor alle vmbo-scholen die aan het Grafisch Lyceum Utrecht verwant zijn. Veel studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht stromen na hun opleiding op niveau 4 door naar het hbo. Tijdens terugkomdagen van de stage krijgen studenten informatie over de mogelijkheden van voorlichters van aansluitende hbo-opleidingen en oud-studenten die een hboopleiding volgen. jaarverslag

33 3.11 Art & Design College Het Art & Design College verzorgt contractonderwijs voor het Grafisch Lyceum Utrecht. De avond- en zaterdagschool heeft een goede naam binnen de createve industrie en trekt mensen vanuit het hele land die een gedegen cursus, training of opleiding willen volgen op het gebied van art en design. Sommige cursisten komen van ver. [Ter Apelkanaal: 2:07 min en Feanwalden: 1:56 min] In 2012 volgden 185 cursisten 20 zaterdagen en 10 avonden het opleidingstraject DTP, het opleidingstraject Webpublishing of het opleidingstraject Motion Graphic Design. 16 Cursisten die 2 avonden in de week de driejarige avondopleiding Grafisch vormgeven volgden hebben deze in 2012 succesvol afgesloten met een perfecte eindpresentatie. Naast de tweejarige avondopleiding handboekbinden en de eenjarige opleiding praktische boekrestauratie werden privéen bedrijfstrainingen verzorgd in CS5/6, tabletpublishing en app-ontwikkeling voor het Reformatorisch Dagblad, Gispen, Graphic Inventions en het Universiteitsmuseum Utrecht. De cursus Art direction is in 2012 succesvol voortgezet. Ook is er wederom een Masterclass Graphic Design gegeven. In 2012 zijn 154 certificaten, 47 diploma s en 1 getuigschrift uitgereikt. Het Art & Design College haalt graag het bedrijfsleven in huis door het organiseren van seminars en events. Onder de naam id2012 organiseerde het Art & Design College in december voor de vierde keer een druk bezochte inspiratiedag voor creatieven. In mei vond een seminar plaats over de l ancering van Adobe Creative Suite [CS]6 en in maart was het Art & Design College betrokken bij de organisatie van het vijfde, zeer succesvolle Infographiccongres In oktober 2012 organiseerde het Art & Design College verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten van het Grafisch lyceum Utrecht met alle informatie over de engelse bacheloropleiding Graphic Communications BA [Hons]. 31 jaarverslag 2012

34 Onderwijs in cijfers Aantal studenten per opleiding Crebo Opleiding: Aantal studenten: BOL BBL BOL BBL Het Grafisch Lyceum Utrecht leidt studenten op voor beroepen op het gebied van media, vormgeving en communicatie. Op 1 oktober 2012 telde de school volgens de definitieve en bekostigde telling in totaal 1979 studenten. Niveau 2: Basisberoepsbeoefenaar Dtp-er - Medewerker dtp Medewerker dtp Printmedia - Basis press & print Basismedewerker Printmedia Printmedia - Basis finishing 3 Niveau 3: Vakfunctionaris Dtp-er - Allround Dtp er Dtp-er Allround Dtp er Printmedia niveau Digitaal Drukker 4 Niveau 4: Middenkaderfunctionaris/specialist Mediamanagement Mediamanagement - Media intermediair Mediamanagement - Mediaproductie management Mediamanagement - Ordermanager creatieve industrie Medewerker Marketing en Communicatie Mediatechnologie Mediatechnologie - Webdeveloper Applicatie- en Mediaontwikkeling - Mediadeveloper Game Artist Applicatie- en Mediaontwikkeling - Gamedeveloper Mediavormgever - Animatie/audiovisuele vormgeving Mediavormgever - Grafische vormgeving Mediavormgever - Interactieve vormgeving jaarverslag Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

35 Gediplomeerden In 2012 behaalden in totaal 473 studenten een diploma. Crebo BOL BBL Niveau 2: Basisberoepsbeoefenaar Dtp-er - Medewerker dtp Printmedia - Basis press & print 5 2 Niveau 3: Vakfunctionaris Dtp-er - Allround Dtp er Printmedia - Vellenoffset 5 Niveau 4: Middenkaderfunctionaris/specialist Mediamanagement - Media intermediair Mediamanagement - Mediaproductie management Mediavormgever - Grafische vormgeving Mediavormgever - Interactieve vormgeving Mediavormgever - Animatie/audiovisuele vormgeving Mediatechnologie - Webdeveloper Gaming - Game Artist 37 Totaal Indicatoren Jaarresultaat Grafisch Lyceum Utrecht 72,8% 64,2% 66,4% 67,1% 54,5% Vergelijkingsgroep Vakscholen 67,2% 63,0% 64,0% 48,8% 57,4% Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten binnen de uitstroom en de gediplomeerde doorstroom. Diplomaresultaat Grafisch Lyceum Utrecht 72,1% 63,8% 65,1% 65,7% 53,0% Vergelijkingsgroep Vakscholen 65,6% 62,0% 62,7% 45,9% 54,4% Het diplomaresultaat is het percentage gediplomeerden binnen de instellingsverlaters. Uitleg indicatoren op Aantal VSV er Grafisch Lyceum Utrecht 3,6% 5,2% 5,3% 4,9% 6,8% Vergelijkingsgroep Vakscholen 5,3% 5,9% 6,3% 5,0% 6,8% Aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters als percentage van het totaal aantal studenten. jaarverslag

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie Organisatie en beleid Personeel VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch

Nadere informatie

2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VERBINDING. inspiratie. energie. passie

2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VERBINDING. inspiratie. energie. passie 2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VERBINDING energie inspiratie passie jaarverslag 2013 1 jaarverslag 2013 1 Personeel Organisatie en beleid jaarverslag 2013 2 jaarverslag 2013 2 VOORWOORD Het thema van dit

Nadere informatie

2011 geïntegreerd jaardocument. kwaliteit

2011 geïntegreerd jaardocument. kwaliteit 2011 geïntegreerd jaardocument kwaliteit Voorwoord Dit jaarverslag heeft als thema Kwaliteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht daar veel waarde aan. Het is onze ambitie een topvakschool te worden met

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

2010 geïntegreerd jaardocument. voortgang

2010 geïntegreerd jaardocument. voortgang 2010 geïntegreerd jaardocument voortgang Inhoud Leeswijzer Leeswijzer 1 Voorwoord 3 1. Organisatie en beleid 4 2. Onderwijs 16 3. Personeel 29 4. Samenwerking 33 5. Financieel verslag 2010 39 Verklarende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE ICT-opleidingen locatie Zwolle C Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Groenhorst mbo Velp. Bijzondere gebeurtenissen in Omgevingsfactoren Groenhorst mbo Velp. Inhoudelijke resultaten Groenhorst mbo Velp 2016

Groenhorst mbo Velp. Bijzondere gebeurtenissen in Omgevingsfactoren Groenhorst mbo Velp. Inhoudelijke resultaten Groenhorst mbo Velp 2016 Groenhorst mbo Velp Groenhorst Velp is een vmbo en mbo school met een Groen-Creatief profiel. Dit profiel is zowel in ons onderwijsportfolio als in onze gehele uitstraling zichtbaar. Groenhorst Velp biedt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 02PA Onderzoeksnummer: 115191 Onderzoek uitgevoerd op: 30 maart 2009 Conceptrapport verzonden op: 11 mei 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. 90191 - DTP-er (Allround DTP-er)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. 90191 - DTP-er (Allround DTP-er) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Mediacollege Amsterdam 90191 - DTP-er (Allround DTP-er) Definitief Utrecht, 25 september 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 02PA Onderzoeksnummer: 126099 Kenmerk: H3347244

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Luzac Lyceum Den Haag Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Lyceum Den Haag Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Lyceum Den Haag Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten Plaats : Saba BRIN-nummer : 30KZ Datum schoolbezoek : 9 oktober 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel te Arnhem Maatschappelijke Zorg definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127712 H3478313/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie