Welke van de volgende dimensies zou je gekozen hebben voor verbetering als je weet dat de schaal van 1 tot 5 loopt, waarbij 5 de hoogste score is?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke van de volgende dimensies zou je gekozen hebben voor verbetering als je weet dat de schaal van 1 tot 5 loopt, waarbij 5 de hoogste score is?"

Transcriptie

1 Vraag 1 Wat is tevredenheid in het volgende model? PSQ Tevredenheid Loyaliteit A) Een afhankelijke variabele B) Een onafhankelijke variabele C) Zowel een onafhankelijke als een afhankelijke variabele D) Het is een moderator Vraag 2 Welke van de volgende dimensies zou je gekozen hebben voor verbetering als je weet dat de schaal van 1 tot 5 loopt, waarbij 5 de hoogste score is? A) Dimensie scoort gemiddeld 4.6 en er is geen significante relatie met loyaliteit. B) Dimensie scoort gemiddeld 2.3 en er is geen significante relatie met loyaliteit. C) Dimensie scoort gemiddeld 4.6 en er is wel significante relatie met loyaliteit. D) Dimensie scoort gemiddeld 2.3 en er is wel significante relatie met loyaliteit Vraag 3 Wat meet je met de volgende vraag? Welke van onderstaande merken zijn merken van voetbalschoenen? Adidas, Japa, Nike, Puma, Tri-star, Samki, Hummel. A) Brand recognition B) Brand image C) Brand associations D) Brand recall Vraag 4 Welke van onderstaande antwoorden is correct ten aanzien van de adoptie van een product? A) De volgorde van adoptie is: innovaters, early majority, early adopters, late adopters en laggards B) Iemand kan zowel een innovator zijn als een laggard afhankelijk van de productcategorie C) De levenscyclus van de productklasse en een merk binnen de productklasse maken altijd eenzelfde beweging D) Alle drie de bovenstaande antwoorden zijn juist

2 Vraag 5 Een negatief effect van het falen van een extensie op het moedermerk is het grootst bij een? A) Line extension met een lage fit B) Line extension met een hoge fit C) Brand extension met een lage fit D) Brand extension met een hoge fit Vraag 6 Franchising is een vorm van een? A) Traditioneel marketing systeem B) Administered verticaal marketing systeem C) Contractual verticaal marketing systeem D) Corporate verticaal marketing systeem Vraag 7 Jan gaat op de website van Bol.com op zoek naar de nieuwe CD van Frans Bauer. Hij kan hier de nieuwe tracks kort beluisteren, maar besluit de CD te kopen bij de Free Record Shop, omdat hij hem dan direct in huis heeft. Jan is een? A) Competitive Research Shopper B) Convenient Shopper C) One-Stop shopper D) Loyal Research Shopper Vraag 8 Chiquita bevindt zich in de markt voor fruit. Ze besluiten naast bananen ook appels en peren te gaan verkopen. Dit is voor Chiquita een vorm van? A) Marktpenetratie B) Productontwikkeling C) Marktontwikkeling D) Diversificatie

3 Vraag 9 BWM wil zich onderscheiden met haar bijdrage aan het milieu. Hiervoor heeft ze een motor ontwikkeld die loopt op waterstof. Deze motor is onderdeel van het? A) Het core product B) Het actual product C) Het service product D) Het augmented product Vraag 10 Welke prijsbepalingmethode staat het meest centraal bij een monopolie? A) Consument (vraag) georiënteerde prijsbepaling B) Kosten georiënteerde prijsbepaling C) Concurrentie georiënteerde prijsbepaling D) Prijs georiënteerde prijsbepaling Vraag 11 Marktonderzoek is belangrijk om te achterhalen wat de consument wil zodat het juiste product ontwikkeld kan worden, waardoor de verkopen zullen toenemen. Het uitvoeren van marktonderzoek past het best bij welk concept? A) Product concept B) Marketing Research concept C) Marketing concept D) Selling concept Vraag 12 Welke van de volgende stellingen over prijskennis is onjuist? A) Hoe smaller de productcategorie des te beter de prijskennis van de consument B) Hoe meer prijspromoties des te beter is de prijskennis van de consument C) Hoe prijsgevoeliger een consument des te beter is de prijskennis van de consument D) Hoe vaker een consument in de categorie koop des te beter is de prijskennis van de consument

4 Vraag 13 Bij een veld experiment is A) De externe validiteit meestal hoog, maar de interne validiteit meestal laag B) De interne validiteit meestal hoog, maar de externe validiteit meestal laag C) Zowel de interne validiteit als externe validiteit meestal hoog D) Zowel de interne validiteit als externe validiteit meestal laag Vraag 14 Welke antwoordmogelijkheid hoort bij onderstaande figuur? Lage betrokkenheid Hoge betrokkenheid Weinig verschil tussen merken 1 2 Veel verschil tussen merken 3 4 A) 1. Complex, 2. Habitual, 3. Dissonance reducing, 4. Variety seeking B) 1. Habitual, 2. Dissonance reducing, 3. Variety seeking, 4. Complex C) 1. Variety seeking, 2. Complex, 3. Dissonance, 4. Habitual D) 1. Habitual, 2. Variety seeking, 3. Dissonance, 4. Complex Vraag 15 Welke stelling over de verschillen tussen het koopgedrag van consumenten en bedrijven is NIET WAAR? A) Bij de aankoopbeslissing zijn bij bedrijven doorgaans meer mensen betrokken dan bij consumentenbeslissingen B) De wederzijdse afhankelijkheid tussen koper/verkoper is bij de consumentenmarkt groter dan bij de zakelijke markt C) De bedrijfsmatige vraag is een afgeleide vraag vanuit de vraag naar consumentenproducten D) Bij de zakelijke markt spelen organisatiefactoren een grotere rol dan bij consumentenbeslissingen Vraag 16 Van welke marktbenaderingstrategie is op website sprake? (Nike, You design it, We build it) A) Geconcentreerde / niche marketing B) Gedifferentieerde / gesegmenteerde marketing C) Individuele marketing D) Lokale marketing

5 Vraag 17 Het onderzoek van C.P. Stalpers (paper behorende bij het segmentatiecollege over segmenten onder bibliotheekleden. Wat was met name een sterk en kenmerkend punt van dit onderzoek? A) Het onderzoek gaat over alle Nederlandse lezers B) Het onderzoek is gebaseerd op feitelijk leengedrag (scangegevens) C) Het onderzoek combineert verschillende clustermethoden D) Het onderzoek kijkt alleen naar jongeren. Vraag 18 De Pearsons correlation coëfficiënt heeft een waarde van 0.23 en de significantie is.000, welke interpretatie kunnen we aan deze gegevens toekennen? A) Er is geen sprake van samenhang tussen de variabelen B) Er is sprake van een zwakke samenhang tussen de variabelen C) Er is sprake van een redelijke samenhang tussen de variabelen D) Er is sprake van een sterke samenhang tussen de variabelen Vraag 19 In het college hebben we een aantal voorbeelden van segmentaties gezien. Van welke segmentatievariabele is in het praktijkvoorbeeld hoofdzakelijk gebruik gemaakt? (Huurdersegmentatie, persoonlijkheid) A) Demografische segmentatie B) Geografische segmentatie C) Gedragssegmentatie D) Psychografische segmentatie Vraag 20 In het gastcollege van dhr. Rooderkerk is gesproken over contexteffecten. Van welk context effect probeert Starbucks hier gebruik te maken? (tall, grande, venti, trenta, grootte cups) A) Attractie effect / attraction effect B) Compromis effect / comprise effect C) Object-suprioriteits effect / Object-superiority effect D) Similariteits effects / Similarity effect

6 Vraag 21 Welk resultaat kunnen we uit onderstaande SPSS output afleiden? A) Er is een niet-significant positief verband tussen accessibility item 3 en satisfaction item 2 B) Er is een niet-significant negatief verband tussen accessibility item 3 en satisfaction item 2 C) Er is een significant positief verband tussen accessibility item 3 en satisfaction item 2 D) Er is een significant negatief verband tussen accessibility item 3 en satisfaction item 2 Vraag 22 Wat zegt de Cronbach s Alpha? A) De Cronbach s Alpha laat zien of er een statistisch significant verschil is tussen groepen B) De Cronbach s Alpha laat zien of je vragenlijst betrouwbaar is en of je dus resultaten mag generaliseren. C) De Cronbach s Alpha laat zien hoeveel variantie van Y verklaard wordt door X D) De Cronbach s Alpha laat zien of de items/vragen van een schaal hetzelfde construct meten. Vraag 23 Bedrijf X is een aantal jaar actief op de markt. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat een groot deel van de doelgroep het bedrijf kent. Echter, gebleken is ook dat de doelgroep nog maar weinig interesse heeft in de producten van bedrijf X. Welke marketingcommunicatiemiddelen zou bedrijf X vooral in kunnen zetten om de doelgroep geïnteresseerd te krijgen? A) Advertising en Personal Selling B) Advertising en PR C) Direct Marketing en PR D) Personal Selling en Sales Promotion

7 Vraag 24 Bij het bepalen van marketingcommunicatiebudgetten kunnen verschillende methoden worden gehanteerd. Hieronder volgt een tweetal stellingen. 1. De concurrentiegeoriënteerde methode om budgetten te bepalen dwingt het management om communicatiedoelstellingen expliciet te maken. 2. De percentage van de omzet methode om budgetten te bepalen legt een omgekeerde causale relatie. Eigenlijk zou de inzet van communicatie de verkopen moeten verklaren. Welke stellingen zijn juist of onjuist? A) Stelling 1 is juist en stelling 2 is juist B) Stelling 1 is onjuist en stelling 2 is onjuist C) Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist D) Stelling 1 is onjuist en stelling 2 is juist Vraag 25 Het AIDA model is een klassiek marketingmodel dat vaak door marketeers en verkopers gebruikt wordt. De stappen uit dit model spelen in op een drietal fasen die de consument zou moeten doorlopen. Wat is de juiste volgorde van deze fasen? A) Actie-Cognitie-Affect B) Affect-Cognitie-Gedrag C) Cognitie-Affect-Actie D) Cognitie-Gedrag-Affect

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

De kracht van herhaling

De kracht van herhaling De kracht van herhaling Remarketing is effectief! Remarketing is een relatief nieuwe tool van Google, welke de marketeer in staat stelt om een beter gebruik te maken van de gegevens die een klant achterlaat

Nadere informatie

Module Business Intelligence

Module Business Intelligence Module Business Intelligence Kernwoorden: 80/20 regel, boomstructuren, business intelligence, direct mail respons, klantpiramides, klantprofielen, segmentatie Hoofdstuk 1 Begripsbepaling Ten aanzien van

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne?

Bereik je doel met tv. Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne? 9 Bereik je doel met tv Wat werkt om je doelstelling te behalen met een tv-campagne? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Ontdek de kracht van tv > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Kennisportfolio. Overzicht van alle vakken en modellen uit jaar 2. Mariska Vogels

Kennisportfolio. Overzicht van alle vakken en modellen uit jaar 2. Mariska Vogels Kennisportfolio Overzicht van alle vakken en modellen uit jaar 2 Mariska Vogels Kennisportfolio Hoofdfase Jaar 2 Inhoudsopgave Blok 1: Klant... 3 Bedrijfseconomie... 3 Recht... 5 Marketing... 5 Marketingcommunicatie...

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Het volgen van onderstaande richtlijnen verhoogt aanzienlijk de kans op succes:

Het volgen van onderstaande richtlijnen verhoogt aanzienlijk de kans op succes: Inleiding Segmentatie is een van de meest toegepaste marketing tools; er zijn maar weinig bedrijven die hun markt niét segmenteren. In de praktijk blijkt echter dat er bij segmentatietrajecten tal van

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Marklinq. De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland. Auteurs: Dr. Karel Jan Alsem Drs. Frits van Leer. Augustus 2013.

Marklinq. De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland. Auteurs: Dr. Karel Jan Alsem Drs. Frits van Leer. Augustus 2013. Marklinq De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland Auteurs: Dr. Karel Jan Alsem Drs. Frits van Leer Augustus 2013 Introductie 2 De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland Auteurs:

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen).

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 12.00 uur (2 uur) U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). Het is de bedoeling dat u uit vier antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

2. Een modelmatige aanpak om het effect van online adverteren op conversie te achterhalen

2. Een modelmatige aanpak om het effect van online adverteren op conversie te achterhalen 2. Een modelmatige aanpak om het effect van online adverteren op conversie te achterhalen MAX VAN DER HEIJDEN, EVERT DE HAAN en TRYNTSJE HOVING-WESSELIUS SAMENVATTING Online retailers hebben een grote

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Hoeveel kan ik lenen? Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance

Hoeveel kan ik lenen? Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance Hoeveel kan ik lenen? Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance JASMIN MUALAA 2013 BA Scriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen Universiteit Utrecht Naam Jasmin Mualaa Studentnummer 3710025

Nadere informatie

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes?

De effectieve inzet van tv-campagnes. Wat maakt een tv-campagne tot een succes? De effectieve inzet van tv-campagnes Wat maakt een tv-campagne tot een succes? Na een halfjaar afwezigheid op tv is onze top of mind merkbekendheid met 9% gedaald. Marketingmanager winkelketen binnen retailbranche

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF Online zoeken, offline boeken: Waarom kiezen mensen er voor om een vakantie bij een fysiek reisbureau

Nadere informatie

Inleiding marketing. Een introductie in een dynamisch vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding marketing. Een introductie in een dynamisch vakgebied. Stefan Renkema Inleiding marketing Inleiding marketing Een introductie in een dynamisch vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Inhoud Marketing, een dynamisch vakgebied! 11 Openingscasus: hoe word

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Zonnepanelen: waarom niet?

Zonnepanelen: waarom niet? Zonnepanelen: waarom niet? Een onderzoek naar factoren die de aanschaf van zonnepanelen beïnvloeden Ellen Tenbült Bachelorthesis Milieu-maatschappijwetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud

Nadere informatie

De nummer 1 in betrouwbaarheid!

De nummer 1 in betrouwbaarheid! De nummer 1 in betrouwbaarheid! Bachelor opdracht (410000) Auteur: Stefan Bulut Studentnummer: 0094463 Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Opleiding: Bedrijfskunde Interne begeleider: Dennis

Nadere informatie