Hoofdstuk 4 Consumentengedrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4 Consumentengedrag"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Consumentengedrag Case Met de genoemde consumentengedragsmodellen tracht men het consumentengedrag te beschrijven, verklaren en/of te voorspellen, vóór, tijdens of na de verkoop van een product. We kennen expliciete (getracht wordt inzicht te verkrijgen in het besluitvormingsproces en de factoren die dit proces benvloeden) gedragsmodellen en impliciete (getracht wordt verbanden te leggen tussen de stimuli en responses/gedragsuitingen) gedragsmodellen. Howard & Sheth, Nicosia en Engel/Blackwell en Miniard zijn drie expliciete gedragsmodellen: Howard & Sheth-model. In dit model worden de endogene variabelen onderscheiden in waarnemingsdeterminanten en keuze- en leerdeterminanten. In het Howard & Sheth-model wordt het aankoopgedrag onderscheiden in uitgebreid probleemoplossend aankoopgedrag, beperkt probleem oplossend aankoopgedrag en routinematig aankoopgedrag. Deze zijn terug te voeren op de hoeveelheid kennis en ervaring van de consument met (de aankoop van) het product en de inspanning die de consument zich wil (of moet) getroosten. Nicosia-model. In dit model zijn de informatieverwerkings- en aankoopprocessen weergegeven in de vorm van een stroomdiagram. Het is een hiërarchisch model. De nadruk ligt op communicatie tussen het individu en de onderneming, vóór en na de koop. Zie bijvoorbeeld de volgorde van de attitudefasen. Engel/Blackwell- en Miniard-model (in plaats van Kollat). Dit model is een consumentengedragsmodel waarin wordt gesteld dat alle gedragingen van consumenten het resultaat zijn van interne en externe variabelen. De externe variabelen (reclame, informatie van anderen) zijn sociale invloeden (cultuur, referentiegroepen en familie) en situationele invloeden (specifieke situatie waarin de consument verkeert); de interne variabelen zijn de individuele karakteristieken (motieven, waarden, levensstijl en persoonlijkheid). 2 Drie (probleem)koopsituaties: Uitgebreide besluitvorming: bij high involvement producten die men graag wil hebben. Vaak exclusieve, duurdere producten. Routine koopgedrag: bij low involvement producten. Vaak intensieve distributie, lage-waardeproducten. Beperkte besluitvorming: bij min of meer vertrouwde producten. Selectieve, exclusieve distributie. Samengevat: Besluitvorming Kenmerken Uitgebreid Routine Beslissingstijd Lang Lang Benodigde info Veel Weinig, geen Aantal stimuli te ondergaan Vele Weinig, slaat er geen acht op Aantal merken in studie Vele Eén of enkele Herhalingskoop Laag Hoog N.B. Beperkte besluitvorming staat ertussenin. De marketingmix verschilt sterk per koopsituatie in produkt, serviceverlening, wijze van distributie, prijsstrategie, inzet van personeel. Zie verder ook opgave 3. 3 en 4 Voorbeelden: Learning respons (cognitief affectief conatief) bij high involvement producten: Specialty en ook wel shopping goods. Het zijn met name producten die men niet of minder goed kent en waarvan de aankoop bepaalde risico s met zich mee kan brengen. Denk aan de koop van een racefiets, magnetron, auto, parfum en dergelijke. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4 1

2 Oplossing: informatie geven, rationeel overtuigen goed gevoel geven, zekerheid/garantie/club over de drempel trekken (korting, betalingsregeling, cadeautje enzovoort). Low involvement respons (cognitief conatief affectief): Kennis en risico s zijn hier laag. De merken verschillen weinig van elkaar. Denk aan convenience goods, zoals levensmiddelen, wasmiddelen, eenvoudige gebruiksmiddelen, bier enzovoort. Oplossing: vertrouwd merk/retailer, concurrerend product met interessante prijs/kwaliteitsvoordeeltjes (salespromotions). Dissonance attribution respons (conatief affectief cognitief): Kopers zijn geïnvolveerd, maar beslissen snel, naar beste vermogen. Merken verschillen weinig, aankoop brengt risico s met zich mee, maar koper brengt zijn houding (affectie) in overeenstemming met de gedane koopbeslissing. Denk aan duurzame consumptiegoederen, zoals pc-aankoop, muziektoren, kleding; je leert al doende. Men handelt niet rationeel. Oplossing: idem als onder low involvement respons. Een verkoper, die vertrouwd, deskundig overkomt. N.B. Een organisatie moet goed nagaan welke attitudevorming vooral voor zijn producten/diensten van toepassing is en wijze waarop men hierop moet inspelen. 5 a Nissan scoort heel goed op zuinige motor en goede stijl, dit zijn vooral de koopmotieven van Nissanrijders. Bovendien komt het onderhoud neutraal uit de test. b c d De actie van Toyota heeft tot gevolg dat het koopmotief onderhoudskosten zwaarder gaat wegen en dat dit ten koste gaat van de voor Nissan belangrijke prestaties zuinige motor en stijl. De consequentie kan zijn dat de Nissanrijder kiest voor Toyota, omdat de Toyota zeer lage onderhoudskosten en lage benzinekosten heeft. Natuurlijk heeft Ford nadeel van de campagne van Toyota. Ford scoort namelijk relatief slecht op laag benzineverbruik en onderhoudskosten. Fordrijders, die stijl minder belangrijk vinden, stappen nu sneller over. Ford kan beter deze zeer zuinige motoren inbouwen (zijn overigens reeds ontwikkeld) om de zwakke toegedichte prestaties van Ford te verbeteren. Op het punt van stijl scoort Ford reeds goed. N.B. Verbruikscijfers/kosten zijn zeer goed te communiceren in de cognitieve fase van deze high involvement products. Case 4.2 Dure banaan 1 De prijs (P) stijgt met 0,50 naar 1,50 per kilo. De prijs was dus 1 per kilo. De prijs is gestegen met 50% (uitgedrukt in de oude prijs). De afzet is gedaald met 25%. De prijselasticiteit van de vraag = 25% : +50% = 0,5. 2 De vraag naar bananen is prijsinelastisch. 3 De prijs is sterker gestegen dan de afzet is gedaald; de omzet (in geld) is dus in mei 2008 hoger dan in mei Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4

3 Case 4.3 Keuze van de luchtvaartmaatschappij Compensatoire beslisregel: Attributen KLM EJ BA Gewicht Oordeel Score Oordeel Score Oordeel Score Prijs 0,20 6 1,20 8 1,60 6 1,20 Vliegschema 0,35 8 2,80 6 2,10 8 2,80 Beenruimte 0,20 8 1,60 5 1,00 7 1,40 Instaptijd 0,25 4 1,00 7 1,75 6 1,50 Totaal 1,00 6,60 6,45 6,90 Non-compensatoire beslisregels: Lexicografisch. De keuze valt op BA. omdat zij op het belangrijkste attribuut (vliegschema) even hoog scoort als KLM, maar op het een na belangrijkste attribuut (instaptijd) beter scoort dan KLM. Op dit attribuut scoorde EJ (Easy Jet) weliswaar hoger, maar EJ scoorde op de belangrijkste attributen veel lager. Conjunctief. De minimumgewenste score (cut-off) is 5 (voor alle productattributen). KLM valt hier zonder meer af door de 4 van instaptijd. Vervolgens kunnen we de keuze maken volgens een andere beslisregel, bijvoorbeeld de lexicografische beslisregel; dan valt de keuze op BA (British Airways). Disjunctief (cut-off voor één of twee productattributen). Easy Jet (EJ) en British Airways (BA) voldoen beide aan het cut-off criterium, als de cut-off alleen geldt voor vliegschema. Disjunctief: elimination-by-aspects. BA voldoet aan het cut-off criterium en scoort op het belangrijkste criterium (attribuut: vliegschema ) het hoogst. We beoordelen dus verder op de lexicografische beslisregel. P.S. De cut-off waarden kunnen per attribuut verschillen! Case 4.4 Laatste eer naar laatste mode 1 Juiste antwoord is c (unsought goods). 2 Juiste antwoord is d (door consumenten- en producentenorganisaties). 3 Juiste antwoord is a (psychografische variabele). 4 Juiste antwoord is d (ongeveer 62,0%). Toelichting: Sterftepercentage in Nederland: ( : ) 100% = afgerond 0,90% Sterftepercentage in werkgebied: (930 : ) 100% = 1,45% Verschil: (0,90 : 1,45) 100% = 62,1% 5 Juiste antwoord is c (kenniscomponent). 6 Juiste antwoord is c (interpersoonlijke factoren). 7 Juiste antwoord is b ( 3,59 mln). Toelichting: 680 = 40% van (680 : ) 750 mln = 3,59 mln. 8 Juiste antwoord is d (monopolistische concurrentie). 9 Juiste antwoord is b (32%);4/5 40% = 32%. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4 3

4 Case 4.5 Vifit van Campina Er is geen eensluidend antwoord mogelijk, aangezien eigen ervaringen meespelen. Hierna volgt een indicatieantwoord. Ruscon-methode (Ruscon-model), Campina melk, yoghurt, karnemelk e.d. Korte omschrijving productgroep en strategie Campina : Campina is een toonaangevend veel duurder merk voor de dagelijkse zuivel: melk, karnemelk en yoghurt. Afhankelijk van het vetgehalte onderscheiden we subbrands voor magere, halfvolle en volle melkproducten. Campina is nummer 1 in de Top-100 merken in Food. Voorbeelden van het prijsniveau: magere yoghurt: huismerk Dirk 45, AH 61 en Campina 81 eurocent, magere karnemelk: huismerk Dirk 41, AH 57 en Campina 77 eurocent. Campina gaat meer premium goods op de markt brengen; dat is een duidelijke wijziging in strategie. Korte omschrijving doelgroep: De dagelijkse portie zuivel, voor een dagelijkse portie levenslust en goede smaak ; Melk is tenslotte de witte motor. In de supermarkt zie je Campina-melkproducten veelal liggen naast de veel goedkopere huismerken. Als de huismerken op zijn moet de consument wel Campina nemen (!) Light users lijken meer voor Campina te kiezen en de gezinnen minder. Factoren Mate van betrokkenheid: Laag X Hoog Merkbekendheid: Merktrouw: Merkimago: Gepercipieerde prijs/kwaliteit: Motivatie: Sterk informationeel X Sterk transformationeel Oriëntatiegedrag: Sterk cognitief X Sterk affectief Inhoud van communicatieboodschap De merkwaarde is redelijk ervaren, echter de trouwheid neemt af en Campina melkproducten worden als duur ervaren. De volumes gaan naar huismerken. Campina is in tegenstelling tot huismerken ook nooit uitverkocht. De waarde van het huismerk is vrij zwak, maar wel toenemend. Op basis van betrokkenheid en merkwaarde kan men zeggen dat er bij de kopers vrij gemakkelijk (huis)merken worden uitgewisseld; het is lood om oud ijzer, alleen de prijs telt. De centrale waarden van het corporate brand zijn voor de consumenten niet of onvoldoende onderscheidend. Van de supermarktketens mag om tactische redenen ook geen ondersteuning worden verwacht, ten minste niet voor het huidige assortiment. Campina zal met nieuwe dagelijkse melkproducten moeten komen, die aan informationele motieven van de consumenten tegemoet komen, dus die als essentieel worden ervaren. Voorbeeld: Campinamelk, waarbij de calcium beter door het lichaam wordt opgenomen, of bepaalde mineralen bevat. Of affectiever maken door meer levenslust, natuur en smaak. Hier wordt aan de gewenste positionering meer recht gedaan. Weet Campina met haar gewone melkproducten zich niet beter te onderscheiden, dan zullen de volumes dalen, tenzij Campina de prijzen drastisch laat dalen. Dit laatste kan Campina niet doen omdat deze benadering niet ten goede komt aan de merkwaarde van het corporate brand en andere mainbrands, zoals het innovatieve mainbrand Vifit, alsmede tegen de missie is. Campina moet voor haar melkproducten primair kiezen voor Productleadership en secundair voor Operational Excellence (gemak, redelijk geprijsd). 4 Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4

5 Ruscon-methode, Vifit-producten Korte omschrijving productgroep en strategie: Vifit Vifit van Campina is in Nederland het merk voor extra gezonde zuivel. Onder het motto: Je kunt niet elke dag met je gezondheid bezig zijn, brengt Vifit een assortiment yoghurts, drinkyoghurts en kwark op de markt dat voorziet in de behoefte van de consument aan lekkere zuivel, die ook nog eens extra gezond is. Subbrands zijn bijvoorbeeld Optimel: zonder vet en toegevoegd suiker, Calcimel: yoghurtdrink met een extra dosis natuurlijk melkcalcium, Vitamel: met weerstandsverhogende bacteriën en Choless Control: met en cholesterolverlagende werking. Vifit is nummer 40/46 in de Top-100 merken in Food. Campina gaat meer premium goods op de markt brengen; dat is een duidelijke wijziging in strategie. Korte omschrijving doelgroep: Personen die gezond, natuurlijkheid, nostalgie & oorspronkelijkheid waarderen en daarvoor een hoge prijs willen betalen. Dus drukke tweeverdieners, kleinere gezinnen en 45+. Factoren Mate van betrokkenheid: Laag X Hoog Merkbekendheid: Merktrouw: Merkimago: Gepercipieerde prijs/kwaliteit: Motivatie: Sterk informationeel X Sterk transformationeel Oriëntatiegedrag: Sterk cognitief X Sterk affectief Inhoud van communicatieboodschap Conclusie: De merkwaarde van Vifit scoort op alle factoren vrij hoog. Op basis van betrokkenheid en merkwaarde kun je zeggen dat Vifit door de kopers als een speciaal product wordt gezien. De boodschap moet met name affectief en transformationeel van inhoud zijn. De gekozen positionering is goed gekozen en moet blijvend inhoud worden gegeven. Evenals de missie en de waarden van het corporate brand. De geïnteresseerde en loerende concurrentie moet steeds afgetroefd worden door de strategie van productleadership. Dat wil zeggen veel nieuwe innovaties introduceren. Case 4.6 Magnum van Ola-ijs De geringe (Magnum is al zo gewoon ) betrokkenheid zal door de nieuwe toevoeging zeker tijdelijk wat worden vergroot. Verwijzing naar zonden is uniek, het is stof voor discussie, de keuze van een variant kan de status versterken en heeft een emotionele lading. De merkverschillen tussen concurrerende merken (Nestlé) wordt vergroot, zeker de merkcomponenten: imago, percipieerde prijs/kwaliteit en bekendheid. Door de grote keuze wordt de trouwheid voor de productgroep Magnum eveneens vergroot. De unieke toevoeging van zonden versterkt ook de merkwaarde als geheel; het is uniek, het versterkt de beleving. Volgens het model van Assael hadden we te maken met een behoorlijk routinematig zoek- en koopgedrag en dat schuift nu op naar merkwisselend koopgedrag en wat complexer koopgedrag. Het zoekgedrag is behoorlijk affectief of affectiever geworden. Het zoek- en koopgedrag was kort en door de wat toenemende betrokkenheid is dit gedrag wat intensiever geworden, maar volgens het FCB-model nog vrij kort, dus: conatief affectief cognitief. De motivatie van de afnemer is behoorlijk transformationeel (zie R&P-model). Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4 5

6 Case 4.7 Zoekgedrag bij shampoos Merk shampoo Betrokkenheid Merkverschillen Attitude Motivatie Palmolive Laag Laag Primair cognitief Informationeel Head & Shoulders Hoog Hoog Primair cognitief Informationeel L Oreal Hoog Hoog Primair affectief Transformationeel Palmolive is vooral een routine product. De andere producten zijn veel minder routine, maar specialty producten. Case 4.8 Alleen merkgeoriënteerde ondernemingen gaan het redden 1 De vijf belangrijkste stappen om de weg naar merkoriëntatie terug te vinden zijn: 1 De merkverantwoordelijkheid moet door het topmanagement worden gedragen, dus in de raad van bestuur, directie e.d. Dit is een belangrijk signaal voor de hele organisatie. Het merk moet gedocumenteerd worden; de uiterlijke kenmerken, maar ook de merkidentiteit: merkvisie (Wat is de positie van het merk in de toekomst? Waar wil de organisatie heen? merkmissie (Wat is de te realiseren opdracht vanuit de visie?) merkwaarden (Wat is belangrijk voor klanten, wat zij willen realiseren?) gewenste merkpersoonlijkheid (Wat zijn belangrijke persoonsgebonden begrippen?) merkbelofte (Wat beloof je aan klanten?) kernconcept van merk (Wat moet er in het geheugen van klanten blijven hangen welke associaties?) 2 In het merk moet taakstellend worden geïnvesteerd, zeker niet cyclisch. Voor een merk moet continu budget worden vrijgemaakt om de factoren (bekendheid, trouwheid, imago/associaties en gepercipieerde prijs/kwaliteit) die de merkwaarde beïnvloeden op peil te houden. 3 De strategische doelen (langere termijn) moeten vooral worden bepaald en beschreven. Van tijd tot tijd moeten de doelen worden geëvalueerd en terugkoppeling plaatsvinden. 4 De merkidentiteit (wat wil de organisatie bereiken?), moet met het merkimago (hoe ziet de afnemers het merk?) overeenkomen. Dit komt ten goede van de totale merkpropositie (instrumentele en expressieve merkaspecten. Beschrijven meten terugkoppelen investeren. 5 Het merk moet intern, in de organisatie levend worden gehouden. Management, breng het merk tot leven en zij moet zich met het merk identificeren. Het resultaat is: hoger rendement door trouwheid, snellere groei, klanten die een goed woordje voor de organisatie doen, welwillende potentiële klanten, e.d. 6 Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4

7 2 Voor- en nadelen van cohortmarketing en multi-cohortmarketing, indien de generatie/leeftijd een belangrijke rol speelt: Voordelen Cohortmarketing goede positionering inspelen op specifieke afnemersbehoeften reputatie van generatiespecialist merkbeleving & identiteit fanclub-effecten Multi-cohortmarketing minder merken nodig; merkbouwen is duur relatief goedkoper merkbekendheid in div. generaties schaalgrootte Nadelen meer merken nodig duurder schaalgrootte spagaat positionering lagere betrokkenheid afnemende trouwheid merk is allegaartje, zwakke merkbeleving & merkidentiteit Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 4 7

Rusconmethode in het kort

Rusconmethode in het kort Rusconmethode in het kort In de Rusconmethode vindt er een synthese plaats van enerzijds betrokkenheid en anderzijds merkverschillen, motivatie en attitude. Rusconmethode is een noodzakelijke route om

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Consumentengedrag

Hoofdstuk 4 Consumentengedrag Hoofdstuk 4 Case 4.1 Vragen 1 Wat zijn naar uw mening de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen de modellen van Nicosia, Howard en Sheth, en Engel, Blackwell en Miniard? Let daarbij vooral op

Nadere informatie

Consumentengedrag. Hfd. 4

Consumentengedrag. Hfd. 4 Consumentengedrag Hfd. 4 De lakmoesproef voor een organisatie! Vinden consumenten het boeiend! Ja/nee Lost het een wezenlijk probleem op? Ja/ nee Klanten zijn net zolang loyaal totdat er een beter alternatief

Nadere informatie

Consumentengedrag. De lakmoesproef voor een organisatie! Nieuw type mens Vandaag: Hfd. 4

Consumentengedrag. De lakmoesproef voor een organisatie! Nieuw type mens Vandaag: Hfd. 4 Consumentengedrag Hfd. 4 De lakmoesproef voor een organisatie! Vinden consumenten het boeiend! Ja/nee Lost het een wezenlijk probleem op? Ja/ nee Vandaag: koopbeslissingsproces inter- en intrapersoonlijke

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN.

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN. H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN http://www.youtube.com/watch?v=hpi-m3jwhbg 5.2 Besluitvormingsproces consument : Pearson: Solomon: Marketing Real Life koopbeslissingsproces vijf fasen (B2C):

Nadere informatie

Consumentengedrag. H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij)

Consumentengedrag. H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) Consumentengedrag H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) In dit hoofdstuk: werking van marketingcommunicatie (onder hoge en lage betrokkenheid) betekenisstructuur van

Nadere informatie

Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn

Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn Snel zicht op innovatie insights, marktpotentieel en groeikansen Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn All other Questions Probleemstelling De prijzen voor Bio zuivel liggen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012 Attitudevorming & verandering H9 Wat vertellen attitudes over consumenten? Wat vertellen attitudes over consumenten? Mensen die van sushi houden zullen het waarschijnlijk eten Wat vertellen attitudes over

Nadere informatie

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Appelmoes Opdrachtgever: Plaats: Tilburg Datum: 05/01/2010 Docent: Groep 13: Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze Marianne Sebregts Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Analyse...

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 2, 7 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC Onderwerp WC 1 31 aug Introductie crossmedia Creatieve strategieontwikkeling. 2 7 sep De stappen in het

Nadere informatie

Doelgroepen beschrijven

Doelgroepen beschrijven Consumentengedrag * H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) * Concept gekozen doelgroep (zowel algemene- als domeinspecifieke variabelen) bespreken * Aan de slag met moodboard

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Friesland 2 Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Over deze brochure Friesland heeft een breed assortiment zuivel, vruchtensappen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID MARKETING / 11A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Vormen van communicatie: F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING.

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. DEEL-I. KIEZEN/ OORDELEN/ BESLISSEN. KANS * GEVOLG. TYPOLOGIE VAN BESLISSINGEN. Type-Probleem Aanpak Aard van de keuze STRATEGISCH ANALYSEREN OPTIMAAL TACTISCH

Nadere informatie

Examen: Marketing juni 2017

Examen: Marketing juni 2017 Examen: Marketing juni 2017 Meerkeuzevragen 1. Door wat wordt de bovenprijs bepaald? a) kostprijs van het product b) kostprijs grootste concurrent c) waardeperceptie van de consument d) winst 2. Je wilt

Nadere informatie

POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK!

POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK! POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK! Bron: Positioneren door Rik Riezenbos en Jaap van der Grinten - Creative marketing DCMD02 HRO! OUD! Een goed product verkoopt zichzelf!

Nadere informatie

Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur

Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur FrieslandCampina zette met de introductie van Optimel Puur een compleet nieuwe generatie zuivel in de markt. Om dit groots te ondersteunen is een combinatie

Nadere informatie

Van Trends naar Brands

Van Trends naar Brands Van Trends naar Brands Organisaties hebben de plicht, om trends op zeer lange, middellange en korte termijn te bestuderen. Op basis van:. Van Trends naar Brands, van Roothart en Van der Pol, Kluwer, ISBN

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01

Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Consumentengedrag CG1VPBCE01/COGVPBCS01 Benodigde literatuur Consumer behaviour, a European outlook, Schiffman, Kanuk & Hansen (2008). Prentice Hall, ISBN: 9780273704010. Planning blok I wk 1: H1 Inleiding

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8 handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

College 4. Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min)

College 4. Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min) College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min) Verwerking: Odd one out (10 min) Flip Flop (15 min) Meerkeuzevragen (10 min) Casus (10 min) http://v3.quadiatv.com/template/210/welcome.html

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8 handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8 Naam kandidaat variant d Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001000097.

Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001000097. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Concurrentieanalyse en strategieën

Hoofdstuk 6 Concurrentieanalyse en strategieën Hoofdstuk 6 Concurrentieanalyse en strategieën Case 6.1 Bloemenveilingen Aalsmeer (BA) Als differentiatiestrategie. De te onderscheiden doelgroepen met een andere marketingmix bewerken, teneinde een groot

Nadere informatie

De wereld van. Optimel

De wereld van. Optimel De wereld van Volop variatie heeft een breed assortiment aan zuivelproducten. De drink, yoghurt en kwark zijn in verschillende fruitsmaken verkrijgbaar. De vla is verkrijgbaar in de smaakvarianten chocolade,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze

Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze 3.1 omschrijven van de markt Wat is een markt? Wolters - Noordhoff 3.2 Wat is marktsegmentatie? Het opsplitsen van de totale markt voor een product in kleinere,

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING Marcel Temminghoff en Niek Damen Presentatie door Monique van Holland Mei 2015, project 18016 1 Resultaten 1.1 Relevantie keurmerk en diervriendelijker 1.2

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

FoodBook 2013 Zuivel per liter

FoodBook 2013 Zuivel per liter Zuivel per liter Omschrijving Artikel. Nr. Prijs Zuivel per liter Biologische halfvolle melk 823 1,39 Biologische karnemelk 812 1,55 Biologische volle yoghurt 822 2,32 Biologische volle melk 799 1,44 Halfvolle

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

White paper Cross-sell & Upsell

White paper Cross-sell & Upsell White paper Cross-sell & Upsell Een praktische aanpak om meer omzet te genereren bij uw bestaande klanten Inleiding Deze white paper beschrijft een stappenplan, om te komen tot een klantspecifieke aanpak

Nadere informatie

Consumentengedrag. H5 Motivatie

Consumentengedrag. H5 Motivatie Consumentengedrag H5 Motivatie Planning blok II wk 1: H5 Motivatie wk 2: H9 Attituden wk 3: H9 Attituden wk 4: H7 perceptie wk 5: H8 leren en betrokkenheid wk 6: uitloop + proeftentamen wk 7: extra T4

Nadere informatie

Manage jouw eigen leven. economisch plannen. Leerdoelencatalogus 2014/V1

Manage jouw eigen leven. economisch plannen. Leerdoelencatalogus 2014/V1 Manage jouw eigen leven economisch plannen Leerdoelencatalogus 2014/V1 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu EBCL_LifeManagement_economisch_Plannen_LeerdoelenCatalogus_140901

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties Commerciële calculaties Het programma van vandaag: 8 april 2015 Commerciële calculaties (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7) Bijzondere aandacht voor: Prijselasticiteit en Yieldmanagement slides komen op www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Kun je met de belofte Duurzaam consumenten stimuleren duurzamere aankopen te doen?

Kun je met de belofte Duurzaam consumenten stimuleren duurzamere aankopen te doen? Kun je met de belofte Duurzaam consumenten stimuleren duurzamere aankopen te doen? NIMA Wereldcafé duurzame gedragsverandering Pagina 1 van 5 Erik Koldewijn SMP Naam: Erik Koldewijn SMP Organisatie: KOMCY

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Over de Brand Performance Study

Over de Brand Performance Study Introductie 6 7 Over de Brand Performance Study Een succesvol merk begint bij het ontwikkelen van een sterke merkbelofte. Maar beloven alleen is niet voldoende. Want of een merk nu vertrouwen, glashelder

Nadere informatie

Verschil tussen A- en B-merk kleding

Verschil tussen A- en B-merk kleding Verschil tussen A- en B-merk kleding Naam: Manon van de Kraats Studentnummer: 1620476 Specialisatie: UXD Format: Essay Docent: Hans Kemp Blok: D Datum : 27-05-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdvraag

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

SDP Hoofdstuk 11: Marketingstrategie

SDP Hoofdstuk 11: Marketingstrategie Specialisatie Mediaonderdemerschap NIMA B Het thema: De basisvaardigheid voor marketeers: SDP Hoofdstuk 11: Marketingstrategie Programma vandaag: Highlights hoofdstuk (rest zelf bestuderen) Samen case

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

1. Marktonderzoek L E E R D O E L S T E L L I N G E N O P D R A C H T. Je kan. - een marktonderzoek uitvoeren (LPD 2.5.1).

1. Marktonderzoek L E E R D O E L S T E L L I N G E N O P D R A C H T. Je kan. - een marktonderzoek uitvoeren (LPD 2.5.1). 1. Marktonderzoek L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - een marktonderzoek uitvoeren (LPD 2.5.1). Of een ondernemer nu net een zaak heeft gestart, of hij een nieuw product wil lanceren, het voeren

Nadere informatie

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 6 A B X C D

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 6 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 6 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Frisdrank - omschrijving

Frisdrank - omschrijving Terug naar Smaaklessen Frisdrank - omschrijving Er zijn heel veel verschillende soorten frisdranken. Voorbeelden van frisdranken zijn cola, sinas, 7-up, cassis, tonic en bitter lemon. Ook dranken als ijsthee

Nadere informatie

Value based pricing strategy

Value based pricing strategy Value based pricing strategy Het succesvol implementeren van value based pricing levert bedrijven doorgaans % - 3% resultaatverbetering op. Lees hoe: Value based pricing: kans voor optimalisatie die met

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Creative Marketing. Superbrand! Datum: juni 2010. Stefan van Rees Studentnummer: 0235938

Creative Marketing. Superbrand! Datum: juni 2010. Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Superbrand! Datum: juni 2010 Vak: Creative Marketing Docent: Eelco Snoec Opdracht: Superbrand! Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Superbrand! Inspirerende merken Ugg is een mooi

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

Consumentengedrag. H5 Motivatie. maandag 8 april 13

Consumentengedrag. H5 Motivatie. maandag 8 april 13 Consumentengedrag H5 Motivatie Planning blok II wk 1: H5 Motivatie wk 2: H9 Attituden wk 3: H9 Attituden wk 4: H7 Perceptie wk 5: H8 Leren en betrokkenheid wk 6: uitloop + proeftentamen T4 Tentamen, H

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat consumenten (bepaalde) aankopen naar voren halen, wanneer ze een hoge / hogere inflatie in de komende periode verwachten. 2 maximumscore 2 Een

Nadere informatie

Productinformatie: Melk en melkproducten. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Wat is melk?

Productinformatie: Melk en melkproducten. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Wat is melk? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de eigenschappen van melk. We vertellen je waarvoor je melk en melkproducten kunt gebruiken. Ook kom je meer te weten over de verschillende soorten melk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De meso- en macro-omgeving

Hoofdstuk 2 De meso- en macro-omgeving Hoofdstuk 2 De meso- en macro-omgeving Case 2.1 Gereedschapsmarkt Een externe analyse houdt in: het nagaan van de opportunities (O) en de threats (T) op meso- en macroniveau. Opportunities lichte groei

Nadere informatie

Pastasauzen. Smaakverwachting versus smaak

Pastasauzen. Smaakverwachting versus smaak Pastasauzen Smaakverwachting versus smaak inhoud introductie, opzet, producten kwalitatief onderzoek vragenlijst Internet blinde en branded smaaktest algemene conclusies en aanbevelingen vragen 3 introductie

Nadere informatie

Actieboek Communicatieplan

Actieboek Communicatieplan Actieboek Communicatieplan Inleiding...2 De Think and Touch- visie op keuzes maken...3 Een brede kijk op oplossingen...4 Onze visie op communicatie...4 Startpunt...6 Probleemschets...6 Doelstellingen...6

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

Wat is het. DNA van mijn winkel?

Wat is het. DNA van mijn winkel? Wat is het DNA van mijn winkel? Introductie Ad van Antwerpen 17 jaar BROVA Hout Brox / Duthler / Intersport / Active Life 9 jaar adekwaad - Non food retail - Mode, Schoenen, Sport - Van zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Friesland Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken 3 Over deze brochure Friesland heeft een breed assortiment zuivel, vruchtensappen,

Nadere informatie

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Inhoudsopgave ATLAS onderzoek 2013 4 De wereld van BlowUPs 9 Bewustzijn 5 Het ATLAS onderzoek 10 Imago 6 Onderzoeksopzet 11 Impact

Nadere informatie

Thema 8. Marketingmanagement

Thema 8. Marketingmanagement Thema 8 Marketingmanagement 1. Marketing: definitie en typologie Marketing verwijst naar het geheel van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de ruil van goederen en/of diensten Er is een

Nadere informatie

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling Prijsmeter De prijs van een product of dienst is één van de belangrijkste elementen binnen de marketingmix. De prijsmeter methode (ook wel: methode van Westendorp) is speciaal ontwikkeld om de waardeperceptie

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

winstverschil verschil constante kosten

winstverschil verschil constante kosten Blok H1 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Verkooplenanalyse Auteur: A.W.W. Heezen Vakgebied: Bedrijfseconomie winst kosten verkoop variabele kosten constante kosten verkoopprijs verkoopomvang hoeveelheids

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1 Programma vandaag Welkom Mededelingen Coll. 4 Theorie Operationele communicatieplan -Boodschap SLC: klassegesprek & afspraken Coll. 4 Praktijk

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media!

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! WERNER VAN BEUSEKOM conceptontwikkelaar & merkstrateeg DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR A-MERKEN

Nadere informatie

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 6 A B X C D

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 6 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 6 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Het Kloppend Marketing Autohart BIG Auto Data. Kijkje in onze keuken

Het Kloppend Marketing Autohart BIG Auto Data. Kijkje in onze keuken Het Kloppend Marketing Autohart BIG Auto Data Kijkje in onze keuken Kwaliteit boven ALLES De datakwaliteit top-10: 1. Filteren = met minder MEER doen 2. Altijd maximaal 1x dezelfde fout maken 3. Niks Black

Nadere informatie

Inhoudsopgave beknopt

Inhoudsopgave beknopt Inhoudsopgave beknopt Hoofdstuk 1 Marketing en communicatie Hoofdstuk 2 Consumentengedrag Hoofdstuk 3 Reclame Hoofdstuk 4 Sales promotions Hoofdstuk 5 Direct marketing en persoonlijke verkoop Hoofdstuk

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Merk in Uitvoering 28 juni 2016

Merk in Uitvoering 28 juni 2016 Merk in Uitvoering 28 juni 2016 WIE ZIJN WIJ? ATIF JADELKARIM ONDERZOEK NAAR: Communicatiebehoeften van agrariërs in de regio Noord-Holland Noord B2B positionering Merk in Uitvoering WIE ZIJN WIJ? MARAYA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk Hoofdstuk 1 1.6 C Markten 1.7 a. De prijzen zijn gestegen. Bij een gelijk volume (= afzet) leidt dit tot een omzetgroei. b. Indexcijfer volume (afzet): 105, indexcijfer prijs: 97,1. 97,1 105 = 101,96.

Nadere informatie

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69 Inhoud Voorwoord 9 1 Product en assortiment 11 Inleiding 12 1.1 Wat is een product? 12 1.2 Goederenclassificaties 20 1.3 Het assortiment 24 1.4 Productbeslissingen 27 1.5 Productgroepbeslissingen 29 1.6

Nadere informatie