Reisjournaal van de Lutherreis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reisjournaal van de Lutherreis"

Transcriptie

1

2 Reisjouraal va de Lutherreis geschreve door Wilma Verstoep buschauffeur tijdes de reis 14 t/m 19 mei 2012

3 DING DONG.. disdagmorge 9 uur Hier volgt ee heel bijzoder reisjouraal Voor de Scheveigse Luther Fas heel speciaal Maadag 14 mei gig u heel vroeg uit de vere Koffer pakke, aaklede, kopje thee e ee broodje smere Wat om half 7 zat u i de bus helemaal kat-e-klaar Na het elkompraatje gaa e uitgezaaid rijde maar Ja e Haie hebbe e voor de caterig uitgezocht Om iets va de bar te kue kope, orde strippekaarte verkocht Half 10 voor ee toiletstop e loopje zulle e de bus eve stil late staa Nog eve heerlijk i de zo ee bakje koffie doe voor e verder gaa I de bus lekker bijkletse op bake die comfortabel zij daar heeft u voor betaald Oze Toos leest ee Luther-citaat dat zij geoo va de PC heeft gehaald Als morge de ereld zou vergaa, zou ik toch vadaag mij appelboom plate. Na at kilometers krijge e zi i ete e bij Autohof is er luchstop Heerlijke typische Duitse gerechte o.a. boereotbijt, dat ka je haast iet op De Wartburg staat op os program; dit is ee fraaie oude Duitse burcht Trappe klimme toch valt hier e daar ee diepe zucht Sommige gige (heel verstadig) met ee kleie bus Toos haar adelschoee vide i oze bus, is ee moeilijke klus

4 Dakzij Graaf Lodeijk heeft de Wartburg zo zij eige geschiedeis Ee pelgrimsoord dat beked staat om de door Luther gegooide iktvlek: die as iet mis Na dit mooie bezoek dale e af aar de bus, ja el Rijde aar Apfelstädt, aar staat os Park I Hotel Over de hotelkamers is iederee dik tevree Plusmius 7 uur gaa e aa ee smakelijk dier Ja houdt de avodsluitig e e zige ee mooi lied De mededelige doet Maarte: e het vergeet de mobiele ummers iet! Na de eerste mooie reisdag zij e moe e voldaa De meeste zij dek ik el op tijd aar bed gegaa cht. kje aa de lu le p g ri u Het WEER: le k f e op de ee olkje o olke sloeg e Hier e daar d, k er st s a zo De krachtige vlucht

5 DING DONG.. oesdagmorge 8 uur Op deze oesdagmorge volgt hier ee 2e reisjouraal Wat aders ordt de ochtedopeig zo kaal Na ee goede achtrust kreeg u ee heerlijk uitgebreid otbijtbuffet Om vijf voor ege zat u keurig i de bus e Wilma had iedige pret De roddel gaat dat Scheveigers ooit op tijd zij i ee bus Na het vriedelijk verzoek va Toos klaarde u plichtsgetrou deze klus Busje starte e rijde aar Erfurt, die Kathedrale stad Dat Erfurt de hoofdstad va Thurige is ist u dat? Tijdes deze rit kreeg u va Toos trou eer ee Luther-citaat Het is de volgede doordeker aar het om gaat ste 30ste iet zij op, ap k et i 20 zij op ie W ste 50ste iet rijk sterk, op zij 40 iet ijs, op zij is, ka het daara vergete. Op de Domplatz startte ij bij de Kathedraal va Erfurt e de Sit Serveurus De 70 tellede moumetale traptrede: jammer geoeg betrede ij die iet dus! Al adeled zulle e met de gids door verschillede geschiedeisse zoege Gee tijd voor het terras of ee bezoek aa gezellige kroege Luche doe e i Luthers Keller met ee bijzoder iterieur Toepasselijk hoofdgerecht maar het iet bestelde agerecht stemde os teleur Als aadeke eme e mee het Origial Luther servet Het reisprogramma ordt jammer geoeg i de rege voortgezet

6 We bezoeke het Augustijerklooster met ee gids Moeizaam kode ij zij verhaal registrere omdat os brei vol is Oder begeleidig va ee reisleider doet u geoo ee extra rodje Liksaf slaa had rechtsaf moete zij, kijk maar op het stadsplattegrodje Koud e at as u va de rege, arme chocolademelk as ee zege De bus vertrekt aar Weimar; deze gids geeft u ee bekopte rodleidig Dakzij hertogi Amalia kreeg haar zoo de best mogelijke opleidig Joha Wolfgag vo Goethe as zij studiebegeleider e schreef liefdevolle gedichte Fras Liszt, Richard Wager e Hery va der Velde are ook i Weimar bekede gezichte Verzadigd va jaartalle e kou drike e bij ee Koditorei koffie (met gebak) We orde eer arm e oh at zitte e heerlijk relaxed op os gemak Leo e Ieke ree og eve achter de gidse aa Zij are amelijk zoder voucher e fooi eggegaa Plus mius de klok va half 8 gaa e bij Park I arrivere Als verrassig zal de kok os op ee uitgebreid loped buffet gaa traktere Mag ik eve zegge dat e ee fatastische 2e reisdag hebbe gehad? Morge vroeg aleer koffers pakke e otbijte dat ordt me at id. Het WEER: met ietat ig zo l ee jammer h o t u atuurlijk a Deze dag beg g a d id m de a Wat rege i vidt

7

8 DING DONG.. doderdagmorge 9 uur Hier volgt heel origial Het 16 mei Luther reisjouraal Sommige va u hadde ee slapeloze acht Wat al vroeg erd de koffer aar de bus gebracht Lieve mese, doe relaxed! Wat u heeft toch vakatie? E met hulp va Dick erd het ilade ee selle attractie We rijde aar Eislebe. Tee gidse staa daar voor u klaar E hier volgt Toos haar Luther-citaat, t is het volgede aar het over gaat: iet die God m Al ke ik de eg. ke el mij gids et mij gaat, ik Gidse: Kort e streg, duidelijk e vriedelijk, hu verhaal hadde ze goed voor mekaar Niet haalbaar as de rodadelig; ikorte e helaas ook gee koffiestop Luthers geschiedeis ordt sommige te veel e u eemt de Duitse ifo iet meer op Eve bijkomed zulle e voor ee luch dit keer aar Witteberg gaa Lag e veel bus rijde, de reiscommissie heeft i ee tasje versaperig gedaa Wilma, dat is klote voor je bar deelt Ja Maaslad os mee door de microfoo Ach reageert Wilma bij mij is de klat koig, dus ik vid het heel geoo

9 Bij Haus des Haderks i Witteberg make e dus ee luchstop U eige gekoze meu smaakt voortreffelijk e het agerecht is dit keer gee mop Naar Sloßplatz erd u gerede met atuurlijk die Zalu Reize bus Tijdes u rodadelig zij de koffers uitgelade e dat as ee aardige klus Half 5 maakt u met de gids ee rodadelig door het Lutherhaus hee Imiddels ete e el zeker: Zoals Luther as, zo is er gee ee! Verzadigd va alle idrukke gaa e aar het Lutherhotel Lekker eve baddere e da aa het dier met vis, jael! Ieke regelt geoo dat er ook vlees ordt geserveerd Aders hebbe de iet-viseters iet fij gedieerd De avod sluite e af met ee Bijbeloord, ee Luthergebed e ee lied Daara volge de reismededelige at die vergete e echt iet Ee Arie regelt tijdes de borrel bij t vroutje geoo odertusse Voor sommige va oze passagiers ee extra kusse Geef je hut ummer maar eve aa het vroutje door Lache, giere, brulle dit as puur e smakelijke humoor Deze 3e reisdag is fatastisch e ka iet meer stuk Dat ik deze eek met u mee mag, ervaar ik als geluk rege. Het WEER: ekel spatje ee e ge. zo l dat viel el te Beolkt, vee e d u o k s a ur De temperatu

10

11 DING DONG.. vrijdagmorge half 9 Hier volgt voor u het Hemelvaarts Luthers reisjouraal Imiddels vidt u dit ieusbericht heel ormaal Na ee goed e uitgebreid otbijt gaa e op pad De tocht gaat via kleie dorpjes, dat orde e iet sel zat Toos heeft voor u vadaag ook ee Luther-citaat, Het is deze ijsheid aar het om gaat: je ilt liefhebbe. ie je s ie k ag d ou Voor je tr die je hebt gekoze. ef li e e eg d je b he ag Na je troud Hemelvaart viere e met ee mooie muzikale CD Wilma trakteert u op koffie met ee koekje dat is ee goed idee Torgau is trots op Schloß Hartefelz het prachtige kasteel U uit late stappe op het plei is iks teveel Lags het gedekteke va de Amerikae e de Sovjettroepe komt u el Wachtede dame op het plei as vergete, maar oze troue Maarte haalt haar sel We vervolge os reisprogramma e rijde op de levedige stad Leipzig aa I restaurat Auerbachskeller zal ee heerlijke luch klaar staa Nu ee keer ee stadstour met gids i de bus Voor u heel plezierig, u ziet veel meer e Wilma vidt het ee leuke klus Leipzig met veel beziesaardighede de Thomaskirche bezoekt u aa t ed

12 Het 13e eeus jogerekoor die Thomaer daarva as Joha Sebastiaa de diriget De huize va de beroemde compoiste als Bach, Medelsoh e Schuma zij getood Met heel veel verschillede uiversiteite is de stad Leipzig belood Op het terras lag achte op ee speciaal Amsterdammer kopje koffie kostte te veel tijd Da maar met ee va die musici op de foto voor de aardigheid Via het beboste dal va de Elbe rijde e terug aar os hotel Ee zeer goed grill-buffet staat voor os klaar, e ij zegge de koks dak u el Oze 4e Luther reisdag as zeer zoovergote e ee mooie dag k Dek dat u deze bijzodere Hemelvaartsdag iet gau vergete mag l zo. Het WEER: o! lucht met vee te lk o e deze reis beg b ie a o a u r o o v Ee mo, urve drome Wie had het d

13

14 DING DONG.. zaterdagmorge 8 uur Hier volgt opieu het Luthers-reisjouraal Dit ka og eemaal Gister vertrokke ij om half 9 aar Berlij We moeste iet bij de Markt maar bij de Zoo/Bahhof zij Odereg luisterde e trou aar Toos Dit as eer ee Luther-citaat dat zij voor u uitkoos: eer Hij het verst st abij a God is os het mee verijderd lijkt. De gids die e zoude krijge, as ziek dus achtte op os ee adere gids Gezie de hoeveelheid Polizei odereg as er aarschijlijk iets mis Bleek ee hoogheid uit ee ader lad die oder Polizei escorte erd begeleid Er otstod ee behoorlijke verkeerschaos e zo kame ij iet op tijd Maar met de Duitstalige gids aa boord Hebbe e veel va Berlij gezie e gehoord Odereg aar Berlij had u al ee e ader gezie op DVD Berlij is bijzoder: het heeft i plaats va éé hart er zelfs tee West Berlij met de Kurfürstedam e de gedachteiskerk Oost Berlij va Pariser Platz (Bradeburger Tor) tot het Fersehkusterk Berlij is ee stad met heel veel geschiedeis Zeker de val va de muur is toch ee hele idrukekkede gebeurteis

15 Vaaf uur heeft u heerlijk ee middagje vrij De kerk bezoeke maakt vele va u el blij Adere achte op hu luch e zij daarmee i hu sas Half 5 voor die bekede kerk make e ee groepsfoto gezete i het gras Da rijde e richtig os hotel te Witteberg We zij zoals gebruikelijk at later, maar dat vidt iemad erg Vadaag had Ja os at chaotisch op iets uit de bar getrakteerd Bij het dier erde os og 2 drakjes va familie e de reiskas geserveerd Voor de avodsluitig gaa e aar Adacht e luistere e aar Ja Ee Diy ka ook speeche e vertelt os de historie va ee bekede ma Dit levert op dolle pret e tot slot ordt de hele reiscommissie i het zoetje gezet Het ape va Scheveige ordt overhadigd e daari is ee blijk va dak gedaa Eve later heb ik, Wilma, door Ja zij dakoord met ee mod vol tade gestaa U dakbetuigig voor mij zit i ee evelop. Dat is el vroeg als ik het zegge mag Weet dat u morge og mee mag; e hebbe da met elkaar og ee lage reisdag Kort samegevat: het as i alles toch el ee hele bijzodere eek, aar u allag va te vore aar uitkeek! de had? s daarmee aa a Het WEER: at r: d! u temperatu met goude ra ag d ee s De zo e de a zegge: het We moge el

16

17 DING DONG.. a de reis Hier volgt a het reisjouraal og ee ieusbericht Wat dat be ik aa u el verplicht Koffers gepakt e da og eve aa tafel voor het otbijt Ee jarige i os midde: het as Kitty, die leuke meid Koffers lade erd met hulp va u e Dick i de bagageruimte gedaa E vijf over 8 a het jouraal va 8 uur kode e rijde gaa Via de mooie beboste bieege ko u og eve terugdeke Wat Luthers herierige i Thürigeald os heeft doe scheke Na ekele kilometers kame e jammer geoeg op de seleg terecht E Toos heeft og eemaal ee Luthers-citaat voor os gezegd: iet ee gezod j zi m oo vr ee t Het leve is ie d orde. zij maar ee gezo lle het orde zu e r aa m t ie og We zij het of gebeurd aa d ge t ie og is het is iet het et H g. i eg be i e Het is echter gaade s gloeit, glile al t ie og N. eg e eide maar het is d les gereiigd. al t d or s ee r aa stert of glast. M We zij eve stil e hebbe stof tot adeke Odertusse zal het bar-team koffie of chocolademelk scheke De bedoelig as dat e bij de oude gres er eve af zulle gaa Om voor het Berlij verhaal og eve stil te gaa staa Maar de juiste afrit zij e ogemerkt voorbij gerede: mij excuus! We rijde da maar door voor ee koffiestop e ee toilet-huus

18 Op het terras e i de zo geiete e va ee bakje koffie e ee lekkere koek Daara rijde e verder ekele dames geiete va ee crea-doeboek I de bus heerst zoals de hele eek ee goede stemmig Nog eemaal stoppe dat doe e voor de gres; dat is oze plaig We hebbe daar og ee lekkere luch met Schitzel, gebakke ei of patat Tja mag je u el of iet met ijs de bus i: moeilijke keuze is dat Iederee zit eer op zij plek e da ordt het tijd voor Wilma s dakoord Zij doet dit met ist u datjes e atuurlijk op rijm zoals het hoort Da rijde e toch eer verder e gaa over de gres bij de Lutte Wilma gaat eve aa de kat e rijdt eer verder zodat u og at ka dutte(). De tijd gaat voort e de borde Schevige kome er aa Kart voor 6 staat de bus i de straat geaamd Kok Jurriaa Bie ee kartier staa de koffers op straat e eme e afscheid met ee kus Nog eve via de Westduieg e de Prises Juliaa Kerk e leeg vertrekt de bus Met veel mooie beelde op u etvlies dekt u vast heel dakbaar e blij: t is e blijft ee vast gegeve: deze eek as God er zeer zeker bij Wel thuis e graag tot zies ie eet og ees bij Wilma i haar bussie Voor ee ieder ee die dit leest ee hadkussie! Het WEER: De zo reisde va Witteberg aar Scheveige mee. De temperatuur as 23 grade: ij zij dik tevree!

19

20 Tekst: Wilma Verstoep Foto s: Ja Maaslad Lay - out: Toos Maaslad - Sterke

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT

TEGEMOETKOMING ZIEKTEKOSTEN VERVALT 0841_Krt 31-01-2006 17:31 Pagia 1 Nummer 5 2 februari 2006 Uitgave Directie Voorlichtig Miisterie va Defesie Pagia 3 Miister Kamp: Tegeslag bij ee Uruzga Pagia 4 Miister Va Ardee: Nederladse militaire

Nadere informatie

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Alpen fietsweek WTC de Slinge

Alpen fietsweek WTC de Slinge Alpen fietsweek WTC de Slinge Waarom vroeg jouw collega aan jou of je mee wilde gaan, wat waren de achterliggende redenen. Je bent geen lid van de vereniging, je bent geen gezelschapsdier die zich overal

Nadere informatie

RONDREIS MAROKKO 2002. Door koningssteden en oases

RONDREIS MAROKKO 2002. Door koningssteden en oases RONDREIS MAROKKO 2002 Door koningssteden en oases Marokko is al eeuwenlang een schakel tussen Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Overal in dit land tref je sporen aan van zeer uiteenlopende culturen.

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

1 Kerstmusical 2013. De arme rijke

1 Kerstmusical 2013. De arme rijke 1 Kerstmusical 2013 De arme rijke 2 Kerstmusical de arme rijke 1. lied van kinderen, die geld opwillen halen en straatkrantverkoper; Buiten kunnen evt. ook al personeelsleden uit de winkel staan (zie 6)

Nadere informatie