Wegwijzer inleefstage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer inleefstage"

Transcriptie

1 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer inleefstage 1. Inleiding 1.1 Opzet en doel van de inleefstage Tijdens de inleefstage maak je kennis met het brede spectrum van activiteiten inherent aan het leraarsberoep. Naast observaties in de klas (microniveau) gaat aandacht naar activiteiten op het niveau van de school (mesoniveau) en hoe de school als organisatie omgaat met richtlijnen van de overheid (macroniveau). Wanneer je lessen observeert, is de invalshoek niet zozeer die van de eigen discipline of het eigen vak, maar ligt de klemtoon op het opmerken van de interactie tussen leraar en leerlingen, van de leefwereld van de adolescent, van de onderwijsstijl van de leraar, enz. Je zult ook de schoolcontext bestuderen (bijvoorbeeld het schoolwerkplan en het schoolreglement, het zorgbeleid of participatiebeleid van de school) en dit vanuit de decretale richtlijnen ter zake. De opdrachten die je uitvoert tijdens deze stage zijn gedetailleerd beschreven verderop in deze wegwijzer (paragraaf 5.). 1.2.Programmatie in de opleiding De inleefstage valt vroeg in de lerarenopleiding. Het concrete moment verschilt naargelang de variant en de spreiding van je opleiding: Kies je voor de aansluitende lerarenopleiding en het voltijds programma, dan valt deze stage in het 1ste semester. Opteer je voor een deeltijds programma, dan programmeer je dit opleidingsonderdeel best in het 2de semester van het eerste opleidingsjaar. Opteer je voor de indalende lerarenopleiding, optie Onderwijs binnen de masteropleiding excl. Revaki, dan doe je de inleefstage in de loop van het 2de semester van het eerste masterjaar van de masteropleiding. Studenten Revaki met optie Onderwijs doen de inleefstage in het 1ste semester. 2. Praktische informatie 2.1 Toewijzing van de stageschool Voor het uitvoeren van je inleefstage zal je 20 uur (of 5 halve dagen) in een school doorbrengen. De inleefstage voer je uit in een secundaire bso-/tso-school. De meerwaarde van de inleefstage ligt immers juist in de ervaringen die je opdoet in een voor jou minder bekende onderwijs- en leersetting. Hierdoor zal je blik sterk verruimen. Je mag daarom geen inleefstage lopen in de school (scholen) waar je zelf onderwijs hebt genoten. Om de toewijzing van de stageschool vlot te kunnen regelen, vul je bij inschrijving voor de lerarenopleiding en uiterlijk op het einde van de eerste week van het academiejaar het digitaal Stageaanvraagformulier in (via Hoe vroeger je het Stageaanvraagformulier indient, hoe sneller de stagecoördinator op zoek kan gaan naar een stageschool. Welke school je toegewezen krijgt, wordt meegedeeld via een Alert-mail en vind je ook via je persoonlijke stagefiche op de stagewebsite uaslo. We streven ernaar de school vóór de herfstvakantie kenbaar te maken (optie a). In geval van optie b of c kan de toewijzing in de loop van het eerste semester gebeuren.

2 Het uitvoeren van de inleefstage in duo kan als dit voor de school minder belastend is. De syntheseverslagen echter zijn individueel te maken. Bij de toewijzing van de school houden we rekening met volgende criteria: Schoolcontext voor de inleefstage uitsluitend in het secundair onderwijs; niet in een school waar je zelf gestudeerd hebt; onderwijsvormen bso/tso; bij voorkeur een school gesitueerd in één van de Vlaamse centrumsteden. 2.2 Contacteren van de stageschool Nadat je weet in welke school je de inleefstage zult lopen (raadpleeg hiervoor je persoonlijke stagefiche op de website maak je zelf afspraken met de school in kwestie. Dat doe je onmiddellijk nadat je een Alert-mail hebt ontvangen. (anders bestaat het risico dat je stageplek vervalt). Hou hierbij rekening met volgende richtlijnen: Neem eerst de opdrachten (zie verder) door vooraleer je concrete afspraken maakt. Om een opdracht te vervullen dien je immers je afspraken met de school hierop af te stemmen. Meld je aan bij de contactpersoon (in veel scholen is dat de mentor-coach) van de school/scholengemeenschap en spreek de concrete (halve) dagen af dat je de school bezoekt en de opdrachten afwerkt. Je bepaalt dit dus in overleg met de school. Daarbij moet je rekening houden met de mogelijkheden en wensen van de stageschool. In overleg met de school plan je de spreiding van de stage. De periode die voor de inleefstage voorzien is, betreft: o in het eerste semester: (5 weken) mogelijk vanaf begin oktober tot 1 week na de herfstvakantie (november). Hou er rekening mee dat de stage - omwille van de naderende examens - best voor december wordt afgerond. o in het tweede semester: voor de paasvakantie. Wanneer je je wegens ziekte of overmacht niet aan gemaakte afspraken kunt houden, moet je dat onmiddellijk melden aan zowel de contactpersoon op school (de mentor-coach) als de stagecoördinator en een nieuw moment afspreken met de school. 2.3 Stageovereenkomsten Je kunt geen cijfer krijgen voor het opleidingsonderdeel inleefstage als je je op de stagewebsite uaslo (zie stap 3 - workflow Stage Aanvragen) niet akkoord hebt verklaard met de inhoud van de raamovereenkomst die de opleiding heeft gesloten met de stageinstelling. 3. Evaluatie De evaluatie van de inleefstage gebeurt aan de hand van een schriftelijke stagemap. Je stagemap bevat vier documenten (voor meer uitleg, zie infra): Titelblad en stagelogboek: 1 pagina met een gedetailleerd overzicht van al de activiteiten die je uitvoerde tijdens de inleefstage (zie sjabloon); Een beschrijving van de ideale leraar: 0,5 bladzijde; Je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP): 1,5 bladzijde; Een motivatiebrief over de school als potentiële werkplek: 1 bladzijde; Bijlagen over de opdrachten uitgevoerd tijdens de inleefstage (voor meer informatie: zie infra). Voeg verplicht volgende documenten als bijlagen toe: o de ingevulde vragenlijst over de adolescentie; o de ingevulde tabellen taakgerichte leertijd (4 in totaal) en o de ingevulde én geduide VIL vragenlijsten (2 in totaal).

3 Indien je wenst en dit zinvol vindt, kan je nog extra bijlagen toevoegen, maar dit is facultatief (bv. bij opdracht III). De stagemap is beperkt tot 4 pagina s (lettertype Verdana 10, enkele interlinie), exclusief de bijlagen. Het is niet de bedoeling dat je stagementor de stagedocumenten leest, maar enkel het overzicht van activiteiten parafeert op het einde van de stage. De ondertekening van het stagelogboek betekent een bevestiging door de stageschool van de gerealiseerde activiteiten. Een van de stagebegeleider kan eveneens als bevestiging dienen. Voeg in dat geval een afdruk van deze in je stagemap. Bij de beoordeling van de stagemap ligt de nadruk op de inhoudelijke kwaliteit van je analyses, je ontwikkelingsplan en je motivatiebrief. Ook de vormgeving (structuur en taalgebruik) wordt in rekening gebracht. Enkel volledige stagemappen komen voor een voldoende in aanmerking. Zorg er dus voor dat alle verplichte bijlagen toegevoegd zijn. Studenten die op een zinnige manier facultatieve opdrachten integreren streven een uitmuntend cijfer na. De volgende vragen kan je voor jezelf beantwoorden om een idee te krijgen waarop de beoordelaar zich baseert voor het opleidingsonderdeel inleefstage : OV V G ZG Heb je de studietijd volbracht? Heb je je voldoende ingezet? Bevat je portfolio het juiste titelblad met logboek? Heb je je documenten grondig uitgewerkt en gemotiveerd? Bevatten je documenten voldoende concrete voorbeelden die jou helpen in je groeien naar het leerkracht beroep. Heb je in je documenten voldoende aandacht besteed aan reflectie in de breedte en diepte? Heb je voldoende aandacht besteed aan de expliciete link tussen de uitgevoerde opdrachten, je illustratiemateriaal in de bijlagen en de reflecties die je maakt in je documenten? Heb je de vormgeving van je portfolio verzorgd qua omvang, structuur, lay-out, taalgebruik en creativiteit? De stagemap wordt geschreven in het Nederlands. We verwachten een foutloos geschreven map. De stagemap dien je elektronisch in als 1 geheel in Word of pdf, in de Blackboardcursus inleefstage. Noem je bestand IL_XX waarbij XX staat voor je initialen. In het bestand moet alles leesbaar zijn in staande afdrukstand. Verdere instructies volgen indien nodig op Blackboard. Je dient de stagemap in op het einde van het semester waarin je de inleefstage deed. De deadline voor het indienen van de stagemap vind je in het examenrooster op Blackboard. Controleer zelf of je map goed is ingediend. Informatie hierover vind je op: Infocenter ICT voor studenten > Blackboard > FAQ Blackboard > Documenten inleveren, opslaan, bewerken, bewaren, delen,... > een opdracht inleveren dia 8 Gebruik het elektronisch sjabloon dat je vindt in het Vademecum op Blackboard. Bij de beoordeling zal worden gebruik gemaakt van de rubrieken in Blackboard, waardoor je semiautomatisch beknopte feedback zult ontvangen. Inhoudelijke vragen over de inleefstage richt je tot mevrouw Ingrid Imbrecht Met organisatorische vragen of problemen kun je terecht bij de stagecoördinator, mevrouw Ann Aerts 4. Documenten in de STAGEMAP De bedoeling van de inleefstage is dat je een duidelijk en coherent beeld krijgt van het leven zoals het is op school, en van het beroep van leerkracht in het bijzonder, in al zijn boeiende maar

4 complexe facetten. Je hebt zelf één of meerdere scholen doorlopen als leerling en bent dus min of meer vertrouwd met de onderwijsrealiteit. Onderwijsgedrag wordt gestuurd door een onbewust geheel van gedachten en gevoelens, overtuigingen en waarden, behoeften en voorervaringen, rollen en gewoonten. Dikwijls is men zich niet bewust van de invloed van deze innerlijke wereld, deze subjectieve onderwijsvisie op zijn onderwijsgedrag. Het doel van de inleefstage is om enerzijds op zoek te gaan naar je eigen subjectieve onderwijsvisie en anderzijds nog vele andere, vaak verrassende facetten te ontdekken. Onbewust heb je dus een duidelijk beeld van wat goed onderwijs is. De subjectieve onderwijsvisie van elke leerkracht is verschillend. Dit zorgt vaak voor conflicten tussen leerkrachten onderling of tussen de student-leerkracht en zijn mentor. We willen je stimuleren om na te denken over je eigen subjectieve onderwijsvisie. Stel je tijdens je stage regelmatig de vraag Waarom vind ik dit goed/niet goed? Neem je voor om veel te communiceren met je omgeving. Neem hierbij een vragende houding aan i.p.v. een beoordelende. Je zal zaken zien gebeuren die botsen met je eigen subjectieve onderwijsvisie. Ga op zoek naar redenen waarom de andere zo handelt, anders dan jij zou verwachten. Om te verhinderen dat je als toekomstige leerkracht enkel je eigen ervaring als leerling in het secundair onderwijs centraal zou zetten bij het bepalen van je rol als leerkracht, ga je tijdens je inleefstage een waaier aan aspecten op niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school observeren en analyseren. Hiervoor realiseer je verschillende stageopdrachten die in paragraaf 5 worden toegelicht. Deze opdrachten geven je input voor de aan te leveren documenten waarop je geëvalueerd wordt. 4.1 Document 1: Titelblad met stagelogboek (1 blz). Het logboek is een gedetailleerd overzicht van al de activiteiten die je uitvoerde tijdens de inleefstage. Aan de hand van het logboek maak je niet alleen duidelijk wanneer en waar je observaties hebt uitgevoerd (welke les, bij welke leerkracht, welk vak, enz.) maar ook hoeveel tijd je hebt besteed aan de voorbereiding en het doornemen van documenten. Het is niet de bedoeling om verplaatsingstijd van en naar de stageschool in je logboek op te nemen. Al de andere uren besteed aan voorbereiding en uitvoering van opdrachten neem je wel op in het logboek. Het logboek laat je handtekenen door de stagementor op school. Gebruik het elektronisch sjabloon dat je vindt in het Vademecum op Blackboard. De ondertekening van het stagelogboek betekent een bevestiging door de stageschool van de gerealiseerde activiteiten. Een van de stagebegeleider kan eveneens als bevestiging dienen. Voeg in dat geval een afdruk van deze in je stagemap. 4.2 Document 2: De ideale leerkracht (ongeveer 0,5 blz). Wat vind jij belangrijke kenmerken en/of eigenschappen van een goede leraar? Des te meer je daar een duidelijk beeld van vormt, des te meer weet je waar je tijdens je stages op kan inzetten. Maak daarom voor aanvang van de inleefstage onderstaande oefening en zet jouw beschrijving van de ideale leraar op papier. Formuleer deze beschrijving in de derde persoon enkelvoud (bijvoorbeeld: een goede leraar is een leraar die ). Graaf in je eigen onderwijsvoorgeschiedenis en maak een lijstje van de belangrijkste kwaliteiten van die leerkrachten die jij je herinnert als goede leerkrachten. Welke leraren lieten in de loop van deze periode een positieve indruk op je na, en waarom? Maak een tweede lijstje met de belangrijkste eigenschappen van leerkrachten die jij je herinnert als slechte leerkrachten. 4.3 Document 3: Persoonlijk ontwikkelingsplan (1,5 blz) In je persoonlijk ontwikkelingsplan toon je wat je uit de opdrachten uitgevoerd tijdens je inleefstage leert voor je eigen functioneren als toekomstig leerkracht. Als je beide lijsten die je opstelde n.a.v. de oefening de ideale leerkracht (zie 4.2) bekijkt, welke sterke punten zie je dan bij jezelf? En zie je ook tekorten of valkuilen om dit ideaalbeeld te

5 bereiken? Deze sterktes en leerpunten zijn het vertrekpunt van je persoonlijk ontwikkelingsplan. Je plaatst je eigen sterktes en zwaktes naast wat je leert uit de opdrachten en gaat op zoek naar kwaliteiten die je nog moet ontwikkelen. Je staaft wat je schrijft met concrete voorbeelden uit de observaties, gesprekken en de lectuur. Hierbij verwijs je naar de opdrachten die je uitvoerde tijdens de stage en de bijlagen die je aanlevert (zie paragraaf 5). Wees in je bespreking heel concreet. Als bv. streng zijn een leerpunt van je is, beschrijf dan wat een strenge leerkracht doet, hoe je gemerkt hebt dat dat goed is in de klas of school en hoe jij dit met wie je bent kan invullen. Je persoonlijk ontwikkelingsplan bestaat dus uit 3 rubrieken: 1. Je eigen sterktes. Geef concrete voorbeelden uit je inleefstage waaruit blijkt dat het om sterktes gaat binnen het leerkracht zijn. Geef aan wat je gaat doen om deze sterktes in te zetten als toekomstig leerkracht. 2. Je eigen leerpunt(en). Formuleer je leerpunten. Geef concrete voorbeelden uit je inleefstage waaruit blijkt dat dit belangrijke leerpunten zijn voor je functioneren als toekomstig leerkracht. 3. Je plan. Beschrijf welke aandachtspunten je meeneemt naar je eigen lesstages en welke activiteiten je wil ondernemen om aan je leerpunt(en) te werken. 4.4 Document 4: Motivatiebrief over de school als potentiële werkplek (1 blz) Maak een analyse van de school van je inleefstage als potentiële werkplek. Argumenteer waarom je wel of niet graag op deze school zou willen werken. Beschrijf waarom jij al dan niet een geschikte leerkracht bent om op deze school les te geven. De motivatie schrijf je vanuit je concrete observaties op de school en de analyse van de schooldocumenten en de website. Het is niet de bedoeling om een sollicitatiebrief te schrijven naar de school en jezelf aan te prijzen. 5. Verplicht uit te voeren OPDRACHTEN tijdens de inleefstage Lees vooraleer je aan de observaties begint de verplicht uit te voeren opdrachten goed door. Het is niet de bedoeling dat je van elke opdracht apart een verslag maakt. De opdrachten die je uitvoert tijdens de inleefstage kunnen je helpen om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. We verwachten tevens dat je enkele documenten als verplichte bijlage toevoegt aan je stagemap. Van het uitvoeren/illustreren van activiteiten alleen word je niet automatisch wijzer. Van belang is dat je aan die ervaring reflectie koppelt. Eens je de kunst van het leren uit ervaring onder de knie hebt, ben je in staat om tijdens en na je onderwijsloopbaan zelfstandig je professionaliseringsproces verder te zetten. Het verwerven van die competentie tot levenslang leren, is meteen een doel op zich. Enkele mogelijke reflectie vragen bij het observeren of uitvoeren van activiteiten: Wat is de context van deze activiteit? Wat is er precies gebeurd? Wat liep er goed? Wat liep er fout? Wat wilde ik, voelde ik en dacht ik? Hoe reageerden de betrokkenen? Wat wilden, voelden, dachten de betrokkenen volgens mij? Wat leer ik hieruit? Welke leervragen blijven over? Zijn er andere manieren om de situatie te interpreteren? Word ik hier geconfronteerd met eenzelfde of een verschillende subjectieve onderwijsvisie? OPDRACHT I: DE KLASGROEP Selecteer (samen met de mentor-coach) twee klasgroepen en volg elke klasgroep een halve dag (of vier lesuren). Kies bij voorkeur één klas die door de leerkrachten op de school als uitdagend ervaren wordt. Tracht zeker ook een praktijkles te volgen. Tijdens de speeltijden verzamel je gegevens over de klasgroepen via gesprekken met leraren in de leraarskamer.

6 Tijdens de observaties focus je op de interactie tussen de leerlingen onderling en de interactie tussen de klasgroep en de (verschillende) leraren. Opdracht I.1: Adolescenten Vragenlijst over de adolescentie (Holmbeck & Hill, 1988) Tekst Leraren en leerlingen in het secundair onderwijs. Een benadering vanuit de adolescentiepsychologie (L. Goossens, p. 20) Vóór je aan de observaties begint, vul je de Vragenlijst over de adolescentie in, zonder dat je de bijhorende tekst leest, zodat je de interpretatie nog niet kent. Daarna lees je de tekst en trek je conclusies uit je antwoorden op de vragenlijst. Voeg de ingevulde vragenlijst met je conclusies toe als bijlage I.1 in je stagemap. Tip: Laat de vragenlijst ook eens invullen door enkele leerkrachten en leerlingen en vergelijk hun antwoorden met die van jou. Opdracht I.2: Groepsdynamiek - Vriendschapspatronen Tekst De klas als groep Lees vóór je aan de observaties begint - de tekst De klas als groep. De tekst geeft je aanknopingspunten om de interne dynamiek binnen de klas te observeren. Beantwoord na de observatie volgende richtvragen: Welke leerlingen springen in het oog? Waarom? Is er sprake van één hechte groep of worden er deelgroepjes gevormd? Hoe reageren leerlingen op elkaar? Welke interactiepatronen merk je op? Opdracht I.3: Interactie tussen de klasgroep en de leerkracht(en) Beantwoord na de observatie volgende richtvragen: Maken de leerkrachten op één of andere manier gebruik van de groepsdynamiek in de klas? Op welke manier (wel/niet)? Wanneer heb je dit geobserveerd? Hoe zou je de interactie tussen de leerkrachten en de klasgroep omschrijven? Welke gelijkenissen en verschillen in omgang heb je gezien? Welke sluit het best aan bij jouw persoonlijkheid? Observatie op school: 2 (klassen) x 4 lesuren observatie = 8 lesuren OPDRACHT II: DE LEERKRACHT Selecteer twee leerkrachten buiten je eigen vakdiscipline die je ieder gedurende een halve dag (of vier lesuren) volgt. Je volgt de leerkracht tijdens zijn/haar lesopdracht. Tijdens de observaties focus je op de leerkrachtenstijl en de interactie tussen de leerkracht en de verschillende klasgroepen.

7 Opdracht II.1: Taakgericht werken in de klas Uitleg bij de opdracht Taakgerichte leertijd en invulformulier a) Breng voor elke leerkracht de taakgerichtheid van de leerlingen tijdens één les in kaart. Observeer twee keer tien minuten per leerkracht. Maak hierbij gebruik van het formulier op Blackboard. Voeg de vier ingevulde formulieren toe als bijlage II.1 in je stagemap en trek hieruit een conclusie. b) Let bij een volgende observatie ook op volgende elementen: begint het lesuur stipt? Kan de leerkracht de aandacht van de leerlingen houden? Hoe doet hij/zij dit? Is er een werkatmosfeer in de klas? Heeft de leerkracht de klas onder controle? Waar gaat de leertijd zoal naartoe? Opdracht II.2: Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) Tekst Model Interpersoonlijk Leraarsgedrag Beschrijving VIL-profiel Excel bestand voor de verwerking van de gegevens a) Druk de vragenlijst tweemaal af en vul de VIL-vragenlijst in voor elke leerkracht. Lees de tekst Model Interpersoonlijk Leraarsgedrag waarin ook beschreven staat hoe je de scores op de vragenlijst kunt verwerken tot een profiel van de leerkracht. Maak voor elke leerkracht een VIL profiel en schrijf in de ruimte onder het VIL profiel een korte duiding. Je kan hiervoor het Excel bestand gebruiken (zie Blackboard). Voeg de ingevulde vragenlijsten met duiding toe als bijlage II.2 in je stagemap. b) Observeer de interactie van elke leerkracht in twee verschillende klassen. Ontdek je verschillen in aanpak afhankelijk van de klas? Beschrijf de verschillen en probeer ze te verklaren. Tip: Voer een gesprek met de leerkracht over zijn/haar perceptie van de klas. Observatie op school: 2 (leerkrachten) x 4 lesuren observatie = 8 lesuren Indien je voor opdracht I en/of opdracht II onvoldoende observaties kunt doen op school, dan dien je dit aan te vullen. Neem dan tijdig contact met op met stagecoördinator, mevrouw Ann Aerts OPDRACHT III: SCHOOLBELEID EN -CULTUUR Opdracht III.1: Exploratie van de website van de school Exploreer vóór je de school bezoekt de website van de school. Noteer vijf kernwoorden die het beeld weergeven dat je bij het doornemen van de website over de school krijgt. Toets het beeld dat je hebt van de school af in een kort gesprek met de mentor-coach en/of een leerkracht. Opdracht III.2: Analyse van schooldocumenten Bestudeer het schoolwerkplan, het opvoedingsproject, het schoolreglement en andere relevante documenten (bijvoorbeeld leerkrachtenvademecum, doorlichtingsverslag) om het beleid van de school in kaart te brengen. Wat leer je uit deze documenten over 1) het zorgbeleid, 2) het taalbeleid en 3) het participatiebeleid van de school? Zijn de documenten in overeenstemming met wat je ervaart op de school? Kies uit één van de documenten een item en leg dit item voor aan een leerling en/of een leerkracht. Bespreek hoe zij dit item ervaren op school.

8 De documenten dienen op school te worden geraadpleegd. Indien je over een kopie wil beschikken, sta je zelf in voor de kopieerkosten. Opdracht III.3: Schoolklimaat Tekst Zorgen voor een positief schoolklimaat Lees de tekst en achterhaal via een informeel gesprek met een leerkracht en/of leerling welke acties voor leerlingen, leerkrachten en ouders de school onderneemt om een positief schoolklimaat te creëren. Te besteden tijd op school: ongeveer 4u AAN HET WERK Tijdens de inleefstage verzamel je informatie via observatie, lectuur en gesprekken: observatie: je analyseert het les- en schoolgebeuren via observaties in klassen, op de speelplaats, in de leraarskamer. Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden. Als je hier de kans toe krijgt, is het zeker zinvol om activiteiten bij te wonen zoals een klassenraad, een vakwerkgroep, een oudercontact of een vergadering van het oudercomité. lectuur: je krijgt de kans om diverse schooldocumenten te leren kennen, zoals het schoolwerkplan en het schoolreglement, het pedagogisch project, statuten, doorlichtingsrapporten, inspectieverslagen, externe communicatie en interne documenten allerhande. gesprekken: je voert gesprekken met leerlingen en leerkrachten. Indien nodig, c.q. mogelijk, kun je ook directieleden, administratieve medewerkers, CLB-medewerkers, enz. spreken. Deze informatieverzameling vergt vanzelfsprekend gerichte voorbereiding. Bespreek daartoe vooraf met de betrokkenen wat de bedoeling is van je opdracht en detecteer wat eventueel tot irritatie of verwarring kan leiden. Zoek een rustige plaats en een geschikt tijdstip voor het voeren van gesprekken. Wees voorkomend bij het opvragen van documenten. Tijdens je opdracht probeer je zo onopvallend mogelijk op te treden en tracht je op een discrete manier informatie in te winnen. Focus op het detecteren van aspecten die nieuw of verrassend zijn. Noteer de identiteit van de betrokkenen niet of enkel via een voornaam of initialen om volledige anonimiteit te kunnen waarborgen. Tijdens de observaties in de klas verstoor je op geen enkel moment het klasgebeuren. Maak voldoende aantekeningen. Na de opdracht informeer je indien nodig de betrokkenen over je bevindingen en bedank je wie je geholpen heeft.

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2016 2017 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Voorafgaand aan de start van stageperiode

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen:

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Verplichte stage opdrachten P-fase semester 1 C-GES 1 Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Gebruikt de mentor materiaal en/ of een methode? Welke beeldvormers

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

3. Stages en de stagewebsite uaslo

3. Stages en de stagewebsite uaslo 3. Stages en de stagewebsite uaslo Lees de wegwijzer(s) (zie Deel II) van de stages die je dit academiejaar zal lopen vóór je het digitale stageaanvraagformulier invult. Je kunt het digitale 'Stageaanvraagformulier'

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2015 2016 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING EN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Deelname cultuurdag 14 oktober 2015 7 3.2 Voorafgaand

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie

Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie In tegenstelling tot de eerste vragenlijst is het doel van de taakspecifieke vragenlijst niet om over verschillende leersituaties heen het zelfregulerend

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

Wegwijzer leraar in opleiding (LIO)

Wegwijzer leraar in opleiding (LIO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer leraar in opleiding (LIO) 1. Inleiding De praktijkcomponent van de lerarenopleiding kun je geheel of gedeeltelijk via een liobaan volbrengen. Een liobaan is een onderwijsopdracht

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda! Problemen in de supermarkt! Feedback! Design review! Observatie oefening: Wat zit er in mijn tas?! Deel 1: Alleen kijken! Deel 2: Kijken

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

Voor de SLO bestaan er twee versies van stageovereenkomsten: de Raamovereenkomstpreservicetraining

Voor de SLO bestaan er twee versies van stageovereenkomsten: de Raamovereenkomstpreservicetraining 4. Reglementering Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de Universiteit Antwerpen geldt voor alle opleidingsonderdelen van de SLO, inclusief de praktijkcomponent. Het OER is te consulteren via de

Nadere informatie

Aanpak van een cursus

Aanpak van een cursus Aanpak van een cursus Je gaat best op zoek naar een efficiënte manier van studeren. In het hoger onderwijs is het immers niet meer doeltreffend om alles op dezelfde manier aan te pakken. Je kan dus niet

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

[WERKWIJZE E-PORTFOLIO HUISARTSOPLEIDING UMCG]

[WERKWIJZE E-PORTFOLIO HUISARTSOPLEIDING UMCG] Pagina 1 van 6 Aanleiding Vanaf 1 september 2015 werken alle aios in alle jaren met het e-portfolio. Er bestaan nu nog diverse uitvoeringsproblemen, het wordt bijvoorbeeld nog niet goed ingevuld, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Hanteer de volgende criteria en voorwaarden:

Hanteer de volgende criteria en voorwaarden: DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 1 Vervangende opdrachten als je (nog) geen zwangere hebt gevonden. Module 1 Verloskunde in vogelvlucht Werkcollege Doorlopende stage Al snel in het begin van module

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Waversesteenweg Overijse HANDLEIDING. Een digitale quiz maken met Socrative!

Waversesteenweg Overijse HANDLEIDING. Een digitale quiz maken met Socrative! Waversesteenweg 41 3090 Overijse HANDLEIDING Een digitale quiz maken met Socrative! Legende Voer de handeling uit op je computer. Extra aandacht! Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Een account aanmaken en instellen...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters:

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Stage tweede programmajaar Datum stage: Attitudes Gelieve per attitude (relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen,

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl 3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl Jo Voets, orthopedagoog, gedragstherapeut en pedagogisch directeur van het Centrum Bethanië (Genk), is al jarenlang een groot

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

Mondeling versus schriftelijk examen

Mondeling versus schriftelijk examen Mondeling versus schriftelijk examen Omschrijving Een mondeling examen is een evaluatievorm waarbij aan de hand van een gesprek tussen de examinator en de student wordt nagegaan in welke mate de student

Nadere informatie

Observeren en interpreteren

Observeren en interpreteren 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Opdrachtformulier Observeren en interpreteren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie Deelopdracht 1: Beginsituatie Interview en observeer de persoon (fitnessdeelnemer/klant/ sporter) waarmee je dit gedeelte van de Proeve van Bekwaam gaat uitvoeren en werk de volgende opdrachten uit: A.

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Studenten SLO met een liobaan maken voor zichzelf uit of ze in het 1ste dan wel in het 2de semester het opleidingsonderdeel Supervisie uitvoeren.

Studenten SLO met een liobaan maken voor zichzelf uit of ze in het 1ste dan wel in het 2de semester het opleidingsonderdeel Supervisie uitvoeren. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Supervisie Let op: Het opleidingsonderdeel Supervisie kun je slechts volgen na of gelijktijdig met het uitvoeren van een groeistage of liobaan. Het tijdstip van inschrijven

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Hierbij vinden jullie een lijst met competenties die van belang zijn voor de stage bovenbouw. De lijst is bestemd voor de student en de mentor van de stageschool.

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

STAGEBOEK CONTACTPERSONEN SCHOOL GEGEVENS LEERLING. Van der Meij College

STAGEBOEK CONTACTPERSONEN SCHOOL GEGEVENS LEERLING. Van der Meij College STAGEBOEK Naam : Van der Meij College Adres : Gravin Jacobastraat 1 1823 DS ALKMAAR 072-5675570 info@vandermeijcollege.nl CONTACTPERSONEN SCHOOL Stage coördinator Docent Techniek Breed BWI Docent Techniek

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERKRACHTEN

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERKRACHTEN CODEBOEK VRAGENLIJST LEERKRACHTEN Dit document werd ontwikkeld in het kader van het vak Pedagogische en sociaalagogische praxis (Universiteit Gent) en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden. 1

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie