Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie"

Transcriptie

1 Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie In tegenstelling tot de eerste vragenlijst is het doel van de taakspecifieke vragenlijst niet om over verschillende leersituaties heen het zelfregulerend gedrag in kaart te brengen, maar wel om het zelfregulerend gedrag tijdens een specifieke leertaak in kaart te brengen. Binnen dit instrument bestaat de leertaak uit 2 taken: het oplossen van een sudoku en het leren van een tekst over spinnen. Belangrijk is dat er tussen de afname van de algemene vragenlijst en de taakspecifieke vragenlijst minstens 1 week tussen zit! Het afnemen van de taakspecifieke instrumenten omvat volgende stappen: Stap 1: korte toelichting leertaak (sudoku+leren van de tekst) Stap 2: afname vragenlijst leerlingen: voor taken Stap 3: uitvoering leertaak Stap 4: afname vragenlijst leerlingen: na taken (onmiddellijk na het voltooien van de taken) Deze stappen worden door alle leerlingen in de klas doorlopen, behalve één leerling die door jullie geobserveerd wordt. Jullie observeren deze leerling tijdens het doorlopen van de stappen en dan specifiek tijdens stap 3. Deze leerling doorloopt deze stappen niet in de klas, maar in een apart lokaal. Beslis vooraf wie de klassikale afname op zich zal nemen en wie de observatie/opname zal doen. Als je zelf niet over een camera kan beschikken, vergeet dan geen camera te reserveren van zodra je weet wanneer je de observatie kan doen. Voorzie voor het doorlopen van deze 4 stappen 2 lesuren (2x 50 minuten). Liefst gebeurt dit tijdens 2 aaneensluitende lesuren zodat de tijdspanne tussen het maken van de taken en het invullen van de vragenlijsten zo klein mogelijk wordt gehouden. Indien dit moeilijk te organiseren is, kan er gekozen worden voor 2 lesuren met een korte speeltijd er tussen, MAAR zeker geen grote middagpauze. Aangezien het belangrijk is dat de leertaak voor de leerlingen overkomt als een authentieke leertaak, een taak die ze zouden kunnen krijgen van de leerkracht, spreek je vooraf met de leerkracht af om de leertaak in te kaderen als een opdracht van de juf of meester. Pagina 1 van 7

2 Zowel voor de afname van de vragenlijsten als voor de observatie vind je in dit document concrete instructies. VRAGENLIJSTEN 1. Stap 1: korte toelichting taak Zoals vermeld, spreek je met de leerkracht af om de leertaak in te kaderen als een taak van de juf of meester. Jullie willen enkele vragen stellen over hoe ze die taak aanpakken. Aangezien er in de vragenlijst ook telkens over taken wordt gesproken, wees er attent op dat je ook in jouw uitleg expliciet taken vermeldt. Geef volgende uitleg: Hallo iedereen, ik ben xxx. Net als de vorige keer wil ik jullie enkele vragen stellen over hoe jullie taken aanpakken. Maar deze keer over hoe jullie een taak van de juf/meester aanpakken. De juf/meester heeft me verteld dat jullie straks 2 taken krijgen. Het is over deze taken dat ik een paar vragen ga stellen, namelijk: wat heb je allemaal gedaan tijdens het maken van deze taken? Iedereen pakt taken op een eigen manier aan. En dit is juist wat ik wil te weten komen: wat zijn de verschillende manieren. Ik zou dus graag van jou weten hoe jij het precies aanpakt. 2. Stap 2: afname vragenlijst leerlingen: voor taken Vooraleer de leerlingen effectief starten aan de taken, willen we hen kort enkele vragen stellen omtrent hun voorkennis en self-efficacy met betrekking tot de 2 taken. Aangezien het tijdstip waarop de leerlingen hun leertaak afronden zal verschillen, zal ook het tijdstip verschillen waarop de leerlingen starten aan de vragenlijst leerlingen: na taken. Dus bij de toelichting van deze vragenlijst geef je ook al uitleg over de vragenlijst na het maken van de taken: Je hebt twee taken gekregen van de juf/meester: het oplossen van een sudoku en het leren van een tekst over spinnen. Zowel voor als na deze taken zal ik jullie een paar vragens laten beantwoorden. Ik ga jullie straks de vragen geven die we gaan beantwoorden VOOR het maken van de taken. Ik zal straks ook uitleggen hoe je de vragen moet beantwoorden in de vragenlijst die je krijgt NA het maken van de taken. Deel de vragenlijsten uit. Maar deel de taken nog niet uit! Laat de leerlingen nog niet in de bundel bladeren, maar zorg dat iedereen aandachtig luistert naar jouw uitleg en instructies. Geef de leerlingen de opdracht om hun gegevens op pagina 1 in te vullen: Op de eerste pagina/het voorblad zie je een kader staan. Vul de vraagjes in. Vul jouw naam, voornaam, klas, school, geslacht, geboortedatum en de taal die je met je mama of papa spreekt in. Pagina 2 van 7

3 Door het invullen van de algemene vragenlijst bij je eerste bezoek, zijn de leerlingen al wat meer vertrouwd met de antwoordschaal die gebruikt wordt in de vragenlijsten. Toch is het belangrijk om deze antwoordschaal terug klassikaal toe te lichten zoals bij de eerste afname. Licht vooraf toe aan de leerlingen dat alle vragen in deze vragenlijst en in de vragenlijst na het maken van de taken peilen of ze akkoord gaan met iets of niet. Vermeld aan de leerlingen dat ze eerst wat kunnen oefenen: Alle vragen gaan erover of je akkoord gaat met iets of niet. Op pagina 2 van jullie bundel, zien jullie enkele voorbeeldvraagjes staan. We gaan samen de eerste vraag van elk voorbeeld beantwoorden. Beantwoord het eerste items klassikaal. Schrijf de antwoordschaal op het bord zoals het in de vragenlijst staat. Je kan dit eventueel al vooraf op het bord schrijven. Licht de eerste antwoordschaal toe: Zoals in de vorige vragenlijst kan je terug een antwoord kiezen van 1 tot 5: 1 duid je aan als je helemaal niet akkoord gaat of het helemaal oneens bent. 2 duid je aan als je niet akkoord gaat of het oneens bent. 3 staat voor ik weet het niet. Als je dit antwoord kiest, wilt dit niet zeggen dat je de vraag niet begrepen hebt, maar dit betekent dat je moeilijk kan kiezen tussen akkoord en niet akkoord. 4 duid je aan als je akkoord gaat of het eens bent. 5 duid je aan als je helemaal akkoord gaat of het helemaal eens bent We maken een voorbeeld samen. Lees de vraag luidop. Check bij de leerlingen of ze het woord ontbijt begrijpen. Vraag aan een paar leerlingen wat ze zouden antwoorden op vraag 1, zodat je voor elke antwoordmogelijkheid een voorbeeld hebt: Wie gaat hier helemaal niet akkoord mee? Wie vond zijn ontbijt deze morgen HELEMAAL niet lekker? Dan moet je 1 omcirkelen Wie gaat niet akkoord? Wie vond zijn ontbijt niet lekker? Dan zou jij 2 moeten omcirkelen Wie kiest ik weet het niet? Wie kan er niet goed kiezen tussen niet akkoord en akkoord? Dan omcirkel je 3. Wie gaat akkoord? Wie vond zijn ontbijt deze morgen lekker? Dan omcirkel je 4. Wie gaat helemaal akkoord? Wie kijkt er echt heel graag naar televisie? Dan kies je 5. Dus hoe kleiner het getal hoe minder je akkoord gaat. Hoe groter het getal hoe meer je akkoord gaat. Pagina 3 van 7

4 Vraag tot slot wie er geen ontbijt heeft genomen deze morgen. En wie heeft er deze morgen geen ontbijt genomen? Wat zou je dan moeten kiezen? Dan kies je 1. Normaal gezien zullen dergelijke problemen niet voorkomen in de vragenlijst zelf. Laat nu de leerlingen de andere oefenitems individueel invullen. Als iedereen klaar is, peil je bij de leerlingen of dit bij iedereen lukte. Overloop samen met de leerlingen de instructies op pagina 2: Onderaan pagina 2 staan er nog een paar belangrijke dingen. We overlopen ze eens samen. Lees elke vraag aandachtig en kies een antwoord dat het beste bij jou past. De vragen gaan over de taken die je straks zal maken. Vraag om hulp als je iets niet begrijpt of twijfelt. Omcirkel jouw antwoord. Als je beslist om jouw antwoord te veranderen, trek er dan een streep door. Omcirkel daarna jouw nieuwe antwoord. (Doe dit als voorbeeld op het bord) Vul alle vragen in. Controleer dus of je bij elke vraag een cijfer omcirkeld hebt. Er staan ook vragen op de achterzijdes! Vergeet deze niet in te vullen. De vraagjes in deze vragenlijst gaan over de taken die je straks zal maken. Laat de leerlingen individueel de vragen invullen. 3. Stap 3: uitvoering leertaak Als iedereen klaar is met de eerste vragenlijst, geef je volgende instructie: Straks zal ik de taken van je juf/meester uitdelen. Het zijn 2 taken: een sudoku oplossen en een tekst leren over spinnen. Je maakt deze taken op je eentje. Je krijgt hiervoor 40 min. Als je klaar bent, steek je jouw hand omhoog en dan krijg je de vragenlijst. In deze vragenlijst zullen er vragen staan zoals we daarnet geoefend hebben. Alle vragen in de vragenlijst die je straks zal krijgen gaan over de taken die je nu gaat maken. Denk dus straks bij het beantwoorden van de vragen aan wat je gedaan hebt bij het maken van de taken. Iedereen pakt taken op een eigen manier aan. Sommige dingen die we zullen vragen zal je dus misschien wel gedaan hebben. Andere dingen helemaal niet. Dat is geen enkel probleem. We willen graag van jou weten hoe JIJ het precies hebt aangepakt. Pagina 4 van 7

5 Deel nu pas de taken uit: De sudoku (1 pagina recto verso) De tekst spinnen (1 pagina) 1 blanco blad dat als kladblad kan gebruikt worden. Let op! Indien de leerlingen een eigen kladschrift hebben en dit willen gebruiken, zeg je hen dat ze voor 1 keer dit blad mogen gebruiken. Het is namelijk de bedoeling om ook hun aantekeningen te bestuderen (zie verder). Herhaal nog eens wat ze moeten doen indien ze klaar zijn. Als je klaar bent met de taak, steek je jouw hand op en dan breng ik jou de vragenlijst. Jullie kunnen nu starten aan de taken. Met het leren van de tekst wordt bedoeld dat ze de inhoud van de tekst instuderen. Let op!! Geef geen verdere instructies op het vlak van aanpak, zoals: lees eerst goed de uitleg bij de sudoku, maakt eerst deze taak, hou de tijd in het oog, enz. Het is de bedoeling om het spontane en niet het uitgelokte zelfregulerend gedrag van de leerlingen in kaart te brengen. Geef enkel individueel bijkomende uitleg als de leerling daar zelf om vraagt! Indien een leerling een vraag stelt, noteer de naam van de leerling en zijn/haar vraag op het document opmerkingen afname. Als de leerlingen vragen stellen over hoe ze iets moeten aanpakken (bijvoorbeeld: moet ik eerst de sudoku maken, moet ik woorden onderlijnen, enz.) dan geef je hier geen richtlijn, maar stimuleer je hun persoonlijke keuze en zeg je: Doe het maar hoe jij het wil doen, kies maar. Het belangrijkste is dat je het op jouw eigen manier doet. Inhoudelijke vragen mag je wel beantwoorden. Vergeet deze niet te noteren op het document opmerkingen afname. Pagina 5 van 7

6 4. Stap 4: afname vragenlijst leerlingen: na taken Leerlingen krijgen de vragenlijst maar nadat ze een teken geven dat ze klaar zijn met hun taken. Je haalt de documenten van de leertaak op. Laat ze op elk blad hun naam schrijven, ook op het kladblad (ook als ze het niet gebruikt hebben). Geef hen de vragenlijst leerlingen: na taak en geef deze korte instructie: Vul de kader in op de eerste pagina (naam, voornaam, geslacht, enz). Lees eerst goed de instructies op pagina 1. Vul daarna alle vragen in. Alle vragen gaan over wat je daarnet gedaan hebt. Denk bij het beantwoorden van de vragen dus aan wat je toen gedaan hebt! Iedereen pakt taken op een eigen manier aan. Sommige dingen die we vragen zal je dus misschien wel gedaan hebben. Andere dingen helemaal niet. Dat is geen enkel probleem. We willen graag van jou weten hoe jij het precies hebt aangepakt. Als je iets niet begrijpt, steek je maar jouw vinger op en dan kom ik langs. Aangezien er verschil kan zijn in tempo, is er op het einde van de vragenlijst nog een sudoku opgenomen, zodat de leerlingen die vroeger klaar zijn zich in stilte kunnen bezighouden. Vermeld dit niet vooraf om het risico te vermijden dat leerlingen daardoor vlugger en minder nauwkeurig de vragenlijst zouden invullen! Als je merkt dat alle leerlingen klaar zijn, geef je de instructie tot controle: Controleren jullie nog even of jullie alle vragen ingevuld hebben. Kijk eens na of er nog lijntjes zijn waarbij je nog geen cijfer omcirkeld hebt. Wie volledig klaar is mag afgeven. Controleer zelf ook nog eens of alles is ingevuld! Als de leerlingen klaar zijn met de vragenlijsten, bedank je de leerlingen: Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het invullen van de vragen. Jullie hebben flink gewerkt! Pagina 6 van 7

7 OBSERVATIE/OPNAME Éen leerling van de klas wordt geobserveerd (opname). Voor het selecteren van deze leerling ga je in overleg met de leerkracht. Het is namelijk niet de bedoeling om een uitgesproken sterke of zwakke leerling te observeren. Samen met de leerkracht wordt er eerder gekozen voor een gemiddelde leerling. Zorg er ook voor dat de leerling vooraf is ingelicht door de leerkracht en dat de leerling toestemt. In samenspraak met de directie en leerkracht hebben jullie vooraf afspraken gemaakt over het gebruik van een apart lokaal voor de opname. Installeer vooraf de camera in dit apart lokaal zodat de leerling frontaal wordt gefilmd. Dit betekent dat het gezicht, de romp, handen, leermateriaal en (werkblad van) de bank zichtbaar moet zijn op de opnames. Zorg er ook voor dat jij plaats kan nemen op een plaats waar je de leerling goed kan observeren. Ga vanaf de start van de afname met de leerling naar het apart lokaal. Stel de leerling gerust. Zoals vermeld, spreek je met de leerkracht af om de leertaak in te kaderen als een taak van de juf of meester. Jullie willen enkele vragen stellen over hoe ze die taak aanpakken. Aangezien er in de vragenlijst ook telkens over taken wordt gesproken, wees er attent op dat je ook in jouw uitleg expliciet taken vermeldt. Geef volgende uitleg: Hallo, ik ben xxx. Jij bent XXX? Net als de vorige keer wil ik je enkele vragen stellen over hoe je taken aanpakt. Maar deze keer over hoe je een taak van de juf/meester aanpakken. Net zoals jouw klasgenoten zal ik jou een taak geven van de juf/meester. Het is over deze taken dat ik een paar vragen ga stellen, namelijk: wat heb je allemaal gedaan tijdens het maken van deze taken? Iedereen pakt taken op een eigen manier aan. En dit is juist wat ik wil te weten komen: wat zijn de verschillende manieren. Ik zou dus graag van jou weten hoe jij het precies aanpakt. Zoals jouw klasgenoten zal je een vragenlijst voor en na het maken van de taak invullen. Maar we willen ook graag één iemand filmen tijdens het maken van de taak. Misschien heeft de juf/meester al gezegd dat we graag zouden filmen? Is het goed als we jou filmen? Je ziet hier de camera staan, dus van zodra jij zal starten met het maken van de taak, zal ik de camera aanzetten. In het begin is het misschien raar dat er hier ook een camera staat, maar na een tijdje zal je hier niet meer opletten en is het alsof er geen camera staat. Doorloop nu verder stap 2, 3 en 4 en geef dezelfde instructies zoals hierboven beschreven op pagina 2 tot 7. Tijdens het doorlopen van stap 2 en 3 zet je de camera nog niet aan. Op deze manier kan de leerling wennen aan de aanwezigheid van de camera. Van zodra je de taken aan de leerling gegeven hebt, zet je de camera aan. Zorg dat je voldoende DV-cassettes mee hebt zodat je de volledige observatie kan opnemen! Check na of de opname goed kan verlopen (geluid, beeld, positie, )! Pagina 7 van 7

Instructies Vragenlijst leerlingen: algemeen

Instructies Vragenlijst leerlingen: algemeen Instructies Vragenlijst leerlingen: algemeen Het doel van deze vragenlijst is om de leerlingen over verschillende leersituaties heen te laten oordelen in welke mate ze zelfregulerend gedrag vertonen. Het

Nadere informatie

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: VOOR TAAK

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: VOOR TAAK CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: VOOR TAAK Dit document werd ontwikkeld in het kader van het vak Pedagogische en sociaalagogische praxis (Universiteit Gent) en mag voor geen andere doeleinden gebruikt

Nadere informatie

Observatieleidraad leertaak zelfregulerend leren

Observatieleidraad leertaak zelfregulerend leren Observatieleidraad leertaak zelfregulerend leren Groepsnummer: Datum observatie: Tijdstip: van tot Naam leerling: Volgnummer leerling: Klas leerling: School leerling: Geslacht leerling: 1 Instructies Net

Nadere informatie

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: ALGEMEEN

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: ALGEMEEN CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: ALGEMEEN Dit document werd ontwikkeld in het kader van het vak Pedagogische en sociaalagogische praxis (Universiteit Gent) en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Nadere informatie

Groep 5. 1. Inleiding. 2. Het invullen van leerling informatie. 3. Maken van voorbeelden voor de testafname

Groep 5. 1. Inleiding. 2. Het invullen van leerling informatie. 3. Maken van voorbeelden voor de testafname Groep 5 1. Inleiding De test voor groep 5 bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel begint met een nieuwe instructie. Deze instructies staan weliswaar in de testboekjes, maar moeten klassikaal behandeld

Nadere informatie

4.1 Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes.

4.1 Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes. Groep 7 1. Inleiding De test voor groep 7 bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel begint met een nieuwe instructie. De algemene instructie duurt (inclusief het uitdelen van de boekjes en de antwoordbladen)

Nadere informatie

Instructie voor de afname

Instructie voor de afname Instructie voor de afname Groep 4 1. Inleiding De test voor groep 4 bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel begint met een nieuwe instructie. Deze instructies staan weliswaar in de testboekjes, maar

Nadere informatie

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: NA TAAK

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: NA TAAK CODEBOEK VRAGENLIJST LEERLINGEN: NA TAAK Dit document werd ontwikkeld in het kader van het vak Pedagogische en sociaalagogische praxis (Universiteit Gent) en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Nadere informatie

Handleiding voor de afname van de toets wiskunde BW 3.11 (einde derde leerjaar / begin vierde leerjaar)

Handleiding voor de afname van de toets wiskunde BW 3.11 (einde derde leerjaar / begin vierde leerjaar) www.schoolfeedback.be Handleiding voor de afname van de toets wiskunde BW 3.11 (einde derde leerjaar / begin vierde leerjaar) Algemene instructies - De toets dient afgenomen te worden bij de ganse klasgroep.

Nadere informatie

Coderen Vragenlijsten leerlingen

Coderen Vragenlijsten leerlingen Coderen Vragenlijsten leerlingen Naast elke vraag staat de benaming van de vraag zoals je deze zal terugvinden in het Excel-bestand LLN_Instrumenten_GroepXX, blad Vragenlijst. Bij de vragen over jezelf

Nadere informatie

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERKRACHTEN

CODEBOEK VRAGENLIJST LEERKRACHTEN CODEBOEK VRAGENLIJST LEERKRACHTEN Dit document werd ontwikkeld in het kader van het vak Pedagogische en sociaalagogische praxis (Universiteit Gent) en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden. 1

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

Afnameprotocol - Oneven Groep

Afnameprotocol - Oneven Groep Afnameprotocol - Oneven Groep Lees dit document grondig vóór je begint! Hieronder vind je een stappenplan om de testen af te nemen. Neem dit document steeds mee naar een testafname. Stap 1 - Ik vertrek

Nadere informatie

Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 5.11 en BW 5.21 (einde vijfde leerjaar / begin zesde leerjaar)

Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 5.11 en BW 5.21 (einde vijfde leerjaar / begin zesde leerjaar) www.schoolfeedback.be Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 5.11 en BW 5.21 (einde vijfde leerjaar / begin zesde leerjaar) Algemene instructies - De toets dient afgenomen te worden bij

Nadere informatie

EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN

EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN N. Gheerolfs/ L. Eeckhout/ T. De Man/ N. De Vleeschauwer 1 Examenproject semester 2 5TSO Argumenteren en debatteren Met deze bundel bereid je je

Nadere informatie

Lucht als materie 6-8. Auteur : Kristína Žoldošová, Trnavska Univerzita v Trnave, Slovakia. jaar

Lucht als materie 6-8. Auteur : Kristína Žoldošová, Trnavska Univerzita v Trnave, Slovakia. jaar 6-8 jaar Wetenschappelijke inhoud: Natuurkunde Beoogde concepten: Gasvormige aggregatietoestand. Aanwezigheid van lucht in de omgeving. Lucht als materie aanwezig in het universum. Beoogde leeftijdsgroep:

Nadere informatie

Vragenlijst naar effect van geluidsapparatuur

Vragenlijst naar effect van geluidsapparatuur Vragenlijst naar effect van geluidsapparatuur Leerlingversie Datum: - - Naam leerling: Geb. datum: Leerkracht: Groep: Ingevuld door: leerkracht / leerling / samen* Leerling draagt: 1 hoortoestel / 2 hoortoestellen

Nadere informatie

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal Dag van de Rechten van het Kind Kinderrechten Doelstellingen De kinderen leiden uit concrete ervaringen af wat een kinderrecht is. De kinderen zien in hoe belangrijk het is dat kinderrechten gerespecteerd

Nadere informatie

Taken en lessen bij de duizendpoten

Taken en lessen bij de duizendpoten 1 Taken en lessen bij de duizendpoten 2 Tips Hou een papierklem bij aan de rand van dit boekje. Het kan je telkens helpen om in een stappenplan te tonen waar je bent gebleven. Hou dit boekje bij in je

Nadere informatie

Dag 4 Oost, west, thuis best!

Dag 4 Oost, west, thuis best! Dag 4 Oost, west, thuis best! Domeinen: lezen, spreken, luisteren Onderwerp: lees- en schrijfcarrousel Lesduur: 50 minuten Lesdoelen Hoofddoel van de les > Eenvoudige schriftelijke instructies zelfstandig

Nadere informatie

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Datum: School: Klas: Naam docent(e): Code (optioneel): [NAAM DOCENT] Hallo, Deze vragenlijst gaat over het leerklimaat in jouw klas en hoe je het vindt op school. Hierbij gaat het om wat jij vindt van

Nadere informatie

BLOK 1 thema 1 Kennismaking

BLOK 1 thema 1 Kennismaking BLOK 1 Leerinhoud Les 1 aanbrg van de woordschat Les 2 inoef van de woordschat in zinn Les 3 inoef veranker van de woordschat in zinn Woord zinn LES 1 LES 2 LES 3 Niveau 1 Niveau 2 hallo, dag Ik b Jij

Nadere informatie

Waarvoo Doen Nu r m t aak je? aa at m k j W e het? STANGENBILJART Wa? t a e ru h t i t b e k r e e sta W o w e a o h t H?

Waarvoo Doen Nu r m t aak je? aa at m k j W e het? STANGENBILJART Wa? t a e ru h t i t b e k r e e sta W o w e a o h t H? Doen Wat maak je? Nut Waarvoor maak je het? STANGENBILJART Hoe werkt het? Hoe Waaruit bestaat het? Wat Nut Maak je eigen volksspel DIT HEB JE NODIG Schrijfgerei Kladblaadje Dit werkblad OPDRACHT: -> Los

Nadere informatie

Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3.

Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3. Verwerkingsopdrachten bijhet hoofdstuk Mondelinge opdrachten geven Doelstelling 3. 1 OPDRACHT 1 Bekijk hetvolgende lijstje mondelinge opdrachten. Probeer elke opdracht te analyseren: welke soort opdracht

Nadere informatie

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Datum: School: Klas: Naam docent(e): Code (optioneel): [NAAM DOCENT] Hallo, Deze vragenlijst gaat over het leerklimaat in jouw klas en hoe je het vindt op school. Hierbij gaat het om wat jij vindt van

Nadere informatie

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Datum: School: Klas: Naam docent(e): Code (optioneel): Hallo, Deze vragenlijst gaat over het leerklimaat in jouw klas en hoe je het vindt op school. Hierbij gaat het om wat jij vindt van jouw docent(e),

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 4.11 en BW 4.21 (einde vierde leerjaar / begin vijfde leerjaar)

Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 4.11 en BW 4.21 (einde vierde leerjaar / begin vijfde leerjaar) www.schoolfeedback.be Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 4.11 en BW 4.21 (einde vierde leerjaar / begin vijfde leerjaar) Algemene instructies - De toets dient afgenomen te worden bij

Nadere informatie

BESPREKING 1e KLAS 1e REKENPERIODE MM Luc Cielen

BESPREKING 1e KLAS 1e REKENPERIODE MM Luc Cielen BESPREKING 1e KLAS 1e REKENPERIODE MM Luc Cielen Ik ben zo vrij om aan de hand van commentaar op de voorbereiding van je eerste rekenperiode een en ander te verduidelijken. Algemeen: Goed geformuleerde

Nadere informatie

Gedreven Gangmaker. dynamisch optimistisch. overtuigend

Gedreven Gangmaker. dynamisch optimistisch. overtuigend Gedreven Gangmaker Jij bent van mening dat leren inspirerend moet zijn. Je bent dan ook creatief in het bedenken van manieren om de lessen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met jouw bruisende energie

Nadere informatie

Leren (kan je ) leren!

Leren (kan je ) leren! Leren (kan je ) leren! Leertips op maat van de middenschool Beste leerlingen en ouders, Het begrip leren leren klinkt jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren. We hopen dat er in de basisschool al

Nadere informatie

Liefde, voor iedereen gelijk?

Liefde, voor iedereen gelijk? Seksuele diversiteit graad 2 Lesvoorbereiding Liefde, voor iedereen gelijk? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print de verhalen 'Het geheim van Mirjam'

Nadere informatie

Een stop-motion film maken

Een stop-motion film maken Naam: Een stop-motion film maken 1. Wat is een stop-motion? Voor je een stop-motion film kan maken, moet je weten wat een stop-motion film is. Dit is immers geen gewone film. Hoe maak je een (gewone) film?

Nadere informatie

W E R K B O E K 2 B L O K _Wiskanjers_Ljr2.indb :21

W E R K B O E K 2 B L O K _Wiskanjers_Ljr2.indb :21 WERKBOEK 2 BLOK 3 2-3-13_Wiskanjers_Ljr2.indb 1 15-02-16 14:21 De maal- en deeltafel van 2, 10 en 5 Les 13 Dit kan ik al! Ik kan het keer- of maalteken benoemen en correct gebruiken. Ik kan de maal- en

Nadere informatie

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK VOORBESPREKING Een kinderreglement Kinderen laten nadenken over de rechten van het kind. Verzamel samen met de kinderen materiaal uit de media waarin kinderen betrokken

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Fiche 2: Proactieve klasmanagementstrategieën

Fiche 2: Proactieve klasmanagementstrategieën Fiche 2: Proactieve klasmanagementstrategieën Je vindt hieronder 2 bladzijden met situaties links en proactieve klasmanagementstrategieën rechts. Verder vind je een blad met de nummers 1 en 2. We kopiëren

Nadere informatie

Handleiding. Toets Nederlands leesvaardigheid

Handleiding. Toets Nederlands leesvaardigheid Handleiding Toets Nederlands leesvaardigheid Instructies voor de afname van de leestoetsen De feedback die uw school op basis van deze toetsafname zal ontvangen, is gebaseerd op een vergelijking van de

Nadere informatie

DODE HOEK.

DODE HOEK. Doen Wat maak je? Nut Waarvoor maak je het? DODE HOEK Hoe werkt het? Hoe Waaruit bestaat het? Wat Nut Мaak een uitvinding die het probleem van de dode hoek oplost DIT HEB JE NODIG Schrijfgerei Kladblaadjes

Nadere informatie

Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud

Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud Bijlage 3.1. Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud Het instinct voor zelfbehoud is heel gezond. Als we dat niet hadden, zou niemand van ons

Nadere informatie

1 Download: Beertjesaanpak Stippestappen Stop-denk-doe Methode

1 Download: Beertjesaanpak Stippestappen Stop-denk-doe Methode Beertjesaanpak Stippestappen Stop-denk-doe Methode De beertjesaanpak begeleiding van kinderen met werkhoudingsproblemen (Bron: Kinderen met Aandachts- en werkhoudingsproblemen van Kaat Timmermans) Voor

Nadere informatie

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Ons uitgangspunt is het welbevinden en positief gedrag van leerlingen te bevorderen. Wij gaan uit van: Goed gedrag kun je leren Om dit te bereiken werken

Nadere informatie

Voorbeeld lesbrief. Van je fouten leer je het meest! Lesduur 25 minuten

Voorbeeld lesbrief. Van je fouten leer je het meest! Lesduur 25 minuten Voorbeeld lesbrief Van je fouten leer je het meest! Lesduur 25 minuten Voorbereiding De eerste klas heeft de opdracht gekregen om voor deze les een gemaakte toets van > mee te nemen. Deze toets

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Ontwikkel je eigen ijsje!

Ontwikkel je eigen ijsje! v Ontwikkel je eigen ijsje! In dit stappenplan lees je precies wat je hiervoor moet doen! Het beste ijsje wint! Werkblad 2, 3 en 4 1 Werkblad 2 Eisen aan ijs Welke ijsjes ken je? Schrijf er zoveel mogelijk

Nadere informatie

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal Dag van de Rechten van het Kind Kinderrechten Doelstellingen De kinderen leiden uit concrete ervaringen af wat een kinderrecht is. De kinderen zien in hoe belangrijk het is dat kinderrechten gerespecteerd

Nadere informatie

Return to sender. Vera Vergunst, Carla Versteeg & Anne van der Kooi

Return to sender. Vera Vergunst, Carla Versteeg & Anne van der Kooi Return to sender returnbrieven Vera Vergunst, Carla Versteeg & Anne van der Kooi Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Return to Sender. Dit product is voortgekomen uit een door CED-Groep en

Nadere informatie

Handleiding Voor de Personeelscyclus!

Handleiding Voor de Personeelscyclus! Handleiding Voor de Personeelscyclus! Om goede professionele kinderopvang te blijven bieden moeten we ons blijven ontwikkelen. In deze handleiding lees je hoe we dat doen. We doorlopen elke twee jaar een

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Verbaliseren Om het denkproces bewust te kunnen sturen (Bron: Kinderen met Aandachts- en werkhoudings -

Verbaliseren Om het denkproces bewust te kunnen sturen (Bron: Kinderen met Aandachts- en werkhoudings - Concentratie- aanpak (o.a. zelfinstructiemethode & tijdsteekproef) De beertjesaanpak begeleiding van kinderen met werkhoudingsproblemen 2 Verbaliseren Om het denkproces bewust te kunnen sturen (Bron: Kinderen

Nadere informatie

Films kijken op internet: verboden of niet?

Films kijken op internet: verboden of niet? Les over auteursrecht tekst niveau A Films kijken op internet: verboden of niet? Veel mensen kijken graag naar films. Jij ook? Als je zin hebt om een film te zien, kun je natuurlijk naar de bioscoop gaan.

Nadere informatie

Over taaie taboes en lastige liefdes

Over taaie taboes en lastige liefdes Seksuele diversiteit graad 3 Lesvoorbereiding Over taaie taboes en lastige liefdes Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print het artikel Huwelijken

Nadere informatie

Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging

Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging Info@piresearch.nl www.piresearch.nl Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging Een beloningskaart helpt ouders gericht aandacht te besteden aan gewenst gedrag van hun

Nadere informatie

werkblad en computers met internetaansluiting

werkblad en computers met internetaansluiting SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Waarvoo Doen Nu r m t aak je? aa at m k j W e het? PLASTIC SOEP Wa? t a e ru h t i t b e k r e e sta W o w e a o h t H? t e a H t

Waarvoo Doen Nu r m t aak je? aa at m k j W e het? PLASTIC SOEP Wa? t a e ru h t i t b e k r e e sta W o w e a o h t H? t e a H t Doen Wat maak je? Nut Waarvoor maak je het? PLASTIC SOEP Hoe werkt het? Hoe Waaruit bestaat het? Wat Nut Maak een uitvinding die het NIET drijvende plastic opruimt DIT HEB JE NODIG Schrijfgerei Kladblaadjes

Nadere informatie

Tips bij het handhaven van de orde in de klas

Tips bij het handhaven van de orde in de klas Tips bij het handhaven van de orde in de klas 1 Uitgangspunten bij de tips 1. Ga na waar je sterk in bent. 2. Ga na op welke manier jij het liefst het contact met de leerlingen onderhoudt. 3. Kies die

Nadere informatie

TOOLKIT voor co-creatie. Download Acrobat Reader voor tablet / computer / etc om deze interactieve pdf te gebruiken.

TOOLKIT voor co-creatie. Download Acrobat Reader voor tablet / computer / etc om deze interactieve pdf te gebruiken. Download Acrobat Reader voor tablet / computer / etc om deze interactieve pdf te gebruiken. welkom Binnen een co-creatie ontwikkel je samen met een leerkracht een antwoord op de vraag van de school vanuit

Nadere informatie

B Instructiekaart voor leerkrachten

B Instructiekaart voor leerkrachten B Instructiekaart voor leerkrachten Wanneer leerlingen zelf een vragenlijst invullen is uw instructie belangrijk. U kunt ervoor zorgen dat de leerlingvragenlijst goed en serieus wordt ingevuld en dat u

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Winkelen in het bos?

Winkelen in het bos? Winkelen in het bos? Natuur, tweede graad Doelstellingen Kinderen ervaren dat het bos uit verschillende delen en bewoners bestaat. Kinderen ontdekken verbanden tussen alle delen en bewoners van het bos.

Nadere informatie

Coderingsinstrument leertaak zelfregulerend leren

Coderingsinstrument leertaak zelfregulerend leren Coderingsinstrument leertaak zelfregulerend leren Instructies In aansluiting met het observatie-instrument, is er een gedetailleerd coderingsinstrument opgesteld om de video-opname te coderen. Dit biedt

Nadere informatie

Leerkracht en leerling vinden elkaar rond het leermateriaal. Verzameld rond een handboek een handboek dat leerstof wordt. Is het een opdracht, een

Leerkracht en leerling vinden elkaar rond het leermateriaal. Verzameld rond een handboek een handboek dat leerstof wordt. Is het een opdracht, een Leerkracht en leerling vinden elkaar rond het leermateriaal. Verzameld rond een handboek een handboek dat leerstof wordt. Is het een opdracht, een vraag of een moeilijk woord in de tekst dat hen samenbrengt?

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken. Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht over Egypte

Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken. Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht over Egypte Les 1: Een gedicht over Egypte schrijven Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken 1. Bekijk het Nieuwsbegripfilmpje van het Jeugdjournaal op www.nieuwsbegrip.nl. Het filmpje gaat over de situatie

Nadere informatie

Doelstelling(en) Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket.

Doelstelling(en) Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Doelstelling(en) Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Werkwijze De leerlingen noteren per twee enkele plaatsen op school waar zwerfvuil

Nadere informatie

Instructie voor Docenten. Hoofdstuk B2 WERKEN MET GETALLEN

Instructie voor Docenten. Hoofdstuk B2 WERKEN MET GETALLEN Instructie voor Docenten Hoofdstuk B WERKEN MET GETALLEN Instructie voor docenten B ORDENEN & UITSPREKEN DOELEN VAN HET HOOFDSTUK: Leerlingen spreken getallen tot 100 000 000 juist uit. Leerlingen kunnen

Nadere informatie

Geef een. Over rapportgesprekken en eigenaarschap

Geef een. Over rapportgesprekken en eigenaarschap Over rapportgesprekken en eigenaarschap Geef een Het is voor een kind heel fijn om te weten waar het staat, hoe het daar gekomen is, waar het naartoe gaat werken én hoe het daar kan komen. Renée van Eijk

Nadere informatie

Lou en Lena: NEE tegen geweld!

Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, ik ben Lou. En dit is mijn zus Lena. We

Nadere informatie

Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie

Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie Iedereen welkom 1 Hallo, Ik ben Juul de giraf en ik heb gehoord dat jij je eerste communie wil doen. Klopt dat? Weet je wel wat dat is: communie? Het is zo n moeilijk woord. Wees gerust het is geen ziekte

Nadere informatie

HOE NIEMAND MIJ GELOOFDE EN IK BIJNA ALLES VERLOOR

HOE NIEMAND MIJ GELOOFDE EN IK BIJNA ALLES VERLOOR HOE NIEMAND MIJ GELOOFDE EN IK BIJNA ALLES VERLOOR Deze lesbrief hoort bij Hoe niemand mij geloofde en ik bijna alles verloor van Gertrud Jetten. In dit boek wil Iris niets liever dan bij haar verzorgpony

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT: ZEG HET MET EEN T- SHIRT

LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT: ZEG HET MET EEN T- SHIRT LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT: ZEG HET MET EEN T- SHIRT Omschrijving van de activiteit De leerlingen bedrukken een T-shirt met een eigen tekst op basis van instructies. Fase Overgang fase alfabetisering

Nadere informatie

Activiteiten introductiefase

Activiteiten introductiefase Activiteiten introductiefase Activiteit 1: Iedereen is uniek Doel: De eerste activiteit is een inleidende opdracht waarmee de uniekheid van ieder mens geïllustreerd wordt. Wat heb je nodig? - Ruimte waarin

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

De Drakendokter: Gideon

De Drakendokter: Gideon De Drakendokter: Gideon Om hulp vragen Vervolgverhalen Groep 5 en 6 (SO en SBO) Overzicht De opdrachten zijn het leukst om te doen, als het hele boek in de klas is voorgelezen. Dit kan door elke dag in

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

Instructies voor de testafname Groep 5

Instructies voor de testafname Groep 5 Groep 5 Instructies voor de testafname Groep 5 5 De test voor groep 5 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal

Nadere informatie

Vaardighedenlijst Taal stimuleren

Vaardighedenlijst Taal stimuleren Vaardighedenlijst Taal stimuleren Naam: Ingevuld door: Datum (eerste meting): Datum (tweede meting): Kwaliteitsverbetering doe je zelf Vier stappen In beeld brengen van een kwaliteitsaspect Vul de lijst

Nadere informatie

Zintuigen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/58369

Zintuigen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/58369 Auteur Iris Kikkert Laatst gewijzigd 12 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/58369 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Uitgeverij Schoolsupport ww.schoolsupport.nl

Uitgeverij Schoolsupport ww.schoolsupport.nl 24 De Dyslexie-Survivalgids Hoofdstuk 2 Gevoelens? Je zult het waarschijnlijk niet altijd even gemakkelijk hebben om met je probleem om te gaan. Dit is heel normaal. Wie naar het eerste leerjaar gaat,

Nadere informatie

Thema 6: Kun je verloren lopen in je gedachten? webversie

Thema 6: Kun je verloren lopen in je gedachten? webversie Thema 6: Kun je verloren lopen in je gedachten? 3 3e leerjaar Doelen Eindtermen en leerplandoelen Leermiddelen Thema in vogelvlucht Voortaak box 6 Kun je verloren lopen in je gedachten? 3 1 De kinderen

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Deze schrijfles sluit aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van deze week: Vuurwerk bij Oud en Nieuw. De schrijftaak

Nadere informatie

Lekker spelen! gemeente Staphorst

Lekker spelen! gemeente Staphorst Opdracht 1 Vroeger konden de kinderen in de in hun vrije tijd naar het park De Witte Bergen. Dat lag in een natuurgebied, vlakbij IJhorst. Rond 1930 dat is meer dan tachtig jaar geleden waren daar leuke

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Instructies voor de testafname Groep 6

Instructies voor de testafname Groep 6 Groep 6 Instructies voor de testafname Groep 6 6 De test voor groep 6 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal

Nadere informatie

Dag 3: t Ruikt hier naar poëzie

Dag 3: t Ruikt hier naar poëzie Dag 3: t Ruikt hier naar poëzie 1 Voorbereiding - Kopieer kopieerbladen 1 en 2 op leerlingenaantal + enkele extra s. Kopieer blad 2 bij voorkeur recto-verso. - Voorzie zes tot acht hoeken met geurdoosjes:

Nadere informatie

Module H3-3 RUSLAND EN DE VERENIGDE STATEN

Module H3-3 RUSLAND EN DE VERENIGDE STATEN Module H3-3 RUSLAND EN DE VERENIGDE STATEN 1914-1939 WERKSCHEMA (alle leerroutes) 2 lesweken (max. 4 lessen) Onderdeel van toets T1 in toetsweek 1 Alle informatie over deze module vind je hier: Jouw docent

Nadere informatie

Thema 7 Activiteit 5. medelln. en leerkracht

Thema 7 Activiteit 5. medelln. en leerkracht De leerlingen ontwerpen hun vlag op een los blad. 3 de leerjaar : Overzicht lesverloop 50 1 De leerlingen ontwerpen een persoonlijke piratenvlag. Ze stellen hun vlag voor aan hun medeleerlingen in een

Nadere informatie

Instructies voor de testafname Groep 4

Instructies voor de testafname Groep 4 Instructies voor de testafname Groep 4 4 De test voor groep 4 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal behandeld

Nadere informatie

Over ruzie en hoe je dat oplost natuurlijk!

Over ruzie en hoe je dat oplost natuurlijk! Over ruzie en hoe je dat oplost natuurlijk! Hoe werk je met een spreekbeurtwerkplan? Het eerste deel bestaat uit vragen. Met een moeilijk woord noemen we dat theoretisch onderzoek. In het tweede deel vind

Nadere informatie

HOE NIEMAND MIJ GELOOFDE EN IK BIJNA ALLES VERLOOR

HOE NIEMAND MIJ GELOOFDE EN IK BIJNA ALLES VERLOOR HOE NIEMAND MIJ GELOOFDE EN IK BIJNA ALLES VERLOOR Deze lesbrief hoort bij Hoe niemand mij geloofde en ik bijna alles verloor van Gertrud Jetten. In dit boek wil Iris niets liever dan bij haar verzorgpony

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn onze leerlingen over onze school?

Hoe tevreden zijn onze leerlingen over onze school? Samenvatting van de uitkomsten van de leerlingvragenlijst in maart / april 2017 Hoe tevreden zijn onze leerlingen over onze school? Opzet van het onderzoek Er is een vragenlijst uitgezet onder de leerlingen

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal Dag van de Rechten van het Kind Kinderrechten Doelstellingen De kinderen verwoorden wat een kinderrecht is. De kinderen zien in hoe belangrijk het is dat kinderrechten gerespecteerd worden. De kinderen

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de ramadan voelen

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Schoolpraat. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Schoolpraat. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie