Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid"

Transcriptie

1 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie in Vlaanderen Spoor Financiën & Monitoring Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid Miekatrien STERCK Prof. Dr. Geert BOUCKAERT 2003 D/2004/10106/023 algemeen secretariaat - steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie vlaanderen E. VAN EVENSTRAAT 2 C - B-3000 LEUVEN BELGIE Tel: Fax:

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING Situering van het onderzoek Methodologie Beschrijvende variabelen Initiatieven tot prestatiemeting Actoren betrokken bij prestatiemeting Proces van prestatiemeting Wet- en regelgeving met betrekking tot prestatiemeting Rapportering van prestatiegegevens Focus van prestatiemeting: wat wordt er gemeten? Audit en kwaliteitscontrole Gebruik van prestatiegegevens Structuur van het rapport PRESTATIEMETING IN DE AUSTRALISCHE FEDERALE OVERHEID Historisch overzicht van de hervormingen Actoren betrokken bij de hervormingen Proces van prestatiemeting Richtlijnen voor prestatiemeting Criteria voor goede indicatoren Criteria voor performance management Rapportering van de prestatiegegevens Outcome Statements: maatschappelijke effecten op portfolioniveau Portfolio Budget Statements: outputs en administered items op portfolioniveau Agency Annual Reports Focus van de prestatiegegevens: Wat wordt er gemeten? Audit en kwaliteitscontrole van de prestatiegegevens Gebruik van prestatiemeting Financiële cyclus: outcome budgeting Beleids- en beheerscyclus Sturing en verantwoording PERFORMANCE MANAGEMENT IN CANADIAN FEDERAL GOVERNMENT History and objectives of performance management reforms Actors involved in performance management Treasury Board Secretariat (TBS)

4 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid Statistics Canada Standing Committee on Government Operations and Estimates Guidelines for monitoring and control Reporting performance information Departmental Performance Report Example: Natural Resources Canada Government-wide performance reporting Focus of monitoring: what is measured? Quality control and audit of performance information Use of performance information Financial cycle Policy and management cycle Accountability to parliament PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE NETHERLANDS History and objectives of reform Actors involved in performance management reform Ministry of Finance, Division for Policy Instrumentation and Policy Evaluation Central Bureau of Statistics (CBS) Audit Court (Algemene Rekenkamer) Process of performance management Guidelines for performance management Reporting performance information Departmental level Government-wide level Focus of performance measurement: what is measured? Quality control and audit of performance information Use of performance information Financial cycle: outcome budgeting Policy and management cycle Accountability PERFORMANCE MANAGEMENT IN SWEDEN History and objectives of performance management reforms Actors involved in performance management reforms Ministry of Finance and Swedish National Financial Management Authority (ESV) Office of Public Management (Statskontoret) National Council for Quality and Development

5 Inhoudsopgave Statistics Sweden Ministries Agencies Agencies with a specific monitoring and evaluation task Swedish National Audit Office (Riksrevisionsverket) Process of performance planning and reporting Guidelines for performance management Reporting performance information Instruction Letter (Regleringsbrev) Annual Report Performance dialogue Financial benchmarking Official Statistics and the Statistical Yearbook of Sweden Focus of performance measurement: what is measured? Audit and quality control of performance information Use of performance information Steering and controlling agencies Budget Process Communication to citizens PRESTATIEMETING IN HET VERENIGD KONINKRIJK Historisch overzicht van de hervormingen Actoren betrokken bij de initiatieven tot prestatiemeting Proces van prestatiemeting Richtlijnen voor prestatiemeting Criteria voor goede prestatiemeetsystemen Criteria voor goede indicatoren Rapportering van de prestatiegegevens Public Service Agreements Service Delivery Agreements Delivery Plans and Delivery Reports Spring Departmental Report Departmental Annual Report and Accounts Focus van de prestatiegegevens: wat wordt er gemeten? Audit en kwaliteitscontrole van prestatiegegevens Gebruik van de prestatiegegevens Gebruik in de financiële cyclus: Spending Review Gebruik in de beleids- en beheerscyclus: business planning

6 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid Gebruik in sturing en verantwoording PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT History and objectives of performance management reform Actors involved in performance management Office of Management and Budget (OMB) Principal Statistical Agencies Federal Committee on Statistical Methodology General Accounting Office (GAO) Process of performance management Guidelines for performance management Performance reporting Focus of performance measurement: what is measured? Outcome and output measures Human Capital Assessment and Accountability Framework Common Performance Measures Audit and quality control of performance information Use of performance information Budgetary decision making Internal management Congressional oversight CONCLUSIE: INTERNATIONALE TRENDS IN PRESTATIEMETING Initiatieven tot prestatiemeting: vormen van verandering Actoren betrokken bij de hervormingen Proces van prestatiemeting Wetgeving, regelgeving en richtlijnen Rapportering van prestatiegegevens Focus van prestatiemeting: wat wordt er gemeten? Audit en kwaliteitscontrole van prestatiegegevens Gebruik van prestatiegegevens Verband tussen prestatiemeting en boekhoudsystemen Functies van boekhouding en prestatiemeting Procedures van boekhouding en prestatiemeting Formattering van boekhouding en prestatiemeting Overzichtstabellen van het internationaal vergelijkend onderzoek naar prestatiemeting

7 Lijst met tabellen Lijst met tabellen Tabel 1-1: Operationalisering van de beschrijvende parameters in een set van variabelen voor de vergelijking van initiatieven tot prestatiemeting Tabel 1-2: Criteria voor goede indicatoren Tabel 1-3: Positionering van de meetsystemen in functie van de drie systeemdimensies Tabel 2-1: Evolutie van initiatieven tot prestatiemeting in de Commonwealth of Australia Tabel 2-2: Actoren betrokken bij de initiatieven tot prestatiemeting in de Australische Commonwealth Tabel 2-3: Proces van prestatiemeting in de Australische Commonwealth Tabel 2-4:Criteria voor performance management Tabel 2-5: Classificatie van resultaatgerichte hervormingen naar de functies die ze vervullen Tabel 2-6: Gebruik van prestatiegegevens in de Commonwealth of Australia Tabel 2-7: Structuur en inhoud van de begrotingsdocumenten in de Commonwealth of Australia...31 Table 3-1: History and objectives of performance management reforms in Canada Table 3-2: Criteria used in the assessment of the fairness and reliability of performance information. 38 Table 3-3: Structure of departmental performance reports Table 3-4: Natural Resources Canada Actual Expenditures by Strategic Outcomes and Activities Table 3-5: Quality of Life Indicators Table 4-1: History and objectives of performance measurement reforms in the Netherlands Table 4-2: Share of input-, activity-, output- and outcome measures in 2002 departmental budgets.. 52 Table 5-1: History of public sector reforms relevant for performance management in Sweden Table 5-2: Budget process and reporting process in Sweden Table 5-3: ESV assessment of the agencies financial management systems Table 5-4: Use of performance information in decision-making in Sweden Table 5-5: Number of retrievals from Sweden s statistical databases by subject area Tabel 6-1: Overzicht van de initiatieven tot prestatiemeting in het Verenigd Koninkrijk Tabel 6-2: Actoren betrokken bij de initiatieven tot prestatiemeting Tabel 6-3: Actoren betrokken bij het proces van prestatiemeting Tabel 6-4: Department of Education: Statement of Resources by Aims and Objectives Tabel 6-5: Verdeling van indicatoren in de Public Service Agreements Tabel 6-6: Structuur van de begroting van het Department of Education and Skills Table 7-1: History and objectives of performance management reform in the United States Table 7-2: President s Management Agenda Scorecards in July 2001 and September Table 7-3: Principle statistical agencies: budget and work force Table 7-4: Percentage of federal managers reporting having specific types of performance measures to a great or very great extent Table 7-5: Examples of Common performance measures Table 7-6: Use of performance information in decision-making in the United States Table 7-7: Evolution in the agency climate and the use of performance information in federal agencies Table 7-8: Percentage of Federal Managers who reported having outcome measures to a great or very great extent Table 7-9: Percentage of Federal Managers who reported having output measures to a great or very great extent Tabel 8-1: Overzicht van nationale statistiekinstellingen Tabel 8-2: Criteria voor goede indicatoren, prestatiemeetsystemen en rapportering Tabel 8-3: Vergelijking boekhoudsystemen met prestatiemeetsystemen

8

9 Lijst met figuren Lijst met figuren Figuur 1-1: Concept en timing van het onderzoek naar de modernisering van de beleids- en beheerscyclus en de financiële cyclus Figuur 1-2: Analytisch schema van de doelmatigheidsanalyse Figuur 1-3: Dimensies voor de evaluatie van een meetsysteem Figure 3-1: Average score on reporting principles for 2001 and Figuur 3-2: Assessments of Departmental Performance Reports Figure 3-3: Model for rating performance reports Figure 4-1: Step-by-step process of policy planning and performance measurement Figuur 6-1: Proces van performance management Figuur 6-2: Plannings- en rapporteringscyclus in het Verenigd Koninkrijk Figure 6-3: Business planning model Figure 7-1: The US federal government performance management process Figuur 8-1: Cyclus van planning en rapportering volgens het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en het Ontwerp van Comptabiliteitsdecreet

10

11 Inleiding 1. Inleiding 1.1. Situering van het onderzoek De internationale vergelijking van initiatieven tot prestatiemeting situeert zich in een vijfjarig onderzoek binnen het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen naar de modernisering van de beleids- en beheerscyclus en de financiële cyclus. Deze studie beoogt verschillende doelstellingen. Ten eerste wordt er een internationale vergelijking gemaakt van hervormingen in de beleids- en beheerscyclus zoals de invoering van strategische planning en prestatiebegrotingen, prestatiemeting, beleidsevaluatie en performance audits. Nadat deze hervormingen in kaart gebracht zijn, wordt gezocht naar verklaringen voor het al dan niet slagen van deze veranderingen. Welke faal- en succesfactoren kunnen we formuleren voor de implementatie van resultaatgerichte hervormingen bij de overheid? Tenslotte kan het beschrijvend en verklarend onderzoek een inspiratiebron vormen om de Vlaamse situatie te interpreteren. Hoe kunnen we de buitenlandse beleids- en beheerspraktijken vertalen naar Vlaanderen? De finale doelstelling van dit onderzoek is dus op basis van wetenschappelijke bevindingen aanbevelingen te formuleren voor het Vlaamse moderniseringsproces. Nadat in 2002 een internationale vergelijking werd gemaakt van initiatieven met betrekking tot strategische planning en prestatiebegrotingen, kwam in 2003 de opvolging van het beleid en het beheer aan bod. Tegelijkertijd werd ook een inventarisatie gemaakt van boekhoudhervormingen (Scheers & Bouckaert, 2003). De verschillende componenten van de beleids- en beheerscyclus en de financiële cyclus worden beschreven en vergeleken aan de hand van drie parameters: functies, procedures en formatteringen. De volgende figuur illustreert het onderzoeksconcept. begroting planning 2002 F I P F I P 2003 II boekhouding F I P III monitoring F I P I 2004 audit F I P evaluatie F I P financiële cyclus beleids- en beheerscyclus Figuur 1-1: Concept en timing van het onderzoek naar de modernisering van de beleids- en beheerscyclus en de financiële cyclus. 11

12 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid Het onderzoeksprogramma voor 2003 betreft de volgende drie onderzoeksvragen: I. Welke zijn de functies, procedures en formatteringen van prestatiemeetsystemen en in welke mate zijn ze afgestemd? II. Welke zijn de functies, procedures en formatteringen van boekhoudsystemen en in welke mate zijn ze afgestemd? (zie rapport: Internationale trends in de modernisering van de overheidsboekhouding) (Scheers & Bouckaert, 2003). III. In welke mate zijn de functies, procedures en formattering van de boekhoudsystemen en de prestatiemeetsystemen afgestemd? 1.2. Methodologie Het vergelijkend onderzoek naar prestatiemeting gebruikt de methodologie van een multiple case study. Het onderzoeksobject van deze studie beslaat de regeringswijde initiatieven tot prestatiemeting binnen de centrale of federale overheid in 6 OESO landen (Australië, Canada, Nederland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). Deze landen werden geselecteerd omdat zij reeds een lange traditie hebben inzake prestatiemeting. We maken gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals de literatuurstudie van primaire en secundaire documenten en interviews met ambtenaren betrokken bij de hervormingen Beschrijvende variabelen De beschrijving van de hervormingen van de beleids- en beheerscyclus gebeurt aan de hand van drie parameters: de functies, de procedures en de formattering van het systeem. Voor het onderzoek naar prestatiemeting, werden deze parameters verder geoperationaliseerd in een aantal beschrijvende variabelen. Deze set van variabelen is gebaseerd op deze gebruikt in het onderzoek naar prestatiemeting van Bouckaert, Hoet en Ulens en wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht (Bouckaert, Hoet & Ulens, 2000: ). De volgende tabel geeft een overzicht van de set van variabelen die gebruikt worden in de multiple case study. Functies Procedures Formattering Initiatieven met betrekking tot prestatiemeting Gebruik van prestatiegegevens Actoren betrokken bij prestatiemeting: wie meet? Proces van prestatiemeting Wetgeving en regelgeving met betrekking tot prestatiemeting Audit en kwaliteitscontrole van prestatiegegevens Rapportering van prestatiegegevens Focus van prestatiemeting: wat wordt er gemeten? Tabel 1-1: Operationalisering van de beschrijvende parameters in een set van variabelen voor de vergelijking van initiatieven tot prestatiemeting Initiatieven tot prestatiemeting Om aan te vangen maken we een inventarisatie van de belangrijkste initiatieven met betrekking tot prestatiemeting. Hierbij wordt gefocust op regeringswijde hervormingen binnen de centrale overheid. 12

13 Inleiding Er wordt een overzicht gegeven van de historiek en de centrale doelstellingen van de veranderingen. In dit inleidende onderdeel worden de volgende vragen beantwoord: - Welke zijn de belangrijkste initiatieven met betrekking tot prestatiemeting? Welke hervormingen gingen hieraan vooraf? - Wat zijn de doelstellingen van de hervormingen? - Hoe verhouden de initiatieven zich tot andere moderniseringsprojecten? Actoren betrokken bij prestatiemeting Ten tweede wordt per land nagegaan welke actoren betrokken zijn bij de initiatieven rond prestatiemeting. Er zijn verschillende verantwoordelijkheden te onderscheiden: de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van algemeen beleid met betrekking tot prestatiemeting enerzijds en met betrekking tot het statistiekbeleid anderzijds. Hierbij kunnen dus zeer veel verscheiden actoren betrokken zijn. In het onderdeel Actoren betrokken bij prestatiemeting zullen de volgende vragen beantwoord worden: - Welke actoren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het algemeen beleid rond prestatiemeting? - In welke mate is het beleid rond prestatiemeting gedecentraliseerd? Welke rol spelen departementen en agentschappen in het proces van prestatiemeting? - Welke rol spelen externe actoren, zoals parlementaire commissies, rekenkamers, beroepsgroepen, andere overheden, in het beleid rond prestatiemeting? - Welke actoren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van het algemene statistiekbeleid? Proces van prestatiemeting Het proces van prestatiemeting bestaat uit verschillende fasen. We kunnen de volgende basisstappen onderscheiden in het proces van prestatiemeting (Hatry, 1999): - Missie, doelstellingen en de doelgroep van het programma definiëren. - Outcomes en outputs formuleren - Outcome indicatoren en outputindicatoren ontwikkelen - Dataverzameling - Verwerking van gegevens, bijvoorbeeld uitsplitsingen en vergelijkingen - Analyse en rapportering van prestatiegegevens - Gebruik van prestatiegegevens Het proces van prestatiemeting staat niet op zich. Het is ingebed in de beleids- en beheerscyclus van de organisatie en mogelijks ook in de contractcyclus en de financiële cyclus. In de analyse van het proces van prestatiemeting in de selectie van OESO-landen komen de volgende vragen aan bod: - Hoe verloopt het proces van prestatiemeting? Welke verschillende fasen worden in dit proces onderscheiden? - In welke mate is het proces van prestatiemeting ingebed in de beleids- en beheerscyclus? 13

14 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid - In welke mate is het proces van prestatiemeting ingebed in de financiële cyclus? - In welke mate is het proces van prestatiemeting ingebed in de contractcyclus? Wet- en regelgeving met betrekking tot prestatiemeting Ten vierde zullen we nagaan in welke mate de hervormingen verankerd zijn in wet- en regelgeving. Het is niet enkel van belang te weten of er een wettelijke of regelgevende basis is voor prestatiemeting, maar ook hoe concreet de vereisten voor prestatiemeting zijn vastgelegd. De graad van detail van de wet- en regelgeving kan variëren van de algemene vereiste van beleids- en beheersopvolging en de verantwoordelijkheid hiervoor tot specifieke criteria voor prestatiemeting en rapportering. Om de wet- en regelgeving met betrekking tot prestatiemeting te beschrijven, beantwoorden we de volgende vragen: - Zijn de initiatieven met betrekking tot prestatiemeting wettelijk verankerd? - Welke regelgeving bestaat er met betrekking tot prestatiemeting? - Welke handleidingen bestaan er voor prestatiemeting? - Zijn er criteria voor goede prestatiemeetsystemen en goede indicatoren geformuleerd? Rapportering van prestatiegegevens Nadat de data verzameld, geanalyseerd en verwerkt zijn, worden ze gerapporteerd. De rapportage van prestatiegegevens kan variëren naargelang het document waarin ze gerapporteerd worden, de frequentie van rapportering en de openbaarheid van de rapportering. Bij de beschrijving van de rapportering van prestatiegegevens komen de volgende vragen aan bod: - In welke documenten worden de prestatiegegevens gerapporteerd? - Op welk niveau worden de prestatiegegevens gerapporteerd (organisatieniveau? niveau van het beleidsdomein? regeringswijd niveau?) - Aan wie worden de prestatiegegevens gerapporteerd? Zijn ze publiek toegankelijk? - Met welke frequentie worden de prestatiegegevens gerapporteerd? - Worden de financiële en niet-financiële gegevens geïntegreerd of apart gerapporteerd? In welke mate wordt het verband gelegd tussen de financiële en de niet-financiële gegevens? Focus van prestatiemeting: wat wordt er gemeten? Wat is de focus van de prestatiemeetsystemen die ontwikkeld worden? Welke verschillende indicatoren worden gemeten? Er kunnen indicatoren ontwikkeld worden voor het ganse spectrum van middelen, activiteiten, prestaties en effecten. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enkelvoudige grootheden (middelen, activiteiten, prestaties en effecten) en samengestelde grootheden (efficiëntie, effectiviteit en kosteneffectiviteit). De indicatoren worden gehecht aan een hiërarchie of cascade van doelstellingen. De onderstaande figuur geeft weer hoe de verschillende 14

15 Inleiding indicatoren van het MAPE-spectrum geplaatst kunnen worden ten opzichte van de doelstellingen van de overheid, de financiële beleidsruimte en de maatschappelijke behoeften. financiële beleidsruimte behoeften strategische doelstellingen operationele doelstellingen effectiviteit middelen activiteiten prestaties effecten efficiëntie zuinigheid kosteneffectiviteit omgeving Figuur 1-2: Analytisch schema van de doelmatigheidsanalyse (Bouckaert, Van Reeth, Auwers & Verhoest, 1997:39) In het internationaal vergelijkend onderzoek wordt de focus van prestatiemeting onderzocht aan de hand van de volgende vragen: - Binnen welke hiërarchie van doelstellingen worden de indicatoren gesitueerd? - In welke mate worden er middelen, activiteiten, prestaties of effecten gemeten en gerapporteerd in de jaarverslagen? - Worden er ook samengestelde grootheden zoals efficiëntie, effectiviteit en kosteneffectiviteit gemeten en gerapporteerd in de jaarverslagen? - In welke mate is er een kloof tussen wat is voorgeschreven in wet- en regelgeving en wat er daadwerkelijk gemeten en gerapporteerd wordt? Audit en kwaliteitscontrole Om een prestatiemeetsysteem te kunnen gebruiken als instrument in de financiële cyclus, de beleidsen beheerscyclus en de contractcyclus is het van cruciaal belang dat de prestatiegegevens van een goede kwaliteit zijn. Dit kan gegarandeerd worden door de invoering van kwaliteitscontroles en audits. De audit van prestatiegegevens kan enerzijds gezien worden als een onderdeel van de performance audit of het doelmatigheidsonderzoek dat nagaat of de toegewezen middelen op een zuinige, efficiënte en effectieve wijze worden benut. Barzelay daarentegen beschouwt de audit van 15

16 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid prestatiegegevens als een apart type van audit (Barzelay, 1997). De methodologie van de audit van prestatiegegevens lijkt sterk op deze van de financiële audit, maar toch zijn er een aantal belangrijke verschilpunten zoals het niet zuiver kwantitatief karakter van prestatiegegevens, het belang van interpretatie, de onzekerheid over de kwaliteit van externe bronnen en het gebrek aan algemeen aanvaarde standaarden voor prestatierapportering. We zullen de audit en kwaliteitscontrole van prestatiegegevens vergelijken in de 6 OESO-landen aan de hand van de volgende vragen: - Welke actoren zijn betrokken bij de audit en kwaliteitscontrole van prestatiegegevens? - Is er een statutaire bevoegdheid om prestatiegegevens te auditen? Behoort de audit van prestatiegegevens tot de bevoegdheid om performance audits uit te voeren? - Gebeurt de audit en kwaliteitscontrole van prestatiegegevens systematisch of eerder ad hoc? - Wat is het onderzoeksobject van de audit (indicatoren? prestatiemeetsystemen? rapportage van prestatiegegevens?) Voor prestatiemeting bestaan er tot op heden geen internationaal aanvaarde standaarden zoals dat wel het geval is voor boekhouding en audit. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen criteria voor goede prestatiemeetsystemen enerzijds en criteria voor goede indicatoren anderzijds. Bouckaert maakte een inventarisatie van de verschillende criteria voor goede indicatoren die in de literatuur gebruikt worden. Criterium Meetbaar Uniform over de tijd Beschikbaarheid van gegevens Accuraatheid Begrijpbaar Omvattend Congruent met andere gegevens Reproduceerbaar Objectief Keuzevrijheid Tastbaar Homogeen Controleerbaar Kost van de datacollectie Directheid van de meting Uniek, mutueel exclusief Definieert proceskarakteristieken Definieert kwaliteitskarakteristieken Missiegeoriënteerd Ontraadt ongewenst gedrag Usilaner & Soniat X X X X X X X X Hatry Hurst Van de Kar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tabel 1-2: Criteria voor goede indicatoren (Bouckaert & Auwers, 1999). Bij de evaluatie van een goed prestatiemeetsysteem moet men drie dimensies in beschouwing nemen: de legitimiteit, de functionaliteit en de validiteit. Naarmate de legitimiteit, de validiteit en de functionaliteit hoog of laag zijn, onderscheidt men de volgende scenario s. 16

17 Inleiding Functionaliteit Technische validiteit en betrouwbaarheid 3 7 Legitimiteit Figuur 1-3: Dimensies voor de evaluatie van een meetsysteem (Bouckaert & Auwers, 1999: 69). Type PMS Validiteit Legitimiteit Functionaliteit 1. Doemscenario Laag Laag Laag 2. Pragmatisch Laag Laag Hoog 3. Symbolisch Laag Hoog Laag 4. Rethorisch en pragmatisch Laag Hoog Hoog 5. Technocratisch Hoog Laag Laag 6. Technocratisch en pragmatisch Hoog Laag Hoog 7. Technocratisch en rethorisch Hoog Hoog Laag 8. Globaal optimum Hoog Hoog Hoog Tabel 1-3: Positionering van de meetsystemen in functie van de drie systeemdimensies (Bouckaert & Auwers, 1999: 68) Gebruik van prestatiegegevens Prestatiegegevens kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Ten eerste kunnen prestatiegegevens de financiële cyclus meer resultaatgericht maken door de invoering van prestatiebegrotingen, kostenanalytische boekhoudingen en de audit daarvan. Ten tweede hebben prestatiegegevens een rol te spelen in de beleids- en beheerscyclus, bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en het intern management en bij de beleidsevaluatie en de doelmatigheidsaudit. Tenslotte kunnen prestatiegegevens gebruikt worden in sturings- en verantwoordingsrelaties: tussen de overheid en de burger als klant, tussen de overheid en de burger als burger, tussen verschillende overheden, tussen parlement en regering, tussen administratie en minister, tussen administratie en verzelfstandigde organisaties, tussen het topmanagement en organisatieafdelingen, teams en/of individuele personeelsleden. Om het gebruik van prestatiegegevens in verschillende landen te onderzoeken, zullen we de doelstellingen van de initiatieven tot prestatiemeting vergelijken met de gerealiseerde effecten, voor zover deze reeds zijn vast te stellen. Hierbij stellen we de volgende vragen: - Welke verschillende gebruiksvormen beoogde men met de invoering van de prestatiemeting? - In welke toepassingen worden de prestatiegegevens daadwerkelijk gebruikt? - In welke mate worden de prestatiegegevens gebruikt in de financiële cyclus? 17

18 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid - In welke mate worden de prestatiegegevens gebruikt in de beleids- en beheerscyclus? - In welke mate worden de prestatiegegevens gebruikt in sturings- en verantwoordingsrelaties? 1.4. Structuur van het rapport In de volgende zes hoofdstukken worden de resultaten gerapporteerd van de landenstudies naar prestatiemeting. In hoofdstuk twee komen de initiatieven tot prestatiemeting van de federale overheid in Australië aan bod. Het derde hoofdstuk bespreekt de case van de Canadese federale overheid. Ook in Nederland is men reeds lange tijd actief in de opvolging van beleid en beheer. Hoofdstuk vier gaat hierop dieper in. Het Zweedse verhaal wordt verteld in hoofdstuk vijf. Het zesde en het zevende hoofdstuk bespreken respectievelijk de initiatieven in het Verenigd Koninkrijk en in de federale overheid van de Verenigde Staten. Tot slot worden in hoofdstuk acht de verschillende cases vergeleken op hun gelijkenissen en verschillen en toetsen we de bevindingen aan de Vlaamse situatie. In het concluderend hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het verband tussen initiatieven tot prestatiemeting en boekhoudhervormingen. 18

19 Prestatiemeting in de Australische federale overheid 2. Prestatiemeting in de Australische federale overheid The Australian Public Service focuses on achieving results and managing performance (Public Service Act 1999) Performance information is the currency of accountability (Australian National Audit Office (ANAO), 1996 pp.5-6) 2.1. Historisch overzicht van de hervormingen Initiatief Periode Doelstellingen Het Financial Management Improvement Program (FMIP) Besluitvorming, management en evaluatie op basis van outputs en outcomes: - Corporate planning - Prestatie informatie - Systematische programma-evaluatie Corporate Management Jaren 80 - Verbeterde coördinatie - Verhoogde efficiëntie en effectiviteit - Versterkte ministeriële controle op departementen en agentschappen - Verbeterde verantwoording Program Performance Statements to Parliament Rapportering van prestatie-informatie aan het parlement Task Force on Management Improvement De Financial Management and Accountability Act (FMA Act) Evaluatie van een decennium management hervormingen Het regelgevende, boekhoudkundige en aansprakelijkheidsraamwerk uitwerken voor het beheren van geld en eigendom van de Commonwealth - De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Minister van Financiën als beheerder van de schatkist - verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Chief Executive of Agencies voor efficiënt, effectief en ethisch management bepalen De Auditor-General Act De administratie en de aansprakelijkheid van de publieke sector van de Commonwealth verbeteren door onder andere het uitvoeren van performance audits Oprichting Department of Finance and Administration Integratie van bevoegdheden inzake financiën en overheidsmanagement in één departement Public Service Act Wettelijk kader bieden voor de tewerkstelling, het personeelsmanagement en het leidinggeven van ambtenaren - Bepaling van de bevoegdheden, het takenpakket en de verantwoordelijkheden van de agentschapshoofden, de Public Service Commissioner en de Merit Protection Commissioner - Bepalingen van de rechten en plichten van ambtenaren - Kader bieden voor een politiek neutrale, efficiënte en effectieve public service Accrual-based Outcomes & Outputs Budgeting and Reporting Framework Generalised Performance Management Framework 1996 (beslist) Het raamwerk wil het publieke beslissingsproces en de publieke verantwoording focussen op drie hoofdelementen: outcomes, outputs and administered items, en prestatie-indicatoren - Delegeren van het financieel, prestatie- en risk management naar de agentschappen toe - De agentschappen voldoende flexibiliteit geven om op de meest effectieve en efficiënte manier bij te dragen tot de outcomes - De transparantie verhogen van de overheidsuitgaven door het geven van informatie over kosten en prestaties Geïntegreerd geheel van strategieën en activiteiten ter afstemming van de doelstellingen en performantie op het niveau van de organisatie, teams en individuen Tabel 2-1: Evolutie van initiatieven tot prestatiemeting in de Commonwealth of Australia. 19

20 Internationale trends in prestatiemeting bij de overheid Reeds sinds de jaren 80 vatte men in Australië aan met de modernisering van het overheidsmanagement. De belangrijkste realisaties op het vlak van performance management in de jaren 80 werden verwezenlijkt in het Financial Management Improvement Program. Het Financial Management and Improvement Program kadert in een nood aan een besparingen. De doelstellingen van deze hervormingen waren tweërlei. Enerzijds was het de bedoeling om de controle op de uitgaven te versterken door de invoering van een expenditure control framework. Dit framework voorziet de invoering van een driejarige tijdshorizon in de begroting (forward estimates system), een decentralisatie van begrotingsbeslissingen naar portfolio ministers en een financiële responsabilisering van de manager. Anderzijds beoogde het Financial Management Improvement Program ook meer het verband te leggen tussen financiële en niet-financiële informatie door de invoering van Program Management and Budgeting. De besluitvorming, het management en de beleidsevaluatie werden gefocust op outputs en outcomes. Hiertoe werden er programmastructuren, prestatiemeetsystemen en systemen van beleidsevaluatie ontwikkeld. Andere belangrijke initiatieven in de jaren 80 waren het Corporate Management en de rapportering van prestatiegegevens aan het parlement aan de hand van Program Performance Statements. In de jaren 90 werd verder gebouwd op de hervormingsbeweging van de jaren 80. In de hervormingen van de jaren 90 staat het Accrual-based Outcomes & Outputs Framework centraal. De invoering van het Accrual-based Outcomes & Outputs Framework heeft een dubbele bedoeling. Enerzijds wil men het interne beheer van de agentschappen verbeteren door een algemeen kader te creëren waarbinnen de agentschappen hun eigen corporate governance, beheers- en rapporteringsystemen kunnen ontwikkelen. Anderzijds beoogt men met dit kader een verbetering van de externe rapportering van de agentschappen aan de regering en een meer transparante verantwoording aan het parlement en aan de burgers. De invoering van het Accrual-based Outcomes & Outputs Framework draagt bij tot de modernisering van financiële en beheersprocessen door de afstemming van prestaties op maatschappelijke effecten, de reductie van de beheerscomplexiteit, de verbeterde kwaliteit van besluitvorming, de verhoogde transparantie van het beheer en de verbeterde verantwoording aan de hand van prestatiegegevens (Department of Finance and Administration, 2000a p.6). Het Accrual-based Outcomes & Outputs Framework werd in 1997 wettelijk verankerd in de Financial Management and Accountability Act Deze wet regelt het boekhoudkundig kader, het financieel management en de bevoegdheden van de Chief Executives voor de centrale overheid en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. De Commonwealth Authorities & Companies Act 1997 regelt het financieel kader voor de agentschappen met rechtspersoonlijkheid. Het Accrual-based Outcomes & Outputs Framework werd geïmplementeerd in Op het vlak van Human Resources Management was vooral de Public Service Act belangrijk omdat deze een wettelijk kader biedt voor het personeelsmanagement en een afbakening maakt van de bevoegdheden van de agentschapshoofden. 20

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent.

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent. K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede Editie

Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede Editie Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede Editie Evoluties in resultaatgericht financieel management in Canada en Nederland

Nadere informatie

De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief

De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief De modernisering van de controlepiramide vanuit internationaal perspectief prof. dr. Geert Bouckaert Brussel, 12 mei 2005 INSTITUUT VOOR DE OVERHEID 1 Structuur van de presentatie 1. Inleiding 2. Externe

Nadere informatie

Spoor Financieel Management

Spoor Financieel Management Inhoud Spoor Financieel Management INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE MODERNISERING VAN DE FINANCIELE CYCLUS EN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS: BEGROTING EN PLANNING Bram SCHEERS Miekatrien STERCK

Nadere informatie

Historische en internationale situering van prestatiebegroting

Historische en internationale situering van prestatiebegroting Historische en internationale situering van prestatiebegroting VEP/VVBB, Brussel, 29 November 2017 Prof. Geert Bouckaert KU Leuven President of IIAS 1. Beleid, financiën, contracten Contract Cycle Feedback

Nadere informatie

Evoluties in resultaatgericht financieel management in Zweden

Evoluties in resultaatgericht financieel management in Zweden Workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Derde editie Evoluties in resultaatgericht financieel management in Zweden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel 21 februari

Nadere informatie

Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse praktijken in resultaatgericht financieel management

Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse praktijken in resultaatgericht financieel management Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Spoor financieel management & monitoring Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse

Nadere informatie

Mandaten in internationaal perspectief

Mandaten in internationaal perspectief Mandaten in internationaal perspectief Tips voor de Vlaamse en federale overheid Putseys Line Situering onderzoek Contractmanagement en topambtenaren: Contractualisering van de sturingsrelatie: van traditioneel

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project 2010 Slagkrachtige Overheid 21 september 2010 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Outline. Beleidsevaluatie: een inleiding

Outline. Beleidsevaluatie: een inleiding Beleidsevaluatie: een inleiding CPS-studiedag: "Evaluatie van veiligheidsbeleid en -plannen: integraal en geïntegreerd?" 22 februari 2011 - Antwerpen Bart De Peuter Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Indicatoren voor overheidsbeleid: historiek, begrippen en trends

Indicatoren voor overheidsbeleid: historiek, begrippen en trends VEP-studiedag Indicatoren als grondstof voor het opvolgen en evalueren van beleid 18 februari 2009 Indicatoren voor overheidsbeleid: historiek, begrippen en trends Dries Verlet & Luc Deschamps Studiedienst

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet

Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet Overzicht Inleidende beschouwingen ivm indicatoren Door middel van kennis gebaseerd beleid naar bruikbare indicatoren

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 IPM definitie

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

SBOV B-project. 18 januari SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project. 18 januari SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project Slagkrachtige Overheid 18 januari 2011 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid»

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Kwaliteit in de publieke sector. Deel 1. Voorwoord...i. Algemene inleiding... 1 Leeswijzer... 3. Inleiding... 7

Inhoudstafel. Kwaliteit in de publieke sector. Deel 1. Voorwoord...i. Algemene inleiding... 1 Leeswijzer... 3. Inleiding... 7 Voorwoord....................................................i Algemene inleiding........................................... 1 Leeswijzer.............................................. 3 Deel 1 Kwaliteit

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede editie Evoluties in resultaatgericht management in Canada en Nederland

Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede editie Evoluties in resultaatgericht management in Canada en Nederland Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Spoor financieel management & monitoring Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Tweede editie Evoluties

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Vraag en aanbod voor beleidsevaluatie doorheen de beleidscyclus

Vraag en aanbod voor beleidsevaluatie doorheen de beleidscyclus Vraag en aanbod voor beleidsevaluatie doorheen de beleidscyclus Bart De Peuter Joris De Smedt VVBB-studievoormiddagen Evaluatie, een meerwaarde voor beleid? Deel 1: Een verkenning van vraag en aanbod (9

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. 1. Performance management proces. 2. Business case en support. 3. Functionele vereisten aan het systeem

Imec case. E-performance management. 1. Performance management proces. 2. Business case en support. 3. Functionele vereisten aan het systeem Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 1 Performance

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

BBC Of hoe trappen we de bal in doel. Geert Bouckaert KU Leuven Instituut voor de Overheid

BBC Of hoe trappen we de bal in doel. Geert Bouckaert KU Leuven Instituut voor de Overheid BBC Of hoe trappen we de bal in doel Geert Bouckaert KU Leuven 1.Van financiële cyclus naar BBCyclus 2.Van middelen naar resultaten 3.Van ontkoppeld naar geconsolideerd 2 1.Van financiële cyclus naar BBCyclus

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Krokusplan Projectenplan 2017 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 januari 2017 Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Januari 2017

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

WERKGROEP. comply or explain PRACTICALIA. Datum: 30 november 2015. EY, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. Nederlands en Frans

WERKGROEP. comply or explain PRACTICALIA. Datum: 30 november 2015. EY, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. Nederlands en Frans WERKGROEP comply or explain PRACTICALIA Datum: 30 november 2015 Locatie: Timing: Taal: EY, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem 14u00 17u00 Nederlands en Frans DOELSTELLING Het finale doel is om betere inzichten

Nadere informatie

De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst

De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst De Beheersovereenkomst Contract of kompas? Werken en samenwerken op basis van een beheersovereenkomst 1. Doel en voordelen van een B.O. 2. Hoe doel en voordelen zeker stellen? Integratie planningscycli

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Tussentijds Rapport nummer 1 30 september 2002

Tussentijds Rapport nummer 1 30 september 2002 Spoor Financieel Management MODERNISERING VAN DE FINANCIELE CYCLUS EN DE BELEIDS-EN BEHEERSCYCLUS: RELEVANTIE VAN HET INTERNATIONAAL VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR DE VLAAMSE HERVORMINGEN Bram SCHEERS Miekatrien

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

SBOV Fiscaliteit en Begroting Spoor B3

SBOV Fiscaliteit en Begroting Spoor B3 SBOV Fiscaliteit en Begroting Spoor B3 Effecten van een prestatiebegroting Vanuit een internationaal perspectief W. Joris Prof. dr. G. Bouckaert KULeuven Instituut voor de Overheid September 2011 Inhoudstafel

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017 Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen 7 september 2017 9 elementen van effectief beleggen met impact Risico-rendement profiel portefeuille, strategische context

Nadere informatie

Strategie en Organisatie voor publieke organisaties

Strategie en Organisatie voor publieke organisaties 8.3.4. handboek Strategie en Organisatie voor publieke organisaties Colloquium Movi (Managementnetwerk voor Vlaamse overheidsinstellingen) 29 mei 2006 Prof. Dr. Aimé Heene Gewoon Hoogleraar Programmadirecteur

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap

ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap Vertaling ISSAI 20 VERTALING REKENHOF, MEI 2017 / 2 INHOUD Inleiding 4 Doelstellingen 4 De concepten rekenschap en transparantie 4 Principes 5 1. Rekenkamers

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 EPD in the cloud Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische patiëntbenadering

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN)

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) 6e Sustainability Congres 17 maart 2005 Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) Programma Voorstel voor ISO Guidance on Social Responsibility Resultaten eerste vergadering

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Programma 14 november middag. Risicomanagement Modellen. Strategisch risicomanagement

Programma 14 november middag. Risicomanagement Modellen. Strategisch risicomanagement Programma 14 november middag Risicomanagement Modellen Strategisch risicomanagement Kaplan 1www.risicomanagementacademie.nl 2www.risicomanagementacademie.nl Risicomanagement modellen Verscheidenheid normen

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-3-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Agree & Define

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie