CBE CONCEPT Bijlage 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBE06.043 CONCEPT Bijlage 1"

Transcriptie

1 CBE CONCEPT Bijlage 1 DMITROV TERUGBLIK 2005 en VOORUITBLIK 2006 Jaarverslag 2005 en jaarplan 2006 van de vriendschapsband van de provincie Flevoland met Dmitrov District. FOTO Kunstwerk Inhoudsopgave 1. Voorwoord en samenvatting Provincie Flevoland, afdeling economische Zaken Januari Beleid Terugblik Missies over en weer in 2005 onder regie van de provincie 3.2. Economische samenwerking: economie, landbouw en toerisme 3.3. Landbouw 3.4. Toerisme 3.5. Gezondheidszorg, welzijn en zorg, cultuur, onderwijs en sport 3.6 Onderwijs 3.7 Cultuur 3.8 Communicatie en media 3.9 Volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening 3.10 Ingezette ambtelijke capaciteit voor het Dmitrov-programma in Vooruitblik Beleidsprioriteiten Economische samenwerking: economie, landbouw en toerisme 4.3. Gezondheidszorg, welzijn en zorg, cultuur, onderwijs en sport 4.4. Communicatie en media 4.5. Volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening 4.6. Jaaragenda Begroting Organisatie 4.9. Stuurgroep- en werkgroepenstructuur Interne en externe communicatie Werving nieuwe partners Programmamanagement Benodigde capaciteit in Voorstel 6. Bijlagen: diverse stukken ter inzage in de leeskamer (in Dmitrov map) Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 1

2 1. Voorwoord en samenvatting Met groot genoegen biedt ik u hierbij aan de jaarlijkse Dmitrov Terug- en vooruitblik. Zoals gebruikelijk wordt aan het einde van het jaar gerapporteerd over de werkzaamheden en projecten, die deel uitmaken van het samenwerkingsprogramma van de provincie Flevoland met de Russische regio Dmitrov en wordt vooruitgekeken op het komende jaar (2006). Zoals uit deze rapportage blijkt, hebben in 2005 uiteenlopende activiteiten op velerlei terrein plaatsgevonden en konden nieuwe partnerorganisaties worden verwelkomd. Zoals onder meer het Flevoziekenhuis in Almere, het Nieuwland-Erfgoedcentrum, dat in 2006 een fact finding bezoek aan Dmitrov zal brengen, de Kunstenaarsvereniging Flevoland, CKV Almere en Corrosia. Het feit dat er elk jaar nieuwe Flevolandse partners- en maatschappelijke instellingen toetreden, geeft blijk van dynamiek, groei en brede inbedding van het programma in de Flevolandse samenleving. Het betreft overigens niet alleen organisaties op maatschappelijk terrein, maar ook personen die zich op een of ander wijze aangetrokken of verbonden weten met het programma. Uitgevoerde missie over en weer in In 2005 zijn 10 bezoeken uit Dmitrov in Flevoland ontvangen, waaronder voor de tweede keer een Volleybalteam uit Dmitrov (40 deelnemers) en 17 delegaties uit Flevoland die een bezoek aan Dmitrov brachten. Hieronder een gemengde officiële en handelsdelegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Flevolandse bedrijfsleven en Kamer van Koophandel. Deze delegatie stond onder leiding van economisch gedeputeerde A.L. Greiner. In 2005 werden dus 27 missies over en weer georganiseerd tegen 30 in Missies vormen een onmisbaar element van het programma. Het organiseren van missies is geen doel in zich, maar een effectief middel om de vriendschaprelatie te onderhouden, verder te ontwikkelen en te verdiepen, en ter plaatse technische assistentie te bieden als daar om verzocht wordt. De missies zijn vraag gestuurd en bieden de mogelijkheid de Russen in onze keuken te kijken. Volgens de heer V. V. Gavrilov, hoofd van het district, is dit belangrijk om de maatschappelijke transitie in zijn provincie van nieuwe ideeën, visies en concepten te voorzien. Ondanks de snelle economische opmars die Rusland de laatste jaren doormaakt -dankzij de export van olie en gas- bestaat er op velerlei maatschappelijk gebied (met name de gezondheidszorg, zorg en onderwijs) nog steeds een grote ontwikkelingsachterstand. Vanuit Flevoland wordt bijgedragen deze achterstand te verkleinen. Highlights in het afgelopen jaar: Officiële ingebruikstelling van de website door Commissaris van de Koningin in Flevoland tijdens de Dmitrov netwerkbijeenkomst op 27 januari 2005, die door ca. 60 a 75 vrijwilligers en partnerorganisaties werd bezocht. De website draagt bij aan de verbetering van de interne en externe communicatie en is ondersteunend aan de informatievoorziening t.b.v. werkgroepen, stakeholders en belangstellenden. Ook draagt zij bij aan de bekendwording van het programma onder de Flevolanders. Vanuit een gevoel van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de directie van Axipress deze website beschikbaar gesteld,omdat zij zich verbonden weet bij het project. De provincie is de directie van Axipress bijzonder erkentelijk voor deze geste; De Ruslandlandenkring van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten hield op 27 januari 2005 haar jaarvergadering in het provinciehuis. De heren Jager en Blom gaven een presentatie over de resultaten en ontwikkeling van het Dmitrov-Flevoland samenwerkingsprogramma. De deelnemende organisatie geven aan onder de indruk te zijn van de resultaten en de wijze waarop Flevoland al bijna 20 jaar lang samenwerkt met de Russen. Dat wordt gezien als een voorbeeld voor andere stedenbanden; 175 (gebruikte) computers van onder meer de provincie en deels Hydron, alsmede 25 rollators, beschikbaar gesteld door de Staten van Flevoland en Zorggroep Almere en Vegro Almere, zijn in maart 2005 naar Dmitrov getransporteerd en inmiddels gedistribueerd over plattelandsscholen in Dmitrov. Het ROC Flevoland heeft de computers en rollators technisch nagekeken en gereedgemaakt voor transport. Mevrouw M. Greiner heeft een dag in het ouderencentrum Huis van de Vriendelijkheid meegewerkt en een rollatorinstructie gegeven. Na afloop kregen de cursisten een rollator-rijvaardigheidsbewijs uitgereikt; Gymnasium Dmitrov, sinds 1981 partnerschool van IGS Het Baken in Almere, werd uitgeroepen tot beste school in de Russische Federatie Het Baken en Gymnasium Dmitrov, Chapeau!; Drie getalenteerde jonge violisten nemen deel aan de Summer Academy van het Flevolandse Barok ensemble Apollo en nemen deel aan de slotuitvoering; Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 2

3 Afronding van het project Improving Sexual Reproductive Health (SRH). Met de slotbijeenkomst in Pskov is een einde gekomen aan het MATRA-project (door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd) Improving Sexual and Reproductive Health, waarvan de startconferentie in oktober 1997 in het provinciehuis in Lelystad plaatsvond. Het project, met een looptijd van zeven jaar, werd gerealiseerd in het kader van de Russisch-Nederlandse stedenbanden. Deskundigen uit Dmitrov en Flevoland hebben hierbij een sleutelrol gespeeld. Zij hebben dankzij hun inzet veel kennis opgedaan. Een bijzonder woord van dank aan de leden van de werkgroep Gezondheidszorg, in het bijzonder mevrouw H. Roddenhof. De resultaten van het project zijn aansprekend: Russische overheden zijn preventief beleid gaan voeren, op middelbare scholen is seksuele voorlichting inmiddels vast onderdeel van de les, het aantal tienerzwangerschappen is afgenomen, het aantal abortussen is verminderd en het gebruik van anticonceptie toegenomen. Kennisdiffusie vindt nu plaats via een daartoe opgericht kenniscentrum dat cursussen en een website heeft georganiseerd en het boek Help mijn kind wordt volwassen heeft gepubliceerd. Door goede samenwerking tussen gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties kan de continuïteit van de kennisuitwisseling worden gecontinueerd en wordt het centrum niet getroffen door de anti-ngo-wetgeving, die onlangs in Rusland van kracht werd. De Flevolandse fotokunstenaar Witho Worms fotografeerde en exposeerde in Flevoland en Dmitrov (De Kubus in november 2005) het resultaat van zijn project de jeugd van Dmitrov. Flevoland en Dmitrov krijgen elk 15 monumentale foto s aangeboden, zie Een gemengde officiële delegatie van de provincie en een handelsdelegatie bestaande uit 21 deelnemers bracht in september 2005 een oriënterend bezoek aan Dmitrov. Hoewel de handelsmissie geen onverdeeld positief resultaat boekte (mocht ook niet worden verwacht van dit oriëntatiebezoek), zijn er toch interessante contacten gelegd. Onder andere tussen rotaryclubs, CAH Dronten met Astrachan Universiteit, ideeën voor toeristische samenwerking en zijn de onderlinge contacten tussen Flevolandse instellingen verstevigd.. Een andere spin-off is, dat er een handelsmissie naar Moermansk wordt georganiseerd om de mogelijkheden voor samenwerking en het ontwikkelen van een nieuwe aanvoerlijn van vis te onderzoeken. Mevrouw M. Greiner, die op eigen kosten meereisde, heeft een rollator gebruiksinstructie verzorgd en diploma s uitgereikt in het ouderenzorgcentrum Huis van de Vriendelijkheid, waar zij een dag praktisch zorggevend werk had verricht. Dit initiatief krijgt nog een vervolg, omdat het ROC Flevoland de mogelijkheid van praktische kennisuitwisseling via stages ter hand gaat nemen. Muurschildering door het provinciebestuur aangeboden ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan van Dmitrov werd gerealiseerd door Flevolandse kunstenaars Cor Sonke, Frits Breekveldt en Willem Hoogeveen in Dmitrov in samenwerking met De Kubus. De muurschildering groot ca. 4 X 21 meter, aangebracht op de gevel van een supermarktgebouw op een saillante locatie, werd namens het provinciebestuur door gedeputeerde A.L. Greiner officieel overgedragen aan de heer V.V. Gavrilov. Tijdens de realisatie heeft ook de president van de Russische Federatie de heer W. Poetin zich persoonlijk op de hoogte gesteld van het project. Na een jarenlange voorbereiding zijn in Dmitrov circa veertig zorgwoningen gerealiseerd en in gebruik genomen. Vanuit Nederland/Flevoland werd aan dit succesvolle project 10,8 procent in de investeringskosten ad Euro bijgedragen. Deze bijdrage is afkomstig van: Aedes/Fonds werken en Wonen 6,5%, Flevolandse woningcorporaties 3,9% en provincie Flevoland 0,4%. Een visitatiecommissie van het fonds Aedes, die het project medio 2005 bezocht heeft een uiterst positief evaluatieverslag opgesteld. Het project werd een schoolvoorbeeld genoemd van Nederlands-Russische samenwerking en is een goed voorbeeldproject voor ouderenzorg in heel Rusland! In september 2005 zijn er in Dmitrov verkiezingen gehouden. De heer V.V. Gavrilov blijft hoofd van het Dmitrov District. De heer Logachev, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Dmitrov, is gekozen als Doema lid (deputy of the City Council) en de heer Bubnov is gekozen als burgemeester van de stad Dmitrov. Het district is opgesplitst in 11 gemeenten met elk een eigen bestuur d.w.z. burgemeester en gemeenteraad (City Council) daarmee is de structuur vergelijkbaar met die in onze provincie. Het jaar werd afgesloten met een expositie van de kunstenares Nina Fedushkina.. Zij exposeert van 23 november 2005 tot 4 februari 2006 in De Kubus te Lelystad. Stuurgroep en werkgroepenstructuur Om de uitvoering van het memorandum zo goed mogelijk te laten verlopen, draagvlak en commitment te creëren bij participerende organisaties, werd een nieuwe organisatiestructuur in het leven geroepen. Deze structuur kent een stuurgroep en (voorlopig) een viertal werkgroepen, namelijk: Werkgroep Economie, Landbouw en Toerisme; Werkgroep Zorg en Welzijn, onderwijs, cultuur, sport; Werkgroep Media en Communicatie; Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 3

4 Werkgroep Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening. De Stuurgroep- en werkgroeporganisatie is nagenoeg volledig operationeel en de ervaringen zijn goed. De instelling van de stuurgroep- en werkgroepen past in het streven naar continuïteit, verdere professionalisering, resultaatgerichtheid en het bereiken van een meer samenhang en synergie tussen de verschillende programmaonderdelen. Door meer werkcapaciteit te creëren kon de werkdruk op de afdeling Economische Zaken, die verantwoordelijk is voor het programma-management, beter worden beheerst. Aansprekende resultaten dankzij de inzet van velen. Zoals uit het voorgaande blijkt, hebben in het afgelopen jaar weer vele activiteiten plaatsgehad en konden diverse projecten met goed resultaat worden afgerond. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als betrokkenen, vrijwilligers en professionele organisaties op velerlei maatschappelijk terrein, enthousiast, met grote inzet en vasthoudendheid de uitvoering van projecten ter hand nemen. Zonder hun inspanningen is een project als Dmitrov niet mogelijk. Het Dmitrovproject is zowel naar Nederlandse als Russische maatstaven een uniek internationaal samenwerkingproject. Een project waar steeds meer maatschappelijke organisaties in Flevoland bij betrokken zijn en zich betrokken voelen. Een project dat al lang niet meer alleen wordt gedragen door de het provinciebestuur. Dat is een belangrijke constatering, omdat een breed draagvlak en goede inbedding in de Flevolandse samenleving de kwaliteit en de continuïteit van het project ten goede komt. Een project als Dmitrov project draagt op deze wijze ook bij aan cohesie in de Flevolandse samenleving en brengt partners in contact die vanuit hun kernactiviteiten niet zo snel met elkaar om de tafel komen te zitten. Ook draagt het project bij aan de goede naam en goodwill van Flevoland in binnen en in buitenland. De beschikbaarheid van voldoende werkcapaciteit, draagvlak en slagvaardigheid is een belangrijke voorwaarde om voortgang en resultaat te boeken. Dat geldt zeker voor internationale samenwerkingsverbanden, waar ook nog eens cultuurverschillen en taalbarrière te overwinnen zijn. Perspectief bieden op langere termijn mobiliseert mensen en organisaties en verhoogt de kans op succes. Het is daarom verheugend dat tijdens hun bezoek van februari 2004 de Staten van Flevoland een goede indruk gekregen van het werk dat in Dmitrov tot stand is en wordt gebracht. Zij hebben ingestemd met het memorandum voor samenwerking voor de periode en toegezegd het programma volledig te steunen. Ik wens allen die betrokkenen zijn bij onze vriendschapsrelatie met Dmitrov veel plezier en succes bij hun werkzaamheden in Het jaar waarin onze relatie met Dmitrov 15 jaar bestaat! M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin in Flevoland, bestuurlijk verantwoordelijke voor het Dmitrov-programma Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 4

5 2. Beleid Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland Op 17 februari 2004 werd in aanwezigheid van een delegatie van Provinciale Staten in Dmitrov het Memorandum voor samenwerking Flevoland en Dmitrov getekend. Onze samenwerkingsrelatie met Dmitrov kent geen vastomlijnd einddoel, waarin de beoogde eindsituatie wordt beschreven. Het memorandum vormt het meerjarige beleidskader, dat globaal richtinggevend is voor activiteiten, die jaarlijks nader uitgewerkt en geconcretiseerd worden - al naar gelang de geëxpliceerde vraag en mogelijkheden- in jaarlijkse terug- en vooruitblikken..deze werkwijze maakt het mogelijk snel, flexibel en slagvaardig in te spelen op snel wisselende omstandigheden en situaties ter plekke en adequaat te reageren op verzoeken om technische assistentie dan wel humanitaire hulp en bijstand. A. Wat willen we bereiken? Mission statement: de betrokkenheid van Flevoland is er in het bijzonder opgericht het lokale bestuur en maatschappelijke organisaties in Dmitrov te helpen en zo nodig in materieel opzicht te ondersteunen bij hun taakuitvoering en op deze wijze bij te dragen aan het maatschappelijke transitieproces in Rusland. De samenwerkingsrelatie - gebaseerd op wederzijds respect en belang - is in beginsel vraag gestuurd en beide partners streven een gelijkwaardige relatie na. Onze samenwerking is gebaseerd op het idee dat vriendschappelijke, sociale- en economische relaties tussen locale en regionale gemeenschappen over de staatsgrenzen heen bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamer en veiliger wereldgemeenschap. Hierbij is het van grote betekenis dat gewone burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen elkaar leren kennen, kennisnemen van elkaars kansen en problemen en desgevraagd elkaar bijstaan bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Flevoland en Dmitrov richten zich hierbij vooral op kennis- en ervaringsuitwisseling door middel van samenwerkingsprojecten. Hierbij zijn vier clusters van activiteiten te onderscheiden: Economie, landbouw, toerisme; Gezondheidszorg, welzijn en zorg, sport, cultuur en onderwijs; Communicatie en media; Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling. In de periode zal de samenwerking vooral worden geïntensiveerd en gefocust worden op: Jeugd en onderwijs; Ouderen en mensen in een achterstandssituatie; Sociale- en gezondheidszorg sectoren. Om de samenwerking in de toekomst even succesvol te laten zijn als in de periode , wordt het wenselijk geacht aan beide kanten het draagvlak te verbreden door: Het verbeteren van de onderlinge informatie-uitwisseling; De bevolking vaker en beter te informeren; Meer vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de uitvoering; Organisatorische verbeteringen door te voeren; Het harmoniseren van de organisatiestructuren aan beide zijden is noodzakelijk om de communicatie en samenwerking effectiever en efficiënter te laten verlopen. Gewenste effecten Vanuit Flevoland wordt bevorderd dat het rendement van onze inspanningen wordt vergroot door in Dmitrov opgebouwde expertise te delen met andere Russische steden. Dit gebeurt onder andere via de Russian Association, waarin steden samenwerken die city-links hebben met Nederlandse steden; Een meer evenwichtige samenwerkingsrelatie met Dmitrov; Onze relatie met Dmitrov wordt door zowel Russische als Nederlandse autoriteiten gezien als een voorbeeldige vorm van internationale samenwerking. De ervaren waardering en goodwill gebruiken om handelscontacten tot stand te brengen en externe fondsen te werven voor samenwerkingsprojecten. Rol provincie Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 5

6 De provincie initieert, regisseert, stimuleert, entameert projecten, brengt partijen bij elkaar, verbindt en schept gunstige voorwaarden voor samenwerking voor zowel Flevolandse partners als voor projecten waarvan de provincie zelf de trekker is. Het vriendschapsverdrag getekend op 13 juni 1991 fungeert hierbij als bestuurlijke paraplu. De provincie doet dit onder andere door: Het ondersteunen (met subsidies) en faciliteren (back-office functie) van partnerorganisaties, zodat zij hun werk zo effectief en kostenefficiënt kunnen uitvoeren; Een steeds belangrijker rol is het matchen van Flevolandse partners met Dmitrovse partners en organisaties, zowel in de profit als non-profit sector; Het step-by-step verbreden en verdiepen van programma en contacten conform het memorandum Dit gebeurt vraaggericht en binnen de randvoorwaarden van beschikbare menscapaciteit en budget; Het programma-management: het inrichten en beheren van een slagvaardige organisatie gericht op samenwerking, samenhang en synergie. Planning en control (monitoren van projecten), het onderhouden van de goede relaties met het lokale bestuur en maatschappelijke organisaties, interne en externe communicatie, het werven van nieuwe partners (vrijwilligers en maatschappelijke organisaties). Meetbare doelstellingen Het bevorderen van de opbouw van een democratische samenleving, waarbij zowel het lokale bestuur als burgers / profit en non-profitorganisaties betrokken zijn (maatschappelijk transitieproces); Dankzij een sterke oriëntatie op samenwerking met buitenlandse partners is Dmitrov een van de meest innoverende regio s in de Oblast Moskou. Dat neemt niet weg dat de sociale-, medische- en educatieve sectoren nog onvoldoende profiteren van de toegenomen economische dynamiek. Onze gezamenlijke inspanning is erop gericht om deze achterstand te verkleinen. Indicatoren Het aantal uitgevoerde missies; Het aantal met succes uitgevoerde samenwerkingsprojecten en de mate waarin externe cofinanciering wordt verkregen van medeoverheden en maatschappelijke organisaties; Totstandkoming van succesvolle matches tussen Flevolandse partner organisaties en bedrijven (jointventures); Het enthousiasme en commitment van vrijwilligers, partnerorganisaties, burgers en politiek is een belangrijke maat voor het maatschappelijk draagvlak van het programma; De mate waarin het programma zich verbreedt en verdiept (vernieuwing). B. Wat gaan we daarvoor doen? In 2006 In deze Vooruitblik wordt aangegeven welke activiteiten in 2006 zullen plaatsvinden. De belangrijkste daarvan zijn: Het opstellen van de (jaarlijkse) Dmitrov Terugblik en Vooruitblik. Dit in nauw overleg met onze Flevolandse partnerorganisaties en Russische partners; Het monitoren van de voortgang m.b.t. Memorandum voor samenwerking en het faciliteren van projecten en partnerorganisaties; Op verzoek van de Staten wordt met het oog op de Statenverkiezingen/Nieuw collegeprogramma in 2006/2007 een evaluatie voorbereid. Deze dient als opmaat voor de continuering van de samenwerking in de periode na 2007 vanaf 2008, indien daar toe besloten wordt; Het beoordelen en zonodig faciliteren (financieel, moreel, organisatorisch) van initiatieven van Flevolandse en Dmitrovse partnerorganisaties; Het tot stand brengen van een samenwerkings- en kennisuitwisselingsproject tussen Provinciale Staten en Doema van Dmitrov. Voorwaarde hierbij is dat er externe fondsen kunnen worden geworven; Het screenen van financieringsmogelijkheden voor kansrijke samenwerkingsprojecten (INTERREG, PSO). Op 4 september 2005 zijn er regionale verkiezingen in Dmitrov gehouden. Het wettelijk kader van deze verkiezingen vormt een in 2003 door de Federatieve Doema aangenomen wet. Deze voorziet in de totstandkoming van een nieuwe regionale bestuursorganisatie: met Dmitrov als districtshoofdstad met een eigen bestuur en 11 plattelandsgemeenten, elk met een eigen burgemeester en Doema; Verdere uitbouw van de website als instrument voor interne en externe communicatie. Daarbij wordt ook de informatievoorziening richting Dmitrov betrokken. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 6

7 3. Dmitrov terugblik Missies over en weer in 2005 In 2005 werden in totaal 27 missies uitgevoerd, waarvan 7 onder regie van de provincie. Deze bezoeken zijn erop gericht de relatie met Dmitrov in stand te houden en verder te ontwikkelen en waar mogelijk te verdiepen. De resterende 20 werden onder verantwoordelijkheid van de partnerorganisaties uitgevoerd. Dmitrov en Flevoland: missies over en weer in 2005 Rol provincie: Uitnodiging Financiering Organisator Inkomend werkbezoek Uitgaand werkbezoek Ja Ja ja Ja Ja Ja Dmitrov Ja Ja Prov/KvK Prov/Walibi SPV/EZ Ja Ja Ja Ja Ja Prov/KvK Prov/Walibi World Apollo Ensemble Ja CAH Dronten Transport Computers, maart 4 studenten Int. Toerist Acad. jul-aug Deelname Summer Academy, jul. Werkbezoek, februari Participatie Djeen Pobedi, mei Werkbezoek juni Gemengde delegatie, sept. Kunstenaarsvereneniging, aug Studentenuitwisseling, april Directie/projectleider, september Projectleider, dec. ROC Flevoland Professional Lycee, mei Afd. Techniek, november Het Baken HAVO Gymnasium School 6, Leerlingen Het Baken, februari Het Baken VMBO Professional School 20, april Project VMBO Schildertechniek Media Jeugdomroep Flevoland. Mrt/apr Ja Nee Nee Nee Gezondheidzorg Dmitrov Central Hospital, april Reprod. Health project afsluiting, jun Cardiologie/astma, nov De Kubus De Kubus Expositie Fedushkina, nov. Witho Worms fotografieproject Jeugd/expositie, juli Nee Nee Aedes i Aedesmissie Van Doorne, Nee Nee Omniworld 45 sporters/ begel. MBM Dmitrov, juni Volleybal ii Ja Nee Groene Stad Ouderenzorghuis, apr/mei TOTAAL Werkbezoeken Om de relatie met Dmitrov te onderhouden, het programma verder te ontwikkelen en te verdiepen, projectvoortgang te monitoren etc., werden in het kader van het programmamanagement in 2005 vier werkbezoeken aan Dmitrov gebracht: Februaribezoek waarbij de Terug- en Vooruitblik (voor het eerst geheel in het Russisch vertaald) besproken werd en afspraken werden gemaakt over de planning van diverse activiteiten en missies in Ook werd een ronde gemaakt langs diverse samenwerkingsprojecten en werd op de Nederlandse ambassade gesproken met culturele attachee en het hoofd van de economische afdeling. Op de Dmitrov Administratie werden gesprekken gevoerd met de heer V.V. Gavrilov (o.a. keuze muurschildering, hartscanner), mevrouw A. Pospelova, verantwoordelijk voor zorg en mevrouw J. Vinogradova verantwoordelijk voor jeugdbeleid, cultuur en onderwijs. Ter voorbereiding op hun bezoek aan Flevoland werden gesprekken gevoerd met de directie van het Huis van de Vriendelijkheid, Eiland van Hoop, het Staatsweeshuis, de Toeristische Academie, het Cultuur Paleis. Aan de Technische Universiteit van Astrachkan, filiaal Dmitrov (Vis-instituut) werd gesproken over samenwerking met CAH Dronten en de handelsmissie (Urk). Ook werd een bezoek gebracht aan het fililaal Dmitrov van de Human State University of Moscow etc. en MBM Volleybalclub waarbij het bezoek van vorig jaar werd geëvalueerd en het bezoek aan 2005 voorbereid; Meibezoek. Namens Commissaris van de Koningin werd de provincie vertegenwoordigd op de Dag van de Overwinning op 9 en 10 mei 2005 waarbij herdacht werd dat 60 jaar geleden een einde kwam de Tweede Wereldoorlog of zoals de Russen het noemen de Grote Patriotische Oorlog. Aansluitend Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 7

8 vonden diverse werkbesprekingen plaats, waaronder vervolggesprekken met in februari bezochte organisaties; Tijdens het junibezoek werden mede namens de Kamer van Koophandel Flevoland voorbereidingen getroffen voor de gemengde officiële en handelsmissie die in september Dmitrov zou bezoeken. Tevens vond een laatste briefing plaats van de vier studenten die geselecteerd zijn voor de stage bij Walibi World. Met de directie van de Toeristische Academie werd gesproken over de toeristische conferentie. Onder meer werd een bezoek gebracht aan het Gorshkovo project van de Vrouwenraad. Ter voorbereiding op de realisatie van de muurschildering werden contacten gelegd met Russische kunstenaars, de stadsarchitect en het hoofd culturele zaken en werden afspraken gemaakt over logistiek en verblijf (verfaankopen, huisvesting, programma). Voorts werd een bezoek gebracht aan de muziekschool (Apollo Summer Academy), het comite voor Toerisme en Sport en natuurlijk de counterparts op de Kamer van Koophandel en Administratie; Het septemberbezoek stond in het teken van het bezoek van de officiële delegatie van de provincie Flevoland en de oriëntatiemissie van Flevolandse bedrijven en Kamer van Koophandel. Hoofdpunten uit het programma 1 : Bussines conference met sprekers van de ambassade, Moskou Oblast, Nederlandse consultants Ronde tafelconferentie over toerisme Diverse bedrijfsbezoeken Overdracht muurschildering Ontvangst Dmitrov Administratie Bezoek aan Flevolandse samenwerkingsproject, te weten Huis van de Vriendelijkheid, Eiland van Hoop, Internationale Toeristische Academie Ondernemers hebben kennismakingbezoeken gebracht aan bedrijven, waaronder het Fruchtring, Panman, visverwerkende bedrijven, Universiteit Moskou etc. De programma-manager is nog enkele dagen in Dmitrov gebleven en heeft ondermeer bezoeken gebracht aan het tuincentrum van de heer J. Panman, de Zondagsschool van de Oespenski Kathedraal in het Kremlin (deze zoekt een Flevolandse samenwerkingpartner), de leiding van het Expocenterum- Streekmuseum, de heren N. Bubnov en V. Logachev. Ook werd een stuurgroepvergadering van het Gorshkovo-project (Vrouwenraad) bijgewoond. Samen met Sergei en Olga Podzarijeva is de nieuwe vestiging bezocht van de Universiteit voor Human Studies. Daarbij werd onder meer gesproken over samenwerking met het Almeeerse Instituut voor Information Engeneering, een Europees project en het oplossen van sorfware problemen bij computerdonatie en training/begeleiding van docenten. Met een reisbureau werd gesproken over een jongerenreis naar Flevoland. Overige werkzaamheden in 2005: Jaarvergadering van de Ruslandlandenkring op 19 januari 2005 in het provinciehuis; Voorbereiden van een Russisch-Nederlands forum (september 2005), en de toeristische conferentie over samenwerking op het gebied van toeristische marketing en promotie (september 2005), het missieboekje etc; Bij het voorbereiden van de handelsdelegatie van september 2005 is gebruik gemaakt van een russisch sprekende student mevrouw A. Galimzyanov, die een international course volgde bij het STOAS in Dronten. Zij werd begeleid door de heren J. Blom en J. van der Veen (Kamer van Koophandel). Mevrouw A. Galimzyanova heeft een en waardevolle bijdrage geleverd aan de organisatie en voorbereiding van het septemberbezoek: het verzamelen, uitwisselen en vertalen van matchingsformulieren van bedrijven. Met het oog op de voorbereiding zijn diverse contacten gelegd, met de Russische Handelsvertegenwoordiging in Amsterdam, de Economische Raad op de Nederlandse Ambassade in Moskou, de Kamer van Koophandel van de Russische Federatie en Nederlandse bedrijven in Rusland. Donatie 175 computers en 25 rollators (douanedocumenten voor het transport, opstellen overeenkomst etc.); Het voorbereiden van een samenwerking tussen het Nieuwland Erfgoedcentrum met het Expostiecentrum/Streekmuseum Dmitrov. Het doel is kennisuitwisseling en het organiseren van een expositie Het verhaal van Flevoland in Dmitrov op verzoek van Dmitrov; Het tot stand brengen van samenwerking tussen Triade en Boshuizen met het Eiland van Hoop en Weeshuis in Dmitrov. Het voorbereiden van het bezoek van een Russische delegatie, die op uitnodiging van TriAde een bezoek bracht aan Flevoland; Tot stand brengen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de Flevolandse kunstenaarsvereniging en Dmitrovse kunstenaars. Katalysator was de realisatie van de muurschildering Verdere implementatie van werkgroepen; 1 Verwezen wordt naar het missieboekje met daarin opgenomen bedrijvenpresentaties en programma Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 8

9 Samenwerkingsproject van Administratie Dmitrov met Womens Council in het dorp Koshkova; Summer Academy van Apollo (barokmuziek) ensemble waaraan twee muzikale jonge talenten uit Dmitrov en hun begeleider deelnamen; Project van fotokunstenaar Witho Worms, die in de zomer van 2005 de jeugd van Dmitrov portretteerde in zijn leefomgeving. De portretten worden geëxposeerd in Dmitrov (2005) en Flevoland (2006). 3.2 Economische samenwerking: economie, landbouw en toerisme Economie en Kamer van Koophandel Flevoland Het in februari 2003 getekende convenant tussen de Kamer van Koophandel in Dmitrov en de Kamer van Koophandel in Flevoland en de in het WTC gehouden bijeenkomst Meet the World, meet Dmitrov van april 2004 hebben geleid tot een oriëntatiereis van 11 Flevolandse ondernemers en instellingen naar Dmitrov. Het bezoek vond plaats van 17 tot 22 september De gemengde officiële en handelsdelegatie stond onder leiding van Flevolands gedeputeerde voor economische zaken A.L. Greiner. Uit ondernemerskringen namen deel aan de delegatie: Frans Loos van Axipress, Marcel Schonenberg van Walibi World, Rene van der Avoort van Avoort en Semeijn Makelaars, Lammert Boeve en zijn echtgenote van Bouwbedrijf Noordersluis, Johannes Schenk van Northseafood Holland, Ben Romkes van Neerlandia Urk, en Reinier Steensma, Waterrecreatieadvies. Zij en de andere deelnemers Wim van der Weg en Aalderich Enting (resp. algemeen directeur en docent/projectleider van de CAH Dronten), Tonny Triezenberg, managing-director of Instute of Information Engeneering van de Hogeschool Amsterdam (Almere), en Gerrit Vreugdehil, lid Raad van Bestuur van het ROC Flevoland werden ontvangen door o.a. de gouverneur van Dmitrov, Valery Gavrilov, Nicolai Bubnov, deputy voor economische zaken en Valery Logatchev algemeen-directeur van de Interregionale kamer van Koophandel. Naast de ondernemers waren Wim Teeuwisse, directeur implementatie en ontwikkeling en de beleidsmedewerkers Hans Blom en Henri Kuipers van de provincie Flevoland, de Kamer van Koophandel en de gemeente Urk in de persoon van wethouder Johannes Koffeman vertegenwoordigd. Naast het culturele aspect van deze reis stonden er ook nog een Russisch-Nederlands economisch forum, en een roundtable conferentie over toeristische marketing en promotie gepland. De deelnemende ondernemers legden diverse bedrijfsbezoeken af. De afdeling economische zaken van de provincie heeft een handzaam missieboekje uitgebracht. Ligt ter inzage in de leeskamer. De algehele tendens onder de meegereisde ondernemers was niet onverdeeld positief voor wat betreft de kansen van zaken doen op korte termijn. Dat kan te maken hebben met de samenstelling van de delegatie, maar ook met de ontwikkelingsachterstand van de Russische bedrijven. Ondanks de sterke economische groei in Rusland is het bedrijfsleven nog onvoldoende internationaal georiënteerd. Bovendien zijn er nog grote verschillen in zakenattitude (sterke gerichtheid op korte termijn gewin), zakencultuur, stand van techniek en daarmee samenhangende verschillen in kwaliteitsniveau, zoals dat bijvoorbeeld kon worden vastgesteld in de vissector. Daarenboven speelden verschillen in verwachtingen: de Russen zoeken buitenlandse investeerders voor vernieuwing kapitaalgoederen (machinerieën, gebouwen etc. al of niet binnen een joint-venture), de Flevolandse ondernemers waren wellicht meer business to-business- georiënteerd. Wel zijn er voldoende kansen en aanknopingspunten voor samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, zoals uitwisselingen tussen rotarians, studentenuitwisselingen, samenwerking en kennisuitwisseling tussen scholen. Op uitnodiging van de delegatieleden van Urk zullen enkele visverwerkende bedrijven worden uitgenodigd voor een werkbezoek. Ook zal een handelsmissie worden georganiseerd naar Moermansk om een nieuwe aanvoerlijnen voor vis uit Rusland te verkennen. Het bezoekprogramma en de resultaten van de evaluatie op 15 november 2005 in het Natuurpark Lelystad liggen ter inzage in de leeskamer Landbouw Agro Support Center De insteek voor samenwerking in landbouwonderwijs, tussen CAH Dronten en Yagromski agrarisch college in Novo Sincovo, was de oprichting van een Agro Support Center. Hierin zou kennis worden verzameld en nieuwe initiatieven ontwikkeld worden voor agrarische ontwikkelingsprojecten op het gebied van productie, verwerking en vermarkting van agrarisch product en voedsel. Vanwege regelmatige directiewisselingen, organisatieverandering en dit jaar wisseling van overkoepelend ministerie, verkeert het college op dit moment in een onzekere positie. Enerzijds is er duidelijk de behoefte om contact te blijven houden met CAH Dronten voor uitwisseling van kennis en studentenexcursies. Anderzijds is de situatie op het platteland maatschappelijk en landbouwkundig ( gehele keten) nog verre van ideaal. Bijkomend is, dat de focus in het gebied lijkt te liggen op de grootschalige landbouwbedrijven, de voormalige collectieven, waar men schijnbaar geen behoefte heeft aan de relatie met het college, omdat men zichzelf wel redt en nieuwsgierigen van buitenaf op afstand houdt. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 9

10 Op de afdeling Landbouwzaken van het districtsbureau sluit men de ogen voor de werkelijke situatie op het platteland en verkondigt men dat de opbrengsten jaarlijks 10% stijgen. Het College heeft haar opleiding tot privé-boer gestopt. De export in de landbouwsector vanuit Flevoland naar Dmitrov bedroeg in 2005 ca ton pootaardappelen en voor ca aan landbouwwerktuigen. Mede gelet op deze exportbelangen blijft het gewenst de landbouwrelatie tussen Flevoland en Dmitrov via het onafhankelijke kennisoverdrachtcircuit aan te houden en waar mogelijk te stimuleren en te versterken. In dit kader is in 2005 meegewerkt aan het rondzetten van een afstudeerstudie van een Wageningse (WUR) student, om in Rusland het effect van landbouwvoorlichting te analyseren. Het eindrapport is nog niet verschenen. Tengevolge van de beslommeringen op het Yachromski College is een gepland bezoek van haar directie aan CAH uitgesteld tot volgend jaar Kennisoverdracht Najaar 2005 participeren Yagromski College, de Universiteit voor Menswetenschappen, de Academie voor Toerisme en het Visserij-instituut in Dmitrov in een 4-daagse training didactiek voor onderwijsgevenden, verzorgd door een CAH deskundige. Hieruit blijkt, dat de aanvankelijke ingang van hoger agrarisch onderwijs is verbreed. Vanuit CAH gaat het dan vooral om de algemene en bedrijfskundige faculteiten Studiereis CAH studenten In april 2005 hebben CAH studenten school en boerderij van Yagromski bezocht en met name studie gemaakt van veehouderij en mechanisatie. De directeur van Yagromski college weet boeiend te vertellen over Russische landbouw en cultuur. Op het Visserij-instituut hebben de studenten samen met Russische studenten lessen bijgewoond over visteelt en ook de onderzoeks- en productie-afdelingen bezocht. Tevens hebben de 25 CAH studenten tijdens hun reis actief geparticipeerd in een workshop Russische cultuur aan de Universiteit voor Menswetenschappen, waarin ook studenten van de Academie voor Toerisme deelnamen. Aan Russische zijde namen 50 studenten deel. Bijzonder indrukwekkend was de bloemlegging bij het oorlogsmonument in Dmitrov, ook omdat enkele dagen later de 60 e verjaardag van de bevrijding werd gevierd en de voorbereidingen alom zichtbaar en voelbaar waren Contacten bedrijfsleven Een geplande aardappelmanifestatie in augustus in Dmitrov is gecancelled, doordat enkele grote klanten van het deelnemende Flevolandse bedrijfsleven op een laat moment afzagen van medewerking. De manifestatie is in principe doorgeschoven naar Het is in toenemende mate moeilijk om goed personeel vast te houden en te werven. Dit is vooral een gevolg van de nabijheid van Moskou, waar een geweldige arbeidsbehoefte is. Dit gevoegd bij de slechte betalingsmoraal op het platteland heeft er toe geleid dat veel goede krachten in Moskou gaan werken, waar de lonen bovendien hoger zijn. Op het Russisch/Nederlands bedrijf DPA (Dmitrovsky Panman Agro) is aangetoond, dat met stipte betaling van behoorlijke lonen goed personeel vast te houden en een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is Deelname aan officiële Flevoland handelsdelegatie september Tijdens het bezoek van de officiële delegatie is op districtsniveau, tijdens een Ronde Tafelconferentie bij de Kamer van Koophandel, van CAH zijde onder meer informatie gegeven over haar ervaringen met het opzetten van een Transfer Centrum in het hoger onderwijs, om kennis en kunde ter beschikking te stellen aan andere partijen in de samenleving, anderen dan studenten, en om afstuderende studenten beter praktisch voor te bereiden en te helpen bij het realiseren van een eigen bedrijf (starters) en voor functies in het bedrijfsleven. Daarbij is ingegaan op o.a. doelstelling, trainingsprogramma s, stages, projectuitvoering voor derden, het maken van bedrijfsplannen en de aandachtspunten welke voor een succesvolle opstart van zo n centrum in ogenschouw moeten worden genomen Expertise centrum vis Bedoeling is aan beide kanten van de samenwerking de visserij-opleiding te internationaliseren en aantrekkelijker te maken. Aan Nederlandse zijde gaat het om CAH Dronten en Berechja college op Urk. De samenwerking heeft nog geen verdere inhoud gekregen dan eerste bezoeken van CAH studenten en directie aan het visserij-instituut in Ribnoe (opleiding en Astrachan Fish Research Institute). Verder zijn contacten gelegd met bedrijven op Urk, omdat mogelijk import en aanvoer van vis een resultaat van samenwerking kan worden Plattelandsontwikkeling Een met de Internationale Academie voor Toerisme in Dmitrov opgezet project Innovation and Rural Development is in eerste instantie voor subsidie afgewezen. Beide partijen willen het project in 2006 opnieuw inbrengen Agro-toerisme Nieuw aandachtspunt in de samenwerking. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 10

11 In september, tijdens het bezoek van de officiële Flevoland-delegatie, is tijdens de Ronde Tafelconferentie bij de Kamer van Koophandel, in het gesprek over Transfer Punt Hoger Onderwijs met name ook de relatie gelegd met de International Tourism Academy in Dmitrov. Deze heeft verhuisplannen om naar een groter gebouw te gaan en dit zou als nieuwe ontwikkeling daaraan gekoppeld kunnen worden Water en plattelandsmilieu Ook een nieuw niet vooraf gepland voor onderwerp in de samenwerking en nieuw in Rusland. Tijdens het septemberbezoek hebben eerste gesprekken plaats gevonden. De CAH heeft in Nederland via haar transfercentrum diverse projecten lopen. Aan Dmitrov- zijde zijn Visserij-opleiding Ribnoe en het daarbij gelegen Astrachan Fish Research Institute mogelijk nieuwe ingangen voor samenwerking en betreden van de Russische markt Activiteiten van Johannes Panman. Tijdens het werkbezoek van september 2005 is door de Flevolandse delegatie een bezoek gebracht aan de oud- Flevolander Johannes Panman. Hij exploiteert een landbouwbedrijf en een tuincentrum in Dmitrov. De Flevolandse delegatie onder leiding van gedeputeerde A.L. Greiner was onder de indruk van de verwerking van de aardappelenoogst: ton aardappelen van goede kwaliteit. Panman is voornemens het bedrijf uit te breiden van 400 naar 600 ha. Aardappels in De heer Panman heeft toegezegd via de tuincentrumpoot van zijn bedrijf de groenstrook bij de Flevolandse muurschildering aan te kleden met geschikt kleurrijk plantmateriaal (bijv. tulpen) Toerisme Centraal stond in 2005 de samenwerking met de Internationale Academie voor Toerisme (werkconferentie, transferpunt, toeristische promotie) en de stage bij Walibi World van vier studenten. Gedeputeerde A.L. Greiner bleek geraakt door de leergierigheid en motivatie van de studenten en zal zich inzetten voor stage plaatsen bij Flevolandse bedrijven. Daarnaast is voorbereidend werk verricht om een samenwerkingsproject tussen de VVV Flevoland (en Gouden Cirkel) met de toeristische sector van Dmitrov, waaronder een reisbureau en het comité bevordering sport en toerisme tot stand te brengen. Helaas is de samenwerking in wording op losse schroeven komen te staan door het faillissement van de VVV Flevoland. Een geplande stage in het najaar 2005 bij de VVV Flevoland kon hierdoor niet doorgaan. Dat gold ook voor een op commerciële leest geschoeid van een jongerenreis-arrangement naar Flevoland. Cultuur, sport en Zuiderzee historie zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten. In samenwerking met de Internationale Toeristische Academie, onderdeel van de Staatsuniversiteit Moskou, heeft de Christelijke Agrarische School een voorstel opgesteld voor de ontwikkeling van plattelandstoerisme in samenhang met plattelandsontwikkeling. Tijdens de ronde tafelbespreking op 19 september 2005 zijn de mogelijkheden voor samenwerking geïnventariseerd, die nader op hun haalbaarheid worden getoest: Het organiseren van een challenge tour voor Nederlandse toeristen van Moskou naar Sint Petersburg; Samenwerking op het gebied van plattelandstoerisme en cultuurtoerisme; Een samenwerking van het Nieuwland-Erfgoedcentrum met het expositiecentrum/streekmuseum Dmitrov kan een katalyserende rol spelen; Het organiseren van kennismakingsreizen over en weer door inwoners van Flevoland en Dmitrov blijft een interessant project; Waterrecreatie Advies kan mogelijk worden ingeschakeld bij de realisatie van een Yacht kloeb in Dmitrov; Het inrichten van een kennistransferpunt bij de Internationale Academie voor Toerisme; Project wordt je eigen werkgever bij de Internationale Academie voor Toerisme. Een impressie van de heer A.L. Greiner van het bezoek aan de Internationale Academie voor Toerisme: Dmitrov Tourist Academy Twintig Flevolanders, alle betrokken bij of deel uitmakend van het Flevolandse bedrijfsleven, brengen in het kader van de vriendschapsrelatie tussen de Russische provincie Dmitrov en Flevoland, een oriëntatiebezoek. Een momentopname: We lopen door de gangen van het sjofele schoolgebouw, bestijgen versleten traptreden en zijn opeens in een grote, lichte ruimte. De muren zijn aangekleed met posters van het Flevolandse landschap en van de Flevolandse attracties. In de ruimte zitten dertig jonge mensen. Als we binnenkomen, staan ze op en applaudisseren tot we alle twintig binnen zijn. We zijn in het clublokaal van de Dutch-Russian Students Club van de Dmitrov Tourist Academy. Een jongeman neemt het woord. Hij leidt de bijeenkomst, verwelkomt ons en geeft beurten aan zijn medestudenten. Zij vertellen over hun studie en voor zover van toepassing hun ervaringen van Flevoland. Een aantal van hen liep stage in Walibi World. Speciale aandacht gaat dan ook uit naar Marcel Schonenberg, directeur van het succesvolle attractiepark. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 11

12 Wat vooral opvalt, is de motivatie van de studenten en hun beheersing van het Engels. Ze zijn werkelijk erop uit een sprong voorwaarts te maken, voor hun eigen loopbanen én voor het bevorderen van het toerisme in hun regio. Dmitrov is inderdaad een aantrekkelijk gebied: voor wintersport (president Poetin komt er wekelijks skiën), voor watersport (een jachthaven is gepland), als voorstad van de Moskoumetropool. Veel waardering is er voor oud-flevolander Johannes Panman, die er een groot agrarisch bedrijf runt en met ontwikkelingsprojecten als een golfbaan en een bungalowpark bezig is. Het is een hoogtepunt in onze economische trip. Ik bedank de Russische studenten en docenten voor de ontvangst, zeg toe naar meer stageplaatsen voor hen in Flevoland te zoeken en merk op dat het goed zou zijn als Nederlandse studenten stagiaires in Dmitrov worden. Wat zij vooral kunnen leren? Goede manieren! In de aangrenzende ruimte staan koffie/thee met gebak klaar. De Russische studenten blijven achter. Ze zijn opgewonden, complimenteren elkaar met hun speeches. Het ging goed. Wat zouden die Flevolanders nu met deze informatie doen? Ik heb de heer Gavrilov, de gekozen bestuurder van deze Russische provincie, voorgesteld een gemengde groep van Russische en Nederlandse studenten onder professionele begeleiding een promotieplan voor toeristisch Dmitrov te laten opstellen. Volgende stap is het uitvoeren ervan met en door Nederlandse reisorganisaties en hun evenknieën in Dmitrov. Andries Greiner, Gedeputeerde economische zaken provincie Flevoland 3.5. Gezondheidszorg, welzijn en zorg, cultuur, onderwijs en sport Algemeen De Werkgroep Zorg en Welzijn is op 27 april en 28 september 2005 bijeen gekomen. De leden van die werkgroep komen uit verschillende Flevolandse organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Doel van de werkgroep is om activiteiten in de uitwisseling met Dmitrov te stimuleren, initiëren en ondersteunen. Daar waar de uitwisseling van oudsher vrijwel geheel was gericht op de ziekenhuizen, is die sinds enkele jaren verbreed tot huisartsenzorg, ouderenzorg, zorg voor gehandicapten en jeugdigen. Daarnaast is een samenwerking op gang gekomen met andere werkgroepen, zoals Onderwijs / Sport en Huisvesting. De berichtgeving over die samenwerking is deels terug te vinden in dit verslag. De activiteiten die in 2005 de aandacht hebben gekregen zijn kort beschreven. Uit dit overzicht blijkt, dat het een zeer groot aantal activiteiten betreft van zeer verschillende aard en omvang Eerste lijn / huisartsen / ziekenhuis In april 2005 hebben een cardioloog en de directeur van het ziekenhuis van Dmitrov een bezoek gebracht aan verschillende onderdelen van de eerste lijn van de gezondheidszorg en aan de IJsselmeerziekenhuizen. Het betrof onder andere de praktijk van het huisartsenwerk, de huisartsenpost en de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Tevens zijn bezoeken gebracht aan instellingen voor ouderenzorg Sexual Reproductieve Health Dit langjarig Europese project is medio 2005 afgerond met een grote afsluitende bijeenkomst in Pskov. Het bijzondere van dit project was, dat er ook enkele andere Nederlandse steden en hun partners in Rusland aan mee hebben gedaan. Het doel was het geven van training en informatie aan de bevolking en werkers in zorg en onderwijs in Rusland over alle gevolgen van alcohol en drugsgebruik voor Sexual Healthy Life Style onder jongeren. Maar ook anderen zijn daarmee geconfronteerd: zo er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor ouders. In alle Russische steden zijn in de afgelopen jaren de effecten van het project te zien: minder tienerzwangerschappen, minder abortussen, gericht beleid van lokale overheden. Dit zal onder meer zijn bevorderd door het feit, dat daar nu ook in de media veel aandacht voor is. Zie ook website Echo-Cardio monitor Tijdens het bezoek van gedeputeerde John Bos aan het ziekenhuis in Dmitrov (november 2004) is het probleem aangekaart van het ontbreken van een ultra-sound echo-cardio monitor. Dit apparaat is essentieel in het signaleren en diagnosticeren van hartfalen, vooral omdat relatief veel mensen in Dmitrov overlijden aan hartproblemen. In april is de provincie formeel vanuit Dmitrov benaderd met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan dat apparaat. De provincie heeft zich sindsdien nagegaan of die benodigde middelen bij elkaar te krijgen zouden zijn. De besluitvorming over die bijdrage zal echter pas begin 2006 kunnen plaatsvinden Rollators voor House of Kindness Medio 2004 is een aantal rollators geschonken aan Dmitrov voor bewoners van het House of Kindness. Begin 2005 zijn daar nog 18 stuks aan toegevoegd voor de bewoners van dit nieuwe centrum. Een deel van die rollators is geschonken door de Zorggroep Almere en de rest door Vegro Almere. Het vervoer kon worden geregeld via de Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 12

13 en zending computers van de provincie, gereviseerd door de afdeling Techniek van het ROC, voor organisaties in Dmitrov Huiselijk geweld en gebruik van alcohol / drugs De Vrouwenraad heeft op verzoek van Flevoland een projectplan opgesteld voor een pilotproject in het plattelandsdorpje Gorshkovo. Dit project borduurt voort op de inzichten en ervaringen van het project Reproductive Sexual Health/Healthy Lifestyle project. Het projectplan wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak, waarbij vrijwilligersorganisaties nauw samenwerken met afdelingen van de Administratie van Dmitrov. De werkgroep Zorg en Welzijn heeft met het plan ingestemd en is door de provincie is medio 2005 een bedrag van Euro beschikbaar gesteld. Tijdens voortgangsbezoeken is gebleken dat het project conform opzet en planning wordt uitgevoerd. De impact is bijna niet voor te stellen: daling van criminaliteit, huiselijk geweld, mensen zijn gestopt met drinken om maar mee te kunnen doen aan diverse sociale activiteiten. Een van de projecten is Jeugd en Ouderen. Jongeren in de leeftijd van uit probleemgezinnen gaan bij eenzame ouderen op bezoek om klusjes te doen of gewoon gezelschap te houden. Wat interessant is dat de jongeren de baboesjka s blijven bezoeken. Ook zijn er kleurrijke stadstuinen aangelegd tussen de flats door jongeren. Plantmateriaal etc. werd beschikbaar gesteld door de Dmitrov Administratie. Na afronding volgt nog een evaluatierapport Jeugd en gehandicapten Triade, Centrum voor mensen met een handicap in Flevoland, en het Boschhuis organiseren in november een uitwisseling met het Island of Hope in Dmitrov. De basis voor deze uitwisseling is gelegd in november 2004: beide organisaties namen deel aan het werkbezoek van gedeputeerde J. Bos. Tijdens dit bezoek heeft zal centraal gestaan de uitwisseling van praktische informatie en behandelmethoden voor moeilijk opvoedbare jeugdigen en jeugdigen met een verstandelijke handicap. De delegatie heeft kennisgemaakt met verschillende onderdelen van de Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening. Daarbij is lang en diepgaand gesproken over (on-)vergelijkbaarheid van doelgroep en behandelaanpak. Ook heeft men kennis gemaakt met o.a. de gezinstherapie van het Centrum Alcohol en Drugs. De intensieve uitwisseling heeft geleidt tot intenties over een vervolg in Gezondheidszorg en onderwijs Vanuit ROC Flevoland is Dmitrov benaderd met het aanbod om op het gebied van medische opleidingen een uitwisseling aan te gaan met het Medical College Dmitrov. Het over en weer inzetten van stages zou een onderdeel daarvan zijn. Vanuit Dmitrov is echter aangegeven, dat men aan dit onderwerp vooralsnog geen prioriteit wil geven ROC stages in het ouderencentrum Het ROC heeft in april contact gehad met mw. Gavrilova (directeur van het House of Kindness). Onderwerp van gesprek was de mogelijkheid voor uitwisseling van cursisten verzorging / verpleging. Na een inventarisatie van de werkelijke wensen en mogelijkheden zal dit kunnen leiden tot een uitwisseling in 20o Jubileum ziekenhuis Dmitrov In november 2005 bestond het ziekenhuis van Dmitrov 85 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn diverse activiteiten ondernomen. Er is een congres georganiseerd over het ziekenhuis in de toekomst. Vraagstukken als de vernieuwingen in verschillende specialismen en de ontwikkeling van de eerste lijn in relatie tot functie van het ziekenhuis stonden daarbij centraal. Deelnemers vanuit Flevoland zijn mevrouw. H. Roddenhof (IJsselmeerziekenhuizen) en mevrouw A. van der Beek (HVFD). De discussie tijdens en de uitkomsten van de conferentie worden gebruikt om de invulling van lopende en nieuwe projecten in 2006 en verder te bespreken. De inhoudelijke kant van het bezoek is ingevuld door cardioloog mevrouw T. Ansink en de heer T. Hermans (verpleegkundige hartfalen) van de IJsselmeerziekenhuizen. Daarnaast heeft huisarts H. Kuiken de contacten t.a.v. de eerste lijn verder uitgewerkt ter voorbereiding op activiteiten in Tenslotte is invulling gegeven aan preventie rond Astma voor kinderen door mevrouw A. Jansen (fysiotherapeut te Almere) Onderwijs Het Baken Almere Het Baken uitwisseling V.W.O.-5 Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 13

14 Een zeer enthousiaste en creatieve groep Bakenleerlingen deed in 2005 mee met de uitwisseling met Dmitrov. De voorbereiding op de reis verliep met veel interesse. Het leren van Russisch beperkte zich tot een paar woordjes voor dagelijks gebruik, maar in het schoolcurriculum is nu Russisch opgenomen voor eerste- en tweedeklassers, dus binnenkort kunnen we leerlingen verwachten die meer Russisch in hun bagage hebben. De Russische en Nederlandse leerlingen van 17 jaar leggen al snel contact; vanaf november wordt er per kennisgemaakt met elkaar. Van de Nederlandse leerlingen willen vaak de meest internationaal geïnteresseerde leerlingen graag naar Rusland en altijd zijn er te weinig plaatsen en moet er een selectie plaatsvinden. Het niveau van beheersing van het Engels bij de Russen is uitstekend. We hebben nu geen communicatieproblemen meer door de taal. Bij de Nederlandse leerlingen maakt de totaal andere cultuur, de gastvrijheid en alle wederwaardigheden in het dagelijkse, winterse Russische leven, een grote indruk. Dit jaar werd weer gebruik gemaakt van een door Bakenleerlingen zelf gemaakte website, die gemaakt was om vanuit zes plekken in Europa met elkaar te kunnen communiceren over alles wat er gebeurde. (www.bakencenter.nl/exchange) In de eerste klas is een pilot-project geweest, waarin 5 klassen elk met leeftijdgenoten ineen ander land een contact opbouwden vanuit de vakken Engels en OS (Oriëntatie op de samenleving) georganiseerd. Dat experiment gaf voldoende resultaat om het te vervolgen Ontwikkelingen bij de school in Rusland De Russische partnerschool is in mei 2005 winnaar geworden van een prestigieuze wedstrijd van de Russische federatie: uitgeroepen tot Sjkola Sjkol, de school der scholen! In het vertaalde artikel uit Rossiskaja Gazeta wordt de band met de Flevolandse school een aantal malen genoemd in de vergelijking van onderwijsvernieuwing: ouders betalen schoolgeld, waardoor er op deze school veel leraren zijn voor een haast individuele begeleiding, leerlingen doen meer aan zelfstandig onderzoek en toegepaste kennis; er worden veel naschoolse cursussen op sportief en cultureel gebied. De 2 miljoen roebel ( euro) werd direct besteed aan het opknappen van het oude schoolgebouw. De directrice houdt door heel Rusland, maar ook in de voormalige Sovjet-republieken lezingen over onderwijsvernieuwing. De school is duidelijk een koploper geworden. Bij de uitwisseling zijn we overgeschakeld naar een leeftijdsgroep van een jaar jonger aan Russische kant, die wel tijd en aandacht genoeg heeft voor een uitwisseling. Voorheen was het de laatste examenklas die meedeed aan de uitwisseling. Het leeftijdsverschil met de Nederlandse jongeren is geen bezwaar gebleken Het programma in Nederland Het programma in Almere bouwt voort op jarenlange ervaring met diverse nationaliteiten. Een belangrijk onderdeel is het bezoek aan lessen, die speciaal voor deze gelegenheid in het engels gegeven worden. Docenten van het Baken ontwikkelen steeds meer dergelijk materiaal in het kader van de status als ELOS-school. (Europees Leren Op School) Op de stagedag in het programma zien zij vele kanten van de Nederlandse samenleving: verschillende zorginstellingen, een asielzoekerscentrum, de coffeeshopboot, een atelier van een kunstenaar, de gevangenis. Culturele workshops worden georganiseerd, waarin Afrikaanse dans, Djembe, schilderen, theater, de gemeenschappelijke taal is van leerlingen van 5 nationaliteiten. Aan het einde van de week houden we een politieke jeugdconferentie in de Almeerse raadzaal over jongerenvraagstukken. Het democratisch spel van debatteren en met argumenten een meerderheid zien te verkrijgen, wordt geoefend op verschillende niveaus in het ochtendprogramma en mondt uit in een officiële conferentie in de Almeerse raadzaal. De inhoudelijke aspecten van het programma worden met alle betrokken scholen van tevoren besproken. Ook wordt er materiaal vertaald, bijvoorbeeld voor het oefenen van debatteren met argumenten. Het multilaterale aspect van deze conferentie, met leerlingen uit verschillende Europese landen, maakt het tot een spannend gebeuren. De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk voor het welslagen van de hele uitwisseling. De slotavond met optredens van alle nationaliteiten is behalve als afscheid, ook bedoeld om de dank daarvoor aan de ouders uit te drukken Het Baken Beroepsonderwijs Voor de vijfde keer gaat vanuit de schilderafdeling van het VMBO een groep leerlingen uit de 3 e en 4 e klas naar Dmitrov, dit jaar in oktober pas. Ook een viertal Russische leerlingen komt dan naar Nederland; verblijf in de gastgezinnen en bezoek aan de school staan centraal. Het probleem van het lage niveau van het Engels wordt opgelost i.s.m. het ROC, waar contact is met een internationale schakelklas. In Dmitrov wordt een gedeelte van de school 20 tijdens het schilderproject opgeknapt door leerlingen van Baken Stad College, begeleid door een leraar en een ondernemer van een schildersbedrijf. De verwachtingen van Baken Stad College waren dat er ook op algemeen onderwijsgebied contact zou ontstaan tussen beide scholen, met tijd voor gesprek tussen docenten over vormen van onderwijs. Dat is besproken als voorwaarde om deze uitwisseling te laten voortbestaan. Afgesproken is dat er door de leerlingen een beetje voorbereidend Engels aangeleerd wordt. De directeur van school 20 zegde zijn medewerking toe op dit gebied. Voor meer informatie zie de volgende websites: Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 14

15 - de website van Het Baken - de website van de Russische school de website van Baken-leerlingen uit VWO de website voor cultureel contact tussen jongeren uit Flevoland en Dmitrov ROC Flevoland Seminar over project gestuurd leren in Dmitrov In februari 2005 zijn 2 medewerkers van het ROC voor 3 dagen in Dmitrov geweest. Het doel van dit bezoek: uitleg geven over de werking van de wet beroepsonderwijs en de intensieve relatie tussen het ROC en het bedrijfsleven. Ook nieuwe onderwijsmethoden zoals projectonderwijs en competentiegericht leren stonden op het programma. 15 directeuren uit het (beroeps)onderwijs, 2 mensen van het methodologisch instituut uit Moskou en een adviseur van de minister van onderwijs zijn deze drie dagen bijgepraat over de verschillende onderwerpen. Het resultaat is dat samenwerking met het plaatselijk bedrijfsleven relevant geacht wordt. Dit zal ook zeker opgepakt worden door het Professional Lycee in Dmitrov om met de plaatselijke Kamer van Koophandel plannen te maken voor het realiseren van stageplaatsen. Met betrekking tot cursisten uitwisseling is men er nu van overtuigd dat de taal Engels in het curriculum opgenomen moet worden. De adviseur van de minister zal dat ook zeker mee nemen als de komende curriculumvernieuwing op de agenda staat. Het is nu nog zo dat het curriculum door de Staat gedicteerd wordt maar dat binnenkort scholen een zogenoemde vrije ruimte krijgen om bijvoorbeeld een vreemde taal aan te bieden aan cursisten. Naar aanleiding van het seminar is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de Nederlandse methode in een Russisch vaktijdschrift voor pedagogen en onderwijsdirecteuren Medical school bezoek aan Flevoland In maart 2005 zouden 3 stafleden van de medische school uit Dmitrov het ROC bezoeken om inzicht te krijgen in het opleiden van verpleegkundigen en verzorgenden. Door allerlei politieke perikelen in Dmitrov is dit project in de ijskast gezet. Toch hopen we als ROC dit op te kunnen pakken als de kou uit de lucht is Bezoek Professional School aan Flevoland In mei en juni 2005 zijn twee delegaties op bezoek geweest op het ROC. 2 docenten en de directeur van het Professional Lycee zijn hier een week lang dieper ingegaan op de sessies van ons bezoek in februari. 8 studenten en 2 begeleiders zijn een week lang op de afdeling ICT bezig geweest en hebben inzicht gekregen in de diverse manieren van programmeren en het maken van websides. In november vindt een tegenbezoek plaats door onze cursisten. De bedoeling is dat door middel van plaatsing van software en webcam s er via internet video conferencing kan gaan plaatsvinden tussen het ROC en het Professional Lycee Ondersteunend werk t.b.v. Volleybal toernooi In juni 2005 zijn docenten van verschillende afdelingen en cursisten van het ROC (afdeling Sport en Bewegen) actief geweest tijdens de internationale volleybal tornooien bij Omniworld. Vier meiden van de opleiding verpleegkunde zijn als EHBO-er in de weer geweest om leden van de MBM volleybalclub Dmitrov medisch te begeleiden. Door de vakkundige manier van pleisteren en intapen van diverse lichaamsdelen hebben deze vier roem verworven. Het resultaat is dat Omniworld Volleybal deze actie structureel wil inzetten ICT project voor Russische studenten op het ROC Flevoland (ROCF) Van 30 mei tot 5 juni 2005 zijn Russische studenten, samen met ICT-cursisten van het ROCF actief bezig geweest. Zij hebben kennis genomen van de verschillende programmeertalen die gebruikt worden om een database te bouwen. Ook zijn er driftig pogingen ondernomen om een connectie op te bouwen zodat de school in Dmitrov informatie kan uitwisselen met het ROC Flevoland. Op deze manier kunnen technische en culturele zaken wederzijds uitgewisseld worden. In november 2005 gaat een ploegje cursisten van de afdeling ict naar Dmitrov om aan dit laatste aspect de finishing touch te geven. Los van het lesprogramma is ook gedacht aan typisch Nederlandse zaken en zijn de Russische gasten op bezoek geweest bij de Nederlandse Bank, de Albert Kuypmarkt, de Bataviawerf, de Zaanse schans, het Rijks museum en het strand bij Egmond. De afspraak met de directie van het professional Lycee van Dmitrov is om volgend jaar een project op te zetten met de afdeling motor voertuigen techniek zodat ook in deze sfeer cursisten en kennis worden uitgewisseld ROC Flevoland bezoekt Dmitrov In november 2006 moet in het Almeerse en in Dmitrov een video conferencing faciliteit in de lucht zijn. Doel is om zodoende wederzijds technische en culturele zaken uit te wisselen tussen de twee scholen. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 15

16 In november bezocht een ICT-delegatie bestaande uit docenten en leerlingen Dmitrov. Deze nam onder meer deel aan een internationale onderwijsconferentie waaraan ook Polen deelnamen. De Russische en Nederlandse leerlingen heb samengewerkt aan de realisatie van een website, waarbij gebruik werd gemaakt van de programmeertalen JAVA en MySQL. Deze is in december ook in Flevoland gepresenteerd. Ook werd een geslaagde real time verbinding gelegd via video-conferencing. Tijdens het bezoek is ook aandacht besteed aan de problemen rond Flevolandse computerdonatie en werd een bezoek gebracht aan de Kamer van Koophandel van Dmitrov Cultuur De Kubus In opdracht van de provincie heeft het AKC De Kubus gedurende de periode vorm en inhoud gegeven aan het onderdeel cultuuruitwisseling met Dmitrov. Doel is geweest het tot stand brengen van directe contacten tussen jongeren uit Dmitrov en Flevoland. Na vijf jaar samenwerking tussen De Kubus en het cultuurpaleis in Dmitrov, heeft De Kubus aangegeven de rol van coördinator voor de culturele projecten die uit de samenwerking voortvloeien, niet langer te kunnen continueren. De afgelopen jaren zijn met relatief weinig middelen vanuit De Kubus veel bijzondere projecten gerealiseerd. Het jaar 2005 was een bijzonder afsluitingsjaar: Insteek was om te onderzoeken of op vrijwillige basis diepgang kon worden gevonden in de culturele contacten door betrokkenen in de beeldende kunst sector met elkaar in contact te brengen. Een delegatie van Kubus, provincie en Kunstenaarsvereniging Flevoland had in november 2004 hiertoe vooronderzoek verricht Muurschildering Dmitrov en expositie van Flevolandse kunstenaars Deze kunstenaarsvereniging heeft een uitvoerende rol gespeeld bij het tot stand komen van een muurschildering. De Kubus heeft de realisatie van een muurschildering in Dmitrov op afstand begeleid. Kunstenaars Cor Sonke, Frits Breekveldt en Willem Hoogeveen hebben in de zomer van 2005 een aantal weken in Dmitrov doorgebracht om een muurschildering van 3,65 bij 21 meter te realiseren. Het kunstwerk is in het kader van het 850 jarig bestaan van Dmitrov- in september 2005 officieel overgedragen door gedeputeerde A.L. Greiner tijdens het bezoek van de Flevolandse delegatie. De provincie heeft euro beschikbaar gesteld om het kunstwerk te realiseren. Aanvullende bijdragen werden ontvangen van woningcorporatie De Groene Stad Almere en de Kamer van Koophandel in Flevoland. Elk sponsorde het project met euro. De Flevolandse kunstenaars zijn ondergebracht bij Russische collega s. Dit heeft geleid tot plannen voor samenwerking en uitwisseling. Zo is het idee ontstaan om in 2006 een gezamenlijk kunstwerk te realiseren in het Natuurpark Lelystad Witho Worms fotografeert in Dmitrov Vanuit de reguliere uitwisseling is fotograaf Witho Worms de opdracht verleend om fotografisch een portret te maken van jongeren en hun omgeving te Dmitrov. De insteek was om zelf contact te leggen met jongeren en hun netwerk te gebruiken om op onverwachte ontmoetingen uit te komen. Hij reisde daarom vanuit Almere per trein naar Dmitrov met zijn zoon Bijn. Daar heeft hij foto s gemaakt van jongeren en hun leefomgeving. Worms maakt bij zijn foto s gebruik van een technische (glas)platencamera en een afdruktechniek uit begin 19 e eeuw. De bijzondere portretten en foto s van de leefomgeving van jongeren uit Dmitrov zijn inmiddels in De Kubus geëxposeerd. Tevens zijn de werken in november aangeboden aan Dmitrov en worden ze daar eveneens geëxposeerd. Als waardering van het vele werk dat door de Kamer van Koophandel Dmitrov is verricht om het Flevolandse septemberbezoek te organiseren is een karakteristieke Flevoland foto door de provincie aangeboden. Tijdens de zomermaanden zijn overigens andere - werken van de kunstenaars, die op dat moment Dmitrov bezochten en daar twee en een halve week aan het werk waren, tentoongesteld in het museum voor hedendaagse kunst van Dmitrov. Het verslag van de reis van Worms en de resultaten zullen ook te zien zijn op de site Flevo-Dmitrov, in het kader van de virtuele uitwisseling zoals de organisatoren dit voor jongeren voor ogen hadden Musici uit Dmitrov doen mee aan Apollo Summer Academy Op uitnodiging van het Apollo ensemble hebben 2 getalenteerde jonge musici met begeleider uit Dmitrov deelgenomen aan de Summer Academy in Flevoland Nieuwland Erfgoedcentrum In 2005 zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met het ExpocentrumStreekmuseum Dmitrov om tot kennisuitwisseling te komen met het Nieuwland Erfgoedcentrum in Flevoland. Het voornemen is om in 2006 een kennismakingsbezoek te brengen aan Dmitrov. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 16

17 Nina Fedushkina exposeert in De Kubus Eind 2005 heeft een expositie van beeldend kunstenaar Nina Fedushkina uit Dmitrov in De Kubus plaatsgevonden. Inmiddels is zij een bekende bij velen die meewerken aan de uitwisseling met Dmitrov Communicatie en media In januari 2005 vond voor het eerst een netwerkbijeenkomst plaats voor alle mensen die bij de stuurgroep en werkgroepen Flevoland-Dmitrov betrokken zijn. Doel was onderlinge informatie-uitwisseling, elkaar beter leren kennen en een beter beeld krijgen van alle activiteiten die de verschillende werkgroepen in gang hebben gezet. De netwerkbijeenkomst vond plaats in het gebouw van Omroep Flevoland en Commissaris van de Koningin M. Jager heette de circa 75 aanwezigen van harte welkom. Daarna volgden presentaties van een aantal werkgroepen. De CdK toonde zijn tevredenheid met deze netwerkbijeenkomst en sprak de hoop zo n bijeenkomst voortaan jaarlijks te organiseren. Hij benadrukte verder het belang van de deelname van maatschappelijke organisaties aan de vriendschapsrelatie met Dmitrov. Sinds januari 2005 is de website in de lucht. De website heeft een tweeledig doel: informatie aan derden over de vriendschapsrelatie en intern communicatiemiddel. De website is technisch (en grotendeels ook financieel) mogelijk gemaakt door Axipress 2 uit Lelystad en voor het redactionele beheer stelt Axion/COS een medewerker beschikbaar. Belangrijk uitgangspunt is dat de werkgroepen zelf nieuws en informatie voor de website en het afgeschermde intranetdeel. Dat leveren van input is in de loop van 2005 beter gaan lopen. De bezoekers van de website kunnen een behoorlijke indruk krijgen van de wijze waarop vanuit de Flevolandse samenleving invulling wordt gegeven van de vriendschapsrelatie met Dmitrov. Voor de werkgroep Media en Communicatie vormt het een voortgaand punt van aandacht om de website een zo compleet mogelijke bron van informatie te laten zijn. In maart 2005 heeft een delegatie van het jongerenprogramma Beneden Peil van Omroep Flevoland een tegenbezoek gebracht aan collega s van TV Dmitrov. De drie programmamakers hebben van dit bezoek twee afleveringen van Beneden Peil gemaakt, waarin de manier waarop jongeren in Dmitrov leven centraal stond. Tijdens het bezoek is onder meer een bezoek gebracht aan het Jongerenparlement in Dmitrov. Daarbij bleek een nieuwe Matra-Kap subsidie voor het opzetten van een Jongerenkrant niet meer nodig. Wel werd het idee geopperd om een subsidieaanvraag in te dienen voor het opzetten van een mediaruimte in Dmitrov, waar jongeren gebruik kunnen maken van internet. Er is bij jongeren veel behoefte aan informatievoorziening via internet, maar voor veel huishoudens is een vaste internetaansluiting te duur. De twee begeleidende delegatieleden hebben ook contact gelegd met de communicatiemedewerker van de heer V.V. Gavrilov, hoofd van het district Dmitrov. Naar het idee van de heer Gavrilov is het mogelijk betere informatie-uitwisseling op te zetten via internet en gedrukte media. De communicatiemedewerker en medewerkers van de Dmitrov Vestnik kunnen daar een rol in gaan spelen. In Flevoland heeft de Flevopost ook belangstelling voor de uitwisseling van nieuwsberichtgeving. Het bezoek werd door alle deelnemers als geslaagd ervaren. Enige kanttekening is dat in het programma weinig plek was ingeruimd voor kennisoverdracht van de TV Flevoland-medewerkers aan hun jonge collega s in Dmitrov. In september 2005 bracht de heer F. Loos directeur van Axipress, als lid van de werkgroep Media en Communicatie, een kennismakingsbezoek aan Dmitrov. Hij was lid van zakendelegatie onder aanvoering van gedeputeerde A.L. Greiner. De heer F. Loos heeft onder meer contacten gelegd over het idee om een internetcafé voor jongeren op te zetten in Dmitrov. Zijn expertise vanuit zijn bedrijf kan de mensen van het Jongerenparlement mogelijk van dienst zijn Volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening Dit deel van het programma krijgt vorm en inhoud door de activiteiten van de werkgroep Volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening, waarin de 9 Flevolandse woningcorporaties hun krachten hebben gebundeld. Financiering van dit onderdeel vindt door betrokken organisaties plaats. In een brede samenwerking is de bouw van ca. 40 zorgwoningen gerealiseerd, het zgn. House of Kindness. Het zorgcomplex werd begin 2005 geleidelijk in gebruik genomen door de bewoners. Medio 2005 was de voorziening geheel operationeel. 2 De kosten van werden conform de door Axipress uitgebrachte offerte begroot op Omdat Axipress het maatschappelijke belang van het Dmitrov-Flevoland project onderschrijft, is zij bereid eenmalig als een schenking beschikbaar te stellen om dit project te realiseren. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 17

18 Dit project maakt deel uit van een al langer bestaand centrum voor dagopvang van ouderen. Voor de regio Moskou is het een bijzonder aansprekend en succesvol voorbeeldproject. Investeringen en financiering woonzorgwoningen Huis van de Vriendelijkheid in Dmitrov 2005 Investering: Euro s % Financiering * vanuit NL: , waarvan: bijdrage Aedes/Fonds werken aan wonen ,5 * Flevolandse woningcorporaties ,9 * provincie Flevoland ,4 * bijdragen Duitse donateurs ,5 * bijdragen VS donateurs ,7 * bijdragen Russische overheid ,0 Met een bescheiden financiële bijdrage van de provincie van 0,4% is de financiering van een belangrijke voor Rusland toonaangevende - voorziening rondgekomen. Samen met Aedes en de Flevolandse corporaties is vanuit Nederland iets meer dan 10% van de totale investering gefinancierd. Deze bijdragen, samen met die van andere buitenlandse financiers, was wel cruciaal om de financiering af te ronden en heeft een hefboomrol vervuld om Russische financiers door de bocht te krijgen. Het Aedes fonds Werken aan Wonen was aanvankelijk kritisch ten aanzien van het geven van een bijdrage. In 2005 is er een missie vanuit dat Fonds in Dmitrov op bezoek geweest en deze heeft een uiterst positieve evaluatie aan het Fonds voorgelegd. Zowel inhoudelijk, financieel als qua voortgang wordt het thans beschouwd als een schoolvoorbeeld van goede samenwerking en resultaat. Een project waar we met recht trots op mogen zijn. Op verzoek van de heer Gavrilov is de heer J. de Vletter is toegetreden tot de Raad van Eer van het Huis van de Vriendelijkheid. Op deze wijze kan Flevoland een vinger aan de pols houden en behulpzaam zijn bij de verdere uitbouw van voorzieningen en capaciteit van het woonzorgcentrum. In april 2005 is de directie van het House of Kindness op bezoek geweest in Flevoland. Tijdens dat bezoek zijn verschillende voorzieningen op het gebied van ouderenhuisvesting bezocht en hebben er gesprekken plaatsgevonden. De nadruk lag daarbij op grotere voorzieningen waarin combinaties van wonen-verzorging en verpleging plaatsvindt; zoals de Toonladder, de Overloop en Polderburen in Almere en het Laar in Lelystad. Met directie en staf hebben er gesprekken plaatsgevonden die uitermate zinvol bleken. Woning corporatie Groene Stad Almere heeft het programma georganiseerd en de kosten ad. ca geheel voor zijn rekening genomen. De voltallige Flevolandse delegatie heeft in september 2005 een bezoek gebracht aan het Huis van de Vriendelijkheid. De ontvangst was als gebruikelijk aller vriendelijkst en werd opgeluisterd door koorzang, muziek en dans. Mevrouw M. Greiner heeft een dag meegeholpen bij de dagelijkse verzorging van de bewoners. Zij heeft de bewoners een rollator training gegeven. De trotse deelnemers kregen door gedeputeerde A.L. Greiner een heus rollator diploma uitgeruit. Gouverneur V.V. Gavrilov zei later tegen mevrouw M. Greiner: wij praten met elkaar, u doet iets!. De praktische stage heeft ook nieuwe ideeën opgeleverd om de behandeling veiliger te maken. Om kennis op dit gebied over te dragen zal in samenwerking met de afdeling Zorg van het ROC de mogelijkheden van stages worden onderzocht. In 2005 zijn voorbereidingen getroffen voor een in april 2006 (zie ook activiteiten 2006) in Dmitrov te houden conferentie door Flevolandse corporaties, de NUON en partners in Dmitrov Ingezette ambtelijke capaciteit voor het Dmitrov-programma in 2005 Zoals gebruikelijk wordt elk jaar een overzicht gegeven van de ingezette capaciteit door de provincie: Overzicht tijdsbesteding Dmitrov-programma provincie 2005: Directieteam: T. v.d. Wal Tijdsbeslag Totaal 2 Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 18

19 W. Teeuwissen 75 Afdeling Economische Zaken: R. Schuitemaker 5 P. Smeenk 8 M. van Dijk 633 J. de Haseth 4 W. Brinkman 2 J. Blom 490 D. Wijman 30 SPV: K. v.d. Wielen C. Leech H. Sander PME: H. Kuiper 16 Griffie: A. Doesburg BACO: H. van Heerde H. Kuipers J. Leon IenA: L. Wennen/E. Gerritsen 36 Extern (inhuur): J.C. de Koning 80 R. Kerkhoven 160 TOTAAL Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 19

20 4. Vooruitblik Beleidsprioriteiten 2006: Economische samenwerking. In 2006 worden voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een Nederlands-Russisch Economisch forum in het kader van Intertech 2007 dat in Flevoland wordt gehouden. Hieraan kunnen bedrijven uit Dmitrov en haar buitenlandse parternregio s deelnemen. Het monitoren en faciliteren van projecten en initiatieven die voort zijn gekomen uit het bezoek van de officiële en economische missie van september Initiatieven hebben betrekking op lopende en nieuwe business-to-business contacten (matchingsproject), medische technologie en innovatie (nieuwe materialen/composieten), visverwerking en viskweek, toerisme. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan het startersbeleid (o.a. startersworkshop) en incubatorcenters, starterscurssen voor het Russische hogeronderwijs (in samenwerking met CAH Dronten en ROC Flevoland en Kamer van Koophandel). Deze activiteiten kunnen gekoppeld worden aan het microfinancierings initiatief dat in Landenkringverband wordt voorbereid. Ook zal een Urkerdelegatie een bezoek brengen aan Moermansk.Oriënterende overleg met de heer R. Huinre van CIDC/WUR Lelystad over zijn ervaringen in Rusland in het algemeen en het ontwikkelen van een nieuw samenwerkingsproject op het gebied van landbouw in Dmitrov; Zorg en Welzijn: nu de fracties hebben ingestemd met het procedurevoorstel over besluitvorming m.b.t. medefinanciering van de hartscanner. Gezien de looptijd van het project zal met hoge prioriteit op korte termijn een bezoek worden georganiseerd van cardiologen aan Dmitrov om tot een afronding te komen; Cultuur: tegenbezoek van Russische kunstenaars en het realiseren van een kunstobject in Flevoland, het geven van follow-up aan het bezoek van Witho Worms (schenking foto s aan Dmitrov en Flevoland), het organiseren van exposities, kennismakingsbezoek van het Nieuwland-Erfoedcentrum ter voorbereiding op de Het Verhaal van Flevoland in Dmitrov. Implementatie van de subwerkgroep cultuur, die verantwoordelijk wordt voor inhoud en vorm van het cultuuruitwisselingsprogramma (opstellen meerjarenplan ) met Dmitrov. Dit in samenwerking met het Centrum voor Kunstzinnige Vorming en het Cultureel Centrum Corrosia uit Almere, die leading partner worden. Het meerjarenplan zal met Dmitrov worden besproken; Samenwerkingsproject Doema en Staten. Het project is een uitvloeisel van het Statenwerkbezoek in februari Doel van het project is kennis en ervaringsuitwisseling (transparante besluitvormingsprocedures, relatie bestuur met burger en de pers) tussen Doema en Staten opgang te brengen. Voorwaarde is dat hiervoor externe financiering kan worden aangeboord. De griffier van de Staten zal als projectleider op te treden; Conferentie volkshuisvesting. Het organiseren van een fact-finding trip en het houden van een strategische conferentie over volkshuisvesting; Follow-up computerdonatie project: In samenwerking met docenten en studenten van de ICT - afdeling van de Universiteit voor Human Studies wordt zonodig een trainingsprogramma voor docenten van de plattelandsscholen opgesteld. Is een vervolgproject op de computerdonatie; Organisatieontwikkeling. Om de uitvoering van het memorandum te waarborgen is een stuurgroepen werkgroepenstructuur in het leven geroepen. Het faciliteren en verder implementeren van de nieuwe organisatie (cultuur, onderwijs) zal ook in 2006 de aandacht vragen; Interactieve website. Het doorontwikkelen van de interactieve website door toevoeging van een zgn. smoelenboek, archief, agenda, nieuwsuitwisseling Flevolandse en Dmitrovse media door de werkgroep Media en Communicatie. Doel is het draagvlak voor het programma bij de Flevolandse bevolking en op het provinciehuis te vergroten en het uitwisselen van informatie binnen de nieuwe stuurgroep- en werkgroepenstructuur efficiënter en effectiever te laten verlopen. Het verder vergroten van de bekendheid van de website, thans 15 20% is een van de doelstellingen Economische samenwerking, landbouw en toerisme Dit onderdeel wordt vorm en inhoud gegeven door de werkgroep Economie, landbouw en toerisme, waarvan de Christelijke Agrarische Hogeschool /Agro Transfer (landbouw, toerisme), Kamer van Koophandel Flevoland en de afdeling Economische Zaken van de provincie deel uit maken. Voorzitter is de heer J.C. de Koning. De afdeling Economische Zaken faciliteert deze werkgroep, onder andere door het verzorgen van het secretariaat. De werkgroep heeft tot taak de voortgang te monitoren van projecten, samenhang te bewaken en vraag gestuurd nieuwe activiteiten te entameren en uit te voeren Economie Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 20

CONCEPT DMITROV TERUGBLIK

CONCEPT DMITROV TERUGBLIK CONCEPT DMITROV TERUGBLIK 2004 en VOORUITBLIK 2005 Jaarverslag 2004 en jaarplan 2005 van de vriendschapsband van de provincie Flevoland met Dmitrov District. Inhoudsopgave Provincie Flevoland, afdeling

Nadere informatie

De vliegreis verloopt voorspoedig. De ontvangst in Moskou is zeer hartelijk. De dames in het gezelschap ontvangen een bloem.

De vliegreis verloopt voorspoedig. De ontvangst in Moskou is zeer hartelijk. De dames in het gezelschap ontvangen een bloem. Bijlage 1 CBE04.101 Concept Verslag bezoek delegatie PS Flevoland aan Dmitrov 14-18 februari 2004 Het is inmiddels een traditie dat, aan het begin van een nieuwe statenperiode, een delegatie van statenleden

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 HET PROJECT In mei 2013 gaat een groep van 12 Friezen (10 jongeren tussen 18 en 25 jaar en twee oudere jongeren ) op een Stepperbike door Nederland.

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg Bedrijfsplan januari 2012 september 2013 Stichting Zin in Jeugdzorg Inleidend: meerjarenplan 2010-2013 De Stichting Zin in Jeugdzorg heeft vlak na de oprichting een ambitieus meerjarenplan geschreven.

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0690, d.d. 23 juni 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voortgangsrapportage project Biodiversiteits-actieplan Lekker groen in en om Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Handelsreis naar Vietnam Datum 15-09-2015 Naam en telefoon Kraus, Ronald 9402 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Buijs-Glaudemans, Wobine Wat adviseer je te besluiten? 1. Deelname van Oss aan een

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015 2015-11-24 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015 1 Onderwerp: Afhandeling statenvragen PVV 9 november 2015 ambtenarensalarissen Verbeek,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie