CBE CONCEPT Bijlage 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBE06.043 CONCEPT Bijlage 1"

Transcriptie

1 CBE CONCEPT Bijlage 1 DMITROV TERUGBLIK 2005 en VOORUITBLIK 2006 Jaarverslag 2005 en jaarplan 2006 van de vriendschapsband van de provincie Flevoland met Dmitrov District. FOTO Kunstwerk Inhoudsopgave 1. Voorwoord en samenvatting Provincie Flevoland, afdeling economische Zaken Januari Beleid Terugblik Missies over en weer in 2005 onder regie van de provincie 3.2. Economische samenwerking: economie, landbouw en toerisme 3.3. Landbouw 3.4. Toerisme 3.5. Gezondheidszorg, welzijn en zorg, cultuur, onderwijs en sport 3.6 Onderwijs 3.7 Cultuur 3.8 Communicatie en media 3.9 Volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening 3.10 Ingezette ambtelijke capaciteit voor het Dmitrov-programma in Vooruitblik Beleidsprioriteiten Economische samenwerking: economie, landbouw en toerisme 4.3. Gezondheidszorg, welzijn en zorg, cultuur, onderwijs en sport 4.4. Communicatie en media 4.5. Volkshuisvesting, zorg en ruimtelijke ordening 4.6. Jaaragenda Begroting Organisatie 4.9. Stuurgroep- en werkgroepenstructuur Interne en externe communicatie Werving nieuwe partners Programmamanagement Benodigde capaciteit in Voorstel 6. Bijlagen: diverse stukken ter inzage in de leeskamer (in Dmitrov map) Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 1

2 1. Voorwoord en samenvatting Met groot genoegen biedt ik u hierbij aan de jaarlijkse Dmitrov Terug- en vooruitblik. Zoals gebruikelijk wordt aan het einde van het jaar gerapporteerd over de werkzaamheden en projecten, die deel uitmaken van het samenwerkingsprogramma van de provincie Flevoland met de Russische regio Dmitrov en wordt vooruitgekeken op het komende jaar (2006). Zoals uit deze rapportage blijkt, hebben in 2005 uiteenlopende activiteiten op velerlei terrein plaatsgevonden en konden nieuwe partnerorganisaties worden verwelkomd. Zoals onder meer het Flevoziekenhuis in Almere, het Nieuwland-Erfgoedcentrum, dat in 2006 een fact finding bezoek aan Dmitrov zal brengen, de Kunstenaarsvereniging Flevoland, CKV Almere en Corrosia. Het feit dat er elk jaar nieuwe Flevolandse partners- en maatschappelijke instellingen toetreden, geeft blijk van dynamiek, groei en brede inbedding van het programma in de Flevolandse samenleving. Het betreft overigens niet alleen organisaties op maatschappelijk terrein, maar ook personen die zich op een of ander wijze aangetrokken of verbonden weten met het programma. Uitgevoerde missie over en weer in In 2005 zijn 10 bezoeken uit Dmitrov in Flevoland ontvangen, waaronder voor de tweede keer een Volleybalteam uit Dmitrov (40 deelnemers) en 17 delegaties uit Flevoland die een bezoek aan Dmitrov brachten. Hieronder een gemengde officiële en handelsdelegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Flevolandse bedrijfsleven en Kamer van Koophandel. Deze delegatie stond onder leiding van economisch gedeputeerde A.L. Greiner. In 2005 werden dus 27 missies over en weer georganiseerd tegen 30 in Missies vormen een onmisbaar element van het programma. Het organiseren van missies is geen doel in zich, maar een effectief middel om de vriendschaprelatie te onderhouden, verder te ontwikkelen en te verdiepen, en ter plaatse technische assistentie te bieden als daar om verzocht wordt. De missies zijn vraag gestuurd en bieden de mogelijkheid de Russen in onze keuken te kijken. Volgens de heer V. V. Gavrilov, hoofd van het district, is dit belangrijk om de maatschappelijke transitie in zijn provincie van nieuwe ideeën, visies en concepten te voorzien. Ondanks de snelle economische opmars die Rusland de laatste jaren doormaakt -dankzij de export van olie en gas- bestaat er op velerlei maatschappelijk gebied (met name de gezondheidszorg, zorg en onderwijs) nog steeds een grote ontwikkelingsachterstand. Vanuit Flevoland wordt bijgedragen deze achterstand te verkleinen. Highlights in het afgelopen jaar: Officiële ingebruikstelling van de website door Commissaris van de Koningin in Flevoland tijdens de Dmitrov netwerkbijeenkomst op 27 januari 2005, die door ca. 60 a 75 vrijwilligers en partnerorganisaties werd bezocht. De website draagt bij aan de verbetering van de interne en externe communicatie en is ondersteunend aan de informatievoorziening t.b.v. werkgroepen, stakeholders en belangstellenden. Ook draagt zij bij aan de bekendwording van het programma onder de Flevolanders. Vanuit een gevoel van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de directie van Axipress deze website beschikbaar gesteld,omdat zij zich verbonden weet bij het project. De provincie is de directie van Axipress bijzonder erkentelijk voor deze geste; De Ruslandlandenkring van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten hield op 27 januari 2005 haar jaarvergadering in het provinciehuis. De heren Jager en Blom gaven een presentatie over de resultaten en ontwikkeling van het Dmitrov-Flevoland samenwerkingsprogramma. De deelnemende organisatie geven aan onder de indruk te zijn van de resultaten en de wijze waarop Flevoland al bijna 20 jaar lang samenwerkt met de Russen. Dat wordt gezien als een voorbeeld voor andere stedenbanden; 175 (gebruikte) computers van onder meer de provincie en deels Hydron, alsmede 25 rollators, beschikbaar gesteld door de Staten van Flevoland en Zorggroep Almere en Vegro Almere, zijn in maart 2005 naar Dmitrov getransporteerd en inmiddels gedistribueerd over plattelandsscholen in Dmitrov. Het ROC Flevoland heeft de computers en rollators technisch nagekeken en gereedgemaakt voor transport. Mevrouw M. Greiner heeft een dag in het ouderencentrum Huis van de Vriendelijkheid meegewerkt en een rollatorinstructie gegeven. Na afloop kregen de cursisten een rollator-rijvaardigheidsbewijs uitgereikt; Gymnasium Dmitrov, sinds 1981 partnerschool van IGS Het Baken in Almere, werd uitgeroepen tot beste school in de Russische Federatie Het Baken en Gymnasium Dmitrov, Chapeau!; Drie getalenteerde jonge violisten nemen deel aan de Summer Academy van het Flevolandse Barok ensemble Apollo en nemen deel aan de slotuitvoering; Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 2

3 Afronding van het project Improving Sexual Reproductive Health (SRH). Met de slotbijeenkomst in Pskov is een einde gekomen aan het MATRA-project (door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd) Improving Sexual and Reproductive Health, waarvan de startconferentie in oktober 1997 in het provinciehuis in Lelystad plaatsvond. Het project, met een looptijd van zeven jaar, werd gerealiseerd in het kader van de Russisch-Nederlandse stedenbanden. Deskundigen uit Dmitrov en Flevoland hebben hierbij een sleutelrol gespeeld. Zij hebben dankzij hun inzet veel kennis opgedaan. Een bijzonder woord van dank aan de leden van de werkgroep Gezondheidszorg, in het bijzonder mevrouw H. Roddenhof. De resultaten van het project zijn aansprekend: Russische overheden zijn preventief beleid gaan voeren, op middelbare scholen is seksuele voorlichting inmiddels vast onderdeel van de les, het aantal tienerzwangerschappen is afgenomen, het aantal abortussen is verminderd en het gebruik van anticonceptie toegenomen. Kennisdiffusie vindt nu plaats via een daartoe opgericht kenniscentrum dat cursussen en een website heeft georganiseerd en het boek Help mijn kind wordt volwassen heeft gepubliceerd. Door goede samenwerking tussen gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties kan de continuïteit van de kennisuitwisseling worden gecontinueerd en wordt het centrum niet getroffen door de anti-ngo-wetgeving, die onlangs in Rusland van kracht werd. De Flevolandse fotokunstenaar Witho Worms fotografeerde en exposeerde in Flevoland en Dmitrov (De Kubus in november 2005) het resultaat van zijn project de jeugd van Dmitrov. Flevoland en Dmitrov krijgen elk 15 monumentale foto s aangeboden, zie Een gemengde officiële delegatie van de provincie en een handelsdelegatie bestaande uit 21 deelnemers bracht in september 2005 een oriënterend bezoek aan Dmitrov. Hoewel de handelsmissie geen onverdeeld positief resultaat boekte (mocht ook niet worden verwacht van dit oriëntatiebezoek), zijn er toch interessante contacten gelegd. Onder andere tussen rotaryclubs, CAH Dronten met Astrachan Universiteit, ideeën voor toeristische samenwerking en zijn de onderlinge contacten tussen Flevolandse instellingen verstevigd.. Een andere spin-off is, dat er een handelsmissie naar Moermansk wordt georganiseerd om de mogelijkheden voor samenwerking en het ontwikkelen van een nieuwe aanvoerlijn van vis te onderzoeken. Mevrouw M. Greiner, die op eigen kosten meereisde, heeft een rollator gebruiksinstructie verzorgd en diploma s uitgereikt in het ouderenzorgcentrum Huis van de Vriendelijkheid, waar zij een dag praktisch zorggevend werk had verricht. Dit initiatief krijgt nog een vervolg, omdat het ROC Flevoland de mogelijkheid van praktische kennisuitwisseling via stages ter hand gaat nemen. Muurschildering door het provinciebestuur aangeboden ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan van Dmitrov werd gerealiseerd door Flevolandse kunstenaars Cor Sonke, Frits Breekveldt en Willem Hoogeveen in Dmitrov in samenwerking met De Kubus. De muurschildering groot ca. 4 X 21 meter, aangebracht op de gevel van een supermarktgebouw op een saillante locatie, werd namens het provinciebestuur door gedeputeerde A.L. Greiner officieel overgedragen aan de heer V.V. Gavrilov. Tijdens de realisatie heeft ook de president van de Russische Federatie de heer W. Poetin zich persoonlijk op de hoogte gesteld van het project. Na een jarenlange voorbereiding zijn in Dmitrov circa veertig zorgwoningen gerealiseerd en in gebruik genomen. Vanuit Nederland/Flevoland werd aan dit succesvolle project 10,8 procent in de investeringskosten ad Euro bijgedragen. Deze bijdrage is afkomstig van: Aedes/Fonds werken en Wonen 6,5%, Flevolandse woningcorporaties 3,9% en provincie Flevoland 0,4%. Een visitatiecommissie van het fonds Aedes, die het project medio 2005 bezocht heeft een uiterst positief evaluatieverslag opgesteld. Het project werd een schoolvoorbeeld genoemd van Nederlands-Russische samenwerking en is een goed voorbeeldproject voor ouderenzorg in heel Rusland! In september 2005 zijn er in Dmitrov verkiezingen gehouden. De heer V.V. Gavrilov blijft hoofd van het Dmitrov District. De heer Logachev, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Dmitrov, is gekozen als Doema lid (deputy of the City Council) en de heer Bubnov is gekozen als burgemeester van de stad Dmitrov. Het district is opgesplitst in 11 gemeenten met elk een eigen bestuur d.w.z. burgemeester en gemeenteraad (City Council) daarmee is de structuur vergelijkbaar met die in onze provincie. Het jaar werd afgesloten met een expositie van de kunstenares Nina Fedushkina.. Zij exposeert van 23 november 2005 tot 4 februari 2006 in De Kubus te Lelystad. Stuurgroep en werkgroepenstructuur Om de uitvoering van het memorandum zo goed mogelijk te laten verlopen, draagvlak en commitment te creëren bij participerende organisaties, werd een nieuwe organisatiestructuur in het leven geroepen. Deze structuur kent een stuurgroep en (voorlopig) een viertal werkgroepen, namelijk: Werkgroep Economie, Landbouw en Toerisme; Werkgroep Zorg en Welzijn, onderwijs, cultuur, sport; Werkgroep Media en Communicatie; Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 3

4 Werkgroep Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening. De Stuurgroep- en werkgroeporganisatie is nagenoeg volledig operationeel en de ervaringen zijn goed. De instelling van de stuurgroep- en werkgroepen past in het streven naar continuïteit, verdere professionalisering, resultaatgerichtheid en het bereiken van een meer samenhang en synergie tussen de verschillende programmaonderdelen. Door meer werkcapaciteit te creëren kon de werkdruk op de afdeling Economische Zaken, die verantwoordelijk is voor het programma-management, beter worden beheerst. Aansprekende resultaten dankzij de inzet van velen. Zoals uit het voorgaande blijkt, hebben in het afgelopen jaar weer vele activiteiten plaatsgehad en konden diverse projecten met goed resultaat worden afgerond. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als betrokkenen, vrijwilligers en professionele organisaties op velerlei maatschappelijk terrein, enthousiast, met grote inzet en vasthoudendheid de uitvoering van projecten ter hand nemen. Zonder hun inspanningen is een project als Dmitrov niet mogelijk. Het Dmitrovproject is zowel naar Nederlandse als Russische maatstaven een uniek internationaal samenwerkingproject. Een project waar steeds meer maatschappelijke organisaties in Flevoland bij betrokken zijn en zich betrokken voelen. Een project dat al lang niet meer alleen wordt gedragen door de het provinciebestuur. Dat is een belangrijke constatering, omdat een breed draagvlak en goede inbedding in de Flevolandse samenleving de kwaliteit en de continuïteit van het project ten goede komt. Een project als Dmitrov project draagt op deze wijze ook bij aan cohesie in de Flevolandse samenleving en brengt partners in contact die vanuit hun kernactiviteiten niet zo snel met elkaar om de tafel komen te zitten. Ook draagt het project bij aan de goede naam en goodwill van Flevoland in binnen en in buitenland. De beschikbaarheid van voldoende werkcapaciteit, draagvlak en slagvaardigheid is een belangrijke voorwaarde om voortgang en resultaat te boeken. Dat geldt zeker voor internationale samenwerkingsverbanden, waar ook nog eens cultuurverschillen en taalbarrière te overwinnen zijn. Perspectief bieden op langere termijn mobiliseert mensen en organisaties en verhoogt de kans op succes. Het is daarom verheugend dat tijdens hun bezoek van februari 2004 de Staten van Flevoland een goede indruk gekregen van het werk dat in Dmitrov tot stand is en wordt gebracht. Zij hebben ingestemd met het memorandum voor samenwerking voor de periode en toegezegd het programma volledig te steunen. Ik wens allen die betrokkenen zijn bij onze vriendschapsrelatie met Dmitrov veel plezier en succes bij hun werkzaamheden in Het jaar waarin onze relatie met Dmitrov 15 jaar bestaat! M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin in Flevoland, bestuurlijk verantwoordelijke voor het Dmitrov-programma Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 4

5 2. Beleid Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland Op 17 februari 2004 werd in aanwezigheid van een delegatie van Provinciale Staten in Dmitrov het Memorandum voor samenwerking Flevoland en Dmitrov getekend. Onze samenwerkingsrelatie met Dmitrov kent geen vastomlijnd einddoel, waarin de beoogde eindsituatie wordt beschreven. Het memorandum vormt het meerjarige beleidskader, dat globaal richtinggevend is voor activiteiten, die jaarlijks nader uitgewerkt en geconcretiseerd worden - al naar gelang de geëxpliceerde vraag en mogelijkheden- in jaarlijkse terug- en vooruitblikken..deze werkwijze maakt het mogelijk snel, flexibel en slagvaardig in te spelen op snel wisselende omstandigheden en situaties ter plekke en adequaat te reageren op verzoeken om technische assistentie dan wel humanitaire hulp en bijstand. A. Wat willen we bereiken? Mission statement: de betrokkenheid van Flevoland is er in het bijzonder opgericht het lokale bestuur en maatschappelijke organisaties in Dmitrov te helpen en zo nodig in materieel opzicht te ondersteunen bij hun taakuitvoering en op deze wijze bij te dragen aan het maatschappelijke transitieproces in Rusland. De samenwerkingsrelatie - gebaseerd op wederzijds respect en belang - is in beginsel vraag gestuurd en beide partners streven een gelijkwaardige relatie na. Onze samenwerking is gebaseerd op het idee dat vriendschappelijke, sociale- en economische relaties tussen locale en regionale gemeenschappen over de staatsgrenzen heen bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamer en veiliger wereldgemeenschap. Hierbij is het van grote betekenis dat gewone burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen elkaar leren kennen, kennisnemen van elkaars kansen en problemen en desgevraagd elkaar bijstaan bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Flevoland en Dmitrov richten zich hierbij vooral op kennis- en ervaringsuitwisseling door middel van samenwerkingsprojecten. Hierbij zijn vier clusters van activiteiten te onderscheiden: Economie, landbouw, toerisme; Gezondheidszorg, welzijn en zorg, sport, cultuur en onderwijs; Communicatie en media; Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling. In de periode zal de samenwerking vooral worden geïntensiveerd en gefocust worden op: Jeugd en onderwijs; Ouderen en mensen in een achterstandssituatie; Sociale- en gezondheidszorg sectoren. Om de samenwerking in de toekomst even succesvol te laten zijn als in de periode , wordt het wenselijk geacht aan beide kanten het draagvlak te verbreden door: Het verbeteren van de onderlinge informatie-uitwisseling; De bevolking vaker en beter te informeren; Meer vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de uitvoering; Organisatorische verbeteringen door te voeren; Het harmoniseren van de organisatiestructuren aan beide zijden is noodzakelijk om de communicatie en samenwerking effectiever en efficiënter te laten verlopen. Gewenste effecten Vanuit Flevoland wordt bevorderd dat het rendement van onze inspanningen wordt vergroot door in Dmitrov opgebouwde expertise te delen met andere Russische steden. Dit gebeurt onder andere via de Russian Association, waarin steden samenwerken die city-links hebben met Nederlandse steden; Een meer evenwichtige samenwerkingsrelatie met Dmitrov; Onze relatie met Dmitrov wordt door zowel Russische als Nederlandse autoriteiten gezien als een voorbeeldige vorm van internationale samenwerking. De ervaren waardering en goodwill gebruiken om handelscontacten tot stand te brengen en externe fondsen te werven voor samenwerkingsprojecten. Rol provincie Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 5

6 De provincie initieert, regisseert, stimuleert, entameert projecten, brengt partijen bij elkaar, verbindt en schept gunstige voorwaarden voor samenwerking voor zowel Flevolandse partners als voor projecten waarvan de provincie zelf de trekker is. Het vriendschapsverdrag getekend op 13 juni 1991 fungeert hierbij als bestuurlijke paraplu. De provincie doet dit onder andere door: Het ondersteunen (met subsidies) en faciliteren (back-office functie) van partnerorganisaties, zodat zij hun werk zo effectief en kostenefficiënt kunnen uitvoeren; Een steeds belangrijker rol is het matchen van Flevolandse partners met Dmitrovse partners en organisaties, zowel in de profit als non-profit sector; Het step-by-step verbreden en verdiepen van programma en contacten conform het memorandum Dit gebeurt vraaggericht en binnen de randvoorwaarden van beschikbare menscapaciteit en budget; Het programma-management: het inrichten en beheren van een slagvaardige organisatie gericht op samenwerking, samenhang en synergie. Planning en control (monitoren van projecten), het onderhouden van de goede relaties met het lokale bestuur en maatschappelijke organisaties, interne en externe communicatie, het werven van nieuwe partners (vrijwilligers en maatschappelijke organisaties). Meetbare doelstellingen Het bevorderen van de opbouw van een democratische samenleving, waarbij zowel het lokale bestuur als burgers / profit en non-profitorganisaties betrokken zijn (maatschappelijk transitieproces); Dankzij een sterke oriëntatie op samenwerking met buitenlandse partners is Dmitrov een van de meest innoverende regio s in de Oblast Moskou. Dat neemt niet weg dat de sociale-, medische- en educatieve sectoren nog onvoldoende profiteren van de toegenomen economische dynamiek. Onze gezamenlijke inspanning is erop gericht om deze achterstand te verkleinen. Indicatoren Het aantal uitgevoerde missies; Het aantal met succes uitgevoerde samenwerkingsprojecten en de mate waarin externe cofinanciering wordt verkregen van medeoverheden en maatschappelijke organisaties; Totstandkoming van succesvolle matches tussen Flevolandse partner organisaties en bedrijven (jointventures); Het enthousiasme en commitment van vrijwilligers, partnerorganisaties, burgers en politiek is een belangrijke maat voor het maatschappelijk draagvlak van het programma; De mate waarin het programma zich verbreedt en verdiept (vernieuwing). B. Wat gaan we daarvoor doen? In 2006 In deze Vooruitblik wordt aangegeven welke activiteiten in 2006 zullen plaatsvinden. De belangrijkste daarvan zijn: Het opstellen van de (jaarlijkse) Dmitrov Terugblik en Vooruitblik. Dit in nauw overleg met onze Flevolandse partnerorganisaties en Russische partners; Het monitoren van de voortgang m.b.t. Memorandum voor samenwerking en het faciliteren van projecten en partnerorganisaties; Op verzoek van de Staten wordt met het oog op de Statenverkiezingen/Nieuw collegeprogramma in 2006/2007 een evaluatie voorbereid. Deze dient als opmaat voor de continuering van de samenwerking in de periode na 2007 vanaf 2008, indien daar toe besloten wordt; Het beoordelen en zonodig faciliteren (financieel, moreel, organisatorisch) van initiatieven van Flevolandse en Dmitrovse partnerorganisaties; Het tot stand brengen van een samenwerkings- en kennisuitwisselingsproject tussen Provinciale Staten en Doema van Dmitrov. Voorwaarde hierbij is dat er externe fondsen kunnen worden geworven; Het screenen van financieringsmogelijkheden voor kansrijke samenwerkingsprojecten (INTERREG, PSO). Op 4 september 2005 zijn er regionale verkiezingen in Dmitrov gehouden. Het wettelijk kader van deze verkiezingen vormt een in 2003 door de Federatieve Doema aangenomen wet. Deze voorziet in de totstandkoming van een nieuwe regionale bestuursorganisatie: met Dmitrov als districtshoofdstad met een eigen bestuur en 11 plattelandsgemeenten, elk met een eigen burgemeester en Doema; Verdere uitbouw van de website als instrument voor interne en externe communicatie. Daarbij wordt ook de informatievoorziening richting Dmitrov betrokken. Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 6

7 3. Dmitrov terugblik Missies over en weer in 2005 In 2005 werden in totaal 27 missies uitgevoerd, waarvan 7 onder regie van de provincie. Deze bezoeken zijn erop gericht de relatie met Dmitrov in stand te houden en verder te ontwikkelen en waar mogelijk te verdiepen. De resterende 20 werden onder verantwoordelijkheid van de partnerorganisaties uitgevoerd. Dmitrov en Flevoland: missies over en weer in 2005 Rol provincie: Uitnodiging Financiering Organisator Inkomend werkbezoek Uitgaand werkbezoek Ja Ja ja Ja Ja Ja Dmitrov Ja Ja Prov/KvK Prov/Walibi SPV/EZ Ja Ja Ja Ja Ja Prov/KvK Prov/Walibi World Apollo Ensemble Ja CAH Dronten Transport Computers, maart 4 studenten Int. Toerist Acad. jul-aug Deelname Summer Academy, jul. Werkbezoek, februari Participatie Djeen Pobedi, mei Werkbezoek juni Gemengde delegatie, sept. Kunstenaarsvereneniging, aug Studentenuitwisseling, april Directie/projectleider, september Projectleider, dec. ROC Flevoland Professional Lycee, mei Afd. Techniek, november Het Baken HAVO Gymnasium School 6, Leerlingen Het Baken, februari Het Baken VMBO Professional School 20, april Project VMBO Schildertechniek Media Jeugdomroep Flevoland. Mrt/apr Ja Nee Nee Nee Gezondheidzorg Dmitrov Central Hospital, april Reprod. Health project afsluiting, jun Cardiologie/astma, nov De Kubus De Kubus Expositie Fedushkina, nov. Witho Worms fotografieproject Jeugd/expositie, juli Nee Nee Aedes i Aedesmissie Van Doorne, Nee Nee Omniworld 45 sporters/ begel. MBM Dmitrov, juni Volleybal ii Ja Nee Groene Stad Ouderenzorghuis, apr/mei TOTAAL Werkbezoeken Om de relatie met Dmitrov te onderhouden, het programma verder te ontwikkelen en te verdiepen, projectvoortgang te monitoren etc., werden in het kader van het programmamanagement in 2005 vier werkbezoeken aan Dmitrov gebracht: Februaribezoek waarbij de Terug- en Vooruitblik (voor het eerst geheel in het Russisch vertaald) besproken werd en afspraken werden gemaakt over de planning van diverse activiteiten en missies in Ook werd een ronde gemaakt langs diverse samenwerkingsprojecten en werd op de Nederlandse ambassade gesproken met culturele attachee en het hoofd van de economische afdeling. Op de Dmitrov Administratie werden gesprekken gevoerd met de heer V.V. Gavrilov (o.a. keuze muurschildering, hartscanner), mevrouw A. Pospelova, verantwoordelijk voor zorg en mevrouw J. Vinogradova verantwoordelijk voor jeugdbeleid, cultuur en onderwijs. Ter voorbereiding op hun bezoek aan Flevoland werden gesprekken gevoerd met de directie van het Huis van de Vriendelijkheid, Eiland van Hoop, het Staatsweeshuis, de Toeristische Academie, het Cultuur Paleis. Aan de Technische Universiteit van Astrachkan, filiaal Dmitrov (Vis-instituut) werd gesproken over samenwerking met CAH Dronten en de handelsmissie (Urk). Ook werd een bezoek gebracht aan het fililaal Dmitrov van de Human State University of Moscow etc. en MBM Volleybalclub waarbij het bezoek van vorig jaar werd geëvalueerd en het bezoek aan 2005 voorbereid; Meibezoek. Namens Commissaris van de Koningin werd de provincie vertegenwoordigd op de Dag van de Overwinning op 9 en 10 mei 2005 waarbij herdacht werd dat 60 jaar geleden een einde kwam de Tweede Wereldoorlog of zoals de Russen het noemen de Grote Patriotische Oorlog. Aansluitend Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 7

8 vonden diverse werkbesprekingen plaats, waaronder vervolggesprekken met in februari bezochte organisaties; Tijdens het junibezoek werden mede namens de Kamer van Koophandel Flevoland voorbereidingen getroffen voor de gemengde officiële en handelsmissie die in september Dmitrov zou bezoeken. Tevens vond een laatste briefing plaats van de vier studenten die geselecteerd zijn voor de stage bij Walibi World. Met de directie van de Toeristische Academie werd gesproken over de toeristische conferentie. Onder meer werd een bezoek gebracht aan het Gorshkovo project van de Vrouwenraad. Ter voorbereiding op de realisatie van de muurschildering werden contacten gelegd met Russische kunstenaars, de stadsarchitect en het hoofd culturele zaken en werden afspraken gemaakt over logistiek en verblijf (verfaankopen, huisvesting, programma). Voorts werd een bezoek gebracht aan de muziekschool (Apollo Summer Academy), het comite voor Toerisme en Sport en natuurlijk de counterparts op de Kamer van Koophandel en Administratie; Het septemberbezoek stond in het teken van het bezoek van de officiële delegatie van de provincie Flevoland en de oriëntatiemissie van Flevolandse bedrijven en Kamer van Koophandel. Hoofdpunten uit het programma 1 : Bussines conference met sprekers van de ambassade, Moskou Oblast, Nederlandse consultants Ronde tafelconferentie over toerisme Diverse bedrijfsbezoeken Overdracht muurschildering Ontvangst Dmitrov Administratie Bezoek aan Flevolandse samenwerkingsproject, te weten Huis van de Vriendelijkheid, Eiland van Hoop, Internationale Toeristische Academie Ondernemers hebben kennismakingbezoeken gebracht aan bedrijven, waaronder het Fruchtring, Panman, visverwerkende bedrijven, Universiteit Moskou etc. De programma-manager is nog enkele dagen in Dmitrov gebleven en heeft ondermeer bezoeken gebracht aan het tuincentrum van de heer J. Panman, de Zondagsschool van de Oespenski Kathedraal in het Kremlin (deze zoekt een Flevolandse samenwerkingpartner), de leiding van het Expocenterum- Streekmuseum, de heren N. Bubnov en V. Logachev. Ook werd een stuurgroepvergadering van het Gorshkovo-project (Vrouwenraad) bijgewoond. Samen met Sergei en Olga Podzarijeva is de nieuwe vestiging bezocht van de Universiteit voor Human Studies. Daarbij werd onder meer gesproken over samenwerking met het Almeeerse Instituut voor Information Engeneering, een Europees project en het oplossen van sorfware problemen bij computerdonatie en training/begeleiding van docenten. Met een reisbureau werd gesproken over een jongerenreis naar Flevoland. Overige werkzaamheden in 2005: Jaarvergadering van de Ruslandlandenkring op 19 januari 2005 in het provinciehuis; Voorbereiden van een Russisch-Nederlands forum (september 2005), en de toeristische conferentie over samenwerking op het gebied van toeristische marketing en promotie (september 2005), het missieboekje etc; Bij het voorbereiden van de handelsdelegatie van september 2005 is gebruik gemaakt van een russisch sprekende student mevrouw A. Galimzyanov, die een international course volgde bij het STOAS in Dronten. Zij werd begeleid door de heren J. Blom en J. van der Veen (Kamer van Koophandel). Mevrouw A. Galimzyanova heeft een en waardevolle bijdrage geleverd aan de organisatie en voorbereiding van het septemberbezoek: het verzamelen, uitwisselen en vertalen van matchingsformulieren van bedrijven. Met het oog op de voorbereiding zijn diverse contacten gelegd, met de Russische Handelsvertegenwoordiging in Amsterdam, de Economische Raad op de Nederlandse Ambassade in Moskou, de Kamer van Koophandel van de Russische Federatie en Nederlandse bedrijven in Rusland. Donatie 175 computers en 25 rollators (douanedocumenten voor het transport, opstellen overeenkomst etc.); Het voorbereiden van een samenwerking tussen het Nieuwland Erfgoedcentrum met het Expostiecentrum/Streekmuseum Dmitrov. Het doel is kennisuitwisseling en het organiseren van een expositie Het verhaal van Flevoland in Dmitrov op verzoek van Dmitrov; Het tot stand brengen van samenwerking tussen Triade en Boshuizen met het Eiland van Hoop en Weeshuis in Dmitrov. Het voorbereiden van het bezoek van een Russische delegatie, die op uitnodiging van TriAde een bezoek bracht aan Flevoland; Tot stand brengen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de Flevolandse kunstenaarsvereniging en Dmitrovse kunstenaars. Katalysator was de realisatie van de muurschildering Verdere implementatie van werkgroepen; 1 Verwezen wordt naar het missieboekje met daarin opgenomen bedrijvenpresentaties en programma Dmitrov Terugblik 2005 en Vooruitblik 2006 (www.flevoland-dmitrov.nl) 8

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 451 Koers BVE Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie