De kunst van samen vernieuwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kunst van samen vernieuwen"

Transcriptie

1 De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit en aantrekkingskracht. Daarom willen we iedereen aansporen om met kunst, cultuur en erfgoed aan de slag te gaan. Zo maken we onze gemeente nog aantrekkelijker voor alle bewoners en bezoekers! Wat hebben we tot nu toe gedaan? Startdocument De eerste stap was het opstellen van een startdocument. In deze notitie werden de bestaande context, de krachten en kansen voor de cultuur in Zutphen beschreven. In het startdocument werd vastgesteld dat cultuur van belang is voor een aantrekkelijk Zutphen via: het aantrekken en vasthouden van creatieve mensen en bedrijven metde historische stad als troef (nieuwe ideeën houden van oude gebouwen); creativiteit koesteren en stimuleren, onder andere door regionale samenwerking; bevorderen van vernieuwing in de culturele sector, niet alleen nu, maar juist ook in de toekomst; het vinden van nieuwe wegen om mensen uit Zutphen en daarbuiten te laten zien wat hier op cultureel gebied te doen is én te stimulerenom hieraan deel te nemen. In gesprek met Zutphen Na het opstellen van deze uitgangspunten zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en cultuurmakers in Zutphen. Hun input is onmisbaar omdat je cultuur vooral sámen maakt. In verschillende bijeenkomsten en door middel van een online enquête hebben we de mening van veel mensen gehoord. pagina 1 Strategische doelen van de gemeente De gemeente werkt hard aan een sterkere sociaal economische positie van de stad, via drie doelen: Een goed ondernemersklimaat Het aantrekken van actieve, krachtige Zutphenaren Het betrekken en versterken van kwetsbare inwoners

2 Het cultuurklimaat in Zutphen kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Een aantal opvallende cijfers 75% van de respondenten vindt kunst en cultuur (zeer) belangrijk en 90% vindt dat jongeren moeten kunnen deelnemen aan cultuur. De meerderheid vindt het een goede zaak dat de gemeente geld besteedt aan cultuur. Een mooie 90% van de respondenten beoordeelt het culturele aanbod met een voldoende. Circa 23% van de respondenten geeft aan iets te missen in het cultuuraanbod in de gemeente Zutphen. Hierbij worden onder meer diverse muzikale evenementen en attracties genoemd, zoals muziek en concerten. Het resultaat Uiteindelijk hebben we alle informatie samengebracht: de doelen uit het startdocument, de strategische doelen en de ambitie van de gemeente, de meningen en ideeën vanuit de samenleving, de nieuwe kansen en de financiële mogelijkheden. Het resultaat is de. De kunst van samen vernieuwen 1 Identiteit Meer informatie over wat er is, is dus cruciaal Zutphen staat bekend om haar cultureel erfgoed. Het cultureel erfgoed kan bewoners, gemeente en ondernemers inspireren. We willen het cultureel erfgoed beter toegankelijk maken. We gaan gebruik maken van de Zutphense Erfgoedlijnen. Dat betekent dat we de geschiedenis van de stad en haar monumenten, verhalen over inwoners en kunst en cultuur aan elkaar gaan verbinden in thema s en evenementen. Via verhalen en Zutphen moet het verhaal vertellen pagina 2

3 workshops worden de kennis van en waardering voor historische stads- en dorpsstructuren vergroot. Exposities, debatten en lezingen worden gestimuleerd. Historische en bijzondere locaties in de binnenstad worden vaker benut voor concerten, voorstellingen en evenementen. Zo komt er meer leven in de brouwerij. Samen met partners in de stad willen we zoeken naar mogelijkheden om het culturele aanbod te vergroten, onder het motto: de stad als podium. 2 Inspiratie en cultuurdeelname Netwerken, vrienden binden Iedereen moet mee kunnen doen met culturele activiteiten. Het brengt mensen samen. Mensen moeten hun creativiteit en talenten kunnen benutten. Kunst en cultuur bieden nieuwe ervaringen en kennis aan deelnemers en bezoekers. Nieuwe interessante en creatieve concepten trekken nieuw publiek en deelnemers aan. Organisaties en initiatiefnemers op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed kunnen meer nog dan nu een verbinding zoeken met elkaar. Het thema muziek biedt kansen om cultuurdeelname (actief en passief) te bevorderen én ook om inwoners van verschillende culturen te verbinden. In wijken en op scholen kunnen we aandacht besteden aan de lokale historie. We kunnen bijvoorbeeld cultuurhistorisch lesmateriaal gebruiken of leerlingen mee laten doen bij archeologische opgravingen. Anders durven denken, anders is mooi, bescheidenheid loslaten 3 Innovatie en ondernemerschap pagina 3 We zien kansen voor vernieuwing in het cultuurklimaat via nieuwe initiatieven en samenwerking tussen bestaande culturele instellingen en andere organisaties en personen in Zutphen. Ervaren cultuuraanbieders kunnen helpen bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Kleinschalige, laagdrempelige activiteiten en evenementen krijgen de ruimte. De gemeente wil de culturele ondernemers verder helpen.

4 Kansrijke dingen steunen Ondernemerschap betekent ook dat de gemeente prestatieafspraken maakt met het zogenaamde culturele basisnetwerk in Zutphen. Hierbij is het voor de hand liggend dat de Hanzehof vooral een rol heeft bij activiteiten met een podium en de Muzehof zich richt op talentontwikkeling en cultuurdeelname door iedereen. De bibliotheek heeft een centrale taak bij sociale activiteiten, kennisontwikkeling en informatievoorziening. De Stedelijke musea verbinden de geschiedenis met het toeristische en recreatieve bezoek in de stad. Aanhaken bij mensen die initiatieven en mensen verbinden met elkaar 4 Informatie Een goede UIT-agenda op internet Zutphen zal zich nog duidelijker profileren als vestigingsplaats voor ondernemers en als een interessant, mooi gebied voor bezoekers en inwoners. Mensen kunnen met recht trots zijn op de cultuur en het erfgoed in Zutphen. Zij dragen dit ook uit in hun omgeving. Ondernemers kunnen hun producten en diensten promoten via de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad. Succesverhalen delen We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers weten wat er speelt aan evenementen, voorzieningen, workshops en andere activiteiten. Stichting Zutphen Promotie en het cultureel basisnetwerk zorgen samen voor de informatie. Alle bij cultuur en erfgoed betrokken partijen en mensen kunnen elkaar ondersteunen via het bieden van informatiekanalen over activiteiten. Sociale media kunnen hier een rol bij spelen. Zutphen is namelijk niet alleen een historische stad, maar ook een moderne, zelfbewuste stad. pagina 4

5 De taken van de gemeente Bijdragen De gemeente Zutphen geeft subsidies om voorzieningen en bestaande en nieuwe activiteiten op het gebied van kunst en cultuur mogelijk te maken. Zo kan zij de vernieuwing van het cultuurklimaat stimuleren. De gemeente investeert ook in de publieke ruimte en daarin aanwezige gebouwen en kunstwerken. Daarnaast heeft de gemeente medewerkers in dienst die bijdragen aan cultuur en erfgoed in Zutphen. Subsidies cultureel basisnetwerk Het cultureel basisnetwerk van Zutphen is voor de gemeente van grote waarde. De culturele basisinstellingen waarborgen het culturele aanbod, ondersteunen vernieuwing en hebben de expertise en faciliteiten in huis om zaken mogelijk te maken. De gemeentelijke subsidies aan organisaties in het basisnetwerk van cultuur en erfgoed worden verbonden aan concrete prestaties. Hiervoor worden vierjaarlijkse prestatieafspraken gemaakt. De organisaties leveren een vooraf afgesproken bijdrage aan het aanbod van cultuur en erfgoed én aan het samenspel met andere partijen. Erfgoed Deze cultuuragenda gaat niet over de instandhouding van de publieke en private monumentale gebouwen. De agenda richt zich wel op de toegang, het gebruik en de beleving van het cultureel erfgoed en de inzet van mensen en middelen die hier inspiratie en vernieuwing in kunnen bieden. pagina 5

6 De gemeentelijke organisatie en cultuurhistorie We willen dat Zutphen zich landelijk onderscheidt met haar cultuurhistorie en de gemeentelijke rol daarin. We zien goede mogelijkheden om de historische kwaliteiten van Zutphen verder te ontwikkelen en uit te dragen. Voor de Musea Zutphen in Hof van Heeckeren wordt de weg naar verzelfstandiging ingeslagen. Het zal dé plek zijn voor de presentatie van de geschiedenis van Zutphen. De studiezaal en faciliteiten van het regionaal archief wordt de accommodatie voor de gezamenlijke kennisontwikkeling op het gebied van de geschiedenis van Zutphen. Festivals en evenementen Festivals en evenementen geven reuring in de stad, ze bieden kansen voor experimenten én iedereen kan er bij zijn. Stichting Cultuur en erfgoed en de cultuurmakelaar Om de vernieuwing van het cultuurklimaat vorm te kunnen geven, bevat de cultuuragenda een voorstel om een Stichting Cultuur en erfgoed op te richten. Deze stichting beheert dan het gemeentelijk budget voor incidentele bijdragen aan festivals en evenementen. De stichting zal zich ook inzetten om sponsoren en co-financiering te vinden voor culturele activiteiten. Verder stuurt de stichting een cultuurmakelaar aan. Deze persoon krijgt de opdracht de vernieuwing van het cultuurklimaat te stimuleren en aan te jagen. Hij of zij initieert en ondersteunt nieuwe initiatieven en brengt verbinding tot stand tussen cultuurmakers en andere partijen in Zutphen. pagina 6

7 Het geld In de cultuuragenda wordt voorgesteld om het budget voor cultuur en erfgoed vanaf 2017 met te verhogen tot een bedrag van per jaar. Deze middelen worden als volgt ingezet. Subsidie Culturele basisinstellingen: Hanzehof Muzehof Musea Bibliotheek BFM Luxor Zie voor toelichting van de bedragen het hoofddocument De kunst van samen vernieuwen. Overige uitgaven Cultuur en erfgoed 2016: Monitoren en structuurversterking Erfgoed/monumentenzorg Bereikbaarheid, toegang en gebruik Erfgoed Incidentele subsidies evenementen en activiteiten Cultuurmakelaar Formatie cultuurhistorie gemeente Kunst openbare ruimte De volgende stappen De gemeenteraad van Zutphen zal in gesprek gaan over de cultuuragenda 2016 met cultuurmakers en andere betrokkenen bij kunst, cultuur en erfgoed in Zutphen. Daarna stelt de gemeenteraad de cultuuragenda vast en begint de uitwerking. pagina 7 Het college en/of de raad nemen dan besluiten over de uitwerking van: Verzelfstandiging Musea Duurzame exploitatie De Hanzehof Prestatieafspraken met cultureel basisnetwerk Oprichting stichting Cultuur en erfgoed Aanstelling cultuurmakelaar Aanstelling van cultuurhistorische versterking Strategische agenda (begroting) Aanpassing/opheffing subsidieverordeningen

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

PROFILERING HOF VAN TWENTE

PROFILERING HOF VAN TWENTE PROFILERING HOF VAN TWENTE SEPTEMBER 2017 PROFIEL HOF VAN TWENTE In Hof van Twente vind je nog het kenmerkende coulisse-landschap waar landbouw, recreatie, wonen en werken naadloos worden ingepast. Ondernemers

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

MUZEHOF REGIO ZUTPHEN/LOCHEM

MUZEHOF REGIO ZUTPHEN/LOCHEM MUZEHOF REGIO ZUTPHEN/LOCHEM Lokaal expertisecentrum voor cultuureducatie en -participatie Met kunst- en cultuureducatie en -participatie wordt de (lokale) samenleving mooier en kleurrijker. Daar zetten

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidskaders regionaal CULTUUR beleid. Beleid, trends en toekomstverwachtingen

Beleidskaders regionaal CULTUUR beleid. Beleid, trends en toekomstverwachtingen Film in de regio Beleidskaders regionaal CULTUUR beleid Beleid, trends en toekomstverwachtingen Trends (algemeen) Veranderende wijze van werken Regionale identiteit en nabijheid nemen toe Toenemende aandacht

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Zaaknummer: OWZBS12

Zaaknummer: OWZBS12 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

WELKOM ZEA. Zutphen Event Academy. Oude Stadhuis - Warnsveldzaal

WELKOM ZEA. Zutphen Event Academy. Oude Stadhuis - Warnsveldzaal WELKOM Zutphen Event Academy Oude Stadhuis - Warnsveldzaal DOELSTELLING Zutphen Event Academy SAMENWERKEN GEZAMENLIJKE MARKETING HET PROCES DOORLOPEN RELEVANTE PARTIJEN SPREKEN PROGRAMMA 12 SEPT PROGRAMMA

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Criteria voor Cultuur subsidie

Criteria voor Cultuur subsidie Criteria voor Cultuur subsidie 1 Cultuureducatie voor iedereen Heeft u een vernieuwend plan om Ridderkerkers kennis te laten maken met cultuureducatie, dien het dan in! Het gaat om cultuureducatie in de

Nadere informatie

De bevolking van de gemeente Twenterand maakt kennis met nieuwe cultuuruitingen.

De bevolking van de gemeente Twenterand maakt kennis met nieuwe cultuuruitingen. Collegebesluit 31 mei 2011 Hoewel niet iedereen zich dit altijd direct realiseert, krijgen we allemaal in ons leven met cultuur te maken. Doorgaans zijdelings, wanneer we via de radio naar muziek luisteren,

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Castricum

Cultuureducatiebeleid. in Castricum Cultuureducatiebeleid in Castricum Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente plattelandsgemeente Regiofunctie geen centrumgemeente van de regio

Nadere informatie

Gezocht: Een Amersfoortse kunstenaar die zijn artistieke kwaliteit wil laten botvieren op de enorme muur van de Wagenwerkplaats!

Gezocht: Een Amersfoortse kunstenaar die zijn artistieke kwaliteit wil laten botvieren op de enorme muur van de Wagenwerkplaats! Gezocht: Een Amersfoortse kunstenaar die zijn artistieke kwaliteit wil laten botvieren op de enorme muur van de Wagenwerkplaats! De Wagenwerkplaats De Wagenwerkplaats is een gebied achter het centraal

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Ontwikkelingen CMO en VVV/Sitro. 14 november 2017

Informatiebijeenkomst Ontwikkelingen CMO en VVV/Sitro. 14 november 2017 Informatiebijeenkomst Ontwikkelingen CMO en VVV/Sitro 14 november 2017 Agenda vandaag KORTE Inleiding door wethouder Piet Machielsen Fusie tussen CMO en Sitro (VVV) door Cees Hoogland (fusiebegeleider)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

BEZOEK CULTURELE ACTIVITEITEN

BEZOEK CULTURELE ACTIVITEITEN Cultureel aanbod studenten en jongeren, 2015 Delft is een echte studentenstad en heeft een enorm potentieel aan studenten. Tegelijkertijd zal Delft zich moeten inspannen om een interessante studentenstad

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Happy Amersfoort Academy. Di 20 sept 16 de Observant

Happy Amersfoort Academy. Di 20 sept 16 de Observant Happy Amersfoort Academy Di 20 sept 16 de Observant Notitie resultaten bijeenkomsten Happy Amersfoort Academy Op de volgende pagina s zijn de uitkomsten van de G1000 en de eerste twee bijeenkomsten die

Nadere informatie

Folder Stimuleringssubsidie

Folder Stimuleringssubsidie Folder Stimuleringssubsidie In deze folder leest u meer over de stimuleringssubsidie van de gemeente Delft. De volgende vier vragen worden beantwoord: 1. Wat is een stimuleringssubsidie? 2. Waarvoor kan

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007

Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007 EnVErderNEMENTEN vanaf 2008 Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007 Inleiding Terwijl iedereen nog in de feestroes zit van alle activiteiten in het kader van

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Motie cultuurpasse-partout/ cultuurmarketing. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

Motie cultuurpasse-partout/ cultuurmarketing. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Motie cultuurpasse-partout/ cultuurmarketing M. van der Heide De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 77 22 0 6863378 - Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij

Nadere informatie

DE LEGACY VAN 2018: MORGEN IS TE LAAT LEEUWARDER ONDERNEMERS FONDS

DE LEGACY VAN 2018: MORGEN IS TE LAAT LEEUWARDER ONDERNEMERS FONDS DE LEGACY VAN 2018: MORGEN IS TE LAAT Leeuwarden, juli 2018 DE LEGACY VAN 2018: MORGEN IS TE LAAT Geachte samenwerkingspartner, Als trotse hoofdsponsor van Culturele Hoofdstad 2018 zien we hoe de stad

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Wat gaat het extra kosten in 2019? Wat gaat het kosten. Maatregelen / inspanningen procesgeld projectgeld

BIJLAGE 1: Wat gaat het extra kosten in 2019? Wat gaat het kosten. Maatregelen / inspanningen procesgeld projectgeld BIJLAGE 1: Wat gaat het extra kosten in 2019? Wat gaat het kosten Dekking incidenteel Maatregelen / inspanningen procesgeld projectgeld structureel - Interventieplan sociaal domein -250.000 reserve incidenteel

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk Quick scan coalitieprogramma s 2014-2018 Land van Cuijk 28 mei 2014 De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma s van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën Goud in handen Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën eën Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Ontwikkeling cultuurvisie 2019 Tussentijdse bevindingen. 31 januari 2019

Ontwikkeling cultuurvisie 2019 Tussentijdse bevindingen. 31 januari 2019 Tussentijdse bevindingen 31 januari 2019 Opdracht 1. Ontwikkelen Cultuur VISIE 2. Vanuit visie naar uitvoeringsagenda 3. Beantwoorden van de vraag Wat voor stad willen we zijn? 4. Stel visie op in samenhang

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Onderwerp : Cultuurvisie Beverwijk

Onderwerp : Cultuurvisie Beverwijk Raadsvoorstel *Z028BD54D3B* Aan de raad Documentnummer : INT-16-24905 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019 Inleiding Het college heeft zich in het collegeprogramma 2014-2018

Nadere informatie

Vereniging Levenstroom zaaknr

Vereniging Levenstroom zaaknr Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

En onze eigen gemeente? Wat willen wíj bereiken met onze eigen cultuur? Hoe gaan wij hier mee om, en wat gaan wij daarvoor doen? #gewoonsamen?

En onze eigen gemeente? Wat willen wíj bereiken met onze eigen cultuur? Hoe gaan wij hier mee om, en wat gaan wij daarvoor doen? #gewoonsamen? Welkom bij de Beleidsnota Kunst- Cultuur- en Erfgoed van de Gemeente Beesel voor de periode 2017-2020! In deze nota vind je de volledige toelichting op hoe wij kunst, cultuur en erfgoed een prominente

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel Oost 2017 (2016, Z ) gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d.

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel Oost 2017 (2016, Z ) gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 168028 1 december 2016 Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel Oost 2017 (2016, Z-16-29001) 27 september 2016 Het algemeen bestuur van de

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 4 december 2018 Zaaknummer: 553278 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Maatschappij en Ontwikkeling

Nadere informatie

Meedoen is een kunst Startnotitie Cultureel Beleid Hellevoetsluis

Meedoen is een kunst Startnotitie Cultureel Beleid Hellevoetsluis Meedoen is een kunst Startnotitie Cultureel Beleid Hellevoetsluis Hellevoetsluis, december 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Visie 4 4. Op weg naar een nieuw cultuurbeleid 4 5. Plan van

Nadere informatie

zaalverhuur Prinsenkwartier

zaalverhuur Prinsenkwartier zaalverhuur Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier is dé natuurlijke plek waar kunst, kennis, design, technologie, innovatie en cultuurgeschiedenis op uiteenlopende en onorthodoxe wijze

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel

Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel Beleidsregels subsidiering activiteiten en projecten KH2018 gemeente Ferwerderadiel Voor de jaren 2017 en 2018 stelt het college op grond van Artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder Cultuureducatiebeleid in Den Helder Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente met plattelandskernen Regiofunctie centrumgemeente

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014

Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014 Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014 Inleiding en aanleiding "Zoals het melkig licht stroomt over de Vuurblauwe zee, een totaal klaren dag. De

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 24 juli 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 24 juli 2018 ONDERWERP Bloemencorso 2019-2022 SAMENVATTING In het kader van Heemstede op de kaart zetten willen we gebruik maken van de mogelijkheid om het jaarlijkse Bloemencorso Bollenstreek door de winkelstraat

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Jaarverslag Centrummanagement Oirschot 2017

Jaarverslag Centrummanagement Oirschot 2017 Jaarverslag Centrummanagement Oirschot 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Terugblik 4 Fusie 5 Brandstore Visit Oirschot 6 Projects & Events 7 Communicatie & Marketing 8 Vooruitblik 9 2 Een jaar van keuzes

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

VOORWOORD. beschouwing gelaten. Ze maken zeker deel uit van kunst en cultuur maar ook van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, economie en toerisme.

VOORWOORD. beschouwing gelaten. Ze maken zeker deel uit van kunst en cultuur maar ook van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, economie en toerisme. VOORWOORD Den Helder heeft een rijk cultureel leven. Daar ben ik heel trots op! Bij heel veel verenigingen en gezelschappen worden mensen blij door schilderen, dansen, zingen of het maken van muziek. Activiteiten

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Vers Bloed. diensten bib, cultuur, jeugd, kermissen, markten, toerisme & museum Jan Vaerten en Heemkundig museum. A-ha Mee-maken en Samen

Vers Bloed. diensten bib, cultuur, jeugd, kermissen, markten, toerisme & museum Jan Vaerten en Heemkundig museum. A-ha Mee-maken en Samen Vers Bloed diensten bib, cultuur, jeugd, kermissen, markten, toerisme & museum Jan Vaerten en Heemkundig museum A-ha Mee-maken en Samen Rechterboezem - bewaren Archief Musea Gemeente Bibliotheek Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 maart 2017 / 19/2017. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 maart 2017 / 19/2017. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 maart 2017 / 19/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Subsidie restauratie monumenten Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex 113.09916 urn in 11 mini in ii Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Nr Pws.af voor archiut Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex De gemeente Noordenveld,

Nadere informatie

Samen betekenis en energie geven aan dorpen

Samen betekenis en energie geven aan dorpen Brengt dorpsfans verder Samen betekenis en energie geven aan dorpen Aanpak 1. 2. Waarom 3 Wat 4 3. Voorbeelden 8 2 1. Waarom Volop uitdagingen en kansen in dorpen Dorpen zijn steeds minder in trek. Er

Nadere informatie

Welkom in het Horizon College

Welkom in het Horizon College Welkom in het Horizon College Bij het Horizon College maken we onze naam waar: we geven middelbaar beroepsonderwijs dat bij jou past en jouw horizon groter maakt. We leren je niet alleen een vak met toekomst,

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 Te besluiten om: 1. De nota Continuïteit in Karakter Cultuurhistorie Doetinchem vast te stellen.

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park 2018 Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park Datum 14-11-2017 Stichting vrienden van Het Schaffelaar Park Nieuwe Markt 3 3771 CB Barneveld stichting@hetschaffelaarpark.nl www.hetschaffelaarpark.nl

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART DIT IS Leidschendam-Voorburg is een actieve en betrokken gemeenschap waar mensen met plezier wonen, ondernemen en recreëren. Deze groene gemeente

Nadere informatie