Stellingen Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stellingen Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie Samenwerking Duitsland * Landbouw Recreatie en toerisme... 4 Thema Cultuur Cultuur... 5 Thema Verkeer en Vervoer Bereikbaarheid Achterhoek Openbaar Vervoer *... 6 Thema Duurzaamheid Duurzaamheid... 6 Thema Leefbaarheid Leefbaarheid en dorpshuizen Ontmoeting/Sport Zorg Educatie Bereikbaarheid breedband... 9 Thema Ruimtelijke Ordening Wonen Leegstand... 9 SVP alle stellingen invullen en voor 30 januari sturen naar Veel succes! 1

2 Toelichting Geachte dames, heren Statenleden en deelnemers aan de Provinciale Statenverkiezingen, Uw politieke partij neemt op 18 maart deel aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van Gelderland, een belangrijk moment! Het is campagnetijd en wij geven u ook graag de gelegenheid om uw speerpunten kenbaar te maken bij de actieve bewoners van kleine kernen en het Gelderse platteland. Dit kan op het PlattelandsParlement Gelderland, gehouden op 28 februari aanstaande in Oene. Ter voorbereiding van het PlattelandsParlement leggen wij u graag onderstaande stellingen voor die gaan over de leefbaarheid van kleine kernen en het platteland. Vanuit de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland kunnen wij hiermee onze achterban informeren over hoe de diverse partijen aan kijken tegen onderwerpen die hen aangaan. Een selectie van de resultaten zal gepubliceerd worden in een speciale PlattelandsParlementnieuwsbrief, zowel digitaal als gedrukt. Tevens verwerken we alle resultaten in een volledig rapport. Wij verzoeken u om binnen 10 dagen te reageren op de stellingen zodat wij vervolgens de resultaten kunnen verwerken. Instructie voor het invullen: Geef per stelling de positie van uw partij aan. 1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3 = neutraal (noch mee eens, noch mee oneens) 4= mee eens 5= helemaal mee eens S.v.p. bij alle stellingen uw standpunt invullen Per onderwerp kunt u een statement of toelichting typen namens uw partij. Hebt u vragen? Neem dan contact op met Josien Durieux / ) Voorafgaand aan de publicatie krijgt u de resultaten te zien en daarbij stellen wij u in de gelegenheid om indien nodig nog aanpassingen voor te stellen. De tijd is echter beperkt; op 6 februari moeten de artikelen klaar zijn! Wij kijken uit naar uw reactie: voor 30 januari. Veel succes met het invullen en tot ziens op het PlattelandsParlement van 28 februari! Vriendelijke groeten, Vereniging Kleine Kernen Gelderland en Federatie Dorpshuizen Gelderland 2

3 Algemene informatie De naam van uw partij * URL naar het verkiezingsprogramma van uw partij * Contactinformatie van de invuller * Thema: Economie In dit thema komen drie onderwerpen aan bod: 1. Samenwerking Duitsland 2. Landbouw 3. Recreatie en Toerisme 1.1 Samenwerking Duitsland * Een nauwe samenwerking met Duitsland in de grensstreek is noodzakelijk voor de Gelderse economie: voor bedrijven, burgers en bewoners op gebied van werkgelegenheid en leefbaarheid. 1.2 Samenwerking Duitsland * Een regierol (initiatief en ondersteuning) voor provincie Gelderland die uitmondt in een grensoverschrijdende Statencommissie is een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen Duitsland en Nederland. 1.3 Samenwerking Duitsland * De provincie Gelderland moet zich hard maken voor het instellen van tweetalig onderwijs in de grensstreek om krimp te voorkomen 1. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 2.1 Landbouw * De provincie Gelderland gaat voor een sterke agrarische sector waarin ruimte is voor grootschalige landbouw met oog voor behoud van het landschap 3

4 2.2 Landbouw * De provincie zet zich in voor bewustwording van Gelderse streekproducten via een provinciale marketingcampagne 2.3 Landbouw * Een koerswijziging naar een meer kleinschalige landbouw in de vorm van voedselcollectieven (voedselbos, buurtmoestuin) draagt bij aan een leefbaarder platteland. 2. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 3.1 Recreatie en toerisme * Verdere uitbreiding van het Gelders wandelnetwerk biedt de economie zoveel perspectief, dat het recht van overpad ingezet moet worden in nauw overleg met grondeigenaren 3.2 Recreatie en toerisme * Een subsidie voor grondeigenaren voor de stimulering van zogenaamde boerenlandpaden zorgt voor een kwalitatieve wandelverbetering voor de Gelderse natuur 3.3 Recreatie en toerisme * Het aantrekkelijk maken en garanderen van toerisme op lokaal niveau doen we door duurzaam toerisme (dat wil zeggen: rekening houden met milieu, mens, natuur en cultuur) ruimte te bieden in de omgevingsvisie. 3.4 Recreatie en toerisme * De Veluwe wordt toeristisch gebied nummer één van Nederland 4

5 3.5 Recreatie en toerisme * De ontwikkeling van de Veluwe tot toeristisch gebied is alleen mogelijk in samenwerking met de bewoners 3.6 Recreatie en toerisme * Rondom dorpen worden leefbaarheidscirkels getrokken. Hoe dichter een schil bij het dorp ligt, des te meer invloed bewoners hebben op de besluitvorming. Hiermee geven we de dorpsbewoners de ruimte in hun eigen achtertuin, dus vlak bij het dorp, en de natuur het primaat daar waar de mens te gast is 3. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij Thema Cultuur Binnen dit thema zijn twee stellingen opgenomen 4.1 Cultuur * Gelderland bezuinigt op cultuurparticipatie. Dit vraagt om actie omdat cultuurparticipatie bijdraagt aan instandhouding van de lokale identiteiten van Gelderland 4.2 Cultuur * De provincie wil investeren in het behouden en versterken van de lokale identiteit: sociaal-culturele kenmerken en cultuur-historisch erfgoed 4. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij Thema Verkeer en Vervoer In dit thema komen twee onderwerpen aan bod: - Bereikbaarheid Achterhoek - Openbaar Vervoer 5

6 5.1 Bereikbaarheid Achterhoek * De provincie moet mee investeren in de aanleg van dubbelsporen Didam-Doetinchem en Zutphen-Winterswijk om de bereikbaarheid van de Achterhoek te vergroten 5. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 6.1 Openbaar Vervoer * Voor een vitaal platteland is het van belang openbaar vervoer te garanderen tot in de kleine kernen. 6.2 Openbaar Vervoer * Slimme OV-concepten en alternatieve vormen van vervoer worden in nauwe samenwerking met de bewoners van kleine kernen ontwikkeld waarbij de provincie het proces faciliteert 6. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij Thema Duurzaamheid Binnen dit thema zijn drie stellingen opgenomen 7.1 Duurzaamheid * Lokale energie-coöperaties voor duurzame energie hebben de toekomst. De huidige provinciale regeling voor duurzame energie wordt gecontinueerd 7.2 Duurzaamheid * De provincie stimuleert dat er in alle Gelderse regio s regionale energie coöperaties worden opgericht als producent van lokale energie, vergelijkbaar met de AGEM 7.2 Duurzaamheid * 6

7 Het instellen van een revolverend Gelders stimuleringsfonds voor zonne-energie met een rente van maximaal 1% moet maatschappelijke gebouwen gaan voorzien van duurzame energie. 7. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij Thema Leefbaarheid Binnen dit thema komen de volgende onderwerpen aan bod: - Leefbaarheid en dorpshuizen - Ontmoeting/sport - Zorg - Educatie - Bereik breedband 8.1 Leefbaarheid en dorpshuizen * De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering 8.2 Leefbaarheid en dorpshuizen * De provincie Gelderland moet blijven investeren in stenen, er zijn nog teveel dorpen zonder een dorpshuis of met een dorpshuis dat niet voorbereid is op de toekomst 8.3 Leefbaarheid en dorpshuizen * Bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen kunnen blijven rekenen op provinciale cofinanciering omdat dat het verschil maakt (katalysator) bij andere investeerders zoals de gemeente en maatschappelijke fondsen 8.4 Leefbaarheid en dorpshuizen * Het budget van de regiocontracten (programma Stad en Regio) moet naar rato van het inwoneraantal evenredig verdeeld worden over de steden, de kleine kernen en het platteland. 7

8 8.5 Leefbaarheid en dorpshuizen * De provincie maakt het mogelijk dat iedere kleine kern beschikt over een supervrijwilliger (1 dag per week betaald) die zijn dorpsgenoten betrekt en actief maakt o.a. op het gebied van welzijn, zorg, vervoer, duurzame energie, sport en ontmoeting omdat vrijwilligers een steeds grotere rol krijgen om deze maatschappelijke taken te vervullen. 8. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 9. Ontmoeting/Sport * Om de leefbaarheid te versterken moet het concept Sportdorp (klik hier voor meer informatie) gestimuleerd worden, sporten versterkt immers ook de sociale structuur. 9. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 10. Zorg * De provincie ondersteunt de opstart van slimme verdienmodellen om maatschappelijke participatie van zorg in de vorm van zorgcoöperaties en buurtzorg een succes te laten worden. 10. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 11. Educatie * Basisscholen in het buitengebied kunnen zich onderscheiden met een zogenaamde onderwijsvisie voor de aanwas van nieuwe leerlingen. De provincie ondersteunt dergelijke initiatieven. 11. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 8

9 12.1 Bereikbaarheid breedband * Om ondernemerschap te stimuleren en maatschappelijke taken op het gebied van zorg, onderwijs en digitale overheidsdiensten in de toekomst goed te kunnen blijven vervullen is een modern breedbandnetwerk noodzakelijk Bereikbaarheid breedband * De Provincie neemt het voortouw in de aanleg van breedbandnetwerken in de buitengebieden van Gelderland, de zogenaamde niet rendabele gebieden. 12. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij Thema Ruimtelijke Ordening Binnen dit thema komen de volgende onderwerpen aan bod: - Wonen - Leegstand 13.1 Wonen * Om krimp op te vangen moet de provincie ruimte en ondersteuning bieden aan nieuwe woonvormen in buitengebieden (denk aan CPO-Huren en flexibele woonbestemmingen in de bebouwde kom) 13.2 Wonen * Het stimuleren van de buurtwinkel moet ruimte krijgen in het leefbaarheidsbeleid omdat het wonen in krimpgevoelige kernen kan stimuleren 13. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 14.1 Leegstand * Leefbaarheid in kleine kernen versterk je door leegstaande panden te gebruiken als broedplaats voor maatschappelijke doeleinden en nieuwe werkconcepten. 9

10 14.2 Leegstand * We moeten de regels voor herbestemming van leegstaande gebouwen in krimpgebieden versoepelen. Samen met gemeenten verbindingen leggen tussen scholen, bedrijven, ambachtslieden, kunstenaars en ontwerpers. 14. Ruimte voor opmerkingen of een statement over dit onderwerp namens uw partij 10

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 1 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie