Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT"

Transcriptie

1 Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT

2 Profiteren van een rigoureus beheer via een breed portefeuillegamma

3 Er zijn vele activasoorten: financiële activa (aandelen, obligaties, alternatieve fondsen ) alsook andere activa (vastgoed, kunstwerken, ), zowel in privé- als in professioneel bezit. Het beheer van deze activa is niet gebaat bij improvisatie. Vermogensbeheer vereist expertise in vele domeinen, zoals economische, financiële en juridische aangelegenheden, belastingen, vastgoed... Daarom doen de meeste vermogenden beroep op specialisten. Om beter tegemoet te komen aan uw behoeften, passen de specialisten bij Dexia Private Banking een globale langetermijnbenadering toe op het beheer van uw activa. Meer in het bijzonder biedt Dexia Private Banking voor uw roerende activa een lange ervaring in portefeuillebeheer voor privé-cliënten aan. Het beheer van uw portefeuille toevertrouwen aan Dexia Private Banking, betekent dat u in nauw contact staat met een ervaren Private Banker, die uw persoonlijke adviseur wordt. In de eerste plaats zal de Private Banker zichzelf vertrouwd maken met uw volledige vermogenstoestand, zowel qua vaste als qua financiële activa, om u te helpen bij de analyse van uw fiscale situatie, de optimalisatie van uw nalatenschappen, vastgoedplanning enz. Om u het beste advies te geven, wordt uw Private Banker ondersteund door een team van interne specialisten in juridische en financiële aangelegenheden. Het beheer van uw portefeuille toevertrouwen aan Dexia Private Banking, betekent ook dat uw beleggingsportefeuille onder de hoede komt van Dexia Asset Management, de onafhankelijke gespecialiseerde vermogensbeheerder van de Groep. U staat voortdurend in contact met uw Private Banker, wat inhoudt dat: U op elk ogenblik toegang heeft tot alle door u gewenste informatie. U elk kwartaal een gedetailleerd rapport krijgt over de prestatie van uw portefeuille dat u kunt bespreken met uw Private Banker. U minstens één keer per jaar uitgenodigd wordt voor een individueel gesprek met zowel uw vermogensbeheerder* als uw Private Banker met het oog op een diepgaande analyse van de strategie en de resultaten. * Pour les portefeuilles > 2 mio EUR. 1

4 Over Dexia Asset Management 3 sleutels tot uw financiële Onderzoek, innovatie, discipline en ruime keuze zijn essentieel om vooruitgang te boeken Ons onderzoek is essentieel voor het dagelijkse beheer van uw portefeuille omdat het u helpt bij uw zoektocht naar een goede prestatie in combinatie met een beperkt risico. Bijvoorbeeld, in 2003 analyseerde een onderzoeksstudie hoe beleggers het best alternatieve beleggingen als activaklasse in hun portefeuilles opnemen. In 2004 werd er onderzoek gedaan naar het samenstellen van een portefeuille die criteria inzake Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI (Sustainable and Responsible Investment)) met traditionele risico- en opbrengstcriteria combineert. In 2006 werd onderzoek verricht met betrekking tot de strategische asset allocatie en het belang om nieuwe activaklassen in de portefeuilles op te nemen met 2

5 welvaart Intern onderzoek Dexia Asset Management (Dexia AM) maakt gebruik van intern ontwikkelde modellen voor fundamenteel onderzoek met het oog op een duidelijk, rationeel en op feiten gebaseerd beslissingsproces. Onze beleggingsspecialisten nemen deze beslissingen in teamverband. Deze benadering wordt aangevuld met financiële ervaring en kennis die doorheen de jaren werd verworven. het oog op het verbeteren van de risico/rendementskarakteristieken. Een ander voorbeeld van de voordelen van onderzoek is de uitwerking van het Quant-proces voor het beheer van bepaalde aandelenfondsen. Het proces is volledig gebaseerd op de output van diverse kwantitatieve modellen. Deze modellen werden aanvankelijk uitgewerkt als input voor het traditionele aandelenbeleggingsproces. Verregaand onderzoek verbeterde deze modellen tot onafhankelijke beheersmodellen, die uitstekende resultaten opleveren. Innovatie is een van de basispijlers van Dexia Asset Management en een onuitputtelijke bron voor nieuwe fondsen. Deze continue vernieuwingsdrang, de zoektocht naar nieuwe markttendensen en het benutten van marktinefficiënties zijn voor Dexia Asset Management heel 2007 de leidraad geweest. De innovatie werd geconcretiseerd in de oprichting van duurzame, thematische fondsen zoals het Dexia Equities L High Dividend-fonds en het Dexia Equities L Sustainable Green Planet-fonds. Dexia Clickinvest B Minimax 4 Green Planet sleepte de Cash/Morningstar Award in de wacht voor het meest innovatieve fonds. Deze award onderstreept nogmaals de pioniersrol van Dexia AM in het aanbod van op maat gesneden duurzame oplossingen en innovatieve producten. 3

6 Over Dexia Asset Management 3 sleutels tot uw financiële welvaart Dexia AM is historisch marktleider inzake alternatief beheer via een ruime waaier van beleggingsproducten, die tot één van de basisproducten-families, Absolute Performance of Cash Enhanced, behoren. Deze verhogen de diversificatie en vertonen een interessant risicoreturnprofiel. Deze erg gespecialiseerde fondsen omvatten een volledige waaier van alternatieve beheerstrategieën, zoals credit, long-short in Europese aandelen, opportunistic arbitrage, alsook event-driven en multi-strategy -fondsen. Sinds 1996 is Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI) een strategische activiteit van Dexia AM, die één van de eerste activabeheerders was om een proces van duurzaam beheer te ontwikkelen en om een eigen team van duurzaamheidsspecialisten samen te stellen. Vandaag onderscheidt Dexia AM zich als een leider op deze snel evoluerende markt. Volgens Dexia AM is Duurzaam en Verantwoord Beleggen erop gericht deze ondernemingen te selecteren die de sociale uitdagingen evenals de uitdagingen inzake milieu en bestuur binnen hun sector het best beheren. Duurzaam beheer beoogt rendement op lange termijn, zoals elke beheerstijl, maar via een dubbele toegevoegde waarde, namelijk zowel financieel als duurzaam. 2Innovatie en discipline Voor Dexia AM en Dexia Private Banking zijn persoonlijke bijdrage en teamwerk de sleutels tot het succes. Verantwoordelijkheid, integriteit en discipline worden weerspiegeld in alle activiteiten, wat leidt tot langetermijnpartnerships op een transparante en consequente wijze. Onze focus op innovatie en onderzoek garandeert dat u de best mogelijke oplossingen op de markt krijgt. Integriteit: Integriteit staat centraal bij het creëren van toegevoegde waarde voor u. Twee tastbare voorbeelden daarvan zijn de volledige naleving van uw doelstellingen en richtlijnen en het beleid inzake proxy voting. Dexia AM oefent actief de stemrechten uit van de aandelen die het beheert voor de cliënten om hun belangen optimaal te behartigen. Het proxy votingbeleid (het uitoefenen van de stemrechten bij volmacht op de algemene vergaderingen) is gebaseerd op vier principes inzake deugdelijk beheer: 1. Het beschermen van alle aandeelhoudersrechten op basis van de regel: één aandeel, één stem, één dividend. 2. Het waarborgen van de gelijke behandeling van de aandeelhouders, met inbegrip van minderheids- en buitenlandse aandeelhouders. 3. Het bekendmaken van accurate financiële informatie. 4. Werken met een onafhankelijke en verantwoordelijke Raad van Bestuur. Alle beslissingen worden gestemd op basis van die principes. U kan het volledig beleid inzake proxy voting raadplegen op 4

7 3Toegang tot alle beleggingsklassen Dexia AM heeft een lange traditie en kan bogen op heel wat ervaring als fondsbeheerder en individuele vermogensbeheerder in de traditionele activaklassen, zoals aandelen, obligaties of geldmarkten. Dexia AM is eveneens een vooraanstaande Europese marktspeler in alternatief beheer en bekleedt momenteel een toonaangevende positie inzake Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI). Zodoende kan u kiezen uit een compleet gamma van beleggingsoplossingen om uw optimale portefeuille samen te stellen. Verdeling van het totale vermogen onder beheer [Eind december 2007] 9,8 % 74,2 % Traditioneel beheer Alternatief beheer en gestructureerde producten 16 % SRI Verdeling van het vermogen onder beheer onder de vorm van fondsen [Eind december 2007] 15,58 % Alternatief beheer en gestructureerde producten 25,4 % Global Balanced 23,8 % Aandelen 84,42 % Traditioneel beheer & SRI 21,3 % Money Market 29,5 % Fixed Income 5

8 Over Dexia Asset Management Beleggingsproces Uiteraard houdt Dexia AM rekening met uw beleggersprofiel en met uw doelstellingen bij het beheer van uw beleggingsportefeuille. In het licht van een strikt top-down -beleggingsproces wordt, dankzij de Core Satellite -benadering, uw portefeuille bovendien gespreid over meer voorspelbare core -beleggingen en opportunistische satellite -beleggingen. Deze benadering houdt het risico nauwgezet in het oog en biedt tegelijkertijd ruimte voor marktopportuniteiten (zie verder Core Satellite - benadering). Structuur investeringsproces Investeringshorizon Investeringsdoelstellingen Risicotolerantie Beleggersprofiel Cliëntenanalyse Economic Outlook Committee Investeringsrestricties Strategic Committees Aandelen, Fixed Income, SRI, Alternatief, Global Balanced Committee Strategisch referentiekader - op globale portefeuillesamenstelling - per activaklasse Strategic Committee Private cliënten Portefeuillesamenstelling Core - Satellite Tailor Made Risicobeheer Prestatiemeting Globaal beleggingsuniversum TOP-DOWN BOTTOM-UP Eigen top-down-, bottom-upanalyses Een goed gestructureerd beslissingsproces levert pas resultaten op wanneer het top-down- en bottomupbenaderingen met elkaar combineert. Daarom maakt Dexia AM gebruik van zowel een onafhankelijk macroeconomisch onderzoeksteam als onafhankelijke buy-sideanalisten en marktspecialisten. Dexia AM laat u de vruchten plukken van diverse efficiënte beleggingsprocessen, die eigen zijn aan fixed income (obligaties), aandelen, global balanced (bepaalt de relatieve aantrekkingskracht van aandelen versus obligaties) en alternatieve beleggingen (identificeert inefficiënties op de financiële markten). Uw beleggingsportefeuille wordt samengesteld door zeer ervaren professionelen die de beste strategieën volgen en effecten selecteren door zeer geavanceerde kwantitatieve modellen te gebruiken voor het evalueren van macro- en micro- economische gegevens. 6

9 Maximaliseer zowel uw veiligheid als uw groei Core Satellite -benadering De core (kern) van de portefeuille wordt belegd met het oog op het beperken van het risico en het verwezenlijken van opbrengsten die tegemoetkomen aan de doelstellingen van de cliënt. Het satellite-gedeelte van de portefeuille wordt gediversifieerd belegd op zoek naar individuele marktopportuniteiten met een hoger verwacht rendement. De beleggingsbeslissingen van zowel het core- als het satellite-gedeelte zijn gebaseerd op de resultaten van intern ontwikkelde kwantitatieve en kwalitatieve modellen. Dankzij de Core Satellite -benadering, die mooie prestaties kan voorleggen, geniet u een rationele en evenwichtige beleggingsfilosofie met het oog op een voor u zo groot mogelijke veiligheid en groei. In zijn streven naar objectiviteit baseert Dexia AM zijn beleggingsprocessen ondermeer op kwantitatieve modellen. De modellen worden intern uitgewerkt en uitvoerig getest alvorens ze worden geïmplementeerd. Maar ook dan is het afstemmingproces nooit voorbij aangezien nieuwe inzichten de modellen steeds verbeteren. 7

10 Via het gespecialiseerde Private Banking-netwerk van de Groep werkt Dexia AM vermogens beheer formules uit voor u. Er zijn twee mogelijke antwoorden op uw behoeften: discretionair vermogensbeheer en adviserend beheer. Uw beleggersprofiel is de samenvatting van wie u bent als belegger en essentieel om voor u de meest geschikte belegging te kiezen. Uw persoonlijke financiële situatie en plannen, uw beleggingshorizon, uw leeftijd en gezinstoestand zijn daarbij bepalende factoren, net als subjectieve gegevens zoals bijvoorbeeld uw risicotolerantie. Over Dexia en u als private cliënt Wat is een beheersmandaat? Een beheersmandaat is voornamelijk een overeenkomst tussen u, Dexia Bank en Dexia AM. Uw Private Banker is uw bevoorrechte partner in het uiterst vertrouwelijk afhandelen van elk aspect van het beheer van uw activa. Afhankelijk van de analyse van uw activa, het bedrag dat u wilt beleggen en uw beleggersprofiel, stelt uw Private Banker een op maat gesneden oplossing voor in handen van Dexia AM. 1) Door te opteren voor discretionair vermogensbeheer, geeft u Dexia een mandaat voor het beheren van uw portefeuille, conform uw beleggersprofiel en op grond van uw specifieke beleggingsdoelstellingen. Uw mandaat inzake discretionair vermogensbeheer wordt aldus door Dexia AM continu beheerd zonder dat u zich daarover zorgen hoeft te maken en zonder dat zij uw toestemming nodig hebben om verrichtingen uit te voeren. U maakt dus gebruik van de kennis van de specialisten en u hoeft uw portefeuille niet dagelijks op de voet te volgen. 2) Door te opteren voor adviserend beheer kiest u ervoor zelf te beslissen om een transactie al dan niet uit te voeren. De beheerder van uw portefeuille staat u hierin bij door u geregeld te informeren omtrent de strategie en het standpunt van de specialisten van Dexia AM. Zowel bij discretionair als adviserend beheer, ontvangt u een afschrift na elke transactie in uw portefeuille. Elk kwartaal krijgt u een portefeuillewaardering, alsook een verslag over de prestatie. Tenslotte kunt u op uw verzoek snel over uw geld beschikken, wat bijvoorbeeld van pas kan komen om het hoofd te bieden aan onverwachte uitgaven. Indien u dit wenst, kunt u het beheersmandaat ook op elk ogenblik wijzigen of onderbreken. 8

11 Uw beleggingshorizon vormt altijd het vertrekpunt en de bepalende factor van het vermogensbeheer. Hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe groter de mogelijkheden voor u om een hoger rendement te halen via beleggingen in activa met een groter risico. Uiteraard hangt de beleggingshorizon af van uw financiële planning, die vooraf in detail besproken wordt met uw Private Banker. Uw risicotolerantie vormt eveneens een prioriteit bij het structureren en beheren van uw activa. Bijgevolg is de optimale activaspreiding (samenstelling) van de portefeuille een evenwicht tussen opbrengst en uw persoonlijke risicovoorkeur. Na het bepalen van uw investeringshorizon, uw risicotolerantie en uw investeringsdoelstellingen, zal uw Private Banker u helpen bij het uitwerken van een geschikt beheersmandaat. Uw beleggingshorizon en uw risicotolerantie vormen het uitgangspunt 9

12 Over Dexia en u Toegewijde specialisten Geïntegreerd en onafhankelijk risicobeheer Risicobeheer maakt deel uit van onze beleggingsfilosofie. De risico s worden op de voet gevolgd en beheerd op verschillende momenten en niveaus binnen het beleggingsproces. Naast een onafhankelijk Risk Management-team, dat rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur rapporteert, nemen de portefeuillebeheerders en de middle-offices hiervoor de verantwoordelijkheid. De feedback van de risico-analyse wordt gebruikt op elk operationeel niveau, van het vastleggen van de beleggingsrichtlijnen tot het correct uitvoeren van de transacties. De cliënten kunnen erop rekenen dat alle risico s liquiditeit, markt, krediet, juridisch en operationeel bekend zijn, opgevolgd en beheerd worden. Het optimale referentiekader Dexia AM werkt een optimaal referentiekader uit voor uw portefeuille. Dit referentiekader wordt bepaald op basis van de zoektocht naar het minimumrisico op de efficiënte grens en combineert de hoogst mogelijke opbrengst met het kleinst mogelijke risico. Dit referentiekader bepaalt de strategische spreiding van uw portefeuille en laat toe de evolutie van uw portefeuille eraan te toetsen. Uw portefeuille in handen van specialisten 10

13 Specialisten in portefeuillebeheer Specifieke groepskwalificaties 5 Chartered Financial Analysts (CFA) 1 Chartered Financial Technician (CFTe) 1 SRI Manager 2 Chartered Alternative Investment Analysts (CAIA) Team-driven beslissingsproces 14 Discretionary Managers 1 Investment Specialist Ideeën samenbrengen De strategie voor al onze beleggingsprocessen die voor particuliere-beleggers inbegrepen wordt vastgelegd door beperkte teams van beslissingnemers. De teamleden brengen diverse standpunten samen, wisselen gegevens uit en bespreken deze. Dat leidt tot een uitgekiende en doordachte strategie die consequente resultaten oplevert. 6 Advisory Managers 1 Support Administrative Dexia Asset Management streeft naar de beste oplossingen voor u Onafhankelijk vermogensbeheer De toezichthoudende overheden eisen dat er geen sprake is van belangenconflicten in het beheer van de cliëntenportefeuilles. Dexia AM komt daaraan tegemoet dankzij zijn juridische onafhankelijkheid binnen de groep Dexia. Bovendien houdt het zich aan een strikte, professionele gedragscode. Onafhankelijk onderzoek Het onderzoek, zowel op macro-economisch vlak als naar beleggingstechnieken of aandelenanalyse, wordt erg grondig uitgewerkt. Het is eveneens een constante bron voor het ontwikkelen van vernieuwende beleggingsoplossingen, teneinde nog beter tegemoet te komen aan uw behoeften. Een duidelijke beleggingsfilosofie en een strikt beleggingsproces Naast een transparante en gedisciplineerde beleggingsfilosofie, combineert Dexia AM fundamenteel onderzoek met de kennis van de marktspecialisten om toegevoegde waarde te genereren bij de activaspreiding, de portefeuillesamenstelling en de waardenselectie. Marktspecialisten Dexia AM maakt gebruik van hoog gekwalificeerde en ervaren marktspecialisten. Hun anciënniteit binnen Dexia AM vormt een extra garantie. Het beslissingsproces is teamgestuurd Elk teamlid werkt nauw met elkaar samen met het oog op het garanderen van een efficiënt en professioneel vermogensbeheer. De systematische en consequente benaderingen van de financiële markten worden steeds bepaald op basis van een collectief beslissingsproces. 11

14 U, Dexia Private Banking en Dexia Asset Management Evolutie prestaties sinds 1980 Aandelen 11,2% Objectief 15 10,2% Objectief 30 9,3% Objectief 50 8,4% Objectief 70 7,7% Obligaties 6,8% 2500 December Dit zijn brutoresultaten zonder rekening te houden met provisies, kosten en/of taksen. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst Laatste update 12/ Bron : Dexia AM 12

15 Portefeuillegamma Omschrijving Referentiekader/ Opbrengstdoelstelling Risicoprofielen EUR Dexia Select Portfolio Dexia Portfolio Advanced Dexia Managed Portfolio Funds Dexia Managed Portfolio Sustainable EUR in aandelen Dexia Managed Portfolio Competitive Europe EUR Dexia Managed Portfolio Allocation Dexia Managed Portfolio Direct Lines Dexia Managed Portfolio Enhanced Cash Dexia Managed Portfolio Absolute Return Dexia Advisory Portfolio Discretionair beheerde portefeuille die investeert in dakfondsen. Dit dakfonds biedt een diepgaande selectie van intern en extern beheerde fondsen aan. Discretionair beheerde portefeuille die investeert in dakfondsen. Dit dakfonds biedt een diepgaande selectie van intern en extern beheerde fondsen aan. Kenmerkend voor het beheer is zijn grote flexibiliteit (grote en asymmetrische afwijkingsmarges). Daarenboven biedt DPA een specifieke risico-opvolging aan. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, hoofdzakelijk gebaseerd op intern beheerde fondsen en ook op rechtstreekse lijnen. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, gebaseerd op intern beheerde fondsen en rechtstreekse lijnen binnen het Duurzaam en Verantwoord beleggingsuniversum. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering: het aandelengedeelte wordt volledig belegd via directe lijnen in een Europees universum, het obligatiegedeelte via de DMP Funds-benadering. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering gebaseerd op DMP Funds waarbij de gewichten over de verschillende activaklassen door de cliënt vrij kunnen bepaald worden. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, hoofdzakelijk gebaseerd op directe lijnen voor het aandelengedeelte en via DMP Funds-benadering voor het obligatiegedeelte. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, gebaseerd op alternatieve fondsen die een zeer lage correlatie vertonen met de markt en die mikken op een absoluut rendement op korte termijn. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, gebaseerd op alternatieve fondsen die een zeer lage correlatie vertonen met de markt en die mikken op een absoluut rendement op middellange termijn. Portefeuille beheerd in overleg met de cliënt die bij elke transactie wordt bijgestaan door de portefeuillebeheerder EUR Tailor Made Portefeuille beheerd in overeenstemming met een volledig op maat gesneden mandaat. op maat 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 95% JP Morgan EMU en 5% ML Global High Yield voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. Europe Stoxx50 voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. Euribor 1M + 1% (op jaarbasis) met een maximale historische daling van 1,5%. 6% op jaarbasis met een maximale historische daling van 4%. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. World Bonds World Yield (20% aandelen) World Balanced 40 World Balanced 60 World Growth (80% aandelen) Europe Yield Low Medium High Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen * ook met gestructureerde beleggingen

16 Vertrouwt u het beheer van uw portefeuille aan Dexia toe dan bent u verzekerd van nauw contact met een Private Banker, uw persoonlijk adviseur in alles wat met uw vermogen te maken heeft ; een duidelijke en flexibele strategie die samen met u wordt uitgewerkt alvorens uw individuele portefeuille wordt samengesteld ; de optimale combinatie van minimale risico s met maximale opbrengsten dankzij de Core Satellite-filosofie ; een voortdurende follow-up van uw portefeuille door marktspecialisten ; een gepersonaliseerde en transparante portefeuille ; gepersonaliseerde kwartaalverslagen van de prestaties; de realisatie van de best mogelijke prestatie afhankelijk van uw risicoprofiel en beleggingsobjectieven.

17 Dit document heeft een louter informatief karakter en bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten. De gegevens in dit document werden ons vanuit verschillende bronnen overgemaakt. Hoewel Dexia AM en Dexia Private Banking de grootste zorg aan de dag leggen bij de keuze van hun informatiebronnen, alsook bij het overmaken van deze informatie, kunnen bepaalde fouten of lacunes aan onze aandacht ontsnapt zijn. De inhoud van dit document mag enkel gereproduceerd worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Dexia AM of Dexia Private Banking. Hun intellectuele eigendomsrechten moeten steeds worden gerespecteerd. Dit document bevat geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 24 1 van de richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad. Indien deze informatie een publicitaire mededeling is, wenst Dexia AM te verduidelijken dat deze niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied en niet onderworpen is aan een verbod om te handelen reeds vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Dexia Bank SA, Pachécolaan 44, 1000 Brussel - RPM Brussels VAT BE CBFA insurance agent no MEA SPDV /2008

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN Deze

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud

Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud P r o t e c t I n v e s t L i f e P o r t f o l i o Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst Inhoud PARTNERPORTRETTEN MassMutual Europe 1 Median 2 LCF Rothschild Group 3 Degroof Gestion

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking Ceres Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel ing.be/privatebanking Mijn ING Private Banker brengt mijn persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Zo weet ik dat mijn portefeuille

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen. samen naar de essentie

Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen. samen naar de essentie Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen samen naar de essentie Dexia Asset Management, een Europese topper in Alternatief Beheer n Actief in Alternatief Beheer sinds 1996

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie