Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT"

Transcriptie

1 Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT

2 Profiteren van een rigoureus beheer via een breed portefeuillegamma

3 Er zijn vele activasoorten: financiële activa (aandelen, obligaties, alternatieve fondsen ) alsook andere activa (vastgoed, kunstwerken, ), zowel in privé- als in professioneel bezit. Het beheer van deze activa is niet gebaat bij improvisatie. Vermogensbeheer vereist expertise in vele domeinen, zoals economische, financiële en juridische aangelegenheden, belastingen, vastgoed... Daarom doen de meeste vermogenden beroep op specialisten. Om beter tegemoet te komen aan uw behoeften, passen de specialisten bij Dexia Private Banking een globale langetermijnbenadering toe op het beheer van uw activa. Meer in het bijzonder biedt Dexia Private Banking voor uw roerende activa een lange ervaring in portefeuillebeheer voor privé-cliënten aan. Het beheer van uw portefeuille toevertrouwen aan Dexia Private Banking, betekent dat u in nauw contact staat met een ervaren Private Banker, die uw persoonlijke adviseur wordt. In de eerste plaats zal de Private Banker zichzelf vertrouwd maken met uw volledige vermogenstoestand, zowel qua vaste als qua financiële activa, om u te helpen bij de analyse van uw fiscale situatie, de optimalisatie van uw nalatenschappen, vastgoedplanning enz. Om u het beste advies te geven, wordt uw Private Banker ondersteund door een team van interne specialisten in juridische en financiële aangelegenheden. Het beheer van uw portefeuille toevertrouwen aan Dexia Private Banking, betekent ook dat uw beleggingsportefeuille onder de hoede komt van Dexia Asset Management, de onafhankelijke gespecialiseerde vermogensbeheerder van de Groep. U staat voortdurend in contact met uw Private Banker, wat inhoudt dat: U op elk ogenblik toegang heeft tot alle door u gewenste informatie. U elk kwartaal een gedetailleerd rapport krijgt over de prestatie van uw portefeuille dat u kunt bespreken met uw Private Banker. U minstens één keer per jaar uitgenodigd wordt voor een individueel gesprek met zowel uw vermogensbeheerder* als uw Private Banker met het oog op een diepgaande analyse van de strategie en de resultaten. * Pour les portefeuilles > 2 mio EUR. 1

4 Over Dexia Asset Management 3 sleutels tot uw financiële Onderzoek, innovatie, discipline en ruime keuze zijn essentieel om vooruitgang te boeken Ons onderzoek is essentieel voor het dagelijkse beheer van uw portefeuille omdat het u helpt bij uw zoektocht naar een goede prestatie in combinatie met een beperkt risico. Bijvoorbeeld, in 2003 analyseerde een onderzoeksstudie hoe beleggers het best alternatieve beleggingen als activaklasse in hun portefeuilles opnemen. In 2004 werd er onderzoek gedaan naar het samenstellen van een portefeuille die criteria inzake Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI (Sustainable and Responsible Investment)) met traditionele risico- en opbrengstcriteria combineert. In 2006 werd onderzoek verricht met betrekking tot de strategische asset allocatie en het belang om nieuwe activaklassen in de portefeuilles op te nemen met 2

5 welvaart Intern onderzoek Dexia Asset Management (Dexia AM) maakt gebruik van intern ontwikkelde modellen voor fundamenteel onderzoek met het oog op een duidelijk, rationeel en op feiten gebaseerd beslissingsproces. Onze beleggingsspecialisten nemen deze beslissingen in teamverband. Deze benadering wordt aangevuld met financiële ervaring en kennis die doorheen de jaren werd verworven. het oog op het verbeteren van de risico/rendementskarakteristieken. Een ander voorbeeld van de voordelen van onderzoek is de uitwerking van het Quant-proces voor het beheer van bepaalde aandelenfondsen. Het proces is volledig gebaseerd op de output van diverse kwantitatieve modellen. Deze modellen werden aanvankelijk uitgewerkt als input voor het traditionele aandelenbeleggingsproces. Verregaand onderzoek verbeterde deze modellen tot onafhankelijke beheersmodellen, die uitstekende resultaten opleveren. Innovatie is een van de basispijlers van Dexia Asset Management en een onuitputtelijke bron voor nieuwe fondsen. Deze continue vernieuwingsdrang, de zoektocht naar nieuwe markttendensen en het benutten van marktinefficiënties zijn voor Dexia Asset Management heel 2007 de leidraad geweest. De innovatie werd geconcretiseerd in de oprichting van duurzame, thematische fondsen zoals het Dexia Equities L High Dividend-fonds en het Dexia Equities L Sustainable Green Planet-fonds. Dexia Clickinvest B Minimax 4 Green Planet sleepte de Cash/Morningstar Award in de wacht voor het meest innovatieve fonds. Deze award onderstreept nogmaals de pioniersrol van Dexia AM in het aanbod van op maat gesneden duurzame oplossingen en innovatieve producten. 3

6 Over Dexia Asset Management 3 sleutels tot uw financiële welvaart Dexia AM is historisch marktleider inzake alternatief beheer via een ruime waaier van beleggingsproducten, die tot één van de basisproducten-families, Absolute Performance of Cash Enhanced, behoren. Deze verhogen de diversificatie en vertonen een interessant risicoreturnprofiel. Deze erg gespecialiseerde fondsen omvatten een volledige waaier van alternatieve beheerstrategieën, zoals credit, long-short in Europese aandelen, opportunistic arbitrage, alsook event-driven en multi-strategy -fondsen. Sinds 1996 is Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI) een strategische activiteit van Dexia AM, die één van de eerste activabeheerders was om een proces van duurzaam beheer te ontwikkelen en om een eigen team van duurzaamheidsspecialisten samen te stellen. Vandaag onderscheidt Dexia AM zich als een leider op deze snel evoluerende markt. Volgens Dexia AM is Duurzaam en Verantwoord Beleggen erop gericht deze ondernemingen te selecteren die de sociale uitdagingen evenals de uitdagingen inzake milieu en bestuur binnen hun sector het best beheren. Duurzaam beheer beoogt rendement op lange termijn, zoals elke beheerstijl, maar via een dubbele toegevoegde waarde, namelijk zowel financieel als duurzaam. 2Innovatie en discipline Voor Dexia AM en Dexia Private Banking zijn persoonlijke bijdrage en teamwerk de sleutels tot het succes. Verantwoordelijkheid, integriteit en discipline worden weerspiegeld in alle activiteiten, wat leidt tot langetermijnpartnerships op een transparante en consequente wijze. Onze focus op innovatie en onderzoek garandeert dat u de best mogelijke oplossingen op de markt krijgt. Integriteit: Integriteit staat centraal bij het creëren van toegevoegde waarde voor u. Twee tastbare voorbeelden daarvan zijn de volledige naleving van uw doelstellingen en richtlijnen en het beleid inzake proxy voting. Dexia AM oefent actief de stemrechten uit van de aandelen die het beheert voor de cliënten om hun belangen optimaal te behartigen. Het proxy votingbeleid (het uitoefenen van de stemrechten bij volmacht op de algemene vergaderingen) is gebaseerd op vier principes inzake deugdelijk beheer: 1. Het beschermen van alle aandeelhoudersrechten op basis van de regel: één aandeel, één stem, één dividend. 2. Het waarborgen van de gelijke behandeling van de aandeelhouders, met inbegrip van minderheids- en buitenlandse aandeelhouders. 3. Het bekendmaken van accurate financiële informatie. 4. Werken met een onafhankelijke en verantwoordelijke Raad van Bestuur. Alle beslissingen worden gestemd op basis van die principes. U kan het volledig beleid inzake proxy voting raadplegen op 4

7 3Toegang tot alle beleggingsklassen Dexia AM heeft een lange traditie en kan bogen op heel wat ervaring als fondsbeheerder en individuele vermogensbeheerder in de traditionele activaklassen, zoals aandelen, obligaties of geldmarkten. Dexia AM is eveneens een vooraanstaande Europese marktspeler in alternatief beheer en bekleedt momenteel een toonaangevende positie inzake Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI). Zodoende kan u kiezen uit een compleet gamma van beleggingsoplossingen om uw optimale portefeuille samen te stellen. Verdeling van het totale vermogen onder beheer [Eind december 2007] 9,8 % 74,2 % Traditioneel beheer Alternatief beheer en gestructureerde producten 16 % SRI Verdeling van het vermogen onder beheer onder de vorm van fondsen [Eind december 2007] 15,58 % Alternatief beheer en gestructureerde producten 25,4 % Global Balanced 23,8 % Aandelen 84,42 % Traditioneel beheer & SRI 21,3 % Money Market 29,5 % Fixed Income 5

8 Over Dexia Asset Management Beleggingsproces Uiteraard houdt Dexia AM rekening met uw beleggersprofiel en met uw doelstellingen bij het beheer van uw beleggingsportefeuille. In het licht van een strikt top-down -beleggingsproces wordt, dankzij de Core Satellite -benadering, uw portefeuille bovendien gespreid over meer voorspelbare core -beleggingen en opportunistische satellite -beleggingen. Deze benadering houdt het risico nauwgezet in het oog en biedt tegelijkertijd ruimte voor marktopportuniteiten (zie verder Core Satellite - benadering). Structuur investeringsproces Investeringshorizon Investeringsdoelstellingen Risicotolerantie Beleggersprofiel Cliëntenanalyse Economic Outlook Committee Investeringsrestricties Strategic Committees Aandelen, Fixed Income, SRI, Alternatief, Global Balanced Committee Strategisch referentiekader - op globale portefeuillesamenstelling - per activaklasse Strategic Committee Private cliënten Portefeuillesamenstelling Core - Satellite Tailor Made Risicobeheer Prestatiemeting Globaal beleggingsuniversum TOP-DOWN BOTTOM-UP Eigen top-down-, bottom-upanalyses Een goed gestructureerd beslissingsproces levert pas resultaten op wanneer het top-down- en bottomupbenaderingen met elkaar combineert. Daarom maakt Dexia AM gebruik van zowel een onafhankelijk macroeconomisch onderzoeksteam als onafhankelijke buy-sideanalisten en marktspecialisten. Dexia AM laat u de vruchten plukken van diverse efficiënte beleggingsprocessen, die eigen zijn aan fixed income (obligaties), aandelen, global balanced (bepaalt de relatieve aantrekkingskracht van aandelen versus obligaties) en alternatieve beleggingen (identificeert inefficiënties op de financiële markten). Uw beleggingsportefeuille wordt samengesteld door zeer ervaren professionelen die de beste strategieën volgen en effecten selecteren door zeer geavanceerde kwantitatieve modellen te gebruiken voor het evalueren van macro- en micro- economische gegevens. 6

9 Maximaliseer zowel uw veiligheid als uw groei Core Satellite -benadering De core (kern) van de portefeuille wordt belegd met het oog op het beperken van het risico en het verwezenlijken van opbrengsten die tegemoetkomen aan de doelstellingen van de cliënt. Het satellite-gedeelte van de portefeuille wordt gediversifieerd belegd op zoek naar individuele marktopportuniteiten met een hoger verwacht rendement. De beleggingsbeslissingen van zowel het core- als het satellite-gedeelte zijn gebaseerd op de resultaten van intern ontwikkelde kwantitatieve en kwalitatieve modellen. Dankzij de Core Satellite -benadering, die mooie prestaties kan voorleggen, geniet u een rationele en evenwichtige beleggingsfilosofie met het oog op een voor u zo groot mogelijke veiligheid en groei. In zijn streven naar objectiviteit baseert Dexia AM zijn beleggingsprocessen ondermeer op kwantitatieve modellen. De modellen worden intern uitgewerkt en uitvoerig getest alvorens ze worden geïmplementeerd. Maar ook dan is het afstemmingproces nooit voorbij aangezien nieuwe inzichten de modellen steeds verbeteren. 7

10 Via het gespecialiseerde Private Banking-netwerk van de Groep werkt Dexia AM vermogens beheer formules uit voor u. Er zijn twee mogelijke antwoorden op uw behoeften: discretionair vermogensbeheer en adviserend beheer. Uw beleggersprofiel is de samenvatting van wie u bent als belegger en essentieel om voor u de meest geschikte belegging te kiezen. Uw persoonlijke financiële situatie en plannen, uw beleggingshorizon, uw leeftijd en gezinstoestand zijn daarbij bepalende factoren, net als subjectieve gegevens zoals bijvoorbeeld uw risicotolerantie. Over Dexia en u als private cliënt Wat is een beheersmandaat? Een beheersmandaat is voornamelijk een overeenkomst tussen u, Dexia Bank en Dexia AM. Uw Private Banker is uw bevoorrechte partner in het uiterst vertrouwelijk afhandelen van elk aspect van het beheer van uw activa. Afhankelijk van de analyse van uw activa, het bedrag dat u wilt beleggen en uw beleggersprofiel, stelt uw Private Banker een op maat gesneden oplossing voor in handen van Dexia AM. 1) Door te opteren voor discretionair vermogensbeheer, geeft u Dexia een mandaat voor het beheren van uw portefeuille, conform uw beleggersprofiel en op grond van uw specifieke beleggingsdoelstellingen. Uw mandaat inzake discretionair vermogensbeheer wordt aldus door Dexia AM continu beheerd zonder dat u zich daarover zorgen hoeft te maken en zonder dat zij uw toestemming nodig hebben om verrichtingen uit te voeren. U maakt dus gebruik van de kennis van de specialisten en u hoeft uw portefeuille niet dagelijks op de voet te volgen. 2) Door te opteren voor adviserend beheer kiest u ervoor zelf te beslissen om een transactie al dan niet uit te voeren. De beheerder van uw portefeuille staat u hierin bij door u geregeld te informeren omtrent de strategie en het standpunt van de specialisten van Dexia AM. Zowel bij discretionair als adviserend beheer, ontvangt u een afschrift na elke transactie in uw portefeuille. Elk kwartaal krijgt u een portefeuillewaardering, alsook een verslag over de prestatie. Tenslotte kunt u op uw verzoek snel over uw geld beschikken, wat bijvoorbeeld van pas kan komen om het hoofd te bieden aan onverwachte uitgaven. Indien u dit wenst, kunt u het beheersmandaat ook op elk ogenblik wijzigen of onderbreken. 8

11 Uw beleggingshorizon vormt altijd het vertrekpunt en de bepalende factor van het vermogensbeheer. Hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe groter de mogelijkheden voor u om een hoger rendement te halen via beleggingen in activa met een groter risico. Uiteraard hangt de beleggingshorizon af van uw financiële planning, die vooraf in detail besproken wordt met uw Private Banker. Uw risicotolerantie vormt eveneens een prioriteit bij het structureren en beheren van uw activa. Bijgevolg is de optimale activaspreiding (samenstelling) van de portefeuille een evenwicht tussen opbrengst en uw persoonlijke risicovoorkeur. Na het bepalen van uw investeringshorizon, uw risicotolerantie en uw investeringsdoelstellingen, zal uw Private Banker u helpen bij het uitwerken van een geschikt beheersmandaat. Uw beleggingshorizon en uw risicotolerantie vormen het uitgangspunt 9

12 Over Dexia en u Toegewijde specialisten Geïntegreerd en onafhankelijk risicobeheer Risicobeheer maakt deel uit van onze beleggingsfilosofie. De risico s worden op de voet gevolgd en beheerd op verschillende momenten en niveaus binnen het beleggingsproces. Naast een onafhankelijk Risk Management-team, dat rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur rapporteert, nemen de portefeuillebeheerders en de middle-offices hiervoor de verantwoordelijkheid. De feedback van de risico-analyse wordt gebruikt op elk operationeel niveau, van het vastleggen van de beleggingsrichtlijnen tot het correct uitvoeren van de transacties. De cliënten kunnen erop rekenen dat alle risico s liquiditeit, markt, krediet, juridisch en operationeel bekend zijn, opgevolgd en beheerd worden. Het optimale referentiekader Dexia AM werkt een optimaal referentiekader uit voor uw portefeuille. Dit referentiekader wordt bepaald op basis van de zoektocht naar het minimumrisico op de efficiënte grens en combineert de hoogst mogelijke opbrengst met het kleinst mogelijke risico. Dit referentiekader bepaalt de strategische spreiding van uw portefeuille en laat toe de evolutie van uw portefeuille eraan te toetsen. Uw portefeuille in handen van specialisten 10

13 Specialisten in portefeuillebeheer Specifieke groepskwalificaties 5 Chartered Financial Analysts (CFA) 1 Chartered Financial Technician (CFTe) 1 SRI Manager 2 Chartered Alternative Investment Analysts (CAIA) Team-driven beslissingsproces 14 Discretionary Managers 1 Investment Specialist Ideeën samenbrengen De strategie voor al onze beleggingsprocessen die voor particuliere-beleggers inbegrepen wordt vastgelegd door beperkte teams van beslissingnemers. De teamleden brengen diverse standpunten samen, wisselen gegevens uit en bespreken deze. Dat leidt tot een uitgekiende en doordachte strategie die consequente resultaten oplevert. 6 Advisory Managers 1 Support Administrative Dexia Asset Management streeft naar de beste oplossingen voor u Onafhankelijk vermogensbeheer De toezichthoudende overheden eisen dat er geen sprake is van belangenconflicten in het beheer van de cliëntenportefeuilles. Dexia AM komt daaraan tegemoet dankzij zijn juridische onafhankelijkheid binnen de groep Dexia. Bovendien houdt het zich aan een strikte, professionele gedragscode. Onafhankelijk onderzoek Het onderzoek, zowel op macro-economisch vlak als naar beleggingstechnieken of aandelenanalyse, wordt erg grondig uitgewerkt. Het is eveneens een constante bron voor het ontwikkelen van vernieuwende beleggingsoplossingen, teneinde nog beter tegemoet te komen aan uw behoeften. Een duidelijke beleggingsfilosofie en een strikt beleggingsproces Naast een transparante en gedisciplineerde beleggingsfilosofie, combineert Dexia AM fundamenteel onderzoek met de kennis van de marktspecialisten om toegevoegde waarde te genereren bij de activaspreiding, de portefeuillesamenstelling en de waardenselectie. Marktspecialisten Dexia AM maakt gebruik van hoog gekwalificeerde en ervaren marktspecialisten. Hun anciënniteit binnen Dexia AM vormt een extra garantie. Het beslissingsproces is teamgestuurd Elk teamlid werkt nauw met elkaar samen met het oog op het garanderen van een efficiënt en professioneel vermogensbeheer. De systematische en consequente benaderingen van de financiële markten worden steeds bepaald op basis van een collectief beslissingsproces. 11

14 U, Dexia Private Banking en Dexia Asset Management Evolutie prestaties sinds 1980 Aandelen 11,2% Objectief 15 10,2% Objectief 30 9,3% Objectief 50 8,4% Objectief 70 7,7% Obligaties 6,8% 2500 December Dit zijn brutoresultaten zonder rekening te houden met provisies, kosten en/of taksen. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst Laatste update 12/ Bron : Dexia AM 12

15 Portefeuillegamma Omschrijving Referentiekader/ Opbrengstdoelstelling Risicoprofielen EUR Dexia Select Portfolio Dexia Portfolio Advanced Dexia Managed Portfolio Funds Dexia Managed Portfolio Sustainable EUR in aandelen Dexia Managed Portfolio Competitive Europe EUR Dexia Managed Portfolio Allocation Dexia Managed Portfolio Direct Lines Dexia Managed Portfolio Enhanced Cash Dexia Managed Portfolio Absolute Return Dexia Advisory Portfolio Discretionair beheerde portefeuille die investeert in dakfondsen. Dit dakfonds biedt een diepgaande selectie van intern en extern beheerde fondsen aan. Discretionair beheerde portefeuille die investeert in dakfondsen. Dit dakfonds biedt een diepgaande selectie van intern en extern beheerde fondsen aan. Kenmerkend voor het beheer is zijn grote flexibiliteit (grote en asymmetrische afwijkingsmarges). Daarenboven biedt DPA een specifieke risico-opvolging aan. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, hoofdzakelijk gebaseerd op intern beheerde fondsen en ook op rechtstreekse lijnen. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, gebaseerd op intern beheerde fondsen en rechtstreekse lijnen binnen het Duurzaam en Verantwoord beleggingsuniversum. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering: het aandelengedeelte wordt volledig belegd via directe lijnen in een Europees universum, het obligatiegedeelte via de DMP Funds-benadering. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering gebaseerd op DMP Funds waarbij de gewichten over de verschillende activaklassen door de cliënt vrij kunnen bepaald worden. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, hoofdzakelijk gebaseerd op directe lijnen voor het aandelengedeelte en via DMP Funds-benadering voor het obligatiegedeelte. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, gebaseerd op alternatieve fondsen die een zeer lage correlatie vertonen met de markt en die mikken op een absoluut rendement op korte termijn. Discretionair beheerde portefeuille op basis van een Core Satellite-benadering, gebaseerd op alternatieve fondsen die een zeer lage correlatie vertonen met de markt en die mikken op een absoluut rendement op middellange termijn. Portefeuille beheerd in overleg met de cliënt die bij elke transactie wordt bijgestaan door de portefeuillebeheerder EUR Tailor Made Portefeuille beheerd in overeenstemming met een volledig op maat gesneden mandaat. op maat 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 95% JP Morgan EMU en 5% ML Global High Yield voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. Europe Stoxx50 voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. Euribor 1M + 1% (op jaarbasis) met een maximale historische daling van 1,5%. 6% op jaarbasis met een maximale historische daling van 4%. 65% MSCI Europe en 25% MSCI World ex-europe en 10% MSCI Emerging Markets voor het aandelengedeelte van de portefeuille. 100% JP Morgan EMU voor het obligatiegedeelte. World Bonds World Yield (20% aandelen) World Balanced 40 World Balanced 60 World Growth (80% aandelen) Europe Yield Low Medium High Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen Rendement Objectief 15 Objectief 30 Objectief 50 Objectief 70 Aandelen * ook met gestructureerde beleggingen

16 Vertrouwt u het beheer van uw portefeuille aan Dexia toe dan bent u verzekerd van nauw contact met een Private Banker, uw persoonlijk adviseur in alles wat met uw vermogen te maken heeft ; een duidelijke en flexibele strategie die samen met u wordt uitgewerkt alvorens uw individuele portefeuille wordt samengesteld ; de optimale combinatie van minimale risico s met maximale opbrengsten dankzij de Core Satellite-filosofie ; een voortdurende follow-up van uw portefeuille door marktspecialisten ; een gepersonaliseerde en transparante portefeuille ; gepersonaliseerde kwartaalverslagen van de prestaties; de realisatie van de best mogelijke prestatie afhankelijk van uw risicoprofiel en beleggingsobjectieven.

17 Dit document heeft een louter informatief karakter en bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten. De gegevens in dit document werden ons vanuit verschillende bronnen overgemaakt. Hoewel Dexia AM en Dexia Private Banking de grootste zorg aan de dag leggen bij de keuze van hun informatiebronnen, alsook bij het overmaken van deze informatie, kunnen bepaalde fouten of lacunes aan onze aandacht ontsnapt zijn. De inhoud van dit document mag enkel gereproduceerd worden mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Dexia AM of Dexia Private Banking. Hun intellectuele eigendomsrechten moeten steeds worden gerespecteerd. Dit document bevat geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 24 1 van de richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad. Indien deze informatie een publicitaire mededeling is, wenst Dexia AM te verduidelijken dat deze niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied en niet onderworpen is aan een verbod om te handelen reeds vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Dexia Bank SA, Pachécolaan 44, 1000 Brussel - RPM Brussels VAT BE CBFA insurance agent no MEA SPDV /2008

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ONZE TROEF EEN ONBETWISTE LEIDER IN GEREGULEERDE ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

EEN BETROUWBAAR TEAM, EEN BEPROEFDE AANPAK

EEN BETROUWBAAR TEAM, EEN BEPROEFDE AANPAK EEN BETROUWBAAR TEAM, EEN BEPROEFDE AANPAK CONVICTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID IN VERMOGENSBEHEER Met 80 miljard EUR activa onder beheer is CANDRIAM een pan-europese multi-specialist in vermogensbeheer met

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Ceres. Een beheersformule van ING Private Banking, die streeft naar een optimale verhouding tussen rendement en risico PRIVATE BANKING

Ceres. Een beheersformule van ING Private Banking, die streeft naar een optimale verhouding tussen rendement en risico PRIVATE BANKING Ceres Een beheersformule van ING Private Banking, die streeft naar een optimale verhouding tussen rendement en risico PRIVATE BANKING Ceres, een beheersformule van ING Private Banking, die streeft naar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking Kronos De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers ing.be/privatebanking In Home'Bank en de ING Smart Banking-app volg ik dagelijks de prestaties van mijn Kronos-portefeuille op. Makkelijk,

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER Beringen, 18 juni 2015 www.pldw.be - 1 - BELEGGEN VOLGENS UW WAARDEN TOEGANG TOT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER DOOR DE KRACHTEN VAN TWEE SPECIALISTEN TE BUNDELEN Meer dan

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1 Beleggingsadvies Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou ing.be/privatebanking En u? En u? Private Banking 1 In Home'Bank volg ik dagelijks de waarde van mijn portefeuille op. ING Private

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

uw beheersmandaat Vertrouw uw portefeuille toe aan een specialist! www.fortuneo.be

uw beheersmandaat Vertrouw uw portefeuille toe aan een specialist! www.fortuneo.be uw beheersmandaat Vertrouw uw portefeuille toe aan een specialist! www.fortuneo.be Fortuneo Portfolio Management: Discretionair beheer FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT De voordelen van het discretionair beheer

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

Fiduciair Vermogensmanagement

Fiduciair Vermogensmanagement Fiduciair Vermogensmanagement 2 Bank Oyens & Van Eeghen Bank Oyens & Van Eeghen is een professionele vermogensmanager die vanuit een onafhankelijke positie diensten levert aan vermogende particulieren,

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Strategy Background Paper

Strategy Background Paper Beleggen: de beleggingsaanpak van KBC Asset Management Strategy Background Paper Strategy Background Paper De keuze die u vandaag hebt wanneer u wilt beleggen is enorm groot en biedt voor ieder wat wils.

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking. 2014 Private Banking 1

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking. 2014 Private Banking 1 Kronos De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers ing.be/privatebanking 2014 Private Banking 1 In Home'Bank volg ik dagelijks de prestaties van mijn Kronos-portefeuille op. Makkelijk,

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen. samen naar de essentie

Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen. samen naar de essentie Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen samen naar de essentie Dexia Asset Management, een Europese topper in Alternatief Beheer n Actief in Alternatief Beheer sinds 1996

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

BELEGGINGEN Piazza. De ruimste keuze aan financiële fondsen. Kunnen kiezen is zoveel beter.

BELEGGINGEN Piazza. De ruimste keuze aan financiële fondsen. Kunnen kiezen is zoveel beter. BELEGGINGEN Piazza De ruimste keuze aan financiële fondsen. Kunnen kiezen is zoveel beter. GEEF EEN ANDERE DIMENSIE AAN UW BELEGGINGEN Combineer de beste fondsen ter wereld en zorg voor een optimale diversificatie

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

DB Private Solutions Funds. Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts

DB Private Solutions Funds. Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts 02 Inhoud 01. Waarom? p. 04 02. Regelmatige inkomsten of rendement op lange termijn? p. 06 A. Bent u op zoek naar regelmatige inkomsten? B. Beoogt u

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking Ceres Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel ing.be/privatebanking Mijn ING Private Banker brengt mijn persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Zo weet ik dat mijn portefeuille

Nadere informatie