Gepersonaliseerd discretionair beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gepersonaliseerd discretionair beheer"

Transcriptie

1 Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1

2 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van mijn portefeuille. ING Private Banking stelt u gepersonaliseerd discretionair beheer voor: een sterke oplossing waarbij uw vermogen toevertrouwd wordt aan een ervaren beheerder die in uw belang uw portefeuille beheert en alle financiële verrichtingen uitvoert. Continu gaat uw beheerder de uitdaging aan om voor u een optimaal rendement te realiseren aangepast aan uw beleggingsprofiel. 2 Private Banking

3 Commercieel document Gepersonaliseerd discretionair beheer: vermogensbeheer op maat Gepersonaliseerd discretionair beheer is een beheerformule waarbij uw persoonlijke beheerder uw portefeuille samenstelt en opvolgt in functie van uw persoonlijke wensen en behoeften en u daarover op regelmatige basis rapporteert. Uw beheerder doet hiervoor een beroep op de expertise van een team van specialisten van de ING Groep (economisten, strategen, specialisten in beleggingsinstrumenten ). Deze zeer ervaren experten werken al geruime tijd strategieën uit en beheren uiteenlopende portefeuilles. Hun ervaring en de prestaties van de portefeuilles van de voorbije jaren vormen de motor van de beheerformule die ING Private Banking u graag voorstelt: gepersonaliseerd discretionair beheer. Onze ambitie? Op lange termijn een zo hoog mogelijk gemiddeld beleggingsrendement behalen in vergelijking met een benchmark (marktreferentie). Dit met bijzondere aandacht voor risicobeheer, uw beleggingsprofiel en uw beleggingshorizon, maar ook met eventuele andere persoonlijke wensen en beperkingen. Gepersonaliseerd discretionair beheer, tegenhanger van beleggingsadvies Voor uw comfort vertrouwt u het beheer van uw kapitaal toe aan ING Private Banking via een discretionair beheermandaat. Zo profiteert u als cliënt voor honderd procent van de expertise van de beheerders en specialisten van ING Private Banking. Zij selecteren, rekening houdend met uw voorkeuren, de verschillende activa voor u en bepalen het gewicht ervan in uw portefeuille. Deze formule is de tegenhanger van beleggingsadvies, waarbij u zelf beslist over de samenstelling van uw portefeuille. Het beheer gebeurt altijd in overeenstemming met uw beleggingsprofiel, uw risico tole rantie en uw specifieke voorkeuren. Onze expertise: specialisten in financiële markten met jarenlange ervaring Uw portefeuille wordt beheerd door een beheerder die voor u persoonlijk belegt. Daarbij doet hij een beroep op strategen en op een team van experten in verschillende activaklassen die de evolutie van de financiële markten voortdurend opvolgen. Zo kunnen zij een proactieve opvolging garanderen. Uw beheerder vertaalt deze strategie op zijn beurt in een efficiënt beheer van uw portefeuille. Private Banking 3

4 Belangrijkste kenmerken van het gepersonaliseerd discretionair beheer Grondig investeringsproces Een portefeuille beheren is een complexe taak. Daarom maakt ING Private Banking, bij de zoektocht naar opportuniteiten, gebruik van een strikt beleggings proces dat gebaseerd is op een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse van drie belangrijke dimensies: analyse van de economische situatie in belangrijke geografische gebieden analyse van de financiële markten en de markttendensen risicoanalyse Voor de samenstelling van uw portefeuille in functie van uw opgesteld profiel, maakt uw beheerder gebruik van een tweeledige aanpak: Het eerste luik van uw portefeuille stelt de ruggengraat voor en wordt geïnvesteerd in één of meer fondsen waarvan de efficiënte en dynamische beleggingsstrategie is opgesteld door een team van ING België-specialisten, volgens een bewezen beleggingsproces. Deze fondsen geven de beleggingsstrategie van ING België weer via de onpartijdige selectie van de beste fondsbeheerders (voornamelijk fondsen van derden). Deze selectie is het resultaat van de samenwerking tussen onze eigen experts en Altis die de grootste fondsbeheerders met de meeste ervaring op wereldniveau identificeert. Al bijna 15 jaar, analyseert en beveelt Altis beleggingsfondsen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In het beheer van deze fondsen ligt de essentie van onze know-how in termen van bepaling van de beleggingsstrategie, de selectie van de instrumenten en de opbouw van de portefeuille. Het tweede luik van uw portefeuille vertaalt uw specifieke verwachtingen. In dit luik selecteert uw beheerder de meest nuttige beleggingsinstrumenten die het best beantwoorden aan uw verwachtingen. De selectie wordt gemaakt uit een brede waaier aan mogelijkheden (aandelen, obligaties, fondsen, trackers, Structured Notes, cash...) op basis van de aanbevelingen van onze eigen experts en onafhankelijke onderzoeksbedrijven met internationale faam. Door deze dubbele aanpak profiteert u van een optimale combinatie: een zeer efficiënt beheer van uw basisportefeuille en een optimalisatie van de tijd die gespendeerd wordt aan uw specifieke wensen. Deze combinatie zorgt er voor dat de prestaties van uw portefeuille en het beheer van de kosten en de risico s zo optimaal mogelijk verlopen. Bij ING Private Banking heet dit de efficiënte personalisatie. Vijf activaklassen ING Private Banking streeft naar een optimale verhouding tussen het risico en het rendement van uw portefeuille. Dit wordt bereikt via diversificatie, namelijk door naargelang uw risicoprofiel, te be leggen in vijf activaklassen: liquiditeiten, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Zo krijgt u ook toegang tot activa die vaak moeilijk beschikbaar zijn voor privépersonen (bijvoorbeeld grondstoffen). U vindt die diversificatie ook terug in de geografische samenstelling van uw portefeuille, want de experten van ING Private Banking houden de markten wereld wijd voor u in het oog. We kunnen u dus verschillende mondiale en kwalitatief hoogstaande investeringsvoorstellen aanbieden. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van afgeleide producten, gestructureerde producten alsook van alternatieve beleggingen. Vijf beleggingsprofielen In een eerste fase brengt uw ING Private Banker uw persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Uw doelstellingen en uw beleggingshorizon worden met u besproken. Op basis van die informatie en afhankelijk van uw risicoprofiel, stelt uw ING Private Banker u één van volgende vijf beleggingsprofielen voor: 4 Private Banking

5 Defensive Moderate Balanced Active Dynamic Sluit een ander beleggingsprofiel in de toekomst beter aan bij uw plannen? Dan kiest u een nieuw profiel. Totale transparantie U vertrouwt ons het beheer van uw vermogen toe. Wat zetten wij daartegenover? Totale transparantie over de samenstelling van uw portefeuille en de redenen van onze keuzes. U kunt altijd beroep doen op uw persoonlijke beheerder voor een gedetailleerd beeld van uw portefeuille, de financiële markten, de economische situatie Bovendien kunt u de prestaties van uw portefeuille dagelijks via Home Bank of via de ING Smart Banking app opvolgen. Dankzij onze maandelijkse publicatie Monthly Market Review wordt u eveneens op de hoogte gehouden van onze visie op de financiële markten. Elk kwartaal krijgt u bovendien een persoonlijk rapport. Daarnaast staat ook uw ING Private Banker altijd voor u klaar om uw persoonlijke stand van zaken te bespreken. Prestaties overstijgt. Dit wordt bereikt door bijzondere aandacht te schenken aan uw beleggingsprofiel, uw beleggingstermijn en uw persoonlijke wensen. De risico s worden opgevangen door de activa te diversifiëren in verschillende activaklassen en door de individuele instrumenten en investeringsfondsen op een juiste manier te combineren. Door deze aanpak zijn we er in het verleden in geslaagd om de samenhang tussen rendement en risico in onze portefeuilles op een succesvolle manier te beheren, terwijl het beheer ervan gebaseerd is op de wensen van onze cliënten. Gecontroleerd risico Een overtuigend rendement op lange termijn is onmogelijk zonder een permanent en gestructureerd risicobeheer. Naast een doorgedreven diversificatie baseert ING Private Banking zich daarom ook op risicoparameters als volatiliteit, bèta, tracking error, Value at Risk (VAR), voor het beheer van de risico s in de portefeuilles. Via doorgedreven risico-analyse, slaagt ING Private Banking erin om zeer snel, voor elke afzonderlijke portefeuille, de financiële activa te detecteren die het risico van de portefeuille gevoelig verhogen. Helder en aantrekkelijk tarief De prestaties van het gepersonaliseerd discretionair beheer Als gevolg van de toegenomen volatiliteit zijn de financiële markten steeds moeilijker te voorspellen. Door de strategische keuzes over de samenstelling van uw portefeuille en het beheer ervan uit te besteden aan ING Private Banking, kunt u profiteren van de verschillende mogelijkheden die de financiële markten bieden. Ons vermogen om snel in te spelen op stijgende en dalende koersen is een sleutel tot rendabel en veilig beleggen. Het beheerloon is zeer competitief. Bovendien hebt u, volgens uw voorkeuren, de keuze tussen een klassiek tarificatiemodel en een All-In formule. Wenst u meer informatie en toelichting over onze ver schillende formules? Neem contact op met uw ING Private Banker die u alle voordelen van onze tarificatie zal uitleggen. Risico/return, rekening houdend met de wensen van de cliënt De portefeuilles die aan ING Private Banking worden toevertrouwd, worden beheerd en samengesteld met als doel een gemiddeld langetermijnrendement te behalen dat de benchmark (marktreferentie) Private Banking 5

6 6 Private Banking Het beheer van mijn portefeuille besteed ik liever uit aan experts. Bij ING Private Banking weet ik dat mijn geld in goede handen is.

7 Gepersonaliseerd discretionair beheer in het kort Verkiest u een efficiënt gepersonaliseerd beheer welke rekening houdt met uw specifieke verwachtingen? Dan kan het gepersonaliseerd discretionair beheer voor u een oplossing bieden! Belangrijkste kenmerken Risico s U kunt beroep doen op de diensten van een beheerder die speciaal aan u wordt toegewezen, via wie u toegang hebt tot de expertise van de specialisten van ING Private Banking. Vermogensbeheer op maat van uw persoonlijke wensen. Optimalisatie van de personalisatie dankzij het gebruik van fondsen die de beleggingsstrategie van ING België volgen en als 'ruggengraat' van uw portefeuille ingezet worden. Een mogelijke beleggingsoplossing voor cliënten die minstens euro willen investeren. U kunt kiezen uit 5 beleggingsprofielen en 5 activaklassen (liquiditeiten, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen). Dagelijkse opvolging van de waarde van uw portefeuille via Home Bank of via de ING Smart Banking app, uw ING beheerder of uw ING Private Banker. Voor de selectie van aandelen en beleggingsfondsen wordt beroep gedaan op onafhankelijke analyses. Open architectuur door fondsen van derden te selecteren. Dit vermogensbeheer op maat weerspiegelt de algemene beleggingsstrategie van ING België. Dankzij de verschillende beleggingsprofielen kunt u het profiel kiezen dat het best bij uw risicotolerantie aansluit. Niettemin dient u rekening te houden met de volgende risico s: Marktrisico: de waarde van de onderliggende activa is onderhevig aan marktschommelingen. Wisselkoersrisico: omdat er in financiële activa van over de hele wereld geïnvesteerd kan worden en bijgevolg in verschillende valuta, kan er een wisselkoersrisico bestaan. Geen kapitaalsgarantie: de waarde van het geïn vest eerde kapitaal is niet gegarandeerd. Dit risico wordt beperkt door de diversificatie en het professionele risicobeheer van ING Private Banking. Private Banking 7

8 ING PRIVATE BANKING Geïnteresseerd? Wilt u meer weten over gepersonaliseerd discretionair beheer? Neem dan contact op met uw ING Private Banker. ing.be/privatebanking Belangrijke informatie Deze documenten zijn commerciële documenten, opgesteld en verdeeld door ING Private Banking, een commerciële afdeling van ING België. Ze werden louter ter informatie opgesteld en bevatten geen beleggingsaanbevelingen in de zin van het Koninklijk Besluit van 5 maart De inhoud ervan berust op de door de cliënt meegedeelde informatie (ING is er niet toe gehouden die informatie na te trekken) en in voorkomend geval op betrouwbaar geachte informatiebronnen. ING België, of om het even welke vennootschap van ING Groep, geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of attest omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De hier meegedeelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noch ING België, noch een vennootschap van ING Groep, noch een van haar kaderleden, bestuurders of werknemers, aanvaardt enige verbintenis en in het bijzonder een resultaatsverbintenis of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie. De meegedeelde aanbevelingen worden door ING te goeder trouw gegeven. ING zet daartoe alle redelijke middelen in. De waarde van de financiële instrumenten en het bedrag van de inkomsten die ze opleveren, kunnen zowel stijgen als dalen; ze zijn niet gegarandeerd. De effectieve resultaten, prestaties en gebeurtenissen kunnen wezenlijk afwijken van wat in deze publicatie is vermeld. Die verschillen kunnen worden verklaard door tal van factoren, waaronder (i) de algemene economische conjunctuur op de markten waarin ING hoofdzakelijk actief is; (ii) de globale prestatie van de financiële markten, inclusief die van de groeimarkten; (iii) de renteniveaus en de schommelingen daarin; (iv) de wisselkoersen; (v) de concurrentiefactoren in het algemeen; (vi) de evolutie van de wetten, met name op fiscaal gebied, en de reglementen en (vii) de eventuele veranderingen in het beleid van de regeringen en/of de regelgevende instanties. Beleggers dienen te beseffen dat op de vermelde producten en financiële instrumenten specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in om het even welke vorm of op om het even welke wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden. De hierboven vermelde bepalingen ontslaan noch ING België, noch haar kaderleden, bestuurders of werknemers, van hun aansprakelijkheid bij "ernstige nalatigheid". ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Z72001N 03/15 Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium.

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie