Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1"

Transcriptie

1 Beleggingsadvies Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou ing.be/privatebanking En u? En u? Private Banking 1

2 In Home'Bank volg ik dagelijks de waarde van mijn portefeuille op. ING Private Banking stelt u de beheersformule beleggingsadvies voor: een sterke oplossing waarbij u voor de samenstelling van uw portefeuille doorlopend kunt rekenen op het advies van een ervaren beheerder. Continu gaat uw beheerder de uitdaging aan om u beleggingsvoorstellen aan te bieden met een optimaal rendement, waarbij rekening wordt gehouden met uw beleggingsprofiel. 2 Private Banking

3 Commercieel document Beleggingsadvies: een formule waarbij u zelf de touwtjes in handen houdt Beleggingsadvies is een beheersformule waarbij uw persoonlijke beheerder u proactief bijstaat bij de samenstelling en de opvolging van uw beleggingsportefeuille. U beslist over het al dan niet uitvoeren van de voorstellen, waarbij u zelf bepaalt of u het advies van uw beheerder opvolgt. Bij de zoektocht naar investeringsopportuniteiten doet uw beheerder een beroep op de expertise van een team van specia listen (economisten, strategen, specialisten in beleggingsinstrumenten ) van de ING Groep. Deze zeer ervaren experten werken al geruime tijd strategieën uit en adviseren uiteenlopende portefeuilles. Hun ervaring en de prestaties van de portefeuilles in de voorbije jaren vormen de motor van de beheersformule die ING Private Banking u graag voorstelt: Beleggingsadvies. Beleggingsadvies, tegenhanger van gepersonaliseerd discretionair beheer Onze ambitie? Op lange termijn een zo hoog mogelijk gemiddeld beleggingsrendement behalen in vergelijking met een benchmark (marktreferentie). Dit met bijzondere aandacht voor risicobeheer, uw beleggingsprofiel en uw beleggingshorizon, maar ook met eventuele andere persoonlijke wensen en beperkingen. Wordt u graag begeleid bij uw beleggingsbeslissingen? Dan kiest u voor een adviesmandaat bij ING Private Banking. Daarbij beslist u, in functie van uw voorkeuren, over de voorstellen die door uw beheerder proactief worden aangereikt. Zo profiteert u als cliënt voor honderd procent van de expertise van de beheerders en specialisten van ING Private Banking. Zij selecteren de activa voor u en stellen het gewicht ervan voor in uw portefeuille. Deze formule is de tegenhanger van gepersonaliseerd discretionair beheer, waarbij u het beheer van uw kapitaal volledig toevertrouwt aan ING Private Banking, hetzij via een persoonlijke beheerder, hetzij via een centraal beheerd mandaat. De voor stellen binnen beleggingsadvies zijn altijd in over eenstemming met uw beleggingsprofiel, uw risico tolerantie en uw specifieke voorkeuren. Onze expertise: specialisten in financiële markten met jarenlange ervaring Uw portefeuille wordt doorlopend opgevolgd door een beheerder die u persoonlijk adviseert. Daarbij doet hij een beroep op strategen en op een team van experten in verschillende activaklassen die de evolutie van de financiële markten voortdurend opvolgen. Zo kunnen zij een proactieve opvolging garanderen. Uw beheerder vertaalt deze inzichten op zijn beurt in adviezen voor uw portefeuille. Private Banking 3

4 Belangrijkste kenmerken van beleggingsadvies Het gebruik van verschillende prestatieindicatoren Het proactief bijstaan bij het portefeuillebeheer is een complexe taak. Daarom maakt ING Private Banking, bij de zoektocht naar opportuniteiten, gebruik van een strikt beleggingsproces dat gebaseerd is op een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse van drie belangrijke dimensies: analyse van de economische situatie in belangrijke geografische gebieden analyse van de financiële markten en de markttendensen risicoanalyse Open architectuur, interne en externe research Uit een breed scala aan mogelijkheden worden voor u de meest efficiënte beleggingsinstrumenten gekozen. Een van de belangrijkste kenmerken is dat uw be heerder, via interne en externe specialisten, op zoek gaat naar de best presterende fondsen (van ING en van andere fondsenbeheerders), aandelen, obligaties De selectie van de fondsen wordt uit ge voerd door onze eigen experten in samenwerking met Altis, een dochteronderneming van de ING Groep die de belangrijkste en meest ervaren fondsenbeheerders in de wereld selecteert. Al meer dan tien jaar analyseert Altis beleggings fondsen en beveelt ze aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Voor de selectie van aandelen wordt, naast onze eigen experten, een beroep gedaan op Morningstar, een gerenommeerde, internationale en onafhankelijke specialist in aandelenresearch, en op de aandelenanalisten van ING Financial Markets. Vijf activaklassen ING Private Banking streeft naar een optimale verhouding tussen het risico en het rendement van uw portefeuille. Dit wordt bereikt via diversificatie, door te beleggen in vijf activaklassen, naargelang uw risicoprofiel: liquiditeiten, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Zo krijgt u ook toegang tot activa die vaak moeilijk beschikbaar zijn voor privépersonen (bijvoorbeeld grondstoffen). U vindt die diversificatie ook terug in de geografische samen stelling van uw portefeuille, want de experten van ING Private Banking houden de markten wereld wijd voor u in het oog. We kunnen u dus verschillende mondiale en kwalitatief hoogstaande investeringsvoorstellen aanbieden. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van afgeleide producten, gestructureerde producten alsook van alternatieve beleggingen. Vijf beleggingsprofielen ING Private Banking brengt in een eerste fase uw persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Uw doelstellingen en uw beleggingshorizon worden met u besproken. Op basis van die informatie en afhankelijk van uw risicoprofiel, stelt ING Private Banking u één van volgende vijf beleggingsprofielen voor: Defensive Moderate Balanced Active Dynamic Sluit een ander beleggingsprofiel in de toekomst beter aan bij uw plannen? Dan kiest u een nieuw profiel. Totale transparantie U vertrouwt op ons voor advies bij het beheer van uw vermogen. Wat zetten wij daartegenover? Totale transparantie! U kunt altijd beroep doen op uw persoonlijke beheerder voor een gedetailleerd beeld van uw portefeuille, de financiële markten, de economische situatie Bovendien kunt u de prestaties van uw portefeuille dagelijks via Home Bank opvolgen. Dankzij onze maandelijkse publicatie Monthly Market Review wordt u eveneens op de hoogte gehouden van onze visie op de financiële markten. Elk kwartaal krijgt u bovendien een persoonlijk rapport. Daarnaast staat ook uw ING Private Banker altijd voor u klaar om uw persoonlijke stand van zaken te bespreken. 4 Private Banking

5 De prestaties De prestaties van beleggingsadvies Als gevolg van de toegenomen volatiliteit zijn de financiële markten steeds moeilijker te voorspellen. Door de strategische keuzes over de samenstelling van uw portefeuille en advies in te winnen bij ING Private Banking, kunt u profiteren van de verschillende mogelijkheden die de financiële markten bieden. Onze capaciteit om snel in te spelen op stijgende en dalende koersen is een sleutel tot rendabel en veilig beleggen. Risico/return, rekening houdend met de wensen van de klant Het beleggingsadvies van ING Private Banking heeft als doel een gemiddeld langetermijnrendement te behalen dat de benchmark (marktreferentie) overstijgt. Dit wordt bereikt door bijzondere aandacht te schenken aan uw beleggingsprofiel, uw beleggingstermijn en uw persoonlijke wensen. De risico s worden opgevangen door bij het advies de activa te diversifiëren in verschillende activaklassen en door de individuele instrumenten en investeringsfondsen op een juiste manier te combineren. Door deze aanpak zijn we er in het verleden in geslaagd om de samenhang tussen rendement en risico in onze portefeuilles op een succesvolle manier te beheren, terwijl het beheer ervan gebaseerd is op de wensen van onze cliënten. Gecontroleerd risico Een overtuigend rendement op lange termijn is onmogelijk zonder een permanent en gestructureerd risicobeheer. Naast een doorgedreven diversificatie baseert ING Private Banking zich daarom ook op gesofisticeerde risicoparameters als volatiliteit, bèta, tracking error, Value at Risk (VAR) voor het beheer van de risico s in de portefeuilles. Via doorgedreven risico-analyse, slaagt ING Private Banking erin om zeer snel, voor elke afzonderlijke portefeuille, de financiële activa te detecteren die het risico van de portefeuille gevoelig verhogen. Helder en aantrekkelijk tarief Het beheerloon is zeer competitief. Bovendien hebt u, volgens uw voorkeuren, de keuze tussen een klassiek tarificatiemodel en een all-in formule. Wenst u meer informatie en toelichting over onze verschillende formules? Neem contact op met uw ING Private Banker die u in alle duidelijkheid alle voordelen van onze tarificatie zal uitleggen. Private Banking 5

6 Voor het beheer van mijn portefeuille vraag ik advies aan experts. Bij ING Private Banking weet ik dat die kennis beschikbaar is. 6 Private Banking

7 Beleggingsadvies in het kort Bent u op zoek naar een beleggingsoplossing waarbij u doorlopend advies krijgt over de samenstelling van uw portefeuille maar waarbij u volledig de touwtjes in handen houdt? Dan kan de beheersformule beleggingsadvies voor u een oplossing bieden. Belangrijkste kenmerken Risico s U kunt beroep doen op de diensten van een adviesbeheerder die speciaal aan u wordt toegewezen, via wie u toegang hebt tot de expertise van de specialisten van ING Private Banking. Bij het beleggingsadvies wordt rekening gehouden met uw persoonlijke behoeften. Een mogelijke beleggingsoplossing voor cliënten die minstens euro willen investeren. U kunt kiezen uit 5 beleggingsprofielen en 5 activaklassen (liquiditeiten, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen). Dagelijkse opvolging van de waarde van uw portefeuille via Home Bank, uw beheerder of uw Private Banker Voor de selectie van aandelen en beleggingsfondsen wordt beroep gedaan op onafhankelijke analyses. Open architectuur door fondsen van derden te selecteren Voor zijn advies volgt uw beheerder de algemene beleggingsstrategie van ING België. Dankzij de verschillende beleggingsprofielen kunt u het profiel kiezen dat het best bij uw risicotolerantie aansluit. Niettemin dient u rekening te houden met de volgende risico s: Marktrisico: de waarde van de onderliggende activa is onderhevig aan marktschommelingen. Wisselkoersrisico: omdat er in financiële activa van over de hele wereld geïnvesteerd kan worden en bijgevolg in verschillende valuta, kan er een wisselkoersrisico bestaan. Geen kapitaalsgarantie: de waarde van het geïnvesteerde kapitaal is niet gegarandeerd. Dit risico wordt beperkt door de diversificatie en het professionele risicobeheer van ING Private Banking. Private Banking 7

8 ING PRIVATE BANKING Geïnteresseerd? Wilt u meer weten over de beheersformule beleggingsadvies? Neem dan contact op met uw ING Private Banker. ing.be/privatebanking WORLD FINANCE BANKING AWARDS Belangrijke informatie Deze documenten zijn commerciële documenten, opgesteld en verdeeld door ING Private Banking, een commerciële afdeling van ING België. Ze werden louter ter informatie opgesteld en bevatten geen beleggingsaanbevelingen in de zin van het Koninklijk Besluit van 5 maart De inhoud ervan berust op de door de cliënt meegedeelde informatie (ING is er niet toe gehouden die informatie na te trekken) en in voorkomend geval op betrouwbaar geachte informatiebronnen. ING België, of om het even welke vennootschap van ING Groep, geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of attest omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De hier meegedeelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noch ING België, noch een vennootschap van ING Groep, noch een van haar kaderleden, bestuurders of werknemers, aanvaardt enige verbintenis en in het bijzonder een resultaatsverbintenis of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie. De meegedeelde aanbevelingen worden door ING te goeder trouw gegeven. ING zet daartoe alle redelijke middelen in. De waarde van de financiële instrumenten en het bedrag van de inkomsten die ze opleveren, kunnen zowel stijgen als dalen; ze zijn niet gegarandeerd. De effectieve resultaten, prestaties en gebeurtenissen kunnen wezenlijk afwijken van wat in deze publicatie is vermeld. Die verschillen kunnen worden verklaard door tal van factoren, waaronder (i) de algemene economische conjunctuur op de markten waarin ING hoofdzakelijk actief is; (ii) de globale prestatie van de financiële markten, inclusief die van de groeimarkten; (iii) de renteniveaus en de schommelingen daarin; (iv) de wisselkoersen; (v) de concurrentiefactoren in het algemeen; (vi) de evolutie van de wetten, met name op fiscaal gebied, en de reglementen en (vii) de eventuele veranderingen in het beleid van de regeringen en/of de regelgevende instanties. Beleggers dienen te beseffen dat op de vermelde producten en financiële instrumenten specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in om het even welke vorm of op om het even welke wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden. De hierboven vermelde bepalingen ontslaan noch ING België, noch haar kaderleden, bestuurders of werknemers, van hun aansprakelijkheid bij "ernstige nalatigheid". ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Z72082N 10/13 Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium.

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking Ceres Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel ing.be/privatebanking Mijn ING Private Banker brengt mijn persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Zo weet ik dat mijn portefeuille

Nadere informatie

Een vertrouwenspersoon die echt naar u luistert? Wij kozen voor ING Private Banking.

Een vertrouwenspersoon die echt naar u luistert? Wij kozen voor ING Private Banking. Een vertrouwenspersoon die echt naar u luistert? Wij kozen voor ING Private Banking. ing.be/privatebanking En u? Private Banking 1 Waarom kiezen voor ING Private Banking? 4 Een universele bank 4 Een deskundig

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT

Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT Vertrouw het beheer van uw portefeuille toe aan professionelen PRIVATE BANKING DEXIA ASSET MANAGEMENT Profiteren van een rigoureus beheer via een breed portefeuillegamma Er zijn vele activasoorten: financiële

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar.

Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar. Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar. Welke begeleiding biedt uw Personal Banker? I. Wie is uw Personal Banker? p. 4 II. De bescherming van uw gezin p. 6 III. Uw pensioen p. 8 IV. Spaar- en beleggingsadvies

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

ook uw vermogen verdient een architect

ook uw vermogen verdient een architect In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. ook uw vermogen verdient een architect auto

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud

Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud P r o t e c t I n v e s t L i f e P o r t f o l i o Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst Inhoud PARTNERPORTRETTEN MassMutual Europe 1 Median 2 LCF Rothschild Group 3 Degroof Gestion

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie