Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van 13 januari 2015"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen, Christa Woudhuizen, Mary Kloosterman, Heleen Hol, Jeroen Mossing Holsteijn Overig Marga van Lieshout (Directie), Helen van den Ende (team), Peter Potgieter (MR) Afwezig Ellen Pichel,, Paula Veldhuijs, Natasja Kuperus, Karin Fernee, Donna Schuijt 1. Opening - De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 2 Goedkeuring notulen vergadering - Gerard heeft goed contact met Tanja over techniekonderwijs, er is een afspraak gepland. - Er is vanuit beide kanten (school en omwonende) geen actie meer ondernomen betreffende de container. - Tijdens de sportdag van de bovenbouw zal er per groep worden gefietst en de diverse groepen zullen hiervoor verschillende routes nemen. - Bij het punt serieous request staat per abuis maximum/minimumtijden, dit moet maximum/ minimum prijzen zijn. Ouderraad, Pagina 1 van 5

2 3. Mededelingen vanuit het team - Vanaf 3 maart zal er worden gestart met een instroomgroep. De groep komt in het bso lokaal. Ouders van kinderen jarig in februari zal ter overweging gegeven worden om hun kind in de instroomgroep te plaatsen. Met de huidige inschrijvingen zal de groep eind van het schooljaar 26 leerlingen hebben. - Vanaf de kerstvakantie komt er weer een conciërge. Diederik zal het team versterken in het kader van een werkervaringsplek. Hij zal regelmatig de telefoon beantwoorden, de voordeur openen en hij zal bezig zijn met klusjes in en om de school. - Voor de kerstvakantie is er een brief uit gegaan naar de bewoners van texel in verband met het onrechtmatig spelen op het speelplein. Er kwam meteen een reactie van een bewoner op, echter ging het die keer om rechtmatig spelen, omdat het kinderen van de bso waren. - Tabijn heeft een nieuw beleidsplan gelanceerd. De Bareel heeft doelen gekregen waaraan gewerkt moet worden net als de schooldoelen. De Bareel zal deze doelen meenemen in het meerjaren plan van de school. - Er heeft voor de tweede keer een vergadering plaatsgevonden van de leerlingenraad. Deze keer werd de vergadering met name geleid door juf Mirjam. In verloop van tijd is het de bedoeling dat de kinderen voorzitter zullen zijn. Er is dan ook een journalist (notulist). - Betreffende de verkeersituatie is er geen overleg meer met de gemeente. Er wordt nog steeds veel foutgeparkeerd. Marga is er mee bezig en spreekt mensen hierop aan, maar het blijft lastig. Vanuit de MR komt er nog een brief voor aanvraag van bijvoorbeeld betonnen blokken om het foutparkeren tegen te gaan. Ook zal in de brief navraag worden gedaan betreffende een zebrapad. - Vanaf 1 januari gaat het nieuwe contract in met het oude schoonmaakbedrijf. Wat er precies van de schoonmakers verwacht kan/moet worden zal nog besproken worden met de leerkrachten. - Er wordt door directie weer gekeken naar de lunchopvang. Volgens de nieuwe CAO is het nu verplicht bij 5,5 uur werken een pauze te krijgen van 1x 30 minuten of 2x 15 minuten. Het is niet mogelijk om 2x pauze te regelen, met onderlinge opvang van klassen. Er wordt gekeken hoe de pauze van 1x 30 minuten anders geregeld zou kunnen worden. Vooralsnog blijft de lunchopvang zoals het is. - Het nieuwe promotiefilmpje is klaar. Deze staat op de site. Directie en team zijn er erg trots op. 4. Ingekomen stukken en mededelingen - Er zijn enkele folders over schoolreisjes, deze wordt aan de betreffende commissie gegeven. - Er is een folder van een fotograaf, deze wordt aan de betreffende commissie gegeven. - Er is gepraat over het aanschaffen van naamplaatjes voor helpende ouders. Paula heeft een site gevonden waar naamplaatjes te krijgen die makkelijk te hergebruiken zijn. Het betreft naamplaatjes met witte verwisselbare witte strookjes met een klem aan kleding te bevestigen. De kaartjes zijn te vinden op Er zal verder naar gekeken worden. - Werkwijze allergiemoeder: Alleen over de kinderen die de traktatie niet mogen wordt door de allergiemoeder een vervanging gegeven aan de leekracht. Leerkrachten die kinderen met Ouderraad, Pagina 2 van 5

3 allergieën in de klas hebben en geen vervanging hebben ontvangen kunnen er vanuit gaan dat de lekkernij dus geschikt is voor die kinderen Eveline zal hierover nog een mail naar alle leerkrachten sturen. 5. Evaluatie Sint - De slaappiet was erg leuk en werd enthousiast ontvangen. De dag verliep goed, het opruimen had beter gekund, dit zal worden meegenomen voor volgend jaar. Het draaiboek is erg goed, iedereen heeft zo zijn eigen taak. Door omstandigheden kwam er veel bij Donna terecht. - Het team vond de schatkamer fantastisch en het bestellen van de cadeaus bij de action is goed bevallen. Tevens vonden de leerkrachten het prima om zelf de schoencadeaus te pakken. - Ook waren er wat puntjes voor aandacht: pepernoten en speculaas naast het eigen 10 uurtje is erg veel. Tevens moet er voor worden gewaakt dat er pas begonnen mag worden in de gymzaal als er een leerkracht aanwezig is die gym mag geven. Sint was wat lang van stof, daarnaast werd de tijd niet evenredig verdeeld tussen de verschillende klassen. De leerkrachten die tegelijk naar de Sint gaan kunnen even overleggen over de tijdsinvulling zodat elke klas evenredig aan bod komt. - Vanuit de leerlingenraad is het sinterklaasfeest ook geëvalueerd. Zij gaven aan dat de intocht wat sober was, dat er nog niet eens liedjes waren gezongen voordat hij aankwam. 6. Evaluatie Kerst - De commissie moet nog een evaluatie houden. - Een aantal punten die vanuit het team en/of de ouderraad naar voren komen zijn: de communicatie over het halen en brengen kan beter, dit was toch niet bij alle ouders goed duidelijk, er zal gekeken moeten worden hoe dit beter gecoördineerd en gecommuniceerd kan worden.. Er zijn meerdere ouders die zich hebben uitgesproken over de donkere gangen en het gevaar dat dit oplevert. De Kerstman heeft een bel geleend van juf Laura, deze graag retourneren. Het budget voor een grotere aanschaf die dit jaar plaats zou vinden is niet gebruikt, dit zal volgend jaar worden gedaan en voor één keer zal het budget doorschuiven. Er zal een gesprek plaatsvinden met de muziekschool om te kijken of het bareelorkest door kan gaan. 7. Evaluatie Sint Maarten - Veel ouders vonden het heel positief dat er dit jaar iets gezonds werd uitgedeeld. Het was wel jammer dat de lampionnen bij het uitdelen al mee naar huis waren. Het kan een idee zijn om volgend jaar het uitdelen tijdens het maken van de lampionnen te doen. Ouderraad, Pagina 3 van 5

4 8. Vervoer naar uitjes - In overleg met leerkrachten en commissie is er besloten voor het schaatsen dit jaar toch gebruik te maken van auto s in plaats van een bus. Het gebruik maken van een bus is een te grote kostenpost waar geen budget voor is opgenomen. - In de vergadering wordt gesproken over de criteria voor het gebruik maken van een bus. Criteria kunnen dingen zijn als tijdsduur of kilometrage. Er zal in het team het advies besproken worden van de ouderraad om verre uitjes met de bus te gaan doen. - Vanuit de OR wordt na eens stemmingsronde besloten om schaatsen vanaf nu met de bus te doen. Dit zal volgend jaar worden opgenomen in de begroting. * Verder besproken m.b.t. schaatsen - Er wordt naar voren gebracht dat er misschien families zijn die geen schaatsen hebben en financieel niet in staat zijn deze te kopen of te huren. Er zal een mail gestuurd worden naar de leerkrachten hier rekening mee te houden, er kan misschien gevraagd worden of er mensen zijn die schaatsen dubbel hebben zodat daar gebruik van gemaakt kan worden. - daarnaast wordt aangegeven dat het bij een dergelijke schoolbrede activiteit goed zou zijn met alle leerkrachten gezamenlijk het verstuurmoment van de digiduif af te stemmen. 9. Koningsspelen Er zal niet aan de officiële koningsspelen worden meegedaan. Wel zal de dag worden gestart met een gezamenlijke activiteit in de vorm van zang en dans. 10. Fotograaf - Dit punt is op de vergadering gezet in verband met de vraag of er nog wel portretfoto s gemaakt moeten worden (neemt veel tijd en organisatie (van de ouderraad) in beslag) en of er niet alleen klassenfoto s gemaakt moeten worden. Marga zal dit punt nog in het team bespreken en zal er volgende vergadering op terugkomen. - Vanuit de ouderraad wordt aangegeven dat zij het heel jammer zouden vinden als de portretfoto s niet meer gemaakt worden. - Er zal tevens gekeken worden wie over dit punt de eindbeslissing heeft. 11. Jaarmarkt - De directie wil graag aan de vraag van de meiden tegemoetkomen. De ouderraad zal hierbij niet assisteren. Zij geven het voorstel om de meiden dit in hun eigen kring (ouders, vrienden, e.d.) te laten uitwerken. 12. MR - Betreffende de lunchhulp wordt er nu gevraagd naar een verklaring voor goed gedrag. Tevens Ouderraad, Pagina 4 van 5

5 zullen ze meedenken voor oplossingen hoe de lunchhulp anders geregeld kan worden. - Het financiële jaarplan/begroting is goedgekeurd door Tabijn. Het kan voor volgend schooljaar wel betekenen dat er dan gestart wordt met grote groepen. Hier wordt nog naar gekeken. 13. Rondvraag - Er zal nog een reminder voor de ouders komen betreffende de ouderbijdrage. - Er moet gekeken worden hoe het zit met de aansprakelijkheid bij het regelen van bussen.. Daarnaast moet weer even opgefrist worden hoe het zit met de tekenbevoegdheid van de verschillende OR leden. - Jeroen informeert naar het laten waterdrinken in de pauze in plaats van pakjes drinken. Hij zal hiervoor contact opnemen met Marga. - Er wordt geïnformeerd of we nog meedoen met de kleding inzamelingsactie. Hier doen we nog aan mee. Bag2school zal 9 maart zijn. Er komt meer informatie in de nieuwsbrief. - De volgende ouderraad is op een studiedag. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering: maandag 2 maart 2015 Actiepunten Ouderraad Nr. Omschrijving Door wie Deadline 1 Avondvierdaagse digiduif Eveline Eind mei 2 Bag2school in nieuwsbrief Chantal Begin februari 3. Werkwijze allergiemoeder mailen aan team Eveline zsm 4. Bel retourneren aan juf Laura Kerstcommissie zsm Voorraadagenda Ouderraad Omschrijving Door wie Wanneer Fotograaf Marga 2 maart Invulling jaarvergadering 2 maart Ouderraad, Pagina 5 van 5

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal 18-05-2015 11e jaargang nr. 15 t M1tje In Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal Met de fusie hebben we een prachtig mooi logo gekregen en dus werd het tijd voor een mooi nieuw Meent shirt. Een delegatie van de

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

10-apr-15. De trotse juffen

10-apr-15. De trotse juffen 10-apr- Ouderhulp De Sinte Lucij is een kleine school, met een klein team en een kleine groep ouders. In de praktijk betekent dat een beroep op een kleine groep mensen voor een heleboel activiteiten. Vandaag

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT 1 Hoe organiseer je een activiteit Uitleg Iets organiseren kan iedereen. Maar tussen organiseren en goed organiseren zit een heel groot verschil. Dit draaiboek

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 Een bewogen week Vorige week was een week met veel afwisseling. Het was de week van het openbaar onderwijs. Deze

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie