Een probleemgebruiker is meester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een probleemgebruiker is meester"

Transcriptie

1

2 Moeten werknemers op het werk getest worden op alcoholgebruik? In Nederland zijn bedrijven, vakbonden, artsen, juristen en politici nog steeds over dit vraagstuk in gesprek. Er zijn goede argumenten voor en tegen het testen aan te voeren. Deze brochure laat in Alcoholgebruik op het werk is niet bij de wet verboden. Een bedrijf kan wel voorschriften vaststellen over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk voor zover dat invloed kan hebben op de arbeidsprestatie. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek kent de ontslagreden: wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag (Art. 7:678 lid 2 onder c). Ook werknemers met een alcoholprobleem dat hun functioneren structureel negatief beïnvloedt, riskeren ontslag op staande voet. vogelvlucht de verschillende aspecten rond dit omstreden onderwerp zien en beoogt werkgevers en werk. Een probleemgebruiker is meester in het verbergen. Ongeveer drie procent van de totale alcoholconsumptie wordt op het werk gebruikt. Twintig procent van alle werknemers drinkt teveel (twintig glazen of meer per week). En een op de zeven bedrijfsongevallen hangt samen met alcoholgebruik voor of tijdens het werk. De totale kosten voor de werkgever door alcoholgebruik van werknemers in 2001 werd door de accountantsorganisatie KPMG op 1,6 miljard euro geschat. De werknemer blijft zelf primair verantwoordelijk voor zijn alcoholconsumptie. Er bestaat nog geen jurisprudentie waarin de werkgever verantwoordelijk is gehouden voor een verkeersongeluk na het beschikbaar stellen van drank, maar de werkgever heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid waarop hij kan worden aangesproken. We schenken nog maar eenmaal per jaar alcohol; de kerstborrel. Deze happening is dan ook extra gezellig. Na afloop kunnen de medewerkers zich vrijwillig laten testen, en staan er taxi s klaar om mensen die te veel gedronken hebben naar huis te brengen. Deze aanpak is zeer goed ontvangen. Manager van Safety, Health and Environment, smaak- en geurstoffenbedrijf

3 Het verbeteren van de veiligheid is een veelgebruikt argument voor het testen op alcoholgebruik. Ook het verminderen van verzuim en het verhogen van de productiviteit en kwaliteit van het werk en de werkomgeving zijn overwegingen om alcoholgebruik op de werkplek te beheersen en dus te testen. Bij vermoeden van alcoholgebruik voor of tijdens het werk is het mogelijk een werknemer een onafhankelijke alcoholtest aan te bieden om zichzelf vrij te pleiten. Overigens heeft geen enkel onderzoek kunnen bewijzen dat testen effectief is en dat daardoor het niveau van veiligheid en productiviteit stijgt. Het uitvoeren van testen kan ook een negatieve uitwerking hebben. Het kan de onderlinge verhoudingen en sfeer op het werk sterk verslechteren en de aandacht afleiden van reeds bestaande veiligheidregels. Bij vermoedens van alcoholgebruik moet de werkgever zijn medewerker aanspreken op diens functioneren. Dat is zijn eerste legitimatie voor handelen. Als je testen nodig vindt, dan moet je dat regelen. HR-adviseur, petrochemische industrie

4 Het gebruik van alcohol is aan te tonen door de adem, de urine of het bloed van een medewerker te onderzoeken. De bloedtest is de meest betrouwbare methode, maar heeft net als de urinetest het nadeel dat het enige tijd duurt voor de resultaten bekend zijn. De resultaten van de urinetest hebben eveneens een hoge betrouwbaarheid. De ademtest kan minder betrouwbaar zijn, maar geeft wel direct resultaat en is gemakkelijk door iedereen af te nemen. Dit maakt de ademtest geschikt voor routinecontroles en voor het bevestigen of ontkrachten van vermoedens. Wat je vaak ziet, is dat er om een vermoedelijke probleemdrinker heen wordt georganiseerd. Alles wijst op disfunctio-neren. Hij doet voor spek en bonen mee. Het stuk wat hij moet overtypen is niet belangrijk en heeft geen echte deadline. Zo duurt het lang voor iets naar boven komt. Via een functioneringsgesprek kan je hier eerder grip op krijgen. Hoofd afdeling Preventie, verslavingszorg Vaak zijn er signalen voor alcoholproblemen bij uw werknemers. Hier volgt een aantal aanwijzingen: Veel vaker verzuimen (6x meer dan normaal) Sterk wisselend werkpatroon Verlies van concentratievermogen Vaker betrokken bij ongevallen Kwaliteit van het werk vermindert Productiviteit loopt terug Klachten van klanten Verstoorde relaties met collega s Werksfeer verslechtert Onverzorgd uiterlijk

5 Hoewel bij veel werkgevers de indruk bestaat dat testen op het gebruik van alcohol mogelijk is onder het mom van een medische controle, kan dit niet zonder wettelijke grondslag. Een test op het gebruik van alcohol is een directe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, die wordt beschermd door het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (Art. 8) en de Nederlandse Grondwet (Art. 10). Een alcoholtest is te beschouwen als een medische ingreep, waarvoor de vrijwillige en geïnformeerde toestemming informed consent van de werknemer nodig is. Hier mag slechts in uitzonderlijke situaties van worden afgeweken, zoals het voor piloten geregeld is in de Wet Luchtvaart. Bij een invasieve onderzoeksmethode (bloedafname) maakt een alcoholtest tevens inbreuk op de lichamelijke integriteit (Grondwet, Art. 11). De vraag wie de ademtest moet afnemen, zorgt met name binnen de geledingen van de bedrijfsartsen voor veel discussie. Het testen moet volgens de beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen (NVAB) plaatsvinden op grond van een arbeidsgezondheidkundige indicatie. Bovendien moet het bedrijf een alcoholbeleid hebben dat bij de medewerkers bekend is. Hierin zijn het verbod op alcohol, het tijdstip van de controles, de redenen ervoor en de consequenties vastgelegd. Zo kan een test steekproefsgewijs plaatsvinden of als een gerichte controle bij vermeend gebruik. De beoordelingscriteria van de testresultaten moeten vastliggen, en de onderzoeksmethode moet zo weinig mogelijk belastend zijn. Een werknemer onderwerpt zich vrijwillig aan een dergelijke controle, heeft de mogelijkheid voor een contra-expertise en krijgt het resultaat als eerste te horen. Het testen op alcohol is alleen toegestaan als de werkgever en de Ondernemingsraad dit noodzakelijk achten en als de maatregel in verhouding staat tot het risico. De risico s van alcoholgebruik verschillen van bedrijf tot bedrijf en zouden uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) moeten volgen (Arbowet, Art. 3 en 5 en RI&E). Een alcoholtestprogramma op de werkplek kan pas van start gaan als de werkgever en de ondernemingsraad overeenstemming hebben bereikt, zoals geregeld in de Wet op de ondernemingsraden. Het testbeleid geldt voor iedere medewerker, maar in de praktijk gaat het met name om productiepersoneel waarbij verkeerd handelen grote gevolgen heeft voor henzelf en de omgeving. Er staat ook geen politiearts langs de weg om een ademtest af te nemen. Er was een mislukte ontslagprocedure voor nodig om bij ons een totaal alcoholbeleid in te voeren. De werkgever is mijn klant, en daar heb ik ook een duidelijke verantwoordelijkheid liggen. Hij krijgt het resultaat van de test in termen van arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt. Het afnemen van een test Bedrijfsarts en Hoofd Arbogroep, groot ziekenhuis schaadt mijn vertrouwensrelatie met de werknemer en is in strijd met de eed van Hippocrates. Ik wil niet voor een juridisch karretje worden gespannen. De leidinggevende kan de ademtest ook zelf uitvoeren. Manager van Safety, Health and Environment, smaak- en geurstoffenbedrijf

6 Testen zit aan het eind van het traject. Het begint met functioneren, signalen oppakken, bespreekbaar maken. We willen onze mensen niet kwijt. De aanpak is erop gericht iemand in dienst te houden door te motiveren en te begeleiden, mits uiteraard de werknemer ook zelf bereid is al het mogelijke te doen. Beide partijen hebben verantwoordelijkheid. Alcoholtests en sancties zitten aan het einde van het verhaal. Weg met het gebruik, niet met de Een dergelijk alcoholbeleid kan alleen slagen als de werknemers zich erbij betrokken voelen en als er sprake is van een open sfeer. gebruiker. Goede communicatie en een duidelijk tijdspad zijn hierbij van groot belang. Het NIGZ biedt desgewenst ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van zo n alcoholbeleid. HR-adviseur, petrochemische industrie Aanpak van alcoholgebruik op het werk vraagt uiterste zorgvuldigheid. Niet alleen vanwege de medische en juridische aspecten, maar ook vanwege het risico dat de werkrelatie er ernstig door wordt verstoord. Terughoudendheid is gewenst bij het inzetten van alcoholtesten. Het NIGZ adviseert dan ook een totaal alcoholbeleid, met daarin regels over het gebruik van alcohol en procedures over het signaleren en behandelen van werknemers met een alcoholprobleem. Het testen kan hier een onderdeel van zijn. Een totaal alcoholbeleid dat past in het bestaande gezondheidsen veiligheidsbeleid schept duidelijkheid voor werknemers en voor leidinggevenden. Het helpt om alcoholgebruik en probleemdrinken uit de taboesfeer te halen en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Preventie Begeleiding Correctie Evaluatie Weg met het gebruik, Regels over beschikbaarheid van alcohol, over voorlichting en scholing Signalering, doorverwijzing en begeleiding door hulpverleners Disciplinaire maatregelen, toezicht en controle Beoordeling van de effectiviteit van het beleid niet met de gebruiker.

7 NIGZ Werk & Gezondheid De Bleek GV Woerden Postbus AM Woerden t (0348) f (0348) Tekst: Astrid van de Graaf, Delft Foto s: Rob Slijper, Gorinchem Ontwerp en realisatie: springvorm bno, s-hertogenbosch Druk: Advadi, Arnhem Eerste druk, maart 2004 Bestelnummer GB Deze brochure is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alcohol drugsbeleid IBN

Alcohol drugsbeleid IBN Inhoudsopgave 1. Onderscheid alcohol en drugs... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat verstaan we onder alcohol?... 2 1.3 Wat verstaan we onder drugs?... 2 1.4. Risico s... 3 1.4.1 Risico s op de werkplek... 3

Nadere informatie

ALCOHOL EN WERK FACTSHEET. In deze factsheet worden de belangrijkste gegevens over. overmatig alcoholgebruik op het werk op een rij gezet: cijfers,

ALCOHOL EN WERK FACTSHEET. In deze factsheet worden de belangrijkste gegevens over. overmatig alcoholgebruik op het werk op een rij gezet: cijfers, In deze factsheet worden de belangrijkste gegevens over overmatig alcoholgebruik op het werk op een rij gezet: cijfers, FACTSHEET alcohol en werk januari 2006 trends, adviezen en gevolgen. De informatie

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement Gezondheidsmanagement Alcohol en roken Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl Auteur: C.J. van Capelleveen Inhoud: Alcohol Roken Over de auteur Alcohol Wat zijn de

Nadere informatie

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 Inleiding De NVAB is van mening dat zowel werkgever als werknemers een bijdrage dienen

Nadere informatie

Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht

Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht Alcoholproblemen op het werk Adviezen voor leidinggevenden 3e druk 2000 Alcon, Utrecht (c) 2000 Alcohol Consultancy Nederland (ALCON) Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013 Anti-alcoholbeleid op het werk ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 Krachtlijnen voor een alcoholbeleid op het werk Zowel werknemers als werkgevers winnen bij een duidelijk alcoholbeleid. De uitwerking

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. A.N. van den Ameele. Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie

Arbeidsinspectie. A.N. van den Ameele. Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie ALCOHOL EN WERK 2000 (Een herhalingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het alcoholbeleid in bedrijven in Nederland

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 4 1 / Is dit een cao over alcoholtesten op het werk? 10 2 / Wat is een goed

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers

Agressie en Geweld. Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers Agressie en Geweld Een stappenplan voor het opstellen van beleid ter voorkoming van- en het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers 2 Inhoud Voorwoord 1 Algemeen kader 4 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

ARBEIDSCONFLICT, CONFLICTHANTERING EN DOSSIEROPBOUW

ARBEIDSCONFLICT, CONFLICTHANTERING EN DOSSIEROPBOUW ARBEIDSCONFLICT, CONFLICTHANTERING EN DOSSIEROPBOUW Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, protocollen, reglementen, conflictsituaties en personeelsdossiers Hoe herken ik snel een arbeidsconflict?

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

naar inhoudsopgave positief werkt

naar inhoudsopgave positief werkt naar inhoudsopgave positief werkt gids over hiv en werk O interviews met mensen met hiv M interviews met deskundigen > informatie A tips English summary basiskennis 1 hiv en werk nieuwe stappen hiv-beleid

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie