Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa"

Transcriptie

1 Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Tabellenboek Datum 13 november 2003 Kenmerk SZW012 MuConsult B.V. Postbus CB Amersfoort Tel Fax Internet

2 Inhoudsopgave Tabellen kleine werkgevers Waa Tabellen kleine werkgevers Woa Tabellen grote werkgevers Tabellen Tabellen ondernemingsraden

3 TABELLEN KLEINE WERKGEVERS WAA

4 Achtergrond Werkgevers met minder dan 10 Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders Werkgevers met minder dan 10 Totaal ongewogen ,0% 81 30,6% ,1% 67 25,3% 16 6,0% 67 25,3% 30 11,3% 33 12,5% 69 26,0% 66 24,9% 99 37,4% 24 9,1% 41 15,5% 55 20,8% 46 17,4% ,2% 2,8% 12 4,5% 37 14,0% 97 36,6% 17 6,4% ,6% ,5% ,5% ,0% 58 21,9% 11 4,2% 69 26,0% ,6% 1,4% Toelichting: De bedrijven zonder vrouwelijke zijn vooral bedrijven met weinig (minder dan 5). En bedrijven in de bouw, landbouw en industrie. Kleine werkgevers Waa 1

5 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 50 procent deeltijders Tussen de 50 en 100 procent deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 50 procent vrouwelijke deeltijders Tussen de 50 en 100 procent vrouwelijke deeltijders Werkgevers met minder dan 10 Totaal gewogen ,0% 59 22,3% 98 37,0% 86 32,4% 22 8,3% 60 22,5% 27 10,2% 31 11,7% 74 27,8% 74 27,8% 92 34,8% 62 23,3% ,9% ,1% 15 5,6% ,3% 18 6,9% ,1% ,5% ,5% ,2% 63 23,6% 11 4,1% 72 27,2% ,6% 1,3% Voorkomen van verzoeken, verzoeken voor minder contracturen per week, verzoeken voor meer contracturen per week, zowel verzoeken voor meer als minder contracturen per week V4. Heeft u sinds juli 2000 verzoeken van gekregen die minder of juist meer contracturen per week wilden gaan werken? ,3% 32 12,2% 20 7,6% 10 3,9% Kleine werkgevers Waa 2

6 Werkgevers met minder dan 10 Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders Verzoeken sinds juli 2000 % % 63 23,7% ,3% 7 12,3% 52 87,7% 20 20,8% 78 79,2% 27 31,3% 59 68,7% 8 37,5% 14 62,5% 4 6,2% 56 93,8% 3 11,7% 24 88,3% 12 37,3% 19 62,7% 20 26,5% 54 73,5% 25 33,7% 49 66,3% 8 8,5% 84 91,5% 3 13,2% 20 86,8% 16 40,5% 23 59,5% 18 29,4% 43 70,6% 18 36,5% 31 63,5% 8 7,2% ,8% 2 100,0% 5 37,3% 8 62,7% 16 39,4% 25 60,6% 32 32,0% 68 68,0% 9 49,0% 9 51,0% 54 21,8% ,2% 32 25,0% 96 75,0% 31 22,5% ,5% 45 23,5% ,5% 17 26,6% 46 73,4% 1 11,7% 10 88,3% 25 34,3% 47 65,7% 38 19,8% ,2% 1 100,0% Verzoeken om vermindering Selectie V5: verzoeken om vermindering (n=42) Eén verzoek Twee verzoeken Drie verzoeken Vier verzoeken Vijf verzoeken V5. Hoeveel verzoeken voor vermindering van het aantal contracturen heeft u sinds juli 2000 gekregen? 2 5,3% 27 62,6% 11 24,9% 1 1,7% 1 3,2% 1 2,3% V6. Hadden deze verzoeken naast de vermindering van het aantal contracturen ook betrekking op de spreiding van de contracturen over de dagen van de week? 14 33,2% 29 66,8% Kleine werkgevers Waa 3

7 0% 50% 67% 100% V9. Aandeel verzoeken vermindering waaraan tegemoet gekomen is 3 8,1% 1 2,4% 1 1,8% 35 87,7% Selectie V10: alle werkgevers (n=265), altijd, meestal wel (afhankelijk van de situatie), meestal niet (afhankelijke van de situatie), niet mogelijk Weet echt niet V10. Is het in uw bedrijf mogelijk voor de huidige om minder uren per week te gaan werken? 85 32,1% 62 23,4% 19 7,2% 90 34,1% 9 3,3% Selectie V11: niet (altijd) mogelijk om minder uren per week te gaan werken (n=172). Kunt u aangeven of de onderstaande redenen een rol spelen bij het niet honoreren van verzoeken om vermindering? (Antwoorden zijn random opgelezen) Het is moeilijk aan vervangend personeel te komen Het is niet verantwoord met het oog op de veiligheid op het werk Het is te moeilijk voor roosters / werkplanning Het is administratief te bewerkelijk Het brengt teveel extra kosten met zich mee Er geldt een minimum werkweek Geen van bovengenoemde redenen 60 34,8% 8 4,8% 62 36,0% 7 4,2% 23 13,2% 16 9,2% 66 38,7% V12. Heeft u bedrijf een eigen regeling voor vermindering van de arbeidsduur? (Wij bedoelen een regeling die afwijkt van zaken geregeld in bijvoorbeeld de CAO of een wet), schriftelijk vastgelegd, mondeling afgesproken 27 10,0% 12 4,5% ,1% 22 8,4% Kleine werkgevers Waa 4

8 Verzoeken om vermeerdering Selectie V7: verzoeken om vermeerdering (n=30) Eén verzoek Twee verzoeken Zes verzoeken Negen verzoeken V7. Hoeveel verzoeken voor vermeerdering van het aantal contracturen heeft u sinds juli 2000 gekregen? 1 4,2% 19 63,8% 8 25,6% 1 3,2% 1 3,2% V8. Hadden deze verzoeken naast de vermeerdering van het aantal contracturen ook betrekking op de spreiding van de contracturen over de dagen van de week? 8 25,6% 21 70,2% 1 4,2% 0% 50% 56% 100% V13. Aandeel verzoeken om vermeerdering waaraan tegemoet gekomen is 6 21,2% 1 3,3% 1 3,3% 21 72,2% Selectie V14: alle werkgevers (n=265), altijd, meestal wel (afhankelijk van de situatie), meestal niet (afhankelijk van de situatie), niet mogelijk Weet echt niet V14. Is het in uw bedrijf mogelijk voor de huidige om meer uren per week te gaan werken? 76 28,6% 81 30,5% 20 7,4% 72 27,4% 16 6,1% Kleine werkgevers Waa 5

9 Selectie v15: niet (altijd) mogelijk om meer uren per week te gaan werken (n=173). Kunt u aangeven of de onderstaande redenen een rol spelen bij het niet honoreren van verzoeken om vermeerdering? (Antwoorden zijn random opgelezen) Er is niet altijd voldoende werk Het personeelsbudget laat dit niet toe Roostertechnisch niet haalbaar (bijvoorbeeld te grote bezetting op bepaalde tijdstippen) Dan wordt de maximale werkweek conform de wet / CAO overschreden Er zijn onvoldoende werkplekken (bijvoorbeeld bureaus, machines) Geen van bovengenoemde redenen 71 40,7% 37 21,5% 39 22,7% 41 23,8% 25 14,5% 40 23,4%, schriftelijk vastgelegd, mondeling afgesproken V16. Heeft uw bedrijf een eigen regeling vastgelegd voor vermeerdering van de arbeidsduur? (Wij bedoelen een regeling die afwijkt van zaken geregeld in bijvoorbeeld de CAO of een wet) 20 7,6% 11 4,2% ,3% 26 9,9% Bekendheid wet V17. Denkt u dat vermindering van het aantal contracturen wettelijk is geregeld? dit is nog niet wettelijk geregeld niet wettelijk geregeld maar geregeld in de CAO afspraken, wettelijk geregeld in de arbeidstijdenwet, wettelijk geregeld in de wet aanpassing arbeidsduur, wettelijk geregeld in de wet verbod op onderscheid naar arbeidsduur (niet voorgelezen) 45 16,9% 31 11,9% 48 18,2% 24 8,9% 1,5% ,7% V18. Denkt u dat vermeerdering van het aantal contracturen wettelijk is geregeld? dit is nog niet wettelijk geregeld niet wettelijk geregeld maar geregeld in de CAO afspraken, wettelijk geregeld in de arbeidstijdenwet, wettelijk geregeld in de wet aanpassing arbeidsduur (niet voorgelezen) 73 27,7% 21 8,1% 37 14,0% 15 5,6% ,7% Kleine werkgevers Waa 6

10 Selectie V19: werkgevers met verzoeken voor vermeerdering en of vermindering van het aantal contracturen (n=63). Kunt u aangeven of u tot nu toe in de praktijk de onderstaande positieve gevolgen die gepaard kunnen gaan met de aanpassing van het aantal contracturen van heeft ervaren? Mogelijkheid voor het behoud van goed en ingewerkt personeel Werknemers zijn gemotiveerder als aan hun wensen tegemoet wordt gekomen Bedrijf is aantrekkelijker voor, makkelijker om nieuw personeel te werven Betere afstemming van het werkaanbod op de bezetting mogelijk Geen positieve gevolgen 46 72,8% 50 79,4% 30 47,7% 27 43,3% 2 3,1% Selectie V20: werkgevers met verzoeken voor vermeerdering en of vermindering van het aantal contracturen (n=63). Kunt u aangeven of u tot nu toe in de praktijk de onderstaande mogelijke negatieve gevolgen die gepaard kunnen gaan met de aanpassing van het aantal contracturen hebt ervaren? Onder- of overbezetting op bepaalde dagen / tijdstippen Werknemers wiens verzoeken niet worden gehonoreerd zijn niet meer gemotiveerd / gaan elders werken Extra personeel moet worden aangetrokken met alle kosten van dien (werving / selectie etc.) Geen negatieve kanten 35 56,2% 14 21,6% 16 24,7% 25 39,5% Selectie V24: bedrijven met CAO (n=191), zowel over vermeerdering als vermindering, alleen over vermindering, alleen over vermeerdering Weet ik niet V25. Is er in deze CAO iets geregeld over de vermindering of vermeerdering van de arbeidsduur? 45 23,3% 14 7,3% 6 3,3% 45 23,7% 81 42,5% Kleine werkgevers Waa 7

11 TABELLEN KLEINE WERKGEVERS WOA

12 Achtergrond Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders Werkgevers met minder dan 10 Totaal ongewogen ,0% 80 28,2% ,0% 71 25,0% 25 8,8% 74 26,1% 23 8,1% 43 15,1% 54 19,0% 90 31,7% 97 34,2% 30 10,6% 31 10,9% 55 19,4% 71 25,0% ,3% 2,7% 13 4,6% 37 13,0% ,4% 14 4,9% ,1% ,9% ,1% ,5% 73 25,7% 8 2,8% 74 26,1% ,9% De bedrijven zonder vrouwelijke zijn vooral bedrijven met weinig (minder dan 5) en bedrijven in de bouw, landbouw en industrie. Kleine werkgevers Woa 1

13 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders Werkgevers met minder dan 10 Totaal gewogen ,0% 64 22,3% ,0% 92 32,4% 24 8,3% 67 23,5% 23 8,0% 44 15,3% 56 19,6% 95 33,5% 90 31,6% 32 11,1% 32 11,2% 56 19,6% 76 26,6% ,6% 2,8% 14 4,9% 39 13,6% ,1% 14 5,0% ,0% ,2% ,8% ,0% 81 28,4% 7 2,6% 75 26,3% ,7% Kleine werkgevers Woa 2

14 Bekendheid en regelingen V4_1. Een werknemer in deeltijd krijgt een lager bruto uurloon dan een collega met dezelfde functie en dezelfde kwaliteiten (opleiding, ervaring etc.) die fulltime werkt. V4_2. Een werknemer met een deeltijdbaan moet de verplichte EHBO opleidingen in zijn vrije tijd volgen en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Zijn voltijd collega's mogen dezelfde cursus onder werktijd volgen. V4_3. Een deeltijder maakt minder kans op promotie/ bevordering dan een voltijder. V4_4. Een werknemer die 20 uur werkt verdeeld over 5 dagen ontvangt minder reiskosten dan een werknemer die ook 5 dagen werkt maar dan 40 uur. V4_5. Bij een reorganisatieontslag worden deeltijders als eerste ontslagen. Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening Totaal 37 13,0% ,9% 29 10,0% 49 17,1% ,6% 35 12,2% ,8% ,3% 28 9,9% 53 18,6% ,4% 26 9,0% 79 27,6% ,1% 38 13,3% Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders V4_1. Een werknemer in deeltijd krijgt een lager bruto uurloon dan een collega met dezelfde functie en dezelfde kwaliteiten (opleiding, ervaring etc.) die fulltime werkt. Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening % % 37 13,0% ,9% 29 10,0% 10 15,0% 47 73,8% 7 11,3% 18 16,7% 75 71,3% 13 12,0% 9 9,9% 75 81,7% 8 8,5% 1 4,0% 22 92,0% 1 4,0% 9 13,8% 49 72,4% 9 13,8% 6 26,2% 16 68,1% 1 5,7% 4 10,0% 37 84,8% 2 5,2% 6 10,1% 42 74,2% 9 15,7% 12 12,4% 77 80,3% 7 7,3% 11 12,3% 62 69,5% 16 18,2% 1 3,1% 28 89,7% 2 7,2% 6 17,8% 25 79,1% 1 3,1% 8 15,1% 44 78,2% 4 6,7% 11 14,5% 60 78,6% 5 6,9% 13 11,5% 83 73,9% 16 14,5% 2 100,0% 1 6,9% 12 86,1% 1 6,9% 6 15,2% 31 80,3% 2 4,6% 17 14,8% 90 77,2% 9 8,1% 2 16,0% 12 84,0% % 35 12,9% ,6% 29 10,6% 18 12,8% ,0% 15 11,2% 20 13,3% ,8% 13 9,0% 24 12,4% ,1% 15 7,5% 13 15,8% 55 68,1% 13 16,0% 7 89,3% 1 10,7% 9 11,6% 55 73,1% 11 15,3% 28 13,6% ,3% 17 8,2% Kleine werkgevers Woa 3

15 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders V4_2. Een werknemer met een deeltijdbaan moet de verplichte EHBO opleidingen in zijn vrije tijd volgen en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Zijn voltijd collega's mogen dezelfde cursus onder werktijd volgen. Dit is terecht % Dit is onterecht % 49 17,1% ,6% 35 12,2% 14 22,5% 41 65,0% 8 12,5% 25 24,1% 68 64,8% 12 11,1% 9 9,9% 69 74,6% 14 15,5% 23 96,0% 1 4,0% 15 21,7% 44 66,3% 8 12,0% 5 20,5% 13 54,7% 6 24,7% 11 24,2% 32 72,8% 1 3,0% 5 9,8% 39 69,9% 11 20,3% 13 14,1% 73 76,9% 9 9,0% 21 22,9% 54 59,5% 16 17,6% 5 15,7% 21 66,4% 6 17,9% 6 19,9% 23 72,9% 2 7,2% 8 13,7% 43 77,7% 5 8,6% 9 12,2% 60 79,4% 6 8,4% 25 22,3% 69 61,2% 19 16,6% 2 100,0% Geen mening % 2 16,2% 10 71,2% 2 12,6% 8 21,0% 29 75,7% 1 3,4% 13 11,4% 91 77,5% 13 11,2% 2 13,7% 11 79,4% 1 6,9% 47 17,3% ,2% 34 12,5% 27 19,9% 96 70,1% 14 9,9% 21 14,5% ,1% 21 14,4% 35 17,7% ,1% 20 10,2% 11 14,2% 55 68,5% 14 17,3% 3 34,6% 4 54,6% 1 10,7% 10 14,0% 57 75,5% 8 10,5% 38 18,3% ,9% 27 12,9% Kleine werkgevers Woa 4

16 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders V4_3. Een deeltijder maakt minder kans op promotie/ bevordering dan een voltijder. Dit is terecht % Dit is onterecht % ,8% ,3% 28 9,9% 25 38,8% 30 47,5% 9 13,8% 47 44,4% 46 43,5% 13 12,0% 29 31,0% 60 64,8% 4 4,2% 2 8,0% 19 80,0% 3 12,0% 26 39,2% 31 46,4% 10 14,3% 13 58,0% 9 38,5% 1 3,5% 12 27,1% 32 72,9% 16 29,2% 27 48,9% 12 21,9% 34 35,9% 56 58,4% 5 5,8% 35 38,8% 39 43,5% 16 17,7% 14 42,9% 17 54,6% 1 2,5% 11 34,7% 20 62,4% 1 3,0% 20 36,0% 31 55,7% 5 8,3% 22 29,6% 47 62,7% 6 7,7% 40 35,2% 55 49,1% 18 15,7% 2 100,0% 5 32,4% 10 67,6% 15 39,8% 22 57,7% 1 2,5% 42 36,1% 65 55,8% 9 8,1% 4 26,1% 11 73,9% Geen mening % 98 36,3% ,3% 28 10,4% 50 36,5% 72 52,6% 15 11,0% 52 35,2% 83 56,0% 13 8,9% 72 36,7% ,2% 18 9,1% 25 30,8% 47 57,5% 9 11,6% 5 65,4% 2 23,9% 1 10,7% 24 32,5% 42 56,2% 8 11,3% 78 37,0% ,7% 20 9,4% Kleine werkgevers Woa 5

17 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders V4_4. Een werknemer die 20 uur werkt verdeeld over 5 dagen ontvangt minder reiskosten dan een werknemer die ook 5 dagen werkt maar dan 40 Dit is terecht Dit is uur. onterecht Geen mening % % 53 18,6% ,4% 26 9,0% 21 32,5% 37 57,5% 6 10,0% 21 20,4% 71 67,6% 13 12,0% 9 9,9% 77 83,1% 7 7,0% 2 8,0% 22 92,0% 15 21,9% 43 64,0% 9 14,1% 8 35,3% 12 53,3% 3 11,3% 8 18,1% 34 77,4% 2 4,5% 11 19,1% 37 66,2% 8 14,8% 12 12,4% 80 84,2% 3 3,4% 19 20,8% 56 62,5% 15 16,7% 7 23,4% 22 68,4% 3 8,2% 9 27,0% 22 70,0% 1 3,1% 11 18,8% 43 76,3% 3 4,9% 8 10,5% 64 83,9% 4 5,6% 23 20,4% 75 66,3% 15 13,3% 2 100,0% % 3 20,6% 10 73,7% 1 5,6% 8 20,5% 30 77,0% 1 2,5% 19 16,4% 89 76,1% 9 7,5% 1 6,9% 12 86,3% 1 6,9% 52 19,3% ,7% 25 9,1% 24 17,4% ,7% 14 9,9% 29 19,8% ,1% 12 8,1% 39 19,6% ,3% 14 7,1% 15 18,0% 57 70,1% 10 11,8% 5 71,7% 2 28,3% 14 18,2% 55 73,2% 6 8,6% 39 18,8% ,1% 19 9,1% Kleine werkgevers Woa 6

18 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders V4_5. Bij een reorganisatieontslag worden deeltijders als eerste ontslagen. Dit is terecht Dit is onterecht Geen mening % % % 79 27,6% ,1% 38 13,3% 21 33,8% 29 45,0% 14 21,3% 41 38,9% 50 47,2% 15 13,9% 14 15,5% 70 76,1% 8 8,5% 2 8,0% 20 84,0% 2 8,0% 26 38,5% 27 40,7% 14 20,7% 3 14,7% 18 79,7% 1 5,7% 14 32,0% 27 62,1% 3 5,9% 14 24,9% 29 52,0% 13 23,1% 22 22,6% 67 69,9% 7 7,5% 37 41,1% 32 35,3% 21 23,6% 4 12,2% 26 82,2% 2 5,6% 9 29,0% 20 63,8% 2 7,2% 16 28,7% 35 62,9% 5 8,3% 13 16,5% 55 73,0% 8 10,5% 41 36,4% 48 42,1% 24 21,5% 2 100,0% 4 27,5% 8 59,9% 2 12,6% 13 32,7% 25 64,7% 1 2,5% 21 18,0% 85 72,8% 11 9,2% 2 16,0% 10 71,6% 2 12,4% 76 28,2% ,5% 36 13,3% 41 30,1% 76 55,5% 20 14,4% 37 25,3% 92 62,4% 18 12,3% 59 29,8% ,2% 26 13,0% 17 21,4% 53 65,4% 11 13,2% 3 37,1% 3 41,5% 2 21,5% 20 27,1% 45 60,0% 10 12,9% 58 27,8% ,8% 28 13,4% V5. Weet u of dergelijke situaties wettelijk geregeld zijn?, allemaal, een aantal 60 21,1% 64 22,5% 71 24,9% 90 31,5% Kleine werkgevers Woa 7

19 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid Geen vrouwelijke Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-50% vrouwelijke Tussen de 50-75% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-50% deeltijders Tussen de 50-75% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen 25-50% vrouwelijke deeltijders Tussen 50-75% vrouwelijke deeltijders Tussen % vrouwelijke deeltijders V5. Weet u of dergelijke situaties wettelijk geregeld zijn?, allemaal, een aantal % % % % 60 21,1% 64 22,5% 71 24,9% 90 31,5% 7 11,3% 9 13,8% 21 32,5% 27 42,5% 20 18,5% 23 22,2% 25 24,1% 37 35,2% 26 28,2% 23 25,4% 22 23,9% 21 22,5% 8 32,0% 9 36,0% 3 12,0% 5 20,0% 8 12,2% 7 10,8% 19 28,9% 32 48,1% 5 21,9% 8 35,2% 4 15,6% 6 27,3% 12 27,8% 14 32,5% 7 16,3% 10 23,4% 14 25,1% 10 17,4% 16 28,5% 16 28,9% 21 21,8% 25 26,1% 25 26,1% 25 26,0% 4 4,8% 19 21,5% 21 23,7% 45 49,9% 8 25,1% 9 27,6% 6 20,4% 9 26,9% 8 26,4% 8 25,8% 9 29,0% 6 18,8% 18 31,4% 8 15,1% 15 27,2% 15 26,3% 22 29,1% 19 25,6% 19 24,8% 16 20,5% 11 9,9% 23 20,6% 27 24,1% 51 45,5% 1 42,9% 1 57,1% 2 16,2% 4 25,2% 8 58,6% 11 27,5% 10 26,0% 11 28,9% 7 17,6% 35 30,1% 27 23,3% 31 26,8% 23 19,9% 3 22,6% 3 22,8% 2 11,2% 6 43,4% 57 21,1% 61 22,5% 69 25,6% 83 30,8% 29 21,5% 29 21,4% 35 25,4% 44 31,7% 31 20,8% 35 23,5% 36 24,4% 46 31,2% 48 24,4% 36 18,2% 51 25,7% 62 31,6% 12 15,1% 27 33,7% 20 24,2% 22 27,0% 1 13,2% 1 10,7% 6 76,1% 21 28,0% 11 14,8% 16 21,6% 27 35,6% 39 18,7% 53 25,2% 55 26,1% 63 30,0% Selectie V5a: werkgevers die aangeven dat (een deel van) de genoemde situaties wettelijke geregeld zijn (n=124) V5a. In welke wet is dit geregeld? Noteer naam van de wet... (open antwoord) 35 28,4% 89 71,6% De CAO is 9 keer genoemd als de wet waarin de betreffende situaties zijn geregeld. De Wet op het arbeidsrecht 4 keer, de Wet gelijke behandeling 3 keer en de Wet op de arbeidsvoorziening 3 keer. V9. Eind 1996 is de Wet verbod op onderscheid naar arbeidsduur in werking getreden. Zijn de arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf naar aanleiding van deze wet gewijzigd? 32 11,1% ,4% 78 27,5% V10. Heeft u uw personeel over deze nieuwe wet geïnformeerd? 69 24,1% ,9% Kleine werkgevers Woa 8

20 V11. Bent u bekend met de Commissie gelijke behandeling? ,1% ,9% Selectie V12: bekend met de Commissie gelijke behandeling (n=174). Kunt u aangeven of de onderstaande taken tot de taken van de Commissie gelijke behandeling behoren? Beoordelen klachten t.a.v. ongelijke behandeling Werkgevers adviseren over gelijke behandelingswetgeving Uitvoeren van 'eigen' onderzoek (dus zonder klacht) Voorlichting geven over gelijke behandelingswetgeving Geen van deze taken ,5% ,0% 80 46,1% ,0% 23 13,5% Kleine werkgevers Woa 9

21 Voorkomen klachten Selectie V6: Deeltijders in dienst (n=195) V6. Heeft u de afgelopen vijf jaar vragen of klachten gehad van deeltijders die vonden dat zij ten onrechte een lager bruto uurloon hadden dan hun voltijd collega's? (het gaat er niet om of de werknemer gelijk had ) 3 1,4% ,4% 2 1,2% De vragen over het aantal vragen/klachten (vraag 6a) en mate waarin aan de klachten tegemoet is gekomen (vraag 6b) hebben een te lage response om hierover in het tabellenboek te kunnen rapporteren. Selectie V7: deeltijders in dienst (n=195) V7. Heeft u de afgelopen vijf jaar vragen of klachten gehad van deeltijders die vonden dat zij vanwege hun arbeidsduur ten onrechte slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden hadden dan voltijd? (het gaat er niet om of de werknemer gelijk had) 5 2,4% ,9% 5 2,7% De vragen over welke secundaire arbeidsvoorwaarden (vraag 7a), het aantal vragen/klachten (vraag 7b) en de mate waarin aan de klachten tegemoet is gekomen (vraag (7c) hebben een te lage response om hierover in het tabellenboek te kunnen rapporteren. Selectie V8. deeltijders in dienst (n=195) V8. Heeft u de afgelopen vijf jaar vragen of klachten gehad van deeltijders die vonden dat zij ten onrechte minder kans maakten op promotie/bevordering dan hun voltijd collega's? (het gaat er niet om of de werknemer gelijk had ) 7 3,5% ,3% 4 2,2% De vragen over het aantal vragen/klachten (vraag 8a) en mate waarin aan de klachten tegemoet is gekomen (vraag 8b) hebben een te lage response om hierover in het tabellenboek te kunnen rapporteren. Kleine werkgevers Woa 10

22 Selectie V13: Deeltijders in dienst (n=195). Positieve gevolgen van het in dienst hebben van voltijders en deeltijders. Mogelijkheid voor het behoud van goed en ingewerkt personeel Bedrijf is aantrekkelijker voor, makkelijker om nieuw personeel te werven Betere afstemming van het werkaanbod op de bezetting mogelijk Geen positieve gevolgen ,1% ,6% ,8% 40 20,6% Selectie V14: deeltijders in dienst (n=195). Negatieve gevolgen van het in dienst hebben van voltijders en deeltjders. Brengt hogere kosten met zich mee Problemen met de werkplanning Groter verloop van Deeltijders hebben minder hart voor de zaak Geen negatieve gevolgen 50 25,7% 52 26,8% 21 10,8% 31 15,8% ,7% Kleine werkgevers Woa 11

23 TABELLEN GROTE WERKGEVERS

24 Achtergrond Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Werkgevers totaal ongewogen ,0% ,6% 90 12,4% ,4% ,6% ,3% ,9% ,8% 2,3% ,7% ,0% ,2% ,8% 13 1,8% ,3% ,1% ,7% 73 10,1% 14 1,9% 86 11,9% ,6% ,2% ,4% ,2% ,8% ,7% ,3% ,2% ,3% 3,4% ,1% ,8% 1,1% Grote werkgevers 1

25 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Werkgevers totaal gewogen ,0% ,1% ,6% ,5% 86 11,8% ,3% ,4% ,3% 3,4% ,1% ,3% ,9% 54 7,4% 16 2,3% ,6% ,2% 92 12,6% 46 6,3% 18 2,4% 99 13,7% ,7% ,1% ,1% ,5% ,5% ,8% ,2% ,0% ,6% 3,4% ,1% ,8% 0,0% Grote werkgevers 2

26 Waa, altijd, meestal wel (afhankelijk van de situatie), meestal niet (afhankelijk van de situatie), dit is niet mogelijk V1. Is het in uw bedrijf mogelijk voor de huidige om minder uren per week te gaan werken? (In de zin dat het aantal contracturen in hun arbeidsovereenkomst naar beneden wordt aangepast) 73 10,1% ,5% ,7% 13 1,7% Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Is het in uw bedrijf mogelijk voor de huidige om minder uren per week te gaan werken? (In de zin dat het aantal contracturen in hun arbeidsovereenkomst naar beneden wordt aangepast), altijd %, meestal wel (afhankelijk van de situatie) % 73 10,1% ,5% ,7% 13 1,7% 12 5,1% ,5% 59 24,7% 4 1,7% 26 13,3% ,0% 30 15,6% 2 1,1% 15 7,4% ,0% 31 14,9% 6 2,7% 20 23,3% 64 74,4% 1 1,3% 1 1,0% 34 12,1% ,4% 63 22,2% 12 4,2% 9 7,5% 87 73,3% 22 18,7% 1,5% 30 9,3% ,7% 36 11,1% 3 100,0% 17 5,4% ,6% 87 27,3% 9 2,7% 24 12,0% ,2% 19 9,7% 0,1% 23 15,3% ,1% 11 7,0% 2 1,6% 9 16,8% 39 73,0% 4 7,6% 1 2,6% 1 8,2% 9 56,5% 4 25,0% 2 10,2% 23 5,8% ,3% 92 23,1% 7 1,7% 24 13,4% ,2% 14 8,2% 2 1,2% 17 18,8% 68 73,9% 6 6,8% 1,6% 8 17,5% 31 68,6% 5 10,8% 1 3,1% 1 7,6% 11 59,8% 4 23,1% 2 9,5% 9 8,7% 66 66,0% 22 21,8% 3 3,5% 13 6,8% ,8% 29 15,4% 22 10,1% ,6% 27 12,2% 0,1% 28 14,0% ,8% 40 19,7% 7 3,5% 14 8,4% ,7% 18 10,7% 4 2,2% 59 10,6% ,3% ,6% 9 1,6% 40 12,7% ,0% 45 14,2% 7 2,1% 33 8,0% ,8% 76 18,7% 6 1,5% 65 11,4% ,8% 96 16,8% 11 2,0% 8 5,2% ,3% 25 16,6% 1,9% 3 100,0% 21 8,1% ,5% 35 13,7% 2,7% 52 11,2% ,2% 86 18,4% 11 2,3% 0 100,0%, meestal niet (afhankelijk van de situatie) %, dit is niet mogelijk % Grote werkgevers 3

27 V1a. Is dit ook in een regeling vastgelegd? (meerdere antwoorden mogelijk), in het personeelshandboek van het bedrijf, in de CAO, in de individuele arbeidsovereenkomst, eigen bedrijfsregeling afgesproken met OR of PVT, maar deze regeling staat niet op papier Anders ,5% ,2% 53 7,3% 65 9,0% 72 9,9% ,8% 58 8,0% 28 3,9% Selectie V1b: regeling vermindering op papier vastgelegd (n=384). Zijn de geïnformeerd over deze regeling? (meerdere antwoorden mogelijk), via het personeelskrantje/intranet, via een aparte folder/notitie/memo, via notitie/nieuwsbrief van de OR/ PVT, wordt de werknemer op gewezen bij indiensttreding Kan door worden gelezen in CAO/personeelshandboek/ arbeidsovereenkomst Anders 67 17,5% 49 12,7% 35 9,0% 77 20,0% ,8% 20 5,3% 17 4,4% 2,6%, altijd, meestal wel (afhankelijk van de situatie), meestal niet (afhankelijk van de situatie), dit is niet mogelijk Anders V2. Is het in uw bedrijf mogelijk voor de huidige om meer uren per week te gaan werken? (In de zin dat het aantal contracturen in hun arbeidsovereenkomst naar boven wordt aangepast) 27 3,7% ,1% ,0% 52 7,1% 44 6,0% 8 1,0% De meeste werkgevers geven bij 'anders' aan dat zij handelen conform de wet (Waa). Grote werkgevers 4

28 V2a. Is dit ook in een regeling vastgelegd? (meerdere antwoorden mogelijk), in het personeelshandboek van het bedrijf, in de CAO, in de individuele arbeidsovereenkomst, eigen bedrijfsregeling afgesproken met OR of PVT, maar deze regeling staat niet op papier Anders 92 12,7% ,3% 33 4,6% 55 7,5% 57 7,8% ,1% 37 5,1% 26 3,6% Selectie V2b: regeling vermeerdering op papier (n=292). Zijn de geïnformeerd over deze regeling? (meerdere antwoorden mogelijk), via het personeelskrantje/intranet, via een aparte folder/notitie/memo, via notitie/nieuwsbrief van de OR/ PVT, wordt de werknemer op gewezen bij indiensttreding Kan door worden gelezen in CAO/personeelshandboek/ arbeidsovereenkomst Niet van toepassing/geen regeling Anders 51 17,5% 31 10,6% 34 11,6% 67 23,0% ,4% 12 4,2% 1,5% 5 1,6% 2,7% Grote werkgevers 5

29 Voorkomen van verzoeken, betrof alleen verzoeken voor minder contracturen per week, betrof alleen verzoeken voor meer contracturen per week, betrof zowel verzoeken voor meer als minder contracturen per week V3. Heeft u sinds juli 2000 verzoeken van gekregen die structureel minder of juist meer contracturen per week wilden gaan werken? (het gaat dus niet om tijdelijke aanpassingen van het aantal werkuren per week of verlofvormen zoals ouderschap) ,0% ,1% 20 2,8% ,2% Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Heeft u sinds juli 2000 verzoeken van gekregen die structureel minder of juist meer contracturen per week wilden gaan werken? (het gaat dus niet om tijdelijke aanpassingen van het aantal werkuren per week of verlofvormen zoals ouderschap) %, betrof alleen verzoeken voor minder contracturen per week % ,0% ,1% 20 2,8% ,2% 47 19,7% ,1% 4 1,7% 66 27,5% 34 17,8% 79 41,1% 13 6,7% 66 34,4% 29 14,2% 88 42,6% 1,7% 88 42,6% 5 5,8% 22 26,2% 2 1,9% 56 66,0% 78 27,5% ,7% 20 6,9% 77 26,9% 17 14,6% 64 53,5% 38 31,9% 20 6,3% ,1% 0,1% ,5% 3 100,0%, betrof alleen verzoeken voor meer contracturen per week %, zowel verzoeken voor meer als minder contracturen per week % 68 21,4% ,2% 7 2,2% 77 24,2% 26 13,3% 79 40,0% 2 1,1% 90 45,6% 12 7,7% 53 34,9% 10 6,8% 77 50,7% 9 17,4% 11 20,6% 1 1,0% 33 60,9% 8 51,7% 5 29,9% 3 18,5% 72 18,2% ,2% 5 1,2% ,4% 13 7,7% 73 41,5% 5 2,6% 85 48,3% 12 13,1% 16 17,2% 8 9,2% 55 60,5% 10 21,2% 8 18,4% 2 4,7% 25 55,8% 8 47,8% 6 35,2% 3 17,1% 17 17,4% 59 59,8% 1 1,4% 21 21,4% 27 14,5% 84 45,3% 5 2,4% 70 37,8% 25 11,2% 91 41,6% 8 3,5% 95 43,7% 39 18,9% 71 35,2% 6 3,2% 87 42,7% 18 10,7% 70 41,1% 5 2,7% 77 45,5% 98 17,6% ,7% 15 2,8% ,0% 54 16,9% ,4% 16 5,0% ,7% 62 15,2% ,1% 4 1,0% ,7% 97 17,0% ,4% 20 3,5% ,1% 17 11,4% 85 57,1% 47 31,5% 1 46,3% 1 44,6% 0 9,2% 28 11,0% ,9% 0,1% ,0% 88 18,7% ,1% 20 4,2% ,0% 0 100,0% Grote werkgevers 6

30 Selectie V4a: verzoeken voor vermindering ontvangen (n=589) 1 verzoek 2-5 verzoeken 6-10 verzoeken verzoeken Meer dan 25 verzoeken V4a. Hoeveel verzoeken voor vermindering van het aantal contracturen heeft u sinds juli 2000 ontvangen? (Graag een inschatting geven van het aantal verzoeken dat u de afgelopen tweeënhalf jaar heeft ontvangen) 72 12,2% ,9% 96 16,4% 61 10,4% 35 5,9% 19 3,3% Selectie V4b: verzoeken voor vermindering ontvangen (n=589) V4b. Hadden deze verzoeken naast de vermindering van het aantal contracturen ook betrekking op de spreiding van de contracturen over de dagen van de week? ,0% ,3% 40 6,7% Selectie V4c: verzoeken voor vermindering ontvangen (n=589) Aan 0% van de verzoeken is voldaan Aan 1-24% van de verzoeken is voldaan Aan 25-49% van de verzoeken is voldaan Aan 50-74% van de verzoeken is voldaan Aan 75-99% van de verzoeken is voldaan Aan 100% van de verzoeken is voldaan V4c. Aan welk deel van deze verzoeken om vermindering van het aantal contracturen is tegemoet gekomen? (Met andere woorden welk deel van de verzoeken heeft geleid tot aanpassing van het arbeidscontract) 10 1,8% 32 5,5% 12 2,0% 37 6,2% ,5% ,8% 13 2,2% Grote werkgevers 7

31 Selectie V4d: niet aan alle verzoeken voor vermindering tegemoet gekomen (n=253). Kunt u aangeven of de onderstaande redenen een rol spelen bij het niet honoreren van de verzoeken om vermindering van het aantal contracturen? (meerdere antwoorden mogelijk) Het is niet mogelijk aan vervangend personeel te komen Het is niet verantwoord met het oog op de veiligheid op het werk Het is te moeilijk voor de roosters/werkplanning Het is administratief te bewerkelijk Het brengt teveel extra kosten met zich mee Er geldt een minimum werkweek Andere redenen 71 28,1% 20 8,0% ,9% 7 2,6% 31 12,1% 42 16,5% 64 25,1% 14 5,6% Onder andere redenen worden vaak genoemd dat: het niet mogelijk is om vervanging te regelen voor een beperkt aantal uren per week en dat het gelet op de funtie (organisatorisch) niet mogelijk is. Selectie V4e: niet aan alle verzoeken voor vermindering tegemoet gekomen (n=253), mondeling, schriftelijk, zowel mondeling als schriftelijk V4e. Zijn deze redenen ook aan de betreffende werknemer(s) kenbaar gemaakt? ,5% 26 10,2% ,8% 12 4,6% Selectie V5a: verzoeken voor vermeerdering ontvangen (n=297) 1 verzoek 2-5 verzoeken 6-10 verzoeken verzoeken Meer dan 25 verzoeken V5a. Hoeveel verzoeken voor vermeerdering van het aantal contracturen heeft u sinds juli 2000 ontvangen? (Graag een inschatting geven van het aantal verzoeken dat u de afgelopen tweeënhalf jaar heeft ontvangen) 70 23,6% ,7% 25 8,4% 21 7,1% 18 6,1% 15 5,1% Grote werkgevers 8

32 Selectie V5b: verzoeken voor vermeerdering ontvangen (n=297) V5b. Hadden deze verzoeken naast de vermeerdering van het aantal contracturen ook betrekking op de spreiding van de contracturen over de dagen van de week? ,1% ,4% 37 12,5% Selectie V5c: verzoeken voor vermeerdering ontvangen (n=297) Aan 0% van de verzoeken is voldaan Aan 1-24% van de verzoeken is voldaan Aan 25-49% van de verzoeken is voldaan Aan 50-74% van de verzoeken is voldaan Aan 75-99% van de verzoeken is voldaan Aan 100% van de verzoeken is voldaan V5b. Aan welk deel van deze verzoeken om vermeerdering van het aantal contracturen is tegemoet gekomen? (Met andere woorden welk deel van de verzoeken heeft geleid tot aanpassing van het arbeidscontract) 15 4,9% 30 9,9% 18 6,0% 22 7,5% 71 23,8% ,8% 15 5,0% Selectie V5d: niet aan alle verzoeken om vermeerdering tegemoet gekomen (n=155). Kunt u aangeven of de onderstaande redenen een rol spelen bij het niet honoreren van verzoeken om vermeerdering van het aantal contracturen? (meerdere antwoorden mogelijk) Er is niet altijd voldoende werk Het personeelsbudget laat dit niet toe Roostertechnisch niet haalbaar Dan wordt de maximale werkweek conform de wet/cao overschreden Er zijn onvoldoende werkplekken (bijvoorbeeld bureaus, machines) Andere redenen 97 62,8% 99 64,1% 60 38,9% 24 15,5% 15 9,8% 7 4,3% 6 3,9% Selectie V5e: niet aan alle verzoeken voor vermeerdering tegemoet gekomen (n=155), mondeling, schriftelijk, zowel mondeling als schriftelijk V5e. Zijn deze redenen ook aan de betreffende werknemer(s) kenbaar gemaakt? 91 58,6% 8 5,1% 56 36,1% 0,2% Grote werkgevers 9

33 Selectie V6: verzoeken voor vermeerdering of vermindering ontvangen (n=609) Bij de leidinggevende Bij de directeur / bedrijfsleider Bij de afdeling personeelszaken Anders V6. Bij wie worden individuele verzoeken voor aanpassing van de contracturen meestal ingediend? ,6% ,7% ,7% 18 3,0% Selectie V6a: verzoeken voor vermeerdering of vermindering ontvangen (n=609) Schriftelijk Mondeling Zowel schriftelijk als mondeling Anders V6a. Op welke wijze wordt door uw bedrijf in het algemeen op deze verzoeken gereageerd? 76 12,5% ,9% ,3% 2,3% Selectie V6b: verzoeken voor vermeerdering of vermindering ontvangen (n=609) Binnen 1 week Binnen 1 maand Binnen 2 maanden Binnen 3 maanden Binnen half jaar V6b. Op welke termijn wordt in het algemeen op deze verzoeken gereageerd? ,5% ,1% 59 9,8% 18 2,9% 2,4% 9 1,4% Selectie V7: verzoeken voor vermeerdering of vermindering ontvangen (n=609), aantal is toegenomen, aantal is gelijk gebleven, aantal is afgenomen V7. Is het aantal verzoeken voor wijziging van het aantal contracturen de afgelopen twee jaar toegenomen in vergelijking met de jaren daarvoor? ,4% ,0% 22 3,6% 91 15,0% Grote werkgevers 10

34 Selectie V7a: aantal verzoeken is de afgelopen twee jaar toegenomen (n=276). Wat is volgens u de oorzaak van de toename van het aantal verzoeken (meerdere antwoorden mogelijk) Werknemers willen vaker arbeid en zorgtaken combineren Meer vrouwelijke in dienst Werknemers zijn mondiger geworden Werknemers maken meer gebruik van hun wettelijke rechten Werknemers hebben een sterkere positie omdat het moeilijk is aan goed personeel te komen Bedrijfseconomisch gaat het goed met het bedrijf Opening / regelingen in de CAO Opening / regeling met de OR / PVT Anders ,0% 75 27,0% 47 16,9% 90 32,6% 24 8,6% 13 4,6% 49 17,6% 16 5,9% 41 14,9% 4 1,4% Veel werkgevers zijn bij 'anders' van mening dat meer vrije tijd willen. Selectie V8: verzoeken ontvangen voor vermindering of vermeerdering (n=609). Wat zijn voor uw bedrijf de positieve gevolgen van vermeerdering of vermindering van het aantal contracturen van? (meerdere antwoorden mogelijk) Mogelijkheid voor het behouden van goed en ingewerkt personeel Werknemers zijn gemotiveerder als aan hun wensen tegemoet wordt gekomen Bedrijf is aantrekkelijker voor, makkelijker om nieuw personeel te werven Betere afstemming van het werkaanbod op de bezetting mogelijk Geen positieve gevolgen Anders ,4% ,2% ,6% ,4% 38 6,2% 13 2,1% 8 1,2% Selectie V9: verzoeken ontvangen voor vermindering of vermeerdering (n=609). Wat zijn voor uw bedrijf de negatieve gevolgen van vermeerdering of vermindering van het aantal contracturen van (meerdere antwoorden mogelijk) Onder- of overbezetting op bepaalde dagen/tijdstippen Werknemers van wie verzoeken niet worden gehonoreerd zijn niet meer gemotiveerd/gaan elders werken Extra personeel moet worden aangetrokken met alle kosten van dien (werving/selectie etc.) Geen negatieve gevolgen Anders Percentag ,2% e ,4% ,5% ,5% 57 9,4% 17 2,7% V10. Is volgens u het recht op vermindering van het aantal contracturen wettelijk geregeld? ,4% 61 8,4% ,2% Grote werkgevers 11

35 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Is volgens u het recht op vermindering van het aantal contracturen wettelijk geregeld? % ,4% 61 8,4% ,2% ,6% 22 9,0% 42 17,4% ,0% 17 8,9% 41 21,1% ,6% 17 8,1% 38 18,2% 69 80,3% 5 6,1% 12 13,6% ,9% 40 14,2% 91 31,8% 92 77,5% 7 5,8% 20 16,8% ,2% 13 4,2% 21 6,6% 3 100,0% % % ,6% 32 10,0% 62 19,4% ,7% 13 6,4% 24 11,9% ,8% 15 9,7% 36 23,6% 42 77,8% 1 2,6% 11 19,6% 6 34,9% 3 18,8% 8 46,3% ,1% 35 8,9% 67 17,0% ,9% 15 8,6% 24 13,5% 60 65,3% 7 7,4% 25 27,3% 37 80,6% 1 1,2% 8 18,2% 7 39,9% 3 17,3% 8 42,8% 72 72,3% 9 9,3% 18 18,4% ,4% 18 9,8% 24 12,8% ,0% 14 6,5% 40 18,5% ,7% 16 7,9% 42 20,5% ,5% 11 6,2% 14 8,2% ,7% 50 9,0% ,2% ,9% 19 6,1% 67 21,0% ,9% 41 10,2% 65 16,0% ,1% 52 9,0% ,8% ,0% 9 6,0% 22 15,0% 1 44,6% 2 55,4% ,8% 17 6,7% 32 12,5% ,5% 44 9,3% ,2% 0 100,0% Selectie V10a: vermindering van het aantal contracturen is wettelijk geregeld (n=532) Naam wet genoemd V10a. In welke wet is dit volgens u geregeld? ,8% ,2% 182 werkgevers noemen de Waa, daarnaast worden vaak genoemd de CAO (35 keer), Wet arbeid en zorg (29 keer) en de ATW (25 keer). V11. Is volgens u het recht op vermeerdering van het aantal contracturen wettelijk geregeld? ,5% ,0% ,5% Grote werkgevers 12

36 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Is volgens u het recht op vermeerdering van het aantal contracturen wettelijk geregeld? % ,5% ,0% ,5% ,1% 55 23,0% 74 30,9% 88 45,6% 54 27,8% 51 26,7% ,6% 57 27,7% 49 23,6% 46 53,4% 22 26,2% 17 20,4% 75 26,5% 95 33,4% ,1% 57 48,0% 32 27,3% 29 24,8% ,0% 61 19,0% 48 15,0% 3 100,0% % % ,3% 70 22,0% 98 30,7% ,2% 53 26,9% 39 20,0% 62 40,8% 47 30,9% 43 28,2% 24 44,6% 18 33,7% 12 21,7% 1 8,2% 6 37,2% 9 54,5% ,2% 93 23,6% ,2% 93 52,7% 50 28,5% 33 18,7% 34 36,7% 25 27,0% 33 36,3% 22 49,0% 14 31,0% 9 20,0% 3 15,2% 6 34,4% 9 50,4% 41 41,5% 31 31,0% 27 27,5% 91 48,7% 50 26,8% 46 24,5% ,0% 52 24,0% 55 25,0% 99 48,6% 49 24,2% 55 27,2% 94 55,3% 40 23,2% 37 21,5% ,2% ,9% ,0% ,4% 88 27,6% 95 30,1% ,6% ,8% 96 23,7% ,1% ,1% ,9% 79 53,2% 34 22,5% 36 24,3% 1 44,6% 2 55,4% ,1% 59 23,3% 60 23,6% ,6% ,5% ,0% 0 100,0% Selectie V11a: vermeerdering van het aantal contracturen is wettelijk geregeld Naam wet genoemd V11a. In welke wet is dit volgens u geregeld? ,1% ,9% 155 werkgevers noemen de Waa, daarnaast wordt vaak genoemd de CAO (26 keer), Wet arbeid en zorg (16 keer) en de ATW (13 keer). Grote werkgevers 13

37 V12. Heeft de Waa geleid tot aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden? (meerdere antwoorden mogelijk), via de CAO, via de OR/PVT, in individuele arbeidscontracten, anders ,4% 34 4,7% 60 8,3% 33 4,6% ,2% ,6% Grote werkgevers 14

38 Woa Een werknemer in deeltijd krijgt een lager bruto uurloon dan een collega met dezelfde functie en dezelfde kwaliteiten (opleiding, ervaring etc.) die fulltime werkt. Een werknemer met een deeltijdbaan moet de verplichte EHBO opleidingen in zijn vrije tijd volgen en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Zijn voltijd collega's mogen dezelfde cursus onder werktijd volgen. Een deeltijder maakt minder kans op promotie / bevordering dan een voltijder. Een werknemer die 20 uur werkt verdeeld over 5 dagen ontvangt minder reiskosten dan een werknemer die ook 5 dagen werkt maar dan 40 uur. Bij een reorganisatieontslag worden deeltijders als eerste ontslagen. dit is terecht dit is onterecht geen mening dit is terecht dit is onterecht geen mening dit is terecht dit is onterecht geen mening dit is terecht dit is onterecht geen mening dit is terecht dit is onterecht geen mening 80 11,0% ,7% 17 2,3% 83 11,4% ,0% 55 7,6% ,0% ,3% 92 12,7% 49 6,8% ,3% 28 3,9% 62 8,5% ,2% 67 9,3% Grote werkgevers 15

39 Werkgevers Bedrijfstak Aandeel vrouwelijke Aandeel deeltijd Aandeel vrouwelijke deeltijd Ploegendienst Zaterdag of zondagarbeid CAO van toepassing Filiaal of vestiging van groter bedrijf Totaal Industrie, bouw en landbouw Handel en horeca Dienstverlening Overheid personen personen 100 of meer personen Geen vrouwelijke in dienst Minder dan 25% vrouwelijke Tussen de 25-49% vrouwelijke Tussen de 50-74% vrouwelijke Tussen de % vrouwelijke Geen deeltijders in dienst Minder dan 25% deeltijders Tussen de 25-49% deeltijders Tussen de 50-74% deeltijders Tussen de % deeltijders Geen vrouwelijke deeltijders Minder dan 25% vrouwelijke deeltijders Tussen de 25-49% vrouwelijke deeltijders Tussen de 50-74% vrouwelijke deeltijders Tussen de % vrouwelijke deeltijders Een werknemer in deeltijd krijgt een lager bruto uurloon dan een collega met dezelfde functie en dezelfde kwaliteiten (opleiding, ervaring etc.) die fulltime werkt. dit is terecht 80 11,0% ,7% 17 2,3% 35 14,6% ,3% 3 1,1% 19 10,0% ,8% 4 2,2% 21 10,1% ,8% 8 4,1% 4 5,2% 80 93,2% 1 1,6% 42 14,9% ,2% 8 2,9% 12 10,1% ,5% 5 4,4% 25 7,9% ,1% 3 1,0% 3 100,0% dit is onterecht 42 13,2% ,0% 6 1,8% 16 8,3% ,7% 6 3,0% 13 8,6% ,4% 3 2,0% 6 10,3% 46 86,0% 2 3,6% 10 63,1% 5 28,4% 1 8,5% 43 10,8% ,2% 8 2,1% 11 6,2% ,2% 3 1,5% 14 15,1% 75 81,6% 3 3,4% 2 4,3% 42 92,6% 1 3,1% 12 65,9% 5 26,2% 1 7,9% 13 13,1% 86 86,4% 1,6% 25 13,3% ,9% 1,8% 16 7,3% ,7% 9 4,0% 14 7,0% ,7% 5 2,3% 18 10,5% ,1% 4 2,5% 62 11,2% ,6% 13 2,3% 36 11,4% ,0% 11 3,6% 43 10,7% ,0% 5 1,3% 68 11,9% ,2% 11 2,0% 9 6,0% ,3% 6 3,7% 3 90,8% 0 9,2% 19 7,4% ,7% 2,9% 61 12,9% ,0% 15 3,1% 0 100,0% geen mening Grote werkgevers 16

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Tabellenboek AVON Monitor 2007

Tabellenboek AVON Monitor 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport R07890/031-11312 Tabellenboek AVON Monitor 2007 Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Oktober

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Flexibel werken in de uitzendbranche

Flexibel werken in de uitzendbranche Flexibel werken in de uitzendbranche Door slimmer om te gaan met roosters en werktijden zijn werk en privé beter te combineren, wordt de arbeidsproductiviteit hoger en zijn pieken en dalen op de werkvloer

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 61971 5 november 2014 Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november 2014 Het college van burgemeester en wethouders en

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

FLEXIBEL WERKEN RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER. mr. Karen Maessen en dr. mr. Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators

FLEXIBEL WERKEN RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER. mr. Karen Maessen en dr. mr. Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators FLEXIBEL WERKEN RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER mr. Karen Maessen en dr. mr. Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators Wet flexibel werken 1. 2. 3. Aanpassing arbeidsduur Aanpassing werktijden Aanpassing

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe141223 VERVANGT VERSIE: OpTe131216 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2015 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 De voorstellen die aanleiding geven tot wijzigingen in de CAO in de Metalektro gelden automatisch voor de CAO Hoger Personeel in de Metalektro

Nadere informatie

Wat zijn die rechten dan?

Wat zijn die rechten dan? Een mondige werknemer kent zijn rechten Wat zijn die rechten dan? Els Unger 10 april 2017 Verruiming openingstijden e.d. Verruiming van openingstijden heeft gevolgen voor medewerkers: op andere tijden

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT Deze notitie bevat een aanpak voor het terugdringen van overwerk in drie delen: - beperkende regels voor overwerk, - registreren, analyseren en veranderen,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Aanbod van arbeid 2012

Aanbod van arbeid 2012 Bijlage B: Tabellen Auteurs Jan Dirk Vlasblom Edith Josten Marian de Voogd-Hamelink Bijlage B. Tabellen In deze bijlage zijn diverse tabellen opgenomen behorende bij het SCP-rapport Aanbod van Arbeid 2012

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau AVON Monitor 2004 Guurtje C. van Sloten Aukje Nauta Peter R.A. Oeij April 2005 Onderzoek uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven Arbeid in

Nadere informatie

Stappenplan vormgeving van roosters

Stappenplan vormgeving van roosters Stappenplan vormgeving van roosters Stap 1: Samenstelling projectgroep werktijden. Deze projectgroep bestaat uit de betrokken leidinggevende, een roosterdeskundige uit het bedrijf, vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15BWB00102 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016; gelet

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

ARBEIDSVRAAGPANEL Vragenlijst Schriftelijke Ronde (zomer 2015)

ARBEIDSVRAAGPANEL Vragenlijst Schriftelijke Ronde (zomer 2015) INTRO Aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijst "Onderzoek onder werkgevers" U gaat nu een vragenlijst invullen. Deze is een vervolg op een eerder gehouden telefonisch interview. Let op: De vragen

Nadere informatie

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW De regels in de ATW zijn in de meeste gevallen voldoende. Er zijn echter situaties, bepaalde werkzaamheden en beroepsgroepen denkbaar waarbij gezien de

Nadere informatie

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur Ingrid Beckers en Hans Langenberg De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen 25 toegenomen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zij doen

Nadere informatie

Hoe hou je Werk en Privé in Balans?

Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Sandra Stalmeier (LAD) Wouter van Wijhe 28 oktober 2016 Programma Deel A: Werktijden voor aios en medisch specialist Deel B: Ouderschapsverlof Parttime werken Folder

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus LV DEN HAAG

STICHTING VAN DE ARBEID. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG T 070-3 499 577 F 070-3 499 796 Einfo@stvda.nl

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2001

ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2001 Ministerie van Sociale Zaken Directie Ramingen & Analyse en Werkgelegenheid afdeling Arbeidsverhoudingen en Internationaal ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2001 Juli 2002 Algemeen In totaal is in 2001

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat:. Nummer:..

Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat:. Nummer:.. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST Aan te leveren bescheiden (indien op u van toepassing) BIJ VOORKEUR KOPIEËN INLEVEREN A.U.B. Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat: Nummer:..

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H4 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Begrippenlijst H4 Economie VMBO T2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Zeggenschap over arbeidstijden

Zeggenschap over arbeidstijden \ \ DE 36-URIGE WERKWEEK BIJ INTERPAY Research paper nr. 3 van hetfmo-onderwek Zeggenschap over arbeidstijden Dr. Kea Tijdens en Annet Klijn Amsterdam Juli 1995 Colofon Het onderzoek Zeggenschap over arbeidstijden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 245 Wet van 9 juni 2015 tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen 0 Wij Willem-Alexander, bij de

Nadere informatie

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

Negende voortgangsrapportage gelijke beloning

Negende voortgangsrapportage gelijke beloning De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wijziging minimumloon per 1 juli Wat betekent dit voor u? whitepaper

Wijziging minimumloon per 1 juli Wat betekent dit voor u? whitepaper Wijziging minimumloon per 1 juli 2017 Wat betekent dit voor u? whitepaper In dit whitepaper: Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon flink omhoog en er worden nog meer wijzigingen verwacht. Wat dit allemaal

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Omgaan met de Wet flexibel werken. mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

Omgaan met de Wet flexibel werken. mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Omgaan met de Wet flexibel werken mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Programma Wet flexibel werken Thuiswerken: hoe zit het met de arbeidsomstandigheden? Thuiswerken en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Hoe werkt de klokurenmatrix?

Hoe werkt de klokurenmatrix? Hoe werkt de klokurenmatrix? We beschrijven kort de werkwijze van de klokurenmatrix. In de brochure staat een uitgebreide toelichting met bijbehorende CAO-artikelen en rekenformules. 1. Een klokurenmatrix

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

BBBrief.nl. Belangenbehartiger.nl wenst u een rechtvaardig 2009 toe!!!

BBBrief.nl. Belangenbehartiger.nl wenst u een rechtvaardig 2009 toe!!! BBBrief.nl Nummer 7 december 2008 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK Circulaire Jvd/HB 2 O/YK ARBEIDSVOORWAARDEN APOTHEEKPERSONEEL 2008 9 januari 2008 Aan alle openbare apotheken en tweede apothekers lid van de KNMP Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. 36-urige werkweek

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. 36-urige werkweek Aanbiedingsformulier Onderwerp 36-urige werkweek In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr:00.1216/30 01 2001 Dienst : BD BD OWZE Agenda Sector : Bestuur

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Werken kost energie, zowel fysiek als mentaal. Als het te lang duurt kan het leiden tot oververmoeidheid en verminderde alertheid. Dit is niet goed

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gelet op artikel 4:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwkoop; gezien de schriftelijke instemming van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

3. Werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever

3. Werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever 3. Werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever 3.1 Inleiding Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling van zijn werkgever.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Calamiteiten- en zorgverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8446 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-01-1996, nr. 3 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort

CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort CAO Groothandel in Levensmiddelen in het kort de hoofdpunten van de collectieve arbeidsovereenkomst Bakkerijgrondstoffen, Horecabenodigdheden, Specerijen, Vleeswaren, CAO in het kort de hoofdpunten van

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie